Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

20

Skrevet af Mads M 1607 dage siden - Direkte link

En religiøs leder der lyver? Jeg er rystet i min grundvold.


Skrevet af Badger Badger Badger 1607 dage siden - Direkte link

+ + + + +


Skrevet af Anders1993 1607 dage siden - Direkte link

Omskæring ender sikkert med at blive forbudt med den undtagelse, at man kan få dispensation til at foretage sådan en, hvis den er religiøst betinget. Det er set med halalslagtningen, hvor man kan få dispensation til at foretage en slagtning uden bedøvelse, hvis man tilhører en religiøs gruppe af tosser, der ønsker at spise et dyr, der er blevet udtømt for blod, mens det endnu var i live og ved bevidsthed..

 

Det er vanvittigt, at sådan noget finder sted i danmark. Børne- og dyremishandling er elementer, som vi foragter, men så snart, at det er religiøse grupperinger, der vil udføre grusomhederne i deres usynlige vens navn, må al logik og beskyttelse mod smerte og vold vige bort for dikteringen fra de overtroiske væsener, hvis reelle eksistenser er stærkt tvivlsomme. 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

Han forsatte med at lyve i tv2 nyhederne! 


Skrevet af Word 1607 dage siden - Direkte link

Jeg finder det vildt barbarisk og perverst, at en voksen mand skærer i et barns RASKE kønsorganer


Skrevet af slettet bruger 9880 1607 dage siden - Direkte link

Forbud mod rituel omskæring af drenge er en glimrende ide. Et hvert menneske har ret til at bestemme over egen krop, også hvis deres forældre tilhører en syg sekt/religion.

Plus at et sådant forbud er en glimrende mulighed for at slippe af med et stort antal perkere. Hvis danske jøder vælger at forlade Danmark af den grund, så pyt; De hører i så fald åbenlyst ikke hjemme i en kultur, der respekterer individets ret til selvbestemmelse.


Skrevet af slettet bruger 7018 1607 dage siden - Direkte link

Det er ligegyldigt om han lyver argumentet er at man ikke skal have lov at skære i andre mennesker!!!


Skrevet af Smother 1607 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig lyver Bent Lexner. At bede manden forholde sig nogenlunde objektivt til sin religion og ikke mindst dens skadelige bi-effekter er for meget at forlange.


Skrevet af Frihed 1607 dage siden - Direkte link

Det er en skør praksis.

Det som imidlertid bekymrer mig er, at dette er endnu et skridt i retning af at umynddigøre forældrene og gøre børnene til statens ejendom.

Forældre påvirker og influerer på deres børn på måder som har langt langt større betydning end omskæring. Det er (høhø) salamimetoden in action; formynderpolitikerne vil have magten over børnene og fratage forældrene myndigheden. Det skal stå helt klart, at børnene er statens ejendom. 


Skrevet af Anders1993 1607 dage siden - Direkte link

Ja, og da man fratog forældrene retten til at straffe deres børn korporligt, hvis de lavede unoder, var det også et skridt i en retning, der betød mere umyndiggørelse af forældre, men vi kan vel alle blive enige om, at vold er forfærdeligt og bør forbydes? Faktisk er det et vigtigt liberalt princip, at det eneste, som staten er til for, er at beskytte mod overgreb fra andre.

 

Jeg anser også den praksis, at man klipper i sit barns tissemand kort efter fødslen, for vold. 


Skrevet af Zagonski 1607 dage siden - Direkte link

Hvad er dit belæg for påstanden om at "formynderpolitikerne vil have magten over børnene" ved at ulovliggøre omskæring af mindreårige? Alt, hvad staten gør, er altså ikke af det onde per se. I det her tilfælde sikrer staten ved et forbud en negativ frihed og derved individets interesser. Det er vel netop på et emne som dette, at alle liberale kan enes om, at staten er/kan være relevant.


Skrevet af Frihed 1607 dage siden - Direkte link

Jeg synes der er mange forhold som peger i retning af, at staten tager hele tiden tager sig mere og mere magt og bruger undskyldningen, at det handler om "børnene". Jeg erkender også, at der her er et dilemma og at de i sjældne tilfælde kan give mening at staten beskytter børnene mod f.eks. forældre som misbruger den seksuelt.

Min pointe er imidlertid den, at jeg er bekymret for, at grænsen hele tiden forflytter sig. Og som nævnt, så mener jeg at forældres påvirkning af deres børn på mange andre områder er har langt større betydning for børnene (også i negativ retning) end en omskæring håndteret på ansvarlig vis. Det jeg bekymrer mig for er, at staten rykker videre i retning af at blive børnenes ejermænd og f.eks. stiller flere krav til overvågning af opdragelse, ernæring etc. af børn - grundlæggende udfra en forestilling om, at børnene er statens ejendom og ikke forældrenes ansvar og at forældrene har myndighed over børnene - ikke staten. 


Skrevet af Froggy 1607 dage siden - Direkte link

Et barn er ikke forældrenes ejendom. Det er et individ, som du har liberal pligt til at beskytte mod overgreb. Ligesom du vil påråbe dig "statens" hjælp hvis dine frihedsrettigheder krænkes.

Liberalisme er jo ikke per se fraværet af stat, men at der skal være en eller anden rolle, hvis eneste opgave er at sikre borgernes, herunder børns, negative frihedsrettigheder. 

 


Skrevet af Frihed 1607 dage siden - Direkte link

Det er imidlertid forældrene som har myndigheden over barnet - ikke staten.

Som jeg skriver ovenfor til Zagonski er det dog ikke sort/hvidt. 


Skrevet af slettet bruger 6430 1607 dage siden - Direkte link

Der var en mega lang diskussions tråd om dette emne igår.

Der er klart to liberale lejre. Begge ønsker at staten lader individet mest muligt i fred, men forskellen er, at den ene gruppe siger at forældrene selv skal kunne bestemme om deres dreng skal omskæres (som i dag). Den anden gruppe siger at barnet har retten til sin egen krop og at ikke-reversible kirurgiske  indgreb uden lægelig begrundelse må vente til barnet er gammelt nok til selv at tage stilling. 

 

Af ren nysgerrighed kunne jeg godt tænke mig at høre om der er læsere/meddebattører der har ændret standpunkt på dette emne de sidste dage. Også gerne til hvilken side og hvorfor. For det virker ofte som en ja-nej-ja-nej-ja-nej-ja-nej diskussion der ikke flytter noget som helst.


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

Der er ingen der ændrer mening. Debatten foregår kun for dem der endnu ikke har besluttet sig. Jeg må indrømme at jeg selv var ganske laissez faire indtil jeg selv fandt ud af hvilke konsekvenser omskæring  har. Måske var det det tilhængerne skulle prøve, så kunne jeg modsat få min forhud til at gro ud igen. :)


Skrevet af Froggy 1607 dage siden - Direkte link

Enig i din sondring af lejrene.

Men det er mig ubegribeligt, at man som liberal kan gå højt op i de overgreb man selv udsættes for (skat, tvang, kriminalitet etc.), mens man fuldstændig lader stå til omkring overgreb på børn.

Til den anden lejr. Hvem skal beskytte dig mod knivsvingende hallucinerende personers snitterier i din penis mod din frie vilje? Der er kun et svar og det er "staten". Hvorfor må staten så ikke beskytte børn?

Og endeligt, hvis du ikke ønsker "staten" skal blande sig i snitterier i børn, hvem synes du så skal forhindre fysiske overgreb på dig?


Skrevet af Bolette Pedersen 1607 dage siden - Direkte link

Det virker desværre som om Lexner omgår sandheden lemfældigt. Det er sørgeligt. 

Som der står i dag i Politiken:

 

"Tal fra patientforeningen viser, at der i perioden fra 1996 til 2012 har været 65 anmeldelser om patientskader i forbindelse med omskæring."


Skrevet af Malmzon 1607 dage siden - Direkte link

Det er ikke kun jøder som omskærer deres børn, og det fremgår ikke klart i artiklen om BL taler om omskæring generet, eller om han kun taler om sine egne erfaringer.

 

Men det er stadig en barbarisk skik, som ikke hører hjemme i et oplyst samfund.


Skrevet af LordNacho 1607 dage siden - Direkte link

Heldigvis er der en løsning på det der intellektuelle problem med at staten får mere magt.

 

Det er individets frihed, der er alfa og omega. Grunden til at vi som regel taler mod statens interventioner er, at man almindeligvis indskrænker denne frihed (skat, forbud mod diverse ting). Ja faktisk i sådan en grad, at selve begrebet staten er blevet synonymt med mindre frihed.

 

Her er der tale om, at drengens frihed skal beskyttes. Om det er staten der gør det, eller et privat vagtværn, eller en milits, det er faktisk ligegyldigt.

 

Mht. omskæring vil ulovliggørelse have den konsekvens, at religiøse tosser bare vil blive ved og at der derved bliver flere uheld. Det virker usandsynligt at politiet vil bruge meget tid på at forfølge den slags sager. Det er godt nok et svagt argument, men hvad skulle man gøre?


Skrevet af Smother 1607 dage siden - Direkte link

Det er et godt argument, at vi formentlig vil få en del køkken-kirurger ved en ulovliggørelse. Det skal bestemt også med i en diskussion.


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

Omskæring foregår primært via køkkenkiruger som Bent Lexner ect.


Skrevet af Smother 1607 dage siden - Direkte link

Hov, hov - Bent Lexner har 100% succes-rate. Det siger han selv :-)


Skrevet af Cool Carl 1607 dage siden - Direkte link

Ikke helt. I flg Sundhedsstyrelsens vejledning er det forbeholdt læger at foretage indgrebet, men de må bruge en "medhjælper". Dog skal lægen altid være til stede.


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

Kalder du Bent Lexner for en løgner?

 

Bent Lexner er overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund i Danmark, og det er ham, der udfører næsten alle omskæringer af jødiske drenge i Danmark.


Skrevet af Cool Carl 1607 dage siden - Direkte link

Jeg beskylder ikke Bent Lexner for noget. Jeg er sikker på, at der er en ansvarshavende læge til stede, når det sker.


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

og han drikker en dejlig kop kaffe et sted i huset mens Lexner klipper.


Skrevet af Mads M 1607 dage siden - Direkte link

Gad vide om Lexner også bruger den gamle metode hvor barnets blødende penis suges ind i munden af den der udfører ritualet? Det smittede ofte drengene med Herpes i gamle dage.


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

argh


Skrevet af Michael J 1607 dage siden - Direkte link

Whattt? Klamt.


Skrevet af Mads M 1607 dage siden - Direkte link

I kan google Mezizah.


Skrevet af Word 1607 dage siden - Direkte link

Det er fandme perverst

 

Mohel sucking blood from baby's penis

 

 


Skrevet af Froggy 1607 dage siden - Direkte link
Sjovt som det at suge penisblod opfattes mere moralsk afstumpet end det rent faktisk at hakke dele af uskyldige børns penis i første omgang. Begge dele er "weird", men det er vel ret beset lige en tand mere forkasteligt, at hugge med kniv på uskyldige børns kønsorganer, end det er at give et religiøst mini-blow-job.

Skrevet af Frihed 1607 dage siden - Direkte link

Korrekt. Folk reagerer ofte ekstra irrationelt på ting som er "ulækre".


Skrevet af Badger Badger Badger 1607 dage siden - Direkte link

Det er en rest af det oprindelige ritual, hvor rabbineren bed barnets forhud af med sine gule tænder.


Skrevet af Malmzon 1607 dage siden - Direkte link

Det er vel mere en praktisk diskussion.

 

Jeg går ikke ud fra at der er nogen selv i dette forum, som mener at forældre har ret til at skære arme og ben af dere børn.

På samme måde er der vel almen accept af at incest fortsat skal være forbudt.

 

Ligeledes er der næppe nogen som vil forbyde forældre i at forhindre deres teenagedøtre i at snitte sig selv i armen.

 

Altså er diskussionen ikke OM der skal være en grænse, men hvor grænsen går.


Skrevet af Cool Carl 1607 dage siden - Direkte link

Kun 14 af de 65 anmeldelser til Patientforsikringen i perioden 1996-2012 vedr. rituel omskæring. Kun i 2 af disse tilfælde blev der udbetalt erstatning. I begge sager godt 10.000 kr.

Dette - og andet om omskæring - fremgår af Sundhedsministerens svar til Martin Henriksen d. 2.7.2012.


Skrevet af Smother 1607 dage siden - Direkte link

Der står også, at der ikke bliver foretaget nogen registrering af henvendelser til de offentlige sygehuse vedrørende komplikationer ved rituelle omskæringer. Så der kan være et lille eller stort mørketal.

 

Så vi kan ikke rigtig bruge disse tal til ret meget. Området bør belyses bedre.


Skrevet af Cool Carl 1607 dage siden - Direkte link

I princippet har du ret, men det forekommer ikke urimeligt at antage, at alvorlige tilfælde bliver indbettet.


Skrevet af Smother 1607 dage siden - Direkte link

Det er vel øjnene der ser. Bent Lexner virker ikke som "mister public" - så mon han ikke formår at feje de fleste større og mindre komplikationer ind under gulvtæppet, før de når et offentligt sygehus?

 

"Det er jo i alles interesse" kan jeg høre ham sige.


Skrevet af Cool Carl 1607 dage siden - Direkte link

Her er link til Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring for de særligt interesserede.


Skrevet af Badger Badger Badger 1607 dage siden - Direkte link

Uhyggeligt, at staten på den måde legitimerer penisamputation.


Skrevet af nwinther 1607 dage siden - Direkte link

Og jeg har iøvrigt omskåret flere børn end de fleste af de læger, som udtaler sig om denne her sag«, siger Bent Lexner ifølge TV-avisen.

 

Hmm... Den første jeg tænkte på, da jeg læste dette var Walter Freeman. Jovist, der er forskel på lobotomi og omskæring. Men at man har gjort noget ofte betyder ikke, at man gør det rigtige ofte.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

4
16
7
11
10
8
15
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9
13
11
15

- Annonce -


Om Jesper Ørsted
Medlem af Nye Borgerlige Kernekrafttilhænger
Modstander af indvandring af uudannede personer fra den tredie verden
Modstander af fri narko
Mac...

Se Jesper Ørsteds profil
eller
Følg Jesper Ørsted- Annonce -