Myten om Den Mørke Middelalder

En af de største løgne videreført af smarte folk og muslimer er, at Europa var hensunket i Den Mørke Middelalder, da Mekka´s månekult fra det 8 til det 10 århundrede var i sin "Gyldne Videnskabsperiode". Sludder. Det omvendte er selvfølgelig tilfældet. Vi ved dette af det indlysende faktum, at omkring det 10 århundrede var Europa langt foran saracenerne i alt fra videnskab til landbrug, til militær teknologi, til handel og anlæggelse af byer. Muslimernes Gyldne Videnskabsperiode er en gigantisk løgn. Det samme gælder Den Mørke Middelalder i Europa.

Rom faldt aldrig. Den svandt bare hen - og med god grund. Det romerske imperium blev 180 e.kr.f. Et højt beskattet, osmaniseret, orientalsk imperiummed tilbøjelighed til borgerkrig, korruption og hærdet af ændringer og dynamik. Da det endeligt og officielt frem til det 5 århundrede blev overtaget og erstattet af tyske stammer i forbund med Konstantinopel, forbedredes livet og samfundet. Vi ved dette af arkæologiske optegnelser og udgravninger, tekster og af de arabiske erobringer af Levanten, Nord Afrika, Spanien og det sydlige Italien, i hvilke muslimerne skriver om deres forbløffelse over de kristnes rigdom og storslåethed, jødiske byer og græske stater. Europa har aldrig været tilbagestående.

Henri Pirenne har bevist, at Den Mørke Middelalder ikke fulgte kollapsen af Rom - en velsignelse for Middelhavet´s befolkning, der så det gamle vestlige imperium vokse sammen til tre germanske kongeriger centreret i Spanien, Italien og Gallien. Skatterne blev sænket, handlen forøget, vejene repareret, byerne udviddet og den romerske infrastruktur af vand, kloakker og offentlige bade vedligeholdt og selv visse steder forbedret. Biblioteker fulde af vestlige juridiske, filosofiske, medicinske, landbrugsmæssige og militære dokumenter hobede sig op. Mellem 500 og 800 e.kr.f var listen over opfindelser, teknologier og forbedringer i alle dele af livet enorme. Den Mørke Middelalder har aldrig eksisteret. Kun en overgangstid.

Pirenne´s tese er, at de arabiske invasioner fra det 7 til det 9 århundrede decimerede området omkring Middelhavet, og ødelagde handelsruterne mellem Europa og Det Fjerne Østen. Papir, silke, tøj og andre værdier blev derfor nægtet Europa. Dette affødte en "Mørk Middelalder", i hvilken dele af det europæiske samfund faldt tilbage, byerne udtømtes og havne lagt øde. Pirenne samlede meget materiale til at støtte sit synspunkt, og han havde ret - i al fald delvist. Men han støttede aldrig helt ideen om Den Mørke Middelalder, som vi er blevet fortalt at skulle forestille os - ingen civilisation, røvere og banditter i hober, tandløse bønder der spiser græs, ingen badning, ingen klæder, halvnøgne præ-neolitiske vilde hylende kristen overtro. Hvad Pirenne sagde, var korrekt, at der under disse tre århundreder var et tilbagefald i den europæiske politiske økonomi, men helt klart ikke en tid af åbenlys mørke. Handlen blev reduceret i en tid. Havnene led. Men omkring det 8 århundrede havde de europæiske indfødte igen ryddet Middelhavet for muslimske pirater, og handlen begyndte igen at komme sig - om end langsomt.

Den Mørke Middelalder givet til Vesten af Voltaire, Rousseau, Gibbon og andre er en myte. Hvordan ved vi det? To fakta skulle gøre det klart, at Den Mørke Middelalder aldrig har eksisteret:

1. Omkring år 730 havde europæerne begyndt den lange proces med fortrængningen af vikingerne i norden; Avar´erne og central asiatiske stammer i øst og muslimerne i syd. Et svagt, mørkt, tilbagestående, fattigt, analfabetisk samfund ville aldrig være i stand til at kæmpe en krig på tre fronter - og vinde på alle tre fronter om end med forskellige taktikker og strategier på hver front.

2. Omkring år 800 stod det klart, at Europa var langt foran muslimske stater. Per år 1096, eller ved de første korstog, havde europæerne en klar og indiskutabel fordel i: militær, teknologi, diæt, landbrugsmæssig diversitet og produktion, produktion involverende anvendelse af heste og trækdyr, seletøj, stigbøjler, vandhjulet, sundhed og levealder, menneskets gennemsnitstørrelse, handel, skibsbygningsteknologi, videnskab, forskning, skrivning og kundskab.

Det er helt umuligt, at hvis Den Mørke Middelalder havde eksisteret, at europæerne ville have været i stand til at modangribe muslimerne i hjertet af Islam, 2500 mil fra Europa´s centrum fra 1096 til 1290. Logistikken i penge, mænd, madforsyninger, afskibning og organisering ville have været svimlende - selv for dagens moderne verdens samfund. Korsridderne var svært bevæbnede, veltrænede og i det store hele fra overklasserne. Det var en stor udskrivning for individet og staten at indgå i generobringen af Det Hellige Land og generobre kristent land fra de muslimske hedninge. Fremskridt i finansiel bearbejdning, lån og terminer dominerede skaffelsen af penge for grever, baroner og noble, der ledede korstogene. Det europæiske samfund var længe før det 11 århundrede blevet et komplekst opbud af socio-økonomi og politisk innovation, der langt overgik noget, der havde eksisteret i verden, inklusive Kina. Fra år 500 til år 1000 var Europa ikke alene i krigens og udefrakommende angrebs flammer, men i en virkelig og aktiv social og økonomisk revolution.

Islam producerede i modsætning til dette kun lidt. Det besatte de rige lande og skatte fra besejrede kristne, jøder og græske territorier. Der findes ingen åbenbare opfindelser. De såkaldt arabiske opfindelser var dem lavet af ikke-arabere inklusive persere, nestorianere, grækere, jøder og hedning optaget af at skabe nye metoder, ideer og teknologier i medicin,matematik, videnskab, astronomi, finans og krig. At give araberne æren for dette ville svare til at give russerne æren for de sidste 150 års amerikanske fremskridt, hvis de havde vundet Den Kolde Krig, og gen-navngivet amerikanere med russiske navne.

Vi ved, at under Korstogene var tyrkerne og araberne i åbent slag ikke noget problem for de mindre kristne styrker. Muslimerne var let bevæbnede mindre mænd, siddende på mindre heste med ingen panser, og med et meget primitivt forsyningssystem, der normalt bestod af, at man ledte efter maden. De forlod sig på snu flanke angreb og antal. Mand mod mand, teknologi mod teknologi og system mod system var araberne og tyrkerne intet problem for Korsridderne, Muslimske kristne bekræfter dette. Grunden til at de kristne ikke kunne holde Israel er, at det europæiske samfund havde mistet interessen i et meget langt og ekstremt bekosteligt forehavende, og der var aldrig nok korsriddere til at holde en forenet muslimsk fjende væk.

Militær teknologi siger altid meget om den generelle natur af systemerne, i hvilke teknologien blev blev skabt. I år 732 blev let bevæbnede muslimske ryttere udryddet af det tungt bevæbnede infanteri og tunge panser på Charles Martel´s franker tropper 120 mil syd for Paris. Martel var i undertal men mistede forholdsvis få mænd. Muslimerne blev slagtet, som de senere skulle blive i en gentaget invasion. Et primitivt samfund i Den Mørke Middelalder skaber ikke tungt kropspanser, komplicerede sværd og lanser; og de større heste, for ikke at nævne de større mænd der red dem. Et primitivt samfund skaber til gengæld, hvad araberne brugte - mindre mænd på mindre heste med underlegent udstyr.

Vi ved at Den Mørke Middelalder er en temmelig ondskabsfuld løgn, eftersom det per 1200 århundrede stod klart, at Europa var på vej mod verdensherredømme. Dette ville have været umuligt, hvis vi havde tabt tre århundreder. Pirenne har delvist ret, at der var et tilbagefald i handl, og mest farligt en indstilling af det vigtige papyrus fra Ægypten. Dette må have haft en skadelig og "mørk" indvirkning på Europa. Men det europæiske samfunds virke baseret på kristne idealer, individualisme og dynamisk optimisme overvandt denne vanskelighed. Næsten umuligt slog disse præ-moderne europæere tre ondskabsfulde anti-humanistiske invasioner fra vikingerne, muslimerne og avarerne tilbage; og gik i gang med den utrolige korsridder odysse. Intet "Mørk Middelalder" samfund kunne have gjort dette.

Ingen seriøs forskning af perioden mellem år 500 og år 1000 bekræfter en "Mørk Middelalder" i Europa. Den muslimske invasion af den kristne verden skabte dog en æra af ustadighed, forstyrrelse, død og reduktion af handel. Det kunne forventes. Islam bringer ikke meget andet end ødelæggelse. Derfor er det lige så klogt at sige, at Europa var "mørkt" og Islam var "oplyst", som det er at sige, at den russiske kommunisme skabte den moderne verden, og at den amerikansk inspirerede vestlige verden ikke opfandt noget. Sludder og vrøvl.

31 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere