Skamløs faktafordrejning fra Ritzau! Indvandrere fører til større import, ikke større eksport

I dag postede min ven en artikel på min facebook tidslinje om at "Indvandrere sætter gang i eksporten"

Det var da umiddelbart postivt tænkte jeg!

Historien var også blevet populær i mange af  landets aviser. Man kunne læse den glædelige historie i både Politiken, Epn.dk, TV2, Børsen og sikkert mange andre steder.

Der var ingen ende på de gode nyheder. Epn.dk skrev blandt andet: 

"Indvandrere belaster den danske statskasse, har vi ofte hørt. Men indvandrerne bidrager med en hidtil overset gevinst: øget eksport.

Et kandidatspeciale fra Aarhus Universitet har for første gang kortlagt indvandringens effekt på udenrigshandlen.

For hver 12.000 personer, som slår sig ned i Danmark, øges eksporten med over to mia. kr. – dvs. 166.000 kr. per indvandrer."

Når man læser dette får man indtrykket af indvandrere hver bidrager med 166.000 kr per individ og alt belastningen for statskassen måske slet ikke er så stor endda. Måske er der endda et netto bidrag? 

Det virkede næsten for godt til at være sandt - og det var det. 

Man siger djævlen sidder i detaljen og derfor fandt jeg via google den oprindelige rapport af Samuel Michael Olsen og Simon Weinberger. 

Inklusive kilder spænder rapporten hele 101 sider. Da jeg selv blot er ved at skrive mit bachelorspeciale har jeg ikke integritet til troværdigt at kritisere metoden og teorien bag rapporten. Men det er heller ikke det der er i fokus her. 

Vi går tilbage til den glædelige og banebrydende nyhed om at hver indvandrer øger vores eksport med 166.000 per indvandrer. 

Lad os nu læse hvad der rent faktisk står i rapporten (s. 76):

10.1 Results Application

The empirical analysis has provided strong robust evidence of a positive effect from immigration on Danish bilateral trade relations that is both a strengthening and promoting impact. Based on the estimated elasticities a 10% increase in the immigrant stock from a specific country will on average increase Danish export and import by 1,29% and  3,28%,  respectively. In this setting an increase in the Danish stock of immigrants by 12.000 persons will result in an increased export and import of roughly 2,1 billion DKK and 5,5 billion DKK, respectively (66) 

(66) The calculations are based on 2008 numbers: total immigration stock in Denmark is 377.058, commodity export value is 102.506 US$ millions, import commodity value is 105.953 and an exchange rate of 5 Danish Kroner per US$.

Altså, den gode nyhed var at hver 12.000 personer øger vores eksport med 2,1 mia kroner. Den dårlige nyhed, som altså ikke skulle nævnes, var at det samtidig øger importen med 5,5 mia kroner. 

Netto effekten af 12000 invandrere er altså et handelsunderskud på 3,4 mia kroner. 

Dette sidste faktum er blevet 100% ignoreret på trods af at det står i den samme sætning som faktumet om at eksporten øges. 

Er det så direkte løgn af indvandrere øger eksporten? Nej det er ikke direkte løgn. Men netto effekten er en forøgelse af importen. Altså større handelunderskud for hver indvandrer, den stik modsatte effekt af hvad artikelen hævder. 

Dette er faktafordrejning, udladelse af vigtig information, skamløs politisk vinkling, det er propaganda. Det er også meget tankevækkende at ingen af aviserne linkede til rapporten på trods af at den lå fuldt tilgængeligt nettet. 

Endnu mere tragisk bliver det at en af landets ledere nu vil til at handle på denne ikke eksistrende eksportfremmende effekt. Minister vil bruge indvandrere til eksport skriver Politiken. Pia Olesen Dyhr har vist heller ikke ulejliget sig til rent faktisk at læse rapporten før hun dragede sine konklusioner. 

Alle aviserne har historien fra Ritzau. Der må sidde nogen på Ritzau med en klar politisk dagsorden. 

Jeg må sige at jeg grundlæggende er lettere indigneret, skuffet og modløs. Den fjerde statsmagts opgave er at oplyse befolkningen, ikke at sprede stærkt politisk vinklede budskaber for at fremme en bestemt dagsorden. 

Og det skortede heller ikke på politiske dagsordener i artikelerne (Her politiken.dk):

"Migrationsforskeren siger, at dansk integrationspolitik burde fokusere mere på at fremme indvandrernes forskelle fra os frem for blindt at forsøge at fordanske dem."

Der er en klar multikulturel dagsorden her. Man kan være for eller imod multikulturalisme, men bør debatten ikke ske på et faktuelt - og ikke et stærkt manipuleret grundlag?

Jeg håber alle der læser dette vil stemme det op og evt. dele det ud andre steder på internettet.

Jeg kan forestille at jeg fremover møder talrige velmenene mennesker der vil lyde kloge og citerer for mig at "Hver indvandrer øger eksporten med 166.000 kroner".

Men det er løgn. Og bare løgnen gentages nok gange bliver det til sandhed. 

61 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere