Værd at læse

00

Lovmaskinerne!

Fra liberal side bashes der hårdt på Danmarks Liberale parti Venstre I disse dage, fordi partiet ikke vil sende lov 170 B “lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.” til folkeafstemning. Det er den lov som giver Skat lov til at gå ind i din baghave uden dommerkendelse.

Selvom Venstre stemte imod, så vil de dog ikke gå så langt som til at sende forslagt til folkeafstemning. Selvfølgelig skal man ikke sende alt til folkeafstemning, men det er altså næsten 50 år siden grundlovens § 42 stk. 1 har været i brug, så mon ikke det går.

Venstres væsentligte bevæggrund for ikke at gå med til en folkesfstemning, er helt igennem politisk, eller rettere ønsket om at drive politik. Venstre laver nemlig politik, ikke frihed. Derfor er man ikke interesseret i at skabe præcedens for at love kan sendes til folkeafstemning og annuleres – det kunne jo gå ud over deres egne love når de selv kommer i regering. Uha!

§ 42 stk. 1 er nemlig god. Man kan ikke vedtage en lov den vej, men man kan få den afvist – altså kan den kun betyde færre love. Derfor er det også en skam at den bliver så sjældent brugt. Reelt så beskytter § 42 stk. 1 dermed også imod blokpolitik, hvor en masse love vedtages med et snævert flertal. De fleste af disse snævre love vil med stor sandsynlighed falde hvis de kom til folkeafstemning, derfor kunne paragraffen sikre at de love de bliver lavet er bredt funderede. Hvis altså den blev brugt!

Derfor synes der at være en stiltiende aftale imellem Venstre og Socialdemokratiet om at de ikke saboterer hinandens love, alene med det formål at sikre at der kan genereres så mange love som muligt. Taberen i den aftale er borgerens frihed, for hver gang der vedtages en lov, så stiger statens indgreb og kontrol med vores liv. De gamle partier er ikke bare identiske socialdemokratier – de er lovmaskiner!

57 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere