Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

70

Skrevet af Kim Freyberg 1580 dage siden - Direkte link

Dvs. undervisningsmaterialet baserer sig på samme grundlag som dengang hele Danmarks befokning blev oplyst/opdraget/hjernevasket om samme emne fra 1983 og frem til 1999, hvor det pudsigt nok også var venstrefløjen og de kulturradikale der tog sig af den opgave.


Skrevet af Cool Carl 1580 dage siden - Direkte link

Jeg ved intet om, hvad folkeskolelærere med kristendomskundskab/religion som linjefag lærer på seminariet, 

Så bør du læse bekendtgørelsen religionskundskab/livsoplysning/medborgerskab.


Skrevet af Torben Mark Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Der er forskel på bekendtgørelse og pensum, og bekendtgørelsen angiver jo ikke rigtig, hvad der skal læres og hvilket undervisningsmateriale, der skal bruges.

 

Når det står i bekendtgørelsen, at:

d) at udvikle elevernes kritiske sans og mulighed for at tage stilling og handle i mødet med nye udfordringer samt at lære dem at leve sammen med respekt for hinandens værdier og normer.

så er det svært at se, at det meget ensidige materiale på undervisningsportalen kan danne grundlag for, at udvikle elevernes kritiske sans, tværtimod.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Cool Carl 1580 dage siden - Direkte link

Seminarierne bestemmer vel selv - indenfor bekendtgørelsens rammer - hvad pensum skal bestå af. EMU er tænkt som en hjælp, men er jo ikke et påbud.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan emu.dk redigeres, men man kan jo mistænke, at manglen på seriøse (danske) islam-kritiske hjemmesider* har spillet en rolle for den bias, som du har observeret.

(* og nej, Uriasposten, Snaphanen; DDL, JihadWatch etc. er ikke seriøse islam-kritiske hjemmesider) 


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1580 dage siden - Direkte link

Med denne udtalelse kan man modsætningsvis udlede, at du blåstempler samtlige sider og artikler, som EMU henviser til (og som TMP omtaler). Har du overvejet, hvad det gør for din i forvejen ramponerede troværdighed?


Skrevet af Cool Carl 1580 dage siden - Direkte link

Jeg blå-stempler ingenting, alene af den årsag at jeg ikke har nærstuderet de sider, som EMU linker til. Derimod har jeg gennem de seneste par år set nærmere på de nævnte islamofobiske websider, som jeg ikke har problemer med at stemple som sådanne.

Hvad det så gør ved min "allerede ramponerede troværdighed" er jeg iskold overfor.


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1580 dage siden - Direkte link

Du føler med andre ord trang til at fortælle hele omverdenen, hvorfor EMU ikke henviser til helt bestemte sider og artikler, som du selv meget bekvemt udvælger, og som TMP overhovedet ikke nævner i sin artikel, mens du intet kender til de sider og artikler, som der rent faktisk bliver henvist til, som TMP kritiserer, og som du inddirekte forsvarer. Den lader vi bare stå helt for sig selv.


Skrevet af Cool Carl 1580 dage siden - Direkte link

Ja, lad os gøre det.


Skrevet af slettet bruger 6003 1580 dage siden - Direkte link

Men Jørgen Bæk Simonen er som eksempel "seriøs" ?

 

Definer gerne begrebet.


Skrevet af Cool Carl 1580 dage siden - Direkte link

Ja, jeg betragter Jørgen Bæk Simonsen som en seriøs islam-kender med en videnskabelig tilgang til emnet. Men selvfølgelig vælger man ikke islam som studieobjekt, hvis man ikke har en positiv holdning til emnet. Jurister bliver vel heller ikke jurister uden at synes, at jura er spændende.


Skrevet af slettet bruger 5219 1580 dage siden - Direkte link
Og deri ligger hele problemet; at have en videnskabelig tilgang til en morderisk sekt, kaldet islam. Din stempling af websider, der blot henviser til andre websider (og i visse tilfælde seriøs journalistisk efterforskning, som f.eks Uriasposten), som værende islamofobiske beviser blot, at du 1) intet aner om disse hjemmesider og islam og 2) ikke ved hvad ordet islamfobisk betyder.

Skrevet af slettet bruger 7320 1580 dage siden - Direkte link

"Respekt for hinandens værdier og normer".

 

Respekt er ikke automatisk - den er efter fortjenelse. Og den fortjeneste afgør man blandt andet ved at bruge sin kritiske sans.

 

Hvad sker der mon, når man introducerer information, der gør at fx Islam mister sin fortjeneste til respekt hvis man bruger sin kritiske sans? Viger respekten, eller viger den kritiske sans? For sameksistere - det kan de to ting ikke, når objektet jvf. kritisk sans ikke fortjener respekt. Enten må objektet disrespekteres eller også må kritisk sans underkendes.

 

Det er slet ikke gavnligt for kritisk sansning, hvis man kraftigt redigerer den information, der er til rådighed. Så hvilken af de to er det, man reelt vil dyrke:

 

Respekt - eller kritisk sans?


Skrevet af Laurentius 1580 dage siden - Direkte link

Hvad sker der mon, når man introducerer information, der gør at fx Islam mister sin fortjeneste til respekt hvis man bruger sin kritiske sans? Viger respekten, eller viger den kritiske sans? For sameksistere - det kan de to ting ikke, når objektet jvf. kritisk sans ikke fortjener respekt. Enten må objektet disrespekteres eller også må kritisk sans underkendes.

+1

 

Af samme grund bør der slet ikke undervises i nogle religioner - alene i religionskritik, rationel tænkning etc.

 


Skrevet af mjay 1580 dage siden - Direkte link

Det er min erfaring at EMU ikke bruges som en del af undervisningen på seminariet. Det sker at der henvises til den, i den forstand at siden kan bruges til at finde information/inspiration når man er i praktik eller færdiguddannet lærer.


Skrevet af Asger Jon 1580 dage siden - Direkte link

I sagens natur kan folkeskolelærere ikke risikere at komme til at fornærme nogen som helst gruppe i samfundet. Derfor kan folkeskolelærere udelukkende undervise i naturvidenskab, da nok ikke fornærmer ret mange at vide, at arealet under kurven y=1/x mellem 1 og A er lnA. Så snart emnet falder på noget som helst som har med samfundet at gøre derimod, må folkeskolelærerne gå på en knivsæg for at undgå at fornærme nogen. Derfor er politisk korrekthed og morals relativisme lærernes eneste mulighed. Hvis lille Per spørger, hvad er Gud? Så er læreren nødt til at svare noget i retning af: "Det bestemmer du selv." Hvis lille Per spørger: "Hvorfor må dem fra Skat gerne tage min fars penge, når der ikke er andre der må?" må læreren fortælle Per, at intet er moralsk universelt, eller også må læreren lyve for Per og fortælle, at det er en social kontrakt eller lignende.

Objektivt og videnskabeligt findes Gud ikke. Der findes ikke runde firkanter i universet, der findes ikke partikler som er kulstof-partikler og grankogler på samme tid. Videnskabeligt set er den eneste grund til at Pers far betaler skat for at undgå voldelige repressalier fra staten.

Hvis lille Per var specielt kvik, ville han måske høre, hvorfor det kan lade sig gøre for store børn at dumpe til eksamen med meget negative konsekvenser, når en folkeskolelærer aldrig kan dumpe med negative konsekvenser, uagtet hvor dårlig til undervisning læreren end er.

Der er mange irrationelle mennesker i samfundet, og for ikke at fornærme dem, kan lærerne i den rummelige folkeskole selvfølgelig ikke taget et rationelt syn på samfundet. Da der ikke er nogen markedskræfter der påvirker folkeskolen, er der ingen mekanisme der sørger for at ressourcerne bliver brugt på at undervise børnene i de naturvidenskabelige fag, der godt kan undervises i.

At forvente kritik af islam eller liberalistiske argumenter fra en folkeskolelærer er som at forvente at høre sandheden om ens seksuelle formåen fra en prostitueret. At tro at en folkeskolelærer effektivt underviser børnene i naturvidenskab på det niveau som børnene hver især kan klare, er som at forvente kvalitetsvarer fra enhver anden planøkonomi.


Skrevet af slettet bruger 1099 1580 dage siden - Direkte link

Det er en fin artikel, vil slet ikke kritisere, men klikker man rundt viser det sig, at hjemmesiden tilsvarende formidler links til ikke-objektive hjemmesider når det gælder hinduisme, jødedom osv. Islam særbehandles ikke,, der er bare som hos de øvrige links til XXX-tro hjemmesider. 

 

Hvis man skulle kritisere noget kunne det være at de to verdensreligioner, hinduisme og buddhisme, kun har så lidt omtale og så få links, og ikke særlig meget "læs mere". Og hvor er taoisme henne? 

 

Endvidere er det grotesk at "humanisme" ligestilles med religion, som en slags tro, det burde ligge under religionskritik (humanisme!=religion), og - at Rune Engelbreth Larsens pamfletter fremhæves under netop religionskritik, og at netop hans særegne, indlæggelsestruende version af humanisme fremhæves. Det er da helt galt.


Skrevet af Andreas Baumann 1580 dage siden - Direkte link

Jeg vil tro tanken er, at det er en materialesamling af kilder, dvs. at det skal suppleres med en grundbog?


Skrevet af slettet bruger 1099 1580 dage siden - Direkte link

Selvklart, og man kan for så vidt godt forsvare overeksponeringen af islam ift f.eks hinduisme. Islam er den næststørste religion i Danmark, og det en nyuddannet lærer vil blive konfronteret med.


Skrevet af Pia Lind 1580 dage siden - Direkte link

Jeg kan, som uddannet kristendomskundskabslærer informere om, at man bliver uddannet i at anskue alle religioner fra alle vinkler. Dette gælder i særdeleshed islam, især fordi det er en religion, hvor der er stor sandsynlighed for, at der rent faktisk er elever, der ved noget om religionen. EMU er en portal, man kan hente inspiration fra, og absolut ikke en side man skal bruge og slet ikke, hvis man skal leve op til kravene fra fælles mål.


Skrevet af slettet bruger 3623 1580 dage siden - Direkte link

Hvad har du så lært om Islam ?


Skrevet af Pia Lind 1580 dage siden - Direkte link

Hvis jeg skulle svare fyldestgørende på det spørgsmål, ville jeg hurtigt løbe tør for plads her ;)

Men kort kan jeg sige, at vi lærer, at være så objektive så muligt da det ikke er vores job, at indoktrinere eleverne til at tro men til at tænke. Blandt andet skal man ved hvilken som helst religion angribe den med forskellige metoder blandt andet Historisk kritisk metode, hvor eleverne skal lære at lave kildekritik. Dette kan betyde, at elever finder ud af, at mange af de "regler" muslimer lever under, slet ikke kommer fra Koranen, og derfor ikke er Allahs bud, men kommer fra mindre "pålidelige" kilder som hadith eller sunna. Dette er love, der er skrevet ned af tilfældige mennesker, der har fulgt Muhammed.

Derudover er islam en flertals religion, det vil sige at islam normalt er en religion, som dyrkes af flertallet, der hvor de bor. Derfor søger muslimer selv sammen i grupper i fremmede lande.

Derudover er islam en religion der dækker alle ting der er i et samfund dvs. religionen, politik, jura, familie og handel. Derfor kan det være svært for muslimer at forstå et samfund som vores, hvor tingene er meget adskilt.


Skrevet af slettet bruger 1099 1580 dage siden - Direkte link

+ mange. Problemet er så at sætte dette i en sammenhæng, som Torben Mark Pedersen gerne vil. Hvordan formidler man at islam er i opposition til f.eks demokrati og menneskerettigheder, uden at politisere, og når der samtidig sidder 5 muslimer i klasseværelset?


Skrevet af Pia Lind 1580 dage siden - Direkte link

Indledende ville jeg sammen med eleverne undersøge, hvad demokrati og menneskerettigheder er. Derefter ville jeg inddele eleverne i grupper, hvor de fik hver sin religion, det kunne være kristendom ( luthersk-evangelisk), islam, buddhisme, jødedom og hinduisme. Ud fra de grupper skal eleverne undersøge religionernes syn på demokrati og menneskerettigheder. Teksterne eleverne skal benytte til at analysere, skal ikke være nutidige kilder, som er farvet af forskellige politiske tilhørsforhold, men de rene religiøse tekster som Bibelen, Koranen, Toraen, Buddhas lære og hinduismens hellige skrifter. Derefter kan man kigge på, hvad mere nutidige kilder siger om samme emne for at sammenholde, hvad de religiøse kilder rent faktisk siger i forhold til, hvad mennesket i dag har "tolket" sig frem til. Derved er det ikke mig som underviser, der pådutter eleverne min mening, men elevernes egen mening/syn/tolkning/analyse der kommer for dagen. Hvilket i sidste ende er mit job som lærer at lære eleverne at tænke/reflektere/vurdere/analysere selv.


Skrevet af slettet bruger 1099 1580 dage siden - Direkte link

Du lyder som min mor, der også er folkeskolelærer. For hende er det et kald, en slags mission. Du virker til at være på samme "stråle".

 

Men, den almindelige lærer eller den nyuddannede gør jo ikke som du skriver herover. .For dem er det et arbejde. De læner sig tilbage og bruger netop emu.dk. Hvorfor skuile de ikke det, det er jo officiel viden.


Skrevet af Laurentius 1580 dage siden - Direkte link

Og selvom der er undtagelser, så er lærerstanden jo i altovervejende grad venstreoriteret, hvorfor en stor del af dem må antages at finde det der står der korrekt by default.

Et marxistisk "leksikon" og eksotiske grupper af forfulgte minoriteter - kan man overhovedet få bedre sandhedsvidner?


Skrevet af Pia Lind 1580 dage siden - Direkte link

hehe nu er jeg faktisk nyuddannet ;)


Skrevet af slettet bruger 3623 1580 dage siden - Direkte link

Okay så det er med tolerancebrillerne på, kan jeg forstå. Hvilket er fint nok, sålænge man så også lærer om jizya, taqiyya, jihad, dhimmi, haram osv. 


Skrevet af slettet bruger 5219 1580 dage siden - Direkte link
Hmmm..., du får ikke en muslim til at acceptere din ovenfor beskrevne holding til Hadith/Sunna - det ville blive set som værende frafalden.

Skrevet af Pia Lind 1580 dage siden - Direkte link

Det er heller ikke mit job at overbevise, men at fremlægge fakta (kundskaber).


Skrevet af Torben Mark Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Der er vel en forskel på islam og de andre religioner, at islam også er en politisk ideologi.


Skrevet af slettet bruger 1099 1580 dage siden - Direkte link

Ja, men hvordan vil du lige placere dette i en læseplan, uden selv at blive politisk? Du kritiserer materialet for ikke at være objektivt, den køber jeg, men det gælder så også øvrige religioner, ville det ikke være værre, så at sige, at politisere?


Skrevet af slettet bruger 1099 1580 dage siden - Direkte link

Hvis jeg skal uddybe, så bør man vel også skrive, t.ex, at jødedom er en etnocentrisk racistisk ideologi?


Skrevet af Jørgen Olsen 1580 dage siden - Direkte link

I USA er det endog endu mere grotesk, idet man åbner op for massiv pengestrøm fra f.eks. Saudiarabien til universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Dermed kommer islampositiv undevisning underfundigt ind i pensum. Noget for noget, ikke sandt?

 

Uddrag af artikel om emnet. Og jovist skribenten er kristen og dermed dybt utroværdig, sådan må det jo være for alle religioner er jo lige gode, eller slemme !?

 

"Undersøgelser har påvist over 500 fejl med hensyn til historien i lærebøger i de offentlige skoler, til fordel for islam.

Resultatet er at vore unge nu udsættes for følgende undervisning og praksis:

  • Man lærer, hvordan man bliver muslim
  • At faste ved Ramadan
  • Lærer om de fem søjler i Islam
  • Lærer vers udenad - fra Koranen
  • Får et muslimsk navn
  • ‘Opførelse’ af en jihad (krig mod ikke-muslimer)"

Skrevet af Niels Kjærgaard 1580 dage siden - Direkte link

Det var også på EMU en salafistisk folkeskolelærerinde havde links til sin side "barn-i-islam", hvor hun advarede muslimske forældre imod at give børn danske navne, - fordi det er en synd at tage ikke-muslimer til venner "eller nære kærlighed til dem", og det kunne man risikere hvis de fik et dansk navn.

Den kollega som gjorde opmærksom på dette, fik en tjenstlig reprimande, og lærerne indkaldte til møde i den faglig klud, med påstande om "kollegamobning".

 

Mon ikke det viser den danske generelle danske folkeskoleindstilling til islam. Selv har jeg mange gange spurgt på FB om nogen kender nogen dansk lærer som tør kritisere islam, især på skoler med mange muslimske elver.

 

Men som Jørgen Bæk Simonsen jo sagde sidste år til Muhammeds fødselsdag: "Mennesket Muhammed aftvinger respekt"- (og vi kan lære tolerance af syrerne iøvrigt).

 


Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

9
15
12
9
21
16
5
15
12
17
10
11
11
20
12
13
16
11
9
11

- Annonce -


Om Torben Mark Pedersen
Torben Mark Pedersen er cand. polit. et exam art (statskundskab) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet.

Har studeret økonomi ved Harvard...

Se Torben Mark Pedersens profil
eller
Følg Torben Mark Pedersen
Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -