Kontakt 180Grader.dk
78

Skrevet af ateo 1372 dage siden - Direkte link

Tillad mig at forklare noget for dig, grundloven indeholder i alt 89 paragraffer, så hvor er det lige du får resten fra?


Skrevet af Callesen58 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er godt, at det er blevet bedre, men det var bedre, om det var godt.


Skrevet af Thomas Christensen 1372 dage siden - Direkte link

Det ville være rigtig, rigtig interessant at høre en LA'er (gerne en MF'er) retfærdige gøre denne åbenlyse, hykleriske dobbeltmoral. Men det er nok for meget at håbe på.

- Annonce -


Skrevet af Frihed 1372 dage siden - Direkte link

De har vel travlt med at sætte overførselsindkomsten op til indvandrere og indgå forlig om at åbne op for flere problemindvandrere som påfører danskerne endnu flere udgifter, højere skatter og truer Danmark på længere sigt?


Skrevet af Jesper Kristensen 1372 dage siden - Direkte link

Sagen er den, at vi har brug for to ting:

 

1. En grundlovsændring, der fjernet ladeporten som parafraseret siger, at "alt det her gælder, pånær hvis nogen vedtager en lov der siger noget andet"

 

2. En forfatningsdomstol, der er befolket af dette lands dygtigste jurister (den type, der kender noget til juridisk filosofi)

 

For beundringsværdig som LA trods alt er, så er de reelt inhabile, da de er politikere.


Skrevet af Soren Kenner 1372 dage siden - Direkte link

Hej Claus Due

 

Jeg vil gerne give dig begrundelsen for at LA stemte for de tre lovforslag du nævner. Først og fremmest skal du huske at enhver lov der handler om at regulere adgang til hjem, fratage rettigheder mv. altid er prædikeret på en afvejning / prioritering. Der vil altid ligge en vurdering til grund hvor man holder de negative konsekvenser af en lov (f.eks. krænkelse af en frihedsrettighed op mod en fordel som f.eks. mulighed for tidligere at kunne gribe ind overfor forældre, der misbruger deres børn). Loven om ekspropriation er et godt eksempel –– her vurderer man at almenvællets interesser i nogle sammenhænge kan veje tungere end den enkelte borgers ejendomsret.

 

Når love skal føres ud i livet (altså anvendes til administration eller regulering af borgernes rettigheder i samfundet) træder en praksis i kraft –– denne udføres ofte af en eller anden form for administrativ enhed –– en socialforvaltning, en ordensmagt eller i nogle tilfælde manderet f.eks. af et byråd. 

 

Man ser ofte at praktis omkring administration af et lovkompleks ender med at blive 'gradbøjet' af de myndigheder der skal løfte lovens anvendelse. Et godt eksempel herpå er den helt skandaløse udvanding der er sket omkring håndtering af ekspropriations sager. Hvad der begyndte som en lov tiltænkt offentlige anlægsprojekter som veje og broer bruges nu i flæng til at tilgode se musikfestivaller, golfbaner og lagerhoteller. Og det er selvfølgelig rigtig skidt.

 

OK –– det var en præamble. Nu til selve de tre lovstykker, du nævner:

 

Lov 141, som giver sociale myndigheder hjemmel til ransagelse af private hjem uden dommerkendelse, hvis der er børn i huset og forældrene “ikke samarbejder”. Her vurderer LA at børnenes tarv vejer tungere end forældrenes ret. Loven kan i øvrigt ikke bruges som en 'blankocheck'. Der skal være specifik og veldokumenteret mistanke.


Lov 159, om offentlig kommunikation. LA mener ikke at denne lov på nogen måde krænker brevhemmeligheden. Brugernes data opbevares betryggende. Men du skal være opmærksom på at politiet i lov indført af VKO jo med begrundet mistanke men uden dommerkendelse må aflytte din telefon og læse dine mails og åbne dine breve. Denne lov giver dem mao. ingen nye rettigheder.


Lov 118, 202 og 203 vil gerne beskytte os danskere imod onde (læs: ulicenserede) spilletjenester og forhandlere af lægemidler på det store, slemme Internet. Vurderingen her kørte mest på at man via online nettjenester kan bestille og bruge lægemidler / stoffer der ikke er tilladte i Danmark og det er ikke underlagt nogen kontrol af lægemiddelstyrelsen eller lign. Det blev vurderet at skadevirkningerne heraf oversteg den krænkelse man måtte føle ved ikke at kunne købe produkter, der alligevel var forbudte eller kun på recept i Danmark. Man kan sagtens argumentere for at loven om adgang til lægemidler skal være mindre stram (og det er jeg personlig tilhænger af) --  men sålænge et flertal ønsker at fastholde denne lovgivning giver det ikke mening at støtte muligheden for at bryde loven via internettet.

 

Afslutningsvis vil jeg påpege at politik også handler om at opnå resultater. Det er nemt nok at forholde sig distanceret og kritisk og påpege, hvorden tingene burde være i det man selv opfatter som en ideel verden. Det er en hel del sværere at medvirke til konkret forandring, der trækker i den rigtige retning.

 

Håber dette gav dig de svar du søgte.


Skrevet af Frihed 1372 dage siden - Direkte link

Jeg bliver vred når jeg læser sådan noget.

Lov 141
Dette er en glidebane og helt unødvendigt. Naturligvis kan man komme i kontakt med disse mennesker på anden vis. Der skal ikke være noget stasi-agenter der bare pludselig har ret til at brage ind i folks hjem. Fy for den lede. I skulle skamme jer. Og I er altså ikke bedre end alle de andre formyndere og socialdemokrater. Anders Samuelsens fine skema han har rejst rundt med er intet værd; LA ligger sammen med alle de andre skod-partier i Danmark.

Lov 159
Dette er bevis på glidebanen. Det at andre tidligere har indført en idiotisk frihedsundergravende lov kan ingenlunde være en undskyldning for at finde på nye lignende love! Nej, den anden lov skal da væk! At stemme for dette er fuldstændig uacceptabelt. Fy for den lede.

Lov 118, 202, 203
Nej nej nej nej nej. Nu må i FANDME holde op! LA har for helvede da ikke stemt for de rædselsfulde ting du nævner?!

Vi skal IKKE have Internet censur! Internet-censuren skal væk - vi skal ikke have mere. Hvad FANDEN tænker I på?! Det rager ikke politikerne om folk spiller på "ulicenserede" (er I fucking åndssvage - det er ikke staten som skal "licensere" spilletjenester eller andet) spilletjenester. Det rager ikke danske politikere om folk køber lægemidler udenfor det danske Apoteker-monopol. I stedet burde monopolet ophæves og folk FRIT kunne købe det de ønsker. Det rager ikke staten eller politikerne hvad folk vælger at indtage.

Ergo, ALT trækker i den forkerte retning. For fanden hvor I skuffer :-(  Fy for satan, hvor er min afsky for jer stor. :-( 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

11
28
27
28
4
19
46
16
17
19
16
26
15
5
27
18
40
75
27
19

- Annonce -


- Annonce -