Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

64

Skrevet af Per T 1637 dage siden - Direkte link

Kyniske betragtninger men sande

 

Men hvordan tror du "direkte demokrati" vil virke når vi pt har 50%+ på offentlig forsørgelse? Har vi ikke allerede et samfund der ikke kan ændres når der er"absolut flertal" for mere stat, mere velfærd, mere udligning?

 

Ideen er god, jeg er bare alvorligt bange for at vi har passeret "point of no return". 


Skrevet af Philipr 1637 dage siden - Direkte link

vi kunne prøve at anvende paragraf 29 stk 1 af grundloven

 

§ 29 
Stk. 1. 
Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret. 

 

= stop fattighjælp er sgu da et stort skridt på vejen...

 

som et svar til Lasse Westy Bech, så kunne man lave en "selvmordsparti" der går ud på at bryde al den snak om at vi skal give råd til velfærden.. Og til de fleste spørgsmål om "velfærden" sige: "Fuck velfærden"
- barnligt ja, effektivt - vi ved det ikke endnu 


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Hvis man etablerer et parti der skal "skære i velfærden", har man skudt sig i foden, da det jo er en politisk diskussion. Det er ikke mit ærinde. Jeg vil kortslutte den måde som de to store socialdemokratier kører hen over hovedet på os på. Eks. venstre (lille v) og Torsten Schack Pedersens ynkelige undskyldning om ikke at ville spørge folket.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Philipr 1637 dage siden - Direkte link

Men det var derfor jeg kaldte det et "selvmordsparti", et der bevidst skyder sig selv i foden for at få de andre til at bryde vanetænkningen..


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1637 dage siden - Direkte link

Per T.

 

Du har både profil og baggrund til "partiet",

 

er du med?


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Jo, det tror jeg du kan have ret i, men som skrevet er dette mit sidste demokratiske bud. 50%+ der er afhængige af systemet er jo allerede et problem, og også en kilde til problemet. Der vil direkte demokrati ikke ændre på noget i første omgang.

 

Det direkte demokrati kunne ændre på, ville være folks engagement i politik, og derigennem deres forståelse på samme.

 

Men enig, det er kynisk, og det er desværre der vi er...

 


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1637 dage siden - Direkte link

Personligt mener jeg at der skal indføres et ikke parti-politisk organ i Danmark, som skal godkende love før de kan vedtages..   i EU har de det, i USA har de det, i UK, Australien, m.v. har de det, men ikke helt den model jeg forslår.

 

Lad det Danske folketing være som det er, alle kan stemme, m.v.  Men indfør et senat, hvor der er specifikke krav til hvem der kan stemme, feks, folk på understøttelse kan ikke stemme til valg i dette organ.  Men organet har heller ikke lovgivende magt, men har vetoret på alle love, inklusiv finansloven, og budgetter.

 

Den primære funktion af dette organ er at være privatlivets vogtere, økonomisk vogtere, og vogtere over Danmark.

 

Derved har vi ikke frataget nogen deres demokratiske ret, men vi har sat grænser på lovene.

 

Men i mangel af bedre syntes jeg bestemt om at dit forslag har værdi, og virker interessandt..

 

Samt i mangel på bedre vil det også være ganske fornuftig at stille krav til vælgere, altså at de yder til samfundet, og ikke nasser på den, det vil gøre gavn for Danmark, da det fjerne muligheden til at stemme sig til andres penge, da man kun kan stemme for omfordeling af ens egne penge.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Samt i mangel på bedre vil det også være ganske fornuftig at stille krav til vælgere, altså at de yder til samfundet

Personligt er jeg enig, men det er igen en politisk debat. Og ovenstående ville automatisk skære halvdelen (eller mere) af vælgerne fra, og igen er det kun et teknisk parti der vil ændre demokratiet, ikke drive politik, det kan folket gøre bagefter.


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

"Personligt mener jeg at der skal indføres et ikke parti-politisk organ i Danmark, som skal godkende love før de kan vedtages..   i EU har de det, i USA har de det, i UK, Australien, m.v. har de det, men ikke helt den model jeg forslår."

 

Og hvad har det hjulpet? Overhovedet?


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1637 dage siden - Direkte link

Det går langsommer med at over tage borgernes liv totalt set...

 

Ingen af dem har skatter på niveau med Danmark, ingen af dem har det samme niveau af indgreb i folks privat liv som Danmark.

 

Australiens økonomi er ganske sund USA er på røven...

 


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

 

Jeg ved ikke, hvor du får dine nyheder fra, men jeg vil foreslå at du graver lidt dybere, for så bliver du virkelig overrasket.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1637 dage siden - Direkte link

Vedrørende hvad ?  USA på røven - det er gængs viden - trilioner i gæld.

 

I Australien går det ganske fint (indtil videre - lever af natur resourcer)..   Men de er dog hastig ved at under minere dem selv.

 

Så hvad skal jeg grave mere i ?


Skrevet af slettet bruger 4160 1637 dage siden - Direkte link

Jeg synes det er fornuftige tanker du gør dig, Lasse.

Oftest starter nyt ud fra negativ motivation; jeg vil ikke medvirke til system der ikke imødekommer mine værdier.

Og på et tidspunkt vil det være hensigtmæssig at definere ud fra positivt; Hvad er det jeg ønsker, og hvorfor??

 

At under-performe, kan være en udmærket start. Spørgsmål er, om du i længden imødekommer dine værdier, eller om du blot bruger energi på at bekræfte, hvad dine værdier ikke er!?

 

Enhedslisten så det udmærket, dengang de besluttede at deres medlemmer bare kunne besidde magten - i folketinget, i en vis periode. 

 

Hvad er motivet for at ønske at have magt over andre!?

- "jamen jeg vil bare gerne hjælpe andre til at få et godt liv" Hvorfor!?

- "jamen jeg har set lyset, og mener det er min opgave at guide andre derhen også" Hvorfor!?

- "jamen vi er nogle der er nødt at tage magt, ellers er der andre der vil ødelægge det for flertallet" Og her er så "flertallet": http://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsvalget_2011

 

Hvad sker der hvis vi ikke deltager, på de præmisser andre har sat!?

 

 

 


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

At under-performe, kan være en udmærket start. Spørgsmål er, om du i længden imødekommer dine værdier, eller om du blot bruger energi på at bekræfte, hvad dine værdier ikke er!?

Vigtig iagttagelse, tak for den.

 

Mine værdier har ændret sig i processen. Jeg skabte en kamp, men kampen formede også mig. At Bonderøven frivilligt gør som han gør, har jeg fået stor forståelse for.

Selv om jeg skulle opleve at vinde ved at nogen tog kampen op og fik ændringer gennemført (Eks. Finn S), er jeg ikke sikker på at jeg ville komme løbende tilbage.

 

I overført betydning* bygger jeg fiskenet til de lokale, det giver de mig fisk for, og arbejdet er lettere end at skulle fange fisk. Jeg KAN bygge skibe, men jeg gider ikke mere det ekstra arbejde. Så jeg holder mig til det der er let for mig, og kan give mig mest pr. time, og ellers laver jeg tingene selv, og hygger mig.

 

*) http://www.scribd.com/doc/8009736/Irwin-Schiff-How-an-Economy-Grows-and-Why-It-Doesnt


Skrevet af _slettet_bruger_9292 1637 dage siden - Direkte link

I stedet for at danne et parti kunne man vælge at arbejde for to ændringer til grundloven.

 

1. Den samlede offentlige gæld må i fredstid aldrig overstige 40% af BNP

2. Skatte- og afgiftstryk må i fredstid ikke udgøre mere end 35% af en persons årlige indtægt.

    2.1 Bøder, gebyrer og lignende skal betragtes som skatteindtægt, ligningsprocenten skal

          på nationalt niveau nedsættes tilsvarende med et års forsinkelse.

 

Ovenstående regler kan ikke ændres af folketinget uden folkeafstemning, skulle en folkeafstemning stille borgeren ringere end ovenstående skal disse regler bringes til folkeafstemning minimum hver fjerde år. I perioder hvor borgeren er stillet bedre end ovenstående regler, kan folkeafstemning undlades. 

 

Det kan sikkert formuleres bedre, men meningen er der.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1637 dage siden - Direkte link

Den samlede offentlige gæld må aldrig overstige 40% af BNP.

40 % for meget i min optik...

 

Desuden bør alle fremtidige forpligtelser for stat og kommuner bogføres som faktisk gæld.


Skrevet af _slettet_bruger_9292 1637 dage siden - Direkte link

40 % for meget i min optik...

Den procent må også gerne være lavere for min skyld, men det er for at sikre en grænse der forhindre det politiske system i at lade den offentlige gæld stige til "astronomiske" niveauer.


Skrevet af _slettet_bruger_177 1637 dage siden - Direkte link

Det lyder jo umiddelbart ret fornuftigt, men jeg tror du overser hvor stort et smuthul du selv har formuleret: Hvor længe vil du gætte på, det er siden vi sidst har haft "fredstid"?? ;-)
Jeg tror, at hvis princippet skal holde, skal vi huske også at omdefinere "krigstilstand".


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1637 dage siden - Direkte link

Det er imponerende hvor mange unge og yngre mænd der efterhånden går deres egne veje og simpelthen ikke længere vil støtte 'systemet'.

 

I mine øjne er det godt.

Det er et sundhedstegn fordi man af politiske grunde ikke kan, ikke må, nævne de vigtigste problemer og derfor må man nøjes med at vende ryggen til.

 

 


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1637 dage siden - Direkte link

I mine øjne er det godt.

Det er et sundhedstegn fordi man af politiske grunde ikke kan, ikke må, nævne de vigtigste problemer og derfor må man nøjes med at vende ryggen til.

 

Vil du uddybe dette?.

 

Hvad afholder dig/os fra at gøre det?.


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1637 dage siden - Direkte link

Svaret er i korthed §266b samt diskriminationslovgivning generelt.

Man kan ikke have en positiv holdning til nationalstaten Danmark og man kan heller ikke tale om at kvinder der ikke vil føde børn i en ung alder skal yde det samme til samfundet som mænd.

Læs velfærdskommisionens rapport; maskulinmodstand.com/node/1795

 

Man kan heller ikke tale om at en globalisering af rettigheder udelukkende medfører at mennesker konkurrerer på andre områder med samme effekt eller simpelthen bare udnytter 'systemet'.

 

Nu er der nogen (os) der alligevel taler om det og så betaler prisen.


Skrevet af _slettet_bruger_9292 1637 dage siden - Direkte link

Nyt ordsprog

Nød lærer pelset mand at flytte fra land.


Skrevet af slettet bruger 7320 1637 dage siden - Direkte link

Skik følge eller land fly.

 

I gamle dage betød det noget andet, men sådan som vores skikke er idag, er det måske på tide at give talemåden en ny betydning?


Skrevet af Morten - - - 1637 dage siden - Direkte link

Det betyder vel ikke noget andet. Vægten lå bare på "skik følge", og du lægger den på "land fly".

 

Jeg synes nu personligt, det er mere ærefuldt at gå ned med sit skib, efter en hæderlig kamp mod elementerne. Og mit skib er og forbliver barken "Danmark". Så jeg hverken følger skik eller fly'r.

 

- - -


Skrevet af slettet bruger 4443 1637 dage siden - Direkte link
Det er en interessant tanke, hvis man kunne få en stor andel af de stemmer, som ellers kunne overveje at stemme blankt, når man kan samle stemmer på tværs ved at være værdipolitisk neutral. Det kunne være rigtig spændende, hvis partiet kunne blive tungen på vægtskålen, men lur mig om de andre partier ikke hellere ville arbejde sammen på tværs end opgive magt til folket.

Skrevet af _slettet_bruger_5617 1637 dage siden - Direkte link

Her rør du ved det væsentligste ( levebrødspolitikere ), med stor foragt og nervøsitet for folket,

her ser du resultatet fra sidste valg. Så der skal lidt mere til end kun de blanke,

Din tanke med tungen på vægtskålen, vil være optimalt ;-)

Gyldige stemmer 3.545.368 175– Blanke og andre ugyldige   34.307   Afgivne stemmer 3.579.675Deltagelse: 87,74% – stemmeberettigede: 4.079.910

 


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Det kunne være rigtig spændende, hvis partiet kunne blive tungen på vægtskålen, men lur mig om de andre partier ikke hellere ville arbejde sammen på tværs end opgive magt til folket.

Ja specielt når svaret på alle lovforslag er: "Det synes vi at vi skal spørge folket om", så når de heller ikke at lave 170 lovforslag på under et halvt år.

 

Hvis de så istedet arbejder sammen på tværs, og ignorerer et parti der vil sende alt til folkeafstemning, så udstiller de jo også deres magtfuldkommenhed. Alene som protestparti vil jeg stemme på det.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1637 dage siden - Direkte link

Jeg blev desværre stemt ned herinde da min idé netop var at fiske sofavælgere for snart et år siden.

 

http://www.180grader.dk/Politik/sofapartiet-er-stiftet

 

Idéen var ret spontan og ikke som sådan gennemtænkt, men tanken var, at hvis bare 10% af sofavælgerne var sofavælgere fordi de var utilfredse og ikke bare apatiske, så var der større opbakning til et sofaparti end til f.eks Konservative :)


Skrevet af slettet bruger 8119 1637 dage siden - Direkte link
Sådan et parti har min stemme. En vigtig pointe du glemmer er at det ikke skal være muligt at stemme sig til andres penge. Kun yderne skal have stemmeret. De andre må affinde sig med at leve på ydernes præmisser. Dermed ikke sagt de ikke behandles godt, fordi alle ydere kan blive til nydere af den ene eller anden grund. Men som det er nu er yderne blvet til slaver af nyderne og det bliver kun værre og værre. Grundloven siger folk på fattighælp ikke har stemmeret, men hvad er det nu om dage? Kontanthjælp? Førtidspension? Kræves en ændring af grundloven til at være mere nutidig og specifik evt med eksempler?

Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Enig, men igen er det politik. Første skridt må være at få stoppet dette cirkus, og give magten tilbage til folket. Det er noget Carina også kan være enig i (eller SFU i Vanløse kan :-)

 

Lad os starte der.


Skrevet af slettet bruger 8119 1637 dage siden - Direkte link

Tja, det hænger jo sammen med punkt 1 og er ihvertfald en forudsætning for at vandviddet ikke fortsætter/kommer tilbage.


Skrevet af LeeKuanYew 1637 dage siden - Direkte link

Til  det problem så mener jeg at et tokammersystem er på plads. En overhus der bestemmer hvor meget der bruges, har kan kun ydere stemme.

Og så er der et underhus der svarer til det normale folketing hvor alle kan stemme, her bestemmer hvad hvad pengene skal bruges til.

Det er blevet foreslået flere gange herinde.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Det er også en glimrende ide, men hvordan skal det nogen sinde blive indført med det dødvande vi har nu? Vi når næppe frem til et flertal for at "de riiige"™ skal bestemme.

 

Dette er et rent praktisk teknokratisk forslag til at bryde igennem og få brudt det dødvande med knap 179 socialdemokrater/kommunister der klapper hinanden på ryggen.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1637 dage siden - Direkte link

Så hvis du levede i en hypotetisk verden, hvor mere end 50% af yderne gik ind for 75% i skat, så var det fint nok for dig at blive tvunget til at aflevere 3/4 af din indkomst, fordi det var blevet bestemt af ydere?

 

Skatteopkrævning er røveri any way you slice it.

 

Næh du, frivillighed for staten, så har vi noget at tale om. Tænk hvis en stat måtte gøre sig fortjent til at modtage skat. 

 

"Jamen så ville det jo bare være en fond eller en virksomhed" - lige præcis.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Dejligt kogt ned til essensen. Vi betaler frivilligt til masser af "forsikringsordninger" hvor vi løfter i flok, og passer på hinanden. Hvorfor kræver staten over 50% af min værdiskabelse mod min vilje, istedet for at være en attraktiv aktør på markedet?

 

Men igen er det min personlige mening, og den hører ikke hjemme i denne tråd, så den vil jeg holde for mig selv. Lad os spørge folket :-)


Skrevet af JohnD 1637 dage siden - Direkte link

En meget meget rigtig artikel - og berettiget. Vi er jo, os "normale" danskere, ved at give op. Hvad skal det hele nytte?? Protesterer man, har man jo pip i kysen. Hvorfor ser man ikke at EU, og staten, den offentlige sektor er ET gode??

 

Fordi som flere rigtigt skriver, så er nyderne og i overtal, og IKKE interesseret i at ændre på noget.. årh.. jo - selvfølgelig er de interesseret i at få os til at yde endnu mere.. hehe.

 

Jeg har også længe gået med ideen om at man burde lave et parti, som kunne ændre hele nyder-befolkningens vanetænkning, men hvordan? Det er jo en opgave nær for guder end mennesker!!

Principielt kunne det lade sig gøre, ved at svindle og lyve sig ind i folketinget, med 90 mandater ( en herlig tanke ) og så vende på en tallerken, og virkelig rydde op i alt vores halløj derinde. Med millitæret og politiet i ryggen, kunne dette vel lade sig gøre.

 

Tak, Lasse Westy Bech, for altid læs-værdige artikler

 

 


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Principielt kunne det lade sig gøre, ved at svindle og lyve sig ind i folketinget, med 90 mandater ( en herlig tanke ) og så vende på en tallerken, og virkelig rydde op i alt vores halløj derinde. Med millitæret og politiet i ryggen, kunne dette vel lade sig gøre.

Også en spændende tanke, og halvdelen af det er lige sket, men de ville bare være kalif istedet for kaliffen.

 

Tak for komplimenten :-)


Skrevet af JohnD 1637 dage siden - Direkte link

Pis.. de stjal min idé.. uden at betale royalties!! haha

 

Men forstår en ( et langt stykke hen af vejen ) som herinde sagde at man fik lyst til at lave en Breivik på folketinget...


Skrevet af _slettet_bruger_177 1637 dage siden - Direkte link

Uha, pas på med at skrive sådan. Det kan dårligt forstås som andet end en ganske alvorlig og konkret trussel mod andre menneskers liv og helbred.


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

Det absolut største problem for ethvert nyt parti eller tiltag i det her land er den statsstøttede presse.

Propogandorganet der suger 4 mlliarder ud af skatteydernes lommer hvert år, har NUL interesse i frihed, sandhed eller danske værdier, og vil smadre og latterliggøre ethvert forsøg på ændringer.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Det er rigtigt, det er en hurdle man skal over, men hvis det lykkes at give magten tilbage til folket, vil mediestøtten hurtigt være væk.


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

Og præcis derfor vil et nyt parti der vitterligt VIL ændringer, ikke få et ben til jorden.


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1637 dage siden - Direkte link

Og det er præcis derfor at du skal tænke på hvad der er det rigtige at gøre ikke hvad du tror kan lade sig gøre. :)


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

Jeg kan desværre ikke finde hverken håb eller motivation for noget der ikke kan lade sige gøre.

Den eneste mulighed jeg ser, at skride fra det her land, da ingen alligevel har interesse eller mulighed for at lave radikale ændringer.

Hverken korrupte politikere, korrupte offentligt ansatte snyltere, Carinaerne eller de importerede analfabeter, som alligevel kommer til at destruere det her samfund i løbet af max 20 - 30 år .

Jeg har NUL tilfælles med ovenstående grupper, og har ingen interesse i at hjælpe med at redde en eneste af dem.

 

 


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1637 dage siden - Direkte link

Jeg har lige læst dit inglæg, og stod mellem valget at lade dig være og afskrive dig, eller give endnu en change, du får changen!

 

Do never give up! er mit motto i livet, vi kan vælge at se barrierer eller udfordringer, jeg har altid valgt den sidste, tro mig, det kræver al din styrke og opfindsomhed for hvordan kommer jeg videre?.

 

Jeg håber du har læst indledningen i denne blog, hvor jeg kort inviterer Lasse til at være med til at opstarte en alternativt parti til den "vanepolitik" der føres i landet.

Danmark er et unikt land, med en unik befolkning, og vi kan få det tilbage på sporet ved at ændre den måde det styres på, og ikke lade os styre af inkompetente magtbegærlige individer, du kan blive medlem af det nye, hvis du tør tage udfordringen op, eller du kan fortsætte med at surmule, jeg lover dig alternativen er langt sjovere, på den lange bane,

 

Er du til fest fart og farver, eller den politik du er vidne til lige nu?.

 

Hører jeg fra dig?.

 

 


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

Jeg tager hatten af for at du tror der stadig kan gøres noget og gerne ofrer tiden på det, men personligt har jeg hverken tillid, tålmodighed eller tro på at nogetsomhelst nyt kan ændre det uundgåelige i det her land. Dertil har canceren spredt sig for meget.

Jeg gambler ikke med mine børns fremtid, og vælger at leve efter ordsproget skik følge eller land fly. Jeg vælger det sidste.

Det bliver hverken fest, farver eller politik du kommer til at opleve i Danmark indenfor ganske få år, men et mareridt, jeg tror de færreste kan forestille sig.


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1637 dage siden - Direkte link

http://4umi.com/kipling/if/no

 

Linket er til Rudyard Kiplings digt  "IF" på norsk, det findes desværre ikke på dansk.

Læs det og prøv at forstå hvad jeg mener.

 

Hvis du kan si til massen hva du mener og selv blant konger åpent mene ditt,

hvis du er alles hjelper, ingens tjener, hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt,

Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med seksti solsekunder,

—da som lønn er jorden din med alt som finnes i den, og

—enda mer

—du er en mann, min sønn.


Skrevet af T 1637 dage siden - Direkte link

+1


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1637 dage siden - Direkte link

Læs lige Lasse`s manifest her

.1. Arbejde for at fjerne magten fra Christiansborg, og dele den ud til folket via direkte demokrati, og afstemninger om stort og småt. Teknologien er til det. Christiansborg skal ikke opfinde problemer at arbejde med; de skal tjene folkets vilje, og udføre det folk vil have i praksis. Folket skal også stemme om lovene i deres endelige form. Partiet skal altså som udgangspunkt instistere og støtte folkeafstemning om alle love.


Skrevet af slettet bruger 6003 1637 dage siden - Direkte link

Kære Lasse

 

Et fremragende indlæg.

 

Det glæder mig at hele hjertet at se, at en (hvad jeg opfatter som) ægte liberalist har erkendt, at såvel "systemet" som alle de internationale forpligtigelser er problemet ibag samfundets deroute.

 

Også god arbejdslyst til dig, Finn !


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Mange tak :-)


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1637 dage siden - Direkte link

Kære Lasse

 

Du kender jo mine tanker omkring idéen, og du har min støtte. 

 

En revolution som den der er behov for, er nødt til at komme fra rødderne - die dumme Dänen, som forhåbentlig kan hjælpes til at forstå at de er blevet taget hårdt og nådesløst i udstødningsrøret af de mennesker, som alle (tror jeg) på et eller andet tidspunkt har haft tillid til som magthavere. 

 

Jeg tror partiet kan trække den rigtige vej (på en anden og bedre måde end LA's ambitioner kan føre til) og jeg håber det bliver en realitet.

 

Brug dog lige et par minutter på at lade øjnene glide ned over dette kommentarspor. En stor del af grunden til, at det bliver svært at samle de 20.000 underskrifter der skal bruges er, at disse dejlige, desillusionerede mennesker er fritænkere, som alle har hver sin måde at se problemet og løsningen på. Den der kan samle verdens libertarianere under ét banner er i sandhed en kunstner.

 

Men har det ikke altid været sådan? "Vi anarkister har kun det problem, at vi mangler ordentlig organisering"


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Tak, Thomas. Du har en god pointe. Men mon ikke netop fællesmængden er, at vi skal have magten og ansvaret selv, og derfor duer det repræsentative demokrati ikke mere.

 

Mon ikke vi kan samles om det, høj som lav? Så må fremtiden byde på hver vores løsning på de problemer vi ser, hvis vi til den tid selv kan komme med vores bud, modsat nu, hvor vi er komplet til grin, hvilket du formulerer så engleblidt elegant med din automobilreservedels metafor.

 

Fremragende citat. Her er et fra min branche, dog total off-topic, men det sprang lige frem:

"Problemet med standarder er, at der er så mange af dem"

 


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1637 dage siden - Direkte link

http://xkcd.com/927/ <-- Lige præcis :)

 

Jeg skulle også kunne håbe, at alle kunne samles om det, men jeg vil se det inden jeg tror på det.

 


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Verdensklasse link til det citat! :-)

 

Jeg har givet det lakmusprøven, og spurgt KMH1990 om han ville kunne bakke op om sådan et parti. (Betragt ekstra endelser som en bonus)


Skrevet af slettet bruger 7320 1637 dage siden - Direkte link

Ah, XKCD. Som altid rammer han hovedet på sømmet :)


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Lasse Westy Bech:

 

Jeg kan bestemt ikke støtte op om et liberalistisk projekt, så den her får du mig ikke med på.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Tak fordi du læste det. Hvis vi ser bort fra punkt 3, selv om det er overadministrationen jeg anfægter, kan du så ikke støtte op om det demokratiske  i at spørge folket istedet for kun hvert 4. år, som SUF Vanløse selv var inde på?

 

Det er ikke et liberalt projekt, det er et anti-EU og direkte demokrati-projekt.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Jo, jeg mener, at det schweiziske demokrati er et bedre demokrati end det nuværende. Folket spørges. Ikke spindoktorerne og embedsmændene.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Hvad er det i projektet du ikke kan støtte. Jeg er interesseret, fordi ideen var at kunne samle både dig, mig, Johanne, OBO etc, og alle der vil Schwiez demokrati, ud af EU og en gennemgang af alle aftaler, for at se om de gav hvad vi forventede, om de er overflødige etc.

 

Det handler netop ikke om politik. Tænk lidt over hvorfor du ikke kan støtte op om det, eller om det bare er farvet af vores diskussioner, for du har bestemt ret i at jeg er liberal, men det er uvedkommende i dette projekt.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Hvor skal vi samles henne? Hvad forventer du at få ud af mødet?

 

Det skal lige siges, at jeg altså ikke er EU-modstander, selvom jeg stemmer på Enhedslisten, fordi jeg ser nødvendigheden i at samarbejde på tværs af landegrænser om fælles problemstillinger. Danmark kan ikke løse finanskrisen alene eller i et samarbejde med de andre skandinaviske lande. Man kan sige det samme om klima- og energikrisen. Dog ser jeg, at vi bliver nødt til at gøre EU-projektet mere socialistisk, dvs. mere i retning af den socialdemokratiske velfærdsmodel, eftersom krisen har vist os, at liberalisterne ikke har ret i, at markedet selv kan og skal bestemme rammevilkårene. Så løber grådigheden af med sig. Derfor kan jeg desværre ikke støtte op om projektet, selvom jeg ser, at Schweiz-modellen kunne være interessant at indføre på den længere bane, når vi er blevet enige om en fælleseuropæisk velfærdsmodel.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

"Samle" var i overført betydning.

 

Tak for dit svar. Jeg kan godt se at vi ikke kan mødes, ikke engang i dette projekt.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Nej, det gør vi nok ikke.


Skrevet af slettet bruger 8119 1637 dage siden - Direkte link
Din præmis om at markedet er skyld i krisen og at markedet er frit, er forkert. Markedet er reguleret over hele verden og det giver en skæv og deform kapitalisme. Dette er den egentlige grund til krisen. Kapitalisme i sin rene form er en win win for alle der handler. I din kommunistiske tilgang til verdenen tror du at der kun er en fixed mængde råvarer og i en handel snydes den ene part altid. Det er forkert. Du handler ikke hvis du ikke står til at vinde noget. Sælgeren af traktoren sælger den kun fordi han kan tjene på handlen. Landmanden som har brugt okser i mange år og selv om traktoren koster mange penge så vil han hurtigt kunne tjene pengene ind ved at kunne spare og effektivicere sin produktion. Herefter tjener han hurtigere penge end før. Han køber måske en traktor mere og har nu brug for at ansætte en til at køre den. Du vil leve i en ensrettet verden hvor alle er lige fattige. Gnisten i mennesker slukkes. Liberalister vil leve i en verden hvor grinsten brænder. Du er fri. Du kan opnå noget. Dette trækker andre med. Folk er ikke lige rige, men ALLE er rigere end i dit lige fattige bonde samfund. Du får aldrig omvendt liberalister til at blive kommunister. De vil helere dø. En dag vil du indse at du ikke er fri og at du ikke har det godt. Dette kommer til at ske iDanmark som i alle lande der har leget med socialismen og kommunismen. USA var liberalt en gang og det er en af grundene til at det blev den mægtigste nation. Nu er de ved at pisse det væk ved at gøre de samme fejl som vi har gjort i Danmark igennem de sidste 100 år

Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Du kan vel se, hvordan deregulering har skudt Island i knæ, og hvordan den lave selskabsskat i Irland har forvandlet deres økonomi fra en tigerøkonomi til en ikke særlig god økonomi.


Skrevet af slettet bruger 6003 1637 dage siden - Direkte link

... og når liberlisterne - læs: dem der gider arbejde mere end gennemsnittet - alle er døde, så er der ingen til at brødføde alle de rare, humanistiske kommunister.

 

Game over.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Ikke alle, der arbejder, er liberalister.


Skrevet af slettet bruger 6003 1637 dage siden - Direkte link

Kan man ikke samarbejde uden at have en politisk, finansiel og monetær union med "demokratiske" facetter såsom

 

- En udenrigsminister som ingen har valgt

- En præsident som ingen har valgt

- Et parlament som konstant taler om at udelukke de mindste konstellationers taleret

- De to mest magtfulde organer - kommisionen og domstolen - er besat af embedmænd, som ingen har valgt

 

Dit argument er en stråmand. Der er intet belæg for at påstå eller bare antage, at EU-skeptikere ikke vil samarbejde. Det er bare noget EU-føderalisterne har fundet på for at dele verden op i dem-og-os og for at tage et første skridt til at slå oprøret ned. Et oprør, som ikke engang er kommet i gang. 


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Det kan man da godt, men man har jo valgt de medlemmer, der sidder i Bruxelles.


Skrevet af slettet bruger 6003 1637 dage siden - Direkte link

Man har valgt parlamentet. Det mindst magtfulde af alle organer.

 

Hvis det er dit "demokrati", så tror jeg hellere jeg er fri, tak.

 

Problemet er bare, at selvom vi ikke vil have dem, så vil de ikke lade os gå. Hvad er det nu man kalder den slags, hmmm ?


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Er Herman Van Rompuy og José Manuel Barroso ikke valgt af folket?


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

LOL


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Det var de så.


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

Ikke.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

De er da valgt af personer, der er valgt af folket.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Så er man ikke folkevalgt.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Hvad er man så?


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Udpeget ville jeg kalde det. Men folkevalgt er det ikke, det er jo ikke folket der har valgt ham.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Det kan man sige.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

WTF!?

Så forstår jeg bedre at du ikke er EU modstander. Det er ikke mange timer man skal bruge for at få indblik i den udemokratiske dødssejlers verden. Timer du desværre ikke har brugt.

 

Her er lidt skæg at starte på, for selv om det er en gammel klassiker, så har du næppe set den

 

Edit: Her er en længere version, og bedre.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Jeg kan ikke klare Nigel Farage.


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1637 dage siden - Direkte link

Det overrasker mig ikke, har har jo ret, og reaktionerne er fra salen var helt forudsigelige, Rompuy`s kropssprog taler for sig selv.


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Ja, han synes, at han er tåbelig, ligesom jeg gør.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Har du et argument, eller taler vi bare følelser?

 

Er det fordi du ikke forstår hans pointer, eller fordi du ikke forstår at han har ret? Ikke specielt i dette klip, som bare er det mest kendte, men mere generelt.

 

Eller er der noget du faktuelt er uenig i?

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1637 dage siden - Direkte link

Jeg er faktuelt uenig i hans holdninger, som kommer fra hans mund. Nationalisme er ikke vejen frem.


Skrevet af Morten - - - 1637 dage siden - Direkte link

Det rigtigt, rigtigt alvorlige i det her er netop, at Rumpuy er ukendt og svag. Det er nemlig derfor, han er valgt! Han er valgt, fordi han virker så komplet ufarlig - og derfor er han den rette til, foreløbig, at beklæde et potentielt meget farligt embede.

 

Han er en klovn, der skal få os til at tro, at "EU"s præsident ikke er noget at frygte, og at selve "præsidentembedet" er harmløst og mest for et syns skyld. Man må jo næsten ynke ham, når man ser denne lille, godlidende mand således ydmyget af den brutale Nigel Farage. Smart ...

 

For når embedet først er der, vil der tilføres det stadigt mere magt. Og den dag, det er blevet fyldt med magt, vil der blive kæmpet om det! Men bag kulisserne.

 

Det er ikke svært at regne ud - og det har aldrig været svært at regne ud.

 

- - -


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Næh, og HRC har nærmest skrevet en bog om det. Ikke lige om Rumpuy, men så om resten..


Skrevet af slettet bruger 9624 1637 dage siden - Direkte link

Det er vist nærmere sandheden, du ikke kan klare.


Skrevet af slettet bruger 834 1637 dage siden - Direkte link

Godt bud, han svarede jo heller ikke med andet end følelser.


Skrevet af Frederik Blegvad 1637 dage siden - Direkte link

Jeg og min svoger har faktisk startet et parti kaldet Direkte Demokrati, hvis eneste formål oprindeligt skulle være at indføre flere folkeafstemninger via internettet. Vi har dog indset at et parti må have flere mærkesager end dette for at have nogen gang på jorden, men samtidig også være uden politiske værdier - ganske som du efterspørger.

 

Følgende ekstra mærkesager som vi indtil videre leger lidt med: Et endeligt opgør med skattesystemet ved at afskaffe alle fradrag, tilskud afgifter, samt en endnu lavere flad skat end de 40% som LA foreslår. Sidstnævnte kan opnåes ved (modsat LA) at tage et ENDELIGT opgør med den offentlige sektor og ikke holde hånden over de ansatte. I Schweiz har de kun ca 300.000 offentligt ansatte til en befolkning på 7,5 mio og BEDRE velfærd end os. 

 

Danmark ud af EU da dette er en ekstremt udemokratisk og uigennemsigtig pamperinstitution.

 

LANGT hårdere straffe for berigelseskriminalitet med minimumsstraffe på feks 1 år for tyveri og 2 år for indbrud mv, som evt kan afsones hjemme med fodlænke. Ved 3 dom for berigelseskriminalitet skal der efter amerikansk forbillede lægges 10 år oveni straffen. Forbydelse betaler sig i Danmark og det skal der ændres på. Det er ikke en tilfældighed at østeuropæerne foretrækker at lave kriminalitet i Danmark.

 

Det skal dog tilføjes at det er umuligt at stille op med et nyt parti til FT valg, da kommunerne ikke har tid til at håndtere vælgererklæringer, men det er sjovt at lege med tanken.

 

Dem der har lyst kan bidrage med penge eller melde sig under fanerne, men der er indtil videre ikke rigtig nogen aktivitet i partiet. Vores hjemmeside kan findes her: http://www.ddid.dk/


Skrevet af Frederik Blegvad 1637 dage siden - Direkte link

Jeg ved godt at partiet lyder liberalt men dette er nu ikke meningen. For os er det bare et spørgsmål om demokrati, retfærdighed og sund fornuft.

 

Yderlig mærkesag jeg glemte at nævne: Sparerundelov, som tvinger alle kommuner til at spare på dyre prestigeprojekter istedet for børn ældre og handicappede som de gør nu. Denne mærkesag har faktisk mere karakter af socialisme end liberalisme, men på den gode måde synes vi.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

7
11
13
12
15
7
14
18
16
11
17
6
15
13
9
11
14
16
22
11

- Annonce -


Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -