I dag tog Morten Bødskov lidt af magten tilbage fra EU

Idag har de danske medier svælget rundt i hvordan Morten Bødskov blev sablet ned i plenarmødet dags dato af MEP’erne, i Berlingske kunne man sågar læse at samtlige partier var imod Bødskov, hvilket er løgn. ECR støttede faktisk Bødskov – dvs. det ikke føderalistiske parti bakkede op, mens føderalisterne gik til angreb. Denne deling af MEP’erne blev bare ikke formidlet af den danske presse. Til den kritiske læser, der ikke tilfredsstiller sig med den dovne presses formåen, vil jeg anbefale selv at følge med. Her er et link, hvor plenarmøder vises: http://europarltv.europa.eu/da/home.aspx

Kritikken af Bødskov, og dermed det danske formandskab, kom stærkest fra de 3 superføderalister: Hannes Swoboda (Østrig, socialdemokrat), Guy Verhofstadt (Belgien, “liberal”) og Joseph Daul (Frankrig, “konservativ”). Når der sættes ” ved om Verhofstadt er liberal, er det med begrundelsen at hans, og ALDE-partiet i parlamentet som han er formand for, liberalisme mest minder om hvad det Radikale Venstre bekender sig til. Verhofstadt og ALDE er med andre ord lige så liberale, som Belgien er et rigtigt land. De er føderalister og klimafanatikere, der bekender sig til statssubsidieret grøn vækst, dog kalder de sig det liberale parti i parlamentet; ALDE. Ligeledes er der sat ” ved om Daul nu også er konservativ. Hans parti EPP, er ligesom ALDE føderalistisk, men har derudover også kristne og socialistiske tendenser. De regulerer eksempelvis gerne erhvervslivet så de små virksomheder kan holdes kunstigt oppe i konkurrencen på bekostning af de store, hvilket står stærkt i kontrast til den frie og lige konkurrence man så svinger sig op til at holde brandtaler om. Til den kritiske læser, der ikke tilfredsstiller sig med den dovne presses formåen, vil jeg anbefale selv at følge med. Her er et link, hvor du/I selv kan klikke på det udvalg i parlamentet du/I ønsker at følge, og så kan I selv følge arbejdet og de forskellige MEP’eres gerning: http://www.europarl.europa.eu/committees/da/parliamentary-committees.html
Der er dog ingen tvivl om at Swoboda er ræverød, så han skal slippe for kommentarer for nu….

Det er imidlertid spøjst at følge den stærke kritik af hvordan rådet på påståede ondeste vis er gået uden om parlamentet, debatten rundt omkring bringer da også det demokratiske argument op igen og igen: Jamen det er jo udemokratisk ikke at lade parlamentet deltage!

Er det nu også vitterlig det?
Europaparlamentet holder valg hvert 5.år, sidst var 2009, hvor parlamentet kunne hive 43% af EUs befolkning op fra sofaen for at involvere sig i valget. Det vil sige under halvdelen af befolkningen, prioriterede valget højere end sofaen – hvilket demokrati, der i sandhed er tale om her. Så under halvdelen af EUs befolkning har valgt disse MEP’ere til at formynde over sig, hvilket giver dem en ret svag legitimitet. Nuværende meningsmålinger på tværs af landene tyder heller ikke på at de tre partier, som kritikkerne repræsenterer, ville vinde mange stemmer hvis der var EP-valg i dag. Tværtimod bliver flere og flere borgere mere og mere realistiske i deres syn på EU, så både ALDE, EPP og S&D (socialdemokraterne) ville nok få vælgelussinger. Mon ikke også det sker til næste EP valg i 2014, hvor de EU-realistiske partier står til at vinde stærkt frem. Virkeligheden bremser dog ikke de tre primadonnaer i at stå og skråle i kor om hvor meget magt de ikke burde have haft. Til det kan man spørge med hvilken legitimitet skulle de have haft det? Vælgerne var ikke med dem, vælgerne er stadig ikke med dem, det er deres folkevalgte regeringer heller ikke for det var trods alt en beslutning taget med fuld enstemmighed blandt medlemsstaterne. Med andre ord ALLE 27 stemte for dette forslag, der dermed kan siges at have en høj grad af legitimitet i sig.

Mere ynkeligt bliver det, når man læser sig igennem dokumenterne og finder ud af at hvad de tre primadonnaer faktisk tuder over er at de ikke skal være med til at evaluere effekterne af Schengen…. En evaluering af Schengen – thi det er sandelig en sag, der er værd at ryge i op i det røde felt over. Hvis Bødskov havde lidt humor og overskud kunne han sende dem et spørgeskema, de kunne fylde ud for husfredens skyld.

Det det handler om er egentlig ikke at en evaluering er så essentiel, eller at man har svigtet demokratiet, nej det det handler om er at det ikke er føderalt når det går parlamentet forbi. Parlamentet er en føderal institution, hvis indblanding øger føderalismen og det passer rigtig godt ind hvis man nu selv var føderalist og sad i en af de tre partier; EPP, ALDE eller S&D. Hvis man nu mente at det var godt at samarbejdet i EU blev mere mellemstatsligt, bør parlamentet selvfølgelig helst gåes forbi, ligesom kommissionen. Den eneste institution der reelt er mellemstatslig er nemlig ministerrådet, hvor Bødskov sidder. Så hvad det handler om er at Bødskov tog magten tilbage til medlemsstaterne i dag, han rykkede magten tilbage tættere på borgerne og hvor den demokratiske legitimitet er stærkest. Det passer logisk nok ikke føderalisterne, der helst så parlamentet styrket.

Ønsker man vitterlig at styrke det mellemstatslige, bør man overveje om parlamentet ved næste traktatsreform, ikke bør nedlægges til fordel for en styrkelse af medlemsstaterne.

Følg min blog her:

http://www.damefrokosten.com/i-dag-tog-morten-bodskov-magten-tilbage-til-medlemsstaterne-vaek-fra-united-states-of-europe/ 

8 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere