Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

78

Skrevet af _slettet_bruger_7373 1603 dage siden - Direkte link

Tak for at afsløre LA´s dobbelmoral. Jeg mener stadigvæk at de er de mindst værste i folketinget men de fortjener nu alligevel en røvfuld. Det er ihvertfald tydeligt nok at magt korrumperer.


Skrevet af slettet bruger 8261 1603 dage siden - Direkte link

Jeg havde oprigtigt håbet på at LA ville sigte højere end at være de mindst værste.

 

Det mindste onde er og bliver dog et onde.


Skrevet af slettet bruger 7320 1603 dage siden - Direkte link

Velbekomme. Det er ment som en kærlig endefuld - havde det været et hvilket som helst andet parti tror jeg ikke, jeg ville have besværet mig. Forhåbentlig læser Joachim det, for hvis ikke en hæderlig person, som reagerer så stærkt på brud på Grundloven, kan se splinten i eget øje, ja så...

 

Den tanke har jeg ikke lyst til at tænke.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Callesen58 1603 dage siden - Direkte link

Det er godt, at det er blevet bedre, men det var bedre, om det var godt.


Skrevet af ateo 1603 dage siden - Direkte link

Tillad mig at forklare noget for dig, grundloven indeholder i alt 89 paragraffer, så hvor er det lige du får resten fra?


Skrevet af slettet bruger 7320 1603 dage siden - Direkte link

Angivelserne af "Lov XYZ" er ny lovgivning. Angivelserne med § er paragrafferne fra Grundloven.


Skrevet af slettet bruger 834 1603 dage siden - Direkte link

Fedt at starte en udstilling af ens manglende forståelse, med en nedladende bemærkning. :-)


Skrevet af slettet bruger 8261 1603 dage siden - Direkte link

Enten er grundloven og især dens ånd absolut og urørlig, eller også er den til grin og kan frit ignoreres når man lige syns der er brug for en lov...

 

Så LA - hvilken een af de to er det?

 

Prøv engang at finde et standpunkt.


Skrevet af Thomas Christensen 1603 dage siden - Direkte link

Det ville være rigtig, rigtig interessant at høre en LA'er (gerne en MF'er) retfærdige gøre denne åbenlyse, hykleriske dobbeltmoral. Men det er nok for meget at håbe på.


Skrevet af Frihed 1603 dage siden - Direkte link

De har vel travlt med at sætte overførselsindkomsten op til indvandrere og indgå forlig om at åbne op for flere problemindvandrere som påfører danskerne endnu flere udgifter, højere skatter og truer Danmark på længere sigt?


Skrevet af Jesper Kristensen 1603 dage siden - Direkte link

Sagen er den, at vi har brug for to ting:

 

1. En grundlovsændring, der fjernet ladeporten som parafraseret siger, at "alt det her gælder, pånær hvis nogen vedtager en lov der siger noget andet"

 

2. En forfatningsdomstol, der er befolket af dette lands dygtigste jurister (den type, der kender noget til juridisk filosofi)

 

For beundringsværdig som LA trods alt er, så er de reelt inhabile, da de er politikere.


Skrevet af Soren Kenner 1603 dage siden - Direkte link

Hej Claus Due

 

Jeg vil gerne give dig begrundelsen for at LA stemte for de tre lovforslag du nævner. Først og fremmest skal du huske at enhver lov der handler om at regulere adgang til hjem, fratage rettigheder mv. altid er prædikeret på en afvejning / prioritering. Der vil altid ligge en vurdering til grund hvor man holder de negative konsekvenser af en lov (f.eks. krænkelse af en frihedsrettighed op mod en fordel som f.eks. mulighed for tidligere at kunne gribe ind overfor forældre, der misbruger deres børn). Loven om ekspropriation er et godt eksempel –– her vurderer man at almenvællets interesser i nogle sammenhænge kan veje tungere end den enkelte borgers ejendomsret.

 

Når love skal føres ud i livet (altså anvendes til administration eller regulering af borgernes rettigheder i samfundet) træder en praksis i kraft –– denne udføres ofte af en eller anden form for administrativ enhed –– en socialforvaltning, en ordensmagt eller i nogle tilfælde manderet f.eks. af et byråd. 

 

Man ser ofte at praktis omkring administration af et lovkompleks ender med at blive 'gradbøjet' af de myndigheder der skal løfte lovens anvendelse. Et godt eksempel herpå er den helt skandaløse udvanding der er sket omkring håndtering af ekspropriations sager. Hvad der begyndte som en lov tiltænkt offentlige anlægsprojekter som veje og broer bruges nu i flæng til at tilgode se musikfestivaller, golfbaner og lagerhoteller. Og det er selvfølgelig rigtig skidt.

 

OK –– det var en præamble. Nu til selve de tre lovstykker, du nævner:

 

Lov 141, som giver sociale myndigheder hjemmel til ransagelse af private hjem uden dommerkendelse, hvis der er børn i huset og forældrene “ikke samarbejder”. Her vurderer LA at børnenes tarv vejer tungere end forældrenes ret. Loven kan i øvrigt ikke bruges som en 'blankocheck'. Der skal være specifik og veldokumenteret mistanke.


Lov 159, om offentlig kommunikation. LA mener ikke at denne lov på nogen måde krænker brevhemmeligheden. Brugernes data opbevares betryggende. Men du skal være opmærksom på at politiet i lov indført af VKO jo med begrundet mistanke men uden dommerkendelse må aflytte din telefon og læse dine mails og åbne dine breve. Denne lov giver dem mao. ingen nye rettigheder.


Lov 118, 202 og 203 vil gerne beskytte os danskere imod onde (læs: ulicenserede) spilletjenester og forhandlere af lægemidler på det store, slemme Internet. Vurderingen her kørte mest på at man via online nettjenester kan bestille og bruge lægemidler / stoffer der ikke er tilladte i Danmark og det er ikke underlagt nogen kontrol af lægemiddelstyrelsen eller lign. Det blev vurderet at skadevirkningerne heraf oversteg den krænkelse man måtte føle ved ikke at kunne købe produkter, der alligevel var forbudte eller kun på recept i Danmark. Man kan sagtens argumentere for at loven om adgang til lægemidler skal være mindre stram (og det er jeg personlig tilhænger af) --  men sålænge et flertal ønsker at fastholde denne lovgivning giver det ikke mening at støtte muligheden for at bryde loven via internettet.

 

Afslutningsvis vil jeg påpege at politik også handler om at opnå resultater. Det er nemt nok at forholde sig distanceret og kritisk og påpege, hvorden tingene burde være i det man selv opfatter som en ideel verden. Det er en hel del sværere at medvirke til konkret forandring, der trækker i den rigtige retning.

 

Håber dette gav dig de svar du søgte.


Skrevet af Frihed 1603 dage siden - Direkte link

Jeg bliver vred når jeg læser sådan noget.

Lov 141
Dette er en glidebane og helt unødvendigt. Naturligvis kan man komme i kontakt med disse mennesker på anden vis. Der skal ikke være noget stasi-agenter der bare pludselig har ret til at brage ind i folks hjem. Fy for den lede. I skulle skamme jer. Og I er altså ikke bedre end alle de andre formyndere og socialdemokrater. Anders Samuelsens fine skema han har rejst rundt med er intet værd; LA ligger sammen med alle de andre skod-partier i Danmark.

Lov 159
Dette er bevis på glidebanen. Det at andre tidligere har indført en idiotisk frihedsundergravende lov kan ingenlunde være en undskyldning for at finde på nye lignende love! Nej, den anden lov skal da væk! At stemme for dette er fuldstændig uacceptabelt. Fy for den lede.

Lov 118, 202, 203
Nej nej nej nej nej. Nu må i FANDME holde op! LA har for helvede da ikke stemt for de rædselsfulde ting du nævner?!

Vi skal IKKE have Internet censur! Internet-censuren skal væk - vi skal ikke have mere. Hvad FANDEN tænker I på?! Det rager ikke politikerne om folk spiller på "ulicenserede" (er I fucking åndssvage - det er ikke staten som skal "licensere" spilletjenester eller andet) spilletjenester. Det rager ikke danske politikere om folk køber lægemidler udenfor det danske Apoteker-monopol. I stedet burde monopolet ophæves og folk FRIT kunne købe det de ønsker. Det rager ikke staten eller politikerne hvad folk vælger at indtage.

Ergo, ALT trækker i den forkerte retning. For fanden hvor I skuffer :-(  Fy for satan, hvor er min afsky for jer stor. :-( 


Skrevet af slettet bruger 7320 1603 dage siden - Direkte link

Hej Soren,

 

Problemet er præcis i den prioritering/afvejning man foretager: man prioriterer alt, alt for ofte administrative hensyn højere end fundamentale friheder. Du nævner ekspropriation - har du lagt mærke til det stigende antal sager om uretmæssig ekspropriation af jord der har været den sidste håndfuld år? Almenvellet tolkes ganske enkelt så bredt, at det kan betyde næsten hvadsomhelst idag. Festivalplads, bare som eksempel. Det er problematisk, ja. Men prøv at erstatte "almenvellet" med "barnets tarv"...

 

Argumentet om at "lovgivningen jo nok skal blive gradbøjet i praksis" siger jo direkte, at grundlaget for loven simpelt hen er for tyndt! Hvis man ikke kan præcisere hvordan en lov skal anvendes er det en signal-lov eller gummiparagraf. Og dem giver jeg ærligt talt ikke meget for. De er i samme kategori som spin, bare med et eklatant spild af offentlige resourcer til følge. De er sådan set værre end spin.

 

Så langt, så godt.

 

Lov 141 kan vi sammenligne med Lov 170B. Hvor 141 handler om barnets tarv, handler 170B om statskassens og dermed alle skatteyderes tarv (tilgiv den lidt abstrakte sammenligning). Begge handler om en administrativ omgåelse af dommerkendelseskravet og giver i det ene tilfælde husejere og håndværkere dårligere retssikkerhed, i det andet tilfælde forældre der ikke ønsker kommunens indblanding. LA dundrede torden og eder imod 170B men havde intet problem med at give en anden myndighed mere vidtrækkende beføjelser, omend på et lidt andet grundlag, med lov 141. Forskellen? At den ene handler om barnets tarv. Og selvfølgelig at 170B fik oceaner mere medieomtale end 141, hvis man er typen der mistænker LA for nyfunden populisme...

 

Lov 159 - helt ærligt. Tror du selv på det, du skriver der? For det første tvinger LA mig med Lov 159 til at være kunde hos et privat firma, jeg tidligere udtrykkeligt har afvist at være kunde hos. For det andet tillader LA dette private firma at opbevare min fortrolige kommunikation. Ingen nye rettigheder? Det er, undskyld mit fransk, for fanden da heller ikke det jeg anklager! Det, jeg anklager, er at lov 159 forbryder sig mod min grundlovssikrede ret til brevhemmelighed og samtidig tvinger mig til at indgå i et kundeforhold med et bestemt privat firma.

 

Lov 118, 202 og 203 er sikkert gode intententioner, men de bruger censur som redskab og censur er så udtrykkeligt forbudt af Grundloven, at det gør helt ondt at tænke på, at der findes mennesker som åbenbart ikke forstår afsnittet om ytringsfrihed og censur, som ingensinde på ny kan indføres.

 

Helliger målet midlet, hvis midlet er forbrydelser imod Grundloven og forbrydelser imod din og min personlige frihed fra en altomfavnende, altkværkende moderstat?

 

LA har svaret ja. Det svar kan LA ikke løbe fra nu.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

13
9
13
9
8
13
11
15
8
10
15
12
11
12
15
17
16
12
12
11

- Annonce -

- Annonce -