Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

26

Skrevet af Martin Rytter 1607 dage siden - Direkte link

Selv kirkefolkets egne kan se problemet:

»Der er kun nedlagt ni kirker i Danmark siden 1849. Der er behov for at tage flere kirker ud af drift, hvis man vil bevare et sundt kirkeliv både i byen og på landet, og menighedsrådene har åbenlyst svært ved at lukke sig selv«, siger Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.


Skrevet af Grølheim 1607 dage siden - Direkte link

Adskild stat og kirke og lad folkekirken selv stå for indkrævning af kontingent og udbetaling af præstelønninger omg deres udgifter i øvrigt (reelt en privatisering) Så fik de hurtigt lukket de urentable afdelinger!


Skrevet af slettet bruger 899 1607 dage siden - Direkte link

 

...lad folkekirken selv stå for indkrævning af kontingent og udbetaling af præstelønninger omg deres udgifter i øvrigt...

Det er muligt posten ikke optræder på din skattebillet (fordi du ikke er medlem), men medlemmer af foretagendet betaler faktisk selv. Der er nogle penge til præstelønninger der kommer delvis fra staten og noget personregistrering, begravelsesvæsen og vedligeholdelse af historiske bygninger, der bliver betalt af medlemmerne. Alt i alt betaler folkekirkens medlemmer netto til staten. Når det er sagt, tror jeg medlemmerne på Fyn er kede af at holde Fangel kirke kørende på det niveau. Se bare hvad Fangel kirkes provst siger her; http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/449080:Kirke---tro--Provster-vil-afskaffe-stoette-til-kirker-i-randomraader?article_page=1

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link
Giv op. Grølheeim er selvbestaltet sandhedssiger. Han er imod Israel og den danske pluralisme, han finder vej til den her debat af samme årsag.

Skrevet af Louis B. Knockel 1607 dage siden - Direkte link

Supermarked overvejer lukning: 
Ni ud af 10 dage ingen kunder 

Spar-supermarkedet i Fangel bliver måske snart lukket. Købmand Hubert Landwaffel siger: - I de seneste adskillige år har vi kun set cirka én kunde om ugen.

- Ni ud af 10 åbningsdage sker der faktisk ingenting i butikken. Jeg selv, min kassedame og vores flaskedreng møder frem, og når vi ikke har andet at lave, støver vi varerne af og opdaterer priserne. Det er selvfølgelig lidt kedeligt, at vi har så få kunder herude i Fangel, men man vænner sig til det.

- Nu nærmer jeg mig pensionsalderen, og da jeg ikke har børn, som vil overtage butikken, kan det være, at den omsider bliver lukket.

Fru Eurabia Dinkelprügel, nabo til Spar-supermarkedet, siger:

- Det ville være meget trist for os i Fangel, hvis købmand Landwaffel drejede nøglen. Jeg vil indkalde til et møde og forlange, at borgmesteren deltager. Noget må gøres!


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1607 dage siden - Direkte link

En sand perle!


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

LOL!!


Skrevet af Martin Rytter 1607 dage siden - Direkte link

Hahaha!


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

At lukke kirken vil da være en helt ny og ukonventionel approach. Det oplagte og naturlige ville da være at lave en stor postivkampagne og belønne kirkegæster der møder op med kontanter, mad eller gratis transport, eller - lade en kommunalansat ringe til samtlige borgere søndag morgen for at minde dem om gudstjenesten. 

 

Mere alvorligt : Hul i hovedet at gøre det nemmere at lukke kirker der ikke "bruges" ift én eller anden målestok. Er hverken troende eller medlem af folkekirken, men jeg tror ikke det oprindelige succeskriterie var en bestemt mængde "brugere". Det er ikke et kommercielt produkt, eller noget der handler om "seertal", kirken koster lige meget om der er 1.000 kirkegængere eller 0 kirkegængere. Det må være en lokal beslutning. 


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1607 dage siden - Direkte link

Lige præcis derfor bør det være muligt at lukke dem, da det koster penge for alle (ikke kun folkekirkemedlemmer) at holde dem åbne selvom ingen bruger dem.

Eller endnu bedre. Privatiser dem, så dem der vil have dem betaler for dem.


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1607 dage siden - Direkte link

Jeg vil nu være lidt mere forsigtig. Kristendommen er en stor del af vor kultur og hele den vestlige verdens udvikling. Den er ikke bare en belastning.


Skrevet af Anders Wegge Keller 1607 dage siden - Direkte link

Har du ret i den påstand, vil der ikke være nogen problemer med at privatisere gudedyrkelsen. Så vil der jo være rigeligt med kunder i butikken (omend nok ikke i Fangel), til at kunne holde biksen i luften. 


Skrevet af slettet bruger 717 1607 dage siden - Direkte link

Jeg er for privatisering af folkekirken, hvis man samtidigt privatiserer dyrkelsen af det multikulturelle samfund


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1607 dage siden - Direkte link

Kristendommen er en stor del af vor kultur og hele den vestlige verdens udvikling. Den er ikke bare en belastning.

Jeg vil nærmere sige at vi har fået en stor del af vor kultur og specielt vor udvikling PÅ TRODS af kristendommen. Den har været én stor hæmsko for udviklingen, da kristendommen i bund og grund ønsker stilstand, for så vil masserne være nemmere at håndtere.

Bare kig til mellemøsten, hvor religionen er en stor del af deres liv. Hvis ikke det var for olien, havde de nok ikke haft den indflydelse som de har nu.


Skrevet af Grølheim 1607 dage siden - Direkte link

Den er ikke nogen del af min kultur og jo før vi kommer af med den mellemøstlige indvandre religion jo bedre.

 

ODIN LEVER!!!


Skrevet af Bech 1607 dage siden - Direkte link

Du tager fejl. Omvendt er vores kultur efterhånden blevet en stor del af kristendommen. Det betyder at kirken i vores del af verden ikke længere gør meget synlig skade. Det er pga. at samfundets gode sider har smittet af på kirken.

 

Kirken er INGEN del af min kultur. Den skal bare privatiseres med det sammen. Jeg synes det er pinligt for os andre, at det offentlig stadig er blandet ind i den slags middelalderlig overtro. Hvis man vil tro på nisser, trolde, guder, julemænd eller smølfer er det okay så længe man ikke skader andre, men det er bestemt ikke noget vi andre skal blandes ind i.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Ja, men der er jo så mange ting der koster kassen for rigtig mange uden det bruges særlig meget, eller lige intensivt overalt. Gad vide hvor mange veje i efterhånden stadigt mere affolkede egne der ikke bruges mere end et par gange om dagen. For eksempel. 

 

Jeg mente også engang Folkekirken skulle nedlægges, dvs adskille kirke og stat, men Folkekirken er en stor kulturbærer. Den er omdrejningspunktet for rigtig meget af den danske kultur, også for ikkekristne. En "privatisering" vil uværgerligt betyde en nedbrydelse af Folkekirken, i Sverige fortryder f.eks Persson det skete http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/265410:Kirke---tro--Persson-fortryder-adskillelse-af-stat-og-kirke

Det handler ikke bare om nogle kirker som ikke bruges, eller om at spare nogle penge, men om en slags "søjle" indenfor en i forvejen presset nationalidentitet.

 

Og stadigvæk er ca 80% af den samlede befolkning medlem af Folkekirken. Hvis det fortsætter som nu, at ca 90% af dem der dør er medlemmer, medens kun godt 70% af dem der fødes bliver døbt og meldt ind, så kan det blive aktuelt at nedlægge Folkekirken om lad os sige, 250 år. 


Skrevet af Anders Wegge Keller 1607 dage siden - Direkte link

Tiden er løbet fre den Biedermeirske dyrkning af den nationale identitet. Det har i sagens natur altid været passé at dyrke sidste generations samfund, hvilket i bund og grund er det der sker med den krampagtige fastholdelse af kirker der ikke længere er søgning til. 

 

Den danske nationalidentitet af idag er en anden end dengang der var fuldt hus hver søndag i Fangel kirke. Det er noget man lige så godt kan lære at leve med, for dxet lader sig ikke ændre, uanset hvor højt man så råber op om det.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Ja, naturligvis er nationalidentiteten en anden. Den er under evig forandring, heldigvis for det. Folkekirken er bare ikke et simpelt spørgsmål om at der står nogle kirker tomme i affolkede områder. 

 

Hvis man skal nedlægge folkekirken, hvorfor så ikke også helligdagene omkring pinse, store bededag, påsken, afskaffe konfirmationsforberedelsen som undervisningstilbud, ændre Grundloven så det fastslåes at Danmark er et "multireligiøst" samfund, fjerne korset i flaget, nedlægge kirkegårdene osv osv.

 

Folkekirken gennemsyrer altså stadigvæk det danske samfund, på godt og ondt. Det trækker sine tråde langt længere ud end man umiddelbart gør sig klart. Tror sgu de kristne helligdage er en større udgift for samfundet end vedligeholdelsen af landsbykirkerne.

 

Jeg er grundlæggende enig i din præmisse, og det som Gyldborg skriver, jeg tror bare vi skal være lidt historisk bevidste, og dermed implicit også tænke fremad. Det er jo ikke STENSIKKERT, at kirken i Fangel står tom også om 30 år. Men tvinger man meningshedsrådet til at nedlægge sig selv, så er det da helt sikkert. 


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1607 dage siden - Direkte link

Udmærket svar.

Folkekirken er en del af den danske nationale identitet.

Ingen tvivl derom.

Uden hensyn til gudsbegrebet handler det netop om vor fælles kultur.

 

Der er dog intet i vejen for at ændre ting i folkekirken.

I stedet for at "nogen" ofrede sig selv for os, og derigennem gav os evig frelse, kunne man dyrke visdommen i at ofre sig selv for sig selv. Dvs. vil sige fokus på arbejde og uddannelse for ens egen skyld. Med denne visdom står man ikke i gæld til nogen, og slet ikke en stat.

Nogen ville dog kalde det for "Odinisme/Nazisme"(*) at ofre sig selv for sig selv og anse det for at være i modstrid med Kristendommen.

Til gengæld mener jeg ikke at det ville ødelægge folkets fællesskab, men derimod gøre det stærkere.

 

(*) Det er helt forkert at bruge disse udtryk om at ofre sig selv for sig selv. Der er tale om en kulturmarxistisk udskamning og for kirkens vedkommende tale om at den frygter at miste krammet på menigheden.

 


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1607 dage siden - Direkte link

Folkekirken er en del af den danske nationale identitet

Hvis det er rigtigt, så har jeg ingen fuldkommen dansk national identitet.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Er der nogen der har det? Det er nok også ret begrænset hvem der i grunden kan kalde sig "etniske danskere", og ikke hidrører fra f.eks frankere, saksere eller andet godtfolk. Men den (i øvrigt ret specielle) danske Folkekirke er en del af det "loddemetal" der i århundreder har smedet den danske nationalidentitet sammen. Der er næppe noget menneske i Danmark, der ikke på et eller andent tidspunkt vil gøre brug af Folkekirken som institution.


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1607 dage siden - Direkte link

Jeg vil ikke.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Men du **har**, så du kan ikke løbe fra sandhedsværdien i ovenstående ;-)


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1607 dage siden - Direkte link

Har jeg det? Hvordan? Jeg er ikke døbt, konfirmeret eller gift i en kirke. Mine børn er heller ikke døbt. Jeg er så vidt vides heller ikke død og begravet fra en kirke endnu, og forhåbentligt er loven lavet om inden, så jeg blot kan blive sendt til storskrald efter at læger og lægestuderende er færdige med at snitte i mig.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Hvorfor ikke bare lægge dig i Føtex som hakket flæsk? Men vil du virkelig påstå du aldrig har været til en begravelse i en kirke, en barnedåb, en julegudstjeneste osv osv? Selvom du ikke er medlem af folkekirken, så ville du nok ikke påstå du aldrig havde været i biografen, blot fordi det var en anden der betalte den ene gang du havde været der.


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1607 dage siden - Direkte link

Har været tvunget til begravelser, som jeg på ingen måde har nydt og gerne ville være foruden, men ellers kommer jeg der ikke. Jeg kommer ikke til barnedåber eller bryllupper der holdes i kirker.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Jeg er i dag fuldkommen areligiøs. De mere "eksegetiske" / teologiske problemstillinger interesserer mig ikke rigtig længere. Jeg tænker på Folkekirken som et samlingspunkt, en kulturbærer, der selv her anno 2012 har en enorm kraft. Jeg har f.eks i dag 7 niecer/nevøer, de er ALLE døbt i folkekirken, jeg selv er ikke døbt og konfirmeret. Så det er jo åbenbart, at der er nogle der også "vender tilbage" selvom de ikke nødvendigviis har fået tvunget det ned over hovedet. 

 

Jeg tror også mange kan lide at en begravelse foregår fra en kirke, at der er en præst der siger de sidste ord. Det hele sådan bliver mere officielt og "værdigt". Jeg tror mange kan lidt at gå i kirke juleaften osv osv. Ikke fordi man er kristen, men simpelthen for at bekræfte et kulturelt tilhørsforhold. 


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1607 dage siden - Direkte link

 

 "Ikke fordi man er kristen, men simpelthen for at bekræfte et kulturelt tilhørsforhold. "

Helt rigtigt.

Det er ogå det tilhørsforhold jeg har til folkekirken da jeg også er areligiøs.


Skrevet af Vimfuego 1607 dage siden - Direkte link

i en privat virksomhed ville man have reageret og justeret efter få uger, men i offentligt regi synes man sagtens man kan lade skatteyderne betale for det i 10 år inden man overvejer om der skal gøres noget.

 

No worries skaffedyrene betaler.


Skrevet af Jimmi K 1607 dage siden - Direkte link

Genåbn stock-car-banen, der ligger eller lå overfor kirken og hold gudstjenesten i pausen, inden finalen. Jeg er sikker på at det nok skal blive en succes.


Skrevet af slettet bruger 7018 1607 dage siden - Direkte link

Statsreligion koster ca. 7,5 mia om året, dertil kommer momsfritagelsen af de øvrige religioner, de skal af en eller anden mærkelig grund ikke betale 25% moms som os andre. Dertil kommer alle kirkerne og præstegårdene der repræsenterer adskillige mia. Sælg dem til højstbydende, så kan de troende købe dem hvis de føler trangen til det. Dertil kommer 7½ uddannelse til præst, der er statsbetalt og man har endda den uforskammethed at kalde det religionsvidenskab?? Videnskab er noget der kan efterprøves og bevises og religion går kun ud på at overbevise svage sjæle om at danne et fællesskab så nogen kan blive aflønnet.

I folkeskolen har børnene 1 time kristendomskundskab/ religion om ugen i 9 år hvilket svarer til 360 undervisnings lektioner i løbet af en almindelig skolegang og sådan har det været i årtier. Det er det samme i det klassiske gymnasium. Og hvad har de lært efter alle disse år? Jeg har kun mødt Jehovas Vidner der kunne de ti bud, jeg har ikke mødt en voksen der har gennemgået al den religionsundervisning der kan nævne de ti bud. Så det virker ikke så spar det væk og lær noget nyttigt i stedet.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

4
16
7
11
10
8
15
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9
13
11
15

- Annonce -


Om Martin Rytter
Nørd med særlig interesse for frihed og softwareudvikling.

Se Martin Rytters profil
eller
Følg Martin Rytter- Annonce -