Lars Hedegaards drømme og fantasier

Jeg er for ung til at kunne huske det, og jeg er i øvrigt vokset op på en egn og i et miljø, hvor man ikke hoppede med på dillen, men jeg har læst og hørt ældre mennesker end mig fortælle om det: Dengang i 70’erne og 80’erne da de venstreorienterede virkelig havde vind i sejlene i Danmark. De havde erobret universiteterne, de havde sat sig på folkeskolerne i de større byer, sågar Danmarks Radios børne- og ungdoms-tv fyldte de efter sigende med deres ideologiske propaganda.

Her er, hvad de røde bl.a. sagde i de dage: Revolutionen er uundgåelig. Den vil komme som en materialistisk naturnødvendighed. Masserne vil ikke længere finde sig i den kapitalistiske udbytning. De vil rejse sig og ændre systemet ved en voldelig revolution.

De venstreorienterede nøjedes imidlertid ikke med at forudse. De arbejdede også for at gøre forudsigelsen til virkelighed, og forudsigelsen blev brugt i mobiliseringen, for den kunne skabe gejst og sammenhold om det store lysende mål i horisonten – det uundgåelige mål. Og man kunne lige så godt først som sidst melde sig på den rigtige side. Modarbejdede man nemlig historiens gang, kunne man risikere at ende i en lygtepæl efter proletariatets magtovertagelse.

Lars Hedegaard var med
En af dem, der dengang befandt sig i revolutionens fortrop, var Lars Hedegaard. I dag, hvor denne fortrop i lyset af Berlin-murens fald kun består af nogle stakkels forpjuskede typer plus de ungdommelige fra det autonome miljø, som oftest kommer på bedre tanker, når de runder de 25 år, er Lars Hedegaard der ikke længere. Han er nu i stedet formand for Trykkefrihedsselskabet.

Men retorikken er dog den samme, afslører et nyt videointerview med ham, som kan beses på nettet. Her siger han om islams position i Danmark:

”Vore ledere tager ikke dette alvorligt, og jeg er bange for, at det vil kræve en folkelig opstand, før de tager det alvorligt. Men det må de. Efter den tyske besættelse af Danmark var der en del, som havde samarbejdet med fjenden, som kom i knibe. Det samme kunne ske her.”

Forudsigelse eller ønskedrøm? Som på den venstrefløj som Lars Hedegaard kommer fra, flyder det vist også sammen her. For vi ved jo, at Lars Hedegaard ønsker, at politikerne skal tage hans synspunkter alvorligt. Og nu siger han altså, at det formentlig er nødvendigt med en opstand, før det vil ske. Beklageligvis, ja-ja, han er ”bange” for det, fortæller han, men nødvendigt er det ikke desto mindre, for ellers vil politikerne jo ikke lytte. Og han sætter oven i købet trumf på ved at fremkomme med den – efter min mening – samme slet skjulte trussel om, at det vil gå folk, der befinder sig på den forkerte side i revolutionskampen, det ilde.

Jeg vil anbefale enhver at høre udtalelsen fra Lars Hedegaards egen mund. Hele citatet kommer 26 minutter og 35 sekunder inde i videoen. ”Forudsigelsen” om, hvordan det vil gå hans politiske modstandere, kommer uden nogen synderlig motivation. Det er bare noget, han brænder for at sige – så han kan lune sig ved tanken om den dag, hvor modstanderne vil få som fortjent. Ha-ha, så kan de lære det!

Lader muslimske forældre virkelig deres pigebørn seksuelt misbruge?
Lars Hedegaard kommer også med en anden bemærkelsesværdig udtalelse i interviewet, som efter min mening rejser alvorlig tvivl om hans dømmekraft. Han mener simpelthen, at islam får forældre, der bekender sig til troen, til at se igennem fingre med seksuelt misbrug af deres døtre:

"De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Der udkom for nylig en bog, som er skrevet af en somalisk pige, i Norge, hvor hun skriver om forholdene i somaliske familier i Norge. Hun blev voldtaget af sin onkel. Hendes mor og hendes mors veninder og hendes far protesterede ikke. Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktion er som livmoder - de bærer krigernes afkom og skaber nye krigere, men ellers ... Nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi," siger Lars Hedegaard.

Det er en overvældende magt, som islam ifølge Hedegaard har. End ikke kommunismen formåede at fjerne forældres naturgivne kærlighed og beskyttertrang overfor deres børn, men islam har gjort det, mener han – islam har simpelthen overvundet menneskets natur. Dette at se på pigebørn som genstande uden anden værdi end den seksuelle, som de kan berede onkler og fætre, er simpelthen en del af islams kerne, og forældrene har taget det til sig.

Er der nogen her, der tror på det? Hvis nej, hvad siger det så om Lars Hedegaard, at han gør?

Nuvel han modererer udtalelsen på Trykkefrihedsselskabets nettidskrift, Sappho.dk.

”Det er naturligvis ikke noget, der foregår i hver eneste muslimske familie. Jeg hævder heller ikke, at det foregår i de fleste,” indleder Lars Hedegaard.

Vil det sige, at muslimerne ikke lystrer islams bud? Tildeler de faktisk deres døtre en højere værdi end den som seksuel forlystelsesgenstand og livmoder for fremtidens krigere, som islam ellers ifølge Hedegaard har reserveret for pigebørnene? Ja, tilsyneladende:

“En amerikansk undersøgelsen, der i 1993 blev gennemført på initiativ af North American Council for Muslim Women, tydede på, at vold i hjemmet (der omfattede alt fra prygl til incest) mod muslimske kvinder og børn forekom i 10 pct. af den muslimske befolkning,” fortsætter Lars Hedegaard.

10 procent udsættes for “alt fra prygl til incest”. Vil det så sige, at der måske "kun" er én procent, der udsættes for incest? Er det i så fald et højere tal end for øvrige grupper i den amerikanske befolkning? Og igen: Hvordan stiller det så de 99 procent af de muslimske forældre, som slet ikke har forstået, at de ifølge islam skal lade deres døtre misbruge seksuelt af fætre og onkler? Er de ifølge islam og den lokale imam ikke ordentlige muslimer?

Simpelthen forrykt
Hvis nogen skulle være i tvivl, så mener jeg, at Lars Hedegaards påstand om muslimske forældres syn på deres døtre er absurd ud over alle grænser. Det er – for at sige det lige ud – noget af det mest forrykte, jeg har hørt, i hvert fald i det år der nu går på hæld.

Og jeg bekræftes endnu engang i, at jeg gjorde ret i ikke at melde mig ind i det Trykkefrihedsselskab, hvor medlemmerne er af en slags, der vil lade sig repræsentere af Lars Hedegaard som deres formand.

34 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere