Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

11

Skrevet af _slettet_bruger_833 1635 dage siden - Direkte link
1) At rygerne bruger mere tid i deres hjem, er deres eget valg.

2) At der er mere røg i hjemmet er rygernes eget valg. At deres børn udsættes for mere røg
er forældrenes ansvar. Men Klaus K, passiv rygning er jo ikke skadeligt (påstår du, og dine videnskabsmænd), så det er da ligegyldigt om børnene udsættes for røg, ikke?
At ikke-rygere finder røg stærkt generende, er ligegyldigt.

3) Sjovt nok trækker både rygere og ikke-rygere sig væk fra en hel række forbrugs-goder i øjeblikket - kunne det bl.a. skyldes finanskrisen?

4) Du taler om relativ sundhed nu (uligheden). Det er et tåbeligt socialistisk udtryk i stil med relativ rigdom. Absolut sundhed er ikke afhængig af den relative sundhed. Jeg, som ikke-ryger, er ikke nødt til at blive mere usund for at rygerne kan blive sundere. Sådan hænger det ikke sammen.
Det er igen forældrenes og de fattiges ansvar at blive sundere. Men rygning er jo slet ikke usundt siger du jo så tit - så jeg forstår slet ikke denne pointe.

Igen vil jeg blot spørge dig, Klaus: Hvis rygning ikke er usundt, og slet ikke generer nogle, hvorfor er der så ikke samme hetz mod kaffedrikkere?

Skrevet af Jesper Brodersen 1635 dage siden - Direkte link
Nu skal sukkerbrugere jo hetzes denne gang, så det kan være en mulighed for koffein næste gang ... indtil det perfekte menneske er skabt, åbenbart.

Selvom denne sætning mere har til grund for et andet niveau af fascisme, passer den nu godt her, da den viser hvordan man opgiver den ene frihed efter den anden, for sin egen bekvemhed:

First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;
Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;
Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

Skrevet af Soren Hojbjerg 1635 dage siden - Direkte link
Jeg hedder ikke Klaus, men der i hvert fald nogen der har gang i et eller andet med kaffe:

http://www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/artikler/2010/0308091850.htm

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Jakob Jenkow - tak for comment. Et par ekstra noter om undersøgelsen, som du kan læse indgående om her med tabeller og hele pivetøjet: Forskere: Rygelov virker imod hensigten

Undersøgelsen er den største i verden af sin art. 67.000 amerikanere har skrevet dagbog og afleveret blodprøver, som forskerne har sammenlignet. Det er sket henover perioden 1992 - 2006, hvor der blev indført mange lokale rygeforbud i USA a la vores danske rygelov.

Deres resultater er spændende, synes jeg, fordi de viser, hvordan hele samfundet ændrer sig efter sådan et markant indgreb i borgernes liv. Men det har altså ikke noget med "finanskrisen" at gøre, som du skriver i 3) - finanskrisen angreb os først i sep-okt. 2008.

Mht. udtrykket "virker imod hensigten", synes jeg det er vigtigt at forklare, at myndighedernes ide (ikke min ide) om at man ville opnå mindre "ulighed i sundhed" med et rygeforbud ikke holder. Rygeforbud giver mere "ulighed i sundhed". Jeg er enig med dig i beskrivelsen i 4), at "ulighed i sundhed" er et tåbeligt udtryk - men det er altså det, myndighederne bruger.

Jeg har aldrig givet udtryk for, at rygning er "sundt". Det forstår jeg ikke, hvorfra du har. Jeg har skrevet en del om, at passiv rygning ikke udgør nogen sundhedsfare - kan det være det, du forveksler?

Jeg anerkender fuldtud, at mange mennesker ikke bryder sig om lugten af tobaksrøg - det er vel helt op imod 30% af befolkningen - og at de må have muligheder for at blive fri for den. Men rygeforbud, som dem vi har nu i store dele af USA og hele EU har altså nogen negative konsekvenser, som man ikke kan komme udenom - og det er det, denne undersøgelse dokumenterer.

Jeg anbefaler dig at læse artiklen i sin helhed: Forskere: Rygelov virker imod hensigten

Skrevet af 9kolaj 1635 dage siden - Direkte link
Vel er det forældrenes ansvar ikke at udsætte sine børn for røg. Men det er også forældrenes ansvar ikke at øve vold mod børnene (jeg tænker ikke på alm. revselse).

Skrevet af Esben Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Formålet med rygeforbuddet er at sikre arbejdsmiljøet for tjenere og deslige. Alt det andet ville bare være en bonus. Er dine tal iøvrigt renset for nedgangen i den økonomiske aktivitet?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Hvad forsøger Klaus K at sige - At mange rygere er hensynsløse og fordi de ikke kan ryge i baren, så sætter de sig hjem og pulser løs i hovedet på deres børn eller ægtefæller? At de hængte ud i barer 1½ time hver dag før begrænsningerne i rygemulighederne ?

Fra hans kilde: (Side 3)

In the US, about 15 percent of the whole population smokes regularly. Yet, detectable levels of tobacco related chemicals can be found in body fluids in 70 percent of non-smokers of all ages.1 A large medical and epidemiological literature has stressed the dangers of exposure to environmental tobacco smoke.2 Passive smoking has been linked to a number of serious illnesses such as lung cancer or heart disease in the adult population. Passive smoking particularly affects the health of young children and babies, causing asthma, bronchitis and sudden infant death syndrome.Altså 15 % af den amerikanske befolkning ryger, men alligevel kan deres efterladenskaber spores i 70 % af dem der ikke ryger. Passiv rygning som er ekstremt sundhedsskadeligt, særligt for børn.

Fra side 2:

In contrast, we find that higher taxes are an efficient way to decrease exposure to tobacco smoke, especially for those most exposed.Altså højere skatter er en effektiv vej til at reducere passiv rygning. Det glemte du også at skrive - Klaus K.

Udfra Klaus K's selektive uddrag, kan man heller ikke konkludere at udsættelsen for passiv rygning er steget som følge af diverse tiltag imod rygning i det offentlig rum. Det eneste han siger er at nogle som følge af rygepolitiken bliver udsat for mere passiv rygning og det er rygernes nærmeste.

Dvs., rygerne tager ikke hensyn til deres familie, men kun deres nikotinbehov.

Noget af et selvmål du igen scorer - Klaus K.

Ud fra Klaus K's mange indlæg om rygning, synes en standardryger at være en der hænger ud på kroer og beværtninger hver dag. Med sådan en profil kan man spørge sig om disse frelste rygere overhovedet har et job eller familieliv ?

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Mere fra kilden:

We find that increasing taxes on cigarettes reduces average exposure to cigarette smoke of non-smokers. The effect of state excise taxes also varies across demographic groups. We find that taxes have a strong effect on young children living with smokers but no effect on non-smoking adults. This suggests that smokers cut down on the cigarettes they smoke at home but not those in social activities with other adults.

Så højere afgifter vurderes at have en stærk effekt på at reducere den passive røg som børn udsættes for i hjemmet, men ikke på andre voksne der ikke ryger.

Omkring den sidste del, så er røgfrie områder den måde hvorpå man reducerer udsættelsen for passiv røg.

I 2004 blev lidt over hver fjerde dansker udsat for passiv rygning, mens de var på arbejde eller på en uddannelsesinstitution. I 2009 er antallet reduceret til hver 20, viser Sundhedsstyrelsens evaluering af rygeloven fra 2007, der bliver offentliggjort torsdag. På restauranter blev 61 procent udsat for passiv rygning i 2006, mens det i 2009 blot er fem procent.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/10/15/060944.htm

Loven om røgfrie miljøer er dermed en kæmpe succes. Antallet af borgere der udsættes for passiv rygning er faldet massivt.

Højere afgifter vil som Klaus K's kilde vise også reducere antallet af rygere og dermed yderlige antallet af personer der udsætter andre for passiv røg. Højere afgifter er dog den bedste måde at reducere passiv røg for rygernes børn og familie. Her burde det ellers være rygernes moral der skulle være det afgørende. Ud fra mit kendskab til de rygere jeg kender, så er det også langt de fleste der går udenfor når de skal ryge og ingen ryger i lokaler hvor der opholder sig børn.

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt at Klaus K ikke skriver at hans medryger Thomas Helmig der også er med i Den Gule Negl går ind for at der ikke ryges hvor der er børn:

Men Thomas Helmig er tilhænger af at holde røgen væk fra børn og fra offentlige steder generelt. Dermed har Kommunernes Landsforenings forslag om et totalt rygeforbud på landets skole og daginstitutioner fået yderligere opbakning.- Det er helt cool (med et forbud, red.), siger den århusianske popsnedker, der snart er klar med endnu et album.

http://www.bt.dk/kendte/helmig-lad-os-bare-faa-et-rygeforbud

Klaus K burde bruge mere af sin utrættelige energi på at få sine læsere til at holde op med at ryge hvor der er børn og unge til stede, eller andre familiemedlemmer der ikke ryger, og så ellers nyde hans smøger. Han bliver garanteret stresset af al den røg resesarch, der blot leder til flere selvmål som denne postering.

Skrevet af slettet bruger 1790 1635 dage siden - Direkte link
En gang sagde man, at et demokrati kunne bedømmes på hvordan det behandler sine mindretal. Hvis man ser på hvordan de efterhånden få rygere bliver behandlet, må det stå skidt til.
Jeg er ryger, og er efterhånden nået frem til følgende: Det rager ikke andre at jeg ryger - jeg betaler det selv - og hvis i vil stoppe mig - så kom hen og sig det til mig - kom helt hen i ansigtet på mig - og når jeg nægter, så tag smøgen fra mig - prøv det, så skal i fa´me se løjer!

Skrevet af _slettet_bruger_833 1635 dage siden - Direkte link
Et samfund skal ikke udelukkende vurderes på hvordan det behandler sine svageste / mindretal. Har de svage / mindretallene lov til at skide på resten af befolkningen? Har de lov til at behandle andre dårligt? Det er en tåbelig udtalelse.

Et samfund bør nærmere vurderes på hvordan ALLE behandler ALLE! ... altså også på hvordan de svage behandler de stærke, hvordan mindretallet behandler flertallet, og altså også hvordan rygerne behandler ikke-rygerne.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Hvordan bliver børnene og dermed et mindretal behandlet ?

Samlet set bliver 18 % af alle børn fra nul til seksten år udsat for passiv rygning i hjemmet. Ser man så på de forskellige sociale grupper, så er børn af forældre med lav indkomst og korte uddannelser, væsentligt mere udsat for passiv rygning end børn af forældre med lange uddannelser og høj indkomst. 44 % af børn hvis forældre har mindre end ti års uddannelse er udsat for passiv rygning i hjemmet (Figur 1). For børn af forældre med mindst femten års uddannelse er det kun 9 % som udsættes for passiv rygning i hjemmet. I forhold til husstandsindkomst er 27 % af børnene i hjem med de laveste indkomster, udsat for passiv rygning, mens det samme kun gælder for 10,6 % i hjem med de højeste indkomster.....

 ...International forskning viser, at børn som udsættes for tobaksrøg, som indeholder sundhedsfarlige partikler og mere end 4000 kemiske stoffer, har øget risiko for akutte luftvejsinfektioner, inklusiv mellemørebetændelse og astmatisk bronkitis. Spædbørn og småbørn er mere sårbare overfor tobaksrøg end skolebørn. ...

http://niph.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/22_2009.aspx

I Danmark er der altså en stor del af børnene som udsættes for deres forældres hensynsløse rygning trods massive oplysningskampagner. Børn som ikke har bestemt sig for at ryge udsættes for sundhedsskadelig røg.

Også ufødte udsættes for mødres rygning, selvom det går den rigtige vej:

Danske kvinder er blandt de mest rygende i Skandinavien. Knapt hver femte gravide ryger. Antallet af gravide rygere har imidlertid været meget højere, så færre er rygere, når de bliver gravide og flere og flere vælger tilsyneladende at lægge cigaretterne på hylden, når de bliver gravide. Der er ingen tvivl om, at barnet får den bedste start på livet ved, at man lader smøgerne ligge.

http://altomboern.dk/artikel/rygning-under-graviditeten

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Det viser sig så at det er far og mor der er skyld i at vi ikke bliver de 3 - 5 år ældre end svenskerne.

Når, nej, det var sundhedssystemet der skulle havde skylden. Ikke passiv rygning.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Det var nu en ret interessant rapport Klaus K fandt frem. Den viser at højere tobakspriser er det ínstrument der skal til, for at reducere den passive rygning i private hjem.

Højere afgifter kan også nedbringe antallet af rygere i de lave indkomstgrupper:

Priselasticiteten er højst blandt de socialt svagere grupper (indkomst, uddannelse) end de befolkningsgrupper med flere sociale ressourcer. Blandt de socialt svageste grupper er priselasticiteten omkring – 1. Det betyder, at forbruget falder procentuelt lige så meget, som priserne stiger procentuelt. Det betyder også, at en afgiftsstigning for denne befolkningsgruppe som helhed vil være udgiftsneutral. Samtidig viser rygeadfærdsforskningen, at de socialt svagere grupper reagerer mindre på information om rygningens sundhedsskadelige konsekvenser. For socialt bedre stillede grupper er priselasticiteten ikke så høj (i absolut forstand). For disse befolkningsgrupper vil en afgiftsstigning ikke være udgiftsneutral. Omvendt vil statens provenuindtægter vokse ved stigende tobaksafgifter, medmindre grænsehandelseffekten er meget stor.

http://www.dsi.dk/PDF/Forholdet%20mellem%20pris%20og%20forbrug%20af%20tobak%20JES.pdf74


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1635 dage siden - Direkte link
Rygeloven virker mod hensigten...

Hold da op for en gang bavl.

Rygeloven blev lavet for at sikre at man ikke blev udsat for passiv rygning på sit arbejde.

Rygeloven er derfor en massiv succes i forhold til det den er lavet til.

Arbejder selv et sted hvor rygeloven forbød rygning efter 15 aug 2007 og på mit arbejde er passiv rygning en saga blot og derfor må jeg konkludere at på min arbejdsplads er den en massiv succes.

At den så måske betyder at rygerne bliver hjemme og forpester sig selv og deres stakkels børn mere end de ellers ville er jo ret beset ikke rygelovens skyld men rygernes.

Rygerne er nemlig mere end velkomne til f.eks at gå på restaurant hvis de vil og hvis de lader være blot fordi de ikke må have lov at sidde og røg-forpeste de andre gæster midt under deres hovedret så guds fred.

Henrik Madsen

Skrevet af Per Andersen 1635 dage siden - Direkte link
JA ja ja.
Jeg er ryger og respekterer rygeloven, men der er ting ved den som ikke burde være der. Nu sidder der nok en del IKKE-rygere som kan se ind i spejlet om morgenen, fordi der ingen røgskyer er, men har de prøvet at kikke NEDAF. Der er et meget større problem.
Jeg glæder mig til der bliver lige så meget JAGT på OVERVÆGTIGE som på rygere. Gå ud og kik, dem er der mange af, rigtig MANGE. Så skal der nok blive balade over det, det kaldes jo et samfunds problem. Hvis SAMFUND ?, ikke MIT.

Ps. Jeg synes bare der manglede et modsvar.

Per Andersen.

Skrevet af Soren Hojbjerg 1635 dage siden - Direkte link
Du kan få et medsvar, kan du :-) Jagten på de overvægtige er i gang. Det er deres egne fagforeninger der jager dem.

http://www.avisen.dk/snedkere-paa-sundhedsbaenken_124020.aspx

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Du mangler en anden syndebuk, så du og din skadelige hobby kan gå fri.

De overvægtige skader ikke mit helbred, da de er for langsomme til at fange mig og sætte sig på mig.

Ikke dit samfund ?
Nej, du lever åbenbart i en hel anden verden, sammen med KK.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Omfattende undersøgelse viser at det er farligt at være gift med en ryger. Det giver simepelthen en langt større risiko for blodpropper:

Being married to a smoker raised the stroke risk by 42 percent in people who have never smoked compared to those married to someone who never smoked, the researchers said.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-1039567/Non-smokers-married-smokers-42-likely-stroke-say-scientists.html#ixzz0hgWtJfuS

Passiv rygning giver denne risiko, og derfor er loven om røgfrie miljøer også en stor succes, som tallene ovenfor viser. Der er simpelthen færre der udsættes for passiv rygninge efter loven blev indført og langt færre udsættes i dag for de kræftfremkaldende stoffer og risikoen for blodpropper er reduceret massivt. Loven har dog en langt række undtagelser, som politikerne burde se at afskaffe

Endvidere er der problemer med passiv rygning i private hjem, hvor børn og andre familiemedlemmer fortsat udsættes for røg fra de rygere der ikke tager hensyn. Som den undersøgelse Klaus K henviser til, er et stærkt instrument her at forhøje afgifterne.

Skrevet af Lassen 1635 dage siden - Direkte link
Til afskaftopskattennu:
Den artikel du refererer til i dailymail, er en propaganda artikel. Der bliver ikke nævnt noget referencetal. Kun et procenttal, men 42% kan jo være alt muligt, og når de undlader at nævne referancetallet, så plejer det at betyde, at undersøgelsen ikke siger en fløjtende fis. Man bliver nødt til at være kritisk i særdeleshed overfor de gængse medier. Artiklen gør en ting: Skræmme skræmme skræmme.
Jeg synes man bør lytte mere til hvad Klaus K siger. Han er en af de meget få der gør noget for at oplyse folk korrekt på dette emne. Og hvis man kigger igennem deres side dengulenegl.dk, så synes jeg det virker betydeligt mere troværdigt end alt det gøgl der kommer ud i den almene presse, fra WHO og deres hær af lobbyister.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Klaus K benytter sig netop af propaganda og fortæller kun hvad han mener er rigtigt. Loven om røgfrie miljøer virker netop efter hensigten og har været en massiv succes.

Omkring den kilde han henviser til, så viser den at højere afgifter på cigaretter er et stærkt og godt instrument til at reducere den passive rygning i rygerhjem. Det får simpelthen antallet af rygere og forbruget af tobak ned.

Netop børn af rygere udsættes fortsat for passiv rygning. Det er ren kynisme når frelste rygere ikke kan se det problematiske i at så mange uskyldige børn udsættes for visse rygeres røg.

Undersøgelsen der er referet i Daily Mail er god nok, Den viser at der er massiv større risiko at være gift med en ryger, end at være i et røgfrit forhold. Den passive rygning giver simpelthen massivt øget ririko for blodpropper.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Der er en masse misforståelser her, som forhåbentlig kan klares op sådan: Dette er undersøgelsens konklusioner om virkningerne af rygelovene i USA - de ligner dog meget vores rygelov her i Danmark:

Rygeforbud virker mod hensigten. Lovene skal nedbringe passiv rygning, men de giver i stedet mere passiv rygning.

Undersøgelsen viser, at børn ikke udsættes for ret meget røg i et samfund uden rygeforbud - dette lille niveau fordobles imidlertid efter et rygeforbud. Det gælder gennemsnittet af alle børn - ikke kun rygernes børn.

Der er ingen sandsynlighed eller beviser for, at børnenes røgniveauer er farlige - de er blot højere end før rygeloven. En lang række andre undersøgelser viser imidlertid, at børn opvokset i rygerhjem ikke har øget risiko for sygdomme. Stort set alle voksne danskere i efterkrigs-generationerne er fx. opvoksede i rygerhjem. 

De eneste, der har glæde af loven er de rige og de højtuddannede. Disse mennesker var i forvejen udsat for næsten ingen røg før et rygeforbud, og de bliver udsat for endnu mindre røg efter et rygeforbud - alle andre grupper i samfundet udsættes for mere røg efter et rygeforbud.

Udover virkningerne af rygeforbud undersøgte forskerne også virkningen af cigaretafgifter. Disse førte til en mindre reduktion i passiv rygning for børn op til 13 år. Denne reduktion havde dog ingen betydning, så længe der var rygeforbud, fordi niveauet var mindre end halvt så stort som den ekstra røg, børnene blev udsat for på grund af rygeforbuddet.

Læs artiklen om undersøgelsen: Forskere: Rygelov virker imod hensigten

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
OK, KK, du siger at regeringen ikke skal lege barnepige for "nogle" "voksne" mennesker, men er det så ikke på tide at disse "voksne" mennesker tager ansvar for Deres handlinget ? Hvis regeringen ikke skal tage ansvaret for det enkelte menneske, hvorfor må det enkelte menneske så sidde og ryge deres børns lunger til ?
Ta dog ansvar.

At rygeloven ikke virker ?
Jeg mener at den virker OK, og at det er rygerne som måske skulle tænke sig om.Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Nej, der er ikke nogen misforståelser Klaus K.

Den undersøgelse du henviste til viser ihvertfald to ting:

1) Højere afgifter reducerer den passive rygning - Big Surprise

2) Nogen rygere er så hensynsløse at de øger deres rygning i nærværet af deres familie mv. efter indførsel af røgfrihed

To klare selvmål fra dig Klaus K som du prøver at vende til at derfor skal loven om røgfrihed fjernes.

Helt ærligt, hvem tror du at du snyder mest. Dig selv ?

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Hvis du ikke vil vidregive noget med propaganda og forvrædne tal, så skulle du stoppe med at linke til KK kludder. Han kommer kun med en halv vind, og den har endda været igennem en stor omskrivning, så den passer ind i KK's "kram"

Skrevet af Lassen 1635 dage siden - Direkte link
Så du mener ikke det er propaganda at lave en artikel om en undersøgelse, og så ikke komme med andet end et procenttal? Tag hjem og læs på lektien. Den gule negl dokumenterer, det gør du ikke

Skrevet af Viking 1635 dage siden - Direkte link
Til tobakshaderne - ja og det gør usund fed mad osse! Glæder mig til vi kan får en FEDMELOV! Det må jo også være deres eget valg om de vil være fede, på linie med rygerne efter jeres logik. Kunne være interessant at høre noget om følgevirkningerne af "passiv fedme" på børn der opdrages med syge madvaner, folk der fristes af burgerreklamer på TV osv osv. Hvis i vil være politisk korrekt må iogså gå HELE vejen, og ikke kun jagte ryger. Jag de fede ud af det offentlige rum osse!

Skrevet af Louis B. Knockel 1635 dage siden - Direkte link
Jeg er en gammel rygerhund,
der ryger brune varer,
hver morgenstund har ild i mund,
cerutter og cigarer.


Skrevet af Carsten West 1635 dage siden - Direkte link
Der er et par debatører på denne blog, der udviser tegn på en alvorlig røgfobi. De har det åbenlyst ikke godt. Problemet med røgfobi er stort. Det samme er PNSS - Post Nicotinal Stress Syndrom. Eksrygere, der skal dele deres ulykke med nogen, og derved bliver sure og vrantne.
Klaus K's artikel viser jo rygelovens succés. Man  har fået kylet rygerne ud af restauranterne og de offentlige rum og hjem til boligerne. Så jubler fanatikerne, og kalder det en succés.
I disse dialog- og konsensustider forekommer det ganske uforståeligt, at det skal være sådan. Der er tre slags mennesker: 1) De der gerne vil have lov til at ryge, 2) De der ikke ryger, men som ikke har røgfobi og 3) De der har røgfobi eller PNSS.
Der er ingen, der har noget imod, at offentlige rum, restauranter og arbejdspladser har rygeregler af hensyn til gruppe 3. Men giv dog gruppe 1 og 2 nogle steder at være sammen efter eget valg.
Hvis alle rum alle steder skal indrettes på gruppe 3's betingelser, så er det jo de syge, der forlanger at alle raske mennesker skal leve med de syges handicap.
Rygere og langt de fleste ikke-rygere kan godt finde ud af gensidigt hensyntagende leveregler sammen uden indblanding fra statsmagten.
Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Er det ikke nærmere rygerne der er syge ? Når nu de er på "Lykkepiller"

Det lod jo til at der var flere der var generet af det, ellers var statsmagten ikke gået ind

At være afhængig er vel et handikap, er det ikke ?

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Det sjoveste KK endtil nu har lavet, er det nyeste på Den Uhygiejnisk negl.

Her prøver han på at få folk til at støtte ham til at få rygeloven omstødt. Ved at sige at det er bedre at fåorældrene sidde på værtshuset og drikker og ryger. Fremfor at være hjemme ved deres børn. Jo det er sku flot.

Desuden kan han nu bevise det vi har sagt længe, at passiv rygning er farligt. Ved at undersøge børns blod i en rygerfamilie, er der påvist at passiv rygning er skadeligt.

Men kikker vi så lidt på det, så kan 2 forældre lave så meget usund røg i en lejlighed, så barnet tager skade. 3 personer i en lejlighed er ca. 20 m2 pr. person. Men han afviser at en tjener kan tage skade af passiv rygning. Han har ellers et størrer rum og tit er der kun ½ m2 pr person.

Kunne vi lige få en forklaring på det KK ?

Desuden så virker rygeloven, men KK prøver med alle midler at få det til at se anderledes ud.
Sidste tal fra Dansk Statistik viser en tilbagegang i 2008 på 5%
Hvis vi så tæller de smøger med som Nordmændene køber her i DK, ja, så ser det jo godt ud. Der bliver røget meget mindre. Lad os se tallene for 2009. Men dem går jeg ud fra at KK allerede har, da han jo siger at der bliver flere og flere rygere. Jeg vil gerne se de tal. men jeg vil ikke gå ind på en af tobaksindustriens sider for at se dem.

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR321.pdf

"På femte år i træk falder forbruget af røgtobak. Forbruget af røgtobak faldt i 2008 med næsten 5 pct. til 1.149 tons tobak. Siden 2003 hvor forbruget var 2.083 tons"

Det går den rigtige vej.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Røgtobak betyder pipetobak - det har været for nedadgående i 30 år. Iøvrigt er dine tal gamle.

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Jeg spurgte om vi så kunne få de nye tal ?

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Sikkert, ja. Men som du måske har bemærket flyver de stegte duer ikke ind i din mund af sig selv.

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Med andre ord. Du har ikke noget der er bedre ?

Skrevet af Carsten West 1635 dage siden - Direkte link
Til Hr. Hansen og de andre anonyme bloggere med røgfobi:Jeg ønsker jer alt godt, og håber at I nu og altid vil finde rum hvor I kan være fri for røg, så jeres fobi ikke bliver provokeret.

Men hvorfor i Himlens navn skal det gå ud over folk, som ikke har samme fobi som jer.Vi tilbyder gerne som en serviceforanstaltning skiltning af restaturanter og andre rum, så I ikke uforvarende kommer i en situation hvor der kan måles cotinin i jeres rene blod og derved får krænket jeres ære - Blut und Ehre.

..men skån mig venligst for at inddrage statsmagten i jeres fobiske korstog, så begynder alarmklokkerne for alvor at ringe. Så ender det med at rygere skal gå med skiltning påsyet deres tøj!

Derfor er denne debat så vigtig. Nogle få med fobier er trist, men en fobisk statsmagt er dødsensfarlig.

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Så trækker endnu en ryger trumpfkortet.

"I er alle som Hitler, Du ved ham den lille diktator"
Jo, men hvor mange diktatore var rygere ?
 
Det er så flot, specielt når man tænker på at KK ville med glæde sende en PRIVAT organisation ind i folks private hjem. Han sad endog og skrev ip-adr. på de folk som han ønskede besøg hos.

Og du snakker kontrol ?

Tror du selv på at rygerne ikke vil gå ind de steder hvor der står rygning forbudt og ikke ryge ?
Mange vil gå der ind og ryge, når de så bliver smidt ud siger de "Ja, vi må ryge på den anden side af vejen, kom vi går der over" Grinene forlader de et stinkende værtshus hvor kunderne også går, da det lugter af røg. Og hvor ved jeg så det fra ? Fordi vi havde et sådan sted, hvor det skete. Lad os beholde denne lov, for at beskytte dem som arbejder der og andre som føler sig "tvunget" til at gå med - for "venskabets" skyld.

men jeg vil da håbe at I får nogle sådan steder. Og at servicearbejdere ikke må komme der. Her tænker jeg på montøre, elektrikkere, øl-kuske og andre som skal levere vare og anden service :-) Se det er også dem som ARBEJDSLOVEN tager højde for. Det er moral.

Skrevet af Soren Hojbjerg 1635 dage siden - Direkte link
Denne debat er præget af et fænomen man kalder trolling.

Om Troll på wikipedia

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Du har helt ret. jeg forstår ikke hvorfor rygerne heletiden tenviser til Hitler. Det har ikke noget med den tid at gøre og hvis det endelig havde, så er det da rygerne som er Hitler. Det er rygerne som gasser ikke-rygerne. Det er ikke-rygerne som får en ikke ønsket gas i hovedet.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Er du en troll sorenh ?

Du og fleks dukker jo altid op når Klaus K skriver et indlæg og klapper ham i ryggen.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Tak for alle kommentarerne til artiklen om denne interessante undersøgelse. Det er første gang, jeg har haft flere tusinde læsere på en artikel i 180grader - dette tilskriver jeg den store interesse, I har vist. Tak for den :-)

Artiklen findes i fuld ordlyd & med alle tabeller her:  Forskere: Rygelov virker imod hensigten

Der er gemt mange tal, som tigger om at blive omtalt nøjere: Fx.at totalbefolkningen (i USA) er på cafe / restaurant i 24,8 min dagligt i gennemsnit før et rygeforbud. For rygere alene er tallet 40,5 min dagligt. Efter et rygeforbud falder både befolkningens og rygernes tid til 18 min dagligt, hvilket indikerer at mange ikke-rygere skærer ned på besøgene sammen med rygerne.   

Intet er med andre ord så dårligt, at det ikke kunne være værre - man kunne også eje en cafe, mens staten indførte rygeforbud.

Flere konsekvens-undersøgelser af rygelovene i Europa og USA er på vej. Jeg vi holde jer updated, så godt jeg kan. Det er kendetegnende, at de ikke så positive, som alle de undersøgelser, der blev lavet før rygelovene kom i kraft. Rygeforbud er simpelthen kontraproduktive - som artiklen viser.

Hvilket jeg til min store glæde iøvrigt lige har opdaget, at jeg skrev allerede for halvandet år siden i et debatindlæg i Berlingske:  Tvang og forbud imod rygning virker modsat

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Klaus vil bare give rygeforbudet skylden. Han bruger krisen til at få andre med på hans vogn.
Men når man spørger de fleste, så er det pga. krisen at de ikke går ud. Ikke pga. rygeforbudet.

Er der nogen der har hørt at rygerene er blevet rigere, af ikke at gå i byen ?
Altså har rygeforbudet ikke noget med de manglende i nattelivet.

Og rygeloven virker, nu er det hovedsageligt rygerne som bliver ramt af deres egen røg, og så lige deres børn. Synd for dem.

At tvang virker modsat som du skriver, der er der ikke noget der tyder på.
Tobaksslget faldt 5 % i 2008

KK, hvor længe vil du ydmyde dig ?

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Det er fint at rapporten viser at højere afgifter er et godt instrument til at begrænse den passive rygning i rygernes hjem, Klaus K. Som ovenfor vist er den danske rygelov en kæmpe succes, da færre simpelthen bliver udsat for passiv rygning.

Den rette kombination til at fjerne den passive rygning er dermed rygepolitik og højere afgifter.

Her er flere gode nyheder. I USA kan man i kræftstatistikerne nu se resultatet af årtiers rygepolitik:

The downturn in cancer death rates since 1990 result mostly from reductions in tobacco use, increased screening allowing early detection of several cancers, and modest to large improvements in treatment for specific cancers.

Det er således gode nyheder for dem der ryger og stopper, eller undgår at starte med at ryge. De bedre kræfttal skyldes for størstedelen at tobaksforbruget er faldet. Dette er forskernes konklusion.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009584

De dårlige nyheder er omvendt at for dem der ikke ryger, så er der kun i mindre grad sket forbedringer i behandlingen.

Men rygning i sig selv kan henføres til forekomsten af ikke mindre end 22 kræftformer.

http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2009/12/28/131823.htm

En aktiv rygepolitik er dermed en af grundpillerne i kampen mod kræften.

Her er flere gode nyheder fra USA. I Iowa er antallet af voksne rygerne faldet fra 23 % til kun 14 % fra 2000 til 2008. Oplysning, højere tobaksafgifter og rygelovgivning viser trenden.

http://www.idph.state.ia.us/tobacco/common/pdf/2009_progress_final.pdf

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
De kilder, du citerer er højst utroværdige. Den ene er det medicinske tidsskrift PLoS (Public Library of Science), som netop erblevet omdøbt til: Public Library of Scientific Shame, af en af de ypperste repræsentanter for sagkundskaben, professor Brad Rodu, University of Louisville.

Din anden kilde er: Iowa Public Health Division of Tobacco Prevention and Control. (bemærk deres juhuu-ord: CONTROL) - deres "mission statement" fremgår af forsiden på dit link:

To foster a social and legal climate in which tobacco use becomes undesirable and unacceptable

Virker det særlig "videnskabeligt"? Virker det som om dette er "sagkundskaben"? Nej. Og det er det heller ikke. Det er politiske kontrol-organisationer, som man husker dem fra de kommunistiske lande før muren faldt. Deres agenda er nu kvælning af tobakken - men husk: Alcohol is next. Og så vil der pludselig stå:

To foster a social and legal climate in which alcohol use becomes undesirable and unacceptable

Deres agenda er nemlig kontrol. Kontrol med borgerne. Og det er denne kontrol-agenda, du og andre promoverer med jeres indlæg. Disse kontrol-organisationer ser formentlig personerne bag din type indlæg på samme måde som dem, man under den kolde krig kaldte "nyttige idioter" ...

Det skal måske nu ændres til "nyttige hysterikere"? - eller hvad med "nyttige hysteriske idioter" ?

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Disse kilder er klart mere valide end dine henvisninger til din egen blog eller denne her blogspot blog af en Brad Rodu der beklager at tidskriftet ikke optager artikler hvor undersøgelser er sponsoreret af tobakslobbyen.

Måske har de afvist en af hans artikler om snus :-)

Henvisningen til ændringerne i rygeadfærd i Iowa kan du ikke debunke. Faldet i frobruget er massivt og kommer efter en forhøjelse af tobaksafgifterne. En forhøjelse af tobaksafgifterne er netop også en metode til at nedbringe den passive rygning i rygernes hjem. Se selv den kilde du har brugt.

For børn og unge er konsekvenserne som din kilde beskriver:

Passive smoking
particularly affects the health of young children and babies, causing asthma, bronchitis and sudden infant death syndrome. The Environmental Protection Agency estimates that exposure to smoke causes about 200,000 lower respiratory tract infections in young children each year, resulting in 10,000 hospitalizations (Environmental Protection Agency, 1992).


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Jeg beklager udtrykket, men nu optræder du som "nyttig idiot" igen.

Brad Rodu er professor i medicin med speciale i rygeafvænning ved hjælp af røgfri tobak - han er verdenskendt. PLoS er et tidsskrift ledet af journalister, der er finansieret af medicinalindustrien.
 
EPA-rapporten fra 1992 blev "debunket" i 1998 af retten i North Carolina. Samtlige rapportens konklusioner blev kendt ugyldige af Judge Osteen efter vidneudsagn fra videnskabsfolket. Der er skrevet et par bøger om den rapport.

Når staten forhøjer tobaksafgifterne begynder folk at handle ulovligt. Derfor sker der fald i det officielle cigaretsalg - kun en meget naiv person (afskaftopskattennu?) vil hoppe på, at dette er ensbetydende med, at forbruget falder. Det gør det ikke. Det sker blot ulovligt. Men det ser fint ud i en ubegavet myndighedsrapport med målet: "At skabe et socialt miljø, hvor tobak er uacceptabelt".

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Når afgifterne bliver forhøjet så falder forbruget. Dels ryger rygere mindre og dels er der mange der stopper. Det kan man netop se i Iowa, hvor der er sket et massivt fald i antallet af rygere på få år.

Den omtalte rapport er ikke debunket af en eller anden ret i North Carolina, ligesom en ret i Skotland ikke har bevist at der ikke er sammenhæng mellem rygning og lungekræft,


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Correction: Når afgifterne bliver forhøjet så falder det officielle forbrug. Det findes der allerede to glimrende eksempler på:

Irland er blevet en antirygefiasko


Økonomisk lussing til anti-ryge land: Norge taber 8 mia på dyre smøger

Den omtalte rapport er ikke debunket af en eller anden ret i North Carolina,

Desværre - du tog fejl igen. EPA-rapporten blev "debunket" i 1998 - fuldstændig pillet fra hinanden & dømt ugyldig. Læs alt om EPA-rapporten her


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Ja KK det så vi jo på blankmedie afgiften.
Den høre vi ikke meget om og forbruget af tomme CD/DVD' er er da også faldt. Hvad tror du der var sket hvis de var billige i DK ? :-)
Og hvor mange henter lige i udlandet ?

Du bliver ved med at linke til dig selv. Det bliver det altså ikke rigtigt af.

Desuden så er han da MEGET kendt ham Brad Rodu, han har 15.600 på google, så må Danser med drenge være mega kendte, de har 50,400

Men han er da inde på noget rigtigt, snus til rygerne.
De må for min skyld også bruge e-produkterne. Så skader de da kun sig selv.

Kunne vi få en forklaring hvorfor du siger at et forælderpar kan ryge så meget at det skader deres børn og at 50 rygende mennesker på en bar, ikke skader tjeneren ?Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Klaus K lider af et nostalgitrip. Han tror at 80'ernes røgtåger genopstår. Det gør de ikke.

Tallene for Danmark og alle andre steder hvor der er indført røgfrihed viser at det virker. Langt færre bliver udsat for passiv rygning.

At rygere så forsat eller i større omfang udsætter deres børn og familier for passiv rygning siger mere om dem end rygelovene.

Klaus K er en eminent propagandist som DARY. En af dem skrev for nylig at fem lande har liberaliseret deres rygelovgiving. Det er max tre, og Klaus K nævner ikke at den ene stat efter den anden i USA får røgfrihed.

Klaus K bliver ved med sine historier om Irland, men nævner ikke at lande som Finland, Sverige og Norge har haft stor succes med rygepolitik i form af røgfrihed, højere aldersgrænse for køb af tobak og højere afgifter.

Den samme succes ses i USA.

Både Califonien og New York har haft rygeforbud i nattelivet i lang tid og jeg kan love for at der er mere gang i det de steder, end i de ganle brune bodegaer i Valby.

Nej, Klaus K bliver ved med den irske historie og lukningen af nogle pubber.

Klaus K siger på den ene side at rygning ikke medfører lavere levealder i Danmark, selvom tobaksforbruget har været stærre i Danmark end i de andre nordiskelande.

Omvendt siger han i andre tråde at rygere er billige for samfundet fordi de dør inden de skal have folkepension.

Han siger at rygere er en gevinst for samfundet og uden rygerne ville der ikke være et velfærdssamfund. Han undgår bevist at tale om det produktionstab på 21 mia. som rygningen medfører og de 5.000 der bliver førtidspensionister hvert år pga, rygning.

Det eneste der er vigtigt for Klaus K er at kunne sidde ved alle baren og pulse løs.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Jeg er ked af at informere dig om, at du endnu engang tager fejl: Ingen bliver førtidspensioneret på grund af rygning - det er altså en komplet latterlig påstand. 2008-tallene er her:

Tilkendelser førtidspension fordelt efter diagnose i procent:

Psykiske lidelser 48%
Bevægeapparatsygdomme 21%
Hjerte- og karsygdomme 6%
Nervesystemet og sanseorganer 6%
Kræftsygdomme 6%
Ulykkestilfælde, vold mv. 3%
Sygdomme i åndedrætsorganer 2%
Medfødte misdannelser 1%
Social indikation 1%
Øvrige diagnoser samt uoplyste 6%

Total 100% - Antal 16.616

Det kan du læse i denne rapport, hvor du vel at mærke vil lede forgæves efter noget om rygning. Langt de fleste førtidspensioner tilkendes til folk, der har arbejdet i den offentlige sektor heriblandt sundhedssektoren - det er nok ikke sundt, så måske skulle du se at komme væk derfra. Bare et godt råd ;-)

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Helt rigtigt Klaus. alle andre sygdomme.

HIV og AIDS er slet ikke farlig, der er endnu ingen som er døde af det. Men de homoseksuelle kan ikke tåle lundebetendelse og influenza og dør af det. Så hvorfor al den omtale og det. Pengene skulle være brugt på at forbygge lungebetendelse.

Rygerne har et svækket immunforsvar, pga. rygning.
Kan du huske din hulemand ? Måske er det fordi vi ikke bor i huler og får røg i lungerne længere, at vi lever længere.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Apropos dette: Måske er det fordi vi ikke bor i huler og får røg i lungerne længere, at vi lever længere.

Jeg fandt en historie om din mor :-)

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Nu er det jo bare sådan at min mor døde som 65 årig og hun var storryger. Hvor længe var det du sagde at du havde igen ?

Desuden så vil jeg gerne vide hvorfor du manipulere med den artikkel du har på Facebook om ham Hogan, (ja du mener jo at alt skal være frit, men du blokere gladeligt andre fra dine sider) Så jeg bliver nød til at spørge dig på de FRIE sider.

Du skriver at han blev fængslet fordi han lod nogle ryge på hans værtshus, og at det var grunden.
Det var det jo ikke. Han ville ikke betale bøden. Og som med så mange andre som ikke vil betale bøder, så bliver de frihedsberøvet.
Han siger at han ikke vil lege politimand.
Fint, så må jeg vil drikke min medbragte øl der også.

Men hvis han ikke har råd til at betale bøden. Hvor godt køre dette ryge sted så ? Men nu kan han give politiet skylden for at han lukker og ikke den dalende omsætning fordi at han lader folk ryge der.
Hvorfor skriver jeg så det. Vi har kikket lidt på stederne her i Århus som har lukket. De fleste af dem som er lukket, er steder som for alt i verden ville blive ved med at være ryger steder, ingen har fået bøder, men selv rygerne er åbenbart stoppet med at komme der ?

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Klaus K, for det første vil jeg bede dig droppe det der bodagasprog.

"Kære ven", "Jeg beklager", "Jeg er ked af" ....

For det andet, nej der står ikke når folk bliver førtidspensioneret, at det skyldes rygning.

Der står heller ikke på dødsattesten for lungekræfttilfælde at det skyldes rygning.

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
KK er journalist og har lært at det bedste man kan gøre er at tale ned og belærende til folk.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
... nej der står ikke når folk bliver førtidspensioneret, at det skyldes rygning.

Men hvorfor står det der ikke? Skulle det mon være fordi deres førtidspensioneringer skyldes helt andre ting end rygning?

Der står heller ikke på dødsattesten for lungekræfttilfælde at det skyldes rygning.

Nej, og hvorfor ikke? Skulle det mon være fordi der kunne være andre grunde til at patienten fik lungekræft?

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Hov ... glemte lige:

Kære ven - sådan er livet så spændende. Jeg beklager endnu engang at måtte skuffe dig. Jeg er faktisk helt ked af det ... ;-)

Skål!

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
På den samme måde som de homoseksuelle heller ikke dør af HIV og AIDS. Dr er nok døde af noget andet så.

Skrevet af slettet bruger 1790 1635 dage siden - Direkte link
"Det er fint at rapporten viser at højere afgifter er et godt instrument til at begrænse den passive rygning i rygernes hjem."
Ligeledes vil højere benzinpriser også have en positiv virkning på forureningen, men se, der klynker også ikke-rygere. Uh Bu, - benzinen er alt for dyr.Vi må ikke straffes - kun de grimme rygere.
Fyr dog en fed, og slap af - jeres nerver tager sgu´ skade af alt det antirygehysteri!

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Hvem er hysteriske - tom holger?

Det er 2½ år siden at Danmark endelig fik en lov om røgfrie miljøer, som andre udviklede samfund. Alligevel fortsætter Klaus K og en lille håndfuld andre frelste rygere med deres propaganda der kun har til hensigt at skrue tiden tilbage og give de hensynsløse rygere lov til igen at ryge borgerne i hovedet med deres kræftfremkaldende røg.

Langt de fleste rygere synes godt om loven og de går udenfor de få minutter de skal ryge.

Så hvorfor er der så stadig hysteriske rygere der vil tilbage til fortiden ? De samme prøver også i visse sammenhænge at påstå at borgene ikke skal være bekymrede for passiv rygning. Stik mod al sagkundskab påstår disse frelste rygere at passiv rygning er harmløs. Den holdning er kynisk og ja - er en reel rygerhetz mod borgerne.

Dertil kommer de mange børn der fortsat udsættes for passiv rygning og de mange uførdt der har en mor som ryger under graviditeten.

Skrevet af slettet bruger 1790 1635 dage siden - Direkte link
Hysteriet falder helt tilbage på dig selv!

Skrevet af Niels Ipsen 1635 dage siden - Direkte link
Det var i min ungdom i 70erne der blev røget. Mødelokaler, kantiner, fælleskontorer var indhyllet i røg - nogle gange kunne man ikke se fra den ene ende til den anden. Gennem de seneste 30 år holdt det helt op - og helt frivilligt - Ingen røg til møder, man satte ikke folk sammen i fælleskontorer hvis den en røg og den anden ikke kunne lide det, det blev almindeligt for en ryger at spørge om de var OK at ryge osv. osv. Faktisk må man sige, at på det tidpunkt rygeloven blev indført, var der ikke ret mange der reelt blev udsat for substantiel passivrygning, hvis de ikke ligefrem selv opsøgte steder hvor rygere samledes. Adskillige barer og restauranter skiltede med ikke rygning og andre med det modsatte. Jeg synes helt ærligt at det idag er ikke-rygerne der passer bedst på "afskaftopskattennu"'s sidste bemærkning....       

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Jeg er enig med dig i dette, Niels. Som "straf" får du dette link til underholdning og oplysning, da jeg kan se, at det er noget, du tidligere har beskæftiget dig med:

Myte, at lav dansk levetid skyldes øl og røg

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Som Klaus K skriver. Så dør rygerne den dag de skal gå på folkepension som 67 årig.

Igen et selvmål fra Klaus K

Det er næppe muligt at finde en anden gruppe borgere, der har en så positiv effekt på velfærdsstatens budget: Rygere har lave (billige) uddannelser, de knokler lige til de skal hæve deres pension - og herefter falder de døde om. Det er kynisk, men sådan er det.


http://www.180grader.dk/Oekonomi/rygere-betaler-den-hoejeste-marginalskat#c23629

Skrevet af Niels Ipsen 1635 dage siden - Direkte link
Har læst det med stor fornøjelse da du satte det op på bloggen.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Afskaftopskattennu skriver: Hvem er hysteriske - tom holger?

Det synes jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Dette citat må vel siges at falde i kategorien "hysteri":

Alligevel fortsætter Klaus K og enlille håndfuld andre frelste rygere med deres propaganda der kun har til hensigt at skrue tiden tilbage og give de hensynsløse rygere lov til igen at ryge borgerne i hovedet med deres kræftfremkaldende røg.

Jeg kan ikke finde noget bedre udtryk for det end hysteri. Alene udtrykket "kræftfremkaldende røg" forekommer mig hysterisk. Og du fortsætter:

Stik mod al sagkundskab påstår disse frelste rygere at passiv rygning er harmløs. Den holdning er kynisk og ja - er en reel rygerhetz mod borgerne.

I så fald er det kynisk at skrive sandheden - en "sandheds-hetz"? Det er der vel nogen, der vil hævde - hvis de ikke bryder sig om sandheden.

Til din orientering forholder det sig sådan: Sagkundskaben siger, at passiv rygning i det niveau, vi altid har kendt det, udgør ikke nogen sundhedsfare. En passiv ryger, der bor og arbejder med rygere indtager gennemsnitligt en tusindedel af den røg, storrygeren indtager, hvilket svarer til ca. 8 cigaretter årligt. Dette er målt i USA, Europa og Asien - og resultaterne er stort set ens overalt.

Det er på den baggrund interessant, at det er lykkedes koalitionen af regeringer og medicinalbranche at bilde mange rygere ind, at de skal gå udenfor og ryge - af sundhedsårsager. Det er der nul evidens for at hævde. Men det gør de amerikanske rygere jo så heller ikke iflg undersøgelsen: De går ikke ud, men hjem.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1635 dage siden - Direkte link
Til din orientering Klaus K, kan du blot gå udenfor de få minutter det tager dig at ryge din smøg. En ting er at du ikke tror på at din tobaksrøg er sundshedsskadelig, men det er der masser af viden der viser.

Borgerne ønsker ikke at dele den kræftfremkaldende røg med jer, så respekter det dog og gør som din gode kollega Thomas Helmig. Gå udenfor når der er børn tilstede i private hjem og I vil ryge. I det offentlige rum er der røgfrihed. Er det virkeligt så svært for dig at acceptere at samfundet udvikler sig og bliver klogere ? Nu har frelste rygere i årtier skoddet på alle andre uden at beklaget sig, men nu hvor der endelig er røgfrihed opfører nogle frelste rygere sig som en flok flæbende kællinger.

Skrevet af slettet bruger 1790 1635 dage siden - Direkte link
Jeg synes nu godt nok at den flæbende kælling er dig!

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Igen et selvmål fra Klaus K -

Så hvad er stillingen nu? 10-1 til mig ... ? ;-)

Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link
Nu står der igen -  og du giver ham kun 1.
Hvordan kan 1 gang blive igen ?
Så måske du nu skulle vende det om, så du kun har 1 og han har 10.
Det var da endnu et selvmål.
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

11
12
15
7
14
18
16
11
17
6
15
13
9
11
14
16
22
11
8
6

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K
Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -