Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

5

+1 Skrevet af Steffen Hansen 72 dage siden - Direkte link

Det forslag er lige så elendigt og uigennemtænkt som hovedparten af de indlæg omhandlende omlægning til økologisk produktion i DK, der kommer fra lægfolk, der mangler helt basal viden om landbrug og husdyrproduktion.

Omkostninger og drift af et professionelt drevet avlssystem kan let løbe op i et stort to-cifret millionbeløb (i DKK). Hvad er det du vil måle på i et avlsprogram for næsehorn, og hvordan vil du gøre det? Er du klar over hvor mange individer der skal måles på og i hvor lang tid for at etablere et datagrundlag i forhold til at kunne udtale sig om den genetiske variation i næsehorns horns væksthastighed?

Prisen på næsehorn vil formentlig falde drastisk, hvis udbuddet bliver forøget og antage en cyklisk karakter i stil med stort set andre landbrugsrelaterede varer, med deraf følgende problemstillinger og manglende investorvilje.

Du fjerner jo heller ikke krybskytteri ved at sætte næsehorn ”på stald”. Der vil da stadig være en meget stor gevinst ved dette, da krybskytten jo ikke har udgifter til avlsprogram, foder etc. Mange steder i østeuropa kan du se svinestalde hegnet ind og med patruljerende vagter, selvom grisen er et ”lavværdi” dyr i din terminologi - hvorfor mon det? 


+1 Skrevet af Kristoffer Mousten Hansen 71 dage siden - Direkte link

Jeg har svært ved at se analogien til økologi i Uffes forslag. Dine indvendinger mod hans løsning er heller ikke særligt tungtvejende.

Avlsprogram - ja det er dyrt, men man gør det med kommercielt producerede svin og kvæg - hvorfor skulle det være umuligt med næsehorn? Netop fordi næsehorn er så kostbare, vil der være en økonomisk gevinst at hente i at have et avlsprogram, så man sikrer sig, at kun de bedste individer bliver brugt til avl.

Prisfald på næsehorn - hele pointen med privateje og marked er jo, at mere vil blive produceret billigere, så naturligvis forventer vi, at prisen falder, hvis privateje og handel med næsehorn lovliggøres. Ejerne vil naturligvis kun avle så mange næsehorn, som de finder rentabelt, og investorer vil kun investere, hvis de forventer et større afkast i denne produktion end i alternative investeringer. Det er forkert, at der er et særligt problem med cyklisk udbud i landbruget. I den udstrækning landbrugsprodukter kommer på markedet på særlige tidspunkter af året, er dette naturligvis noget, markedsaktørerne tager højde for. De fleste landmænd kan faktisk godt planlægge efter, at de først får penge efter høst.

Krybskytteri - man skulle næsten tro, at du ikke havde læst Uffes indlæg eller bare de citater, han bringer her på 180grader. Han siger ikke, at privateje vil forhindre krybskytteri, blot at kapitalisterne vil have en interesse i at sikre deres næsehorn. Ganske som de østeuropæiske svinebønder, du selv nævner. Hvis det er interessant at sikre et lavværdi-dyr som svin, hvor meget mere vil ejerne så ikke investere i at sikre højværdi-dyr som næsehorn?


Skrevet af Uffe Merrild 71 dage siden - Direkte link

Tager jeg fejl hvis dit argument lyder således: næsehornet er for dyrt at avle på og derfor vil man ikke gøre det.

 

Hvad så om fire år hvor bestanden er halveret i forhold til i dag?

 

Prisen på et næsehorns horn er 370kr ... per gram. Hvis du ikke tror der findes en måde at sikre dyret, hvirdan lykkes det da i dag i Givskud Zoo? Hvordan har de mon finansieret et avlsprogram?

Det er ikke pointen at der straks skal fremavles nye racer af næsehorn for at maksimere hornets vækst. Den beslutning tages af en iværksætter i samarbejde med sine tekniske eksperter hvis det er profitabelt for dem. I dag sker det ikke fordi dyret er fredet og kun må ejes af enkelte zoologiske haver.

 

De ting du ikke tror på kan skabes findes såmænd allerede. Givskud Zoo har et avlsprogram allerede.

 

Det der mangler er lov til stordrift.

 

Krybskytteri findes i danske skove. Det er et almindeligt fænomen overalt. Problemet med næsehornet er at man absolut vil have dem gående stort set ubevogtet i den frie natur. En vare så dyr som et næsehorn bruges der ganske enkelt dyre og dårlige metoder til at beskytte.

 

Hvor mange næsehorn er blevet skudt af krybskytter i Givskud?

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

9
15
12
9
21
16
5
15
12
17
10
11
11
20
12
13
16
11
9
11

- Annonce -


Om Uffe Merrild
Frihed er en kerneværdi for mig. Arbejds- og familielivet i Danmark præges efter min mening i for høj grad af lovgivningen, særligt...

Se Uffe Merrilds profil
eller
Følg Uffe Merrild
Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -