Værd at læse

00

EU vil alligevel bestemme over dansk u-dlændingepolitik - Anders Vistisen - Blogs - Debat

- Skal enhver araber eller afrikaner, der er utilfreds med sit liv, have ret til at få et visum til ethvert europæisk land? Ja det vil EU-domstolen muligvis beslutte, med henvisning til de evindelige menneskerettigheder.

En belgisk appelinstans har pålagt den belgiske regering, at udstede 5 humanitære visa til en syrisk familie, der befinder sig i Aleppo. Den belgiske indenrigsminister har afvist kravet, med den begrundelse, at "belgien dermed mister kontrollen med sine grænser".

Appelinstansen har pålagt den belgiske regering at betale erstatning til den syriske familie i størrelsesorden 37.000 kr. pr. dag indtil familien tildeles de 5 visa.

Sagen kan få uoverskuelige konsekvenser for der vesteuropæiske lande, og så Danmark.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere