Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

47

Skrevet af Morten Rasmussen 1580 dage siden - Direkte link
Kære Torben, du glemmer at racismeparagraffen er indført ca. 1929 for at beskytte etniske eller religiøse mindretal mod at bklive lagt for had i den offentlige debat. Dengang var det nok især møntet på jøderne, idag beskytter den blandt andet muslimer mod typer som Morten Messerschmidt, Søren Krarup Søren Espersen. Jeg ved godt at DF's argument for at afskaffe racismeparagraffen blandt andet er at man skal kunne sige alt til hinanden i en åben debat. Der er bare det ved det at det ikke handler om hvad DF vil sige til muslimer, men hvad de gerne vil sige om dem, som en del af en hadekampagne. Alle folkemord, massedeportationer og etniske udrensninger begynder med det som DF allerede flere gange er dømt for, nemlig hadsk racistisk propaganda. Uden det, kan man ikke vænne den brede befolkning til tanken om at vi må gøre noget ved truslen fra de fremmede, og man kan ikke piske en stemning op imod dem. Derfor har vi brug for racismeparagraffen.

Og inden nogen nu begynder at fare ud ad en tangent om ytringsfrihed, så husk lige på hvor ytringsfriheden har sine rødder, nemlig i grundloven som skal beskytte den frie presse mod censur og forfølgelse fra statsmagten. Jeg er parat til at slå ihjel for at beskytte ytringsfriheden, men ikke for at den skal kunne bruges af DF, Trykkefrihedsselskabet og lignende til at sprede ghadsk propaganda.

Mvh,
Morten Rasmussen

Skrevet af Hamlet4 1580 dage siden - Direkte link
Under første verdens krig blev en historie om tyske soldater som havde gennemboret små babyer med spyd meget udbredt i England. Det var, så vidt jeg ved pur opspind.

Formålet med propoganden var at gøre tyskerne til mindre end menneske, til dyre - og dermed gøre det nemmere for Englænder at slå dem ihjel.

Jeg er i princippet imod begrænsninger på ytringsrettigheder. Vi bør bedommes på vores handlinger, ikke vores tanker.

Dog mener jeg at ovenstående "historie" om tyskerne var en bevist handling fra magthavende i England under første verdens krig.

Jeg mener desuden at mange (ikke alle) af de historier som DF udbreder er "bevist handlinger" med det formål at umennekseliggøre mennesker - det burde muligvis være strafbart.. 

Skrevet af Torben Mark Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Hvis du ikke vil beskytte de personers ytringsfrihed, som du ikke er enig med, så er du jo slet ikke for at beskytte ytringsfrihed. Så enkelt er det.

 

Frihed er altid frihed for andre til at gøre og sige noget, man ikke bryder sig om.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Torben Mark Pedersen 1580 dage siden - Direkte link

Racismeparagraffen blev ændret på afgørende vis i 1971 på baggrund af en FN-konvention, som Danmark og alle de andre vestlige lande stemte imod, men som blev vedtaget med stemmer fra Sovjetunionen og alle deres lydstater


Skrevet af intetnavntak 1221 dage siden - Direkte link

Danmark har bestået i 1600 år og er lavet af folk med holdninger fra DF og op, behold din racisme paragraf for dig selv. Tag eventuelt til et andet land, men husk at afrika ikke har brug for flere babyer.


Skrevet af Torben Mark Pedersen 1580 dage siden - Direkte link
"Jeg er for ytringsfrihed, men..."  Så kort kunne du have skrevet det, og vi ville alle vide, hvad du mente.

Din kommentar bekræfter min pointe, at racismeparagraffen bliver brugt til at undertrykke ytringer, når de angår bestemte grupper, men ikke andre, selv når ytringerne er ordret de samme.

Princippet om lighed for loven tilsiger, at alle skal nyde ens beskyttelse, så dit "ytringsfrihed, men..." bliver således også til et "lighed for loven, bortset fra..."

Skrevet af Morten Rasmussen 1580 dage siden - Direkte link
Ja, vi har også en paragraf som begrænser ytringer som falder indenfor begrebet majestætsfornærmelse.

Vi har også en injurielov, som, så vidt jeg husker, lige er blevet brugt til at begrænse Bent Jensens ytringsfrihed, i hvert fald når det gælder beskyldninger om landsskadelig virksomhed når der ikke er tilstrækkeligt bevis for påstanden.

Det er heller ikke tilladt at råbe skældsord efter Politfolk som udfører deres arbejde, men det er tilladt at kalde en håndværker de mest forfæfdelige ting når han udfører sit.

Så ja, der gælder visse begrænsninger for ytringsfrihed, og så er vi tilbage til hvor ytringsfrihedens plads i grundloven kommer fra, nemlig at gøre det muligt for pressen at kritisere statsmagten uden frygt for repressalier.

Hvis ytringsfriheden ikke er til diskussion, er det fundamentalisme, og det ord plejer de fleste nok at forbinde med præstestyret i Iran og lignende institutioner.

Prøv nu at se tingene i et lidt videre perspektiv end hvad det skal være muligt at gøre mod muslimer.

Er det forkert hvad jeg skriver, at alle etniske udrensninger, fordrivelser og folkemord begynder med noget som pt. forhindres af racismeparagraffen?

Mvh,
Morten Rasmussen

Skrevet af _slettet_bruger_2660 1580 dage siden - Direkte link
Så med andre ord...Hvis bare man kan forhindre folk i at ytre en bestemt holdning så HAR de slet ikke den holdning ?

Det du øjensynligt ikke fatter er at du måske nok kan undertrykke folks ret til at ytre en holdning men du kan IKKE undertrykke folks ret til at HAVE den holdning.

Du vil sikkert sige at det er godt at vi har loven som forhindrer folk i at sige nogle ting men problemet er at de folk jo alligevel har de holdninger og kan de ikke få lov at ytre dem ja så foregår det bare i det skjulte. (Og umodsagt, ergo bliver misforståelser let til sandheder når man ikke kan diskutere dem med andre som måske kan fortælle en at ens opfattelse af en bestemt ting er forkert.)..

Et dagblad havde for nyligt et spørgsmål som gik noget i retning af om man syntes at man burde forbyde invandring fra ikke-vestlige lande.

70% af de adspurgte svarede JA....

Nu mener jeg ikke at man nødvendigvis kan tage det som et udtryk for at der i hele befolkningen er 70% der mener sådan for forskellige aviser har forskellige typer som læser det og det kunne jo være specielt fremmedfjendske nazistisk indstillede folk som læser den avis (For nu at bruge din slags's retorik).

Men lad os så antage at bare 40% reelt har det synspunkt.

Syntes du så ikke det er et problem at de 40% ikke har mulighed for åbent of offentligt at fremsætte det synspunkt uden at risikere at en eller anden "do-gooder" anmelder dem for racistiske udfald.

Jeg tror faktisk at racisme loven og dens undertrykkende væsen er farligere end de udtalelser som ellers måtte komme. Hvis man bliver ved med at puste luft i en ballon men ikke lukker luft ud så eksploderer den med et brag en dag.

En eller anden dag bliver den utilfredshed som folk ikke må have lov at udtrykke så massiv at det ender i et ordentligt brag hvor man pludselig når den kritiske masse som gør at den rette sag og de rette folk kan samle folk om denne ene sag og så bliver det pludseligt farligt for alle do-good'erne for så ender Pia K måske med at få så mange stemmer at hun kommer til at bestemme det hele.

Lad mig også lige spørge dig.

I Sverige har de endnu "værre" regler og der er debatten om invandrere ENDNU mere undertrykt.

Så burde invandrerne i Sverige jo have det endnu bedre end i Danmark når de nu ikke skal udsættes for slemme slemme udtalelser.

Og så til spørgsmålet.   Hvor er der flest racistisk motiverede, umotiverede overfald på folk med invandrerbaggrund ?

Henrik Madsen

Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1580 dage siden - Direkte link
Så med andre ord...Hvis bare man kan forhindre folk i at ytre en bestemt holdning så HAR de slet ikke den holdning?
Det er jo det, Sovjetunionen mente, den kunne indføre.

Realiteterne omkring den slags sindelagskontrol er, at de forbudte holdninger bliver interessante, og at mennesker med modet til at have den slags holdninger vinder respekt. Racisme er for latterlig en holdning til at fortjene et forbud. Ud med § 266b.

Skrevet af Hamlet4 1580 dage siden - Direkte link
Hvorfor blander du modvijle mod invandring sammen med racism. De har intet med hinanden at gøre.
Lars Hedegaard sagde ikke "Vi skal have færre indvandre fra tredje verden", han udtalt sig racistisk om muslimer.

Skrevet af Torben Mark Pedersen 1580 dage siden - Direkte link
Jeg ser netop det videre, principielle perspektiv. Det er ikke det, der optager mig. Menneskerettighedernes universalitet og retsstatsprincipper.

Ja, det sidste er forkert, for folkemord er forekommet, selv om lande har haft noget, der minder om racismeparagraffen. Det havde de eksempelvis i Tyskland før Hitler. Faktisk har man det vist i de fleste lande, hvilket ikke har hindret vold og folkemord.

Opfordringer til drab og vold samt fremsigelse af trusler kan under alle omstændigheder forbydes, selv om man ikke begrænser andre ytringer.

Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1580 dage siden - Direkte link
Hvis vi virkelig tog denne racismeparagraf alvorligt, i stedet for blot en måde at begå karaktermord på folk, vi er uenige med, ville vi tage et bestemt skridt:

Politianmelde Vandkunstens Forlag for at udgive racistisk litteratur (koranen).

Alt det andet er at undgå problemets kerne - og et direkte forsøg på at umuliggøre offentlig debat om væsentlige emner i samtiden. Vi har brug for friheden til at debattere, også når denne debat kommer til at provokere religiøse dogmer, ubrugelig overtro - og religiøse ledere, der baserer deres magt på frygten for 'uro' blandt deres tilhængere.

Censuren i Danmark blev afskaffet sammen med Enevælden og skal ikke genindføres.

Skrevet af Esben Hansen 1580 dage siden - Direkte link
Godt nok et sidespring, men: Majestætsfornærmelse er godt nok højforræderi, men der er vist ikke nogen straf tilknyttet.

Skrevet af slettet bruger 394 1580 dage siden - Direkte link
I dag er det næsten kun fantasien der sætter grænser for, hvad man kan finde på at kalde for racisme. Og derfor er det rigtigt, at racismeparagraffen lægger op til politisk misbrug.

Dansk sprognævns definiton, som har været anvendet af Højesteret, er:

 - som relateret til nazismens racelære og dens følger for jøderne,
 - som sigtende til en races overlegenhed over andre, især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide
 - som sigtende til forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv
http://da.wikipedia.org/wiki/Injurie#Pia_Kj.C3.A6rsgaard_mod_Karen_Sunds )

I yderste konsekvens betyder sidste punkt, at man hverken må bruge ordet ultraliberalist (afstandtagen fra liberalister) eller sige højt, hvis man generelt ikke kan lide socialdemokrater.

Skrevet af Kong Kret 1580 dage siden - Direkte link

Til Thomas Engelsted Zimmermann
Vedrørende det sidste refererede påfund, hvor man via Dansk Sprognævn og højesteret lavede racisme om til noget absurd i højesterets skueproces mod Pia Kjærsgaard - så er alle uden undtagelse racister ifølge højesteret - da alle tager afstand fra nogen.
Jeg var selv til stede i højesteret, udover en gammel mand, Ole Krarup og Pia Kjærsgaard - alle som tilhørere.
Magen til elendig føring af en retssag skal man heldigvis lede længe efter.

Skrevet af slettet bruger 394 1580 dage siden - Direkte link
Det er bekymrende, at noget sådant kan foregå i Højesteret.

Skrevet af Kong Kret 1580 dage siden - Direkte link
Der er IKKE skrevet i noget domsudskrift, at den dømte er dømt for racisme - af den grund, at begrebet racisme ikke findes i straffeloven. Racisme findes kun i de af pressen hjernevaskede, politisk "korrekte" hoveder, der går voldsomt op i indbildte raceforhold, og så prøver at tørre disse tilbøjeligheder af på sagesløse og vil give muslimer favoriserende særrettigheder - der er diskriminerende overfor andre.

Er der nogen der kan finde ét tilfælde, hvor nogen har fremhævet specifikke racemæssige træk og forhånet dem; da kun det er omfattet af straffelovens § 266b vedrørende race -
kom i så fald med et link!
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

9
12
9
21
16
5
15
12
17
10
11
11
20
12
13
16
11
9
11
17

- Annonce -


Om Torben Mark Pedersen
Torben Mark Pedersen er cand. polit. et exam art (statskundskab) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet.

Har studeret økonomi ved Harvard...

Se Torben Mark Pedersens profil
eller
Følg Torben Mark Pedersen
Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -