Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

23

Skrevet af slettet bruger 3623 1607 dage siden - Direkte link

Det er desværre helt generelt inden for det offentlige - hvis du ikke har erfaring med 'det politiske system' men blot er en fagligt dygtig og kompetent leder, så kommer du slet ikke i betragtning.


Skrevet af Louis B. Knockel 1607 dage siden - Direkte link

Hr. Kiil, man glæder sig til at læse Deres ansøgning! Skynd Dem, eller jeg skriver min egen! 


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Kiil er vildt underkvaliifceret. Han har ikke årelang erfaring med at ernære sig via offentlige kasser, og som cand.scient har han en ikke en "relevant samfundsvidenskabelig uddannelse". Og så er han jo mand.

 

En oplagt kandidat ville være en bachelor uddannet i Kultur & Æstetik fra AAU, som efter endt cafe-studietid har siddet og skrevet bevillingsansøgninger for f.eks AIDS-fondet eller Operation Dagsværk på en løntilskudsordning.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Louis B. Knockel 1607 dage siden - Direkte link

Meget ærede hr. Damgaard, De peger på nogle ømtålelige punkter, hvad angår hr. Kiils og mine dokumenterbare kvalifikationer. 

 

For eget vedkommende vil jeg dog anføre, at jeg har været kasserer i Nørre Usseldrup Sportsmasturbationsforbund i mere end 60 år, og at jeg i hele denne tid har opretholdt en plusbalance, såvel hvad angår økonomiske midler som dokumenterbare kropslige udpumpninger.

 

Hr. Kiil må svare for sig selv, men han skal ikke vente for længe, inden jeg siger ja tak til en sådan vellønnet og forholdsvis arbejdsfri stilling. Efter nogle lussinger til det undergivne personale kan man gå på 18 måneders avlsorlov.

 


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1607 dage siden - Direkte link

Den ligger lige til højrebenet for Magrethe Vestover, topkvalificeret, erfaring, så vidt vides af hunkøn, 

hun tager gerne sig far med som støtte, og MV, kan helt givet forhandle hendes børns ministerpension

på plads, således at den bare fortsætter.

Mon ikke hun kan trække hele gruppen med, de er jo kønsneutrale, så deal?.

 

 

 

Og vi andre slipper.


Skrevet af _slettet_bruger_7599 1607 dage siden - Direkte link

"Erfaring med det statslige bevillingssystem og projektøkonomi er en væsentlig forudsætning for at kunne løfte opgaven."

 

Det er komisk, at den slags "virksomheder" kan få statsstøtte, når vi med garanti ved, at den mandlige pendant aldrig kommer til det.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Det er i det hele taget forrykt at en "økonomichef" end ikke forestilles at have en faglig ballast udi økonomi og som spidskompetence primært forventes at kunne skrive bevillingsansøgninger der giver bonus.  

 

Det er jo ikke en økonomichef KVINFO søger, det er akkurat som det øvrige opslags-floskelarium en smukkesering eller oversalg af realiteterne. 

 

KVINFO søger en fundraiser, en lobbyist. ganske enkelt. 


Skrevet af Louis B. Knockel 1607 dage siden - Direkte link

Jeg kan røbe, at hr. Kiil er opmærksom på opslaget, og at mere nyt vil fremkomme fra hans eller anden hånd, her eller andetsteds.

 

Tæverne har pengene og tror, at de også har magten og æren. Nye tider kan være på vej.


Skrevet af slettet bruger 3623 1607 dage siden - Direkte link

Det samme gælder gode lederkompetencer og lederpotentiale.

 

Hmm ? Modsigende sætning ?


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Ja, men så er de jo også dækket ind ;-) Det er ren BS, men noget skal man jo skrive i et sådan opslag.


Skrevet af CaBroKo 1607 dage siden - Direkte link

Hvad laver økonomikonsulenten i KVINFO? Foruden den søgte økonomichef er der en -konsulent og en -medarbejder.

 

Jeg kunne godt læse, at der er 35 medarbejdere, men så meget bogholderi kan de vel heller ikke generere.

 

Projekter - det drejer sig primært om at bogføre på den rigtige konto og dimension, og så om at holde øje med, at budgettet for projektet ikke overskrides. Det er ikke svært, men bliver typisk omtalt, som om det kræver den højeste eksamen på markedet. At kende til bevillingssystemet betyder bare, at man ikke skal skrive fakturaer, men får sat penge ind på kontoen med på forhånd kendte intervaller. Og så skal regnskabet naturligvis følge de fastsatte regler.

 

Af ønske-uddannelse for den nye økonomichef nævnes fx cand.merc. Interessant. Seneste af slagsen, jeg er stødt på, har det lidt svært med procentregning samt debet og kredit - måske burde vedkommende lægge billet ind på stillingen.


Skrevet af slettet bruger 1099 1607 dage siden - Direkte link

Af ønske-uddannelse for den nye økonomichef nævnes fx cand.merc. 

Øh, hvorhenne? Har du overhovedet læst stillingsopslaget?


Skrevet af Michael Nybye 1607 dage siden - Direkte link

Groteske lønninger og lønforhøjelser til ledere i det off. system , er alene begrundet med at disse "kloge"

hoveder ville forsvinde til "meget" høje lønninger i tilsvarende stillinger i det private.

Private ledere kan omvendt ikke komme i betragtning til off stillinger!

Thi kendes for ret: off ansatte lederes løn halveres til rimeligt niveau samt konfiskering af uretmæssig

OVERBETALING effektueres prompte!

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

14
6
10
10
8
15
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9
13
11
15
4

- Annonce -

- Annonce -