Omvendt Robin Hood: Regeringen fører krig mod rygerne

Regeringens annoncerede afgiftsstigninger på tobak er ikke kun et brud på skattestoppet. De er også direkte skadelige for det danske samfund på en lang række områder:

• De er skadelige for rygernes økonomi, dvs. de lavtlønnedes økonomi.

• De er skadelige for skattemoralen, fordi mange rygere vil købe ulovlig tobak.

• De er skadelige for betalingsbalancen på grund af øget grænsehandel.

• De forøger de kriminelle aktiviteter - cigaret-dørsalg vil brede sig hertil som i Irland.

• De gør det endnu mere interessant for ungdommen at begynde at ryge, ligesom i Irland.

Høje tobaksafgifter nedsætter ikke sundhedsudgifterne, hvilket allerede er demonstreret verden over. Regeringens fikse ide om, at færre rygere giver længere dansk levetid, hviler også på uvidenhed. Andre landes folk ryger langt mere end danskerne og lever 3 år længere.

Til gengæld vil livskvaliteten forringes yderligere for de 25% af danskerne, der ryger, når regeringen fortsætter med at føre krig imod dem.

Kort og godt: Dette er omvendt Robin Hood-politik. Den vil tage fra de fattigste og give til den rige forebyggelsesindustri og dens endnu rigere sponsorer i medicinalbranchen, som man åbenbart gerne vil skaffe flere kunder. Med yderligere sundhedsudgifter til følge.

Regeringen er uvederhæftig, når den siger, at hensigten er at få flere til at holde op med at ryge. Det er indbildning. Forslagets egentlige intention er at dække det enorme hul i statskassen, som regeringen har skabt ved at tillade den offentlige sektor at vokse så voldsomt. Dette gælder ikke mindst forebyggelsesindustrien.

Dette forslag er en skændsel for en borgerlig regering. Den slags forslag har det med brede sig til andre områder som en ukontrollabel kræftsygdom. De fører til undergang for økonomien, til mere kriminalitet - og de underminerer danskernes generelle accept af den politiske verden.

26. februar 2010
Søren Højbjerg
Talsmand for Danmarks Rygerforening

23 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere