Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

30

+5 Skrevet af _slettet_bruger_14849 446 dage siden - Direkte link

Du glemmer at mange af de "Working Poor" i Danmark faktisk ikke er ufaglærte arbejdere, men rent faktisk er mindre erhvervsdrivende og enkeltmandsfirmaer. Folk som har satset og taget initiativ til at gøre en forskel. Ofte selv om de økonomisk kunne have været bedre ved muffen på offentlig overførelsesindkomst. DET er et problem.


+1 Skrevet af Uffe Merrild 445 dage siden - Direkte link
Hvordan vil du løse det problem? Iværksættere har intet krav på indkomst, de skal ligesom alle andre gøre sig fortjent, i købernes øjne, til en indkomst. En iværksætter vælger selv hvordan biksen skal drives og må underlæggele sig markedsvilkårene ligesom os andre. En dårlig iværksætter bør ikke holdes i live på skatteydernes regning men skal i stedet vælge en anden og efterspurgt forretningsmodel eller tage almindeligt lønmodtagerbeskæftigelse på eget initiativ. Lad skatteyderne være i fred.

+5 Skrevet af Lounen 445 dage siden - Direkte link

Problemet er vel det modsatte i Danmark.

 

De erhvervsdrivene pålægges en tsunami af regulering og beskatning, der skal overholdes før de kan koncentrere sig om deres virksomhed.

 

Samtidig er de i stærk konkurrence med skatteydersubsidierede offentlige tilbud.

 

Har man en tilstrækkelig robust forretningsmodel, der kan holde til disse horrible præmisser, er det muligt at drive selvstændig virksomhed i Danmark. Men man skal alligevel spørge sig selv om det ikke er bedre at finde en mere venligtsindet stamme, nu man har så fantastisk en forretningside.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Uffe Merrild 445 dage siden - Direkte link

Tak fordi du bringer det grundlæggende problem op, Lounen. Jeg gætter på at du allerede ved hvad man bør gøre for at løse problemet :)


+1 Skrevet af _slettet_bruger_14849 445 dage siden - Direkte link

Problemet er at miljøet for erhverv i Danmark er så reguleret, afgiftsbelagt og samtidig relativt højt specialiseret at det kræver store investeringer, såvel maksinelt som personalemæssigt. Erhvervsmiljøet levner ganske enkelt ikke meget plads til det lille firma.

Alle HR forplitigelser er stort set de samme om du er stor eller lille. De små håndværksvirksomheder konkurrerer ofte med polske og tyske firmaer som (måske) arbejder til mindstelønnen, men en så banal ting som varevogne er indregisteret i deres hjemland = Lavere købspris, lavere vægtafgift og lavere forsikring. Ejerdirektøren i det lille firma med 3 ansatte kan ofte ikke holde ferie eller barsel, selv om han betaler til det igennem barselsfonden. Ganske enkelt fordi han ikke bare kan træde ud i eksempelvis 3 uger eller 6 mdr. da der typisk ikke er nogen han kan ovderdrage sine arbejdsopgaver til NemID log-in og adgang til bankkonti osv. Vort samfund er tilrettelagt på  at firmaer harr en hvis størrelse eller at personer er lønmodtagere.

Som Lounen samtidig beskiver, så er der også konkurrence fra offentlige virksomheder, hvilket gør det svært for specielt mindre virksomheder. Kommuner tager typisk ikke mindre firmaer som faste underleverandører og slet ikke Staten. Var engang til udbudsrunde i forsvaret. Glem det hvis ikke du er regionsdækkende og tværfaglig over flere entrepriseområder.


Skrevet af Uffe Merrild 445 dage siden - Direkte link

Du har fuldstændigt ret - det er problematisk at det offentlige fylder så meget og at lovgivningen står så meget i vejen for den selvstændige erhvervsdrivende.

 

Et nyligt eksempel på problemet er region syddanmark skiftede Falck ud med BIOS, der p.t. kæmper for at undgå konkurs. BIOS har klaret opgaven halvdårligt og bør udskiftes.

 

Regionen går med fantasier om at den selv kan drive ambulancekørslen, og så er fanden løs i laksegade. Med regionen bag roret kan man være ganske sikker på at kvaliteten vil dale, mens prisen vil stige.

 

En af problemerne er at det offentlige ikke forstår noget som helst af ideen om konkurrence - der har været adskillige artikler fremme hvor flere økonomer fabler om at det er for ringe at Falck har monopol og at det private monopol er værre end det offentlige. Lige i den situation hvor det private får betaling af det offentlige kan jeg ikke se forskellen på et privat og offentligt monopol for betaleren af ydelsen, for brugeren kan jeg se fordele af den private drift hvor man vil gå op i at effektivisere og bruge resurserne sparsommeligt og grundigt sætte sig ind i arbejdsgange og optimere på dem.

 

Problemet ved at Falck får denne monopollignende status er naturligvis det du nævner - der er kun een virksomhed stor nok til at bide over opgaven når en hel region skal varetages af samme virksomhed. Det siger næsten sig selv, medmindre man er offentligt betalt økonom, naturligvis.

 

For at bryde monopolet skal man naturligvis først privatisere sundhedsvæsenet og den tilhørende ambulanceservice. Med frie markedskræfter til at belønne og straffe, kan man som forbruger forvente en øget service og en lavere pris for ydelsen. Det vil ikke være muligt at tilsidesætte forbrugerens ønsker som privat virksomhed, ganske enkelt fordi man vil miste indtægt og i grelle tilfælde helt gå konkurs.

 

Det private alternativ er den bedste måde at konkurrenceudsætte ambulancekørsel og sygehusene. Det offentlige skal helt ud af drift og finansiering, skatteyderen skal have frihed som forbruger til at vælge eller fravælge hvem der servicerer ham. Hvis det private ikke lever op til forbrugerens ønsker, så er virksomheden færdig, modsat i det offentlige hvor enhver katastrofe straks medfører øget budget og større skattebyrde for skatteyderne.

 

Det offentlige er grundlæggende det værste valg til sygehuse og ambulancer man kan forestille sig, det overgås kun i ineffektivitet og kaos af et direkte forbud af lovgivningen.


Skrevet af _slettet_bruger_14849 445 dage siden - Direkte link

Måske........visse ydelser mener jeg ikke bør privatiseres. Sundhed og ældreomsorg, basisuddannelse, skatteopkrævning, infrastruktur og forsvar. Men det fritager naturligvis ikke Staten fra at optimere og drifte forsvarligt. Det er et kulturproblem, som kan løses, men det kræver en udrensning. Hvis man udliciterer for meget og forskellene bliver for store i de enkelte dele af landet opnår man en mindre sammehnængskraft og national identitetsfølelse. Men bortset fra de nævnte områder er der ingen grund til ikke at give den fuld skrue. Det er produktion og eksport vi som nation skal leve af. Samtidig skal vi ikke gøre os selv overflødige i indenlandske anliggender så som bygge- og anlægssektoren igennem forfordeling af egne aktører.


+3 Skrevet af Uffe Merrild 445 dage siden - Direkte link

De ydelser som ikke privatiseres bliver naturligvis udsat for samme ineffektivitet som det kan forventes fra den offentlige (politiske) drift af ydelsen. Men det mener du at præcis disse basisydelser skal drives ineffektivt med skatteyderen på krogen?

 

Jeg kan godt forstå at det er et stort spring at slippe tanken om den offentlige drift med alt det man får at vide gennem livet om statens storhed og den offentlige overlegenhed. Men jeg vil alligevel argumentere imod det.

 

Sundhed er da om noget et oplagt emne for privatisering for at forebygge lange ventetider, dårlig allokering af ydelser og tilfældig prioritering.

 

I dag skal man eksempelvis helst få kræft for at få en hurtig behandling. Har du problemer med de indre organer eller lider af en mindre udbredt sygdom, så må du forvente at vente meget længe på ventelister.

 

Det er naturligvis også muligt at betale enorme summer for driften af et rimeligt offentligt system, så store summer at selv den offentlige ineffektivitet bliver druknet i midler så det lykkes at servicere de kunder der er.

 

Jeg synes ikke det er fornuftigt at fastholde offentlig drift af sundhedsvæsenet, sundhed er for vigtigt til at blive sjoflet af det offentlige. Jeg foretrækker at priserne på ydelserne er rimelige, og at man kan få de ydelser man har behov for.


+2 Skrevet af Baphomet 445 dage siden - Direkte link

Fint billede med stigen der har fået kappet de nederste trin.


Skrevet af chlor 324 dage siden - Direkte link

Enig! For kontanthjælpsmodtagere er det nederste trin kappet, og for topskatteydere er det øverste trin kappet.

 

Lad os få repareret stigen, så alle trinene er der for alle. Det er lighed.


Skrevet af _slettet_bruger_14664 228 dage siden - Direkte link

Jeg fik samlet mig selv til at læse denne meterlange artikel. Og kan stort set tilslutte mig det hele.

Men det kan ikke stå alene. Udviklingen kan også tilskrives det kapitalistiske system, hvor dem der i forvejen havde rigeligt, kunne "spekulere" sig til mere.

Hvis uligheden er for stor, skaber det misundelse.

 


Skrevet af Allan Frederiksen 218 dage siden - Direkte link

Hold da op en gang mundlort på skrift. Du starter med at misforstå begrebet "Working poor", og så stoppede jeg med at læse. Hele din præmis bygger på en misforståelse. Kigger man på Tyskland er 10% af arbejdsstyrken nødt til at supplere deres løn med sociale ydelser for at kunne overleve.

 

"Working poor" er når man ikke kan forsørge sig gennem orginær beskæftigelse. Det forveksler du med lavtlønsjob, og så kører du ellers ud af en tangent, og kalder det socialdemokratisk politik :D

 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

3
3
12
9
8
8
7
11
20
13
13
11
8
13
11
15
4
8
10
15

- Annonce -


Om Uffe Merrild
Frihed er en kerneværdi for mig. Arbejds- og familielivet i Danmark præges efter min mening i for høj grad af lovgivningen, særligt...

Se Uffe Merrilds profil
eller
Følg Uffe Merrild- Annonce -