Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

64

Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link
Lene E's grundlovstale var bygget på præcis samme retorik, som Nyrups valgtale i 2001, hvor han endte med at stå og rive bøger i stykker. Den var et skræmmende selvmål - men det er man man efterhånden vandt til fra hende.

Lene E har været en kæmpe fiasko. På alle tænkelige måder. Eneste årsag jeg kan komme på til at der ikke er fortaget en udskiftning er, at det ser ca. ligeså sørgeligt ud mht. mulige afløsere.

Konservativismen har en plads i dansk politik. Men den er pt. et ledigt politisk standpunkt, der i hvert tilfælde ikke varetages af Konservative. Og Lene E? Ja - hun har vist udspillet sin rolle i dansk politik.

Skrevet af Jeppe Bech 1635 dage siden - Direkte link
På en måde mangler vi vel partiet Konservativ Alliance - altså de "rigtige konservative" fra før de blev socialdemokrater, ligesom LA er de "rigtige liberale", fra før Venstre blev socialdemokrater.

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Hvis der er et ønske om det, skal der jo nok dukke et op på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror det ikke.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Grølheim 1635 dage siden - Direkte link
Borgerligt projekt?  Nu er der forskel på borgerlige partier. De Konservative er ikke Venstre. De Konservative har alle dage været et stats-venligt parti, medens sande liberalister hverken kan gå ind for Gud, monarkiet eller fædrelandet. Det  "borgerlige projekt" er to forskellige ting afhængigt af om man er liberal eller konservativ. Det fleste borgerlige vælgere har dog nok skabt deres eget personlige "projekt" ved at plukke lidt vilkårligt fra de to yderstandpunkter.

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Ja, det er nemt at være pragmatiker...

Skrevet af Peter Stidsen 1635 dage siden - Direkte link
Og spørgsmålet er hvad man får som alternativ.

Hvis vi nu udradere konservative generelt og i stedet fik Liberal Alliance på den plads i dansk politik hvad er så forskellen. De konservative er gået fra sin borgerlige økonomiske politik som udgangspunkt og dermed tilsluttet sig socialdemokratisk økonomisk tankegang med velfærdsstat. Det har de gjort ud fra en analyse om, at det er der mange flere stemmer i. Well, det er jo samme årsag Venstre har tilsluttet sig social demokratisk velfærdsstat. Og samme grund til, at vi har haft en borgerlig regering i snart ti år. Det og så udlændingepolitikken stærkt leveret af DF.

Liberal Alliance har sin berettigelse i dansk politik på den borgerlige økonomiske politik. Udlændingepolitikken derimod er stærkt bekymrende. Åbne grænser og lukkede kasser. Men i hvilken rækkefølge kommer vi til at se det?? Har eks Radikale mandsmod og moral til at gå op imod diverse organisationer der vil hamre løs på en sådan udlændingepolitik med påstande om at man bryder menneskerettighedskonventioner osv osv? Et er tanken og det man gratis har skrevet i sit partiprogram og principprogram; Noget helt andet hvordan vi så Anders Samuelsen begræde udsendelsen af afviste asylansøgere sidste år, med krav om permanent opholdstilladelse til dem i stedet.

Liberal Alliance er ikke længere helt så kritisk overfor DF som de har været. Ikke desto mindre gemmer der sig en Radikal inde bagved facaden på alle tre nuværende FT'ere. En gang Radikal altid Radikal. Hvordan bliver så samarbejdet med DF omkring udlændingepolitikken med DF når vi når 3-4 år ind i en ny regeringsperiode? Og i tilfælde af vi nu har udraderet Konservative, hvad er det så for en regering og regeringsgrundlag der skulle være?
LA og DF er kontra på stort set alle områder i realpolitik. DF og K er kun kontra på den økonomiske politik. Men senest må man dog virkelig tage hatten af for DF der leverede dagpengereformen som kun kunne lade sig gøre med deres accept.
DF vil altid være helt afgørende for en "borgerlig" regering, da der ikke findes et reelt flertal i befolkningen for en borgerlig regering (60% af DF's vælgere er socialdemokrater og det der er værre).


Udskifter man derimod Lene Espersen med Connie Hedegaard vil man muligvis få noget opbakning til K igen. Hvorfor? Ja, i hvertfald ikke fordi hun er mere borgerlig! Langt fra og tvært imod. Men det kan nu være fornuftigt nok for der er stadig en større del svingvælgere der kan tiltrækkes af Connies grønne dagsorden etc og dermed hjælpe blå blok mod "sejren". Man kan bare ikke føre borgerlig politik. Dog kan man forhindre den anden blok i at føre endnu mere socialistisk politik og især i forhold til udlændingeområdet kan man fastholde en stram politik (har også stor indvirkning på den økonomiske politik indirekte).


Men det optimale mix må være en VKOI regering med O og I som støttepartier der hver for sig tager sig betalt på deres områder for at lægge stemmer til VK's nødvendige socialdemokratiske dagsorden.

Alternativt er det bedste, at lade de røde få magten og køre landet i sænk hurtigst muligt så det er klart for enhver vælger at der skal voldsomme reformer til. Jeg hælder mest til det sidste, da små justeringer fra en borgerlig regering gennem lang tid kun vil trække det u-undgåelige i langdrag (10-15 år) og dermed sætte landet endnu længere bagud. Det optimale vil være en accelereret udvikling i negativ retning så vi kan få totalreformeret landet.

Nå, var ikke meningen jeg ville skrive en hel klumme, men havde del at sige til lige det!

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Jeg synes du gør det mere bøvlet end det behøver at være. Vi kan se det, sort på hvidt, at Lene Espersen gerne vil bevare topskatten, at hun er imod mere personlig frihed osv., når hun anklager Liberal Alliance, som stort set udelukkende markedsfører sig på disse emner, for at ville "fanden tage de sidste".For så vidt angår topskatten er der tale om et klart kursskifte. Jeg har stor forståelse for, at man som medlem af Konservative må være meget forvirret.For så vidt angår den personlige frihed, må man konkludere, at Lene Espersen simpelthen ikke forstår sig på, hvad frihed indebærer. Hun forstår det ganske enkelt ikke.Og hun er ikke ene. Jacob Axel Nielsen, Mike Legarth og hvad de nu ellers hedder, har fra tid til anden været ude med nogle voldsomt etatistiske udfald imod borgerlige synspunkter.Så måske der i virkeligheden er sket et paradigmeskift i folketingsgruppen?

Skrevet af slettet bruger 1133 1635 dage siden - Direkte link
Kære Nikolaj,
Hele folketingsgruppen er utroligt fail, set bort fra nogle få lyspunkter. Lenes dæmonisering og fremmedgørelse af Liberal Alliance handler udelukkende om det: dæmonisering og fremmedgørelse. Den borgerlige fløj er til høj grad i retræte i meningsmålingerne, og da udviklingen begyndte, indledte man forsøg på at karaktermyrde socialistiske politikere. Nu sker det samme internt på den borgerlige fløj; Konservastive går tilbage, LA går frem. Lenin forsøger at stoppe vælgerflugten ved at messe for en forsamling, der består for 90 pct. af hendes egne akolytter. Det er dybt tåbeligt, men Lenin har, set fra synspunkter andet end det politisk-tekniske, altid, altid været FAIL!

P.S. Jeg er efterhånden desværre også blevet skuffet over Jarlov, der har fremstået særdeles heilende i forhold til partiets linje og bl.a. har formået at præsentere genopretningsplanen som en fantastisk borgerlig landvinding. På den anden side ville det også være partiskadeligt, hvis hele folketingsgruppen gik amok på hinanden, så tingene bør måske også ses i det perspektiv. Men Liberal Alliance har vist, at der er marked for en borgerlig økonomisk politik, så det er måske på tide rent faktisk at gøre noget, men spørgsmålet er måske nu, hvor vidt K og LA har det samme vælgersegment. Noget siger mig, at det handler om nogenlunde de samme mennesker, alligevel ;)

Skrevet af ckh 1635 dage siden - Direkte link
Lene Espersen forsøger med forskellige standpunkter at bevare sin egen stilling og sit parti. Hendes kurs er zig-zag og hendes politiske moral har nu vist sig tydeligt. Hendes partimedlemmer sidder paralyserede og betragter vælgernedgangen. Konklusion: De forsøger alle kun at bevare taburetterne i henholdsvis regering og folketing. - Hvad LA angår opnår Anders Samuelsen ikke at blive "tungen på vægtskålen" så længe hans tilslutning sker ved at tage stemmer fra de andre borgerlige partier. Jeg er stadig skeptisk overfor hvor stor nedgang man spår DF. Mange personer vægrer sig ved at fremstå som dette partis vælgere, men på dagen sætter de krydset hos Pia K. Grunden hertil er, at mange danskere prioriterer en stram indvandringspolitik og en større uafhængighed af EU. - Det er meget svært for LA at kalde sig liberal og samtidig tilslutte sig DFs indvandringspolitik og EU skepsis, og netop dette vil efter min mening begrænse LAs muligheder for at vokse virkelig meget. Foreløbig holder AS lav profil omkring disse to emner i håb om, at de ikke bliver fremherskende i valgpropagandaen om et år. Her har vi svagheden ved den borgerlige fløj. Partierne er uenige, og i stedet for at erkende, at man ingen regeringschancer har uden DFs støtte (hvad enten man ka' li' dem eller ej),b fortsætter man uenigheden, - medens S, SF og enhedslisten propaganderer en enighed, som vælgerne ser som en styrke.

Skrevet af _slettet_bruger_177 1635 dage siden - Direkte link
Var Fremskridtspartiet liberalt?

Skrevet af Peter Bjørn 1635 dage siden - Direkte link
Det kan man vist roligt sige (omend nogle liberale vil bestride det liberale i at begrænse indvandring).

Skrevet af Skovgaard 1635 dage siden - Direkte link
"Det er meget svært for LA at kalde sig liberal og samtidig tilslutte sig DFs indvandringspolitik og EU skepsis"

EU skepsis er da yderst liberalt. Stram indvandringspolitik er nu heller ikke uliberalt så længe at indvandrerne stikker snablen i statskassen så snart de krydser grænsen. Men LA ønsker jo åbne grænser, lukkede kasser, hvilket er ret liberalt.


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link
>Det er meget svært for LA at kalde sig liberal og samtidig tilslutte sig DFs indvandringspolitik og EU skepsis

Nej da - EU er et decideret anti-liberalt projekt.
Ang. åbne grænser / lukkede kasser, så må man, hvis sidstnævnte ikke kan lade sig gøre, gå ind for omvendt førstnævnte (lukkede) - og udelukkende stille sig positivt overfor indvandring, der med garanti ikke ligger staten til last.

Dansk statsborgerskab (og dermed stemmeret) burde gives til folk, der i 7 sammenhængende år har været selvforsørgende.

Det ville være klædeligt, om Liberal Alliance trådte i karakter i spørgsmålet om indvandring.

Skrevet af Hanna Ella Sandvik 1635 dage siden - Direkte link
Det fremgår vist ret klart af partiprogrammet, at LA går ind for åbne grænser, lukkede kasser.

Skrevet af Hans Henrik Juhl 1635 dage siden - Direkte link
Men det er desværre en håbløs holdning at have, da den forudsætter at man kan lukke kasserne. Det kommer der aldrig politisk opbakning til med mindre Staten ender i bankerot

Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link
Jeg havde fejlformuleret mig (rettet). Hvad jeg mente var - at kan man ikke få "lukkede kasser" må man sige nej tak til indvandring, der potentielt kan ligge staten til last.

Skrevet af Peter Bjørn 1635 dage siden - Direkte link
"vi vil ikke tillade den løbske liberalisme a la Liberal Alliance og Saxo Bank, hvor alle er deres egen lykkes smed og fanden tager de sidste"

/facepalm

Som taget ud af den røde drejebog.

Skrevet af Peter Kurrild-Klitgaard 1635 dage siden - Direkte link
Det er simpelthen så trist og smertefuldt at skulle være helt enig. De Konservative har de sidste par år haft en unik chance for at positionere sig på klassiske borgerligt-liberale mærkesager (som Venstre gjorde sidst i 1980erne), og i stedet har man endnu engang formået at "snatch defeat out of the jaws of victory".

De De Konservative i 1970erne var nede og vende (var det 3,7 pct. i en måling?), var der en grænse, under hvilken man havde svært ved at falde. Man havde +100.000 medlemmer, og København og de fleste provinsbyer havde et solidt klassisk "borgerskab", hvoraf mange kulturelt set kun kunne være konservative (med stort eller lille K). Sådan er det ikke mere. Jeg siger ikke, at De Konservative er færdige som parti--det var der en kendt valgforsker ved Aarhus Universitet, der i slut-80erne forudså for Venstres vedkommende--men jeg tror faktisk, at partiet kan blive væsentligt mere presset, end man var i 1970erne. Fordi man demografisk, strukturelt og organisatorisk er svagere--fordi man har ringere parlamentarikere--og fordi vælgerne er langt mindre loyale.

De Konservatives problem er, at de sådan set har prøvet næsten enhver mulig strategi--men som regel kun i en dag eller to af gangen.

Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link
>De Konservatives problem er, at de sådan set har prøvet næsten enhver mulig strategi--men som regel kun i en dag eller to af gangen.

Hm - det virker ellers fint for Villy?? Men ja - borgerlige vælgere er ikke ligeså lette at narre...

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Bare fordi det virker for Villy betyder det ikke, at det også vil virke for alle andre. For det er jo evident, at Konservative ikke når at gribe alle de bolde de selv har kastet i luften.

- og hertil kommer, vil jeg mene, en fuldstændig katastrofal markedsføringsstrategi. "Borgerlige stemmer der arbejder" var et dårligt slogan i sin tid; men "vi holder Danmark på sporet" er fuldstændigt latterligt. Men prøv for sjov skyld at kigge deres markedsføringsmateriale igennem. Meget af det ligger på deres hjemmeside. Hér vil du opleve, at den måde partiet omtaler sig selv, primært er i paroleform; med paroler der netop er hentet fra partiets egne "fyrtårne" i 1960'erne og 1980'erne. Tænk, at de er reduceret til at være et parti, som kun vil omtale sig selv i fortidens termer.

Skrevet af Mie Harder 1635 dage siden - Direkte link
Der er nu ellers fornuftigt nok ting at trække på i "fortidens termer". Blandt andet Mogensens 11 konservative teser, som Poul Schlüter som bekendt tilsluttede sig i sin ordførertale i 1973. Den kurs, der blev lagt i 70'erne og i hvert fald i starten af 80'erne kunne man med fordel drage på i dag. Desværre slingrer partiet i stedet rundt og tør hverken mene det ene eller det andet.

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Det er jeg som sådan også enig i. Men hvis der ikke står mere end en enkelt parole, så går meningen fortabt.

Kristian Mogensens 11 punkter var og er rigtigt gode. De indeholder essensen af alt det gode, der engang var Det Konservative Folkeparti. Men de er også nedfældet på et tidspunkt, hvor der var konflikt om, hvilken kurs partiet skulle tage, hvilket den sidste sætning i afslutsteksten (der desværre ikke er genoptrykt i de fleste nyere kopier der er i omløb) bemærker så fint: "Hvis du er uenig, hører vi ikke hjemme i samme parti" (eller noget i omegnen deraf).

Med de 11 punkter in mente kunne man måske lidt spøgefuldt spørge, om det ikke er De Konservative, der nu om stunder forventer, at de stegte duer kommer flyvende af sig selv?

Skrevet af Peter Bjørn 1635 dage siden - Direkte link
Peter, De Konservatives problem er at de i mainstream politisk stil profilerer sig på hvem de er imod, mere end hvad de egentligt står for.

Først var det DF de rasede imod, nu er LA synderen. (Og for nogle år siden flirtede de med De Radikale) Utroligt at de kan være iregering, de lader jo ikke til at vide hvem de synes om.

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Men hvad står de egentlig for, kunne man spørge.

Peter Kurrild lave for nogle år tilbage et stykke papir for CEPOS, hvori han undersøger tendenserne indenfor partierns politiske retorik. Den kan stadig findes på CEPOS' hjemmeside og er anbefalingsværdig læsning.

Skrevet af Peter Bjørn 1635 dage siden - Direkte link
De konservative står reelt ikke for noget. De er reduceret til at jagte stemmer, og deres retorik om at være den del af regeringen der kæmpede for skattelettelser viste sig for år tilbage at være varm luft.

Det eneste der skal få en Konservativ politiker til at ryste i bukserne er at en tilfældig bladsmører skriver lidt vås om dem, jfr. deres gentagne vendinger aka omflakkende kurs hvad angår skattepolitikken, fx. efter Charlotte Dyremose-affæren.

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Det er jeg for så vidt enig i... Men:

Som alle andre organisationer, består De Konservative individer og ikke andet. Jeg har indtil flere i min omgangskreds, som er dybt frustreret over både den måde, hvorpå partiet bliver forvaltet, og den politiske linje (læs: slingerkurs) man har lagt sig.

Jeg var selv engang medlem af partiet - og stolt af det. Men hvis jeg i dag modtog et indbetalinskort fra dem ville jeg nok være nødt til at skulle tænke mig om en ekstra gang før jeg betalte det.

De Konservative skal være glade for, at så mange "tvivlere" trods alt har valgt at blive i partiet. Rigtigt glade. Jeg selv forstår ikke, hvorfor man dog skulle blive hængende, når nu alt det man selv står for, tydeligvis ikke er principper og idéer, som ens ledelse bryder sig om.

Skrevet af Isabella Balkert 1635 dage siden - Direkte link
Lene Espersen er den blyballon der vil sørge for et konstant og tiltagende fald i vælgertilslutningen.

Skrevet af Peter Bjørn 1635 dage siden - Direkte link
Mere Lene! Mere Lene!

Skrevet af Nikolaj 1635 dage siden - Direkte link
Ditto :-)

Skrevet af ThomasP 1635 dage siden - Direkte link
Hvis man keder sig, så er der et godt grin her: http://www.lavere-skat.dk/

Måske de burde lukke siden?

Skrevet af Peter Bjørn 1635 dage siden - Direkte link
Nejda, så kan vi andre jo ikke more os længere.

Skrevet af Helle 1635 dage siden - Direkte link
Jeg har længe stemt konservativt. Jeg er ikke liberal og bliver det næppe aldrig, alligevel ryger mit kryds til LA næste gang. Der er simpelthen ikke andre borgerlige partier tilbage, og der er så mange borgerlige (fælles liberale og konservative) mærkesager, der trænger til at blive gennemført, at det skriger til himlen.

 Valgte jeg at sætte mit kryds ved de konservative, kunne jeg lige så godt ha' valgt at sætte mit kryds ved socialdemokraterne. Forskellen er ens - bortset fra, at Lenes stemme er nemmere at udholde at høre på end Helles, ikke at det siger så meget.

Jeg tror heller ikke på, at det er muligt at reformere partiet indefra pt. Jeg tror, de skal helt ned at dykke, før de indser, hvilken fejlslagen kurs, de har været inde på de senere år. Rasmus Jarlov er efterhånden den eneste i partiet, der sidder på Borgen, jeg har tillid - måske kan han være med til at rette det op om nogle år?

Skrevet af slettet bruger 344 1635 dage siden - Direkte link
Og nu har Lene-pigen også lagt sig ud med det borgerlige medlem fra Færøerne, hun ender nok som æresmedlem i enhadslisten.
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

11
12
15
7
14
18
16
11
17
6
15
13
9
11
14
16
22
11
8
6

- Annonce -


Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -