Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

14

Skrevet af Jannik Thorsen 1580 dage siden - Direkte link

@OBO

Det er lidt tyndt at du vil sammenkæde marxistisk historieteori med en spekulation om et folkeligt oprør.

Hedegaard har jo for længst gjort op med sin marxistiske fortid ligesom en anden borgerlig kollega, Pittelkow.

Du tager også fejl når du stiller det op som to muligheder; forudsigelse eller ønskedrøm. Det er ingen af delene, snarere et skrækscenarie. Han siger også eksplicit at han ønsker at politikerne tager udfordringen alvorlig, inden vi når så¨langt som et folkeligt oprør. Men det er jo noget ganske andet end du påstår.

Det er rigtigt at Hedegårds anklager om udbredt incest i muslimske familier ikke er bakket tilstrækkeligt op med empiri. Men 10% forekomst af vold og incest i muslimske familier er afgjort i den tunge ende. Det tyder blot på at det er mere udbredt relativt til kontrol gruppen som er europæisk kristne  familier. Han tager munden for fuld, men det er ikke en langt ude påstand som du påstår. Der er også en fordrejning når du foreslår at islam skulle påkræve incest. Det er noget langt ude. Har du overvejet at islam bare er langt mere overbærende overfor incest og hustruvold? Det er ligepræcis det som Hedegård foreslår.

Det er en smule plat at du insinuerer at Hedegaard skulle lide af skadefryd. Hvor får du dog det fra? Er du i virkeligehden bare ude i ærinde hvor du skal forsvare din kammerat fra centrum-venstre fløjen Lars Pilegård? Dette skæmmer desværre din dømmekraft, og man bliver alvorligt i tvivl om du i virkeligheden blot er en "anstændig" borgerlig som støtter slap socialliberal ideologi?

Der er ihverfald ikke plads til det nationale eller konservative perspektiv i dit udsyn, og måske skulle du hellere melde rent ud og erklære dig som tilhænger af centrum-venstre. 

Hele artiklen bærer præg af at du går i ilden for en kammerat, men samtidig ikke holder dig for god til at  komme med urimelige anklager overfor en politisk modstander. Forryktheden må stå helt for egen regning, eftersom du med vilje fejlfortolker og overdriver for at få Hedegård til at fremstå dårligt.

Men det er altså ganske let at gennemskue.


Skrevet af Ole Birk Olesen 1580 dage siden - Direkte link

Helt kort, da jeg holder lidt fødselsdag med familien i dag: Lars Hedegaard har sandelig ikke gjort op med sin marxistiske baggrund. Han erklærer sig stadig som marxist, og han har mig bekendt aldrig beklaget sin deltagelse på den revolutionære venstrefløj.

Læs f.eks. denne artikel fra Information fra 2008: "Jeg er da stadig marxist"

Jeg skal diskutere med ham i Deadline på DR2 klokken 22.30 i aften. Det skal nok blive interessant!


Skrevet af Lasse Grosbøl 1580 dage siden - Direkte link

Det bliver "must see" TV! Næsten helt reality-agtigt. :-) Jeg må holde inde med indpakningen af julegaver de 10minutter det varer.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Martin Rytter 1580 dage siden - Direkte link

Det bliver stort.

Forklar venligst Hedegaard at rettigheder tildeles individer fordi de er mennesker -- ikke fordi de tilhører en særlig gruppe. Dette gælder naturligvis også små piger. Ligeledes straffes krænkere af rettigheder som invidivider -- ikke som gruppe. Dette bør naturligvis også gælde for den forældre der måtte begå de handlinger Hedegaard refererer til.

Så længe vi forsøger at forstå verden som "dem og os" vil vi ikke kunne skabe varig fredelig sameksistens. I stedet bør vi bruge kræfterne på at forsvare lige rettigheder for alle individer. Trykkefrihedsselskabet påstår at forsvare én af disse fundementale rettigheder, ytringsfriheden. Dette forsvar ville være prisværdigt hvis det ikke var fordi det konstant blev pakket ind i "dem og os" retorik.

/mrj


Skrevet af Jannik Thorsen 1580 dage siden - Direkte link

Jeg vil nødig forstyrre familie idyllen, men glæder mig da til at høre nogen lødige argumenter fra din side i Deadline i aften.

Ok fair nok, han kan siges at være marxist i den forstand at han bruger marxistisk analyse;

"Marxismen er et redskab, ikke et løfte om paradis på jord,” som han siger og tilføjer:..."

Men det er også tydeligt at han har opgivet den meget væsentlig del af klassisk marxisme, som påstår at historien er formålsrettet.

Der er tilgengæld ikke noget der indikerer at det optegnede scenarie er udtryk for ønsketænkning.

Det er i det hele taget en gåde for mig, hvorfor du er så travlt optaget af at skrive et indlæg som primært består af fordrejninger, ad hominem argumenter og skinhellig tagen afstand fra en persons synspunkter?

 


Skrevet af Lasse Grosbøl 1580 dage siden - Direkte link

@ Jannik

Der er tilgengæld ikke noget der indikerer at det optegnede scenarie er udtryk for ønsketænkning.

Øhhh, har du læst citatet? Prøv igen:

”Vore ledere tager ikke dette alvorligt, og jeg er bange for, at det vil kræve en folkelig opstand, før de tager det alvorligt. Men det må de."

"MEN DET MÅ DE" !

Det er sgu' da et klokkeklart ønske.

Omskrevet: "Vores ledere må tage dette alvorligt, og hvis ikke de gør det vil det kræve en folkelig opstand."

Det er en HELT rimelig læsning af Hedegaards udtalelse.


Skrevet af Jannik Thorsen 1580 dage siden - Direkte link

@Lasse Grosbøl

Nej, det er ikke  nødvendigvis udtryk for ønsketænkning. Han skriver "jeg er bange for..", det betyder ikke "jeg ønsker". Han opstiller et skrækscenarie for hvad der vil ske hvis politikerne ikke griber ind i tide.  Tværtimod, er det udtryk for et "worst case scenario", som han håber kan undgåes ved at politikerne griber ind i tide.

Det er mig en gåde at du, OBO og Raapil kan opfatte det som "ønsketænkning".


Skrevet af Lasse Grosbøl 1580 dage siden - Direkte link

Hvordan kan du misforstå "Men det må de"? - det er da et udtryk for at LH ønsker at "vores ledere" "tager det alvorligt".

I denne sammenhæng kan man da kun forstå som skal -dvs. en værdimæssig vurdering af det foregående udsagn.

Enhver anden læsning er unaturlig.

Men hvis LH vitterligt mente noget andet, så kunne han jo bare formulere sig mere præcist.

 

 


Skrevet af Jannik Thorsen 1580 dage siden - Direkte link

Jeg misforstår heller ikke. "Men det må de", refererer til "de må tage det alvorligt". Men Hedegård refererer ikke til voldelig indgriben men et (alvorligt) politisk indgriben før at det ender i voldelige optøjer.

Men du hat ret i at der ligger en værdimæssig vurdering, men den refererer bare til en anden handling.

Du har også ret i at han kunne have formuleret sig skarpere, om end jeg ikke mener at det er tvetydigt når man nærlæser hans formuleringer.


Skrevet af slettet bruger 1164 1580 dage siden - Direkte link

@ OBO: Godt indlæg.

Hedegaard snakker om folkelige oprør, men tager ikke hensyn til at befolkningen har mulighed for at begå et folkeligt oprør mindst hver 4. år. I et demokrati er folkelige oprør pr. definiton udemokratiske. Hedegaard snakker (ved Counter Jihad-konferencen i Bruxelles) om parallele instituioner uden identificerbart mandat, som skal modarbejde de officielle institutioner. Hedegaard snakker om at kortslutte demokratiske kanaler og demokratiske redskaber for at gøre "what is to be done".

Jeg ser ikke hvad Trykkefrihedsselskabet bidrager med, som er tilnærmelsesvist en modvægt til Hedegaard. Der er jo tonsvis af fed Islam-kritik, spiddende Islam-satire m.m. i denne verden, og intet af det interessante (Sam Harris, Memri TV, Aayan Hirsi Ali, Jesus&Mo, Wafa Sultan m.m.) har vi brug for Trykkefrihedsselskabet til at formidle.

@ Jannik Thorsen: Jeg bliver nød til at spørge ind til din kommentar om Hedegaards påståede selvopgør ("gjort op med sin fortid"); hvornår har det fundet sted?

Jeg er helt med på at manden har ændret holdning, men - i lighed med Ralf Pittelkow og Karen Jespersen - har jeg har aldrig hørt om et egentligt selvopgør fra hans side. Det havde ellers væres fedt, hvis de tre havde brugt deres erfaringer fra tiden som rabiate anti-demokrater til at kaste lys over, hvordan modstandere af ytringsfrihed, demokrati m.m. tænker. Yderligere informationer om et eventuelt selvopgør udbedes. Update: Ja, og så kommer OBO og odelægger min dårligt researchede "jeg er helt med på at manden har ændret holdning"-kommentar med hans evigt trælse henvisning til en kilde.


Skrevet af Torben Snarup Hansen 1580 dage siden - Direkte link

@ OBO. Glem Karl Marx og 68-ideologien i denne sammenhæng. I stedet skal du tilbringe mange måneder kun omgivet af muslimer. Det er ikke nok at tale med nogle af imamer eller en taxachauffør. Du skal trænge helt ind i privatsfæren og stille de relevante - d.v.s. pinlige - spørgsmål. Ofte vil det være umuligt som mand at tale med kvinderne, men kontakt med muslimske mænd er absolut en realistisk procedure. Det er lige meget, om du rejser til Damaskus, Lahore eller Vollsmose eller en Pariser-forstad. Du skal spørge mænd og drenge om deres erfaringer med homoseksuel voldtægt og om incest. Dernæst skal du opsøge krisecentre for kvinder. Her skal du tale med såvel ofrene som personalet. Afsluttende kunne du fordybe dig i den foreliggende litteratur. Da du må formodes at kunne orientere dig, vil jeg nøjes med et par navn: Bukharis hadith-samling fra en fjern, men meget nærværende fortid, og Jan Goodwin fra 1990'erne. Ayaan Hirsi Ali og Wafa Sultan kender du. Men der er en lang liste af muslimske og eksmuslimske kvinder, der omtaler de emner, kun ganske få vestlige akademikee tør røre ved. Søg et forskningstipendium til undersøgelse af eksotiske stammefolk i Sydamerika eller på Ny Guinea, og du har gode chancer. Hvis du søger om midler til at studere privatsfære blandt muslimer i Københavns nordvestkvarter eller Gellerup, er du næsten sikker på afslag. Har du bemærket, at Benny Lihme og de andre behandlere forudsætter, at børn og unge er som ubeskrevne blade, når skolepsykologer og politi konfronteres med dem? Opvækstvilkår blandt de ædle vilde er simpelthen tabu. Ingen må røre dette emne. Du tør ikke. CEPOS tør ikke. Ministerierne tør ikke. Kommunerne tør ikke. Sådan er det i resten af Vesten - inkl. USA's forsvar. Midt i stuen står en elefant, men pæne mennesker nægter at tale om den.


Skrevet af Torben Snarup Hansen 1580 dage siden - Direkte link

For syv eller otte år siden hyrede den offentligt finansierede forening Sex og Samfund kulturpsykologen Kirsten Damgaard til at interviewe herboende unge muslimer om deres seksuelle vaner og forestillinger. Problemet var blot, at Sex og Samfund kendte svaret på arbejdets overordnede spørgsmål - nemlig at alle problemer skyldes de racistiske danskere. Da det så viste sig, at undersøgelsen ikke levede op til foreningens forventninger, blev Damgaard fyret. OBO har så vidt vides ikke tilkendegivet nogen forargelse over dette tilfælde af ideologisk betinget sabotage af relevant forskning - endnu et blandt mange. Det er ikke kun såkaldte klimaforskere, der snyder, lyver, fordrejer og fortier.


Skrevet af xxxxxx 1580 dage siden - Direkte link

Det er en stor konspiration med deltagelse af alle de kulturradikale, politikerne, medierne, EU og FN. Det er også Lars Hedegaards mening.


Skrevet af xxxxxx 1580 dage siden - Direkte link

"Ofte vil det være umuligt som mand at tale med kvinderne"

Du har selv prøvet at trænge ind i den hemmelige loge, muslimske familier udgør? Det er bestemt ikke  mit indtryk, at det forholder sig som du beskriver og jeg har ellers masser af erfaringer med muslimer. Jeg tror du skruer en virkelighed sammen i dit eget hovede, som ikke svarer til den rigtige virkelighed.


Skrevet af Torben Snarup Hansen 1580 dage siden - Direkte link

Bemærk, at jeg skriver "ofte". I et privathjem i Tehran talte jeg indgående med en ung mand, som bød på middag. Han havde en søster i huset, men jeg så kun hendes hånd stikke fade og tallerkener ud gennem en dør. Men det er selvfølgeligt muligt at få muslimske kvinder i tale. Det lykkedes mig i både New Delhi og Jerusalem - og et par gange i København. I Moskva, Tyrkiet og de kaukasiske republikker er forholdene stadig langt fra de arabiske stater og Khomeinis Iran. Intet af dette skruer jeg sammen. Det er 30 års erfaringer og efterdomme. Afgørende er altid at stille de relevante spørgsmål. Det gjorde jeg ikke i begyndelsen, fordi jeg tænkte som OBO - nemlig at der kun findes én slags mennesker. Det er en arv fra Oplysningstiden, der ikke kun efterlod nyttigt arvegods.  


Skrevet af Torben Snarup Hansen 1580 dage siden - Direkte link

Læs om aktuelle begivenheder på: http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=11348

I øvrigt kan OBO og Raapil passende reflektere over, at afbildning af et nøgent menneske ikke har samme symbolværdi i Nærorienten + Nordafrika som i Vesten. Her betyder det frihed og styrke, mens det allerede for 4000 år siden stod for ydmygelse og nederlag, hvilket babyloniske og assyriske konger fik indmejslet i sten. Den bagved liggede mentalitet lever stadig - ikke mindst i visse immigrantgrupper. Frygten for menneskets krop er lige så stærk som frygten for dets evne til at bruge forstand og fornuft. Derfor knuses børns intellekt gennem udenadslære af en hellig tekst. De er "underkastet" en gud, hvis politiske og militære projekt er større end oldtidens konger. Projektet støttes hver gang, bilen tankes op. 


Skrevet af Bolette Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Jeg finder Ole Birk Olesen skinger. Hedegaard taler ikke om vold, han taler mere om at samfundet og staten i disse år vender det blinde øje til, når mange muslimske småpiger og kvinder forulempes. Dette sker også i hjem med kernedansk vestlig baggrund, forskellen er blot at her fordømmes adfærden meget af det omgivende kultursamfund dvs. familiens øvrige medlemmer, naboer og venner etc. hvis det opdages.

Jeg har talt med piger fra muslimske hjem her i Danmark. 

Andelen af kvinder med ikke-vestlig og overvejende muslimsk baggrund på kvindehjem er massivt - MASSIVT! - overrepræsenterede. Noget tyder på, at Hedegaard har så ganske ret. Egentlig burde netop kvinderne være glade for, at han tør at sige det, som mange behandlere ikke tør at sige. At kvinder og piger opvokset og befindende sig i muslimske "rettroende" hjem har en større risiko for at blive udsat for vold, tvang (også i forbindelse af ægteskab) samt voldtægt. Det støttes nemlig i nogen/ret høj grad af deres religions indhold, hvis og når den fortolkes ordret - og endvidere støttes undertrykkelse af og vold mod kvinder delvist af selve kulturen og traditionen i den muslimske kulturkreds i langt større grad end i en sædvanlig dansk eller vestlig kulturkreds.

Tak til Hedegaard, som kun har den fejl at han skal tale mere roligt og forklarende - og så burde han skelne mellem islam og islamismen. Selv om jeg indrømmer at islam pt. overvejende i dag findes  som islamismen. Denne debat er jeg ikke sikker på, at OBO fanger, for det er så tydeligt at han ikke har læst i Koranen og sat sig ind i substansen eller læst gode kritiske hæderlige bøger om, hvad islamismen virkelig står for, og hvilken udbredelse den har i Europa.

En sådan kommentar som denne fra Ole Birk Olesen trækker 180 graders kvalitet ned.

 

MVH

 

Bolette Pedersen

 

 

 


Skrevet af Hosbo 1580 dage siden - Direkte link

Hvis man sætter lighedstegnstegn mellem "folkeligt oprør" samt modsatandsbevægelsen 1940-45 og en kamp mod islam, synes jeg nok at man er ude på et skråplan. - Problemet er jo at masser af lovlydige muslimer føler en mistanke kastet på sig om at være børnemishandlere, blot fordi de tilhører den religion de gør.

 


Skrevet af HolgerDanske2010 1580 dage siden - Direkte link

Ole Birk Olesen (OBO): "End ikke kommunismen formåede at fjerne forældres naturgivne kærlighed og beskyttertrang overfor deres børn, men islam har gjort det, mener han – islam har simpelthen overvundet menneskets natur."

Præmisen er helt forskruet. Hvordan vil OBO forklare, at mødre i mellemøsten opfatter det som det højeste udtryk for kærlighed at give børnene et bombebælte om maven, så de kan sprænge sig selv ind i paradis og et par israelere ned til helvede!

At det skulle være udtryk for at de som følger den militante islam ikke elsker deres børn er en omgang psudointellektuel og åndsssvag argumentation, hvis lige man skal lede længe efter.

De elsker uden tvivl deres børn. De forstår bare noget ganske andet ved det end det middeklasse glansbillede som OBO har af betydningen. Fru Goebbels elskede også sine børn, hævet over enhver tvivl! (til de historieløse kan oplyses, at hun slog dem ihjel med cyankalium for at de ikke skulle falde i russisk fangenskab) Men det kan heller ikke rummes af "den kreative klasses" sushi på Strandvejen virkelighed...

Man skulle tro at OBO har lyttet så længe til "Russians" med Sting at han tror logikken kan overføres ;-) 

 


Skrevet af xxxxxx 1580 dage siden - Direkte link

"...mødre i mellemøsten opfatter det som det højeste udtryk for kærlighed at give børnene et bombebælte om maven, så de kan sprænge sig selv ind i paradis og et par israelere ned til helvede!" 

Lars Hedegaard ville sikkert formulere det sådan, at "... det sker hele tiden i Mellemøsten - små børn, store børn, der først bliver voldbollet af deres onkler, brødre og fædre, og derefter får spændt et bombebælte om maven af deres mor, som i sin højgravide mave bærer på flere hellige krigere."

Vi andre må spørge: Hvor mange gange har børn været selvmordsbombere? Sker det sådan generelt hver dag og over hele Mellemøsten? Er det kun muslimer der sprænger sig selv og andre i luften? Og har konflikten mellem jøder og palæstinensere i Palæstina intet med sagen at gøre?


Skrevet af Jannik Thorsen 1580 dage siden - Direkte link

OBO har på Deadline d. 21/12 desværre tilkendegivet at han er totalt uvidende omkring  islam. Dette er ganske betænkeligt når OBO stiller sig op for at kritisere en mand hvis præmisser er funderet på en kildekritisk læsning af koranen og haditherne. Sidstnævnte bekendte gjorde OBO at han ikke anede hvad var. Allerede her er han ude på glatis.

Spurgt ind til muligheden for at islam rent faktisk har en anden seksualmoral og generelt ringeagter kvinder, svarer OBO, at dette simpelthen ikke kan være tilfældet, eftersom det strider mod den menneskelige "natur". Forældre elsker jo deres børn.

Det er noget letkøbt at betjene sig af sådan et gummibegreb, eftersom det ikke er særligt entydigt eller let at definere hvad denne "natur" rent faktisk består i.  Nogen forældre udtrykker deres kærlighed overfor deres børn ved at tæske dem sønder og sammen. Ligesom det rent faktisk er muligt at en ideologi dikterer at man skal behandle sit kvindelige afkom som skidt i en større sags tjeneste.

Men alt dette er OBO selvfølgelig lykkeligt uvidende om. Han ved hvad menneskets "natur" består i. Åbenbart et særligt vestligt borgerligt-liberalt menneske som sikkert er en universel størrelse. Man får en mistanke om at OBO blot har hjernvasket sig selv med liberal oplysningsideologi, således at han tror at ideologien nødvendigvis svarer til virkeligheden. Det har han jo erfaret ved at studere mennesker i vesten.

Man skal derfor gøre sig det klart, at OBO har et særdeles overfladisk kendskab til islam.


Skrevet af Karsten 1580 dage siden - Direkte link

Kære Ole Birk (og andre)

Jeg så en lidt af din debat med Lars Hedegaard i aftenens deadline. Og Lars Hedegaard klarede sig faktisk bedst, netop fordi han stædigt fastholdt, at der ikke var tale om et angreb på muslimer, men på Islam som ideologi; Islam opfordrer til 'voldtægt og seksuel misbrug mm.' af unge piger mm. Overfor det nytter det altså ikke at begynde at tale om naturgiven beskyttelse af børn mm. Langt bedre er det at drage paralleller til f.eks. den katolske kirke, hvor kristne præster har misbrugt alterdrenge, sikkert også med en religiøs begrundelse. Men det betyder jo netop ikke at vi anser Katolicismen som religion for at være årsag til dette misbrug. I Norge er man i disse dage vidne til en lignende sag som den i Irland og den i USA - om seksuelt misbrug af børn mm.

I DR2 kunne man for et par dage siden (eller var det i torsdags? den 17.12.2009?) se et portræt af små bibelbælte prædikanter. En af dem fik smæk (ret hårdt faktisk mens kameraet kørte; kun lyden kunne høres, men det var også nok). Og moderen mente da helt bestemt, at der i Bibelen står, at børn skal have tæsk. [Og det gør der faktisk: spare the rod and spare the child står der i Ordsprogenes bog].

Lars Hedegårds påstand om Islam som kvindenedværdigende mm. kan godt svært at tilbagevise, men her kan man henvise til ordene som tilskrives Paulus om at 'kvinder skal tie i forsamlingerne', 'holde deres kæft og lade sig belære af deres mænd, når de kommer hjem.' Man kan også henvise (igen igen) til den gamle Pave Johannes Paul II (2.) som faktisk mente, at skilsmisser ikke skulle gives til nogen som helst, ej heller, hvis kvinden og børnene fik tæsk eller manden drak og spillede alle pengene op. Og igen pointere, at her forklarer vi jo netop heller ikke dette med katolicismen som religion.

Det er nemlig lige præcis den finte, som Lars Hedegård (og andre kritikere af Islam) bruger; de kritiserer ej muslimer, siger den, men Islam som ideologi eller religion. Og vel er der da meget at kritisere Islam for, bl.a. at kvinder ingen ret har til børnene ved skilsmisse, at kvinder kun arver halvt så meget som mænd og flere andre ting. Lars Hedegaard bygger hele sin argumentation omkring Islam og kvinder op på 1) man hører om det hele tiden (hvorhenne?) og 2) at der er udkommet en bog som beskriver en piges opvækst i Norge, hvor hun er blevet voldtaget af sin onkel. Pigen er tilfældigvis muslim, og fra Somalia. Men det har vel sådan set ikke noget med Islam at gøre. Onklen har voldtaget hende, misbrugt hende seksuelt (og for det er der ingen undskyldning). Mange unge danske piger som er blevet seksuelt misbrugt af deres far, onkler, fætre, brødre mm. føler sig jo også frustrerede over at ingen har set det, ingen har sagt noget - selvom alle angiveligt har vidst det. I den forstand er den somaliske pige ikke enestående.

Om Islam er mere overbærende overfor incest eller hustruvold aner jeg ikke. Der skal sikkert nok være nogle imamer, muftier eller aytollaher, som udsteder fatwaer, som siger dette. Men som sagt/skrevet har den tidligere (og sikkert også den nuværende) katolske Pave udstedt fatwaer (eller hyrdebreve) til alverdens katolikker om at ægteskabet er helligt og at kvinder og børn må og skal finde sig i alt fra mandens side, også druk, spil og hor.

Ang. det nøgne menneske er det altså kun her i Norden, vi finder, at dette er et symbol på stærk kraft og frihed. I Sydeuropa, i landene omkring Middelhavet, og i Nærorienten, dvs. i de arabiske lande, har man samme syn på det nøgne menneske som Islam har; I USA har man også samme syn på det nøgne menneske som Islam har, dvs. ydmygelse og nederlag. I UK (England) må nøgne mennesker (heller) ikke vises før efter kl. 22.00 på tv. Og i USA er det strengt forbudt at vise nøgenhed på tv, dvs. bare kvinde-bryster, som ikke er tækkeligt tildækkede. [Vi grinte meget af balladen omkring Janet Jackson's bryst...] Dette blot for at sige, at Vesten er et vidt begreb. Som regel når folk i Danmark taler om Vesten taler de udelukkende om Norden og dens afslappede holdning til nøgenhed, som ses noget naturligt, frimodigt og stærkt.

Og ja, der findes kun en slags mennesker. Medlemmer af den samme art: Homo Sapiens Sapiens. Alle mennesker er lige meget værd. Dette er arven fra Oplysningstiden. Er et egetræ bedre end et bøgetræ? Er en tebusk bedre end en kaffebusk? Er en gris bedre end en ko? Pointen er at mennesker også er forskellige, men equal (altså lige i værd). Og forskelligheden kommer netop til udtryk igennem vor opdragelse, vor kultur, og den måde vi dannes til borgere på i vor omgang med hinanden og verden.

Ang. kvinder på krisehjem. Mange ikke-vestlige kvinder på krisehjem er faktisk slet ikke muslimer; de er gift med danske mænd, som drikker og banker dem. Og så flytter på krisehjem.

Mht. forskningsprojekt ang. muslimer. Ifølge Politiken eller JP? er der faktisk blevet lavet et forskningsprojekt ang. tyrkiske kvinder i alderen 40-60 år (ca.). Og det slår fast, at det eneste arbejde, de her kvinder kan få er rengørings-arbejde om natten. Og de vil faktisk gerne gå på sprogskole, lære dansk, så de kan hjælpe børnene med lektier, gå til lægen alene mm.

 

 

 

 

 


Skrevet af Bolette Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Nu tyve minutter efter, jeg så Hedegaard og Birk Olesen i TVs Deadline: Birk Olesen har så tydeligvis overhovedet ikke læst i Koranen, hadithen eller i nogle bøger om Islam - han kender ikke ideologien, og det er lidt pinligt. Da Hedegaard spurgte ham, om han kendte islams indhold, svarede han ikke, men gentog blot, at alle forældre jo vil deres børns bedste. De muslimske piger, jeg talte med her i Danmark (se tidl.). fortalte mig direkte, at deres forældre ville have, de skulle gifte sig med en fyr fra hjemlandet, at de aldrig måtte gifte sig med en dansk dreng/mand*, at de ikke måtte fortsætte med at læse eller arbejde, når de var blevet gift, og forældrene havde fundet en mand til dem. De kunne ikke sige  nej til at gifte sig med den mand, som forældrene fandt. Når de var blevet gift, skulle de så passe deres børn og mand samt fungere som fødemaskine og blive derhjemme og passe familien. De sagde til mig, at hvis de stak af og giftede sig med en dansk dreng (den ene var sytten år, og ønskede dette samt at blive læge), så måtte de flygte til f.eks. USA. Selv i den anden ende af Danmark ville de altid blive fundet af familien måske efter et par år, og det ville ende med vold evt. med død forklarede de, og familien ville fjerne deres evt. børn. De tilføjede, at sådan var det for alle deres veninder her i Danmark. Ingen, de kendte, var frie til selv at bestemme, hvem de ville giftes med, hvornår, hvor mange børn de ville have eller om de ville fortsætte med at arbejde eller uddanne sig. Når deres forældre (som i følge OBO jo ellers altid vil deres børn -også deres døtres - deres bedste) havde fundet den mand, de skal gifte sig med, så var deres liv helt fastlagt og bestemt af familien, de var så et fødedyr og en pligtopfyldende husmor. Det fortalte og forklarede de mig. Det store spørgsmål er, hvor udbredt dette er? Det ville jeg gerne vide. Men meget tyder på, at Ole Birk Olensen (og Krause-Kjær) undervurderer fænomenet og den muslimske kulturtradition samt islams ideologiske indholds betydning. De piger, jeg talte med, henviste til islam, som selve årsagen, det var islams indhold, fortolket af imamerne, der havde fået deres forældre plus deres muslimske veninders forældre til at mene, at sådan skulle det være. De forklarede også, at det var pga. islam, at de fra den tid, hvor de havde fået den første menstraution var blevet forbudt at færdes ude, de var næsten fanger i deres lejlighed, når de ikke lige var i skole. Specielt måtte de slet ikke omgås med vestlige drenge. Og alle deres fætre, brødre osv. holdt øje med det og sladrede. Hvis det skete -men det gjorde det ikke, for det turde de ikke - så ville konsekvneserne være meget alvorlige, forklarede de. Afstraffelsen ville eksekveres af deres far og være voldelig. Kære Birk Olesen, du har ikke læst noget om det. Disse beretninger findes, men det er klart, der er ikke mange, der taler med disse kvinder og piger. Det er svært at komme til det, og pigerne løber også en stor risiko ved at fortælle om det. Mange kvinder finder også rollen og situationen naturlig. De piger, jeg talte med var vestlige i deres sind, de holdt af deres frihed og overvejede at stikke af til USA. Det gjorde mig ondt for dem. Jeg kunne ikke hjælpe dem. Synes du Birk Olesen, at Danmark beskytter dem og deres frihedsrettigheder godt nok? Kan du overbevise mig om, at der ikke er rigtig mange som dem? Kigger du ikke bare væk og lukker øjnene for det, som så mange andre? Som journalist burde du trænge dybt ind i disse miljøer og undersøge (anonyme interviews af kvinder og piger i gettoerne) om kvinderne og pigerne her har deres frihedsrettigheder. Frihedsrettigheder er ikke kun for mænd. Hedegaard kommer med en profeti om, at det vil gå galt i Europa, fordi vores regeringer og EU ikke passer på de vestlige frihedsrettigheder og retsstaten. Han kan have ret. Han mener, at der vil ske det, at folket vil rejse sig og gøre oprør. det kan lyde farligt, som om han går ind for at folk om til til tyve år (eller før?) vil eller skal gå på gaden og gøre oprør. Det kan godt ske, men når han taler om det, kan det lyde som om,han bifalder det. Det kan og bør man ikke bifalde, medmindre styret i det pågældende land har mistet sin legitimitet. Jeg tror, det kun er det, han mener og frygter især pga. EUs fejlkurs. Det er at overfortolke at sige, at han opfordrer til vold.  MVH Bolette Pedersen * Disse piger, jeg talte med, fortalte mig også, at 24 års reglen ikke mere hjalp dem. Nogle bliver i dag gift et til to år senere end før, sagde de og forklarede, at der er masser af muslimske unge mænd her i landet, som vores forældre vælge blandt. Pigernes vrede og afmagt gik på, at de ønskede selv at bestemme, og at de hellere ville have en vestlig sindet mand, så de ikke blev undertrykt, men så kunne bevare deres frihed til at arbejde eller uddanne sig. Undskyld Ole Birk Olesen, jeg ved du ikke kan lide at høre om det, men det er altså ikke noget, jeg finder på. Det er noget pigerne fortalte mig.Synes du ikke hellere vi skal se at undersøge det. Er det ikke en opgave for en modig og dygtig kritisk journalist. Jeg har også tænkt over, at jeg kender en del vestlige gammeldanske piger og kvinder, der bor alene evt. sammen med deres børns er frie og selvforsørgende. Det kan de godt her i landet. Heldigvis. Men findes der nogle muslimske kvinder her i landet, der får lov til at bo alene (med børn eller uden) uden en mand? Jeg har aldrig oplevet det. Sådan en lille ting fortæller os noget om en vigtig forskel. Har disse muslimske piger og kvinder deres frihedsrettigheder? Interesserer 180grader sig fortrinsvis for vestlige menneskers og muslimske mænds frihed og frihedsrettigheder? Jeg spurgte disse piger, om de ikke bare kunne melde sig ud af islam altså konvertere, hvis de ville have deres frihed. Den enes øjne blev fyldt med angst, den anden begyndte at grine. De fortalte mig, at det kunne de aldrig. Det var helt umuligt forklarede det. De ville ikke kun blive udstødt. Det var værre. Jeg har læst i islams skrifter, og jeg har læst om bl.a. nogle svenske, engelske og tyske undersøgelser, jeg ved godt, hvad de taler om. 

 

 


Skrevet af Tvilling65 1580 dage siden - Direkte link

Meget tyder, at du heller ikke har læst Koranen Bollette, i så fald må du meget gerne finde et eneste vers i Koranen, som dokumenterer, at børn gerne må misbruges af deres forældre eller af nære familiemedlemmer. Eller for den sags skyld fra hadith-samlingerne. Typiske for jer, som giver sig for at vide alt om islam og muslimer, og glædeligt skærer alle muslimer over en kam for at tydeliggøre jeres skingre mishag og had til muslimer. I disse dage ført an af Trykkefrihedsselskabet og dets formand. Hvordan kan nogen med bare lidt fornuft tro, at en hel religion, her islam, og som har lige så mange tilhængere som kristendommen, have så menneskefjendske og nedværdigende tanker om ens egne børn. Men nu tvivler jeg på, at nogen i Trykkefrihedselskabet besidder fornuft siden de melder sig ind, men, at der er almindelige folk, som hopper på Hedegårds limpind virker utroligt. I modsætning til Koranen, kan man i den såkaldte hellige bibel, som skulle foregive at være guds ord fra ende til anden, finde både incest, pædofili, masturbation, hor og druk i massevis. Hvorfor ryder man ikke op i egen baghave før man vender skytset mod andre? Hyklere plejer man at kalde sådanne personer.  Men Hedegårds måde at fremstille hele sagen på svare til at sige at alle danske mænd er pædofile, fordi der har været et par tilfælde med incest og pædofili i de danske hjem. Men det kunne jo være nogen hoppede på den hvis det blev sagt af en såkaldt ekspert udi pædofili og incest?  


Skrevet af Bolette Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Kære Karsten,

Du skrev:

 

"Ang. kvinder på krisehjem. Mange ikke-vestlige kvinder på krisehjem er faktisk slet ikke muslimer; de er gift med danske mænd, som drikker og banker dem. Og så flytter på krisehjem."

og "Mht. forskningsprojekt ang. muslimer. Ifølge Politiken eller JP? er der faktisk blevet lavet et forskningsprojekt ang. tyrkiske kvinder i alderen 40-60 år (ca.). Og det slår fast, at det eneste arbejde, de her kvinder kan få er rengørings-arbejde om natten. Og de vil faktisk gerne gå på sprogskole, lære dansk, så de kan hjælpe børnene med lektier, gå til lægen alene mm."

Mine kommentarer hertil: 

Så vidt jeg ved, er det ca. 80 % af kvinderne med ikke-vestlig baggrund, der optager pladserne på krisehjemmene  i Danmark. Det tyder på en stærk overpræsentation, når de kun udgør 5 til max 10 % af befolkningen!  Af disse ikke-vestlige er især muslimerne overrepræsenterede. (Så vidt jeg ved).  Du har ret i ,at der også forekommer meget kvindevold i den vestlige kultur, men det er væsentlig at vide, at volden i mange muslimske miljøer er mere anerkendt og legitimeret ofte med henvisning til Koranen. Du vil ikke kunne finde en legitimering af vold mod kvinder i Det Ny testamente. Og måske derfor er kvindevolden mere udbredt i muslimske miljøer, fordi deres religion og deres imamer i nogen grad støtter det. ( I Det Ny Testamente skriver Poulus det med at kvinder skal tie, men der står ikke som i Koranen, at kvinder skal man slå på, at de er halvt så meget værd dom mænd osv. tvært imod står der i Det Ny Testamente rigtig mange steder at alle mennesker er lige meget værd, uanset køn og tro. Det er en vigtig forskel fra Koranen til Det Ny Testamente)

Vedr. de polske kvinder. Jeg har to veninder, der i mange år har beskæftiget sig med sprogundervisning af indvandrerkvinder (hvorfor skiller man i øvrigt kønnene ad?, det kan jeg ikke fordrage). De fortæller mig, at især de muslimske mænd (ikke kun dem, men det er hyppigst dem) holder deres koner hjemme fra sprogundervisning, saboterer det eller direkte slår konen, når hun forsøger at passe sin sprogskole. Til sidst opgiver hun.

Ellers synes jeg, der var meget godt i dit indlæg. 

 

Mvh

 

Bolette

 


Skrevet af Karsten 1580 dage siden - Direkte link

For mig at se er det altså hamrende ligegyldigt om vold mod kvinder mm. er legitimeret med henvisning til Korane, Bibelen eller andre religiøse tekster. Det er handlingen, man skal fokusere på, ikke på, hvad

Man skiller ikke kønnene ad længere i sprogundervisningen (har selv undervist alta fra polakker til somaliere til englændere, og begge køn sammen). Man har muligvis gjort det, hvis man har lavet et 'mor og mig' projekt, hvor man fortæller kvinder om f.eks. deres rettigheder ifht. børnehave, hvordan man opdrager børn i Danmark, hvilken hjælp man kan få i Danmark til børn mm.

Og jeg har aldrig oplevet muslimske mænd holde deres koner hjemme fra sprog-undervisningen. Snarere tværtimod. Det kan være, jeg har været heldig. Men nu har jeg ej heller undervist så mange tyrkiske kvinder.

Mht. det Nye Testamente er det jo korrekt nok at sådan står der også, som du beskriver Bolette. Problemet er jo blot, at det jo ej nytter noget, når Paven eller evangeliske kristne eller andre kristne bruger Det Gamle Testamente som rettesnor her. Og mener, at kvinder bare skal finde sig i alt fra mandens side.

Mht. Koranen står der ganske rigtigt at kvinder arver halvt så meget som sine brødre; dette skal dog ikke tolkes som at kvinder kun er halvt så meget værd som en mand; hun er lige så meget værd som en mand. Problemet er her, at denne bestemmelse er blevet til i en tid, hvor mandens lod var at forsøge sin familie; derfor denne praktiske bestemmelse, som jo burde, må og skal gøres op med i dag. [Interessant nok førte denne bestemmelse til udvikling af matematikkens brøker, da det jo er vigtigt at kunne regne med ½ og kvarte og ottendele eller sjettedele f.eks.]


Skrevet af _slettet_bruger_1212 1580 dage siden - Direkte link

Til Karsten:

"I koranen står der ganske rigtigt at kvinder arver halvt så meget som sine brødre; dette skal dog ikke tolkes som at kvinder kun er halvt så meget værd som en mand; hun er lige så meget værd som en mand."

I flere af de 'rettroende' muslimske lande (iran, pakistan, saudi arabien), der tæller en kvindes videudsagn kun halvt (eller mindre) i en retsag. Derfor er der (ofte) degroteske sager, hvor muslimske piger idømmes stening til døde for hor. Med det ubehagelige twist at hun har startet med at anmelde det til politiet som en voldtægt.

Men den mandlige voldtægtsforbryders ord tæller dobbelt af en kvindes, så hun skal bruge 2 kvindelige eller 1 mandligt vidne, der sværger at der var tale om voldtægt for at undgå steningen.


Skrevet af JustLikeFred 1580 dage siden - Direkte link

Er Lars Hedegaard ekspert eller en karikatur på en ekspert? Jeg er hverken for eller imod den ene eller anden part i denne debat, men jeg kan ikke lade være med at påpege uoverensstemmelser når jeg ser eller hører dem. Når en eller anden udtaler sig i modstrid med en kildetekst er det nok en god ide at sætte et stort spørgsmålstegn ved gyldigheden af hans øvrige udtalelser også -- og Lars Hedegaard udtaler sig i direkte modstrid med Bibelen. I interviewet med Asger Trier Engberg (http://snaphanen.dk/2009/12/17/lars-hedegaard-islam-is-an-army/) siger Lars Hedegaard bl.a.: "Why do they keep asking for cultural special... why, such as the halal... which, by the way, is not mandated in the Qur'an. It says specifically in the Qur'an that Muslims are welcome to eat anything that Jews and Christians eat. So, they can eat... according to the Qur'an... they can eat anything that Christians do, such as pork, shell fish et cetera." Her, et citat fra Bibelen, mere specifikt Tredje Mosebog, Kapitel 11, v1-8 (http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx): "v1 Herren talte til Moses og Aron og sagde til dem: v2 Sig til israelitterne: Af alle dyr på jorden må I spise følgende: v3 Alle, som har spaltede hove og kløft i hovene, og som tygger drøv, må I spise. v4 Men af dem, som kun tygger drøv, eller som kun har spaltede hove, må I ikke spise følgende: kamelen, for den tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren; v5 klippegrævlingen, for den tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren; v6 haren, for den tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren; v7 svinet, for det har ganske vist spaltede hove og kløft i hovene, men tygger ikke drøv; det skal I regne for urent. v8 I må ikke spise deres kød og ikke røre ved ådslet. Dem skal I regne for urene." Ifølge Lars Hedegaard må Muslimer ifølge Koranen spise det samme som Jøder og Kristne og derfor også gerne svinekød. Men jf. Tredje Mosebog må svinekød ikke spises -- i direkte modstrid med hvad Lars Hedegaard sagde i interviewet. Så er Lars Hedegaard ekspert eller en karikatur på en ekspert? Det er vist værd at overveje.


Skrevet af Michael Juel 1580 dage siden - Direkte link

Hans udsagn er direkte latterligt, men din sammenligning holder ikke helt.

Dit citat er jo fra Torah'en, det gamle testamente.  Jesus gav os nye spiseregler. i kraft af 'den nye pagt' med gud, ophævedes alle de gamle regler. De spiseregler er for jøderne - i ørkenen.

Men der er også i nyere tid, ting i den nye pagt, som ikke bliver overholdt. Og dette er jo fordi det er en fortolkning.

F.eks meget af det Paulus skriver er ekstremistisk, også i præsters øjne.

Korintherbrevet kan du jo kigge nærmere på.

Men vil vove at påstå at der ikke er noget nyt i Islam - i forhold til Kristendommen, Jødedommen.

Kunne ihvertfald godt tænke mig hvis nogen kunne fremlægge ideer i Islam, som ikke kan spores direkte til jødedommen eller kristendommen.


Skrevet af Grundtvig 1580 dage siden - Direkte link

Til Ole Birk Olesen VIGTIGT

 

Bevis på at DF og de såkaldte nationalliberale er landsforrædere.

 

“Israelere protesterer foran den svenske ambassade i Tel Aviv. De er utilfredse med en artikel trykt i den svenske avis Aftonbladet. Foto: AP Israelsk militær har indrømmet, at man tog organer fra døde palestinensere i 1990′erne uden tilladelse fra familierne.” http://jp.dk/udland/mideast/article1927443.ece

Måske lider svenskerne af oikofobi, men man må sige at de har været modige nok til at stå fast mod zionisterne da de fik deres egen ” Muhammedkrise”. Det sørgelige er bare at mange af de såkaldte nationalliberale i Danmark og DF`segmentet klappede i deres små hænder da israelerne i Deadline nedgjorde det svenske folk, ved at iklæde sig lyshårede parykker som en parodi på skandinaviere og til en abba melodi sang ” vi er primitive, primitive, primitive”, Det som DF segmentet og de danske nationalliberale ikke forstod var at israelerne kaldte alle os nordiske folkeslag for primitive p.g.a af at de jo ligesom Uffe Østergard mener at det var vores kultur som producerede holocaust og at vi nordeuropæere derfor er primitive og onde af natur. Zionismens propaganda bygger videre på de kulturradikales success med at skabe europæisk oikofobi. Israelerne beskylder svenskerne for at være antsemitter og primitive for at fortælle sandheden, men er det i virkeligheden ikke israelerne/ zionisterne og de kulturradikale som er racister fordi de mener at vores ” race” og kultur er primitiv og ond? Derudover mener zionisterne ligesom Morten Uhrskov http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2009/12/01/en-realist-taler/  at i og med vi europæere er primitive var vores forfædre ikke i stand til at skabe den europæiske civilisation, og derfor er det jødedommen som er kilden til den europæiske- og vestlige civilisation og jøderne som opfandt de vestlige liberale værdier som demokrati, kapitalisme og liberalisme. ( før ashkenazi jøderne var neokonservative, var de leninister og påstod derfor at socialismen var en jødisk opfindelse, kan de snart bestemme sig) De kulturradikale anvender beskyldningen om antisemitisme som et redskab for at skabe oikofobi i Europa og dermed fjerne europæernes modstand mod masseindvandring så vores ” onde” og ” primitive kultur som producerede holocaust kan tilintetgøres. Zionisterne anvender beskyldningen om antisemitismen som et udenrigspolitisk redskab til at lukke munden på kritikkere af den zionistiske terrorstat Israel og sørge for at Tyskland bliver ved med at støtte Israel p.g.a af skammen efter holocaust. Det er kulturradikalismen og zionismen som skaber oikofobi, og det uhyggelige er at de nationalliberale og DF anvender de samme argumenter mod muslimernes kultur som de kulturradikale anvender mod vores europæiske kultur. DF og de nationalliberale er i deres loyalitet mod israel på bekostning af vore svenske broderfolk uskandinaviske og gør sig dermed skyldige i landsforræderi.

Angående zionismens rolle i holocaust: http://www.jewsagainstzionism.com/

 

ps : Ifølge Francis Fukuyama er alle de neokonservativeve teoretikere udover at være indvandrende ashkenazi jøder fra Sovjet også tidligere marxister/ trotskister/ leninister og derfor er de neokonservatives tro på at udbrede værdier v.h.a krig og oldelig revolution et levn fra deres marxistiske/ Leninistiske ideologiske udgangspunkt, så når de  såkaldte danske nationalkonservative og nationalliberale forsvarer neokonservatismen gør de sig skyldig i at forsvare marxismen/ leninismen og jeg kan virkelig ikke se hvad marxisme og leninisme har med danske nordiske- protestantiske værdier at gøre. Enten er de bevidst landsforrædere eller også er de bare forvirrede.

Søren Espersen og Lars Hedegaard er også tidligere marxister så vi skal nok være mere opmærksomme på Francis Fukuyamas advarsel mod neokonservatismens marxistiske ideologiske udgangspunkt og deres svaghed for at udbrede værdier v.h.a krig og voldelig revolution.


Skrevet af Bjarne Thyregod 1580 dage siden - Direkte link

Bolette omkring vold mod kvinder kunne du f.eks.  slå op her http://www.voldmodkvinder.dk/data_krisecentre.asp

Mig bekendt finde der ikke nogen undersøgelser der hænger sammen med hvilken religion mændene der mishandler kvinder har.

Men jeg ved da at kvinder der mishandles af mænd ikke er et fænomen der er dukket  op med indvandring. Og jeg kan ved et simpelt kig i tabellen se at dine 80% ikke gholder vand.

Ligeledes kan jeg ikke se hvormange der er f.eks. Asiater gift med danske mænd.

Og religion fremgår slet ikke af statestikken.

 

Så skulle vi ikke bare holde os til lars hedegaards udtalelser ?


Skrevet af Jannik Thorsen 1580 dage siden - Direkte link

Hvad laver en kommunist som dig Bjarne på en liberal avis som 180grader? Hvordan kan du se dig selv i øjnene når du har været inde og diskutere med kapitalister?


Skrevet af Bjarne Thyregod 1580 dage siden - Direkte link

Nu er det jo sådan at jeg har bemærket et uhørt stort antal nationalkonservative ytrer sig her på netavisen uden at det har rekst den helt store ideologiske debat.

dette på trods af at nationalkonservative netop er loiberalismens ultimative modsætning, med racisme, overvågning og umyndigggørelse af enkeltindivider som vigtigste dagsorden.

personligt har jeg altid tilhørt den antiautoritære del af venstrefløjen og derfor været i opposition til sovjetsystemet - men det er nok ike nemt at fordstå, hvis man kun ser sort og hvidt og ikke nuancer.

Som tidligere ansat i den finansielle sektor, indvolveret i store projekterm med de lokale venstrefolk og personlig ven med højt placerede konservative - ja så har jeg aldrig haft problemer med folk med en anden overbevisning end mig selv.

De eneste problemer jeg har med anderledes tænkende er med fordomsfulde mennesker - om jeg skal forstå dit indlæg sådan - lader jeg op til dig at afgøre.


Skrevet af Bolette Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Moseloven betyder noget for gammel testamenteligt troende og for jøder, men ikke for almindelige kristne.

Vi skal nok lige være opmærksomme på, at protestantisk kristne ( Dvs. Europas flertal) forstår og tolker hele evangeliet igennem Det Ny Testamente (DNT), og Det Gamle Testamente skal forstås igennem DNT. Her står faktisk stort set overalt i DNT, at man ikke bliver et bedre eller mere rent menneske af hvad man spiser, at man gerne må arbejde på helligdagen, at man ikke må hævne osv. Læs f.eks. Bjergprædiken , hvor Jesus siger en hel masse om (og det gentages konstant andre steder og senere) de gamle sagde/ det er blevet sagt at "f.eks. at man skal hævne osv. men jeg siger jer, at ...... Jesus ophæver de gamle ord og tager klar afstand fra dem. Og en kristen tror på Jesus, det er derfor det hedder kristendom, det er ikke så svært.

Det undrer mig, at så mange gang på gang viser, at de ikke overhovedet har forstået, hvad kristendommen bygger på og indeholder. Ved reformationen blev der effektivt gjort op med alt dette lovreligionbras, der er i Moseloven og det blev slået fast, at det er Jesu budskab, der er meget klart og som går som en rød tråd igennnem DNT. Det er evangeliet og budskabet i Det NY Testamente - det ny, der gælder. I det omfang teksterne fra Det Gamle Testamente overhovedet bruges og inddrages, skal de ses og forstås igennem Det NY Testamente, som ændrer det markant. Dette har stået fast siden reformationen. Kristendommen kan naturligvis misforstås og fordrejes - det er klart - og det sker. Men det sker ikke så ofte, faktisk har den protestantiske kristendoms budskab om, at alle mennesker uanset tro og køn er ligeværdige stået ret fast siden, fordi det slås så uafviseligt fast overalt i DNT, der netop hedder Det NY Testamente fordi der her er et klart opgør med Det Gamle Testamente, der undsiges tydeligt inkl. disse spiseregler og alt den anden gerningsreligiøsitet.

At jeg har ret viser sig jo også af, at de protestantiske kristne (samt mennesker opvokset i vores europæiske kultur dybt præget igennem historien af de værdier, der udgår fra arven fra protestantismens kristendom) jo faktisk spiser alt inkl. svinekød. Og vi begår vold mod kvinder - men meget, meget mindre end i den muslimske kulturkreds, hvor der ret bredt er opbakning og dækning for undertrykkelse af kvinder pga. Koranens indhold med tydelig accept af kvinders status som tilhørende mænd og mindreværdige i forhold til mænd. Og i den muslimske kulturkreds er denne ubegavede gerningsreligiøsitet blevet hængende, hvor mennesket ikke er frit, men en slave der befales, hvordan han skal leve, bl.a. hvordan han eller hun må spise. Det er underligt ikke flere muslimer gør oprør og gør, som de selv finder er okay. De er ret slavebundne, de er ufrie. Kristne spiser svinekød, det gør muslimer ikke. Der er stor forskel på religionerne. Det er vigtigt at vide dette.

Jødedommen er også en lovreligion - men den er ikke helt så tvangsmæssig og fastlåst som islam er, når islam fortolkes bogstaveligt (det gør de fleste muslimer desværre - der er ikke så mange selvstændige, demokratiske og moderne muslimer som Naser Khader. Heldigvis er der nogle. ) En ortodoks gammeltestamentelig troende er også bundet af en lov og fastlås i sit hoved. (Vi har bare ikke så mange af disse i Europa, heldigvis)

En ortodoks muslim er meget bundet, og hvis han tager budskabet alvorligt og de ord og befalinger, han ofte får "prædiket" fra sin imam, så ved han, at kvinder er mindre værd end ham, hans døtre skal være en slags fødemaskiner (ikke kun, men primært), han må ikke spise svinekød eller kød fra okser, der blevet slagtet vestlig og humant med bedøvelse. Og han må ikke være demokrat som Naser Khader, men han skal forsøge, når tiden kommer, at få indført love, der stammer fra hans Gud, Allah, så demokratiet i løbet af et par generationer bliver ændret totalt og især kvindernes rolle bliver helt anderledes end i dag i f.eks. Danmark. Dette er der mange af os naive godtroende vesterlændinge, der tror, at kun et fåtal af muslimerne ønsker. Vi har en del holdningsundersøgelser, der siger noget andet fra en del lande i Europa. Mange muslimer ønsker sharialoven, og de finder ikke, at det demokrati, som vi naivt tror, de elsker, er noget som de vil bevare. Der var en grund ti,l at stemmeprocenten i det nylige valg var næsten lig nul blandt muslimerne i Tingbjerg. Det er skræmmende.

Hvis du er muslim, må du sætte demokratiet over din tro, fordi islam er uforenelig med demokratiet. Hvor mange muslimer gør det? (Jeg er den første til at omfavne og være gæstfri overfor enhver muslim, der som Naser Khader gør det. Men problemet er, at det ikke er så mange. OG det går den forkerte vej i Europa, det er ikke mængden af demokratiserende muslimer, der vokser, det er islamismen, der breder sig. Det er Khader, der må have livvagt, han har syndet ved at erklære sig som en fudblods demokrat. ) I indholdet i Koranen og hadith er der ikke tvivl om, at demokratiet efter vores vestlige model er harem.

Mehdi Mozaffari (Århus Universitet og forfatter mm) har netop peget på, at islam er både en lovreligion og universalistisk. Det vil blandt andet sige, at den kræver at brede sig - og et menneske, der er født som muslim kan ikke ved myndighedsalderen vælge at blive ateist eller kristen eller buddhist. Man kan ikke forlade islam. Som Mozafffari har sagt det, Sharia og Jihad følger altid med islam (eller har altid hidtil gjort det). Islam er ikke umiddelbart foreneligt med demokratiet og slet ikke demokratiet vigtige fundament om alle menneskers ligeværd uanset køn og tro. Personer, der er ortodoks troende, bogstavelig fortolkende; i forhold til Det Gamle Testamente har også et problem ift. demokratiet. Vi har bare ikke så pokkers mange af disse i Europa, de har nogle i USA, hvor det også visse steder er et problem, Men kristendommen, som vi ser den her i Europa - ikke som vi så den i Middelalderen eller da kejserne i Rom misbrugte den til at få politisk magt - er IKKE i strid med demokratiet. Slet ikke, Det kunne naturligvis ændre sig engang i fremtiden, men det er ikke en fare, der på nogen måde lige nu ligger i kortene. Tværtimod.

LÆS OM EMNET - LÆS OM ISLAMISMEN OG ISLAM - SAMT LIDT OM DE ANDRE RELIGIONER. Hvorimod enhver, der ikke er blind eller døv vel kan se, at det der truer os i den tid vi lever i, det er og bliver islamismen. Det er ikke rart at tænke på, ,en det hjælper ikke noget at drømme - eller som Ole Birk Olesen blot at fremføre nogle sukkersøde ord, om at alle forældre jo vil deres børn det bedste. Stig ud af Alice- eventyrlandet, få mod til at se faren i øjnene, og fremfor alt læs dog lidt om disse ideologier og religioner. Det er svært at holde ud at høre på, at man udtaler sig om et emne, når man ikke har læst gode oplysende samt kritiske bøger om det.

Tænk hvis jeg kritiserede Ole Birk Olesens tro (næste religiøse tro) på at liberalismen og den fri markedsøkonomi kan løse alle problemer her i verden ned - uden at jeg syntes, at jeg først skulle have læst i det mindste nogle gode både kritiske og rosende og oplysende værker om liberalismen og den fire markedsøkonomi. (Som jeg nu også bekender mig til, jeg vil bare gerne have lidt bedre styring af den, og tror ikke så blindt på den som superliberalisterne).

Med gode julehilsner Bolette P. 


Skrevet af Tvilling65 1580 dage siden - Direkte link

Det er fantastisk som du går i selvsving når du forherliger kristendommen og kun står ved halvdelen af din bibel, nemlig det nye testamente. Jesus var jøde med stort J og han kendte kun til det gamle testamente. Det nye testamente er blevet til mange, mange år efter hans opstigende til himmels. Han var ikke kristen ej var han nogens gud. Har aldrig sagt han selv var gud. Og der er intet belæg for, at han dødede på korset. Det første han sagde, var at hvis man vil følge ham og tro på ham, skal man opfylde de gamle love, dvs det gamle testamente. Med andre ord, blive som ham, respekterer de tidligere love og regler. Med andre ord de kristne kan ikke slippe uden om DGT. Men, som der er tradition for blandt de såkaldte kristne lærde og gejstlige, så ændre man på og få og i tide og i utide under påskud af en ny og moderne tidsalder, flot og frejdigt i bøgerne i Biblen. Et andet væsentligt problem er, at man næsten ikke kender til nogen af de forfattere, som står bag de forskellige bøger i DNT, og for den sags skyld i DGT. Så man har ikke en jordiske chance for at vide hvem personen er, som udtaler, eller hvem som i det hele taget har skrevet evangelierne eller nogen af de andre bøger. Det føles ret utrygt når man siger at det er guds ord fra ende til anden. Men for at holde os til det emne du har taget op, nemlig om vold mod kvinder i islam så er det ret tydeligt, at du kun kan se splinten i muslimens øje men ikke den bjælke, som sidder i dit eget øje. Voldtægt er en af de mest afskyelige forbrydelser, man kan forestille sig. Alligevel er det kun få mennesker som ved, at Bibelen ofte tolererer og endog godkender voldtægt. Hvordan nogen kan få deres moralske vejledning fra en bog, der giver mulighed for voldtægt går ud over min lille forstand. Måske er der blevet løjet for dem om Bibelen og omhyggeligt undgået alle de grimme ting i Bibelen. Så snup din Biblen, Bolette, og følg med, så skal jeg vise dig alle de modbydelige voldtægter, dine præster og prædikanter ikke vil fortælle dig om. Bemærk, at mange steder i Bibelen, er der henvisninger til "at tage en kone.". Lad dig ikke narre til at tro, at disse var frivillige ægteskaber. Det første citat viser klart, at mord og vold blev brugt til at "tage" disse koner. Nedenstående er bare et lille udpluk fra din hellige Bibel som omhandler krig og vold mod kvinder og børn.Dommerbogen 21:10-14 Mord, voldtægt og plyndring af indbyggerne i Jabesh i Gilead.Fjerde Mosebog 31:7-18 Mord, voldtægt og plyndring af Midjanitterne.Femte Mosebog 20:10-14 Flere mord, voldtægt og plyndring i Biblen.Femte Mosebog 22:28-29 Love om voldtægt.Femte Mosebog 22:23-24 Voldtægtsoffer dødsdømmes.Anden Samuelsbog 12:11-14 Davids straf – flerkoneri, voldtægt, drab på små børn og sidenhen Guds tilgivelse.Femte Mosebog 21:10-14 Voldtægt af kvindelige fanger.Dommerbogen 5:30 Voldtægter og fordeling af krigsbytte.Anden Mosebog 21:7 Sexslaver i Biblen.Zakaria’s Bog 14:1-2 Gud støtter og vejleder i voldtægterne og plyndringerne.Har du noget fornuftigt svar på de ovenstående vers – og læg endelig mærke til, at det er den samme gud, som går igen i det nye testamente, men som bare stifter familie der – udover, at det er horribel læsning. Jeg synes du hellere skulle bruge lidt tid på at forklare de undertrykte muslimske piger i din undersøgelse hvilken fremragende og sober bog din Bibel er og som du elsker så meget.

God jul til dig også. 


Skrevet af Karsten 1580 dage siden - Direkte link

I England har man f.eks. også et stort område for jødiske indvandrere i London. Her bor ortodokse jøder; her foregår retslige tvister, især i familie-anliggender, efter Torah'ens love og regler. Det samme sker faktisk i hvad vi ellers normalt betragter som en demokratisk stat - Israel. Og ja, præster chikaneres - bl.a. af Hells Angells. Men modsat en vis præst i Tingbjerg fik denne præst jo ingen opbakning fra det politiske establishment. Og det er altså ingen nyheder, at fattige, frustrerede, magtesløse personer ofte går til modstand mod symbolske repræsentationer på magt, dvs. alle i uniform. Har man set bare et afsnit af den amerikanske tv-serie 'third watch' ved man, hvad jeg taler om. Her er blot fattige hispanics, som udtrykker deres frustration på den måde. Pointen er sådan set, at det ej er Islam, som sådan der er problemet. Det, som er problemet, er ganske enkelt, at der bor muslimer i det her land, som er fattige, både kulturelt og økonomisk på en sådan måde, at deres børn keder sig, bl.a. i juleferien. Eller sat på en anden måde: de har ingen steder at være, derfor laver de ballade. Og netop derfor har man i USA og andre steder oprettet community centers (væresteder mm) til dem, hvor de kan være - og lave noget fornuftigt - i stedet for at stå og hænge på gadehjørnerne, som vi sagde i 1970erne. Socialpædagogisk forebyggende indsats virker rent faktisk. Jeg aner faktisk ikke om vi får mere Islam i Europa eller ej? Tilsyneladende kan det godt se sådan ud. Men mon ikke problemet snarere er, at vi her i Norden har vænnet os til (siden 1600-tallet) at religionen er i det indre, ikke i det ydre. Og at det måske er derfor, vi har så svært med folk, der insisterer på at fremtræde i en form, hvor religionen også afspejles i det ydre, f.eks. med hidjab, minareter, eller andre sådanne tiltag. [Det samme kan siges om katolicisme og den russisk-ortodokse religion]. Der har, så vidt jeg ved, været en filmstruktør og en politiker (pim forteyn i Holland), som er blevet myrdet. Og politikeren blev myrdet af en rabiat og fanatisk dyreværnstilhænger, ikke af en muslim. Der har været en forfatter, måske to, men i hvert fald en forfatter, som er tvunget i eksil (Ayan Hirsi Ali). Og en tegner (Kurt Westergaard), som er blevet truet - af en psykisk syg mand. Og hvad er mere Islam i Europa? og hvad er dette at Islam betyder mindre frihed i Europa? Og det er altså svært at tolke 'a public uprising' andet end som en 'folkelig opstand' før vore ledere [i Vesten] tager problemet med Islam alvorligt. Hvordan man kan bortforklare dette argument, aner jeg virkelig ikke... Mht. kriminalitet fra ikke-vestlige efterkommere (hvem er de forøvrigt?) er det jo altså ikke alle, der er muslimer. Og dertil kommer, at mange af de mandlige unge efterkommere netop er fattige. Og hvad er kriminalitet? Er det vold, man tænker på, er det sigtelser, eller er det domme? Folk uden uddannelse, f.eks. folk fra den tidligere arbejderklasse i Danmark, slog jo skam da også på tæven, når argumenterne slap op. Den nye arbejderklasse, eller underklasse, om man vil, findes altså i høj grad blandt indvandrerne fra ikke-vestlige lande. Og hvis man udvider perspektives lidt, og kigger til f.eks. Middelhavs-kulturen i f.eks. Italien eller Grækenland, ja så skal der altså også meget lidt til, før man får en på frakken der. Det samme kan man sige om visse steder i Sydjylland, f.eks. i Holsted eller Brørup. Islam som religion er altså ikke problemet som sådan. Snarere er det tolkningen af religionen Islam, der er problemet, præcis som tolkningen af kristendommen eller jødedommen, og andre religioner, kan være det.  


Skrevet af JustLikeFred 1580 dage siden - Direkte link

Kære Bolette Pedersen, jeg antager at følgende bemærkning fra dig var henvendt til mig:

"Moseloven betyder noget for gammel testamenteligt troende og for jøder, men ikke for almindelige kristne."

Uanset om du har ret eller ej er Lars Hedegaard's udsagn uholdbart. Det er ikke et holdningsspørgsmål, men et spørgsmål om logik.

Hvis der i Koranen står at Muslimer må spise alt hvad Jøder og Kristne spiser er det naturligvis en henvisning til hvad Jøder og Kristne ifølge Bibelen må spise, ikke til hvad Jøder og Kristne spiser ved julebordet. Og som det tydeligt fremgår af Tredje Mosebog må svinekød ikke spises, så det er hvad Muslimer forholder sig til. 

Muslimer gør altså som der står i Koranen når de undlader at spise svinekød. Lars Hedegaard sagde i interviewet at muslimer ifølge Koranen må spise det samme som Jøder og Kristne og derfor også svinekød. Det er ganske enkelt en logisk fejlslutning. Hvis der i Koranen står at Muslimer må spise det samme som Jøder og Kristne betyder det naturligvis at de må spise hvad der står skrevet i Bibelen -- begge testamenter inklusive -- og derfor må de ikke spise svinekød. Ganske enkelt.

Denne indlysende reference fra Koranen til Bibelen -- og dens konsekvens -- har Lars Hedegaard overset. Derfor er det en god ide at spørge hvad han ellers har overset. Så spørgsmålet står stadig:

Er Lars Hedegaard ekspert eller en karikatur på en ekspert?


Skrevet af Jacques d´Biann 1580 dage siden - Direkte link

Så får vi endelig trukket linjerne op: Lars Hedegaard har blot sagt det som alle ved sker i helt overvældende omfang blandt især muslimer og nu skal han så - med "retsstat" i ryggen - straffes af den politisk korrekte inkvisition og i metafysisk forstand, brændes på bålet, med en officiel stempling som kriminel: http://www.information.dk/telegram/219509 Jeg må efter at have set debatten med Ole Birk Olesen, konstatere, at han i ignorancens - forhåbentligt - ufrivillige umenneskellighed, tilhører den nye politiske klasse jeg har valgt at titulere "tabuisterne" sammen med den åbenlyst citatfuskende Lars Pilegaard. Tabuistene vil hellere hjælpe muslimske familier med at holde forhænget på plads i kraft af deres tabuisering og realitetsfornægtelse indtil at onkel har fået tømt sig færdig i offeret med et patriarkalsk veltilfredst og guddommeligt særberettiget grynt end at bryde tabuet og hjælpe den som den svedende onkel jævnligt pumper sig tom ind over. Det kunne jo afsløre noget som man top-arrogant bilder sig ind, at det fordummede danske gennemsnit ikke allerede ved... For tabuisterne er det at sige sandheden værre end sandheden i sig selv. Man vil endda bruge retssystemet til at straffe tabukrænkeren for ikke bare at ville acceptere at alle disse kvinder og pigebørn uden videre slagtes på den politiske korrektheds offerralter, grundet visses neopuritanske og direkte menneskeofrende behov for at føle sig “pæne” og “rene” på ofrenes bekostning. Selvcensur af frygt for den efterfølgende statsforfølgelse er her næste logiske skridt og det er klokkeklart starten på Jonah Goldbergs “liberal fascism” - og dermed så også den demokratiske debats død. Og Ole Birk Olesen? Ja, han strækmarcherer såmænd bare i front. - og millioner af muslimske kvinder og pigebørn verden over må så hermed se sig selv hensat til at betale prisen bag forhængene sammen med det svedperlende, savlende og hvidløgsstinkende teokratfascistoide møgsvin af et familiemedlem og acceptere bare at synke videre ned glemsel i "pænheden" og "høflighedens" højhellige sump, imens de under onkels- brors- fætters eller fars rytmiske stød, desperate og grådkvalte, jævnligt må forsøge at tænke sig et bedre sted hen imens at tabuisterne ikke kan få sig selv skrubbet rene nok. - og dette "bedre sted" skulle ellers have været Danmark... Vi ser det også blandt sagsbehandlere der bevidst ikke rapporterer misbrug i muslimske familier. Det er “pænhedens” og den Seidenfaden’ske "høfligheds" umenneskelige pris. I enhver krig er sandheden det første offer. Hold fanen højt, Hedegaard!


Skrevet af Jacques d´Biann 1580 dage siden - Direkte link

Grundtvig:

Anklagerne i din tirade har INTET med landsforrædderi at gøre. Hvad med lige at slå definitionen op engang? Ydermere er din Erasmus Montanus' agtige, subjektivistisk selvsvingende motivspekulation omkring jødernes snedige dagsorden direkte antijødisk og HELT ude i hampen! Er det "Zions Vise Protokoller 2.0" du arbejder på?


Skrevet af Quannah 1580 dage siden - Direkte link

@Jacques d'Biann:

Støjende applaus, og stående ovationer!!! 


Skrevet af Birte Frandsen 1580 dage siden - Direkte link
Det er sandt at Ole Birk  var for ung eller overhovedet født---i 60erne,70erne og i 80erne til at have kunnet følge med i POLITIKENS kronikker---det er ellers morsom læsning og morskaben stiger,
når skribenterne i dag stikkes deres egne ord i hovedet.
I stedet for at sige--ok vi mener det samme idag-eller meningerne er ændret, vi er blevet oplyste,
så sker der dette, at  de benægter og bruger grove ord mod de folk der vover at tale om deres
gamle kronikker.

Fx indrømmede Per Holm  Knudsen   i Politiken--at han indoktrinerede skolebørn  med socialisme, for de ville jo ikke læse deciderede socialistiske bøger--mon disse bøger i dag er fjernet fra alle skoler ?

Når det er sagt--så er der vel tale om tre "ismer"  kommunismen, nazismen og  islamismen.
Alle tre har enslydende synspunkter såsom forsømmelse af  omsorg for svage--som fx set
med de rumænske børn, ligesom jøder ikke er deres store kop te. Er der mon  andre  drejebøger
end Hitlers Mein Kampf til ondskaben ?---!

Formanden for Trykkefrihedsselskabet har godt en lidt overdreven måde at   advare på, han
har påstande som burde tages ad notam--men han magter ikke at sælge budskabet.
Læsning af Irshad Manji  er oplysende--Hirsi Ali er også værd at studere---og så er der vel en del om--at kristne tilbeder en person - Jesus, mens muslimer tilbeder en bog, samt at det er
vigtigt at skelne mellem muslimer og islamister.
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

9
15
12
9
21
16
5
15
12
17
10
11
11
20
12
13
16
11
9
11

- Annonce -


Om Ole Birk Olesen
Medejer af 180Grader.dk. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance.   Født i 1972 og opvokset på en gård ved Agerskov i Sønderjylland, nu...

Se Ole Birk Olesens profil
eller
Følg Ole Birk Olesen
Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -