Kontakt 180Grader.dk
47

Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Er der blevet færre unge der ryger i England - Ja, markant færre. Måske skyldes det højere afgifter. Måske udbredelse af røgfrihed. Måske aldersgrænse for køb af cigaretter.

 

Er der blevet færre unge der ryger i Norge. Ja, markant færre. Måske skyldes det højere afgifter. Måske udbredelse af af røgfrihed. Måske aldersgrænse for køb af cigaretter.

 

Smoking, drinking and drug use among young people in England in 2010

 

Se særligt siderne 38 til 42 der viser at andelen af børn og helt unge der ryger i England konstant er faldet igennem perioden 2000 til 2010.

 

Faktisk er der stort set ingen der længere regelmæssigt ryger inden det 14. år, mens andelen af 14 og 15 årige der ryger ligeledes er faldet massivt i perioden. Således var der f.eks. 15 % 14 årige der røg regelmæssigt i 2001. Denne andel er faldet til 6 % i 2010.

 

For de 15 årige er faldet fra 22 % til 12 %. Hvor der i 2001 var 11 og 12 årige børn der røg regelmæssigt, er der i 2010 ingen der ryger.

 

Hvor der i 2001 var 7 % af 13 årige børn der røg regelmæssigt, var denne anden faldet til 3 % i 2010. Højere afgifter handler iøvrigt overvejende om, at få nedbragt andelen af unge der ryger:

 

7 kroner i smøgafgift kan skaffe milliarder.

 

Når Klaus K er så "bekymret" over smugling og grænsehandel, er løsningen primært at få fjernet forskellene mellem EU landene, så afgifterne bliver harmoniseret på et højere nievau. Særligt grænselande som Polen og Ukraine  bør hæve deres lave afgifter. Sidstnævnte har har endda både øget deres indtægter ved afgiftsforhøjelser, mens forbruget er faldet med over 25 % på to år.

Cigarette consumption fell by 13% in 2009 and 15% in 2010 while the tax revenue increased by US$700 million and by US$500 million in 2009 and 2010, respectively, compared to the previous year.

 

Economic and public health impact of 2007–2010 tobacco tax increases in Ukraine

 

Hvordan går det i øvrigt med at dokumentere din påstand om, at der er undtagelser til reglerne om røgfrihed i Sverige og Belgien svarende til den danske 40 m2 regel?


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Man skal være langt væk fra børn og unge til daglig for ikke at have set, at en ny storryger-generation er vokset frem. Teenagere ryger mere end set i mange år - både her og i udlandet.

Alt andet ville også være i strid med gængs viden om, hvordan private virksomheder arbejder. Det er fuldkommen usandsynligt, at Nikotin-producenterne ville bruge mange mill $ på at lobbye for rygeforbud og højere cigaretafgifter, hvis dette førte til færre unge rygere.

For hvem skulle de så sælge Nicorette til? Medicinalselskaber er ikke dumme: De ved godt, at rygeforbud provokerer de unge - de ved godt at højere priser kun skærper deres interesse. Nye unge rygere er vigtige for dem - dem ønsker de mange af. Det er deres fremtidige kunder.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Man skal være langt væk fra børn og unge til daglig for ikke at have set, at en ny storryger-generation er vokset frem. Teenagere ryger mere end set i mange år - både her og i udlandet.

Som netop vist passer Klaus Ks påstand ikke. Der bliver færre og færre daglig rygere, herunder helt unge der ryger af og til. Det gælder England. Det gælder Norge. Det gælder også Tyskland.

Dem Bericht zufolge tranken im letzten Jahr 13 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal in der Woche Alkohol. 2004 waren es noch 21 Prozent. Ebenfalls 13 Prozent der Jugendlichen in diesem Alter rauchen, 2001 waren es noch 23 Prozent. Der Anteil der Nichtraucher stieg in den vergangenen Jahren auf der anderen Seite kontinuierlich. 68 Prozent der minderjährigen Jugendlichen gaben an, noch nie in ihrem Leben geraucht zu haben. 2001 waren es nur 41 Prozent.

 Jugendliche rauchen, trinken und kiffen wenige

Fra Sverige vides det at der er sket et stort fald i antallet af rygere fra ca. 19 til 14 % i Sverige fra 2004 til 2008. Bemærk også at der stort set ikke er nogen der ryger med en længevarende uddannelse - kun 5 %.

 

"Nu minskar rökningen i alla samhällsgrupper"

Grupper som röker mest dagligen
-Långtidssjuka män (32 procent)
-Män födda utanför Europa (30 procent)
-Arbetslösa män (27 procent)

Grupper som röker minst dagligen
-Män med lång utbildning (5 procent)
-Män med god ekonomi (8 procent)
-Ålderspensionärer män (9 procent)

 

I Sverige ser man altså den samme profil på restrygergruppen. Det er primært grupper der har sociale problemer, er ledige eller marginaliserede i samfundet.

 

De to sidste afsnit i Klaus Ks indlæg er en ren cirkelargumentation med baggrund i en af hans mange konspirationsteorier. Som man også kan se på hans retorik bliver den mere og mere skinger. En udvikling der muligvis skyldes reaktion på, at antallet af hans sekteriske følgere bliver færre og færre.

- Annonce -


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Jeg må skuffe dig: Ikke blot er der markant flere unge rygere end før anti-rygekampagnerne - det er nu blevet trendsætterne blandt de unge, der fører an i rygningen - ikke de lavtuddannedes børn. Det kan observeres både i Danmark og i Sverige:

Unga tjejer röker allt mer  -  Innerstadstjejer röker mest

Der er måske tre i vores klasse, som aldrig ryger


Har rygeloven kickstartet en ny storryger-generation? 

Det er en storryger-generation buldrer frem nu. Rygeforbud virker som en klud i ansigtet på trodsige teenagere - og højere priser gør dem kun mere interesserede i at skaffe cigaretter.

Anti-ryge kampagnerne er åbenlyst kontra-produktive - det viser EU-undersøgelsen jo også. Det kan undre, at der er så mange sundhedsfolk & medier, der forsøger at gøre højere cigaretafgifter til et folkekrav for at nedsætte rygningen.

Det tyder på uvidenhed om helt almindelige menneskelige følelser og mekanismer.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Jeg må skuffe dig: Ikke blot er der markant flere unge rygere end før anti-rygekampagnerne - det er nu blevet trendsætterne blandt de unge, der fører an i rygningen - ikke de lavtuddannedes børn. Det kan observeres både i Danmark og i Sverige:

Klaus K tager fejl. Det er dokumenteret her og her. Det eneste der "buldrer frem" er Klaus Ks monotone gentagelser af egne usandheder, som hans påstand om de ikke eksisterende undtagelser i Sverige og Belgien.

 

Det er en ynk at se en ældre herre som Klaus K argumentere som et lille barn der ikke kan få sin vilje og benægter tallene der viser at færre og færre unge der ryger og at der bliver flere og flere der aldrig har røget eller ryger.

 

Har han måske datagrundlag fra Sverige der viser, at der er flere unge der ryger ud over en tilfældig artikel? Nej, det har han selvfølgelig ikke. 

 

Højere afgifter påvirker ikke alene antallet af unge der ryger, men har også en effekt der giver mindre passiv røgning, jf. en af Klaus Ks tidligere posteringer:

In contrast, we find that higher taxes are an efficient way to decrease exposure to tobacco smoke, especially for those most exposed

Jeg er dog enig i den henvisning Klaus K kommer med, at det er nødvendigt at gøre uddannelsesinstitutioner med børn og unge under 18 år røgfrie.

 

Særligt er det et problem, at der kan ryges på efterskoler. Omkring mekanismer hos unge. Ja, unge er meget påvirkelige, så hvis der er en mindre gruppe der f.eks. mener det er sejt, at drikke et par julebryg i frikvarterne, kan det påvirke andre. Derfor findes der regler for den slags, til Klaus Ks orientering.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Det er påfaldende, at den anonyme bruger, Afskaftopskattennu ikke kan debattere uden massive ad hominem / personangreb. Kniber det med argumenterne?

Højere cigaretafgifter fører rigtignok til ændret adfærd blandt unge - nemlig ved at få dem til at interessere sig mere for cigaretter. Sådan er menneskets natur. Folk interesserer sig mere for ting af høj værdi end for ting af lav værdi.

Det ved de fleste folk naturligvis - inkl. nikotin-producenterne i medicinalindustrien, som er den økonomiske kraft bag lobbyismen for både rygeforbud og højere cigaretafgifter.

Det er præcis det fænomen, som nærværende undersøgelse i Addiction viser: Højere cigaretafgifter fører ikke til færre rygere. For selv om mange ældre rygere givetvis er stoppet i perioden 2002-09 - så står der nye unge rygere klar til at bære faklen videre.

De unge er top-motiverede til at prøve noget farligt & forbudt  - noget spændende, som samtidig giver status, fordi det koster mange penge.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

så står der nye unge rygere klar til at bære faklen videre

Fakler og kollektivisme - aner man en sekt eller fanatisk bevægelse? 

 

Som tallene viser, er der færre helt unge der ryger i England, Tyskland, Norge og dertil Danmark, som vi tidligere har været inde på. For Sverige er tallene stabilt lave. 

 

Envidere ser man Klaus Ks debatevner demonstreret. Han tager et tal ud af en sammenhæng og får det til at passe i hans virkelighed. Højere middellevealder i Grækenland, grækere kører uden styrthjelm, ergo bevirker folk der kører på scootere køre uden hjelm at levealderen øges.

 

Omkring personangreb, er han jævnligt bruger af nazisammenligningerne, så fej for egen dør.

 

Om afgifter og Danmark, har vi endnu til gode, at se om det danske salg er faldet i 2011. Noget kunne tyde på det:

 

Forebyggelseskommissionen anbefalede i foråret 2009, at en pakke cigaretter i gennemsnit skulle koste ca. 50 kroner. Forventningen var, at det kunne nedsætte forbruget af tobak med otte procent og på lang sigt øge danskernes middellevetid med godt tre måneder. Kommissionen pegede på, at især unge er følsomme overfor prisstigninger, så en stigning ville kunne føre til, at færre unge begynder at ryge.

Så dyre blev cigaretterne dog ikke, men sidste år blev prisen to gang sat 10 procent op. Det ser ud til, at det samlede salg siden da er faldet cirka 10 procent.

Cancer.dk

Det skal her noteres, at der ryges godt igennem i Danmark, selvom antallet der ryger falder og falder. Faktisk toppede forbruget af cigaretter i 2005, så der er god grund til at booste afgifterne. Her skal man særligt arbejde sammen med de øvrige EU lande, som netop i disse tider kan øge afgifterne på cigaretter af hensyn til budgetudfordringerne.

 

Forbrug af alkohol og tobak Danmarks Statistik

 

Tobaksforbrug 1955-2009

 

Muligt at antallet der ryger er kommet under de 18 % i år, muligt en kombination af færre rygere og færre forbrug på restgruppen. Det får man at se når tallene foreligger.

 

Man skal netop være opmærksom på, at det faktisk er blevet billigere at ryge de sidste 10 år, da afgifterne ikke er blevet øget, indkomsterne er steget og der er kommet lavprismærker. Faktisk kan man i dag købe en pakke cigaretter til samme pris som i 2000. Ja, faktisk er de så billige, at de svarer til en af de store Magnumis.

 

Indtil man kan få Polen til at hæve priserne markant, må man i det mindste sørge for at hæve afgifterne årligt med et par kroner eller mere, så inflationen ikke gør dem billigere.

 

Udover færre unge der ryger, vil det reducere den passive rygning, færre forstre udsættes for inddirekte rygning og der vil blive færre cigaretskodder i naturen. Dertil større produktivitet og effektivitet i virksomhederne.

 

Dette kombineret med at fjerne undtagelser for 40 m2 beværtninger, rygerum og rygning på enkeltmandskontorer vil givet forstærke faldet i forbruget, selvom der vel efterhånden er meget få virksomheder der tillader rygning indendørs.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Jeg skal love for, at denne undersøgelse kommer på tværs af et af de største dogmer i den danske sundhedssekt: At øget afgift skulle betyde færre rygere ...

Kast et blik nedover disse kommentarsider og bemærk, hvor store anstrengelser, der gøres for at tale udenom artiklens emne og overskrift:

Otte års højere cigaretafgifter førte ikke til færre rygere i EU

Vi taler om samtlige 27 EU-lande, som i gennemsnit oplevede 40% højere cigaretpriser i perioden 2002-2009 - uden at der blev én eneste ryger mindre i EU af det.

Det er ellers præcis det modsatte, anti-rygelobbyen har lovet politikerne gennem de sidste 4-5 år: Bare sæt priserne markant op, så skal rygningen nok forsvinde helt, hævdede de igen og igen ... men nej. De tog fejl. Igen.

Er anti-rygelobbyen ved at gå i panik? Sådan virker det. Hvorfor taler man ellers hektisk for fortsat øgede cigaretafgifter, når alle nu kan se, at det eneste resultat vil være åbningen af det illegale tyske marked i Danmark?

Som et forkælet barn, der ikke modtog den ønskede julegave og derfor ødelægger juleaften for resten af familien som straf.

Det er meget interessant at se anti-rygelobbyen i Danmark lige nu - en dysfunktionel religiøs bevægelse er ved at begå harakiri i fuld offentlighed. Det er ikke hver dag man får lov til at se det ...


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Underligt at Klaus K ikke læser hvad han får oplyst.

 

At højere afgifter primært retter sig mod de helt unge, så de enten stopper med at ryge eller holder op.

 

Det fremgår endda af et tidligere link, som den fanatiske rygelobby endnu ikke har læst. 

 

7 kroner i smøgafgift kan skaffe milliarder.

 

Ifølge rapporten vil prisstigningen på 3 kr. få mere end 11.000 rygere under 20 år til at droppe den usunde vane.

Hvis man i stedet hæver prisen med 7 kr. per pakke, ville næsten dobbelt så mange unge lade være med at ryge.

Effekten på ældre rygere er langt mindre – færre end 1.000 rygere i alderen 40-59 vil lade sig påvirke af en prisstigning på 7 kr.. 

Dvs. hæver man afgiften med 7 kr. vil der være 22.000 helt unge der stopper/færre der ryger, mens effekten kun er på 1.000 blandt de ældre rygere. En forhøjelse af afgiften vil derfor stort set ikke kunne ses på det samlede antal rygere, men kun på andelen af dem der er under 20 år.

 

Det er naturligvis en udvikling den fanatiske ryge-lobby ikke ønsker, da det betyder at rygningen uddør. Dels kommer der ikke nye medlemmer til sekten og dels falder der medlemmer fra. Enten stopper de eller også dør de.

 

Empirien viser jo tydeligt, at der stort set ikke er nogle unge voksne der starter på at ryge, selvom Klaus K og andre rygeveteraner mener at det er "smart".

 

Jeg er i øvrigt helt enig med Hr. Madsen i bemærkningerne om salg af tobak. Her bør det i øvrigt kun ske, hvor salgspersonalet er myndigt og dermed fyldt 18 år. Måske skal der tilmed være en form for autorisation, så der blev mere styr på tobakssalget.

 

http://www.information.dk/telegram/285000

 

Disse udmeldinger fra HK kunne tyde på, at der vil komme mere politisk fokus på helt unges mulighed for at købe tobak. Netop en gruppe, hvor dem der ryger kommer fra familier med mindre ressourcer og grænseoverskridende adfærdsmønstre.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Jeg tror der er noget, du har misforstået. Denne artikel, som du nu sidder og skriver kommentarer til, handler om at rygningen ikke faldt i løbet af otte år, trods markante afgiftsstigninger i perioden.

Det er virkeligheden, vi taler om. Real life, du ved ...

De tal du lægger frem fra Forebyggelseskommissionen og andre, er derimod fiktive computer-modeller, som Public Health-folkene har prøvet at få til at beregne, hvad der vil ske med rygningen, hvis man sætter afgifterne op.

Well - artiklen giver svaret på det spørgsmål: Ingenting. Intet. Nada. Nothing. Det skete ingenting! Rygningen fortsatte som intet var hændt ...

Hvorfor mon så computer-modellerne viser, at rygningen ville falde? Godt spørgsmål! Måske er de konstruerede med henblik på at skaffe politikerne en grund til at sætte afgifterne op?

Lyder det vildt, synes du? Det er det overhovedet ikke. Det er fast tværtimod praksis i sundhedsbranchen. Desværre.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Klaus K taler igen uden om. Det handler primært om unges forbrug af cigaretter. Ikke ældre og velstående rygere som ham eller andre hardcore tobakforbrugere. Her betyder 50 øre mere i afgift på en enkelt cigaret naturligvis intet.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Nej - det er omvendt. Der findes en svag evidens for, at ældre rygere skærer ned på forbruget ved afgiftsstigninger, men der findes absolut nul evidens for, at cigaretafgifter har nogen som helst indflydelse på unges rygestart.

DeCicca, 2002
: our results suggest that cigarette taxes or prices are not important determinants of smoking initiation.

Det er imidlertid noget, som sundhedsfolket tror. Noget de forestiller sig må være rigtigt. Sundhedsfolk er nemlig præster idag - de opfører sig som en religiøs sekt. De er troende - ikke vidende.

Det er på én gang meget trist - og samtidig forfærdende.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Ja, det er så let at google:

 


V. Conclusion The hypothesis of this paper was that the youngest age group (18-24) would see a decrease in the percentage of people smoking if taxes were increased.  The parameter estimate for the TAX variable in the 18-24 year old group (Model 2.1) did indicate that increases in taxes would decrease the percentage of people smoking and thus upheld that hypothesis.


http://org.elon.edu/ipe/gallagher.pdf

Gjorde man sig ulejlighed, ville der sikkert fremkomme utallige undersøgelser der viser det samme. 

 

3 kroner er dog ikke meget, så igen bliver det kun til løfterne. 50 kroner pr. pakke bør være standard for minimumsprisen i kontinentaleuropa.

 

Din henvisning, indikere i øvrigt ikke, at højere afgifter ikke reducerer andelen af unge der ryger.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Du viser her, hvorfor den enorme uvidenhed i sundhedsvæsenet eksisterer: Det drejer sig blot om "at google" nogle resultater frem, man godt kan lide - ikke om at læse, forstå og være kritisk overfor hvad, man læser.

Når man så har "googlet", skaber man et dogme: Højere pris betyder færre unge rygere - uanset at dette dogme er forkert. Det betyder ingenting - troen er vigtigere - troen på, at man gør "det rigtige" - og "det rigtige" her er:

50 kroner pr. pakke bør være standard for minimumsprisen i kontinentaleuropa.

*  Man er 100% ligeglad med, at evidensen siger det ikke har nogen effekt.

* Man er 100% ligeglad med, at virkeligheden nu også siger, det ikke har nogen effekt.

* Man er 100% ligeglad med, at man slår et enormt ekstra hul i statskassen pga øget grænsehandel

* Man er 100% ligeglad med, at man øger kriminaliteten ved at introducere illegalt cigaretsalg

Man er i det hele taget 100% ligeglad - bare man får sin vilje. Disse sundhedsfolk er blevet til medlemmer af en sekt, man ikke længere kan nå.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Forskningen viser netop at prisen har en betydning og særligt for de helt unge.

 

Endvidere ses at dem der der ryger, stort set alle er startet inden de fylder 18-20 år. Se blot din egen kilde, side 33, tabel 1.

 

Når man endvidere ser, at der er forretninger hvor børn sælger tobak til børn, så skal man være mere en tungnem for ikke at konkludere, at der skal en øget indsats til.

 

- Højere afgifter, og ikke kun tre kroner, der vel blot svarer til inflationen 

 

- Håndhævelsen af forbuddet mod at sælge tobak til ikke-myndige

 

- Kun myndige må sælge tobaks- og alkoholvarer

 

- Fjernelse af de ulogiske undtagelser i loven om røgfrie miljøer.

 

- Skærpelse af rygepolitikken og undervisningen i skolerne, så børn og unge kan se konsekvenserne af rygning

 

Kort sagt, stop for den politiske korrekthed og apati, som har hersket i de politiske miljøer i årtier. Konsekvenserne af dette kan ses på de medicinske og onkologiske afdelinger i Danmark, hvor der ligger KOL og lungekræftpatienter på rad og række.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Ja, for pokker - lad os endelig gøre Danmark til det hæsligste, overregulerede kontrol-helvede på jord.

Det gør skam ingenting, at ingen af dine forslag virker - det er folket jo så vant til. Så finder sekten jo bare på nogen nye problemer, som den kommer med nye, spændende kontrol-løsninger på.

Så længe man afleder folkets opmærksomhed fra de egentlige problemer. Så længe man forhindrer sundhedssekten i at se sig selv i spejlet. Så er alt godt, ikke? ;)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Hvorfor brokker du dig? Det kommer ikke til at ramme dig og andre "ægte" rygere, som du tidligere har beævnt dig selv.

 

Det vil derimod begrænse tilgangen af unge, der ikke bliver afhængige og spare samfundet for milliarder og mindske menneskelige lidelser

 

At der gøres noget ved rygningen, betyder jo ikke, at der omvendt ikke skal gøres noget ved anden luftforurening, eller ske forbedringer i sundhedsvæsenets behandling af f.eks. kræft eller hjertesygdomme. Men det er udtryk for dårlige politikere, når de ikke lægger handling bag deres ord, men er skræmte og apatiske.

 

Dine afledningsmanøvre er gammeldags rygeretorik og bliver ikke mere rigtig af at du gentager det. Faktisk vil du opdage at rygedebatten ikke længere optager så mange og at det er blevet helt naturligt, at gå udenfor at ryge. 

 

Husk også hvordan det gik "Rygerpartiet" eller at DARY var ved at lukke sidste vinter.

 

For at bruge dine egne ord, har store dele af befolkningen levet i et helvede, hvor det var de fanatiske rygere der bestemte dagsordenen. Rygere som udøvede social kontrol over resten af befolkningen. Først da der begyndte at ske et domæneskifte vågnede du op.

 

Denne apati er brudt og derfor ser man også at der kommer flere og flere røgfrie miljøer.

 

Da vi med vores rygepolitik ønsker at holde skolen røgfri, er alle værelser røgfri - ligesom resten af skolen (indendørs).

 

Dejligt - ikke sandt ? :-)

 

Der er alt for megen berøringsangst og lukken for øjnene. Har du f.eks. selv set hvordan der udføres operation af lungkræft?  Er sgu' klamt. Al respekt for lægerne der kan udføre den slags kirugi, selvom det vist kun virker mod ikke-småcellet lungekræft i de tidlige stadier.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Jeg brokker mig kun, fordi sundhedssekten ødelægger mit land.

I modsætning til dig, som kun har nedladende bemærkninger tilovers for Danmark, så elsker jeg nemlig mit land og dets folk.

Men anti-rygehetzen ødelægger Danmark. Den er simpelthen et udtryk for den usleste elitære højrøvethed, jeg har set i mit liv.

Og sekten har intet at komme med: Dens såkaldte videnskab er slet ikke videnskab - det er tro.

De vil indføre højere cigaretafgifter, selv om al empiri viser, at højere afgifter ikke nedbringer rygningen - især ikke blandt de unge. Det vil blot øge de unges interesse for cigaretter.

Til gengæld vil det ødelægge økonomien yderligere pga illegal cigaretsmugling. Som om statens økonomi ikke var ødelagt nok af det af sundhedssekten gennemtrumfede rygeforbud.

Hvis det ikke var fordi man vidste, at sundhedssektens flertal består af inkompetente & frelste galninge, så skulle man tro, at sekten var ude på at ødelægge Danmark bevidst.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Røgfrihed er en rettighed der befrier borgerne fra visse rygeres manglende hensyntagen.

 

Røgfriheden der udbreder sig, så at der fra 25 % røgfrie hjem i 2005 nu er 60 % der er frie for røg. Ja, blandt dem der ryger, er der endda røgfrit i hvert tredje. En trend der givet vil fortsætte, da det primært er blandt de ældre der ikke er røgfrit.

 

Højere afgifter vil betyde færre helt unge der ryger og spare milliarder for samfundet. Højere afgifter vil også betyde mindre passiv rygning. Hæves afgifter på europæsik plan, vil det betyde lavere forbrug og mindre grænsehandel og smugling.

 

Grænsenhandlen kommer netop fordi visse lande har lave afgifter. Lave afgifter der betyder forskelle, så det kan betale sig at smugle eller begå sig i grænsehandel.

 

Dit sidste indlæg viser videre, at du bliver mere og mere skinger og  træder i karakter som den fanatiske sektleder, der ser sekten falde fra hinanden, og de vantro blive befriet. 

 

Ingen forbyder dig og andre i at ryge.

 

Men det tyrani som du hylder forsvinder. Et tyrani der betyder at borgere jf. dine egne ord blot kan stille en skål eddike op i vindueskarmen eller flytte.

 

Et tyrani der synger på sidste vers og hvis ophør vil give frie borgere. Frie borgere er glade borgere med livskvalitet. Livskvalitet betyder optimisme og fremgang. Ja, fremtiden tegner godt. 

 

Færre der ryger, som der også giver højere produktivitet i virksomhederne og som spreder sig til flere og flere arbejdsgivere.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Undertiden får man den skræmmende fornemmelse, at du faktisk selv tror på det, du skriver.

Hvordan kan du dog tro på, at krigen mod rygning skulle være "god for økonomien", når ALLE tal peger i modsat retning?

Siden ryge-krigen startede - her i Danmark med rygeloven i 2007 - er hele den vestlige verden crashet.  Rygelovene spilller en rolle i dette crash.

Forstår du slet ikke økonomi? Vi har vist, at en velfærdsstat slet ikke kan overleve uden rygning - jeg har fremlagt en lang liste af undersøgelser af forholdet mellem rygning og økonomi, der alle peger i samme retning:

Rygning yder et markant positivt bidrag til samfundet. Eventuelle ryge-dødsfald har ingen økonomisk betydning i det store spil. Det er småpenge.

Vi har vist, at rygeloven er en økonomisk vækstdræber. Ingen har forsøgt at modsige dette. Det er sandt.

Og så snakker du om grænsehandel, som har kostet mange stater penge det sidste årti: Hvis bare "vi" indfører de samme høje afgifter i alle lande, så vil de "vantro" rygere blive "befriet".

Jeg må spørge: Er du blevet komplet tosset? Hvis man indfører sådanne sovjetiske tilstande overalt, så vil den illegale produktion & distribution af cigaretter da eksplodere i en grad, der får den amerikanske alkohol mafia i 1930 til at ligne en spejderbevægelse.

Forstår du slet ikke udbud og efterspørgsel? Folk vil ryge - de ønsker ikke den "frihed" du tilbyder. De ved godt det er tvang. Folk efterspørger cigaretter. Uanset om det er lovligt eller ej.

Og når nogen efterspørger noget, så er der altid nogen, der vil stille det til rådighed for dem. For profit, naturligvis - det er menneskets natur.

Specielt elsker jeg dine slut ord her, der er lige til en popsang:

Et tyrani der synger på sidste vers og hvis ophør vil give frie borgere. Frie borgere er glade borgere med livskvalitet. Livskvalitet betyder optimisme og fremgang. Ja, fremtiden tegner godt.

Jeg kunne ikke være mere enig: Rygeloven og undertrykkelsen af rygerne synger på sit sidste vers. Vi er tæt på det totale sammenbrud.

Du og anti-ryge korsfarerne er bare for blinde til at se det. Just wait and see ...


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Hvorfor linker Klaus K til sin egen blog og ikke til det tilsvarende indlæg på 180 Grader hvor det er tilbagevist, at røgfrihed skulle give tilbageslag i restaurationsbranchen.

 

Jf. undersøgelsen fra Norge er det tilbagevist på samme måde, som jeg gjorde Klaus K opmærksom på at det store fald i antal pubber i England allerede skete året før der blev røgfrihed. Det fremgår endda af hans eget kildemateriale.

 

Det samme gælder i Sverige:

Bare seks prosent av restauranteierne sier forbudet har ført til lavere omsetning, skriver nettstedet Näringsliv24.

Kroer, barer og restauranter har tilpasset seg, overlevd og i noen tilfelle endog økt sin omsetning, skrev n24.se mandag. Om noen røykere har forsvunnet, oppveies dette av at nye kundegrupper har søkt til serveringsstedene

http://www.dn.no/vinguiden/article778989.ece

Det grænser endvidere til galskab, når Klaus K mener, at resten af gruppen der ryger, opfører sig på samme socialfobiske måde som Klaus K og gemmer sig idendøre bag gardinerne.

 

Jf. hans teori er de holdt op med at købe sko, spise ude eller se på møbler, blot fordi de ikke kan ryge i indkøbscentre.


Skrevet af Henrik Lundquist 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvis ædedolkene ikke er afhængige af bøffer. Hvad skal de så bruge kødidustriens produkter til ?

 

Altså er rygerne afhængige af bøffer.

 

Er det livet at være slave af et så usundt produkt som bøffer?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Hvis ædedolkene ikke er afhængige af bøffer. Hvad skal de så bruge kødidustriens produkter til ?

Det vil sige at dem der ryger ikke har behov for at spise? 


Skrevet af Andreas Baumann 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er jo ikke det han siger. Hold dig nu til pointen.

 

Afhængighed og vanemæssigt forbrug er jo ikke det samme - jeg nyder at læse WA hver fredag, men det betyder jo ikke at jeg er fysiologisk afhængig af den.

 

Desuden er det jo bedøvende ligegyldigt, der findes kun et holdbart argument her: privat ejendomsret.


Skrevet af sorenh 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Antirygning er en privat sag. Hold din antirygning for dig selv.

Skrevet af sorenh 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Stakkels, stakkels Hr Hansen. Naboens cigaretrøg siver ind gennem væggen og slår Hr Hansen ihjel. Nårh, det var vel nok synd.

Skrevet af Andreas Baumann 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Rygning er en privat sag - så hold den privat.

Jeg ønsker ikke røg i mit hjem.

Det gælder at ingen må ryge i mit hjem.

Men hvorfor skal jeg så havde røgen ind fra naboen.

 

Det er også pisseirriterende for dig. Men: mit svar må være, at sådan noget skal ordnes i ejer/lejer-foreningen ligesom ordninger for hvornår der må høres høj musik. Der er formentligt et ganske stort marked for røgfrie foreninger, og det vokser vel kun.

 

Så hvis vi snakker ejendomsret, så skulle rygerne overholde den.

 

Naturligvis.

 

Og en landmand har også ejendomsret. Men han kan ikke engang  komme af med hans gylde på egen jorg.

 

Problemet er, at når landmanden udleder gylde er der klare skader på en række offentlige goder. Hvis der fandtes en mulighed for at straffe landmændene for deres overgreb på miljøet og grundvandet, kunne man for min skyld aflyse reglerne for udledning mv. Den nuværende konstruktion beskytter landmændene fra at betale for deres skadevirkninger.

 

Men er det så også OK at han er ligeglad med arbejdsmiljøloven på egen jord? Altså skal en restautør også overholde rygeloven, som han også skal overholde momsloven, brandmyntighderne og alle andre love.

 

Jeg synes et eller andet sted arbejdsmiljøloven mv. er problematisk: hvis A har lyst til at tage et job, hvor han dagligt skulle skides i munden af 3 medlemmer af Kommunistisk Ungdom, er det da hans ret. Jeg synes bare det store problem er, at man jo ikke benyttede sig af nogle af de eksisterende lovværktøjer - fx arbejdsmiljøloven, hvor Horesta vel kunne have rejst en sag - men istedet skabte en ny lov for at påvirke folks adfærd i en retning, som staten havde bestemt var bedst for dem.

 

Jeg håber det var et fyldestgørende svar :)


Skrevet af Andreas Baumann 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Lige en note: jeg ryger ikke. Jeg bryder mig bare ikke om stat.

 

Tjoeh. To af de steder jeg gik mest i byen da jeg gik i gymnasiet i starten af 00erne, var allerede røgfrie før rygeloven. Så nogle steder virkede det ikke.

 

Jeg er uenig med KK om meget, eks. også intellektuelle rettigheder og hvorvidt passiv rygning er skadeligt.

 

Nej, selvfølgelig er passiv rygning ikke sundt. Det har jeg da aldrig påstået. Men i dag ville du sandsynligvis godt kunne føre en retssag mod en person, der mod din vilje udsætter dig for passiv rygning med bevislig skadevirkning (eks. emfysem) - selvom jeg har svært ved at forestille mig et set-up hvor du uvilligt kunne eksponeres til tilstrækkelig dosis til nogen egentlig virkning.

 

Pointen er jo netop, at så snart landmændene holder de lovfastsatte (alt for høje) grænser, er de skadefrie. Det ville jeg skam gerne af med.

 

Som en "klog" mand engang sagde:

"Der er kommet en lov - lev med den"

 

Undskyld mit frisprog, men det er skinbarlig fascisme.


Skrevet af John Christiansen 1369 dage siden - Direkte link

Æd dog rapporterne fra KB, de slanker utroligt meget, men pas på tryksværten, den giver hjerneskader.


Skrevet af hans01 1369 dage siden - Direkte link

Nu drejer skatter og afgifter ikke om at ændre adfærd, men om at slavebinde befolkninger, så de reelt kun har den af staten afsatte mulighed i deres liv.


Skrevet af sorenh 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Stakkels stakkelmand. Med en relativ risiko på 1,3 og et 95 % konfidensinterval der indeholder 1,0 er det videnskabeligt bevist, at det er synd for Hr Hansen.

Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Men hvordan kan antallet af rygere gå op og samtidigt er salget gået ned ?

Tyskland oversvømmet af billige smuglercigaretter efter afgiftsstigninger


Skrevet af Soegaard 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Men hvordan kan antallet af rygere gå op og samtidigt er salget gået ned?

Parallelimport ?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

så det er jo lidt svært at være ryger som 15 årig med mindre man har hjerneskadede forældre som køber smøger til en.

Tjek lige hende her. Er det ikke meget typisk for dem der castet til den slags udsendelser?

 

http://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/tv/article1654092.ece


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Henrik Madsen lever i verden af igår, hvor det var de fattigste, der røg. Idag er trenden imidlertid vendt - formentlig pga anti-ryge hetzen.

Det er idag de riges børn, der ryger. Det gælder også i Sverige, hvor 43% af de 16-17 årige i Stockholms dyreste kvarter er rygere - mens kun 39% af de unge ryger i resten af Sverige.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Det er typisk de mest forarmede der ryger. Folk udenfor arbejdsmarkedet og i socialt belastede områder.

 

Det gælder Sverige, det gælder Skotland, det gælder Danmark. Det er også derfor kræften rammer skævt.

Blandt danskere med en kort uddannelse ryger omtrent dobbelt så mange som blandt de højtuddannede. Da den dårlige livsstil udløser kræft, er det tydeligt, at kræften rammer socialt skævt. '

Ikke underligt at f.eks. lungekræft er en sygdom der rammer Sydhavnen, mens prostatakræft og brystkræft er mere hyppige i Hellerup. Underligt nok er overlevelseschancerne for lungekræft stort set den samme som for 50 år siden, mens der er sket stor fremskridt indenfor andre kræftformer.

 

Ikke underligt at den nye regering, vil sætte ind med strukturelle tiltag, da det netop er socialt udsatte og ressourcesvage, der rygfer og drikker sig ihjel. Virksomme stilleskruer er her højere afgifter, udbreldelse af røgfrie miljøer, samt mere aktiv hjælp til rygestop.

 

Var i øvrigt til et møde, med 20 forskellige deltagere her til aften. Alderen var fra ca. 30 til 65 år og der var kun to der røg, Helt typisk var de ældre, ca. 55 år og begge ufaglærte. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ja, det er skræmmende:


Sygdommen påvirker i høj grad også KOL‐patienternes privatliv.Hver tredje (35 pct.) får en depression pga. det svære liv med KOL,og hver fjerde (23 pct.) lever socialt isoleret fra venner og familie.  8 ud af 10 (82 pct.) er så syge, at de ikke kan klare sig selvog derfor behøver hjemmehjælp.

Den her er også meget sigende:

 

 Ikke rart, men man kan vænne sig til meget. Udover en meget stor iltflaske har hospitalet udstyret mig med to mindre, som jeg kan have med, f.eks. når jeg skal til en familiefest. Der er ilt nok til 16 timer. Men det er da besværligt. Selv om jeg tager ilt, får jeg indimellem kvælningsagtige anfald, hvor jeg tror, at nu er det slut. Men der har jeg stor glæde af et forstøver-apparat med maske. Den medicin, jeg får ind via masken, udvider mine lunger. Den behandlingsmulighed betyder utrolig meget for mig.

http://www.bt.dk/sundhed/jeg-frygter-kvaelningsdoeden


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Klaus K har en ide om at udbredelsen af røgfrihed har "kickstartet" en "ny generation af storrygere". Indtil videre har det dog kun været en ønsketænkning i hans researchkammer der ikke viser sig i virkeligheden.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Her er der så et andet land. 

 

Schweiz. Her er den andel den ryger faldet fra 33 % til 27 % i perioden 2001 til 2009. 

 

19 % der ryger dagligt og 8 % der ryger af og til. 

 

Rygerandel 14-65 årige

 

For de helt unge er der sket et fald fra 29 % til 24 % eller 10 % der ryger dagligt og 14 % der ryger af og til.

 

Rygerandel 14-19 årige

 

I Danmark medregner man i øvrigt dem der er over 70 år i rygerandelen.

 

Da den samlede andel er 19,9 % dagligrygere, så vil de ca. 13,2 % der ryger daglig og som er over 70 år naturligvis trække det danske gennemsnit ned.

 

Rygeundersøgelse 2010

 

Omvendt kan man se, at den gruppe der virkeligt trækker op, er de 50-59 årige med over 30 % daglig rygere.

 

Omvendt er der kun 14,5 % dagligrygere mellem 20 og 30 år, mens grupperne 30-40 og 40 -50 ligger på ca. 20 %.

 

Noget kunne da tyde på, at i Danmark er det særligt de helt unge og unge der har droppet cigaretterne, mens det går lidt langsommere for de ældre hardcore rygere. 

 

Ja, faktisk er der i 2010 flere mellem 50 og 59 år der ryger ryger dagligt end i 2004:

 

Rygeundersøgelse 2004

 

Omvendt færre i de øvrige grupper. Ved at fortsætte med, at arbejde med højere afgifter og forebyggelse hos de helt unge, herunder fuldstændigt røgfrie miljøer på uddannelsesinstitutioner, vil der formodentligt også være gevinster ved at hente på rygestop for 30 + rygerne.

 

For den yngre del af dem der ryger, vil det give mindre passiv rygning for børnene, at de stopper og for de lidt ældre, vil de kunne øge kvalitetsår til deres liv, de ellers ville miste.

 

Strukturelle tiltag som fjernelse af undtagelserne i loven om røgfrie miljøer, vil desuden givet sende et klart signal til adfærdsændring ud over, at det selvfølgelig vil begrænse den passive rygning.

 

Man skal så også se udviklingen i et dynamisk perspektiv. Når der blivber færre 18-20 årige der ryger, er der færre ældre søskende der ryger og dermed påvirkes indfyldelsen på de yngre.

 

Der bliver også færre der kan købe cigaretter til de yngre og på den måde er man inde i en positiv spiral.

 

Det er naturligvis det kan skal udnytte i disse år, og her er højere afgifter et godt instrument. I hvertfald bør de årligt justeres med hvad der mindst svarer til indkomstudviklingen eller 1 til 2 kroner indtil man på EU plan kan forhøje de lave afgifter på kontinentet.

 

Under alle omstændigheder, er det muligt, at Danmark inden for få år, kan få en ungdom der stort set er røgfri, idet der nok fortsat vil være en lille andel på omkring 5 % der ryger, ligesom der er nogen der bruger narko eller er ude i andre misbrug. 

 

En spændende tid vi lever i. Der er også et stort efterslæb efter f.eks. Sverige og andre lande. F.eks er forbruget af tobak højt i Danmark, hvilket dækker over en massiv andel storrygere. Resultatet kan man også se i antallet af lungekræfttilfælde.

 

I Danmark dør der ca. 3.800 af lungekræft, mod 3.500 i Sverige, selvom befolkningen er ca. 50 % større end den danske.

 

Cancerfonden side 22

 

Virkeligt skræmmende tal.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

det er lavstatus at ryge og der bliver set ned på folk der har så lidt selvkontrol at de ryger.

Denne trend er vendt. Nu bliver der set op til dem, der trods anti-ryge hysteriet insisterer på at ryge og tør sige, at de ryger fordi de vil ryge.

Samtidig ser man, at det er børnene i de rigeste områder fører an i den ny storryger generation - det gælder fx. disse unger fra Nærum: 

Der er måske tre i vores klasse, som aldrig ryger

Jeg kunne fortælle mange ting om rygeudbredelsen i eliteskolerne på Østerbro, i Hellerup & Gentofte - men se i stedet, hvad de siger i Stockholm. Her er det rige område "innerstan":

Det är vanligt att gymnasietjejer i Stockholm röker men studien visar också något oväntat att ju mer välbärgat ett område är desto vanligare är det också att tjejerna röker.

I Stockholms innerstad röker 43 procent av tjejerna. Medan det i staden som helhet bara är cirka 39 procent av tjejerna som röker.

Trenden er vendt. Anti-rygerne har vist købt en aktie til topkurs - lige inden det store crash satte ind ... :) Eller rettere:  Rygeloven & krigen mod rygerne kan være et signal om, at det lange 60 års fald i rygningen er slut


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Hvilken "trend" i Sverige - Klaus K?

 

Kan du dokumentere, at de unge ryger mere i Sverige end før der kom røgfrihed i landet?

 

Som du kan se længere oppe i tråden, så er der ikke blot færre og færre der ryger. Der er endnu færre unge der ryger og den gruppe der fortsat er overrepræsenteret er førtidspensionister og socialt udstødte.

 

Det samme gælder voksne unge og andre med børn. Jeg kan fortælle dig om flere klasser hvor der ikke er en eneste forældre der ryger. Ikke en eneste.

 

Samme tendens som jeg nævnte om det møde jeg var til om aftenen forleden. To ældre ufaglærte der skulle ud og ryge, mens resten blev indenfor og hyggede sig med kaffe og godter.

 

Flere og flere hjem bliver røgfri, på sammme måde som kollegier.

 

Tallene lyver heller ikke fra New York City.

 

Så kan du råbe så meget du vil på din menneskeforladte Facebookside og blog. Det får dig blot til at fremstå som en skinger gammel gnavpot, der end ikke var plads til i Ekstra Bladet.

 

Bedre reklamer imod rygning kan man ikke forestille sig. En sjov mand med landsbytosserier.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Hvilken "trend" i Sverige - Klaus K?

Denne trend: De velbjergedes børn fører an i det næste ryge-boom. En ny storryger-generation er på vej: 

Unga tjejer röker allt mer  -  Innerstadstjejer röker mest

Kan du dokumentere, at de unge ryger mere i Sverige end før der kom røgfrihed i landet?

Mener du før der kom rygeforbud i landet? Naturligvis. Her er en rapport, der tydeligt viser, hvordan unges rygning stiger, når der indføres rygeforbud i serveringsbranchen:

Under 2000-talet syntes i Stockholm en minskning av andelen rökande ungdomar fram till år 2006. Därefter har den positiva trenden brutits och andelen ungdomar som röker ibland eller dagligen ökar åter.

Min fremhævelse. Trenden er vendt, og det ville også være mærkeligt andet. Tendensen kan ses i denne graf.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Der er jo ikke noget "boom" eller nogen "trend" som du påstår.

 

Jf. den henvisning du bruger, er der netop færre der ryger i de pågældede populationer end for 10 år siden. Ser man på de sidste år, er der sket en stigning for tre grupper og fald for en. 


Ser man på hele den svenske population er der i 2010 10 % af de 16 til 29 år der ryger dagligt. Et tal der har været uændret de sidste mange år og er lavere end de 13 % i 2004.

 

For den samlede population er faldet sket fra 16 til 13 % i perioden 2004 til 2010.

 

Ser man på lejlighedsrygere, dvs. dem der ikke ryger dagligt, men af og til er der 22 % i 2010 blandt de 16-29 årige. I 2004 var der 21 %.

 

Har det så betydet at der er flere lejlighedsrygere mellem 30 og 44 år? Nej, her er andelen 13 % i 2010 hvilklet er det samme som i 2004.

 

Ser man på den samlede befolkning er der 11 % der ryger af og til i 2010, mens der i 2004 ligeledes var 11%.

 

De svenske tal er dermed meget stabile, med et mindre fald i antallet af daglig rygere.

 

Naturligvis er der ingen der begynder at ryge pga. røgfrihed. Tværtimod.

 

Det bemærkelsesværdige ved Sverige er deres store andel af lejlighedrygere på 11 % hvor det i Danmark er på ca. 5.

 

Omvendt er der i Sverige kun 13 % der ryger dagligt, mens der i Danmark er 20 %. Dertil har det danske tobaksforbrug været markant højere. (Sidste tal fra 2000).

 

Opsummerering;

 

Dagligrygere 16-29 år (2010) 10 %

Dagligrygere 16-29 år (2004) 13 %

Alle aldersgrupper      (2010) 13 %

Alle aldersgruppe       (2004) 16 %

 

Bemærk ingen stigning efter 2007.

 

Lejlighedsrygere 16-29 (2010) 22 %

Lejlighedsrygere 16-29 (2004) 21 %

Alle aldersgrupper        (2010) 11 %

Alle aldersgrupper        (2004) 11%

 

 

Tobaksforbrug Danmark

Tobaksforbrug Sverige

Tobaksvanor

 

Fortsætter trenden vil det danske tal for dagligrygere nærme sig de svenske på ca. 12 %, mens der måske vil være en mindre stigning i andelen af lejlighedsrygere i Danmark. Det vil bemærkelsesværdigt betyde, at der samlet set vil være flere der slet ikke ryger i Danmark ift. Sverige.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Du kan hoppe og danse alt det, du vil. Sagen er, at der sker en trend-vending i rygning, når rygeforbud indføres. Og det starter med de unge - de velbjergedes børn.

Rygeforbud er et signal om, at mange års nedgang i rygningen er slut.

Det viser tallene i Sverige & i Danmark.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Du kan hoppe og danse alt det, du vil.Sagen er, at der sker en trend-vending i rygning, når rygeforbud indføres. Og det starter med de unge - de velbjergedes børn.

Nej, tallene viser, at der fortsat bliver færre og færre der ryger i Sverige, i  Skotland, i Tyskland  blandt de helt unge, færre i Norge, færre helt unge i England, færre der ryger i Schweiz, markant færre i New York City, færre i Califonien  og i Finland og Island Norden i tal side 57 osv.

 

Det samme ses i Danmark, som tidligere vist. Tværtimod kan det være den manglende rygepolitik i Danmark, der gør at andelen af helt unge ikke falder som i Norge.

 

Dit indlæg er som cisco påviser, blot endnu en af dine fejlfortolkninger på det, man kan kalde statistisk støj, på samme måde som du engang påstod at trenden er vendt med røgfrihed, da fire EU skulle have droppet røgfriheden.

 

For det første er Bayern ikke et EU land, men en delstat i Tyskland, som efterfølgende har indført fuld røgfrihed, for det andet var de undtagelser der blev indført i Kroatien så små, at kun 156 steder kunne opnå denne status:

No ashtray could be seen at tables of the Britanac cafe, which is among those smaller than 50 square metres (538 square feet) where since midnight (2200 GMT) smoking is allowed only if they have installed a special ventilation system.Its owner was not among only some 350 cafes that have requested permission to become a smoking establishment. According to the health ministry only 156 ave received approval to do so.

Link

De udenlandske regler, er i øvrigt blandt dem som Klaus Ks hyppigt manipulerer om.

 

Senest hans påstand om, at der var undtagelser svarende til den danske 40 m2 regel i Sverige og Belgien

 

Den eneste trend Klaus K kan påvise, er en trackrecord med manipulationer og venstrehåndsarbejde. 


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Ingen af de links og oplysninger, du bringer herover modsiger dette:

Rygeforbud er et signal om, at mange års nedgang i rygningen er slut.

For alle dine tal viser, at rygningen er faldet FØR der kom rygeforbud. Så snart der indføres rygeforbud, stopper ryge-nedgangen i mange aldersgrupper - især blandt de unge stoppe det brat. Og en ny trend indledes den modsatte vej - opad

Rygeforbud er en stor sten, som ploven støder på, og som den ikke kan komme videre fra.

Dette vil naturligvis på et tidspunkt gå op for nogle (pt. usynlige) fornuftsvæsener i statsadministrationen, og herefter vil man indse, at den gamle metode var bedre. Den virkede nemlig:

At oplyse borgerne - uden at skræmme dem - og uden at forbyde deres aktiviteter. Denne strategi gav færre rygere i mange år - lige indtil anti-ryge galningene kom på banen med den decideret tåbelige ide, at der ikke måtte være plads til rygere nogensteder i det offentlige rum.

Forhåbentlig sker det, inden rygeloven når at smadre hele Danmark økonomisk. Det kan vi alle bede til og håbe på.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

For alle dine tal viser, at rygningen er faldet FØR der kom rygeforbu

Nej, tallene viser, at faldene er fortsat indtil 2010. I nogen lande er der indført fuld røgfrihed, i andre ikke. Særligt udemærker England og Norge sig, som begge har høje afgifter og dækkende røgfrihed.

 

Til sidst kommer du med endnu en genudsendelse af en af dine stråmænd.

 anti-ryge galningene kom på banen med den decideret tåbelige ide, at der ikke måtte være plads til rygere nogensteder i det offentlige rum.

Noget trættende, og det bedrager ikke til din troværdighed.

 

Det er kun dig der gemmer sig bag dine gardiner. Resten af befolkningen lever videre og er glade for røgfriheden.

 

For at bruge dine egen retorik. Det er ikke længere almen pli og dannelse, at folk der ryger går og sparker på resten af befolkningen. Selv folk der ryger, får røgfrihed derhjemme i deres eget private hjem.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er ikke min graf, men de svenske myndigheders graf.

Det er de svenske myndigheder, der siger, at ryge-trenden er vendt.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Rygning er stadigvæk lavstatus, det er typisk de mindst begavede, dem med de korteste uddannelser osv der ryger.

Uden at dette skal tages personligt, må jeg dog sige, at det er sjældent man møder så stor uvidenhed & svag tankevirksomhed som den, man finder blandt anti-rygere.

Dine forslag om højere straffe for at sælge cigarretter til unge under 18 hører til i denne kategori.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Forbud mod salg af tobak overholdes ikke

 

Her må man dels mane forældrerne til større ansvar overfor de unge, men da en stor del af dem der ryger, har problemer eller ressourcesvage forældre, kan det være svært, at sætte ind over tobaksforbruget:

 

Eksempelvis er der en højere andel dagligrygere blandt unge, der har oplevet forældres skilsmisse eller død, blandt unge, hvis mor har en lav årsindkomst, blandt unge, hvis mor er arbejdsløs eller uden for arbejdsmarkedet, samt blandt unge, hvis far er uden for arbejdsmarkedet.

Link

Man skal også se, at en overvejende del, af dem der begynder at ryge, dels kommer fra miljøer hvor der ryges. Enten i familien eller i omgangskredsen.

 

Unge, som er let at påvirke, og måske ikke har det store overskud, falder let i nikotinens fælde, som trøst i en kedelig og udsigtsløs dagligdag. Det er derfor stærkt bekymrende, at samfundet og politikerne svigter disse grupper. Meget trist.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Hold dog op med at skabe dig. De eneste der har en trist og udsigtsløs hverdag er dem, der ønsker at blande sig i andre folks liv.

De ville opleve en stor kollektiv depression, hvis de kom til at se sig selv i spejlet.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Hold dog op med at skabe dig. De eneste der har en trist og udsigtsløs hverdag er dem, der ønsker at blande sig i andre folks liv.

 

Det er netop beskrivelse af dig. Dig der vil bestemme om borgerne i deres eget hjem skal udsættes for naborøg og hvor dit holdning er, at de kan flytte eller stille en skål eddike op i karmen, hvis de er utilfredse.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er faktisk også fra Hellerup og Østerbro, at de autonome hverver ballagemagere. Curlingbørn der ikke kan styre sig, og har motoriske og adfærdsmæssige problemer.

 

Typisk fænomen fra Hovedstaden.

 

Så er der også voksne, der mener at samfundet behandle dem som børn, og fører sig frem med offerrollen.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Klaus K kan flytte til Østig. Rygerlandet over alle. 

 

Oesterreich ist Weltmeister unter den Rauchern

 

36 % der ryger og rygedebut som 11 år.

 

Das Einstiegsalter liegt in Österreich bereits bei elf Jahren - und es rauchen in Österreich auch schon mehr Mädchen als Buben: Bei den 15-jährigen Burschen liegt der Anteil der Rauchenden bei 24 Prozent, bei den gleichaltrigen Mädchen sind es immerhin bereits 26 Prozent.

Som en af kommentarerne siger, så er landet EUs askebærer.

 

Aschenbecher der EU

Österreich wird zurecht dzt. noch als Aschenbecher der EU bezeichnet. Nirgendwo sonst ist die Politik derart feige und traut sich kein striktes Rauchverbot zu erlassen.

 

Ikke destomindre, viser en undersøgelse, at et flertal blandt gæster i barer ønsker røgfrihed. Selv blandt rygere er der mange der ønsker denne frihed.

Weiteres Ergebnis unter den Probanden, die einen höheren Anteil an Tabakkonsumenten hatten als die Allgemeinbevölkerung in Österreich: "Insgesamt spricht sich derzeit die Mehrheit der Befragten für ein generelles Rauchverbot in Lokalen aus, und zwar 70 Prozent der Nichtraucher, 47 Prozent der Gelegenheitsraucher und 25 Prozent der Raucher." 58 Prozent der Befragten waren mit den derzeit in Österreich geltenden Regelungen unzufrieden, so die Studienautorin.

Krone

Mon ikke også Østrig kommer med, sammen med de andre på bagsmækken som Danmark. Det tyder meget på.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Her er der reaktionen på Ipsens og KKs læserbrev.

 

NI og KK fremfører, at et rygeforbud betyder lukning af cafeer. I virkeligheden siger det vel også mere om rygere og rygnings afhængighedsskabende potentiale, at rygerne bruger muligheden for at ryge som eneste parameter for, om de ønsker at gå i byen.

 

http://jp.dk/opinion/breve/article2593150.ece

Den her formulering, er jeg meget enig i: "Typisk har rygernes behov det med at overtrumfe i et ikke-reguleret marked."

 

Netop, denne adfærd er kendetegnende for fanatiske rygere, der mener at borgerne ikke har ret til at være fri for deres røg. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Tallene fra Norge er interessante.

 

Bemærk at det først var i 2001 at andelen af 15 årige dagligrygere dykkedet massivt og at den i 2010 var nede på ca. 5 %. Det er tal man kan genkende fra England, der også har høje afgifter på cigaretter.

 

Ud over de 5 % der ryger dagligt blandt de 15 årige i Norge, er der dog også en lille gruppe der ryger af og til. Den var i 2005 nede på ca. 2,5 %. Jeg har desværre ikke de nyeste tal.

 

Link

 

I Norge er der som i Danmark ca. 20 % daglig rygere mellem 16 og 75 år. Et tal der har været faldende jævnt de sidste mange år, mens der er stabilt er ca. 10 % lejlighedsrygere.

 

Også her vil der således i Danmark for nærværende være flere røgfrie, dog ikke blandt de helt unge. 

 

Norge vil i øvrigt både stramme deres lov om røgfrihed og indlede kampagner imod den store andel voksne der ryger:

 

Rekordstor røykekampanje

 

Som Klaus K tidligere har skrevet. En spændende tid vi lever i. Nu er det også snart jul og nytår og de sidste tal for rygerandelen i Danmark kommer med Julemanden. Mon ikke Klaus K vil sidde med smartphonen åben og surfe på nettet under julefrokosterne, for at følge med i nyhederne.

 

Sidste år faldt andelen til 19,9 %. Nogen bud på tallet for 2011?

 

Undersøgelse 2010

 

Mit bud er under 19 %. Næste år, under 18 % og i 2012 er vi under de 16 %. Dette afhænger dog også af revisionen af loven om røgfrie miljøer, herunder om der kommer en afgiftsstigning næste efterår.

 

Det er naturligvis vigtigt at få fjernet tobaksforbruget, hos de 15-18 årige, men skal der ske et niveauskifte i kræfttilfældene, er det blandt de 30-60 årige, der skal ske reduceringer. Som det også ses, er der rigtigt mange der vil stoppe.

 

Organisationerne bag undersøgelsen finder det opmuntrende, at så mange er stoppet, at 73 procent af de tilbageværende rygere har prøvet at holde op, og at 54 procent af rygerne har planer om at stoppe.
 
”Der er hurtig gevinst for hjertesundheden ved et rygestop. Allerede 24 timer efter, at den sidste cigaret er slukket, er risikoen for blodpropper faldet markant. Som en hjælp til de tilbageværende rygere opfordrer Hjerteforeningen derfor til, at kommunerne i højere grad synliggør deres rygestoptilbud i forhold til de borgere, der ønsker at kvitte tobakken, siger Charlotte Kira Kimby, sundhedschef i Hjerteforeningen

For lungekræft vil der dog gå mange år, før der kan aflæses forbedringer.

 

Små afgiftsstigninger hjælper næsten ikke på lungekræft

 

Forudsætningen for fremskrivningen er, at afgiften på tobak hæves med ti procent af gangen hvert femte år. Ti procent svarer cirka til de tre kroner, som regeringen foreslår i afgiftsstigning. Men effekten på lungekræft er desværre ret beskeden selv på så langt et perspektiv som år 2050 – altså om næste 40 år. Fremskrivningen viser kun en reduktion på 21 procent af lungekræfttilfældene i år 2050 ved afgiftsstigningerne på 10 procent hvert femte år i perioden set i forhold til at holde afgifterne uændrede

Men så må man se, om der næste år kommer en stigning på de annoncerede 10 kroner pakken. Bemærk at der i dag kan købes en pakke Skjold til 30 kroner.

 

Det svarer næsten til prisen på en søndagsavis i løssalg eller en Magnumis. Derfor skal afgifterne have et boost, samtidigt med lukning af hullerne i loven om røgfrihed og strengere kontrol med salget til ikke-myndige.

 

Senere kan man se på fjernelse af tobaksvarer i butikkernes hylder. Dog mener jeg ikke, at der skal indføres krav om ens indpakning af cigaretter, som det er på vej i visse angelsaksiske lande.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Prøv at spørge Klaus K om  hans påstand om, at der var undtagelser svarende til den danske 40 m2 regel i Sverige og Belgien eller de 100 trafikdrab som følge af loven om røgfrie miljøer.

Flere trafikdødsfald: Før forbuddet: 300 årligt - siden rygeforbuddet: 400 årligt.

Tilsvarende mener han, at loven er skyld i trætte piloter, at den danske produktivitet faldt (hvilket Det Økonomiske Råd ikke kunne forstå), at den er skyld i at Calfonien er ved at gå konkurs osv.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

@Afskaf: Du trætter de andre debattører med din trolling. Skulle du mon ikke skrive noget nyt snart?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

@Afskaf: Du trætter de andre debattører med din trolling. Skulle du mon ikke skrive noget nyt snart?

Såfremt du bemærker det, så er indlæggene reaktioner på dine indlæg. Måske burde du overveje at trække dine påstande tilbage og stoppe med dit spam?

 

Finder faktisk mange fakta, som du ikke selv kommer med. Som i denne tråd om den faldende rygerandel i de forskellige lande.

 

Eller se denne. Rygning er en stor udgift for rygerlandet Østrig:

 

Selbst wenn "positive Effekte" wie die Einnahmen durch die Tabaksteuer und nichtauszubezahlende Pensionen in diese Statistik eingerechnet werden, bleibt immer noch ein Kosten-Saldo von 659 Millionen Euro, die vermeidbar wären, gäbe es in Österreich keine Raucher.

Rauchen kostete den Staat 2010 659 Millionen Euro

Selv hvis man indregner sparede pensioner, så giver rygerne den østrigske stat et stort underskud.

 

Interessant - ikke? :-)


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link

Interessant - ja. Men er den mere interessant end denne undersøgelse, lavet af den Hollandske videnskabsmand Pieter van Baal, på vegne af det hollandske sundhedsministerium?

 

Som konkluderer:  Rygerne er de billigste for staten.

 

Vorsorgeprogramme zur Verhinderung von Fettleibigkeit und Rauchen seien daher keine Lösung, um Gesundheitskosten zu senken - so zynisch das auch klingt.  


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Hov - der dukkede sørme Klaus Ks "ikke-rygerven" Painterbrain op, som kun kommenterer på Klaus Ks tråde med samme holdninger og argumenter som ham.

 

Klaus K ser også rimeligt forladt ud i denne tråd :-)

 

Undersøgelsen er interessant, da den åbenbant også tager de sparede pensionsydelser med pga. rygernes tidlige død, herunder tobaksafgifterne.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link

Ja, vi er jo nogle der har et liv.

 

Som ikke sidder på vent og så såre der dukker et indlæg op, fluks springer i tasterne.

 

Jeg har bemærket, at stort set alle indlæg fra KK, fluks bliver kommenteret af dig eller Hr. Hansen.

 

Hr. Hansen har jeg testet et par gange. Han kan simpelthen ikke lade være. Det må være en mani måske kombineret med mangel på andet indhold i livet.

 

Dit lader til blot at være en kamp om, at få Googlet så meget som muligt og dermed få smidt diverse 'modsigelser' på bordet. Fair nok. Uden 'andre' holdninger bliver der jo ingen debat.

 

Desværre har også du, utroligt svært ved at holde dig på måtten. Gang på gang falder du igennem med dine personrettede angreb. Det er lidt træls.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Dit lader til blot at være en kamp om, at få Googlet så meget som muligt og dermed få smidt diverse 'modsigelser' på bordet.

 

Nej jeg udstiller blot Klaus Ks manipulationer og hans gentagne usandheder.

 

Ikke alene er de bizare. De er også amatøragtige og udstiller hans dovenskab og manglende evner i at forstå datagrundlag eller det han kommenterer på.

 

Han falder over en eller anden tilfældig artikel eller oplysning, som han så kæder sammen med rygelovgivning.

 

Nogle vil benævne det som fanatisk. Andre som ubegavet.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link

Er det ikke sjovt....

Nogle vil benævne det som fanatisk. Andre som ubegavet.

Det er nøjagtig de samme superlativer der dukker frem, når jeg ser 'Afskaf......' som budbringer.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Det er nøjagtig de samme superlativer der dukker frem, når jeg ser 'Afskaf......' som budbringer.

 

Du fik ellers et par valgmuligheder, men må da gerne komme med at bud på hvad der er galt med manden, når han mener at loven om røgfrihed har givet 100 ekstra trafikdrab eller er årsag til lavere produktivtet og som Det økonomiske Råd var uforstående overfor.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link

Ja, måske i den debat hvor det hører hjemme. Hvilket ikke umiddelbart er her.

 

Men det vidste du jo allerede, ik'.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Undersøgelsen er interessant, da den åbenbant også tager de sparede pensionsydelser med pga. rygernes tidlige død, herunder tobaksafgifterne.

Forkert. Den hollandske undersøgelse fra 2008 handler kun om sundhedsudgifter.

Den viser at en ryger gennemsnitligt koster 220.000 Euro i behandlingsudgifter.

Men ens en ikke-ryger genemsnitligt koster 281.000 Euro i behandlingsudgifter.

Der er ikke taget hensyn til hverken tobaksafgifterne eller eller til eventuelle besparelser for stat og pensionskasser ved rygernes formodet tidligere død.

Den hollandske undersøgelse står øverst på denne side med links.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Undersøgelsen viser, at rygerne ikke blot som tidligere omtalt giver et underskud for samfundet - danske forhold, men også et samlet underskud for staten:

 

Selbst wenn "positive Effekte" wie die Einnahmen durch die Tabaksteuer und nichtauszubezahlende Pensionen in diese Statistik eingerechnet werden, bleibt immer noch ein Kosten-Saldo von 659 Millionen Euro, die vermeidbar wären, gäbe es in Österreich keine Raucher.

Rauchen kostete den Staat 2010 659 Millionen Euro

Forholdene er naturligvis forskellige fra land til land, men viser dog at rygningen er en massiv omkostning for udviklede økonomier.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Det er overhovedet ikke en undersøgelse - det er en rapport, formentlig skabt af østrigske anti-ryge bureaukrater med henblik på at få politikerne til at straffe rygerne med forbud og afgifter.

Der er ingen måde, hvorpå en død person kan koste "produktivitet" - det er et absurd claim. Er man død er man død - og koster ikke nogen noget. Tværtimod letter man staten eller forsikringen for pensionsbetalinger, når man dør.

Sundhedsfreaks har ingen forstand på penge. Heller ikke i Østrig.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link

Det er en udbredt opfattelse blandt anti-rygere som Hr Hansen & Hr Madsen, at danskerne er slaver - og at staten har et krav på, at folk skal arbejde og betale skat indtil pensionsalderen.

Sådan er det heldigvis ikke. Borgerne har betalt skat for at få sygdomsbehandling. Den  sygdomsbehandling skal staten levere.

Til Hr Hansens orientering koster en rygers sygdomsbehandlinger ifølge denne undersøgelse 220.000 euro, mens en ikke-rygers koster 281.000 euro. En merpris på 28%.

Og hvis man regner alle udgifter og indtægter med, bliver merprisen for et ikke-ryger liv endnu større end en rygers liv. Dette er vist over hele verden.

Så Hr Hansen burde være glad for rygerne. Det er rygerne der finansierer store dele af statens udgifter på Hr Hansen.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Det er overhovedet ikke en undersøgelse - det er en rapport, formentlig skabt af østrigske anti-ryge bureaukrater med henblik på at få politikerne til at straffe rygerne med forbud og afgifter.

Det er blot en stråmand fra dig. Som vi også har set herhjemme, koster rygere netto-sundhedsudgifter, selv når man tager hensyn til tidligere dø:

 

Rygning medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på næsten 4,5 mia. kr. til behandling af rygerelaterede lidelser. Sundhedsvæsenet opnår en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. i omkostninger som følge af tidlig død og mindre fremtidigt forbrug. Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til rygning er således 3,4 mia. kr.

 

Risikofaktorer

 

I øvrigt mere fra østeuropa. Ser ud til at det er en god forretning for Ukraine og Rusland at "booste" cigaretafgifterne, selvom tobakslobbyen er imod:

 

The recent tobacco taxation policy was really a success in Ukraine. Tax rates increased by six times and this caused a five-fold increase in revenues. Cigarette production declined by 21 percent due to the decrease of both tobacco consumption and smuggling out of the country.


However, currently the average price of Ukrainian cigarettes is just Hr 8 per pack, while in Poland it is 9 zlotys – three times higher.

In 2011, Russia increased the tobacco tax rate much higher than Ukraine. Since April 2011, cigarette tax rates in Moldova will be raised by 50 percent. These are all reasons that justify continuing with a successful policy and increasing tobacco taxes in Ukraine again.

 http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/100134/#ixzz1eSdFghTa

Så her ser man, at højere tobaksafgifter, giver mindre smugling og det understreger også vigtigheden af, at lande som Rusland, Ukraine og Polen for sat deres afgifter op.

 

Lande med høje rater af lungekræft og et overbelastet sundhedsvæsen.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

@Cisco: Jeg har som den eneste her læst alt materialet. Burde det ikke "ring a bell" hos dig?


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Californien har haft rygeforbud på restauranter i mere end 15 år, så branchen har haft god tid til at neddrosle udbuddet, indtil det passede til efterspørgslen.

Før rygeforbuddet skulle de servicere alle - nu skal de kun servicere ikke-rygerne.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvor mange eller få er det lige der stadig ryger i Califonien og bevirker deres afhængighed virkelig, at de på 16. år gemmer sig bag deres gardiner?

 

Det er jo nærmest en sag for psykologer.....


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Så hold du dig til at tale om det du har forstand på, ..

Kan man så ud fra ovenstående konkludere, at du i så fald helt burde forblive stille.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Klaus K har tidligere deltaget i en debat, hvor der optrådte den mystiske x-ryger K Bendtsen.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Klaus K gør endda ikke sit hjemmearbede, som i sagen med de svenske tal.

 

At der var 40% unge der røg i Sverige er også en overraskelse for mig, men som det viste sig var de færreste dagligrygere og dels faldt andelen til ca. 20 % efter det 30. år.

 

En sammensætning der ikke har ændret sig i ti år, dog med en svagt faldende andel.

 

På samme måde dummede han sig med de undtagelser der ikke fantes i Sverige og Belgien, helt på samme måde som sagerne om cigaretskodder for 2007 eller de lukkede efterskoler.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nej, Cisco - det, Afskaf skriver her er total irrelevant. Det har intet at gøre med artiklen - og der er ingen, der forstår det. Det er kun stråmænd & trolling.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Lidt hovedregning gi'r, at der i så fald har været 224 hits pr. dag, ca. 9 hits pr. time. Dag ud og dag ind, døgnet rundt og hele året, hvert år.

 

Det er vist ikke hvad man kan kalde få hits.

 

Især taget i betragtning, at indholdet jo mest henvender sig til det danske publikum.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

I denne debat? Ellers kan du jo rettelig skrive din 'efterlysning' i den debat, hvor du mangler svar. Hvem ved, måske får du så et.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Sædvane tro, slæber du 'tråde' fra andre debatter med ind alle steder.

 

Mangler du noget i en debat, så skriv det da for hulen der hvor det hører til, fremfor at forplumre alle mulige steder med dit sludder.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Er det noget du ved  ikke er sket, eller blot noget du gætter?


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Her Hr, Hansen - det er vist et forum du kan udfylde godt og grundigt. Eller måske passer du bedre her.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du Hr Hansen, du er blot en blafrende papegøje.

 

På mange måde minder du mig lidt om min kakadue. Den sidder også jævnligt og ævler remser af som den en gang har lært udenad.

 

Fuldstændig som du, fremkommer den aldrig med noget nyt.


Skrevet af Klaus K 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

@ Afskaf: Din spam & trolling når nye stormfulde højder. Nu svarer du alenlangt og flere gange på dine egne indlæg.

Hvad er årsagen? Er det for at forhindre andre debattører i at komme til orde?

Du afspejler den dysfunktionelle psyke i anti-rygelobbyen: I kan ikke tåle at se en artikel som denne, der modsiger & afslører jeres vås - straks efter sværter du kommentarerne til med citater, helt uden relevans for artiklen.

Alt lige fra statens anti-ryge formaninger til fygtelige sygdomshistorier & dine egne naive drømme om, at rygning bliver udryddet.

Jeg vil håbe du ved, hvad du gør. Anti-rygelobbyen har blæst en mega-boble op med overdrivelser og deciderede løgne. Den boble vil komme til at briste - og det vil komme til at gøre ondt.

Du må for din egen skyld hellere begynde at sætte forventningerne ned.

Og: Hold nu en ordentlig debatstil, for pokker. Det burde være helt unødvendigt at lave personangreb, hvis man har en sag, der er stærk nok.

Det burde heller ikke være nødvendigt at sidde og svare alenlangt på egne indlæg, hvis man vitterlig troede, man havde en god sag.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Der er absolut ingen indlæg hvor jeg svarer på mig selv som Klaus K påstår.

 

Der er derimod indlæg, hvor jeg nøje har skilt emnener ad, så det er lettere at læse.

 

Omkring debatskik, vil jeg endnu en gang opfordre Klaus K til at trække sine påstande om reglerne i  Sverige og Belgien tilbage eller komme med dokumenation for hans påstande om at disse to lande har tilsvarende undtagelser som Danmark mht. 40m2 reglen.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Her er sørme enndu en nyhed der er forbigået Klaus K:

 

Rygeforbuddet har været godt for medarbejdernes helbred. For eksempel bliver de ansattes lungefunktion bedre, siger overlæge, dr.med. Marit Skogstad, der står bag undersøgelsen

 

Det er ikke logisk, at det er de ansatte på de mindste steder med mest røg, der skal udsættes. Set fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt giver reglen ingen mening, siger politisk direktør Jonas Wilstrup [Horesta, red] til Fagbladet 3F

Rygeforbud giver sundere ansatte

En spændende tid vi lever i.....

 

Mon ikke det er et tydeligt vink med en vognstang, at de fem år gamle undtagelser endelig står foran fald, nu hvor der ikke kom et "kickstart" i cigaretafgifterne.

 

Kan ikke forestille mig, at den nye regering der har talt så meget om sundhed kan tåle flere nederlag på det område.

 

Bonus.

 

40 % ønsker røgfrie arbejdspladser

 

Fyrre procent af 3F's medlemmer går ind for et totalforbud mod at ryge i arbejdstiden.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Her er sørme endnu en nyhed der er forbigået Klaus Ks opmærksomhed:

 

Rygeforbuddet har været godt for medarbejdernes helbred. For eksempel bliver de ansattes lungefunktion bedre, siger overlæge, dr.med. Marit Skogstad, der står bag undersøgelsen

 

Det er ikke logisk, at det er de ansatte på de mindste steder med mest røg, der skal udsættes. Set fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt giver reglen ingen mening, siger politisk direktør Jonas Wilstrup [Horesta, red] til Fagbladet 3F

Rygeforbud giver sundere ansatte

En spændende tid vi lever i.....

 

Mon ikke det er et tydeligt vink med en vognstang, at de fem år gamle undtagelser endelig står foran fald, nu hvor der ikke kom et "kickstart" i cigaretafgifterne.

 

Kan ikke forestille mig, at den nye regering der har talt så meget om sundhed kan tåle flere nederlag på det område.

 

Bonus.

 

40 % ønsker røgfrie arbejdspladser

 

Fyrre procent af 3F's medlemmer går ind for et totalforbud mod at ryge i arbejdstiden.


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Gør det ondt?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1369 dage siden - Direkte link

Markant fald i forbruget af cigaretter i vesteuropa. Analytikkere mener hovedårsagen er stigende afgifter.

Volumes are falling rapidly across western Europe. Euromonitor reports that the number of cigarettes consumed in western Europe fell 92bn units to 629bn between 2006 and 2011, led by steep declines in Spain and Portugal, as higher taxes combined with economic stagnation.

Ser man fra 2002 til 2012 er forbruget faldet med 33 % og det falder år for år. Faldet kan endda accelerere hvis politikerne har det nødvendige mod og sætte prisen op, så selv de mest afhængige ikke længere har råd. Det punkt kan være indenfor rækkevidde i et land som UK.

 

Financial Times - Cigaretforbrug i Vesteuropa fortsætter med at falde


Skrevet af PainterBrain 1369 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Og har rygerne fået flere penge på bankbogen efter rygeforbudet end før rygeforbudet ? Nej, så altså bliver pengene forbrugt.

Din konklusion Hr Hansen! Men den er forkert!

 

Som det kan læses her, så tager Hr Hansen, ikke uventet, fejl!

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

23
6
13
3
3
7
9
35
18
6
38
6
34
3
49
19
45
21
14
32

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, afgifter, forbud. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre steder.

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K
- Annonce -