Værd at læse

00

Indviklet samfund - hæmmet vækst!

Den gamle kinesiske filosof Lao Tzu, undertiden kaldet den første liberale tænker sagde:

“Jo flere kunstige tabuer og restriktioner der er i verden des flere mennesker bliver gjort fattige....des flere love og regler der får fortrinsret, des flere tyve og røvere vil der være.” Han klagede over at der var “flere love og regulativer end hårene på en okse.”

Er det mon derfor samfundet i dag nærmest er gået i stå, hvor innovation og skaberlyst er på retur?

 

I USA finder der over 160000 sider med regler og forordninger alene fra Forbundsregeringen. Dertil kommer så Staternes og de lokale myndigheders regler. Der er så mange regler at juraspecialisterne bare ikke kan følge med.

Hvad er så politikernes løsning? Flere love og regler! Man skal jo vise man er sin løn værd, ikke sandt?

Men når nu så meget er mod loven, regler og regulativer da uddør almindelig sund fornuft. Af frygt for at bryde reglerne holder folk op med at være innovative, efterprøvende, at hjælpe.Som Winston Churchill sagde:

"Hvis man har 10000 regler, smadrer man al respekt for loven.”

I John Stossels fine artikel er der også citater af Hayek, Mises og andre der forstod menneskets motivation til at skabe vækst og lykke for sig selv og dermed også sin næste: FRIHED fra indblanding af nævenyttige godhedsapostle, og levebrødspolitikere.


1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere