Værd at læse

00

Familie i afmagt over sundhedsvæsen: Syg datter skulle selv tolke | Nyheder | DR

En familie med iranske rødder, det er selvfølgelig tragisk at en så ung pige er så syg.

Men nu er klager familien over at lægerne ikke forstår hvad forældrene siger, historien melder intet om hvor lang tid familien har været i Danmark - familien har vel også et ansvar for at kunne forstå og tale Dansk ?

Aysan Safari (patienten) taler fem forskellige sprog, så må det være hende der taler på egne vegne, vi kan ikke blive ved med at bruge så mange penge til tolkebistand, familien hat også selv et ansvar for at blive integreret.

Der er jo mange børn som må være tolke for deres forældre, fordi forældrene ikke gør en indsats for at lære deres nye hjemlands sprog.

Istedet for skal denne familie være taknemmelige for vores velfærdssystem som sørger for :

gratis hospital

den daglige hjælp og pleje til datteren i deres eget hjem

Den hjælp havde de ikke fået i deres oprindelsesland.


Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere