Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

16

Skrevet af hammerlein 1580 dage siden - Direkte link

Jamen islam er jo altid tolerant (når den er i mindretal) det gjorde biskoppen i Berlin da opmærksom på for 15 år siden.

 Vil man forske mere i det, er det jo blot at gå tilbage i dst statistikker. De viser desværre at indvandringskurven og kriminalitetskurven er paralelle og de peger mod loftet.


Skrevet af Lasse Birk Olesen 1580 dage siden - Direkte link
De viser desværre at indvandringskurven og kriminalitetskurven er paralelle og de peger mod loftet.
Ja, men den er også parallel med alt muligt andet. Fx antallet af mennesker på overførselsindkomst.

Skrevet af slettet bruger 8391 1580 dage siden - Direkte link

Et hurtigt opslag i Kasper Støvrings sammenhængskraft, noter til kapitlet multikulturalisme p. 210-214: 5 sider med masser af danske undersøgelser (bl.a. baseret på materiale fra Danmarks Statistik) der enslydende viser en kraftig - relativ - overrepræsentation af især muslimske indvandrere i kriminalitetsstatistikkerne, også når disse er renset for socio-økonomiske faktorer. Iøvrigt er denne relative overrepræsentation tydeligere for 2. generations indvandrere.

 

Lignende referencer kan findes i stor set alle værker omhandlende emnet.

 

Er det nu vi skal sige tillykke med, at du ved hjælp af lidt statistik har tilbagevist en lang række internationale forskeres resultater? Hurra for at multikulturalismen virker, så kan vi jo trygt begive os ind i globaliseringens fagre nye verden!?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Frihed 1580 dage siden - Direkte link

Men når nu der er massiv overkriminalitet blandt muslimske indvandrere, så er kausaliteten der nok også, ikke sandt?


Skrevet af Nina Storm 1580 dage siden - Direkte link

Du stiller de forkerte spørgsmål. Hvor mange lande med en andel af befolkningen på 30% muslimer eller flere lever i fred og fordragelighed med de øvrige religionsgrupper. Hvad viser historen? Hvad er der sket i Indien, Thailand,  Libanon,Egypten, Tyrkiet mfl.? Hvordan går det med minoritetsreligionerne når de er kommet i minderetal?


Skrevet af Lasse Birk Olesen 1580 dage siden - Direkte link

Hej Nina

 

De ting, du taler om, der er sket i de nævnte lande, bør vel slå ud på friheds-indexet, som bl.a. inkluderer et mål for ytringsfrihed.

Men jo, det kunne måske være interessant at splitte frihedsindexet op i flere kategorier, så der kan ses mere isoleret på tingene. Måske kan der findes en sammenhæng mellem andelen af muslimer og visse friheder, men at sammenhængen bliver forsvindende lille, når alle frihederne summeres, som jeg har gjort.

Og mens det er værd at have med, hvis der virkelig er et problem på tværs af alle lande og ikke kun blandt visse sorte får, så er 30% vel ikke relevant i konteksten af en dansk indvandringsdebat, hvor de nuværende herboende muslimer kun udgør 2-5% af befolkningen.


Skrevet af Nina Storm 1580 dage siden - Direkte link

De ting, du taler om, der er sket i de nævnte lande, bør vel slå ud på friheds-indexet, som bl.a. inkluderer et mål for ytringsfrihed.

Det gør det jo også. Man kan selvfølgelig se ud af talllene at freedom score falder proportionalt med andelen af muslimer i en befolkning. Tallene viser så ikke engang knækket når de først for alvor får noget at sige, så står den på stening og sharia.

 

Og mens det er værd at have med, hvis der virkelig er et problem på tværs af alle lande og ikke kun blandt visse sorte får, så er 30% vel ikke relevant i konteksten af en dansk indvandringsdebat, hvor de nuværende herboende muslimer kun udgør 2-5% af befolkningen.

Jo, det er uhyre interessant. Det er bare et spørgsmål om at fremskrive prognoserne , så vil der inden for en overskuelig årrække være en langt større andel. På et tidspunkt vil det runde 50%. - men det vil være et gigantisk problem lang tid før.


Man behøver forresten slet ikke være statistiker for at se det. Bare se på andelen af muslimer i børnehaven eller folkeskolen, så ser du et billede af befolkningssammensætningen i fremtidens Danmark. Dertil skal du lægge nydanskere der kommer hertil i mellemtiden.

 

Faktisk er det allerde et enormt økonomisk og politisk problem. Hvis du har ret i at der kun er 2-5% muslimer i befolkningen i DK er det desto skræmmende at så stor andel i fængsler er muslimer., men det er jo bare "visse sorte får " som du siger, eller ?

 

Fordelingen betyder også noget. Lang tid før vi når de totale 50% vil der være mange områder med muslimsk flertal.

 

Allerede nu er de i visse enklaver i Danmark med et stort muslimsk flertal, som allerede nu fordriver andre religioner


Skrevet af Callesen58 1580 dage siden - Direkte link

Det er ikke så meget kultur, som er relevant. Nej, hvad der er relevant, er folks etniske baggrund. Læs feks her.

 

Det er meget underholdende at se i USA, hvordan de hvide flytter fra de sorte og de sorte flytter efter de hvide. Hvorfor flytter de hvide fra de sorte? Kriminalitet, voldtægter, mord, osv. Hvorfor flytter de sorte efter de hvide? Velfærdsydelserne er bedre i områder, hvor der er mange hvide, og så er der selvfølgelig også Section 8.

 

Her er også en interesant samling af tal om børn af forskellige immigrant-grupper. Hvem har vi lyst til at have flere af?


Skrevet af xyzzy 1580 dage siden - Direkte link

Kunne det ikke forklares men den generelle udvikling i et område? Hvis et område får en overvægt af folk fra de lavere sociale lag vil blive mindre attraktivt at bo der, hvilket gør, at de mest velfungerende folk flytter. Det gør, at området får en større overvægt af de laveste sociale klasser, og bliver endnu mindre velfungerende, så næste lag flytter. Den proces fortsætter indtil du har en ghetto. I USA er der en kraftig korrelation mellem social stand og hudfarve, som gør, at man kan følge den udvikling ved at se på hudfarve.

 

Hvorfor der er den kraftige korrelation mellem hudfarve og social stand er så det gode spørgsmål i den beskrivelse.


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1580 dage siden - Direkte link

Det er helt ærligt naivt at omtale Islam og frihed i samme sætning. Islam ønsker ikke frihed. Ligesom med socialismen må man se på hvordan muslimske samfund reelt er.


Derimod er der rigtig mange eksempler på fredelige og rige monoetniske samfund som Japan (verdens sikreste), Sweitz, Sydkorea, Argentina (i modsætning til multikulturelle Brasilien) osv. Disse er så tilfældigvis også stærkt kapitalistiske hvilket måske ville være en mere interessant undersøgelse.


Skrevet af nils 1580 dage siden - Direkte link

Du drager samme fejlslutning som de kristenreligiøse, som mente at Sovietunionen var fattig fordi de var ateister.


Skrevet af Callesen58 1580 dage siden - Direkte link

“Religion, opium for the people. To those suffering pain, humiliation, illness, and serfdom, it promised a reward in an afterlife. And now we are witnessing a transformation. A true opium for the people is a belief in nothingness after death—the huge solace of thinking that for our betrayals, greed, cowardice, murder we are not going to be judged.” - Czeslaw Milosz

 

Jeg er selv agnostiker, men jeg finder alligevel umådelig meget sandhed i det citat-


Skrevet af nwinther 1580 dage siden - Direkte link

Ikke fordi dette skal blive til en religionsdebat - men sikke da en gang fordrukken sludder. Forræderi, grådighed og mord kan ikke retfærdiggøres - medmindre det sker (og det sker!) ud fra en religiøs doktrin. Adskillige (alle?) religioner prædker belønning for at begå ovenstående, hvis bare det sker i den helliges navn. Nogle mere end andre - men alligevel.

Skal man vælge mellem den egoistiske drøm om personlig frelse og evig ekstase i himmeriget som får folk til at begå mord eller terror (eller afholder sig fra samme) - eller om det er en oprigtig tro på, at du går i døden for at dine medmennesker kan få et bedre liv - skal vi kalde det altruistisk mord/terror - finder jeg den sidste mindst usympatisk - ja, måske endda sympatisk, for det sker i sand opofrelse. Den religiøse gør det for sig selv og kun for sig selv.


Skrevet af Callesen58 1580 dage siden - Direkte link

Schweitz er på ingen måde monoetnisk eller monokulturelt, men består af tysk-talende, fransk-talende og italiensk-talende befolkningsgrupper. Det er det unikke scheitziske system, samt at befolkningsgrupperne er vest-europæiske, som gør, at landet er så stabilt.


Skrevet af LordNacho 1580 dage siden - Direkte link

Du synes at Argentina er stærkt kapitalistisk?


Skrevet af _slettet_bruger_1602 1580 dage siden - Direkte link

Arh, lykkelige indbyggere i Abstraktistan, som aldrig behøver at forholde sig til virkeligheden, men kun til egne tankekonstruktioner...


Skrevet af LordNacho 1580 dage siden - Direkte link

http://theincidentaleconomist.com/wordpress/causation-without-correlation-is-possible/

 

Ved godt du sagde det kun var usandsynligt, men værd at vide.


Skrevet af Andreas Baumann 1580 dage siden - Direkte link

Det følger vel af, at korrelation ikke er transitiv?


Skrevet af slettet bruger 3421 1580 dage siden - Direkte link

Måske kan der findes en sammenhæng mellem andelen af muslimer og visse friheder, men at sammenhængen bliver forsvindende lille, når alle frihederne summeres, som jeg har gjort.

 

Genialt. Lasse Birk Olesen gør følgende gældende:

 

Retten til fri hastighed ude i ørken = retten til at ytre sig frit

 

Retten til at slå sin ulydige kone ihjel = retten til frie og demokratiske valg

 

Retten til ikke at betale skat = retten til religionsfrihed

 

Retten til at bære en krumsabel = retten til lægehjælp

 

Etc., etc...

 

Ved at sammenligne æbler og pærer (det er jo begge frugter), får den sande værdi- og kulturrelativist ligningen til at gå op. Zenia og resten af radigalningene, kan roligt regne med brdr. Olesen.

 


Skrevet af jesper 1580 dage siden - Direkte link
Lasses stærkt simplificerede analyse viser f.eks. at monokulturelle kristne lande har et gennemsnitlig frihedsindex på omkring 59 mens monokulturelle muslimske lande har et gennemsnitligt index på 45. Og trenden er, at jo mere muslimsk et samfund er jo mindre frit er det mens det forholder sig omvendt for kristendommen.

Skrevet af Frihed 1580 dage siden - Direkte link

Det at muslimske lande er monokulturelle og ufrie har næppe meget at gøre med, at de er monokulturelle men derimod meget at gøre med, at de er muslimske.

Der er store problemer med at sammenligne de tal du gør på tværs af meget forskellige lande. Jeg har meget svært ved at se den reelle værdi af beregningerne. 


Skrevet af ianarki 1580 dage siden - Direkte link

Det er en tilfældighed at de i mellemøsten er muslimske, de kunne ligeså godt have været kriste eller troende på spagetti uhyret. De omgivelser du vokser op i har nemlig stor indflydelse på den måde du ser verden, og egentlig hvordan du tænker. Så ved at gøre op med de samfundsmæssige institutioner der bygger på tvang, men også opfostre mere fredelig børne opdragen kan man komme meget af samfundets stress til livs


Skrevet af slettet bruger 5219 1580 dage siden - Direkte link
Den første fejlslutning er at kalde lande med muslimsk indvandring for multikulturelle! Det er de bestemt ikke - de er monokulturelle, da muslimer forskanser sig i erobrede områder med deres egne.

Skrevet af Frihed 1580 dage siden - Direkte link

Duokulturelle.


Skrevet af slettet bruger 5219 1580 dage siden - Direkte link

Well - duo er næsten for positivt ladet idet det anvendes om to, der kommer godt ud af det med hinanden (som f.eks en musikalsk duo eller om samdyrkning af planter, som har positiv effekt på hinanden).


Skrevet af LeeKuanYew 1580 dage siden - Direkte link

Bikulturelle? 

Men på den anden side hedder det jo et duopoly, hvilket ikke er nogen god ting. 


Skrevet af slettet bruger 3552 1580 dage siden - Direkte link

Morsomt men ubrugeligt.

Hvis jeg prioriterer skatte, våben og forretningsfrihed er Saudi Arabien og Yemen de mest frie lande i verden !

http://www.freeexistence.org/freedom.shtml?Property=0&DrugRights=0&Taxes=4&Corruption=0&Speech=0&Inflation=0&LtdGovt=0&Business=4&GunRights=4&Reverse=false


Skrevet af Kenno 1580 dage siden - Direkte link

Når man siger at en gruppe er mere kriminel end en anden, har man så tjekket om det er fordelt ud over hele gruppen. Det kan jo også være at der fra den gruppe er nogen som bare er ekstreme i forhold til at begå kriminalitet.

Hvis vi har 2 danskere og 2 what ever. 1 dansker laver et indbrud og får en dom, 1 what ever laver 10 indbrud og får 10 domme. Så er what ever gruppen pludselig 10 gange så kriminel. Det passer jo bare ikke da antallet af kriminelle er lige stort, det er graden af gentagelser der er forskelige.


Skrevet af jesper 1580 dage siden - Direkte link

Ja. Det har Rockwool Fondens Forskningsenhed f.eks. undersøgt for omkring 10 år siden. Det viste sig f.eks. at blandt 18 årige mandlige indvandrere fra Libanon (= palæstinensere) havde 35,4% fået dom for overtrædelse af straffeloven i den undersøgte periode. Til sammenligning var det samme tal for vestlige indvandrere 3,5% og for danskere som helhed på 9,2%.


Skrevet af Kenno 1580 dage siden - Direkte link

Så i det konkrete tilfælde som du nævner. Ved vi kun at palæstinensere er ca 10 gange så kriminelle end danskere. Hvis man nu fandt ud af at tallene var det samme hos Kurder. Så ved vi at folk som ikke har et sted de kan kalde for deres hjemland er 10 gange så kriminelle som dansker. Ret beset så mener jeg ikke at man bare kan sige at indvandre er mere kriminelle end så mage andre. Der er en helvedes masse ting som spiller ind.


Skrevet af Frihed 1580 dage siden - Direkte link

Hvis de er mere kriminelle bliver de da ikke mindre kriminelle bare fordi der er "årsager" til, at de er mere kriminelle.


Skrevet af Kenno 1580 dage siden - Direkte link

Det har du ret, men det er da synd for dem som bliver smidt i samme kasse, bare fordi at der er problemer med at se forskel på den ene eller anden indvandre.


Skrevet af sweetDDR 1580 dage siden - Direkte link

Hatten af for at forsøge at bringe realitetsbaserede data ind, reliabiliteten.

 

Validiteten mangler stadig totalt, men man skal jo starte et sted, også inden i sig selv:

 

Lasse Birk virker muligt selv forudindtaget i den hellige jagt på atypisk konklusion, dog uden man kan være sikker på han ikke bare ikke har tid til at nærlæse de statistiske kategorier og tænke sig om, i det udmærkede forsøg på at videnskabeligt kontrollere (og herunder præcisere) en hård, men jo muligt korrekt påstand; at muslimsk kultur er f. eks. vestlig kultur etisk (dvs. samfundsmæssig effektivitet i fh. t den enkeltes grad af psykologisk og fysiologisk vel) - underlødig. 

 

Nina Storm, Henrik Johansen, Frihed, m fl.... har gode indsigelser og pointer.

 

Men - hatten af for præciseringen af sandsynlighedstesen, for dem, der ikke havde formet den;

Vi kan af statistikken ekstrahere en mulig tese: "det er ikke nok at være en monokutltur - det skal være f. eks. vestlig monokultur og absolut ikke muslimsk monokultur".

 

Tak for præciseringen så langt, Lasse Birk Olesen :)

 

 


Skrevet af Juul 1580 dage siden - Direkte link

Det gør en cand.merc., der har sin kvant på plads, meget, meget ondt at høre den lempfældige omgang med statistiske begreber, som Lasse Birk Olesen pva. Ole Birk Olesen kommer med. 

 

Nok ikke den bedste reklame for egne evner. Just sayin'.


Skrevet af Polyb 1580 dage siden - Direkte link

Det giver en samfundsvidenskaber, der har gennemgået noget rimelig basalt statistik på studiet, meget sjov at høre fra netop dig, når man tager i betragtning hvad du kunne få ud af denne undersøgelse:

 

http://www.180grader.dk/Politik/la-fra-folketingsvalget-til-nu-resultater

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

9
15
12
9
21
16
5
15
12
17
10
11
11
20
12
13
16
11
9
11

- Annonce -


Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -