Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

78

Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

LA har styr på økonomien, men desværre ikke på Grundloven. Det er synd, at man kan regne men ikke være tro imod sine grundprincipper.

 

Lov 118, 141, 159, 202 og 203. Censur, tvang, mindre retssikkerhed og mindre frihed. Alt sammen har LA stemt for.


Skrevet af Claus Tjørndal 1610 dage siden - Direkte link

Hvad stemmer du???


Skrevet af Morten2006 1610 dage siden - Direkte link

Pas på med at gøre det til en 'jamen andre partier gør det også'. Liberal Alliance bør holde sin sti ren.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af slettet bruger 3292 1610 dage siden - Direkte link

Ja men de kan ikke stå for fristelsen til at spise af de forbudte frugter. Som med Adam og Eva lod de sig lokke af en snu slange.


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Jeg stemte LA men agter ikke at gøre det igen, medmindre de kommer på bedre tanker om 1) deres alt for slappe holdning til at bryde både ordlyd og tanke med diverse beskyttelser i Grundloven og 2) deres fuldstændige berøringsangst overfor spørgsmålet om indvandring fra ikke-vestlige lande, som koster os hen imod en fjerdel af landets samlede budget at forsørge og servicere (OBS: deducerede tal, idet også DST har gjort vold på definitionen af "dansker").

 

Jeg stemte faktisk personligt på OBO. Og han og partiet har nu fem gange stemt for yderligere at tvinge mig, indskrænke min frihed og indføre (mere) censur. Det er så tæt på at være utilgiveligt, som man kan komme.


Skrevet af Morten2006 1610 dage siden - Direkte link

Hej Claus,

 

Jeg er er langt stykke hen ad vejen enig med dig.

 

Har du et link til den rapport fra DSI, da den lyder som interessant læsning?


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Hej Morten,

 

Som sagt er det ikke DST (beklager fejltryk tidligere, det er Dansk Statistik, der menes), man skal henvende sig til for at få de korrekte tal. Definitionen på "dansker" er ganske subtilt blevet ændret fra "født (i Danmark) af danske forældre" til "person med dansk statsborgerskab". Efter 2001 vil fx et barn af en indvandrerkvinde, der gifter sig med en 2. generations indvandrer med dansk indfødsret, også være defineret som "dansk". Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28974.

 

Derfor er vi nødt til at deducere det reelle antal af den gruppe mennesker, vi kalder "indvandrere" - fordi en ganske betydelig andel af gruppen simpelt hen er defineret som danskere, også selvom de reelt er indvandrede.

 

Læg dertil, at ikke-vestlige indvandrere (den gruppe, DST definerer - som altså er større endnu) belaster velfærdssystemet med faktor 3,47 i forhold til etniske danskere. Og du vil nå frem til dette: http://danmark.files.wordpress.com/2010/05/ikkevestlige.gif

 

Det er alene løgn om definitionerne, der gør det muligt at underspille problemet med ikke-vestlige indvandrere.


Skrevet af Morten2006 1610 dage siden - Direkte link

Hej Claus,

 

Tak for svaret. Det er den bedste konkrete forklaring jeg længe har set.

 

Jeg kan se, at der kræver noget ekstra læsning fra bl.a. Velfærdskommissionen, så det må blive på et tidspunkt udenfor arbejdstid. Endnu en gang tak fordet.


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Hej Morten,

 

Det var så lidt - og skulle du mangle flere informationer, er du altid velkommen til at spørge. Jeg kan give de første par kilder:

 

http://www.fm.dk/db/filarkiv/18665/Analyse_1_hele_rapporten.pdf

På side 84 gengives definitionen af "indvandrer", "efterkommer" og "dansker".

Hvis barnebarnets forældre er en efterkommer (den oprindelige indvandrers barn) og en indvandrer, vil den pågældende blive karakteriseret som af dansk oprindelse, hvis den forælder, der er efterkommer, er dansk statsborger.

Bemærk: der tales om "barnebarnets forældre" - altså 2. generations indvandreres børn, hvor blot én forælder med dansk statsborgerskab gør barnet "dansk" uanset fødselssted. De indrømmer selv manipulationen:

Det er en konsekvens af definitionen, at personer af dansk oprindelse ikke selv behøver at være danske statsborgere eller at være født i Danmark.

Altså: blot én forælder har dansk statsborgerskab og er født i landet, vil også børn født i hjemlandet og bragt til Danmark være "danskere". Hvilket er en komplet absurditet, for hvilken der ikke eksisterer en god begrundelse og om hvilken der ikke har været nævneværdig diskussion siden den blev vedtaget få dage før folketingets sommerferie 2001. Familiesammenførte indvandrerbørn? Nej, de kaldes "danskere" nu.

 

Klarere kan det næppe skrives. Det er en ren tilståelsessag, at man har tilsløret begreberne "dansker", "efterkommer" og "indvandrer" overalt hvor det anvendes i diverse velfærdsrapporter etc. mindst siden 2001.

 

Dette forvansker ganske åbenlyst alle efterfølgende forsøg på at skabe overblik over, hvad ikke-vestlig indvandring og efterkommere egentlig koster.

 

Kilde, der nævnes i tabellen jeg linkede til før, er denne:

 

http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf

 

Og som beskrevet kan afklaringen af forholdet mellem velfærds-cost/benefit for hhv. "indvandrere" og "efterkommere" (ihukom definitionen; tallet for ikke-vestlige er kunstigt lavt med den konsekvens at tallet for etniske danskere er kunstigt højere fordi grupperne sammenblandes) hhv. "danskere" findes på side 26.

 

Rapporten indrømmer også, at hvis indvandringen fortsætter med at stige med omtrent hypotetiske 5.000 om året vil finansieringsproblemet blive meget værre. Hvad er der sket siden dengang? Jo, indvandringen er tiltaget år for år med få undtagelser, definitionen på indvandrer, efterkommer og dansker er stadig gal - og indvandring af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere har forværret finansieringsproblemet. Hvorfor blev dette usædvanlige klarsyn fra Velfærdskommissionen glemt...?

 

Forklaringen kommer lige her.

 

Velfærdskommissionens løsningsforslag? Integrér de indvandrere, der kommer til landet. Ikke ét eneste sted nævnes det som løsning, at undlade at importere flere ikke-vestlige bistandsklienter til permanent forsørgelse. Man antager med andre ord, at indvandringen er ganske uundgåelig og har derfor koncentreret sig om den forkerte opgave, diffus og ubetinget integration, hvor man burde have koncentreret sig om den rigtige opgave, målrettet og klart betinget eksklusion.

 

Det var vist nok for denne gang... der er rigeligt med harmdirrende materiale i rapporterne ovenfor.


Skrevet af Morten2006 1610 dage siden - Direkte link

Hej Claus,

 

Det er ikke fordi jeg ikke har læst hvad du har skrevet, men jeg er temmelig ophængt i øjeblikket. Jeg går mere i dybden emd det i weekenden.


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1610 dage siden - Direkte link

Jeg er 100% enig.

 

Jeg vil dog også minde om aftalen omkring fordelingen af SATS-puljemidler, som LA tilsluttede sig, og som bl.a. betød uddeling af endnu større julepakker til "de fattige".

 

LA burde have benyttet lejligheden til at tordne mod SATS-puljen og den tåbelige anvendelse af midler, som strækker sig langt ud over julegaverne. Men det vil så kræve, at man har modet til at træde handicap-organisationer og andre interesseorganisationer over tæerne.

 

Hele cirkuset kommer formentlig til at gentage sig i november - december måned, hvor Özlem vil skrige op om endnu større julepakker.

 

Men man kan jo altid glæde sig over, at der er andre muligheder på valgdagen:

 

1) Blive hjemme (hvad nytter det?)

2) Stemme blank for at demonstrere, at der ikke er nogen ordentlige politiske partier

3) Stemme på ultrasocialdemokraterne i DF, som trods alt vil sørge for, at indvandringen ikke accellererer yderligere

4) Stemme på socialdemokraterne i V, som trods alt tidligere har vist, at de er parat til begrænse indvandringen, og yderligere kan man jo håbe på, at i de uger, hvor der skal laves nye økonomiske reformer, vil V af uransagelige taktiske grunde foreslå flere offentlige besparelser (hvor usandsynligt det end måtte være, men hvem ved egentligt, hvad V vil?).

5) Stemme på de ekstremistiske socialdemokrater i S eller SF eller de ekstremistiske ultrasocialister i EL, for at de endegyldigt vil stå med ansvaret for socialstatens død med endnu en valgperiode. Den plan kræver dog, at det er realistisk, at de kan få flertal.

 

Hvilket dilemma!


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Vente på at Pia K stopper, så Thulesen-Dahl og Messerschmidt kan tegne en mere liberal linie ?

 

Desperat, indrømmet.

 

Så hellere håbe på og støtte op om et borgerligt parti. Ordentligt borgerligt. Uden Konservatives hattedamesyndrom, uden LA's radikale lig i lasten og uden Venstres bondeafhængighed og leftlen for svingvælgere. 


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1610 dage siden - Direkte link

Thulesen-Dahl er ultra-ærke-socialdemokrat. Langt værre end Pia. Jeg gruer for den dag, han kommer til at tegne partiet (for det kommer han til). Morten Messerschmidt er meget mere liberal (men dog alligevel ikke liberal) end Pia (og Thulesen-Dahl).


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Sjovt, sådan fremstår han overhovedet ikke de gange jeg har hørt ham debattere.

 

Jo jo, han brænder for ældresag og er håbløst forelsket nationalromantiker, men han taler åbent om virksomhedsejere, vækst og lignende. 

 

Oh well. Jeg lader mig gerne korrigere. I så fald sætter jeg mig ned og venter på Partiet Højre ;-) 


Skrevet af Gismo 1610 dage siden - Direkte link

Din bøn er hørt - Den kære Ruth (hende med Fader- og ungdomshuset) er igang med at indsamle underskrifter så hendes Frihedspartiet kan stille op næste gang!

 

Kan du give afkald på din sjæl er det et glimrende valg!


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Bare husk den kirurgiske kastration, så du ikke får en grim og permanent overraskelse, når Frihedspartiet får gjort abort ulovligt (igen)... suk.


Skrevet af slettet bruger 3292 1610 dage siden - Direkte link

At blive hjemme på valgdagen nytter i høj grad noget! Man viser at man ikke bakker op om det etablerede system eller nogen af de personer der vil vælges!

 

Lad for guds skyld være med at stemme på det såkaldte "mindste onde"! Det er som at stemme på om man vil have af bøjlen eller bæltet! Det er vanvid.

 

Det er hjernevask fra systemets side i skolen osv at de får os til at tro at vi SKAL stemme på nogen for at få indflydelse! Hør dem alle op til valgene :"Det er åhhh så vigtigt at man får stemt!"

 

Men det er ikke sandt! Ved IKKE at stemme har man også udøvet indflydelse - nemlig ved at udtrykke sin mistillid til systemet og dets folk!


Skrevet af ianarki 1610 dage siden - Direkte link

Og tænkt på at alt det andet man kan lave istedet for. Klippe hæk, slå græs, eller give en tilfældig gut på gaden et kram. Du gør en meget større forskel selv


Skrevet af slettet bruger 8119 1610 dage siden - Direkte link

Tilfalder de ikke afgivne stemmer ikke vinderen som derved får flere mandater at rutte med?

Jeg er helt med at på at ikke ville bakke op om systemet som det er nu, men man skader inddirekte selv mere hvis ovenstående er sandt (i og med at valget faldt ud til "den gale side").

Vi har brug for et nyt parti. Et parti der vil gøre op med den form for "demokrati" vi fører i Danmark.

Vi har brug for at dem der bidrager mest, bestemmer mest og dem der intet bidrager, de skal ikke kunne stemme sig til andres penge og derved gøre dem til deres slaver som vi ser nu.


Skrevet af slettet bruger 3292 1610 dage siden - Direkte link

Jeg forstår ikke hvad du skriver. Der bliver valgt 179 medlemmer uanset om du stemmer eller ej...

 

Det jeg siger er at man skal vende ryggen til deres system og gå sin vej hvis man vil have et opgør med det nuværende paradigme. Lad være med at deltage i det når man kun kan stemme på de "mindste onder". Det er lige meget om der er et rødt eller blåt regime. Man får det samme tyranni og røveri - bare med en anden farve.

 

Ved at deltage i deres spil, så legitimerer man deres udemokratiske system, ansvarsfri Boheme-liv og tyranniske jerngreb om borgerne.


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

@Jacob Pedersen:

 

Mandaterne i folketinget fordeles efter antal afgivne stemmer. De ikke-afgivne stemmer har således ingen indflydelse på fordelingen af mandater!

 

Simpelt eksempel:

Stemmeberettigede 4.000.000

Afgivne stemmer 3.200.000

Der er altså 800.000 ikke-afgivne stemmer (20% af stemmeberettigede)

Stemmeprocent altså 80.

 

Et mandat "koster" ved en stemmeprocent på 100 altså 4.000.000/175=22.858 stemmer.

Et mandat "koster" ved en stemmeprocent på 80 altså 3.200.000/175=18.286 stemmer.

 

A har fået 40% af de afgivne stemmer (=32% af stemmeberettigede stemmer)

V har fået 60% af de afgivne stemmer (=48% af stemmeberettigede stemmer)

 

A får i runde tal 40% af 175 mandater i folketinget (70 mandater)

V får i runde tal 60% af 175 mandater i folketinget (105 mandater)

Færøerne får altid 2 mandater

Grønland får altid 2 mandater

 

Mandater 70+105+2+2=179.

 

(Skatteministeren blev f.eks. ikke valgt ind. Han fik så vidt jeg husker under 800 stemmer. Edit: Skatteministeren fik 684 personlige stemmer ved folketingsvalget i sept. 2011.)


Skrevet af slettet bruger 8119 1610 dage siden - Direkte link

Leif, tak for uddybelsen. Det er hermed helt legitimt at undlade at stemme som Freedom Works skriver. Hvis LA ikke tager sig gevalgtigt sammen på EU og indvandrer området, så bliver det nok udfaldet.


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1610 dage siden - Direkte link

Sorry, jeg skulle have skrevet: Hvad nytter det at stemme?


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1610 dage siden - Direkte link

Det er da uendeligt ligegyldigt hvad han stemmer/har stemt. Kritikken er vel begrundet. kritik er vel altid velkommen, uanset hvad man stemmer og navnligt hvad man ikke stemmer.


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Jeg valgte at se det som et "hvis man som liberal ikke kan stemme LA, hvad skal man så stemme?"-spørgsmål - men du har absolut ret, begrundet kritik er (eller burde være) altid velkommen uanset afsender.


Skrevet af Dagobert 1610 dage siden - Direkte link

Det er sjovt som politikere nogle gange taler over sig :) Og det er glædeligt at en socialdemokrat indrømmer at de økonomiske beregninger i benytter holder stik. Beregninger som venstrefløjen og AE ellers havde travlt med at nedskyde i valgkampen.


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

Af lige netop de 2-3 linjer kan jeg da kun læse, at Liberal Alliance lægger deres økonomiske politik efter ADAM og DREAMon-modellerne.

"Hvis vi lod vores økonomiske politik styre af de modeller, du snakker om, så ville vi føre Liberal Alliances økonomiske politik," siger finansminister Bjarne Corydon om bl.a. Danmarks Statistiks ADAM-model og DREAM-modellen.

Og at det vil regeringen altså ikke gøre. Mere siger de vel ikke.

 

 


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Husk at tage med i overvejelserne, hvorfra disse to modeller stammer.


Skrevet af yetu 1610 dage siden - Direkte link

Jeg er helt enig -- ministeren siger ikke, at landet vil blive rigere af at følge de to modeller. Selv om man nok kunne mene, at det ville det blive.


Skrevet af Froggy 1610 dage siden - Direkte link

Det siger modellerne netop. Når man kaster LA's (økonomiske) politik ind i maskinen får man velstandsstigning til følge.

Så enten skal modellerne kritiseres, i modstrid med en perlerække af dygtige økonomer, eller også vil Danmark blive rigere af at følge LA's (økonomiske) politik.

Det ligger derved implicit i Corydons udtalelse.


Skrevet af _slettet_bruger_4155 1610 dage siden - Direkte link

Blive rigere som i USA?.Hvor 300 personer ejer mere end 50% af befolkningen tilsammen.

0g uddannelsesniveauet har været faldende gennem de sidste 30 år.

Et land hvor socialmobiltet er i bund i modsætning til Danmark med andre ord ringe udnyttelse menneskelige ressourcer.

USA et land hvor kapitalister bestikker senatorer og landet er på vej til selvdestruktiion.

Men det berører ikke den lille gruppe a supermilliardærer.

Så USA er rigere...

 

Danmark bliver rigere?

Ville ikke nærmere blive en mikroskopisk gruppe ligesomsom i USA, der bliver rigere.

Mens landet ligger i ruiner. Så kan befolkningen kravlende i fattigdom

beundre at "Danmark" er blevet rigere


Skrevet af Martin1 1610 dage siden - Direkte link

Slap nu af og læs LA's politik. Det er jo socialdemokratiet anno 1960'erne og ikke USA. Det er et stråmandsargument og svarer samtidigt til at sammenligne månen med en klump ost...


Skrevet af Skovgaard 1610 dage siden - Direkte link

Nok nærmere anno 1990.


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1610 dage siden - Direkte link

Danmark var et betydeligt mere liberalt land end USA i 1960. F.eks. var skattetrykket lavere, og samfundet var mindre reguleret. HC Hansens socialdemokratiske parti anno 1960 var meget, meget mere liberal end LA.


Skrevet af Froggy 1610 dage siden - Direkte link

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth.html

 

Prøv at se den video. Alene pga. økonomisk frihed er milliarder af kinesere, indere, brasilianere osv. løftet ud af absolut total fattigdom og ind i en reel tilværelse hvor mad ikke er eneste bekymring.

 

Selv den fattigste dansker eller amerikaner har det 100 gange bedre end en nordkoreaner eller somalier.

 

Et relativt uligt velstandsløft giver stadig et velstandsløft til samtlige grupper i et samfund.


Skrevet af Philipr 1610 dage siden - Direkte link

man bliver som man fortjener altså hvis du starter med nul kr og ender med nul kr er det selvforskyldt ligesom hvis du starter med 1 mia og ender med nul kr.. jeg gider ikke at høre på socialmobilitet, hvis man har et "drive" for at komme op af så skal man sgu nok komme det..

og det burde nævnes at grunden til at USA "ligger i ruiner" er det mega forbrug der har stået til i højkonjukturen og derefter i lavkonjukturen og landets forelskelse i Keynes økonomiske teori 


Skrevet af Froggy 1610 dage siden - Direkte link

Spørgsmålet er så om man har tillid til at modellerne er de bedste bud man i Danmark har til at forudsige økonomiens udvikling, eller ej.

 

Finansministeriet, et utal af forskende økonomer, Økonomi & Erhvervsministeriet og de fleste fornuftige mennesker, hører til dem som har tillid til modellerne som værende de bedste bud vi har idag.


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

Og det er præcis derfor, det kan komme som en overraskelse for det økonomiske Danmark, hvor stor grænsehandlen egentlig er - eller hva'? Og hvilken konsekvens øgede fedt- og sukkerafgifter har på samme grænsehandel?

 

Og det er præcis derfor, man havde heelt styr på, hvor mange af de udbetalte efterlønsmilliarder, der ville blive forbrugt henholdsvis opsparet?


Skrevet af Froggy 1610 dage siden - Direkte link

Jeg ved ikke hvem du mener det skulle overraske?


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

Måske SKAT/skatteministeriet, der tilsyneladende ikke véd, hvor stor grænsehandelen er - og som nu siger, at det kan være, at den er 50% større end hidtidigt anslået fra myndighederne???

 

http://www.bt.dk/node/20297763/print


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

@ OBO

 

I øvrigt GLIMRENDE blog indlæg. 

 

LA har pissegodt styr på de her fordelingspolitiske spørgsmål og det er en fornøjelse at læse.

 

Men påfaldende, at du selv må dække det i blogindlæg. I bliver tiet ihjel af den politiske presse. 


Skrevet af Froggy 1610 dage siden - Direkte link

Rigtig set. Den røde-journaliststand vil hellere have feel-good gini-udlignende økonomiske selvmål end reel velstand.


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

Jeg tror, der i pressen kan være en vis træthed over Liberal Alliances økonomiske politik.

 

Og jeg tror, at det skyldes den enorme overeksponering samme Liberal Alliance gav DREAM i valgkampen. Der blev vi jo tæppebanket med analyser, der sagde, at Liberal Alliance via DREAM havde løsningen (løsningen!) på alle Danmarks økonomiske problemer.

 

Ved samme lejlighed blev det vel konstateret, at der i DREAM ikke - gentager IKKE - regnedes med arbejdsløshed, men med at der "altid er arbejde til den der vil arbejde".

 

Men der er vel også "altid arbejde til den der vil arbejde", bare lønningerne sættes lavt nok. Og det er måske i det lys, man skal se Liberal Alliances medvirken til yderligere åbning af grænserne men manglende forudgående lukning af kasserne.


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig.

 

Alt snak om makroøkonomi der er sagligt og ikke bare handler om at dele 

 

ydelser/lettelser/afgifter/fradrag

 

ud til 

 

yderne/nyderne/kvinderne/mændende/de unge/de gamle/boligejere/boliglejere

 

er jo noget, der kan give en journalist en vis træthed. Det er jo slet ikke noget man gik i dybden med på journalisthøjskolen, og der lærte man jo ellers, at man som journalist altid ved bedst ! 

 


Skrevet af slettet bruger 3292 1610 dage siden - Direkte link

Skulle en anerkendelse fra en socialdemokrat være noget at prale af?

 

Det gør mig for alvor bekymret når det etablerede regime begynder at klappe LA på hovedet og sige at de er dygtige!


Skrevet af Christian Melgaard 1610 dage siden - Direkte link

Nu er det jo ikke ligefrem en anerkendelse Corydon forsøger at udtrykke. Hans udtalelse bygger på den misforståelse, eller snarere det vrangbillede han forsøger at give af LA, nemlig at LA skulle være ultraliberalister og bl.a. tro på den rationelle agent som er basis for de klassiske økonomiske modeller. Det tror ikke engang flertallet af LA´s tilhængere på - og godt det samme for den teori er på vej på lossepladsen.


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

håper sgu ikk på fler reformer da vi på førtidspension skal til lommerne vær gang og betale til de riges skattelettelser.


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Igen: at modtage mindre er ikke lig med at betale noget.


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

det er ikke jeres skatekroner der finansrerer vores pension slet ikke. desuden er vi fuldt skattepligtige af vores indkomst.


Skrevet af Rasmus Foght 1610 dage siden - Direkte link

3 scenarier:

 

1. Du faar 6.000 kroner i førtidspension, betaler 0 kroner i SKAT.

 

2. Du faar 10.000 kroner i førtidspension, betaler 4.000 kroner i SKAT.

 

3. Du faar 1.000.000 kroner i førtidspension, betaler 994.000 kroner i SKAT.

 

Jeg haaber du kan se at du faktisk slet ikke betaler SKAT. Du faar penge foræret. At give dig penge og saa opkræve nogle af dem igen er som beskrevet ovenfor komplet ligegyldigt, og ren beskæftigelsesterapi for offentligt ansatte bureaukrater.


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

jeg betaler skat og endda mere end dig da politikerne hver gang tager penge fra vores løn og giver dem til de rige. det samme har s og sf lige gjort. føj.


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

og betaler skat og har det sort på hvidt i form af mit skatekort.


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Prøv nu lige at hør her. Hvis jeg giver dig 100 kroner og du giver mig 40 kroner tilbage, så har du ikke givet mig 40 kroner. Jeg har givet dig 60 kroner.

 

Jeg er ked af, at man har narret dig til at tro, at du betaler skat af din førtidspension. Men jeg er mere ked af, at det ikke ser ud til at være muligt at rette den misforståelse med almindelig fornuft.


Skrevet af slettet bruger 8119 1610 dage siden - Direkte link

Desværre er dette hvad det arbejdende Danmark er oppe mod. Folk lærer ikke simpel regning i folkeskolen. I stedet bliver eleverne hjernevasket som vi kan se et flot eksempel på her.


Skrevet af Rasmus Foght 1610 dage siden - Direkte link

Jeg har faktisk helt ondt af dig, at du ikke kan se det. Det er faktisk ret simpelt.

 

Hvad er efter din mening forskellen paa disse 3 scenarier:

 

1. Jeg forærer dig 6.000 kroner.

2. Jeg forærer dig 10.000 kroner, tvinger dig til at give mig 4.000 tilbage.

3. Jeg forærer dig 1.000.000 kroner, tvinger dig til at give mig 994.000 tilbage.

 

?


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

betaler skat af min pension det står på mit skatekort.


Skrevet af Rasmus Foght 1610 dage siden - Direkte link

Det er et meget meget sørgeligt svar. Jeg bliver helt ked af det paa dine vegne.


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

det er os der holder julene igang her til lands da der hver gang blivr taget penge fra os og givet til lægen og bankdirektøren. skideurimeligt og med den nye reform går jeg fler tusinde kroner ned i løn/førtidspension.


Skrevet af slettet bruger 7320 1610 dage siden - Direkte link

Stop trolling.


Skrevet af Skovgaard 1610 dage siden - Direkte link

Ja, det kan sgu ikke være seriøst det der :) Ellers også har han/hun fået førtidspension grundet "Extreme retardness" :)


Skrevet af slettet bruger 8119 1610 dage siden - Direkte link

Jeg tænkte det samme da jeg læste dette.  En eller anden nar sidder og griner bag ved skærmen. Så dum kan man sgu ikke være.


Skrevet af Skovgaard 1610 dage siden - Direkte link

Du betaler skat, men du bidrager ikke med penge til statskassen. Jeg håber at du kan se forskellen.

At du betaler skat giver dig illusionen af at du bidrager, men det gør du reelt ikke. Det skal du sådan set heller ikke som førtidspensionist, men lad være med at tro det.


Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

jeg bidrager med lige så meget som alle andre da jeg betaler min skat så samfundet kan køre rundt.


Skrevet af slettet bruger 8119 1610 dage siden - Direkte link
Stop nu med at blamere dig. Prøv at bruge hovedet og følg pengene. Hvor kommer de fra?

Skrevet af khansen 1610 dage siden - Direkte link

ja der rige bidrager da med en smule men langt fra nok de rige betaler mindst i skat pga. alle skattelettelser. enhedslisten havde et rimeligt forslag om at lønninger over 2 millioner skulle beskattes med 90% det synes jeg er rimlit.


Skrevet af slettet bruger 8119 1610 dage siden - Direkte link

Du er fejl informeret! De 20% rigeste betaler op mod 50% af alle skatter.

Rigtigt mange betaler allerede over 90% i skat (det normale er mellem 65 og 95%). Personligt er jeg teknisk insolvent og betaler mellem 80 og 90% i skat (svært at regne ud). Jeg har ingen udsigt til at komme oven på. Jeg er almindelig lønslave.

 

Du lever 100% af frugterne af disse "rige" menneskers og mit arbejde. Du har tydeligtvis ingen idé om hvor pengene kommer fra i samfundet og hvem der reelt betaler regningen når du tror at folk på overførselsindkomst eller ansatte i det offentlige betaler skat. De får/stjæler alle penge fra os i det private som sælger vores varer direkte eller indirekte til udlandet.

Jo mere du tager fra os, jo mere holder vi op med at knokle. Nogle forlader endda landet. Tilbage sidder en masse mennesker der intet kan eller vil, og ingen til at betale. Arbejdspladser skabes ikke længere.

Måske du skulle være at være lidt taknemmelig og ydmyg. Prøve at danne dig et overblik og en indsigt og lade være med at høre på folk der hjernevasker dig som bytte for din uberettigede stemme. 


Skrevet af slettet bruger 834 1610 dage siden - Direkte link

Jeps, og vi nogle der strejker,,,


Skrevet af Skovgaard 1610 dage siden - Direkte link

Det er flot. Du er dygtig!


Skrevet af Badger Badger Badger 1610 dage siden - Direkte link

Det er på en eller anden måde meget underholdende – og en påmindelse om, at for hver dansker med en IQ på 100+X findes der en anden dansker med en IQ på 100–X.


Skrevet af slettet bruger 834 1610 dage siden - Direkte link

:-)

Menj eg er bange for at det ikke er sådant fordelt. Trods min personlige strejke hjælper jeg masserere af folk, men de er for svage til at gøre en forskel.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

6
7
7
9
12
17
6
16
7
11
10
8
16
9
8
8
7
11
20
13

- Annonce -


Om Ole Birk Olesen
Medejer af 180Grader.dk. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance.   Født i 1972 og opvokset på en gård ved Agerskov i Sønderjylland, nu...

Se Ole Birk Olesens profil
eller
Følg Ole Birk Olesen
Afstemning
Hvilken DR-produktion er mest venstreorienteret?

- Annonce -