Sundhedspolitisk fiasko: Livsstilsforbedringer udskyder ikke sygdom og død

"Livsstilssygdomme": - Politikernes iver efter at få danskerne til at forbedre deres livsstil begynder at ligne et gigantisk sundhedspolitisk fejlgreb. Det står nu klart, at det politiske fokus på at forebygge "livsstilssygdomme" ikke vil føre til færre sygdomme og dødsfald. Tværtimod.

Trods de mange ekspert-påstande om at rygestop, motionsdyrkning og andre livsstilsforbedringer vil forebygge sygdom og dødsfald, så findes der nemlig intet bevis for, at det vil ske. Selv hvis man kunne få alle danskere til at stoppe rygning, er det ikke sandsynligt, at det vil reducere kræft.

Eksperter vrøvler igen om rygning  

Det viser solid evidens fra 40 års kostbare menneskelige forsøg - de såkaldte random controlled intervention trials - hvor sundhedsforskere har fået tusindvis af raske forsøgspersoner til at skifte til en sundere livsstil - herunder rygestop - uden nogen effekt på deltagernes sygdomme og dødsrate over tid (1 - 2).

Resultatet blev for nylig bekræftet af en stor dansk random trial, Inter99-studiet, som undersøgte effekten af lægetjek og "intens livsstils-rådgivning". Til trods for at mange af deltagerne forbedrede deres livsstil, endte studiet efter 10 år uden effekt på sygdom og død (3), præcis som de øvrige studier.

Helbredstjek af befolkningen er penge ud af vinduet

Og der er grund til at lægge vægt på resultaterne i random trials. For i modsætning til den almindelige sammenlignende statistik - epidemiologien, som normalt bruges til at vise statistisk sammenhæng mellem livsstil og sygdom - så kan random trials som de eneste studier fortælle os noget om årsager. De er simpelthen af højere kvalitet end de almindelige statistiske studier, og derfor kaldes de ofte “guldstandarden” indenfor statistiske sygdomsundersøgelser (4).

Metoden i disse random trials er, at forsøgspersonerne deles i to grupper ved lodtrækning, hvor den ene gruppe hjælpes til en “sund” livsstil - herunder rygestop - mens den anden gruppe fortsætter sin hidtidige “usunde” livsstil. Herefter sammenligner man de to gruppers sygdomme over tid - fx. efter 5, 10 eller 15 år.

Resultaterne har været en skuffelse for sundhedsbranchen - men de har været klokkeklare: At skifte til en sund livsstil, inkl. rygestop, førte hverken til færre sygdomme eller øget levetid i raske personer. Resultaterne i samtlige trials har været et stort rundt nul.

Resultat efter 10 års livsstilsforbedringer i dansk studie: Ingen effekt

Ved Inter99-studiets start gav et hold danske læger og sundhedspersonale intens hjælp til 6.091 københavnere for at få dem til at forbedre deres livsstil - og efter 5 år gik det strålende: Deltagerne i den “sunde” gruppe var stoppet eller havde reduceret rygning i stort omfang (5), de spiste sundere (6), de drak mindre alkohol (7), og mændene lavede mere motion (8), mens kontrolgruppen fortsatte sin “usunde” livsstil.

Men ak - da man efter 10 år så på resultatet af livsstilsændringerne, var der ingen forskel på de to grupper - hverken på hjertesygdom, slagtilfælde eller dødelighed.

No significant difference was seen between the intervention and control groups in the primary end point: Hazard ratio for ischaemic heart disease 1.03, (95% CI 0.94 to 1.13), or in the secondary endpoints: Stroke 0.98, (95% CI 0.87 to 1.11); Combined endpoint: 1.01, (95% CI 0.93 to 1.09); Total mortality 1.00, (95% CI 0.91 to 1.09).

Og som forfatterne bemærker i artiklen, er det heller aldrig lykkedes at reducere kræft i tilsvarende trials.

Der findes med andre ord fortsat ingen evidens for, at det vil føre til mindre kræft & hjertesygdom eller færre dødsfald, hvis man får danskere, der iøvrigt er raske, til at stoppe rygning eller begynde at leve “sundt”. Der er faktisk stærk evidens for det modsatte: At det vil have nul effekt.

Stop sundhedsformynderiet - det virker ikke ... !

Denne evidens er et slag i ansigtet på tilhængerne af det herskende sundhedsformynderi og på skiftende regeringers sundhedspolitik med fokus på forebyggelse af danskernes såkaldte "livsstilssygdomme".

Det er i forvejen vist med stor tydelighed, at sundhedsformynderiet ikke virker: Sygdomme og hospitalsindlægelser i Danmark er steget med raketfart, siden politikerne begyndte at blande sig i folkets livsstil - med rygeloven i 2007 som det mest markante tiltag, og med det øvrige sundhedsformynderi, der fulgte efter:

Markant mere sygdom i Danmark efter rygelov og sundhedsformynderi

Ifølge nogle læger skyldes sygdomsstigningerne den såkaldte nocebo-effekt: Når politikere og medier begynder at tale meget om sundhed og sygdom, så får man også folk til at spekulere meget på sundhed og sygdom, og hermed øges angsten for at blive syg. Denne angst kan i sig selv være sygdomsfremkaldende.

Sundhedspolitikerne har naivt troet, at de kunne fremstå som "gode" ved at gøre danskerne "sunde". I stedet for at respektere danskernes valgte livsstil, har de brugt milliarder af skattekroner på et i bedste fald komplet nytteløst, i værste fald skadeligt korstog mod danskernes privatliv.

Altsammen tilrettelagt af, og efter råd fra medicinallobbyisterne, som dagligt kredser om politikerne på Borgen. Resultatet begynder så småt at ligne en dansk sundhedskatastrofe - og medicinallobbyisterne har grund til at være tilfredse. Sygdom er jo det, de lever af.

[ edit: OBS - engelsk oversættelse, 24. okt, Frank Davis: Lifestyle “Improvements” Don’t Work ]

Læs artikel

73 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere