Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

85

Skrevet af Hoegen 1581 dage siden - Direkte link

Jeg forstå nu godt Hanne Helth, Balder Mørk og Pernille Vigsø Bagge. De er ude i den disciplin der hedder "italesætning".

 

Til din liste over ting man skal være klar over hvad man taler om:
Prostituerede er prostituerede.
Ofre for menneskehandel er ofre.

kunne tilføjes:
Voldtægt er voldtægt.

 

Hanne Helth, Balder Mørk og Pernille Vigsø Bagge har alle været ude i det ærinde at italesætte at prostitution er voldtægt.

 

Hvis det lykkes dem, får prostitution en iboende sandhed i form af: ofre for ”mænd som vilddyr med en ukontrollabel seksualitet”

 

Sandheden er at prostitution både fra den prostitueredes side og fra kundens side er en højst kontrolleret form for seksualitet. Kunden bestiller eksempelvis en halv times sex fra kl. 14 i morgen til kl. 14:30. Den vare leverer den prostituerede mod et på forhånd aftalt præcist beløb. Hvor vildt og ukontrolleret er det lige??

 

Hvorfor vi liderlige vilddyr kan finde på den form for svinsk og ukontrolleret sexualitet har jeg kommenteret flere gange før, og gør det gerne igen ved anden lejlighed end i dette indlæg.

 

Jeg spørger mig selv om de tre sikkert søde mennesker har en nyfigenhed overfor mænd som vilddyr med en ukontrollabel seksualitet.


Skrevet af camilla 1581 dage siden - Direkte link

et meget raelevant enmme du tager op.

der er en masse poltikere der siger at det er deres egen skyld og de bare kunne lade være, for nogle af de her kvinder kommer de her til landet og bliver tvunget til det.

de er efter min mening dem vi skal hjælpe og stoppe bagmænd.

og så er der også de kvinder (vist mest) danske der gør det fordi de har lyst til det.

uanset om det er det ene eller andet fortjener de her kvinder at få respekt.


Skrevet af Deep Throttle 1581 dage siden - Direkte link

Kan de ikke bare få en certificering og en smiley med protræt samt bevis på lovlig opholds- og arbejdstilladelse med CVR- og momsnummer, så alt går korrekt til?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Linda Kristiansen 1581 dage siden - Direkte link

Hej Henrik

Jeg kan anbefale dig at læse radikal ungdoms forslag til at skabe bedre forhold til prostituerede:

http://www.lindakristiansen.dk/radikal-ungdom-har-lavet-et-fantastisk-forslag-pa-prostitutionsomradet


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Radikal Ungdoms forslag indeholder flere gode tanker, men er dybest set inkonsekvent og baseret på uvidenhed om prostitutions-branchen.

 

Man starter med at skrive at

Prostitution er et klassisk social-liberalt dilemma. Er det vigtigst, ikke at blande sig i borgernes liv, eller er det vigtigst at tage hensyn til de svage i samfundet – og er man nød til at vælge?

 

Min erfaring fortæller mig, at det ikke kun er social-liberale som ser prostitution som et klassisk dilemma. Tvivlen og fordommene findes i alle partier, uanset hvilken ideologi de sværger til.

 

Dernæst anerkender man, at

at et valg om at sælge prostitutionsydelser i mange tilfælde er et meget desperat valg

og at

prostitution skal være tilladt og anerkendes på linje med andre erhverv

 

Hvilket jo er godt nok. Men så kommer undtagelserne, fra denne ellers så menneskeretsbaserede og hellige frihedsrettighed, idet

 

køb af seksuelle ydelser fra en person under 18 år fortsat skal være ulovligt.

 

Hér tror jeg man ligger næsegrus for venstrefløjens skræmme-billede om handlede børne-sexslaver. For hvis den seksuelle lavalder er 15 år, og man som 16-årig kan få job i Brugsen, og som 17-årig kan opbygge et forretningsimperium med million-omsætning, hvorfor må man så ikke sælge sex? Hvor kom dén undtagelse i menneskerettighederne og ønsket om frihed fra statslig regulering fra? Og kan mennesker under 18 år ikke være så desperate, at de vælger prostitution?

 

Desuden skal der åbenbart oprettes et licens-kontor, hvor Gud-ved-hvem skal afgøre hvem som må administrere prostitution. Alt dette bureaukrati skal stables på benene, for at mindske risikoen for at de væmmelige alfonser tjener penge på de prostituerede. Altså som de gør i dag, alle dage har gjort, og vil gøre i al fremtid.

 

En ruffer er dybest set en person, som får økonomisk gevinst ved at et andet menneske prostituerer sig. Udlejeren af lokalerne, webmasteren på hjemmesiden, men principielt også den prostitueredes venner og familie, som den prostituerede giver noget som har en økonomisk værdi (som kan være skabt ved prostitution).

 

Hvis jeg var arbejdsgruppen i Radikal Ungdom, som sad og puslede med denne prostitutions-politik, så ville jeg tænke mig godt om, og tage stilling til om prostitution skal være lovligt, og sidestilles med andre erhverv, eller ej. Dette forslag, som jeg læser det, er hverken-eller. Både-og. Lidt af hvert, og mere af noget andet.


Skrevet af Julius Nissen 1581 dage siden - Direkte link

Ligesom et "flæskekort?" :)


Skrevet af Deep Throttle 1581 dage siden - Direkte link

Mere som en taxachauffør eller en læge og andre, som ikke må udføre deres arbejde anonymt og uden tilladelser og aftaler med Staten, der kontrollerer og regulerer deres arbrjedsforhold..


Skrevet af Mads Lindstrøm 1581 dage siden - Direkte link

Mon ikke de illegale prostitueredes bagmænd, hurtigt finder ud af at forfalske den certificering?


Skrevet af Julius Nissen 1581 dage siden - Direkte link

Mads, det var dog en underlig kommentar! :) Et "flæskekort" er registreret på kommunen... det bliver svært med et falsk et af slagsen?

Et flæstekort er noget en taxachauffør skal (skulle?) have for at have ret til at føre drosje.


Skrevet af Mads Lindstrøm 1581 dage siden - Direkte link

Interesant og velformuleret artikel.

 

Udtrykker artiklen også Det Radikale Venstre's holdninger? For man kan blive i tvivl. Fx. her http://www.radikale.dk/cms/vis.aspx?aid=52023 som er noget vag om konkrete tiltag, men har en helt anden tone end ovenstående artikel:

 

"Prostitution finder sted i en lang række forskellige former og sociale miljøer, og baggrunden for prostitution er kompleks og mangesidet. Det Radikale Venstre finder det helt uacceptabelt, at mennesker på grund af bl.a. dårlige sociale og økonomiske vilkår tvinges til at give andre mennesker fysisk adgang til sin krop mod betaling. Dertil kommer, at prostitution er forbundet med både kort- og langsigtede psykiske og fysiske skadevirkninger for den enkelte prostituerede. Prostitution bør derfor bekæmpes."

 

En anden radikal, Manu Sareen, støtter forbud mod købesex http://manu.web1.fairweb.dk/?mid=111&navn=Prostitution%20-%20 . Så hvad mener Det Radikale Venstre?


Skrevet af Linda Kristiansen 1581 dage siden - Direkte link

Hej Mads

Det Radikale Venstre har ikke en fælles holdning til prostitution. Men jeg skal da blankt indrømme at jeg er ked af at en stor del af vores folketingsgruppe går ind for et sexkøbsforbud istedet for rettigheder til prostituerede. Det håber jeg bliver ændret efter næste valg :-)


Skrevet af Deep Throttle 1581 dage siden - Direkte link

Sex udenfor faste parforhold bør jeg ikke være mere forbudt end sex udenfor ægteskabet. Og hvem kan skelne mellem de værdier og gaver der overføres i et værelse, på en restaurant, i en bar, en smykkegave eller gennem et helt ægtskab hvor sex er et tvungent krav, imodsat fald kan ægteskabes opløses og kaldes ugyldigt. Og den ægtepartner der ikke får sikret sin partners værdier, er sjældent set. Det er simpelt hen ikke muligt at forbyde sex uden for registrerede parforhold.


Skrevet af Mads Lindstrøm 1581 dage siden - Direkte link

Fra artiklen:

 

"De seneste år har politiets indsats på prostitutionsområdet hovedsagligt handlet om at finde personer, der ikke havde en arbejdstilladelse. Det handlede altså ikke om at forhindre menneskehandel eller give prostituerede bedre arbejdsvilkår."

 

Nu har jeg ingen viden om hvad motivationen var for politiets indsats. Det tror jeg nu heller ikke forfatterne har. Men at finde udenlandske prostituerede og smide dem ud af landet, er måske nok en temmelig hårdhjertet tilgang, men det vil da forværre økonomien for de bagmænd der for kvinderne herop. Og dermed vil det også mindske antallet af kvinder der ved tvang (og uden tvang) kommer til Danmark som prostituerede. Og med udbud og efterspørgsel in mente, så vil det da også højne priserne hos de legale prostituerede, og dermed forbedre deres vilkår.


Skrevet af Mads Lindstrøm 1581 dage siden - Direkte link

Jeg svarer lige på mig selv her :)

 

Jeg syntes at artiklen har nogen ganske fornuftige forslag. Og at motivere tvangsprostituerede til at samarbejde med politiet er meget fornuftigt, ved opholdstiladelse eller andet. Min pointe er bare, at det er vigtigt at forhindre pigerne i at arbejde som prostituerede, ikke bare for den enkelte tvangsprostituerede, men også for at ødelægge bagmændenes økonomi og få dem til at stoppe med deres afskyelige lort.


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

 

Jeg tror, at venstrefløjens prostitutions-moralister fører deres korstog af flere årsager:

 

1. Det er relativt nemt at gøre problemstillingen sort/hvid. 99,9 % af befolkningen vil aldrig prostituere sig, eller indrømme at tanken har strejfet dem. Ergo er de prostituerede verden lidt fremmed og hemmelig, og sikkert ikke sund og god (for så ville flere logisk set vælge denne levevej). Og nemme løsninger, simple budskaber i stil med "de rige, fede bankdirektører scorer alle skattelettelserne mens almindelige mennesker intet får" er lette at skabe den brede sympati omkring.

 

2. Der er meget få mennesker med branche-kendskab som siger venstrefløjen imod. Enten fordi de ikke vil identificeres som prostituerede, eller fordi de ikke mener det nytter en meter at stille sig op imod de bedrevidende og frelste korsriddere m/k. Ergo har man hele banen for sig selv, og kan postulere og generalisere hvad som helst - f.eks. at ALLE prostituerede er ofre for incest, voldtægt og misbrug.

 

3. Der er stemmer at hente, fra de velbjergede hatte-damer, som i deres overskuds-hverdag kæmper for de mange stakkels kønsfæller som har det forfærdeligt. Disse hatte-damer fastholder hårdnakket, at selv om de prostituerede ikke har bedt om hjælpen, så har de brug for den alligevel. Og det handler ikke om, at hattedamernes egne mænd forlyster sig på landets massageklinikker, for den slags gør de jo ikke, vel? Nææ, det pæne borgerskab holder sig for gode til den slags. Men de stakkels menneskehandlede, narkotika-misbrugende, under-ernærede, ordblinde, incest-ramte og ensomme kvinder på gaden, som af onde mænd tvinges til at sælge deres kroppe og sjæle, de tiltrækker sikkert tilsvarende psykopatiske, seksuelt afstumpede, voldelige, kvinde-hadende og børne-misbrugende mænd, som rettelig hører hjemme bag lås og slå, indtil de forstår kvindens ret til sin egen krop. Og så er vi tilbage ved punkterne 1 og 2.

 

4. Hvad er en prostitueret, dybest set? Et menneske, som har kigget på livets hylder, og erkendt valget mellem afhængighed af staten i form af en sagsbehandlers - sikkert velmente, men ofte helt skæve - tilbud om frelse, og alternativet - at gøre med de ting man har. Desperate mennesker vælger ofte desperate løsninger, og i modsætning til mennesker som begår berigelseskriminalitet og vold for at skaffe til dagen af vejen, så skader de prostitueredes valg ingen. Myten er, at de prostituerede selv lider skade, men ingen har kunne fremvise en videnskabelig/objektiv undersøgelse af dette område. Sandheden er også, at gruppen af prostituerede er lige så mangfoldig som gruppen af værnepligtige, sygeplejersker, politibetjente m.fl. Men hvor f.eks. soldaternes psykiske og fysiske skader anskues individuelt, og man altså ikke lukker hele forsvaret ned fordi nogle kommer til skade under udførelsen af deres job, så går man den modsatte vej i venstrefløjens løsning på psykiske og fysiske skader blandt prostituerede. Man søger at lukke hele branchen ned, fordi enkelte individer kommer til skade, eller får ar på sjælen. Kan man forestille sig samme løsningsmodel, når politibetjente søger hjælp hos psykologer, efter voldsomme/traumatiserende oplevelser med venstrefløjens yngel fra ungdomshuset?

 

Engang var det ulovligt at prostituere sig. Selve denne valgmulighed var frataget borgerne. Så fik vi ændret landets love, så muligheden blev legal. Men i periferien omkring den prostituerede findes stadig forbuds-love - især rufferiloven - som i praksis umuliggør eller vanskeliggør udførelsen af det "frie" valg. De prostituerede må heller ikke danne deres egen A-kasse, fordi der i lovgivningen fortsat er forhindringer, al den stund beskæftigelsen kan klassificeres som utugtig.

 

Og nu vil korsfarerne fra venstrefløjen, støttet af hattedamerne med de gode intentioner, så kriminalisere kunderne. Det skal fortsat være legalt - omend moralsk forkasteligt - at være prostitueret, men det skal kunne straffes med bøde eller fængsel, hvis man opsøger den prostituerede for at købe dennes tjenester.

 

Og vi ved jo alle, hvordan denne slags forbud virker. Efter kriminaliseringen af handel med narkotika, ser vi ingen pushere på landets gader, stræder, skoler og diskoteker. Pusherne fandt simpelt hen noget andet at lave, og narkomanerne drikker nu bare fadøl.

 

Lige som vi alle holder for rødt, betaler skat af ALLE indtægter og aldrig kaster en snebold. Fordi vi ved, at det modsatte er forbudt, og kan straffes med bøde eller fængsel.

 

Prostituerede har eksisteret siden Jesus kørte i klapvogn - og sikkert også før. De løser en vigtig opgave for de mennesker, som ikke har andre valgmuligheder. Der findes både kvindelige og mandlige prostituerede, og de findes i alle aldersgrupper og samfundslag. Og mit bedste bud er, at sådan bliver det ved med at være, al den stund efterspørgslen eksisterer.

 

Forbud virker ikke. Men SNAKKEN om forbud kan skabe en umiddelbar sympati, den kan flytte nogle stemmer, og den kan vise at venstrefløjens korsfarere er udstyret med en bedre moral og etik, samt en dybtgående social ansvarlighed.

 

Derfor fortsætter korstoget. Og det stopper aldrig.


Skrevet af Asger Jon 1581 dage siden - Direkte link

Du skulle ærligt talt have skrevet denne kommentar som en artikel for sig selv. Den er lang og har indhold, som en artikel skal have.


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Tak, men jeg skrev den ret impulsivt juleaftens dag, og da jeg startede var det ikke hensigten at den skulle blive så lang. Problemet er jo bare, at de gode argumenter for fuld legalisering af prostitution, lige som argumenterne for legalisering af hash og narkotika, står i lange køer.


Skrevet af Lars Kragh Andersen 1581 dage siden - Direkte link

+ 1. Post din kommentar som en artikel. Den er spot on.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1581 dage siden - Direkte link

Altså, nu er prostituerede jo kyniske pengemennesker, der udnytter mænds svagheder :)

 

Men i stedet for at forbyde deres griske aktiviteter, ville det være mere meningsfuldt at respektere deres usædvanlige og umoralske levevej, fremfor at gøre halvhjertede forsøg på at tvinge andre moralske normer ned over dem.Ved at legalisere deres levevej fjerner vi det fra det kriminelle miljø, hvilket er godt.

 

At forbyde mændene at falde for deres umoralske fristelser er dobbelt latterligt...


Skrevet af Liberale Morten 1581 dage siden - Direkte link

Hvorfor er det altid kun kvindelige prostituerede, som diskuteres? Det er lidt af en tanke, socialisternes  mangel på bekymring for de mandlige prostiturede, er de ikke også ofre?


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Jo, men her løber moralist-socialisterne ind i det faktum, at flertallet i befolkningen ikke ser mænd som ofre af natur. Se på antallet af krisecentre for voldsramte hhv. kvinder og mænd. Mænd er jo af natur stærke og handlekraftige, og derfor skal de nok selv finde på løsninger. Kvinder derimod, skal fastholdes i rollen som svage og undertrykte, for det tjener korstogets sag bedst.

 

Ingen kan sige nej til en kvinde i nød. Er en mand i nød, skal han bare tage sig sammen.

 

Personligt skelner jeg ikke mellem mandlige og kvindelige prostituerede. De er alle mennesker, og bør have samme basale rettigheder som vi andre. Og lige som vold mod en mand ikke er mere eller mindre alvorligt end vold mod en kvinde, er kvindelig prostitution hverken bedre eller dårligere end mandlig prostitution. Dybest set bunder problemet ofte i sociale problemer, og sociale problemer skeler ikke til køn.


Skrevet af Lars Rex Mundi 1581 dage siden - Direkte link

Flot artikel og jeg synes at prostitutions skal lovlige gøres. Ved at forbyde det, ja komme vi til at ligne Sverige og Norge. Hvor personer som vil have dette tager til Danmark  og køber den vare. Jeg tro ikke vejene ud er at forbyde det. Men også at respekter folk valg her i livet

 


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Historierne om sex-flygtningene fra Sverige til de nordsjællandske horehuse er ret overdrevne. Prostitutionen lever stadig i Sverige, ganske som den vil leve efter et forbud i Danmark. Lige som pusherne ikke bare finder på at sælge sko eller blive sosu-hjælpere, fordi salg af narkotika er forbudt, så bliver mænd ikke mindre sexlystne fordi deres lyster kriminaliseres.

 

De prostituerede har allerede planer liggende i skufferne, til alternativ markedsføring af deres ydelser. Man kan kalde det terapi, healing-massage og 23 andre ikke-beskyttede betegnelser. Og så kan man tilmed markedsføre sin forretning i andre medier end Ekstra Bladet :)

 

De sexlystne kunder skal nok gennemskue, at terapi til 1000 kroner pr. halve time indeholder andet og mere end hygge-snak. Men terapeuter har jo friheden til at prissætte deres ydelser som de vil.

 

Så et forbud er ikke bare dumt i teorien. Også i praksis vil det flytte mindre end ingenting.

 

Men det afholder naturligvis ikke venstrefløjens moralister for at kæmpe for et forbud.

 

Manglende kendskab til faktuelle forhold ude i virkeligheden har aldrig begrænset politikerne på Borgen, når de skulle skabe et lykkeligt samfund via forbud og frihedsbegrænsende love.

 

Og det vil det heller ikke gøre i fremtiden.


Skrevet af Torben Mark Pedersen 1581 dage siden - Direkte link

Hvis klummen er udtryk for Radikales officielle politik, så er det endnu et punkt, hvor Radikales holdninger er i direkte modstrid med S-SF's holdninger. Og hvis ikke, så skulle Radikale folketingspolitikere og kandidater måske se at blive enige med sig selv om, hvad partiet mener


Skrevet af Anders Hessellund Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Det er vel også i orden for et parti at beslutte, at man ikke kan finde fælles fodslag på et område og så ellers stille medlemmerne frit i forhold til hvad de stemmer?


Skrevet af Anders Kristoffersen 1581 dage siden - Direkte link

Artiklens forfattere er vist fanget i det forkerte parti, hvis de mener det de skriver her.. Fejlen er dog til at rette op på:

http://www.lamedlemmer.dk/live/


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Det koster 200 kr. om året at være medlem. Er du under 30 år, så meld dig ind i LA Ungdom her. Det koster 100 kr. om året og giver automatisk gratis medlemskab af Liberal Alliance, indtil du fylder 30.

 

Hvis du er under 30 år, så kan du for 100 kroner få noget som medlemmer over 30 år skal betale det dobbelte for. Hvad dulen er dét for noget alders-diskrimination?


Skrevet af Linda Kristiansen 1581 dage siden - Direkte link

Nu er man jo ikke med i et parti pga. af én sag - jeg er i hvert tilfælde ikke - og DRV har ikke en "parti-holdning" for eller imod prostitution.

Og LA har skam også folk der ikke mener prostitution skal legaliseres - også blandt spidskandidaterne! Men så har de jo andre holdninger der gør at de hører hjemme i LA, ligesom jeg har andre holdninger der gør at jeg er radikal ;-)


Skrevet af Carsten West 1581 dage siden - Direkte link

Kære Linda, Tina og Claus!

 

Tak for denne julegave i form af nydeligt emballeret sund fornuft.

 

Måtte denne gave inspirere resten af jeres parti - og mange andre både til venstre og til højre - til i 2011 at finde politiske holdninger baseret på troen på den personlige frihed og ansvarlighed samtidig med at vi udvikler vores fællesskab til at give mere præcise tilbud til de forholdsvis få i dette land, der med rette føler sig svigtet af skæbnen.

 

Lad 2011 blive året hvor vi får en grundig diskussion af hvad fællesskaberne kan gøre bedre end individerne, og så få politikerne til at koncentrere sig om det. Status for 2010 må være, at aldrig har vi haft så meget unødvendig regulering og aldrig har vi haft en mere oplyst befolkning. En modsætning, der skriger til himlen. Selvom Brandes nok mente at han på sin tid var klogere end alle andre, så ville han nok - hvis han havde levet i dag - acceptere at slippe friheden fri til oplyste ansvarlige individer.

 

Skal vi ikke udråbe 2011 til frihedens år?

 


Skrevet af Linda Kristiansen 1581 dage siden - Direkte link

2011 - frihedens år - det lyder godt :-)


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Enig, især hvis vi kan blive enige om hvad frihed betyder. For mig betyder det fraværet af tåbelige love, regler, forbud, påbud, diskrimination, skatter og afgifter. Denne frihed vil jeg fortsat arbejde for i 2011, mens de radikale støtter Thorning, Søvndal og Sohn ;)


Skrevet af Linda Kristiansen 1581 dage siden - Direkte link

Ja, spørgsmålet er nok hvor grænsen for frihed går - jeg har faktisk ikke lyst til at blive fri for alt - men er enig i at vi er på vej hen hvor vi glemmer tilliden og istedet begrænser hinanden :-(

http://www.lindakristiansen.dk/fingrene-v%C3%A6k-fra-frihedsrettighederne


Skrevet af ianarki 1581 dage siden - Direkte link

Hvorfor er der nogen der kan tage rettigheder?


Skrevet af Torben Nielsen 1581 dage siden - Direkte link

Hvorfor vil man ikke give rettigheder til prostituerede?

 

Dette spørgsmål skal finde sit svar med udgangspunkt i vor kultur- og religionshistorie – en historie, som er en broget fortælling, der i store træk ikke levner mange chancer for rettigheder til medmennesker, grupperinger eller brancher, som traditionelt, er kategoriseret ud fra et religionshistorisk synspunkt.

 

Hele balladen om, eksempelvis prostitution, tager udgangspunkt i en religiøs fordømmelse – en religiøs overbevisning (bl.a. Dekalogen) om moralske imperativer – af fysisk samleje/elskov mellem kønnene uden for det hellige og ubrydelige ægteskab.

 

I den græsk-romerske oldtid betragtedes kvindelig og mandlig prostitution som en naturlig konsekvens af den mandlige seksualitet.

I Athen stiftede mandlige, frie borgere af økonomiske grunde normalt først familie i 30-års-alderen, ægteskaberne var almindeligvis arrangerede, og ingen borgerkvinde måtte have seksuel kontakt med andre end sin ægtemand.

Det var frie borgere forbudt at prostituere sig og formentlig også at være kunder hos sådanne prostituerede, og erhvervet udøvedes derfor af frie fremmede (metoiker) og slaver, som betalte en særskat til staten. Man skelnede mellem to kategorier af kvindelige prostituerede: en porne (En kvinde, der sælger sig selv), som arbejdede på gaden eller i et bordel, og en hetære ("veninde"), der var en veluddannet metoik-kvinde og havde en rolle svarende til den japanske geisha: At underholde mænd med musik, dans, konversation og sex. Hetærerne var højt respekterede og fremstilles i kunst og litteratur som selvstændige kvinder med stor indflydelse på deres elskere.

I Romerriget så man ned på hvervet som meretrix (En kvinde, der tjener penge), ligesom man foragtede skuespillere og andre, der udstillede sig selv, og også her var erhvervet forbeholdt slaver og fremmede.

 

I middelalderens Europa var prostitution tolereret som en nødvendighed, til dels for at beskytte "ærbare" kvinder. I nogle byer var den endda organiseret af byens råd i lav med deraf følgende rettigheder og pligter og blev betragtet som en profession. Prostitution blev beskattet som ethvert andet håndværk og havde tilsvarende problemer med uorganiserede, der "gik dem i næringen"; dog blev det betragtet som et uærligt håndværk på linje med bødlens og rakkerens, og prostituerede skulle kunne genkendes på en bestemt klædedragt og på boligområde.

 

Med Reformationen og protestantisk moral blev prostitution fordømt som noget meget syndigt, der truede den rette orden og det "af Gud indstiftede ægteskab". Prostituerede blev herefter forfulgt og straffet som kriminelle synderinder. Af Luthers opfattelse af ægteskabet som en hellig institution fulgte også en mistænkeliggørelse af enlige kvinder, idet man kun ved at være medlem af en husstand kunne siges at være lovligt forsørget. Umiddelbart inden var kønssygdommen syfilis dukket op og blev opfattet som Guds straf over synderne, hvilket yderligere mentes at retfærdiggøre fordømmelsen af prostitution. Det er karakteristisk, at man siden Reformationen har søgt at finde "de skyldige" for prostitution. I tiden omkring Reformationen ansås enhver kvinde for en potentiel prostitueret. Ægteskabet blev bl.a. betragtet som et middel til at afholde kvinder fra prostitution.

Inspireret af darwinismen pegede nogle i 1800-t. på, at enkelte kvinder havde en medfødt tendens til prostitution. Fra slutningen af 1800-t. blev prostitution mest betragtet som et hygiejnisk problem, især i pga. syfilis. Det blev i princippet et lovligt erhverv, når blot den prostituerede regelmæssigt gik til lægelig kontrol (visitation). I 1900-t. har det ofte været samfundet, der har måttet bære "skylden". Der peges på, at de vilkår, kvinden gives i form af økonomi og/eller kønsrolle, kan drive hende ud i prostitution.

 

Danmark er protestantisk – staten vedkender landet til den protestantiske trosretning inden for kristendommen. Protestantismen har – i sagens natur – haft en betydelig påvirkning på vor kulturhistorie og gennem århundreder er vore holdninger om: Moral, livskvalitet, etik og meget andet blevet påvirket af den protestantiske overbevisning og tro. Det ses og udtrykkes gennem sproget, sprogbruget og vore reaktioner m.v. Vi omtaler stadig – i stigende grad – kvinder med mange sexualpartnere og prostituerede som: Ludere. Vi anvender udtryk som: Horehuse, at drive hor og andre religiøst definerede og nedladende udtryk. Altså, ligger det ulasteligt i vor kulturhistorie og opdragelse, at se ned på mennesker, som indlader sig med at prostituere sig – det er ganske enkelt en samfundsopfattelse, der ligger dybt i vor kulturelle opdragelse og religiøse tilhørsforhold.

Det er på samme måde som med homoseksuelle – homoseksuelle og prostituerede ”lider” under en samfundsholdning, der med dybe religiøse moralprincipper, ikke accepterer det enkelte individs ret til at gøre med egen krop, som individet lyster.

 

Når en mand knepper 27 kvinder er han en helt og tyr – når en kvinde knepper 2 mænd er hun en luder, hore, kinky, pro og hvad der ellers ka' klæbes på hende.

 

Så længe vi som samfund accepterer, at Danmark har en statsreligion – at Danmark som samfund bekender sig til én religion – og ikke lader det enkelte individ tro, hva' fa'en det vil, kommer vi ikke derhen, hvor forfatterne (og mange debatører) gerne vil hen: At give prostituerede rettigheder og almindelige arbejdsforhold uden indblanding fra omverdenen (den kriminelle).

Før de prostituerede får lige rettigheder (som andre brancher) er vi nødsaget til at afkode vor kultur- og religionshistoriske definitioner om moral og andet – samfundet må nødvendigvis komme til en erkendelse af, at f.eks.: Prostitution, ikke er umoralsk men blot en beskæftigelse på lige fod med: Tømmerarbejde, murerarbejde, værdipapirhandel, kasseekspedient og alle andre former for beskæftigelse.

 

Jeg taler naturligvis om dén prostitution, som mennesker frivilligt indlader sig på og ikke dén, hvor mennesker bliver tvunget til det.

 

Lad os starte med os selv – lad os stoppe med at bruge ord som: Luder, og horehuse – lad os starte med, at respektere mennesker som har valgt prostitution som erhverv og tale ordentlig om dem, både privat og offentligt. Lad os lære vore børn, at omtale sexarbejdere på en respektfuld måde og anse erhvervet for respektabelt.

 

Sexarbejdere i Danmark, bør nyde samme respekt som adm. direktører, tømrer, læger, sosu'er, m.fl.


Skrevet af Claus Andersen 1581 dage siden - Direkte link

Det værste er dog de mænd, der tager stilling http://www.tagstillingmand.dk/index.php. Mage til ussel flok af snerpede kønsfacister skal man da lede længe efter. Man finder prominente navne som Peter Mygind, Kurt Strand, og andre, hør hvad de siger og hvad man passende kunne spørge dem: 

 

Jakob Rønberg: "Det frastøder mig dybt." Ok og derfor vil du bestemmer over andre mennesker? Må mine personlige præferencer også danne grobund for forbud?

 

Kurt Strand: "Sex og penge er uforenelige størrelser." Troede det var prostitution, det handlede om. Vil du også forbyde porno, reklamer med sex?

 

Janus Homann: "Det er halvlegal voldtægt." Mage til sludder...

 

Simon Kvamm: "Staten skal forvalte mænds seksualdrift." Mage til facist...

 

Martin Bredde Jensen: "Det er forkert at købe andre mennesker." Hvor dum har man lov at være? Tror han man får luderen med hjem?

 

Peter Westermann: "Køb af menneskekroppe..." Endnu en der tror man får kroppen med hjem.

 

Benny Engelbrecht: "Intet menneske skal kunne købes.." Igen en klaphat af rang.

 

Morten Overgaard Jørgensen: "Jeg støtter forbud, fordi jeg må markere, at jeg er imod" Så fordi du er imod, så støtter du forbud? Man kan da sagtens være imod noget, men samtidig have respekt for andre menneskers ret til selv at bestemme. 

 

Igen og igen: "Der er for mange menneskelige omkostninger." Hvor ved de det fra? Har de prøvet det? Hvor kommer den viden fra, hvis det ikke bare er fordomme, og hvis det bare er gisninger og kollega-snak og "det ved vi jo fra tv", hvordan kan noget så vagt så danne grobund for en holdning? Hvor er respekten for at et menneske kan træffe egne valg henne? Hvordan kan de overhovedet tro, at de ved bedre? Hvordan kan de overhovedet tillade sig at mene, at de har ret til at gribe ind over for andre menneskers adfærd? Det er simpelthen så sygt, at man vil ind og bestemme over andre mennesker, det er så modbydeligt, så grænseoverskridende, og dog så almindeligt i dagens Danmark.

 

 

 


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1581 dage siden - Direkte link

Det sjove er, hvor går grænsen.  Feks.

 

Man går ned i det lokale diskotek, møder en sød pige, køber masser af drinks, invitere hende ud og spise, og går hjem og boller hende, og man mødes aldrig igen.   Sådan en tur vil nok køste et par 1000dkk.

 

Eller

 

Man går ned til en sex arbejdere, aftaler at man ligger et par 1000 dkk, og så boller man, og ses aldrig igen.

 

Hvad er forskellen ?   I begge tilfælde ved begge parter godt hvad det går ud på, men i det første tilfælde, lader begge parter bare som om at det kunne være det blev til noget mere.  Samt det ofte tager meget længere tid.

 

Jeg kan altså ikke forstå hvordan nogen kan sætte sig i den situation at de mener de har ret til at bestemme hvad andre folk gør med deres egen krop.

 

Man skal beskytte de svage, men der er allerede love mod menneske smugling, mod sexslaveri, voldtægt, osv..   der er ingen grund til at forbyde hvad fuld ud voksene mennesker frivilligt gør med hinanden.

 

Det er på tide at Danmark holder op med at være hyklerisk, og fuld ud lovligører sex arbejdernes erhverv, således de kan få syge dagpenge, komme i a-kasser - på lige fod med andre selvstændige - og mest af alt, indfører nogle helbredskrav, for at stoppe spredning af kønssygdomme.

 

Som jeg forstår det, er og har prostitution aldrig været lovlig og totalt afkriminaliseret i Danmark, bare toleret af myndighederne, som betyder bare at folk i industrien ikke bliver smidt i fængsel, men får ingen af de almindelige menneske rettigheder.


Skrevet af Lars Jensen 1581 dage siden - Direkte link

Prostitution er lovligt. Rufferi er ulovligt. Menneskehandel, vold, voldtægt, trusler, slaveri osv. er naturligvis også ulovligt.

 

Men selve prostitutionen - at ernære sig ved at sælge sex - er lovligt nok. Men det er ikke lovligt at lave regnskaber for en prostitueret, leje lokaler ud til dem, lave hjemmesider for dem, eller på anden måde tjene penge på deres forretning.

 

Hvilket svarer til, at automobilhandel- og reparation er lovligt. Men det er forbudt at sælge reservedele, vinterdæk og lignende produkter til forhandlerne/værkstederne.

 

De prostituerede skal naturligvis (?) betale skat og moms som alle andre faggrupper. Men de må ikke oprette a-kasser for sexarbejdere, lige som de i praksis har et hyr med at godtgøre fradrag for nødvendige arbejdsværktøjer (sexlegetøj, tøj (analogt til Lina Rafn-sagen, i øvrigt), sikkerhed osv.

 

Så formelt set er erhvervet lovligt. I praksis mangler vi et stykke.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

12
9
10
15
12
9
21
16
5
15
12
17
10
11
11
20
12
13
16
11

- Annonce -


Om Linda Kristiansen
Radikal - med stor respekt for frihedsrettighederne!


Se Linda Kristiansens profil
eller
Følg Linda Kristiansen
Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -