Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

20

Skrevet af Cirkeline 1606 dage siden - Direkte link
Den største overraskelse i dette er, at der er hele 25% af indvandrerne, der IKKE har antijødiske holdninger :) Personligt nærer jeg en vis mistillid til religiøse personer generelt, da jeg synes religion er noget skidt, der fratager folk det personlige og moralske ansvar for deres handlinger og holdninger. Men af alle de religiøse samfund, synes jeg ikke det jødiske har gjort sig specielt uheldigt bemærket i samfundet i forhold til fx. de kristne og muslimerne.

Skrevet af Broderen 1606 dage siden - Direkte link
Ifølge Urban i dag har 60-70 % af danskerne en eller anden form for tro på Gud, så det er en ret stor del af befolkningen, du 'nærer en vis mistillid til'. Man kan spørge sig selv, om du er bedre end den religiøse person, der nærer mistillid til ikke-religiøse personer.

Skrevet af Cirkeline 1606 dage siden - Direkte link
Nu er "en eller anden form for tro på Gud" jo ikke ensbetydende med, at man decideret kan kaldes religiøs, men lad nu det ligge. Jeg er ikke "bedre" end andre, hverken religiøse eller ikke-religiøse, personer. Jeg mener bare, at overdreven brug af religion fratager folk ansvaret og selvstændigheden, og sovser dem ind i en falsk forestilling af, hvordan verden er skruet sammen, og hvorfor vi bør agere på bestemte måder. De religiøse magthavere misbruger deres magt til egen vinding og status, og folk begår grusomme handlinger i religionens navn. Ikke altid, men ofte. Ikke dermed sagt, at ikke-religiøse er fromme som lam, slet ikke. Og religion kan sikkert hjælpe mange i deres hverdag, hvis de har brug for støtte og fællesskabs-/identitetsfølelse. Folk må for min skyld have deres religioner i fred og tro på Gud, Julemanden eller UFO'er, så længe det ikke går ud over andre, og de ikke fralægger sig det moralske ansvar for deres egne handlinger.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af arnoll 1606 dage siden - Direkte link
det kunne være interessant at vide om jødehad især er udbredt på venstrefløjen? Jeg tænker især på deres holdninger til Israel..

Skrevet af Kim Freyberg 1606 dage siden - Direkte link
Resultat af undersøgelse om antisemitismen i Danmark blandt især muslimske indvandrere, kan vel næppe være så overraskende så det kræver de helt store overskrifter? Kom med noget vi ikke vidste i forvejen.

Skrevet af slettet bruger 961 1606 dage siden - Direkte link
Stormmuftiens aftale med Hitler i 1941 holder vel stadigt stik. Det kommer mere som en overraskelse at der findes indvandre, som ikke har fordomme. That said så holder jøderne sig jo ofte til sig selv. Det er i hvert fald mit indtryk af de ortodokse af slagsen. Hvad skulle der dog være galt med at folk er religiøse? At fordømme Gud fordi mennesker er nogle uregerlige størrelser, er da at gå for vidt. D

Skrevet af xxxxxx 1606 dage siden - Direkte link
Det interessante er ikke jødehad, det interessante er årsagerne til jødehad. Når 'Cirkeline' skriver: "... af alle de religiøse samfund, synes jeg ikke det jødiske har gjort sig specielt uheldigt bemærket i samfundet i forhold til fx. de kristne og muslimerne", så ser hun på det danske samfund i dag. Men hvis man var borgerligt-konservativ for 100 år siden, f.eks. i Tyskland eller Østrig-Ungarn, så var jøder indbegrebet af alt der truede det traditionelle samfund: Liberalisme, uhæmmet kapitalisme, socialisme, kommunisme og modernisme. Jøder var ofte anti-kirkelige, stod bag 'underlige' moderne videnskaber som psykologi og kernefysik, eller de dyrkede moderne 'frigjort' kulturradikal kunst og kultur. Hvis de altså ikke var tilbagestående ghetto-jøder med kaftan og slangekrøller, netop indvandret til Wien fra Galicien eller Rusland. Når indvandrere i dag hader jøder, så er den altoverskyggende årsag, Israel. Den bedste kur mod global vækst i jødehad ville naturligvis være, at Israel ophørte sin besættelse og kolonisering af Palæstina, men da den løsning ikke tiltaler zionisterne, så vælger de i stedet at spille holocaust- og antisemitisme kortet.

Skrevet af VladKalashnikov 1606 dage siden - Direkte link
Undersøgelsen er fejlagtig. Spørgsmålet ”ser ikke så gerne et familiemedlem gifte sig med en dansk jøde." - siger intet om, om man er jødehader. Det er ganske alm. at religiøse personer helst ser deres børn gifte sig inden for deres regligion. Antageligvis ser mange jøder ligeledes at deres børn helst ikke gifter sig med kristne eller muslimer.

Skrevet af xxxxxx 1606 dage siden - Direkte link
Korrekt, ægteskab er for nogle også et religiøst spørgsmål. Desuden er overrabbiner Bent Lexners kommentar til undersøgelsen interessant: "Det er jo ikke tilfældigt, at regeringen arbejder på en handlingsplan om, hvordan man kan skabe bedre oplysning om det jødiske samfund i Danmark i visse grupper, påpeger han." Når årsagen til jødehadet ligger i Mellemøsten, hvorfor skal staten så bruge penge på antiracistiske kampagner om jøder her i landet? Der er i øvrigt også grund til at betvivle, at jødehadet i Danmark er så alvorligt, som mange ønsker at fremstille det.

Skrevet af Cirkeline 1606 dage siden - Direkte link
@ Daniel; "Hvad skulle der dog være galt med at folk er religiøse? At fordømme Gud fordi mennesker er nogle uregerlige størrelser, er da at gå for vidt." - hvis man skal fordømme Gud, forudsætter det vel, at man tror på, der eksisterer en gud at fordømme? Jeg har som sagt intet imod, at folk bekender sig til overtro i enhver form, så længe det ikke går ud over andre. @Lars Pilegaard; "Når årsagen til jødehadet ligger i Mellemøsten, hvorfor skal staten så bruge penge på antiracistiske kampagner om jøder her i landet?" - omvendt kunne man spørge: når årsagen til islam-hadet ligger i herboende muslimers opførsel, hvorfor skal staten så bruge penge på antiracistiske kampagner om muslimer her i landet - de er jo selv skyld i det! Det samme kan netop ikke siges om de herboende jøder. Velinformerede, veluddannede mennesker i et samfund som vores burde være fornuftige nok til at skelne imellem en konflikt i Mellemøsten, og den enkelte jøde/muslim i Danmark. Jeg kunne som andre ovenfor ligeledes godt tænke mig at vide mere om baggrunden for de 20% etniske danskere, der fordømmer jøder; er de venstreorienterede? Har de muslimsk baggrund? (muslimer forsvinder jo i statistikkerne så snart deres forældre har opnået dansk indfødsret) Eller er baggrunden for deres svar blot, at de fx. generelt helst ikke ser et familiemedlem gifte sig med en religiøs person, uanset trosretning? For et sådant udsagn vidner naturligvis ikke om et specifikt had imod jøder.

Skrevet af xxxxxx 1606 dage siden - Direkte link
@Cirkeline: Jamen staten skal da ikke bruge penge på opdragelseskampagner (med sundhedskampagner som en mulig undtagelse). Hvad angår 'de er selv skyld i det'-argumentet, så har du delvis ret: Muslimhad og jødehad kommer naturligvis ikke af ingenting. Men man må skelne mellem hvad der er objektivt belæg for, og hvad der tilhører fantasiens domæne.

Skrevet af AlterMedia - Danmark 1606 dage siden - Direkte link
Jeg så Bent Melcior igår på DR2-deadline plabre om at vi skal åbne grænserne på vidt gab og at "hetzen" imod muslimer burde ophøre. Det burde da få muslimerne til at blive mere positive overfor jøderne.

Skrevet af slettet bruger 961 1606 dage siden - Direkte link
@Cirkeline: Tro og overtro er IKKE det samme. Jeg bekender mig til Kristendommen. Det er på ingen måde overtro.

Skrevet af Skovgaard 1606 dage siden - Direkte link
Hvad er forskellen Daniel? Jeg vil mene at alle former for religion præcis er overtro.

Skrevet af slettet bruger 961 1606 dage siden - Direkte link
@Skovgaard: Overtro er f.eks. at smide salt over venstre skulder når man har spildt salt, eller tro på at det giver 7 års uheld at smadre et spejl. Tro derimod er tro på de givne dogmer, der danner fundament for Forkyndelsen. D

Skrevet af Kent Damgaard 1606 dage siden - Direkte link
@Daniel: Den eneste forskel på dogmer og overtro er vel at dogmer er vedtaget af en organiseret kirke og at overtro er en overleveret folkelig konsensus om hvordan man bør agere i forskellige situationer. For en udenforstående er der ikke nogen væsentlig forskel på om en person kaster salt over skulderen eller påstår at et bæger med vin er blodet fra en person der er død for to tusinde år siden. Faktisk er den med at smide salt over skulderen såvidt jeg husker noget med at saltet skal ramme djævlen i øjet, så det er strengt taget bare en særlig fortolkning af kristendommen. Og syv dårlige år ... den kender vi vist også fra biblen :) Der er en forskel, som er nyttig når man vil skelne mellem de organiserede religioner og den folkelige overlevering, men du spænder selv lidt ben for den ved at tale om "Kristendommen" og "Forkyndelsen" i bestemt ental - for der er jo netop ikke en enkelt entydig måde at se de to på, og flere af dem ser jo faktisk elementer af hinandens forkyndelse som overtro :)

Skrevet af Jacques d´Biann 1606 dage siden - Direkte link
Cirkeline: "Den største overraskelse i dette er, at der er hele 25% af indvandrerne, der IKKE har antijødiske holdninger :)" Ja, og skal vi ikke gætte på, at størstedelen af dem netop ikke er muslimer? "Men de etniske danskere kan heller ikke sige sig fri for antijødiske holdninger. For eksempel mener 18,2 procent af dem, at man "ikke kan være forsigtig nok i forhold til jøder i Danmark" Ja, og skal vi ikke gætte på, at langt størstedelan af dem hælder til venstre for midten? Nationalsocialisterne er jo så godt som non-eksistente i Danmark. DF er pro-jødiske (Søren Espersen ligefrem begræder han ikke er en) og blå er de jødehadende jo nok heller ikke. Men islamapologetiske socialister? DEM har vi masser af! - altså ligger L***** med overvældende god sandsynlighed på den rød-islamiske alliances stuegulv! Hvor ren er din egen stue nu, Nyrup?

Skrevet af Jacques d´Biann 1606 dage siden - Direkte link
Pilegaard: - og du blive VED med at dumme dig. "Når indvandrere i dag hader jøder, så er den altoverskyggende årsag, Israel." Vrøvl. Muslimer har hadet og afskyet jøder siden profeten beskrev dem som "aber og svin" - altså omkring 1400+ år. Alene det at de eksisterer på planeten er nærmets utåleligt Dette er fra temmelig længe før 1948: http://mideastoutpost.com/archives/000022.html Stormuftien af Jerusalem var "best buddy" med "you-know-who" inden israel overhovedet eksisterede. Beklager, du kan ikke dit stof - igen

Skrevet af xxxxxx 1606 dage siden - Direkte link
Sludder og vrøvl. Stormuftien var i perioder venner med briterne, i andre perioder med nazityskere, og han var det naturligvis af strategiske årsager, for selvom Israel endnu ikke var etableret, så kunne enhver araber allerede fra begyndelsen af århundredet, men især efter 1917, se hvilken vej det gik. Zionisterne lagde i øvrigt heller ikke skjul på deres intentioner om at etablere en nation på baggrund af massiv jødisk indvandring til Palæstina.

Skrevet af xxxxxx 1606 dage siden - Direkte link
Muftien allierede sig med nazisterne, fordi nazisterne var fjender af hans fjender, og han havde palæstinensernes opbakning. Den danske og norske regering handlede langt mere foragteligt ved at alliere sig med nazisterne PÅ TRODS af deres befolknings modstand. I øvrigt kan tilføjes den kuriøsitet, at den zionistiske terrorgruppe, Stern, ønskede samarbejde med Hitler. Jeg skrev engang et indlæg: "Zionist Mythbusters: Stormuftien stod bag Holocaust Det er ikke gaaet ubemaerket hen at Jerusalems stormufti Muhammed Amin al-Husseini i 1930erne og -40erne forsoegte at etablere samarbejde med de tyske nazister. Manden var jo ramt af en antisemitisk virus - den slags der opstaar helt af sig selv, eller springer ud af koranen som trold af aeske. Fortaellingen lyder nu - efter at vaere behandlet af utallige superdygtige mennesker - at stormuftien egenhaendigt planlagde, organiserede og evaluerede Holocaust. I den reviderede version er Adolf Hitlers rolle i Holocaust blevet nedtonet. Vi faar i stedet fortaellingen om en stadig mere fortvivlet rigskansler der forsoegte at moderere den hjernebetaendte araber; om en slet ikke saa umenneskelig Adolf der paa graedende knae, men forgaeves tryglede al-Husseini om at skaane joedernes liv. Well - denne myte holder ikke! al-Husseinis antisemitisme havde alt at goere med indvandringen til Palaestina af hundredtusinder joeder som arbejdede maalrettet paa at etablere en joedisk stat i omraadet, og kun lidt at goere med nazisterne. Husseini samarbejdede meget mere med det britiske mandatstyre end med nazisterne. Stillet overfor den nationale trussel som zionisterne udgjorde forsoegte stormuftien naturligvis at spille alle de potentielle kort han kunne. Selvom man bl.a. paa Weekendavisen kan presse mange artikler ud af den postulerede nazi/araber-saemmensvaergelse, saa skal den tages med et gran salt. Raul Hilberg, hvis vaerk om Holocaust regnes for - om ikke det ultimative, saa dog et autoritativt om massemordet, naevner blot stormuftien i én enkelt saetning. Stormufti al-Husseini har nok haft lissaa stor indflydelse paa Holocaust som en tidligere israelsk premierminister, terroristen Yitzhak Shamir der i sine unge dage var medlem af den fascistiske terrororganisation, Stern Gruppen. Avraham Stern, gruppens grundlaegger haedres i dag i Israel ved at faa gader opkaldt efter sig, men israelerne ved sikkert ikke at Stern Gruppen soegte at aabne en zionistisk-nazistisk alliance: Stern actually made overtures to the Axis powers; September 1940 found him in dialogue with an emissary from Il Duce in Jerusalem, and in January 1941 he dispatched an agent to Vichy-controlled Beirut with instructions to convey a letter to representatives of the Reich. In it, Stern held that the “establishment of the historical Jewish state on a national and totalitarian basis, and bound by a treaty with the German Reich, would be in the interest of a maintained and strengthened future German position of power in the Near East. Proceeding from these considerations, [the Lehi] in Palestine, under the condition [that] the above-mentioned national aspirations of the Israeli freedom movement are recognized on the side of the German Reich, offers to actively take part in the war on Germany’s side."
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

10
6
12
9
8
8
7
11
20
13
13
11
8
13
11
15
4
8
10
15

- Annonce -


Om Ole Birk Olesen
Medejer af 180Grader.dk. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance.   Født i 1972 og opvokset på en gård ved Agerskov i Sønderjylland, nu...

Se Ole Birk Olesens profil
eller
Følg Ole Birk Olesen- Annonce -