Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

12

Skrevet af Torben Mark Pedersen 1635 dage siden - Direkte link
God klumme. Det er dybt problematisk, at vi som borgere ikke længere kan stole på, at de oplysninger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen er de lægefagligt bedst funderede anbefalinger omkring sundhed og sygdom, men at de uden blusel agerer part i en politisk kampagne for valg af livsstil, der burde være et personligt valg, som staten ikke skal blande sig i

Skrevet af markussen 1635 dage siden - Direkte link
Fint indlæg. Det bør minde os om, hvad Henrik Stangerup en gang skrev; at når LØGNEN gentages mange gange, er det nødvendigt at gentage SANDHEDEN mindst lige så mange gange. Ellers er det løgnen, der vinder.
Så der ligger en stor opgave foran os.

Skrevet af ckh 1635 dage siden - Direkte link
At sundhedsstyrelsen lyver og manipulerer ved vi allerede. Det drejer sig ikke kun om tobakken og rygerne. Tænk at man forsøger at bilde befolkningen ind, at det danske sundhedsvæsen er godt, når det rent faktisk er på samme niveau som i mellemamerikanske stater.- Det der er kedeligt er at Danmarks journalister er så feje eller så uvidende eller måske for dovne til at undersøge sagerne, at de ikke tør komme frem med sandhederne. Vi har rent faktisk den samme slappe holdning i journalistiken m.h.t. hele klimasagen.- DR, TV2 og de største danske dagblade er simpelthen blevet politikernes  ...slikkere.
Til "markussen" : Det var allerede Hitler, som sagde at en løgn skal være komplet lodret og så stærk, at folk mener den ikke kan være en usand.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Svend 1635 dage siden - Direkte link
Der lyves overalt. Sundhed, klima, osv.. Sådan må det være, når folket ikke er, som politikerne vil have det. Og når løgnene ikke ænder ved noget, så skifter man folket ud. I Holland er der flertal af indvandrere i Amsterdam og Rotterdam, og den eneste politiker, der advarer mod farerne slæber man for retten, for at få ham til at tie.

Det går fint i eussr.

Skrevet af Christian Schultz Knudsen 1635 dage siden - Direkte link
Nedlæg lortet.

Skrevet af Ole L. Olesen 1635 dage siden - Direkte link
Fin klumme Klaus.
Nej, vi kan som almindelige borgere ikke længere stole på "autoriteterne" - fordi de nu også er  forfaldet til at målet helliger midlet - og de dermed accepterer manipulerede sandheder og tomme postulater, når bare målet er politisk korrekt. 
Man kan kun græmme sig over at den sanddru og ubøjelige embedsmand åbenbart ikke findes længere - for de var jo i sidste ende garanten for et retfærdigt samfund.

Skrevet af MajC 1635 dage siden - Direkte link

Jeg nærer den allerdybeste mistillid til sundhedsmyndighederne i Danmark!

Statens og sundhedsstyrelsens kampagner har for længst forladt sagligheden og det videnskabelige og er blevet erstattet af metoder og intentioner, der lige så godt kunne have været udarbejdet af internationale antirygerorganisationer. Den tendens går flere år tilbage. Det er SÅ grotesk, at jeg ikke kan lade være med at spørge, om statsapparatet rent faktisk er infiltreret af magtbegærlige mennesker fra antirygerbevægelsen og WHO – eller om hele flokken af såkaldte ”sundhedseksperter” har økonomiske interesser i medicinalindustrien? Der er i hvert fald tale om en rendyrket og massiv propagandahetz imod rygerne. Det er dybt kritisabelt og bekymrende når statsapparatet i den grad misbruger befolkningens tillid og tilsidesætter deres rolle som formidlere af viden – og i stedet forfølger deciderede politiske agendaer.

Det er ikke kun den australske, og svært overdrevne kampagne, som Jacob Axel Nielsen har købt til den danske befolkning (for befolkningens penge) og sundhedsstyrelsens seneste ikke repræsentative rapport om rygning og sundhedsstyrelsens åbenlyse fortrængning af dokumenterede forhold i f.eks. Irland og USA der halter.

Hele rapporten ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark” er også en omgang propagandistisk gætværk (i rapporten bruger man så bare nogle ”finere” ord som, at antage, formode og estimere). Metoderne der anvendes vækker min mistanke om, at rapporten alene er udarbejdet for at have et værktøj til at forfølge rygere og forsvare rygelovens indførelse. Nøjagtig samme metoder, som Klaus Kjellerup har påpeget at der bliver anvendt i USA, anvendes også i stor stil af de danske sundhedsmyndigheder. Dagsordnen er endda slet skjult – den meldte Morten Grønbæk åbent ud på dr1 i debat med Simon Emil Ammitzbøl – myndighederne går målrettet efter et totalt rygeforbud i Danmark. Sådan…

Ud over at gøre brug af estimater baseret på formodninger og antagelser (i modsætning til pålidelig videnskab), så anvender den danske sundhedsstyrelse også ”cherry picking” og ”publication bias”. De har f.eks. helt udeladt forskerne James E. Enstrom og Geoffrey C. Kabat´s store meta analyse, der stiller det største spørgsmålstegn ved sundhedsfaren omkring begrebet PASSIV RYGNING. I denne analyse finder de to forskere kun 9 ud af i alt 115 undersøgelser fra hele verden, der opfylder Hills kriterier for tilstrækkelig styrke til, at der overhovedet kan være tale om en sammenhæng. (Hills kriterier er de svageste i den sammenhæng – sagt med andre ord, hvis man stiller større krav til styrken end en relativ risiko på 2,0 er det endnu færre end de 9 undersøgelser, der sandsynliggør en eventuel sammenhæng - og end ikke det er noget endegyldigt bevis, men blot en indikator for at der er noget at undersøge nærmere).

Det er altså ikke noget videnskabeligt belæg for de påståede antagelser, som man lægger til grund for de efterfølgende estimerede tal på andelen af dødelighed af passiv-rygning. Sandheden er nok et rungende hult nul.

Men - De tal som statens rapport på manipuleret vis er nået frem til er de selvsamme, som anvendes massivt af f.eks. Kræftens Bekæmpelse i deres hetz imod rygerne. Man kan nemt få den tanke, at tallene bevidst er skabt af staten for at støbe kugler til patientforeningerne. Tallene er spekulative og pure opspind. De eneste troværdige tal i hele den 344 sider lange rapport fra sundhedsstyrelsen (risikofaktorer og folkesundhed i Danmark), er dem, der omhandler trafikdræbte.

I sundhedsstyrelsens rapport om udviklingen i hjerte-kar sygdomme i Danmark efter rygelovens indførelse har de udeladt den kæmpe undersøgelse fra USA der viser 0 effekt i stater med rygeforbud sammenlignet med stater uden rygerestriktioner. I stedet fremkommer de med en masse mærkværdige spekulationer om, at forklaringen på de manglende ønskede resultater nok er at der stadig ryges på værtshuse under 40 m2. Eller sagt med andre ord – de nægter at se virkeligheden i øjnene. Passiv rygning har ingen effekt på hjerte-kar sygdomme.

I forbudskommissionens rapport blotlægge folkene bag rapporten for læserne, hvor komplet totalitære og afstumpede de er ved deres argumentation for, hvorfor man bør sætte billedadvarsler på tobakken. De skriver: ”Angstgenererede budskaber har indflydelse på holdninger, intentioner og adfærd. Desto større angst der genereres, desto værre opleves truslen og desto større er modtageligheden og effekten”. Det der lægges op til, minder til forveksling om psykiske torturmetoder. Rapporten plæderer i den grad for, at staten skal udøve en bevidst fornedrende og intimiderende behandling af en gruppe i befolkningen, med henblik på, at gennemtrumfe en politisk dagsorden. Det er en svinestreg af rang! Den eneste trøst indtil videre er, at regeringen har afholdt sig fra at følge anbefalingerne… så længe det varer…

Statens seneste angreb på rygerne i deres private hjem skriger også til himlen med sin åbenlyse propagandistiske tilgang til undersøgelsen. ”Eksperterne” hos Statens Byggeforskningsinstitut udtaler om deres resultater: ”Det KAN påvirke helbredet, men det er VANSKELIGT at VURDERE risikoen, fordi vi IKKE ved, hvilken KEMISK SAMMENSÆTNING partiklerne har” – Altså sagt med andre ord, så aner de ikke hvad det er for nogle partikler der er fundet, men det afholder dem ikke fra at skræmme befolkningen med deres uvidenhed og der kommer således en hel sides antirygerpropaganda ud af den mildest talt mangelfulde undersøgelse. Også her må man mistænke at undersøgelsen ikke er repræsentativ – det er i hvert fald nogle ualmindeligt pivutætte rønner de har undersøgt. De er næppe repræsentative for boligmassen i Danmark.

Jeg vil gerne takke Klaus K for det fantastiske arbejde han gør for at optrevle svindel og humbug i hetzen imod rygerne. Jeg ser virkelig frem til at mange flere dybdeborende samfundskritiske journalister som Klaus K. begynder at stille en masse kritiske spørgsmål og kuglegrave hele det forbandede apparat af rygerfjendske sammenslutninger lige fra de store internationale antirygerbevægelser, medicinalindustrien, WHO, sundhedsmyndighederne og til diverse patientforeningerne… De stinker hele banden – og det er ikke af tobaksrøg men af svindel og humbug – manipulation og magtmisbrug. Føj!

 


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Tak, MajC! Jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv ... omend måske en anelse kortere ;-)

Måske skulle det være selvstændig artikel et sted?  (blot et forslag)

Skrevet af Soren Hojbjerg 1635 dage siden - Direkte link
Selveste Børsen har sandelig fanget historien 

http://borsen.dk/?treeid=889&id=LANN-7ZVRZG235150


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Det er kun rimeligt, Børsen tager sagen op, for det er sgu en grim sag ... var det sket i 80-erne, da jeg var aktiv journalist, havde der rullet hoveder i Sundhedsstyrelsen.

Børsen: Sundhedsstyrelse anklages for manipulation

Svaret til Børsen er tyndt, synes jeg:

- Men det rykker altså ikke ved, at konklusionen er rigtig. Selv når vi korrigerer for underrepræsentationen af ufaglærte og folk med kortuddannelse, vil det ikke flytte meget, kun to-tre procentpoint, skønnerJørgen Falk. (fra Sundhedsstyrelsen)

To-tre procentpoint, det svarer altså til 10-15% af det total antal rygere. Dem har undersøgelsen "udraderet" - det er helt op til ca. 150.000 personer. Det kan man næppe kalde, at det "ikke vil flytte meget".

Det er heller ikke rimeligt at sige, at deres "konklusion er rigtig" - den overordnede konklusion var, at Rygning er stærkt på retur! ... (Sundhedsstyrelsens udråbstegn). Det er i hvert fald ikke sandt.  Sandheden er, at de intet aner om antallet af rygere, pga den skæve undersøgelsesgruppe - og fordi undersøgelsen fandt sted midt i TV-skræmmekampagnen.

Det bliver også spændende at høre reaktioner på, at undersøgelsengruppens flertal for udendørs rygeforbud også forsvinder igen ... det er der jo virksomheder, der har indført på arbejdspladserne i den tro, at Sundhedsstyrelsen taler sandt:

Rygere forvises fra firmaets grund  - (se sidste afsnit)

Skrevet af MajC 1635 dage siden - Direkte link
Tak for roserne Klaus - incl. tornene.
Jamen jeg er jo ikke journalist, og retorik er ikke min spidskompetence - jeg benytter bare min ret til at ytre mig - og din klumme sendte mig i blækhuset.
Jeg er både krænket som ryger og dybt forundret over at sådanne forhold accepteres i Danmark - det der foregår er da en alvorlig trussel imod hele vores demokrati og styreform. Der burde virkelig være gang i de helt store spisesedler og efterfølgende rulle hoveder. Hvad skal der dog til for at vække den samlede presses opmærksomhed på disse bizarre forhold? Ved du hvad der er sket med god journalistik? Handler det om, at "den frie presse" ikke længere er så fri som vi går rundt og bilder os selv ind, men at medierne i bund og grund er dybt afhængige af deres reklameindtægter? Set med de øjne, så er staten og patientforeningerne jo gigantiske kunder, som medierne måske er bange for, at træde over tæerne. Eller er der mon bare flere salgs- og seertal i kamphunde, madpakker, tørklæder og tegninger...
Uanset hvad årsagen er, så er det mistænkeligt, at pressen ikke reagerer når statsapparatet snyder, manipulerer og propaganderer for politiske agendaer.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link
Hej MajC - du gør det godt, men bør observere tre journalistiske grundprincipper: 1. Det vigtigste først - omstændigheder og forklaringer bagefter - 2. Skriv kun én historie - ikke mange (som du gjorde højere oppe). Læseren kan tænke selv - 3. Fjern al udnødvendig text, så texten bliver så kort som muligt. Så når du i mål.

Iøvrigt har pressen jo spredt denne historie fint. De skulle bare lige vækkes - først blev Børsen opmærksom på 180grader, så blev Ritzau opmærksom på Børsen - og så kom den straks hele vejen rundt. Det er lemminge effekten. Den skal man vide, hvordan man udnytter ;-)

Go fornøjelse og højt humør Klaus K

Skrevet af MajC 1635 dage siden - Direkte link
Hej Klaus.
Tak for dine tip. Jeg vil forsøge at arbejde dem ind i mine tekster. 
Hepper på lemminge effekten. Og gode strategier. Og god journalistik.
Og så hepper jeg på dig Klaus. Du gør det rigtig godt - tak for alle dine gode artikler :-)

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

11
12
15
7
14
18
16
11
17
6
15
13
9
11
14
16
22
11
8
6

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K
Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -