Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

30

Skrevet af liberfreak 1577 dage siden - Direkte link

yep..

har her for leden læst på børsen.dk, om at pga. "terrorlovgivningen", bliver ens adfærd gennem mobiltelefon registreret ca. 100.000 gange pr. år gennemsnitligt (knapt 300 gange pr. dag).. dvs. ikke "kun" hvad man siger i tlf-samtaler og skriver i sms'er, men nok også hvor man er, hvornår og hvor ofte..


Skrevet af Joshua Dalgaard 1577 dage siden - Direkte link

En ny ting de arbejder på også er at logge alle data om rejsende EU borgere i 5 år.

 


Skrevet af Egil A. Frøysadal 1577 dage siden - Direkte link

BIG EU-BROTHER SER DIG - OG REGISTRERER DIG!

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Censete libere 1577 dage siden - Direkte link

I princippet helt enig i pointen.

 

En væsentlig kommentar er dog om vi har nogen grund til at tro at den danske Bureaukrat-stat ikke er endnu værre end EU?

 

Danmark har længe været det sorte får på dette område. Det var således Danmark, der på vegne af US var fortaler for de biometriske pas. Og det danske Finansministerium overgår alle inkl. de mest vanvittige kommunikatiske regimer i centraliseret overvågning.

 

Jeg vil vove den påstand, at det er meget svært at få øje på respekt for borgerrettigheder i Danmark - specielt de såkaldt negative rettigheder, der f.eks. håndhæves væsentligt mere nidkært af den tyske Forfatningsdomstol.

 

I diskussionen af EU bør man samtidig fokusere på det desideret dysfunktionelle danske Folkestyre, hvor ingen har styr på Embedsvældet, der ikke lader EU noget at sige.


Skrevet af Joshua Dalgaard 1577 dage siden - Direkte link

Jeg er i de grader enig. Tak for indlægget.

 

Jeg mener bare vi skal starte et sted og hvis vi fortsætter i EU er der snart ikke noget der hedder Danmark længere. Du ved at Barosso har udtalt at de arbejder hen mod de Forenede europæiske stater. 

 

Så for at standse branden må vi væk med EU først.


Skrevet af Censete libere 1577 dage siden - Direkte link

Måske, men overvej lige om centraladministrationen i Danmark ikke er endnu mere magtarrogante og inkompetente end bureaukraterne i EU. Folk som f.eks. Lars Frelle i Digitaliseringsstyrelsen ville befinde sig godt og blive en stor success i Stasi-DDR - central styring og detailovervågning.

 

Et magttomrum vil altid blive udfyldt og du er nødt til at tænke i, hvilke strukturer, du reelt vil arbejde for.

 

Europas problem er en kombination er ideologisk Bureakrati, Planøkonomi, Kartelstrukturer og socialistisk krævementalitet. Det er ikke simpelt overvundet - og hvis man overlader det itl sig selv, så er det den direte vej  til græske eller spanske tilstande.

 

Jeg foretrækker en mere koordineret process, hvor man gradvist styrker den enkelte borger og presser systemet til at effektivisere og tilpasse sig. Men om det er realistisk er svært at sige.


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1577 dage siden - Direkte link

Selvom jeg er helt enig i at vi burde komme ud af EU hurtigst muligt, så har jeg svært ved at se at det er terror lovene der skal gøre en forskel. Faktisk mener jeg at den fælles europæiske sikkerhedspolitik burde være det mest oplagte (måske eneste) område for EU at beskæftige sig med.

Det at der findes et europaparlament, en EU ret hvor landene kan dømmes efter EU ret, samt en EU traktat, mener jeg er meget større argumenter for at melde sig ud.

 

Mange af de 'terrorønsker' som USA foreslog implementeret drejer sig jo i stort omfang om retsligt og efterforskningsmæssigt samarbejde, (hvilket jo i parantes bemærket sagtens kan finde sted mellem suveræne stater). Når USA vælger at præsentere dem for EU i stedet for for hvert land for sig, så er de jo for at få en større samlet opbakning når man f.eks skal indføre sanktioner mod slyngelstater.

De lande der står udenfor samarbejdet - Det så vi f.eks med Kina og Rusland i forhold til Iran - har det jo med at gå på tværs af sanktioner for at skaffe sig selv økonomiske fordele. Hvis Rusland og Kina havde indført handles embargo mod Iran sammen med EU og USA, tror jeg ikke Iran havde haft et atom program den dag i dag. Det er selvfølgelig bare min egen påstand.

Hvis man skruer tiden tilbage til før EF blev til EU var det jo i forhold til mellemøsten tit franskmændende der tidligere havde den rolle at man stak en kæp i hjulet i forhold til en fælles europæisk holdning. At vi nu går ud med en fælles holdning er efter min mening en af EUs ganske få succes'er..


Skrevet af Joshua Dalgaard 1577 dage siden - Direkte link

Enig - Problemet er bare at man ikke fanger terrorister men det er dig og mig der bliver fanget i stedet.

 

Lovgivningen bliver simpelthen brugt forkert og det er derfor jeg kalder på en undersøgelse.

 


Skrevet af slettet bruger 5726 1577 dage siden - Direkte link

Det er kun gavneligt, hvis det amerikanske hegemoni over verden modsvares af andre magtcentre.

 

USA stod en gang for frihed men idag er det en korporatist fængselsstat, der eksporterer narkolove, copyright-lovgivning og andre politistatsregler til resten af verden.

 

Så hvis ophævelse af EUs terrorsamarbejde kunne føre til at USA ikke længere får det som det ønsker, er jeg kun tilfreds.

 

Med hensyn til Irans atomvåbenprogram, er der vel kun at sige, at suveræne stater har en absolut ret til at besidde våben til selvforsvar.

 

Det er hyklerisk at argumentere for, at der skal gælde et sæt regler for Iran og et andet for Israel.

 

Nu bryder jeg mig ikke om det iranske præstestyre, men lad dog Iran få atomvåben og giv Israel frie hænder til at forvandle landet til en ørken ved den første provokation.

 

We don't have a dog in this fight.

 

Den såkaldte terrorlovgivning er ren manipulation: Logningsbekendtgørelsen, den europæiske arrestordre og andre love er ikke begrænset til brug i rene terrorsager.

 

Jeg kunne personligt leve med dem, hvis anvendelsen udtrykkeligt blev afgrænset til terrorsager, men børneporno, narkohandel, menneskesmugling og piratkopiering har ikke en pindat gøre med terror og burde slet ikke smugles ind i pakken.


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1577 dage siden - Direkte link

Jeg er bestemt ikke uenig med dine betragtninger i at anvendelsen af terror-pakkernes regler ikke bør kunne bruges generelt, men jeg deler ikke manges store modvilje grænsende til frygt for registreringer. Jeg vil hellere have nogle registre hvor adgangen til at læse i dem er beskyttet af dommerkendelser eller lignende, fremfor at afskaffe registrene.

 

Grunden til dette er at jeg også kan se at de kan bruges til at komme kriminalitet til livs, og her er det et helt nødvendigt værkstøj for politiets efterforskere. Uden PETs brug af internet aflytninger kunne vi meget vel have haft et dansk terror-angreb på JPs hovedkontor med adskillelige uskyldige dræbte danskere, der ville have udviklet sig til samme katastrofe som Breivik sagen..

 

Hvis man f.eks havde et nationalt DNA register, der knyttede alle CPR numre sammen med en DNA-kode, ville det jo gøre det til en form-sag at opklare eksempelvis voldtægtssager. Dette ville være til gavn for borgernes beskyttelse mod kriminalitet og hvis politiet kun kunne tilgå dette ved hjælp af en dommerkendelse, kan jeg ikke se faren ved sådan et register.


Skrevet af slettet bruger 5726 1577 dage siden - Direkte link

Det problematiske ved terrorlovgivningen er, at den forpligter private aktører til at generere databaser over folks private internet- og teletransaktioner.

 

Jeg har intet imod, at staten og offentlige myndigheder sammenkører deres egne databaser, da det er informationer der allerede er genereret i myndighedernes egne systemer.

 

Men der er en væsentlig forskel ppå sammenkøring af myndigheders databaser og f.x påbuddet i logningsbekendtgørelsen møntet på private virksomheder.

 

Det ene er kun et spørgsmål om sammenkøring af oplysninger, mens det andet griber ind i frivillige transaktioner mellem borgeren og andre private aktører og indirekte tvinger firmaer til at lege stikkervirksomhed for kundernes penge (indirekte indgreb i ejendomsretten)

 

Jeg synes, der er rigeligt elastik i din argumentation om at registrering/logning kan bidrage til opklaring af "kriminalitet" og argumentet for også at tvinge private aktører til registrering af borgernes brug af internettet.

 

For det første er kriminalitet jo et vidt begreb: Visse former for ikke-kommerciel fildeling; blasfemi og hate speech; ærekrænkende og anonyme udtalelser om fremmede stater, FN og andre internationale organisationer (ja et sådant forbud er indført i Straffelovens § 110 e) er jo alsammen "kriminalitet".

 

Da jeg ikke finder alle love, der forbyder "kriminalitet" legitime, kan jeg hellere ikke godtage dit argument om, at det i sig selv er legitimt at staten tvinger ISP'erne til at logge min netadfærd i 12 måneder, blot med tanke på at det senere kan bidrage til opklaringen af kriminalitet.

I øvrigt er en præmisse for accepten af logningen, at staten er god og vil forblive god.

Den er forkert, da der er utallige eksempler på, at demokratiske staters arkiver er blevet overtaget af diktaturer.

 

 

For det andet bryder logningsbekendtgørelsen jo med princippet om at generel overvågning af hele befolkningen er uacceptabel, fordi den mistænkeliggør hele befolkningen, uanset om der er individuel mistanke.

 

Det svarer til, at staten ved lov påbyder, at der i alle private hjem skal være indstalleret videokamera til præventiv overvågning med henblik på senere brug til fremtidige straffesager.

 

Jeg er ligeglad med, hvor "effektiv" en sådan overvågning er, da 100 % overvågning af alle mennesker jo med 100 % sikkerhed ville føre til større effektivitet i efterforskningen af kriminalitet.

Det ville være effektivt men helt uacceptabelt for privatlivets fred.

Derfor kan jeg hellr ikke godtage din præmisse om, at overvågning er i orden, uanset om den kan forebygge et terrorangreb. For det samme kunne utvivlsomt overvågning af alle private lokaler.


Skrevet af Joshua Dalgaard 1577 dage siden - Direkte link

Hvis du læser artiklen ser du jo netop at EU terrorpolitik kommer fra USA.


Skrevet af slettet bruger 5726 1577 dage siden - Direkte link

Beklager, min kommentar var svar til Iceman.

Ellers helt enig i artiklens pointer.


Skrevet af Michael J 1577 dage siden - Direkte link

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.

 

- Benjamin Franklin


Skrevet af _slettet_bruger_1361 1577 dage siden - Direkte link

Hvem stemte?

 

Joshua Dalgaard, Fremskridt, Word, Rudi Fouche, Frihedskaemperne, Rasmus Foght, Dorthe Elisa Dalgaard, Joshua Dalgaard, liberfreak, Simon Evensen, snielsson, Polemides, Benjamin , Kim Freyberg, andreas Bruhn, Kenneth K, googletorp, Thomas Christensen, Ruth Evensen, BoNordahlPedersen, Asbjørn Joseph Evensen, Ola Hansen, MajC, Anti- Karl, Michel Larsson

 

Lige en kende for kreativt.


Skrevet af _slettet_bruger_8310 1577 dage siden - Direkte link

Haha. 2 klik tættere på udtrædelse af EU?


Skrevet af _slettet_bruger_1361 1577 dage siden - Direkte link

Antallet er ikke afgørende. Det holder bare ikke, hvis man kan oprette flere profiler og stemme sine egne artikler op. I forvejen har Joshua jo både familie og menighed få stemmer fra, så det forekommer bare dobbelt stupidt at have flere profiler. Det trækker i mine øjne langt ned på troværdighedsskalaen.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

4
16
10
11
11
20
12
13
15
11
9
11
17
15
13
13
13
12
9
13

- Annonce -


Om Joshua Dalgaard
Frihedskæmper af hjertet og erhvervsmand som arbejde.

Se Joshua Dalgaards profil
eller
Følg Joshua Dalgaard- Annonce -