Korruptionsskandale: Globale drug-giganter finansierer sundhedsstyrelsen

Sundheds-korruption: - Så kom skandalen frem, sort på hvidt: Medicinalindustrien finansierer sundhedsstyrelsen. Ja - du læste rigtigt: Den globale medicinalindustri finansierer, via gebyrer, "en meget stor del" af den danske sundhedsstyrelse, som det hedder.

Det vil sikkert ikke komme bag på en mand som Peter Gøtzsche, der kalder medicinalindustrien for "en mafia". Og formanden for de ellers normalt medicinalglade danske læger, Mads Koch Hansen, er straks rykket ud og har fordømt forholdet sådan:


- En meget stor del af finansieringen af landets sundhedsmyndighed kommer direkte fra den industri, som myndigheden er sat til at kontrollere, og hvis produkter myndigheden skal godkende eller forkaste.

... det er principielt helt forkert, at der er penge mellem Sundhedsstyrelsen og medicinalindustrien. Sundhedsstyrelsen skal være økonomisk uafhængig, og borgerne skal kunne have blind tillid til styrelsens uvildighed, siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen.


- tv2.dk, 8. april 2014


Jamen, naturligvis
. Hvad havde regeringen da forestillet sig? At lade den globale medicinalmafia finansiere den statslige instans, der skal kontrollere den her i landet? Det er jo det rene Chicago 1929 ...

Er der noget at sige til, at man ikke kan stole på sundhedsvæsenet længere? Er der noget at sige til, at danskerne bliver mere & mere syge, jo flere "gode råd", løftede pegefingre og mediefordømmelser af deres "usunde livsstil", de udsættes for?

Er der noget at sige til, at danskerne bliver mere syge, når de jagtes rundt i manegen med evigt stressende trusler om forhøjede sundhedsafgifter og flere livsstilsforbud?

- Læs mere: Markant mere sygdom i Danmark efter rygelov og sundhedsformynderi


Nej. Sundhedsmyndigheden gør folk syge. Det står efterhånden klart. Man bliver hverken sund eller rask af sundhedspropaganda. Man bliver faktisk sjældent sund & rask af at stifte bekendtskab med sundhedsvæsenet, hvis man da overhovedet slipper derfra med livet i behold. Og man bliver slet ikke sund & rask af den sundhedspolitik, der føres. Den bliver danskerne mere syge af - som det fremgår.

Dette er ikke sundhedsmedarbejdernes skyld. Grunden til den øgede sygelighed er, at sundhedsmyndigheden finansieres af en global industri, der lever af sygdom. Jamen ... så bliver der altså ikke mindre sygdom i Danmark fremover - der bliver mere sygdom. Logik for dværghøns ...

Den, der ikke forstår denne sammenhæng, forstår ikke hvordan en privat industri arbejder. Og han forstår i særdeleshed ikke, hvordan en global industri uden moral arbejder ... for i den globale medicinalindustri har man ingen stor moral - det er demonstreret til fulde både i Europa og i USA:

- Læs mere: Medicinal-sælger: Vi "hjernevaskede" lægerne til at give vores drugs til børn


Det drejer sig kun om indtjening - ikke om sundhed. Nu er der jo ikke i sig selv noget galt i at tjene penge - men der er definitivt noget galt i at sygeliggøre folk og herefter sælge dem flere sygeliggørende drugs. Og der er den slags aktiviteter, de globale medicinalselskaber til stadighed bliver grebet i ...

Danske skatteborgere betaler nu tårnhøje skatter for at få påført og behandlet deres sygdomme - og hele tiden med ét overordnet budskab, som er tilrettelagt af medicinalindustriens lobbyister: Det er din egen skyld, at du er syg - det er på grund af din "livsstil".

Problemet er bare, at det dybest set aldrig er sandt. Det forholder sig faktisk snarere omvendt: For jo sundere danskernes livsstil bliver - jo mere syge bliver de. Se grafikken her.

Vores besynderlige regering hævder endda i fuldt alvor, at de skaber vækst i sundhedsindustrien via det såkaldte OPP-samarbejde mellem private og offentlige virksomheder (OPP: "offentligt-private-projekter") - men hvad betyder det egentlig?

Det betyder såmænd, at sundhedsmyndigheden skal sygeliggøre flere borgere, fx. ved hjælp af mediepropaganda, så medicinalsektoren kan tjene mere på at behandle flere. For det har jo den behagelige konsekvens for den private sundhedssektor, at den kan lægge et større sugerør i statskassen - på bekostning af de sygeliggjorte patienter og skatteyderne.

Dette kalder regeringen "økonomisk vækst" - men man glemmer at sige, at sålænge skatteyderne betaler al sygdomsbehandling, så er det jo i realiteten kun en vækst i statens udgifter.

Resultat: Flere livslange medicinbrugere, flere kronisk syge, flere ulykkelige folk på antidepressiva, flere med psykiske problemer, flere stressede danskere - og glem ikke: Højere skatter. Danmark er blevet en medicinal-fascistisk stat - en sygdomsfabrik. Dette er sket på grund af medicinalindustriens snigende indmarch, helt ind i kernen af landets ledelse.

Og hvad siger så den nye sygdomsminister, Nick Hækkerup, manden med Danmarks mest foruroligende smil:

"Jeg har ingen grund til at tro, at Sundhedsstyrelsens faglige vurderinger påvirkes af, at en del af styrelsens arbejde finansieres af gebyrer," siger Nick Hækkerup, sundhedsminister.


Nej, om styrelsen finansieres af medicinalmafiaen via gebyrer, faktura eller naturalier, det har ingen betydning - det er korrekt. Om betalingerne sker direkte til eksperterne, til ledelsen eller til styrelsens budget har heller ingen betydning. Det er selve dette, at sundhedsstyrelsen sidder på skødet af medicinalmafiaen, der har betydning.

Hele sundhedsvæsenet er sovset ind i medicinal-agendaen. Medicinalindustrien har i årevis fyldt den medicinske litteratur med junk science, der rent ud sagt er løgn & latin, men som understøtter deres indtjening - herunder har de sponsoreret en lang række falske studier & rapporter, der ligger til grund for rygelovene og jagten på rygerne i Vesten, som også er deres værk.

Enhver læge, der slår op i litteraturen, vil læse medicinalmafiaens version af sandheden - og løsningen på enhver sygdom er altid: Mere skadelig medicin, flere elendige behandlinger, flere drugs.

Samtidig har industrien i årevis spredt sine korruptionspenge ad alle de rette kanaler til alle de rette personer - altsammen med henblik på at opnå én eneste ting: At skabe mere sygdom, sådan at de kan øge deres omsætning.

Og de har været dygtige til det - ingen tvivl. Hvis man er sådan en type businessmand, der ikke har nogen stor moral, så må man tage hatten af overfor dem. Se fx. medicinalselskabet Pfizer's tidligere CEO, Peter Rost forklare, hvordan medicinalindustrien arbejder på at gøre de vigtigste eksperter afhængige af sig - med penge:

Pfizer ex-CEO: How to influence the medical establishment


Eller se ernæringseksperten Peter Glidden forklare, hvordan de stenrige Carnegie og Rockefeller familier for 100 år siden sponsorerede medicinalindustriens indmarch på hospitaler, lægeskoler og universiteter samt i regeringskorridorerne i USA.

Det gælder naturligvis også danske politikere som Hækkerup og den danske regering. Det stod klokkeklart allerede under valgkampen i 2011, at den nuværende regering er endnu mere medicinalvenlig end Fogh, Løkke og det borgerlige hold. Det var der jo en grund til:

- Læs mere: Giver medicinalindustrien skjult økonomisk støtte til rød blok?

- Læs mere: Politikere bøjer sig for medicinal-lobbyister


På denne baggrund anråber jeg nogle myndighedspersoner med nosser - også kvinder - der tør stå frem og tage opgøret med denne globale mafia i Danmark. Nogen der tør føre kniven dybt ned i denne sump af korruption og godhedshykleri, som er ved at kvæle Danmarks økonomi og ødelægge danskernes helbred.

Dette opgør kræver uafhængighed og skarphed - det kan fx. ikke udføres af politikere eller folk fra EU-kommissionen eller FN-organisationerne, idet både EU og WHO har været sovset ind i medicinalagendaen i årtier. Det kræver snarere en hurtigtarbejdende lille gruppe jurister & revisorer - gerne fra udlandet - som aldrig har siddet på skødet af medicinalindustrien.

Deres opgave skal være at blotlægge alle pengestrømme i sundhedsvæsenet - både til eksperterne, embedsvældet, politikerne og de politiske partier - og derigennem give os en historisk mulighed for at skære medicinaliglen ud af den danske administration. Opgaven er intet mindre end at adskille staten og medicinalmafiaen - og genrejse troværdigheden i sundhedsvæsenet i Danmark.

Naivt? Måske - det er i hvert fald noget af en opgave, og det vil ikke blive rart at se på altsammen. Men det er det, der skal til, hvis det igen skal blive muligt at stole på sundhedsvæsenet.

Det er det, der skal til, hvis det igen skal være muligt at blive ordentligt behandlet, når man rammes af svær sygdom - ikke som nu, hvor man bliver sygeliggjort uden at være syg og efterfølgende fejlbehandlet - på grund af et forrykt "OPP-samarbejde" mellem staten og medicinalmafiaen.

Dette er en historisk opgave, som vil have vidtrækkende positiv effekt for Danmark og danskerne, hvis den lykkes. Og den vil blive vanvittig spændende - og underholdende. Tænk på alle de mediehistorier, denne opgave vil kunne generere - alene dette forhold vil kunne få enhver syg dansker til at rejse sig fra sygesengen, springe rundt og juble højt ... !

Så hvem melder sig frivilligt?

Læs også: Lægeforeningen: Sundhedsstyrelsen er ikke uafhængig

21 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere