Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

8

+2 Skrevet af Torben Cároc 157 dage siden - Direkte link

Borgerløn betyder at betale borgere uanset om de bidrager til samfundet eller ej. Lyder vanvittigt - men virkeligheden er, at enhver borger uden indkomst ALLEREDE modtager diverse bidrag og tilskud som derved udgør en minimumsindkomst. Det medfører så en masse besøg hos sagsbehandler og diskussion om hvilke bidrag som er aktuelle. Borgerløn gør systemet meget simplere og koster ikke flere penge. At omvendt fjerne bidragene eller borgerlønnen helt vil bare skabe et sultende og kriminelt proletariat. Som ville blive til betydelig risiko og omkostninger. Summa sumarum; borgerløn er den simpleste måde at undgå destruktiv uro på.


Skrevet af Uffe Merrild 156 dage siden - Direkte link

Borgerløn gør systemet meget simplere og koster ikke flere penge.

 

Fixed it for you.


+4 Skrevet af Niels Ohlsen 157 dage siden - Direkte link

Betalingsartikel. Minus 1.

- Annonce -

- Annonce -


+1 Skrevet af Michael Thomsen 2 156 dage siden - Direkte link

Minus 1 for ikke at blokere Nullet.


+3 Skrevet af Jens Knudsen 157 dage siden - Direkte link

Borgerløn gør systemet meget simplere og koster ikke flere penge.

 

Sikke noget fordrukkent sludder.

 

Indførelse af borgerløn vil koste 146 milliarder og kræve at skatten øges med 12,7%.

 

http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2017/04/19/borgerloen-et-angreb-paa-al-menneskelig-vaerdighed/

 

At samfundet er tvunget til at finde nye veje, når en stigende andel af arbejdsopgaver i fremtiden overtages af automatisering og robotteknologi er indlysende.

 

Men, en indførelse af borgerløn i den traditionelle kultursocialdemokratiske forstand vil uvægerligt medføre et eskalerende tab af initiativ, motivation, ansvarlighed og værdighed, samt udvide den underklasse hvis primære opgave er, at forbruge sin overførselsindkomst, alt imens et svindende antal af skaffedyr fratages en stigende andel af deres værdiskabelse og dermed også fratages motivation, initiativ, ansvarlighed, flid og værdighed, når de frarøves en endnu en stor luns af deres værdiskabelse.

 

Det kaldes socialisme, det er prøvet masser af gange, masser af steder. Erfaringen er, at det ikke er en langtidsholdbar model, og at det ikke har været bæredygtigt nogen steder, nogensinde.

 

Der skal altså nyskabelse til, ikke blot mere hovedløs kultursocialdemokratisk tvunget lighedsfascistisk statsautoriseret omfordeling.

 

Suk!


+3 Skrevet af Ulrik B. Petersen 157 dage siden - Direkte link

Enig med dig, Jens.

Lars Seier Christensen taler dog ikke om nutiden, men om fremtiden, som han mener vil præges af robotter, som han ikke ved meget om. Hvad han fortæller om robotternes fremmarch er ren fantasi, næret af at visse politikere som fx. Troels Lund Poulsen hovedløst har kastet sig ud i visioner om fremtidens samfund, hvor robotter kan alt muligt. Ikke kun det, men de antages også at være udstyret med intelligens. Der er endda nogen, der fantaserer om at de vil kunne tage magten fra mennesket.

Robotter er nyttige maskiner til automatisering, men de har deres begrænsning. De er ikke intelligente, da de ikke kan "beslutte" andet end hvad de er programmeret til (en begrænsning, mindst 80% af Folketingets og byrådenes medlemmer også er underkastet). Desuden kan de i princippet kun udføre monotont arbejde, dvs. ensformige operationer, der ikke er alt for komplicerede. Jeg har ihvertfald svært ved at forestille mig en robot klippe folks hår, reparere deres tænder eller udskifte deres øjenlinser (grå stær operationer).

Robotter er langsomme i forhold til specialmaskiner, der er målrettet specifikke arbejdsopgaver. Men de er velegnede, hvis der skal skiftes mellem forskellige (men monotone) arbejdsopgaver som fx. sprøjtemaling og (især punkt-) svejsning. Robotter er ikke velegnede til mekaniske montageopgaver, med mindre de er meget simple. De duer heller ikke til kødudskæring etc., så det er ikke fra den kant, slagteriarbejderne er truet. Og hvad med bilreparationer?

Der er andre problemer, som tårner sig op, hvis man vil erstatte mennesket med robotter. Dels den (visuelle og manuelle) overvågning af arbejdsprocessen, som mennesket tidligere har udført, og dels styringen af materialeflow'et. Robottet skal jo have noget at arbejde med.

Meget kan udvikles, men man er jo hele tiden i konkurrence med den menneskelige arbejdskraft, så udfordringerne er måske i nok så høj grad lønsomhedsmæssige som tekniske.

Alt dette er for omfattende til at beskrive her, men hvis man tror meget på intelligente robotter, kan man jo tænke lidt over om man synes at ens computer er særlig intelligent.


Skrevet af Claus Wøbbe 156 dage siden - Direkte link

Ulrik, jeg er ked af at sige det, men du taler om robotter som man gjorde det for 10 år siden. Lige om hjørnet venter der altså noget, vi ikke har set før mht. robotter og kunstig intelligens. Der venter robotter, der er i stand til at tillære sig ny adfærd helt uden styret træning fra mennesker. Desuden vil robotterne i den ikke alt for fjerne fremtid kunne tænke og "finde på" selv.

 

Jeg kan stærkt anbefale denne TED-video, der vel at mærke afspejler holdninger og forudsigelser, der deles af mange førende forskere og IT-folk.


+3 Skrevet af Ulrik B. Petersen 156 dage siden - Direkte link

Du skal ikke være ked af at være uenig med mig. Sådan er det med debat, og jeg hilser modsigelse velkommen. Men jeg tror ikke et øjeblik på "kunstig" intelligens. Blandt menneskets mest interessante egenskaber er at de ofte vil handle irrationelt. Sommetider med katastrofale resultater, men til andre tider med geniale. Uanset hvordan en robot programmeres, vil den ALTID handle rationelt, dvs. i overensstemmelse med indlæring og erfaring. Sådan er vi mennesker ikke, og det er både vores styrke og svaghed.

Men bortset fra det, er det taktile område fortsat underudviklet. Med ordet "taktile" mener jeg den tekniske disciplin at lade en maskine føle, det vi mennesker kan med en kombination af vore sanser. Vi kombinerer det, vi ser, med det, vi hører eller mærker med fingrene eller fornemmer, og det kan ingen robot. Ellers vil jeg gerne se en robot spille fx. violin, klaver eller blæse obo.

Jeg nævnede også at der er mange opgaver, vi mennesker kan klare med lethed, som en robot umuligt kan klare, og det fastholder jeg.

Robotter og specialmaskiner vil givetvis komme til at erstatte en række jobs, som udføres af ufaglærte, men ikke et eneste job, der udføres af faglærte. Jeg gad fx, nok se en robot foretage det, en elektriker gør under en elinstallation. Eller en blikkenslager, eller en tømrer osv. 

Og jeg ville hilse en robot velkommen, der kan holde et badeværelse, hvor der er meget kalk i vandet. For ikke at tale om at rense afløb og tagrender. For er der noget, jeg hader, er det lige den slags jobs for husherren. (Mærkeligt nok hører man aldrig noget om ligeberettigelse ved den slags opgaver).

Jeg tror ikke et øjeblik på at borgerløn kan realiseres. Der findes formentlig mindst en milliard mennesker, der gerne vil til Danmark for at få borgerløn uden at røre en finger. Og den socialistiske tvangstanke om universel lighed vil indebære at de skal have lige så høj levestandard, som dem, der knokler for føden. Det er ikke svært at se at denne idé er dødfødt.

Må jeg så lige tilføje at jeg har beskæftiget mig med industriel automation i mere end 35 år. Det betyder ikke at jeg automatisk har ret i alt om dette emne, men det betyder at jeg nok ved mere om automation end Lars Seier Christensen, hvilket han formentlig ville medgive, da han er en meget fornuftig mand. Men den med borgerløn må han længere ud på landet med. 


Skrevet af Dennis Thrysøe 155 dage siden - Direkte link

Jeg er egentligt overordnet enig med dig, men følgende vinkling er et godt eksempel, på hvorfor det kan være svært at gennemskue mulighederne for udviklingen:

Ellers vil jeg gerne se en robot spille fx. violin, klaver eller blæse obo.

Præcis de samme lyde kan vel tænkes lavet i software? Dermed kan både mekanisk robot og instrument i træ og messing springes over.

 

Jeg tror også Brdr. Wright havde svært ved at se potentialet i den teknologi de selv var igang med at udvikle. 

 

640 kB var ikke nok til alle i det lange løb :)


Skrevet af Ulrik B. Petersen 155 dage siden - Direkte link

Man kan ikke i dag kunstigt lave de samme lyde som med instrumenter. Med nogle instrumenter som fx. horn, fagot og cello, lyder det rimeligt, men fx. ved violin og klaver er afstanden til det ægte ret stor. P.t. er det især de højere frekvenser, der volder problemer. Om man nogensinde når til at skabe en fuldstændig efterligning, er svært at sige, men man kan ikke narre en professionel musiker eller lytter i dag. 

Med musikprogrammet Sibelius og en udvidelse med programmet Noteperformer, kan man komme ganske tæt på noget acceptabelt (dog ikke den ægte vare) med orkestermusik, men man kan alligevel godt høre forskel, ikke mindst fordi musik ikke kun er toner, men også udtryk og stor variation af tempi og dynamik. Jeg ved lidt om det, da jeg selv morer mig med at komponere klassisk musik som pastiche.

Jeg brugte i øvrigt kun musikinstrumenter som et anskueligt eksempel på nogle af robottens begrænsninger for at understrege dens taktile problemer. 


Skrevet af Claus Wøbbe 155 dage siden - Direkte link

Ja, det er korrekt at i dag har robotter og AI mange begrænsninger, men artiklen handler jo netop om, hvordan verden vil se ud i fremtiden, nærmere betegnet om 20-30 år.

 

Det er meget lang udviklingstid for rigtig mange teknologier, og i hvert fald for AI. Som Ray Kurzweil pointerer forløber disse teknologiske udviklinger nærmest eksponentielt og ikke lineært, hvorfor de landvindinger, vi når i fremtiden, vil komme hurtigere og hurtigere.

 

En anden teknologi, der udvikler sig eksponentielt, er nanoteknologi. Videreudvikling af 3D-print og nanoteknologi vil givet vis indenfor 20-30 år betyde, at vi mere eller mindre selv kan producere hvad som helst ud fra grundstofferne - en skovlfuld jord og en spand vand. Behovet for at have virksomheder, der producerer fysiske produkter, vil langsomt men sikkert svinde ind.

 

Ultimativt vil dette sætte hele grundlaget for skabelsen af profit i kraft af produkters værditilvækst under pres. Og det samme med behovet for menneskelig arbejdskraft - det vil forsvinde.


Skrevet af Niels Ohlsen 156 dage siden - Direkte link

Hvad mener jakro, 180 graders redaktion (et anonymt navn, som ellers er ulovligt på 180) så selv om ideen om borgerløn?

 

Jeg er lodret imod, som adskillige andre i medierne har været det i løbet af dagen.

 

Efterhånden virker det på mig, som om Lars Seier bare skal mene noget modsat af alle andre liberale. Just for the heck of it.

 

Før det, var det hans positive holdning til den ikke republikanske såkaldte præsident Trump.

 

Men okay, fred da være med det. Selvom jeg ikke helt forstår mediernes helt store sensationslystne opmærksomhed over, hvad Seier NU mener.

 

Men tjah, hvis Thorsen eller Bagger lige pludseligt mente en hel masse om verdenspolitikken (også den i Danmark), så ville medierne sikkert gerne lægge megen spalteplads til.

 

Det er bare efter min mening temmelig ligegyldigt.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

3
3
12
9
8
8
7
11
20
13
13
11
8
13
11
15
4
8
10
15

- Annonce -

- Annonce -