Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

21

Skrevet af Ulrik B. Petersen 328 dage siden - Direkte link

"Det er ikke just klassisk liberalisme, som Ole Birk her er talsmand for." Det synspunkt kan kun opretholdes, hvis man går ind for frie fartrgrænser. Hvis det er det, du gør, så skriv det.

At gå ind for at der er fartgrænser, der skal overholdes, er ikke et brud på liberalistisk tankegang, med mindre man går ind for anarki, hvor enhver kører som det passe ham og i det hele taget tager sig selv til rette.

Hvis man skal diskutere fotovogne eller ej, er det vel mere relevant at diskutere, hvor man opstiller dem. Den forrige S-R-SF regering ønskede at optimere bødeopkrævningen. Jeg ved godt at finansministeren, Bjarne Corydon, diskede op med en bullshitbegrundelse med at opkrævningen skete af hensyn til færdselssikkerheden, men få kan have været i tvivl om at hensigten var at optimere bødeopkrævningen af hensyn til statskassen.

Efter min opfattelse bør Ole Birk Olesen få sat en stopper for dette frontalangreb på alm. retsfølelse. 


+2 Skrevet af Erik Ninn 328 dage siden - Direkte link

Ole Birk bruger flere gange udtrykket "vores fælles veje". Så vidt jeg ved, har det ikke meget at gøre med klassisk liberalisme.


+2 Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

Hvis du følger linket i mit indlæg, der så venligt henvises til, vil du opdage, at klassisk liberalisme ikke nødvendigvis indbefatter frie fartgrænser.

 

I klassisk liberalisme er vejen underlagt privat ejendomsret og de regler og konsekvenser for regelbrud, som heraf naturligt må medfølge.

 

Det er derfor forbrugerne af vejen, der i sidste ende bestemmer, hvilke fartgrænser, der skal være gældende ved afskaffelse af socialistiske veje.

 

Personligt ville jeg som forbruger gå efter et vejprodukt, der sikrer streng men retfærdig opretholdelse af reglerne.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af _slettet_bruger_560 328 dage siden - Direkte link

På offentlige veje er der også regler og konsekvenser for regelbrud.


+2 Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

Jamen. Så er der jo ikke den store forskel der. Sådan overordnet set. Tilbage er der udelukkende forvaltningen af disse regler og konsekvenser.

 

Eksempelvis kunne det være rart at stoppe med at anvende reglerne til at være et skattemæssigt alternativ og i stedet forkusere på egentlig trafiksikkerhed.


Skrevet af _slettet_bruger_560 328 dage siden - Direkte link

Næh, egentlig ikke. Forvaltningen af offentlige regler har du kun ekstremt lille indflydelse på. På private har du ingen.


+1 Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

Der er vi så uenige.

 

Jeg mener eksempelvis at have ekstremt stor indflydelse på reglerne for, hvordan min pizza skal sammensættes.

 

Jeg gruer ved tanken om, at en offentlig bureaukrat skulle sammensætte den på mine vejne. Det gør de allerede i rigelig grad i forvejen. Med katastrofale konsekvenser for både fødevaresikkerhed og pris. I dag er jeg i det mindste selv herre over smagen.


Skrevet af _slettet_bruger_560 328 dage siden - Direkte link


Vi snakker ikke om pizza, men om trafikregler på offentige kontra private veje.


+1 Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

I den forbindelse kan jeg anbefale bogen, jeg henviser til.


Skrevet af _slettet_bruger_560 328 dage siden - Direkte link

Jeg behøves nok ikke at læse en hel bog for at vide at du ingen indflydelse har på om en privat vej-ejer sætter fartgrænsen til 100, og heller ingen indflydelse har på hvad bøden bliver hvis du overskrider den. Du kan bruge vejen, eller lade være. Ligesom den offentlige vej.

 

Hvis ikke du accepterer reglerne, så må du enten betale den bøde det gir' eller gå på dine ben. Med mindre det er en privat vej, selvfølgelig. For så må du heller ikke gå der. 


Skrevet af Brian Equator 328 dage siden - Direkte link

Mon ikke der er en overordentlig stor sandsynlighed for, at den private vej-ejer laver de regler, han forventer giver den største indtægt?

 

Den offentlige vej skal derimod ikke give et afkast, og reglerne vil således være baseret på helt andre præmisser. Ganske som i dag, hvor bødestørrelsen og -udskrivelsesfrekvensen tydeligvis intet har at gøre med at gøre vejen attraktiv at benytte.

 

Jeg er med på, det kan virke søgt at sammenligne en vej med en pizza, men dynamikken er den samme, og man kunne med god ret sige, at når vi accepterer, at staten bestemmer suverænt over vejnettet, hvorfor så ikke også over pizzaer? Eller biler? Eller forsikringer?


Skrevet af _slettet_bruger_560 328 dage siden - Direkte link

Mon ikke der er en overordentlig stor sandsynlighed for, at den private vej-ejer laver de regler, han forventer giver den største indtægt?

 

Mon ikke der er en overordentlig stor sandsynlighed for at det offentlige laver regler det forventer giver den største tilfredshed i vælgerkorpset?

 


Skrevet af Peter Hankat 328 dage siden - Direkte link

Mon ikke der er en overordentlig stor sandsynlighed for at det offentlige laver regler det forventer giver den største tilfredshed i vælgerkorpset?

På samme måde som flygtninge/indvandrerpolitiken?

Sjovt nok er det den samme gruppe mennesker, som egenrådigt og udenfor offentlighedens kontrol og sanktionsmuligheder, med udskamning som et altødelæggende våben, har fået gennemført deres egen aktivistiske agenda.


Skrevet af Uffe Merrild 328 dage siden - Direkte link

Du glemmer konkurrenceelementet i din kritik af det private ejerskab af vejene.

 

Konkurrenceelementet er det der giver forbrugerne bestemmelse over vejens regler. Har en vej-ejer nogle tåbelige restriktive regler, vil dennes indkomst blive reduceret når kunderne vælger at bruge en anden vej.

 

Hvis vejejeren er interesseret i at forrente sin investering bliver denne nødt til at tiltrække kunderne ved at tilbyde et produkt der er i overensstemmelse med kundernes præferencer.

 

I det offentlige er der ingen konkurrence, og der er ingen innovation og nytænkning i trafikafviklingen. Alt skal vedtages af den demokratiske proces, og denne proces starter først hvis politikerne tror at de kan score flere vælgere ved at starte processen.

 

Demokratiet har mange fejl og mangler, særligt er det fjollet at en Sjællænder skal tages med på råd når man skal finde ud af hvordan vejene skal drives i Jylland. Det er tydeligt i dette tilfælde at der kan være store forskelle på præferencer mellem en jyde og en sjællænder.

 

På endnu mere lokalt plan kan der også forekomme forskelle som en dygtig iværksætter kunne udnytte ved at finjustere reglerne for sine veje. Denne agile og dynamiske proces findes i markedsøkonomien hvor hver ejer af vejen vil forsøge at tjene sine kunder bedst.

 

I det politiske system er der ingen sammenhæng mellem de der beslutter reglerne for vejene og de som bruger vejene. Beslutningsprocessen er socialiseret og medfører at den store grå klump har modstridende interesser og sætter effektivt en stopper for udviklingen.


Skrevet af nwinther 328 dage siden - Direkte link

Er der eksempler på dette i virkeligheden? Altså to, i al væsentlighed identiske veje, som løber samme strækning, men med to forskellige regelsæt?


Skrevet af Uffe Merrild 328 dage siden - Direkte link

Det vil være interessant at lære om i hvert fald, på stående fod kender jeg ikke eksempler på det. De lande jeg kender har indført vejsocialisme, hvor selvom vejen er privatejet (Frankrig) så bestemmer stat eller anden offentlig instans over trafikreglerne.

 

Der er dog mange andre private virksomheder der tilbyder forskellige regler, særligt forlystelsesparker har forskellige regler.

 

Nogle tillader ikke medbragt mad, andre tillader det. Nogle tilbyder betalingsfri attraktioner når entréen er betalt, andre kræver betaing per attraktion.

 

Når det kommer til markedskræfterne, menneskelig innovation og fremtiden så er det svært at fastslå præcis hvordan udviklingen bliver. Hvis man forstår økonomisk teori og tør at drage den logiske konsekvens af denne forståelse, så er man nødt til at overveje hvordan udfaldet af privat vejdrift (altså inkl. vejregler) vil blive, og henvise til udviklingen i andre privatejede virksomheder.

 

Generelt ved vi at konkurrence bringer et bedre produkt og at offentlig drift er tabsgivende for samfundet som helhed. Med to så vigtige parametre mod offentlig ejerskab, så er det svært at forsvare hvorfor så meget skal være offentligt som er tilfældet i Danmark.


Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

I praksis er der masser af eksempler:

 

I København må man ikke parkere på kantstenen, det må man gerne i Frederiksberg.

 

Jeg bor tæt på en større vej, der har tre forskellige hastighedsbegrænsninger inden for få kilometer.

 

Det villakvarter jeg bor i har regler, der er forskellige fra de større veje, der omringer det.

 

I England kører man i venstre side af vejen.

 

Hvis jeg kører til Roskilde ad Roskildevej er der markant anderledes regler end, hvis jeg kører ad motorvejen.

 

Der er altså stor variation i reglerne. Det kan folk nemt håndtere.

 

I praksis vil der ikke blive tale om to konkurrerende veje ved siden af hinanden. Sådan et setup vil naturligvis være fjollet og sandsynligvis spild af ressourcer.

 

I stedet vil der være flere vejoperatører, der konkurrerer om at servicere den enkelte vej eller det enkelte system af veje. Disse operatører vil have en høj grad af standardisering af eksempelvis skiltning og basale regler. Operatører med underlige regler vil blive fravalgt. De dyre og ineffektive vil tabe markedsandele. Ejerskabet over vejen vil tilhøre grundejerforeningen, hvor borgerne får stor indflydelse på, hvilke særregler, der skal gælde i netop deres område.

 

Dette kan være et eksempel på, hvordan markedet vil indrette private veje i et villakvarter. Jeg vil helt sikkert bruge høj sikerhed på vejene som parameter, når jeg skal vælge bolig, så mine børn kan cykle sikkert omkring.


Skrevet af nwinther 327 dage siden - Direkte link

I praksis vil der ikke blive tale om to konkurrerende veje ved siden af hinanden. Sådan et setup vil naturligvis være fjollet og sandsynligvis spild af ressourcer.

 

Enig. Men er det ikke dét, Uffe taler om? Han siger jo selv, at han ikke umiddelbart kender nogen eksempler herpå. (Uffe er formentlig udmærket bekendt med det danske vejnet, så han taler nok om noget andet).

 

Operatører med underlige regler vil blive fravalgt.

 

Men hvordan kan de blive dét? Hvis der kun er den samme vej, hvordan kan jeg så undgå at køre på den? Konkurrencen - hvis den fandtes, ville jo ikke være sådan, at én operatør insisterede på, at køre i venstre side, mens den næste ville have dig over i højre side, men du må kun køre i bakgear - Monty Pythonske regler. Det vil være - i værste fald - at én operatør vil mene, at du må køre 80km/t på hans strækning A-B, og den næste operatør vil mene, at du må køre 90 km/t på hans strækning B-C.
Men hvordan fravælger du så den ene operatør?

 

Min pointe er, at der reelt ikke er konkurrence på infrastrukturen i noget land i verden. Jovist, ift. at opføre en vej (som staten ejer) eller at drive (dvs. vedligeholde eller indkræve vejskat) en vej (som staten ejer).

Grunden til dette, tror jeg, er at det er nærmest umuligt at få en forretning - og en konkurrence - ud af at drive veje.

Det vil koste uhyrlige summer, at bygge en motorvej (eller enhver anden vej) fra, lad os sige Århus til Aalborg, fordi der vil være hundredevis af borgere og bønder som ikke vil sælge, eller kræver urimelige summer for deres tønder land (fordi de kan).

Og derfor vil vejen aldrig komme, samfundet vil stagnere osv.

 

Tre områder ift infrastruktur ér der dog muligt at lave konkurrence: Søfart, luftfart og trådløs (radio) kommunikation. Alle sammen fordi de kræver forholdsvis små anlæg. Herudover kan de tilbyde forskellige faciliteter, såsom rute, hastighed og komfort - og naturligvis pris.

 

Men selv her kan staterne have en grund til at blande sig. Ser man på SAS' historie, handlede det om, at skandinavien ikke blev "glemt", fordi der ikke var stor interesse i internationale destinationer mellem f.eks. København og Verden. Man skulle til London eller Frankfurt, for at komme videre.

Så opretter man SAS, man udbygger landenes lufthavne (for skattemidler) og opnår derved en mulighed for og interesse i internationale destinationer - direkte.

Siden har man solgt lufthavnen (Kastrup) - men af en eller anden grund holder man fast i SAS. Man skulle synes, at det var en midlertidig løsning, da der er masser af luftfartselskaber, som kan tage borgerne til forskellige destinationer, med udgangspunkt i Danmark.

 

Men pointen er, det er langt enklere at lave reel konkurrence på disse områder, end på skinner, veje, kabler o.lig.


Skrevet af Lounen 327 dage siden - Direkte link

Jeg tror ikke, at det er det som Uffe taler om.

 

For at markedet skal være velfungerende, er det tilstrækkeligt, at der er potentiel konkurrence. At vejopratøren må medtage i sin profitkalkule, at kunderne kan fravælge ham og finde en anden udbyder.

 

I eksemplet med min grundejerforening, der ejer vejene i villakvarteret, vil kunden, som i dette tilfælde er ejeren af vejen, have mulighed for at fravælge operatører, der håndhæver Monty Python regler og tilvælge betingelser, der anses for vigtige af foreningens medlemmer.

 

Som forbruger har jeg også stor indflydelse, fordi jeg ved flytning kan tilvælge en bolig med tilknyttede fornuftsbaserede vejløsninger og fravælge gakkede områder. På den måde vil også ejendomspriserne blive påvirket af beslutningerne og der skabes dermed et yderligere incitament for gode forhold.

 

Deraf fremelskes de gode løsninger og de dårlige vil med tiden blive afviklet. Hvilket er hovedformålet med at privatisere og indføre konkurrence. Det er ikke blot et spørgsmål om pris men samtidig om at optimere nytten af vores begrænsede ressourcer. I dette tilfælde for at skabe de bedst mulige veje til den rigtige pris i netop mit villakvarter.


Skrevet af Uffe Merrild 327 dage siden - Direkte link

Som Lounen er inde på så er det potentiel konkurrence der sætter vej-ejerne i et dillemma.

 

Jeg forstår godt hvor du kommer fra, og hvad du mener med at du vil have lov at fravælge vejen ved at køre på en anden. Men det er ikke det som vej-ejeren er ude på.

 

Den store forskel på en offentlig vej og en privat vej er at ejeren af den private vej vil søge den største profit, og for at tiltrække kunder skal han gøre noget for at få flere til at køre på sin vej. Vej-ejeren har mange penge bundet i sin vej og skal kæmpe for at forrente sin investering.

 

Den private iværksætter vil derfor prøve at finde ud af nogle tiltag der sikrer ham et større afkast af sin investerede kapital. Hvis vej-ejeren klokker i det og mister sine kunder, vil andre byde vejen væk fra ham, drive den anderledes og skabe innovationen den vej igennem.

 

For at vende lidt tilbage til din indvending, som jeg ganske udmærket forstår, så må det også være åbenlyst at der er masser af eksempler på at der er flere ruter man kan følge for at nå fra punkt A til B. Der behøver ikke direkte at være to veje der løber parallelt med forskellige ejere for at der er stærk priskonkurrence og innovation. Udover det jeg nævnte tidligere med den potentielle konkurrent der rent faktisk bygger den parallelle vej (typisk vil denne blot købe vejen af den eksisterende ejer, men det andet kan også forekomme) så er det vigtigt at huske på at mennesket bliver endda meget innovativt når det skal prioritere.

 

Du kender det fra skattereglerne, arbejdsreglerne og alle andre steder hvor man ved at ændre adfærd en lille smule kan få en gevinst.

 

Hvis vej-ejeren pådutter vanvittige Monty-Python regler, så går han hurtigt fallit eller bliver opkøbt for en slik på rekordtid. Man skal huske at se på vejen som en stor investering for ejeren, og uden forrentning af investeringen så taber investeringen værdi og bliver nemmere at opkøbe for andre.

 

En dårlig vej-ejer vil ganske enkelt få svært ved at beholde sin ejendom når han driver den elendigt, indtægterne vil falde, kapitalværdien bliver udhulet og det vil komme til at ske at han bliver tilbudt en pris han er villig til at sælge for.

 

Det ser vi med virksomheder hele tiden, de købes op af andre og drives videre af de nye ejere.


Skrevet af Peter Hankat 327 dage siden - Direkte link

Jeg tror mere pessimistisk at der vil ske det samme som med Scandlines og Easy-Line Gedser-Rostock, nemlig at konkurrenten får penge for at nedlægge sin virksomhed, så den tilbageværende kan sætte prisen op.

Der vil sikkert kunne tjenes penge på at afpresse bestående virksomheder, ved at true med at etablere konkurrence.

 

Mht veje, så er NIMBY-effekten allerede i dag tårnhøj, og beboerne i mange byer vil sikkert gerne betale for at det bliver så dyrt for pendlerne, der kommer længere væk fra storbyen end dem selv, kører udenom deres by. I Københavns og Århusområdet orienterer alle sig mod centrum, og blokerer glad og gerne for trafikken der kommer længere udefra.

Statsveje, der er århundreder gamle og hævdvundne, eller anlagt som næsten-motorveje i 60'erne, omlægges til 40-50 km lokalgader med chikaner og busstoppesteder på selve kørebanen.

Eksklusivitet er mere værd end penge.

Jeg har en motorbåd på trailer, og næsten ingen steder at sætte den i vandet, fordi lystbådehavnene hellere vil være fri for trailerbådene end tjene penge på at vi sætter dem i vandet fra de ramper, der ligger ubrugte hen det meste af tiden.


Skrevet af nwinther 326 dage siden - Direkte link

For at vende lidt tilbage til din indvending, som jeg ganske udmærket forstår, så må det også være åbenlyst at der er masser af eksempler på at der er flere ruter man kan følge for at nå fra punkt A til B. Der behøver ikke direkte at være to veje der løber parallelt med forskellige ejere for at der er stærk priskonkurrence og innovation.

 

Jeg synes sådan set, at dit eksempel viser ganske fint, hvorfor privat infrastruktur ikke er særlig bæredygtig. Hvis vi tager distancen Flensborg-Esbjerg kan man vælge at køre via E-20 stik øst til kolding, og så dreje stik syd af E-45. Alternativt kan man køre rimelig diagonal i syd-østlig retning, ved at bruge landevejen. Hvis privat vejdrift var tænkelig, hvorfor er der så ikke én af de to strækninger som er privat ejet?

Staten er jo fuldstændig uduelig til at drive veje - de koster enormt meget mere at opføre og drive, og de er dårligt vedligeholdt og reglerne for at færdes der, er skudt i låget.

Det burde være en guldrandet forretning at købe en af de to vejstrækninger og drive den gennem brugerbetaling, og innovere røven ud af bukserne på den statsejede vej.


Der burde i det mindste være en enorm lobby-virksomhed, for at få lov til den slags arbejder.

Jeg tror der ikke er en efterspørgsel, fordi det ikke er nogen særlig attraktiv forretning. At det er meget lettere at tjene penge andre steder, og så leve med, at staten opkræver penge for at bygge og vedligeholde veje.

 

Hvis vej-ejeren klokker i det og mister sine kunder, vil andre byde vejen væk fra ham, drive den anderledes og skabe innovationen den vej igennem.

 

Men hvis du skal til Aalborg, så skal du jo til Aalborg. Og hvis vejejeren har besluttet at du kun må køre 90, og du synes det ville være federe, hvis man måtte køre 100, så opsiger du jo ikke dit vejabonnement, og holder op med at køre til Aalborg.

Reelt vil der aldrig komme konkurrence, fordi der ikke er en parallel vej (for ikke alene vil du gerne køre 100 km/t, du vil også gerne køre dem lidt direkte), og fordi ændringerne blot vil være lidt inkrementielle (vejgebyr). Og fornemmer ejeren, at der er boykot for at køre til Aalborg, så justerer han bare lidt på prisen, så er vi tilbage, for vi har jo ikke noget alternativ.

Og så sørger vejejeren selvfølgelig for at opkøbe landevejene, så der ikke pludselig opstår en konkurrent.

 

Eksempelvis mht. Storebælt, så er der et alternativ, der hedder Århus-Odden. Men hvis man er bosat i Odense, skal det være ekstremt dyrt, før man kører til Århus, for at tage færgen. Endelig kan broejeren købe havnen og genoprette sit landsdækkende monopol. Hvis der er en investor, som så giver sig til at bygge en konkurrerende bro, sætter han bare broprisen ned, således at den konkurrerende bygger aldrig får mulighed for at færdiggøre sit projekt.

 

Problemet er jo at ejeren - selvom han klokker i det - ikke mister sine kunder, for de skal jo frem nærmest uanset hvad.


+1 Skrevet af Brian Equator 328 dage siden - Direkte link

Mon ikke der er en overordentlig stor sandsynlighed for at det offentlige laver regler det forventer giver den største tilfredshed i vælgerkorpset?

Jo, fx. at lade bilisterne finansiere andre folks præferencer :-)

 


Skrevet af qabi 328 dage siden - Direkte link

Jeg kan godt se hvor du vil hen, men i det her lidt fortænkte eksempel er sammenligningen mere rimelig, hvis brugerne af den private vej betaler for det.

 

Og så opstår et kunde- og konkurrenceforhold som selvfølgelig er med til at regulere fartgrænser, bøder mv.


Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

Det har du givetvis svært ved at forestille dig.

 

Du begår dog en lang række rejltagelser. Dit argument indeholder så mange problematikker, at det desværre kræver en hel bog at rette op på det - hvis ikke flere.

 

Derfor henvisningen. Der er trods alt ikke behov for at gengive den i sin ordlyd her.

 

Alene det forhold, at du mener forbrugerne ikke har indflydelse på udbuddet af varer og tjenester viser, at der er meget lang vej hjem. Det strider ganske enkelt mod enhver observation man kan gøre sig, hver eneste dag i hver eneste privat branche.

 

Du overser også, at ejeren af vejen er interesseret i at have dig som kunde, givet profitmotivet, hvorfor der er en naturlig grænse for, hvor idiotisk han vil indrette sit produkt. I modsætning til på statens veje er det eksempelvis i enhver privat virksomhed totalt uacceptabelt, at kunder dør og bliver invaliderede af at benytte deres produkt. Det er ganske enkelt dårlig fremtidig forretning.


Skrevet af Peter Hankat 328 dage siden - Direkte link

I modsætning til på statens veje er det eksempelvis i enhver privat virksomhed totalt uacceptabelt, at kunder dør og bliver invaliderede af at benytte deres produkt. Det er ganske enkelt dårlig fremtidig forretning.

I en syg erstatningsretskultur som i USA vil det betyde en søvndyssende lav hastighed, fordi det enkelte liv, som i den store sammenhæng i virkeligheden er ligegyldigt, skal kompenseres med flercifrerede millionbeløb i erstatning til de efterladte.

Det er fløjtende ligegyldigt om der dør 200 eller 600 i trafikken i Danmark om året, i forhold til glæden ved ikke at skulle holde stille for chikanerødt, snegle sig gennem utallige rundkørsler eller køre unaturligt langsomt iforhold til vejens forløb, eller få smadret dæk og fælge på høje skarpe kantsten.

Folk, der arbejder 3-4 timer længere end de fleste, skal kunne udnytte den tomme motorvej til at køre 180, det samme med ham som kaldes ud midt om natten.

Hvis trafikken er et problem for beboerne i husene langs de overordnede veje, så riv husene ned. Markedsprisen kan ikke være høj, grundet trafikken.


Skrevet af Brian Equator 328 dage siden - Direkte link

 en syg erstatningsretskultur som i USA

USA har så heller intet med et liberalistisk samfund at gøre :-)


Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link

Trafiksikkerhed er ikke kun hastighed.

 

Hvem siger at parametret skal være en ensartet hastighedsbegrænsning?

 

Måske det i virkeligheden mere er variation i hastighed, end selve hastigheden, der slår folk ihjel.

 

I så fald burde man måske nærmere indrette motorvejen, så man i højre spor kører mellem 100 og 120, i midterste mellem 120 og 150, mens man i venstre spor kører 150-200. Frem for dit forslag om standart 180.

 

Den slags eksperimenter er der plads til på det fri og uregulerede marked, hvor de bedste ideer vil blive belønnet og de dårlige straffet. Omvendt tillades nytænkning kun sjældent på statens centralplanlagte veje.

 

Hvem siger det er smart af afgiftspålægge en blindspotsensor med 150% afgift + moms? Måske man fik færre højresvingsulykker på veje, hvor den var påbudt.

 

Igen tyder intet på, at socialistisk trafikregulering har fat i den lange ende.

 

Desuden er det vigtigt at huske på, at vi i alle tilfælde er nået så langt i retning af det samfund jeg skitserer, at selv vejene er blevet privatiseret - Hvem siger, at vi overhovedet har brug for veje i det samfund? 


Skrevet af Brian Equator 328 dage siden - Direkte link

 modsætning til på statens veje er det eksempelvis i enhver privat virksomhed totalt uacceptabelt, at kunder dør og bliver invaliderede af at benytte deres produkt. Det er ganske enkelt dårlig fremtidig forretning.

Man kunne jo prøve at forestille sig, hvad politkerne ville sige, hvis en privat virksomhed solgte et produkt, hvis brug medførte flere hundrede dræbte kunder hvert år. De føler sig trods alt kaldet til at sende kontrollanter ud, så Joe & The Juice ikke sælger drikkevarer med navnet "Tømmermændskur", når de rent faktisk ikke kurerer tømmermænd.


Skrevet af _slettet_bruger_560 328 dage siden - Direkte link

Jeg orker dig ikke i dag, Lounen.


+1 Skrevet af Lounen 328 dage siden - Direkte link
Det er helt i orden Torsten. Jeg havde det lidt på fornemmelsen. Heraf dem noget arrogante henvisning til lærebogen. Så kan du hive den frem, hvis du en dag har et par eftermiddage at slå ihjel. Hav en fortsat god dag :-)

+3 Skrevet af nwinther 328 dage siden - Direkte link

OBO har ret, i den tekst.

Altså udover, at fotovognene skal sikre at du overholder fartgrænserne.

 

De laver nemlig ikke trafiksikkerhed - de laver penge!

 

Så mange, endda, at man budgetterer med det, og er tilnærmelsesvis at betragte som en afgift.


+6 Skrevet af Jens Knudsen 328 dage siden - Direkte link

Jeg hører til blandt alle dem der med et motoriseret køretøj jævnligt bevæger sig rundt på det offentlige vejnet.

 

Det har da også medført at jeg er blevet fotograferet et par gange, og det er ikke fordi jeg er en motorbølle der generelt og bevidst skider højt og flot på hverken færdselsreglerne eller fartgrænserne.

 

Det er derimod sket fordi jeg har fokuseret på de andre trafikanter, vejens forløb, løsgående hunde, cyklister der kører modsat færdselsretningen på fortove, i fodgængerovergange og i rundkørsler, fodgængere der snegler sig på skrå over vejen 50 meter fra en fodgængerovergang og så videre.

 

Der er så meget der kan kræve opmærksomhed i trafikken at man ikke konstant kan sidde og stirre stift på spedometret og det kan da også nemt ske at man kan overse et skilt med en fartbegrænsning.

 

Men aligevel skyldes mine fartbøder kun min egen mangel på opmærksomhed, den er ganske enkelt ikke længere. Punktum.

 

At vi så kan diskutere hvorvidt fartgrænserne nogle steder er unødvendigt restriktive, er en helt anden snak, og det virker helt bestemt også som om der nogle steder er fastsat nogle fartgrænser som ikke er tilstrækkeligt sagligt begrundede.

 

Så jeg vil meget hellere have en debat om det emne, end hvilke metoder og prioriteringer ordensmagten tager i anvendelse for at sikre, at trafikanterne overholder færdselsreglerne.

 

Bemærk venligst at jeg medtager ordet prioritering i mit ordvalg, det betyder naturligvis også at der skal prioriteres når man beslutter hvor fotovognene placeres ved fartkontrol.

 

Fartkontroller skal ske der hvor de giver den største trafiksikkerhedsmæssige gevinst, for politiet kan jo ikke være alle steder på samme tid. Placeringen af fartkontroller skal ikke som udgangspunkt ske der hvor man kan pålægge flest afgifter på kortest mulig tid selvom det ser pissegodt ud i politiets statistikker og måltal..

 

Men at vi har et færdselspoliti der effektivt sætter ind mod færdselsforseelser, det har jeg intet imod, faktisk er jeg 'ebbelykkelig' for at 'Brian' og 'Tonni' ikke får lov til at hærge fuldstændig hæmningsløst.

 

Jeg efterlyser derfor en lidt mere nuanceret debat. Fotovogne er IKKE et overgreb på min frihed. Men reglerne og prioriteringen omkring visse lokale fartgrænser og fotovognenes mest brugte placeringer, kunne sagtens tåle et gennemgribende hovedeftersyn.

 

Kom så bare med verbale bøllebank, jeg kan tåle det!


Skrevet af Jan Daniel Andersen 328 dage siden - Direkte link

Helt enig.


Skrevet af Peter Hankat 328 dage siden - Direkte link

Der er brug for at en ægte billistorganisation, ikke tandløst og eftergivende som FDM, men så aktivistisk som Danmarks Naturfredningsforening, som skal gå ind og udfordre såvel de generelle hastighedsgrænser som hver eneste lokale nye hastighedsbegrænsning, og kræve argumenterne frem i lyset.

Speciel opmærksomhed kan rettes mod de steder hvor fotovognene har størst indtjening, da billisterne som flest ikke kører specielt stærkt.

 

Også de forbandede rundkørsler, der skyder frem som paddehatte efter regnvejr, og på det seneste forsynes med brostensbelægninger, for at tvinge farten i dem ned skal bekæmpes, blandt andet med analyse af den sivetrafik de fremkalder.

 

Kort sagt skal der kæmpes fra hus til hus om hver eneste fartdæmpende foranstaltning, som iværksættes af trafikforskrækkede kvinder og kvindagtige mænd, som sjovt nok har personsammenfald med tilhængerne af uhæmmet muslimimport.


+2 Skrevet af Jan Daniel Andersen 328 dage siden - Direkte link

Det er simpelthen for retarderet at sige at fartkontrol, "ikke just [er] klassisk liberalisme". Hvis man ejer noget i fællesskab, så må man respektere de andre ejeres medbestemmelse.

 

Man kan med rette kritisere fotovognene fordi de er udtryk for at der bruges skattekroner, til at indkræve flere penge til statskassen, istedet for at fokusere snævert på trafiksikkerhed.

 

Man kan også indvende at vejnettet ikke burde være fælleseje. Det så jeg selv meget gerne. Men det er noget sludder at hævde at hsatighedskontrol er overbgreb på vores frihed. Hold op med at gøre liberalismen dum, tak. Den har desværre alt for mange fjender, som det er. 


Skrevet af Erik Ninn 328 dage siden - Direkte link

Kommentaren "Det er ikke just klassisk liberalisme" er møntet på hele Ole Birks indlæg.

 

Ole Birk bruger flere gange udtrykket "vores fælles veje". Så vidt jeg ved, har det ikke meget at gøre med klassisk liberalisme.


Skrevet af qabi 328 dage siden - Direkte link

Hvordan strider fælles ejendomsret imod liberalisme?

 

Hvad angår tvungen betaling, og monopolsituationen som opstår, vil jeg medgive at der ikke er tale om liberalisme. 

 

Men når der nu er tale om fælles infrastruktur, har jeg ikke noget imod regler eller politi der håndhæver disse. Jeg har noget imod den manglende inflydelse som en typisk borger har på disse regler, men det er en anden diskussion.


Skrevet af Erik Ninn 328 dage siden - Direkte link

I Danmark er det det offentlige system, der bestemmer, hvor der skal bygges veje. Det er også det offentlige system, der via skatterne bestemmer, hvem der skal betale for vejene. Vejene er derfor de facto et statsmonopol.

 

Fælles ejendomsret er der heller ikke tale om. I modsat fald vil jeg gerne vide, hvordan jeg kan sælge min del af vejnettet ;-).

I klassisk liberalisme er fælles ejendomsret vel et frivilligt valg?


Skrevet af qabi 328 dage siden - Direkte link

Enig. På den måde har du ret i din kritik.

 

Men omvendt synes jeg stadig det er korrekt at kalde dem vores fælles veje, uanset hvor liberalistisk man er. For det er jo fælles veje - tvunget eller ej. Men jeg erkender at ejendsomret er forkert at kalde det.


+1 Skrevet af Uffe Merrild 328 dage siden - Direkte link

Jeg vil gerne sælge min andel af vejene, jeg kan godt bruge lidt flere penge her op til jul.

 

Er det muligt at sælge min ejendom?

 

Hvis det ikke er muligt at sælge denne del, så er det ikke min ejendom. Da falder argumentet om "fælles ejerskab" til jorden som det nonsens det er: Vejene er offentlige, altså stat, kommune og regions.

 

Som borger i Danmark ejer du IKKE vejene, du er IKKE medejer.


+1 Skrevet af Leif Barbré Knudsen 328 dage siden - Direkte link

Ha ha ha, "... and they were all alike. No question, now, what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which".

LA's regeringsindlemmelse er taget lige ud af Animal Farm.


Skrevet af Universalgeni 328 dage siden - Direkte link

Tillykke til Ole Birk Olesen! Held og lykke med det nye job.


+2 Skrevet af Leif Barbré Knudsen 328 dage siden - Direkte link

Problemet med trafiksikkerhed er, at den mest skingre altid får ret i det offentlige rum. Ingen tør sige skrigeskinkerne imod, for så er man et ufølsomt, morderisk menneske, det skal de rød-radiagle journalister nok sørge for.

Realiteterne er, at al aktivitet indebærer en kalkuleret risiko. Folk dør af elektriske stød - ergo må stikkontakterne ned på 12 volt. Folk dør af fald fra hustage - ergo må taghøjden ned på 30 cm.

Folk dør af hospitalsindlæggelser (5000 om året!!!!) - ergo må vi minimere hospitalsvæsenet. Folk dør af knivstik - ergo må brødknive maks være 1 cm lange og sløve. Bliv selv ved.

Alt er en afvejning. Og når regeltrykket bliver for hysterisk, så opfatter de fleste mennesker det som urimeligt og så mister de respekten for reglerne. Men alle vil naturligvis som en god stats-tro zombie hylde reglerne og deres nidkære overholdelse.

Dengang hastigheden på motorvejen blev sat op til 130 km/t var hele den røde bilhaderflok og de bekymrede "eksperter" helt sikre på, at den civilicerede verden som vi kender den ville ophøre og ligene hobe sig op i vejkanterne. Skingert hysteri.


+3 Skrevet af Michael Carl Sjøberg 328 dage siden - Direkte link

Nu varer det ikke længe før vi får at vide højere skatter er vejen frem til rigdom, vækst og velfærd.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

6
7
7
9
12
17
6
16
7
11
10
8
16
9
8
8
7
11
20
13

- Annonce -


Afstemning
Hvilken DR-produktion er mest venstreorienteret?

- Annonce -