Værd at læse

00

KVINFO - En undersøgelse af skattefinansieret propaganda

Hermed en lille beretning om udkommet af mine hidtidige undersøgelser af KVINFO's finansiering via tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier (styrelsen i det følgende). Styrelsen hører under Kulturministeriet.

Formålet med nærværende er dels at beskrive hvad jeg hidtil har fundet frem til i sagen og, ligeså væsentligt, at høre om nogen har oplysninger at bidrage med, der kan være nyttige i det videre forløb med at kaste lys over KVINFO's misbrug af skattekroner. Jeg deler selv gerne de oplysninger jeg ligger inde med.

Undersøgelserne startede da jeg under valgkampen blev opmærksom på (og edder-splitter-rasende over) at KVINFO direktør, Elisabeth Møller Jensen, foretog "Ligestillingstjek af Partierne" og havde gjort det samme ved valget i 2007. I virkeligheden blot en skattefinansieret artikelserie der kolporterede fru direktørindens noget forkvaklede virkelighedsopfattelse. Tak til Lars Kragh Andersen for at gøre opmærksom på dén praksis.

Altså udbad jeg mig aktindsigt i en ordentlig stak KVINFO dokumenter i Kulturministeriet og i styrelsen. Aktindsigten blev givet, omend man var svært forsinket med at levere (jf. reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen). Men pyt, det gik lidt kvikkere med at få de sidste dokumenter da jeg nævnte ordet "ombudsmand".

Endvidere problematiserede jeg overfor styrelsen at skattekroner (tipsmidlerne) bliver brugt til at understøtte og fremme bestemte politiske standpunkter. Til det svarede styrelsen en hulens masse, hvor essensen var at det ville være betænkeligt i forhold til KVINFO's ytringsfrihed at fratage dem statsstøtten. Jeg anfægtede at det ikke er en forudsætning for ytringsfrihed at modtage almisse, men at det derimod er problematisk i forhold til borgernes meningsfrihed at benytte tvangsudskrevne midler til fremme af bestemte politiske standpunkter. Det fik jeg delvis medhold i, men siden da har styrelsen "ikke kunnet" gå ind i diskussion om emnet.

Til det endnu mere interessante: Af rammeaftalen mellem styrelsen og KVINFO (løber 2008 t.o.m. 2012) fremgår at KVINFO modtager 6,7 mio. årligt til drift af KVINFO bibliotek. KVINFO skal til gengæld "formidle og stille forskning til rådighed for en bredt interesseret offentlighed" og desuden "tage initiativ til og understøtte projekter der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt". Altså levere varm luft. Årligt skal KVINFO afrapportere til styrelsen og styrelsen skal foretage resultatopfølgning. Men: Styrelsen har ikke foretaget resultatopfølgning en eneste gang! Det har jeg så fået leveret endnu en halvkvædet vise om, hvorfor ikke er sket. Naturligvis skal der følges videre op på det.

Styrelsen vil heller ikke forholde sig til følgende betragtning, baseret på 2010-tal fra KVINFO's afrapportering. En betragtning som vel ellers må siges at være resultatopfølgende:

Det kan da umuligt koste næsten 7 mio. kr. om året at foretage små 11.000 udlån (inkl. godt 6.000 fornyelser af udlån) samt at formidle materialesamlingen. Ser vi på udlånets fordeling er en meget stor andel af de reelle udlån (ca. 40%) interurbane. Ergo efterspørger brugerne i væsentlig grad materiale som Kvinfo’s bibliotek ikke selv har i beholdning, men kan skaffes andetsteds fra. Uanset om Kvinfo er mellemled eller ej. Altså får borgerne umiddelbart ikke ret meget videnscenter for de mange millioner.

Så kan man jo gisne om hvorfor en styrelse der har biblioteksdrift som resortområde ikke vil eller evner forholde sig til at hvert eneste af de ca. 3.000 egentlige årlige udlån fra KVINFO's "videnscenter" koster i omegnen af 2.300,- skattekroner stykket. Om ikke andet, kunne Statsbiblioteket da garanteret håndtere den smule aktivitet til en væsentlig lavere stykpris.

Under alle omstændigheder er min opfattelse af sagen at Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier lider af absolut ligegyldighed mht. ansvarlig omgang med borgernes skattekroner og i det hele taget udviser en uklædelig magtarrogance i forhold til kritisk stillingtagen til berettigelsen af statstilskud til en interesseorganisation som KVINFO. Gu' ve' om de en skønne dag kan bringes til at lytte til os jævne, dog bekymrede borgere?

6 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere