Værd at læse

00

Forstår Marie Krarup ikke ideen med menneskerettigheder?

9. april – af alle dage – bruger Marie Krarup nok engang sin taletid på at slå løs på menneskerettighederne. Denne gang i Den Politiske Puls efter et besøg i Turkmenistan med OSCE. Menneskerettighederne er ligefrem en selvmordspagt påstås det og vi burde i stedet lade andre lande selv bestemme hvordan de indretter sig.

 

Hvis menneskerettigheder er så dårlige som Marie Krarup igen og igen påstår i debatindlæg i diverse fora, så er det da bemærkelsesværdigt at de mest velstående lande er demokratier, hvor der er respekt for menneskerettighederne. For det kan da godt være at Marie Krarups turkmenske drukkammeraet synes at menneskerettigheder er noget pjat. Hvilket han jo nok mener, fordi han selv er en del af dem, der har magten i Turkmenistan. Jeg er ikke ekspert i Turkmenistan, men Marie Krarups beskrivelse lyder Turkmenistan som et asiatisk Venezuela, hvor det er indtægter fra råstoffer i undergrunden, der indtil videre kan holde de nuværende magthaverne ved magten.

 

Marie Krarup og hendes turkmenske drukkammerat overser dog lige at ideen med menneskerettighederne ikke er at tilgodese magthaverne, men tværtimod at sikre befolkningen mod magthavernes luner. Begrænsninger på magthavernes luner fik vi jo sådan set heldigvis indført i Danmark med grundloven i 1849, hvor det herefter var slut med enevældens diktatur. I FN har verdens nationer lovet hinanden at respektere grænser og ikke blande sig i hinandens indenrigspolitik.  Ideen med FNs menneskerettighedserklæring er at sikre landenes befolkninger mod magthaverne. De vigtigste menneskerettigheder blev indskrevet i vores egen grundlov omkring 100 år før FNs menneskerettighedserklæring. Nemlig ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og ejendomsret. Grundpillerne i et hvert frit og velstående samfund. Demokrati og menneskerettigheder fører til frihed og sikkerhed, men kun hvis de der kommer til magten også har tænkt sig at værne om demokrati og menneskerettigheder. Hvis ikke magthaverne har tænkt sig at respektere det enkelte menneskes ret til eget liv og ejendom, så bliver resultatet økonomisk armod som i Venezuela eller vold og terror som i Syrien.

 

Forståelsen for sammenhængen mellem frihed, velstand og menneskerettigheder synes efterhånden at mangle selv for folkevalgte i Danmark. Måske er det fordi vores grundlov har over 150 år på bagen, at rettighederne efterhånden tages for givet. Migrantstrømmen fra Afrika og flygtningene fra Syrien kommer jo ikke fordi de søger demokrati og menneskerettigheder. De kommer, fordi de gerne vil have del i de afledte affekter af demokrati og menneskerettigheder, nemlig velstand. Forståelsen hos migrantstrømmen for hvordan velstanden er opstået, gennem et demokratisk system som værner om den enkeltes menneskerettigheder, er hos mange migranter lige så lille som Marie Krarups forståelse af samme. Forstår man ikke den sammenhæng, ja så kan det ene jo være lige så godt som det andet. Demokratiet virker jo kun som system når det enkelte menneskets ret til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og ejendomsret er beskyttet mod flertallets luner.

 

Så vi skal i stedet for udbrede menneskerettighederne endnu mere, ikke mindre. Især i Afrika og Mellemøsten. Vi skal lære dem at demokrati er mere end blot at stemme ved valgene. At velstand kan skabes i hjemlandene, så færre sætter livet på spil ved at krydse Middelhavet. Sammenhængen mellem menneskerettigheder, frihed og velstand bør vi nok også huske os selv på og vel især hvis man sidder i Folketinget og er en del af det parlamentariske flertal. 

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere