Kontakt 180Grader.dk
57

Skrevet af Froggy 1368 dage siden - Direkte link
Den ene sideeffekt er den direkte samfundsøkonomiske, da horder af folk forbliver aldeles uproduktive genne deres tilværelse. Den anden mere oversete effekt er humanioras politiske hjernevask hvor alle observationer om menneskets natur partout skal proppes ned i den kasse som hedder socialkonstruktivisme. Heraf skønne resultater som Kvinfo, radikal kulturrelativisme og lighedssocilsisme med afsæt i misforstået godhed.

Skrevet af Ulrik B. Petersen 1368 dage siden - Direkte link

At vælge uddannelse har i mindst en generation stort set kun været styret af interesse. Det er sket ud fra den i øvrigt sunde betragtning at lysten driver værket, men der er tale om ensidige valg, der kun har kunnet lade sig praktisere, fordi det offentlige til stadighed udvidede og ansatte kandidater af alle mulige mere eller mindre relevante faggrene. I det offentlige var der jo ingen konkurrence, og man kunne derfor se stort på, om en ansættelse var lønsom.

Tiderne er skiftet, og det offentlige er tvunget til at indskrænke. Det sker langsomt, og alle mulige organisationer og mennesker stritter imod det bedste, de har lært. Indskænkningen sker alligevel ubønhørligt, og omfanget vil vokse. Unge i dag er vistnok begyndt at se skriften på væggen og fatter så småt interesse for naturvidenskab og ingeniørfag. Så vidt jeg kan ane, er der også flere kvinder, der vender blikket samme vej. Om man kan lide det eller er, er det jo de tekniske discipliner, der betinger materiel fremgang og vækst. Så der levnes fortsat håb for Danmark.

De mange humanistisk uddannede må desværre nok se i øjnene at de har valgt nogle brødløse studier. Inderst inde ved de jo godt at en kandidatgrad i visuel kommunikation eller teatervidenskab og tilsvarende, ikke har nogen fremtid. 

Vejen frem synes at være at komme ud af arbejdsløshedssumpen og gå i gang med noget andet. En dansk kandidatgrad burde sætte kandidaten i stand til at sætte sig ind i nye fagområder. Og til den ende vil jeg anbefale selvstændigt virke, fordi det p.t. ikke kan betale sig for mindre virksomheder at have stort fast personale. Derimod kan der være ad hoc opgaver, man ønsker udført ved free lance arbejde. Derfor: Drop lønmodtagermentaliteten, som p.t. er en kæmpe hæmsko.


Skrevet af Bjørn Thrane 1368 dage siden - Direkte link

En dansk kandidatgrad burde sætte kandidaten i stand til at sætte sig ind i nye fagområder.

Lige præcis !!! - de ved det bare ikke selv, da de er så fastlåste i deres forestilling om, at de ikke kan andet end det, de er uddannet til.

 

Tilbage i begyndelsen af 70'erne taltes der meget om de forfærdeligt mange langtidsledige akademikere, som ingen havde brug for. - I det firma, jeg arbejdede for, havde vi gode erfaringer med at omskole nyansatte medarbejdere, der ikke var blev ansat på grund af deres eksisterende uddannelse, men på grund af, at disse mennesker via denne udddannelse havde vist, at de var gode til at sætte sig ind i nyt stof, og derefter udnytte det produktivt i nye jobs.

 

Mit firma tog derfor kontakt til regeringen og tilbød at "omskole" et hold på ca 30 langtidsledige akademikere til at kunne begå sig i det private erhvervsliv. - Staten skulle betale deres løn, mens mit firma dækkede alle andre mkostninger.

 

De 30 "ny-ansatte" blev derefter i et halvt års forløb kørt igennem en komprimeret udgave af vores egen interne grunduddannelse med kurser og "on the job training". I perioderne mellem kurserne deltog de sammen med mine kolleger og jeg i det daglige arbejde med salg og marketing.

 

Et væsentligt element i uddannelsen var at give dem en god forretningsforståelse gennem deltagelse i kunderelaterede møder og aktiviteter, og sidst men ikke mindst give dem en god fornemmelse for, at de sagtens kunne klare et job, der ikke direkte havde nioget med deres oprindelige uddannelse at gøre. Med andre ord, de lærte at bruge deres evner til at tilegne sig nye kvalifikationer.

 

Jeg selv var "mentor" for en ung kvinde - cand mag i dansk og historie, med speciale i H.C. Andersens eventyr - ikke just en oplagt uddannelse til at starte en karriere i en privat virksomhed. - Men både hun og hendes 29 "langtidsledige" kolleger nåede at få tilsagn om fast ansættelse, inden det halve års uddannelsesforløb var afsluttet. 

- Annonce -


Skrevet af LordNacho 1368 dage siden - Direkte link

Hvis meningen med at uddanne folk er at de skal bruge den til at finde arbejde, hvorfor ses der ikke på hvem der får job?

 

Man kunne endda bede landets virksomheder om at love at de vil aftage x antal folk fra et givent studium. Så kunne de måske få en skatterabat for det antal, eller noget i den stil.


Skrevet af Flemming Rasmussen 1368 dage siden - Direkte link

Noget siger mig, at 70-80% af de ledighedsuddannede nonsensakademikere er unge kvinder fra Nutella-generationen, hvis hele tilværelse er styret af lyst, fordi deres curlingforældre altid har spurgt dem, om de havde lyst til at rydde op efter sig og lyst til at spise broccoli.


Skrevet af Svend 1368 dage siden - Direkte link

Der er mange fordele ved at uddanne alle til akademikere fra hum-sam. For det første tæller de ikke i arbejdsløshedsstatistiken så længe de studerer. Da de kun kan bruges i det offentlige bagefter, bliver de ligesom de mange, der bliver rigtigt arbejdsløse, til rigtigt gode socialister, der kan sørge for lighed. Herudover kan de bruges i propagandaøjemed, da de er helt nedbrudte over kapitalismens store ondskab mod dem. Endelig er de så hjernevaskede og totalt uvidende om livets realiteter, at de kan være fronttropper i religionen om "at man højst må eje sin tandbørste".


Skrevet af ckh 1368 dage siden - Direkte link

Vi mangler en realistisk måde at behandle de arbejdsløse akademikere på. I Tyskland kan en arbejdsløs akademiker (og andre arbejdsløse) kun opnå understøttelse i seks måneder. Samtidig køres der ganske anderledes klart frem med de ny jobtilbud - man  s k a l  tage det tilbudte arbejde. Således ville ovenstående "unge kvindelige studerende" ikke have noget valg i Tyskland, hun ville blive nødt til at tage jobet i Netto efter devisen "swim or sink". - Dette er forholdende i en "Sozialpolitisk" stat. Hvis vore politikere skal redde Danmark ud af krisen, så er det "hofter fat" og start med at indføre samme forhold som hos vor sydlige nabo - der er nemlig for selve Danmarks vedkommende tale om at landet skal "swim or sink".


Skrevet af Martin Kofoed 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Den Grønne Frisør.

 

Ville du selv kunne holde det ud? Kernesegmentet ville ikke have råd, og desuden tæller gode intentioner jo også mere end action hér. Miljøhårfarven af rødbede-ekstrakt holder jo knap så længe som det giftige stads fra de multinationale hårplejefirmaer ...


Skrevet af anderspj 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Helt enig, det er uddannelsesssystemet, der er sygt, hvis universiteterne belønnes for at uddanne folk til arbejdsløshed.

 

Jeg er selv cand.mag i historie fra Københavns Universitet, og uddannede mig sådan set bare for at kunne komme til at arbejde på lokalmuseum, men grundet kommunesammenlægningerne og finanskrisen er arbejdsløsheden i mit fag så skyhøj, at jeg på den ene side får at vide af nogle ofte relativt lavere uddannede, yngre politikere at jeg ligefrem skal være taknemmelig over at få lov til at trælle i en DSB-7-Eleven til noget nær ufaglært mindsteløn (20.000 brutto pr måned ligger temmelig langt fra de 32.000 jeg blev lovet i en uddannelsesrelevant stilling) SAMTIDIG med at jeg endda som akademiker skal svines til herinde som "uproduktiv nasser"? Det er fandme for åndssvagt at skulle høre på sådan noget pis, når man de facto efter mange års uddannelse er blevet placeret allerlavest på den erhvervsmæssige og sociale rangstige i et udsigtsløs "McJob"!  


Skrevet af Kristian Oestergaard 1368 dage siden - Direkte link

Jeg kan fortælle dig at der på et gymnasium jeg har kendskab til blev slået "hele fagrækken" op.

Jeg husker ikke om det var 100 eller 200 ansøgere, men OVER  HALVDELEN havde historie. Ikke én havde de ønskede fag i naturvidenskab.

 

Tag dig et naturvidenskabeligt sidefag, og så er der chance for at du kommer til at arbejde som akademiker, og måske også i historie. Men med historie alene ser det meget sort ud.


Skrevet af Martin Kofoed 1368 dage siden - Direkte link

Hvad er der i vejen med et McJob, helt ærligt? Der er tilmed karrieremuligheder i den organisation, hvis man ellers udviser flid og dygtighed. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ser ned på visse jobtyper, fordi man selv har en "fin" uddannelse. Det er sgu ikke i orden! Hvis man derimod har uddannet sig til noget, man med en vis research kunne have forudset, nok aldrig ville komme til at give 32.000 i startløn på dag ét efter endt uddannelse, ja så er det vel tilbage i fjæset på én selv, fingrene peger? Hvis tvivlen nagede, og man alligevel tilmeldte sig "drømmestudiet", burde man så ikke udøve en vis selvransagelse i lyset af den udgift, man har påført skatteyderne?

 

Problemet med det her land, er, at forventningerne til egen karriere for langt, langt de flestes vedkommende slet ikke på nogen måde kan bakkes op af virkeligheden. Og når virkeligheden så endelig går op for folk, tillader man sig at rakke ned på dem, der tager et hvilket som helst job. Ja, måske har de endda bidraget direkte til ens eget 5-års uniophold.


Skrevet af Kristian Oestergaard 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

I studievejledningerne bliver gymnasieeleverne rådet til at tage "det de har lyst til" fordi "ingen ved hvad der bliver brug for i fremtiden".


Skrevet af NNielsen 1368 dage siden - Direkte link

På papiret får mange unge en uddannelse - i mange tilfælde en mangelfuld uddannelse - for mange elever - for få undervisningstimer. Samtidig er en stor del af uddanelserne interesse uddannelser uden udsigt til relevante job.

 

Resultatet er vel at der er reel mangel på tilstrækkeligt dygtige undervisere - undervisningsmaterialer og faciliteter.

 

Det kunne godt være at det er på tide at foretage en graduering.

 

Relevante uddannelser giver adgang til su. hvorimod interesse uddannelser ikke giver adgang.

 

Undervisere skal aflønnes efter arbejdstid og kvalitet.

 

Vi har åbenbart for mange penge, sålænge vi har råd til at producere "verdens højest uddannede"

kontanthjælpsmodtagere.

 

Politisk blålys 


Skrevet af LordNacho 1368 dage siden - Direkte link

Spørgsmålet for mig er om problemet er hvad der er blevet studeret, eller om det faktiske problem er niveauet.

 

Der hvor jeg studerede havde vi et ry for at være verdenscentrum for klassisk filologi. Altså, hvor man studerer både oldgræsk og latin, som man så bruger til at læse om græsk/romersk historie, kunst, og filosofi.

 

Det lyder helt og aldeles ubrugeligt når man kigger på indholdet, men niveauet var efter sigende utroligt højt. Og jeg tror heller ikke, at de studerende fik mange problemer med at overtale folk om, at de kunne bruges til produktive ting. Fx render der en masse klassiske filologer rundt i City og handler aktier. Der er også en del der har omskolet sig (kun et år) til advokater. Så det er tydeligt at nogle arbejdsgivere synes at de kan bruges til et eller andet.

 

Men hvis man ikke kan vise, at man kan tænke, så har man et stort problem. Jeg har ikke så meget kendskab til danske humaniora uddannelser, så måske nogen kunne forklare det?


Skrevet af Laurentius 1368 dage siden - Direkte link

Det lyder helt og aldeles ubrugeligt når man kigger på indholdet, men niveauet var efter sigende utroligt højt. Og jeg tror heller ikke, at de studerende fik mange problemer med at overtale folk om, at de kunne bruges til produktive ting. Fx render der en masse klassiske filologer rundt i City og handler aktier. Der er også en del der har omskolet sig (kun et år) til advokater. Så det er tydeligt at nogle arbejdsgivere synes at de kan bruges til et eller andet.

Det er jo fint de kan omskoles så de bliver produktive men det virker som lidt af en omvej først at uddanne dem til noget de ikke kan bruge for så at genuddanne dem til noget de kan bruge.

Det lyder ikke optimalt og det lyder slet ikke som noget der ville forekomme hvis de selv skulle betale for deres uddannelse.

 


Skrevet af LordNacho 1368 dage siden - Direkte link

Ja, det er en kæmpe omvej, når man blot kan læse til advokat. Mht til at betale tror jeg der er en stor overvægt af rige børn, der har fået latin i gymnasiet, og derved får nemmere ved at komme ind på Oxford (man er for længst holdt op med latin på statsskoler). De ville ikke have problemer med at få farmand til at betale for lidt mere studie.


Skrevet af anderspj 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Tak for de velmente forslag angående min situation, men det ligger mig bekendt stadig sådan, at man som uddannet kandidat fra et universitet ganske enkelt ikke har krav på mere "gratis" uddannelse end man nu engang så rigeligt har fået af det offentlige: Desuden var det for nogle år tilbage sådan, at man ifølge fagforeningsreglerne i DM ikke måtte ernære sig udelukkende ved sit sidefag, så min situation er temmelig fastlåst: Dog kan jeg selvfølgelig forsøge at opkvalificere mig ved at læse noget supplerende erhvervsrelevant, hvilket nok er den vej jeg må gå...

 

Jeg kan rent ud sagt blive temmelig frustreret af som nyuddannet akademiker automatisk at blive indgrupperet med de luksusdyr, som tilsyneladende ALDRIG har haft et praktisk arbejde, når jeg netop i adskillige år sideløbende med mine studier har haft relativt hårdt, mindstelønnet og skattebetalt manuelt arbejde på f.eks. trykkeri og lager, altsammen for private virksomheder.

 

(P.S: Hvis der er nogen derude i Nordsjælland/Københavnsområdet, der skulle kunne bruge et lyst hoved på et par brede skuldre, så må I selvfølgelig endelig lige sige til! ;-D Meget gerne noget IT-relevant, da jeg sideløbende med mit nuværende hygger mig med at bygge og servicere computere for folk i min bredere omgangskreds.)


Skrevet af Anon 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ja Anders, gør som Juul og kom over "på den rigtige side" som ham. Jeg håber dog at du slipper for den samme bitterhed og snævertsynethed som Juul besidder over for alle "de uduelige" som ikke har gjort som ham.

Skrevet af Laurentius 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det var i hvert fald det vi kaldte "snakkefag" i gymnaiset. Dermed mentes fag man ikke behøvede at forberede sig synderligt på - var man blot lidt intelligent og generelt orienteret om samfundsforhold så kunne man snakke sig fra det meste. På den ene side og på den anden side.

Matematik, fysik og kemi skulle man forberede sig anderledes grundigt på.

 

Jeg synes også det er meget sigende, hvor ofte humaniora præsenterer kvalitative undersøgelser, hvor man har interviewet en mindre gruppe subjekter for derefter at konkludere en hel masse på dette 'anekdotiske' grundlag uden at bekymre sig om kvantitative undersøgelser på repræsentative stikprøver.

 

Der er ganske givet mange rigtig dygtige folk indenfor humaniora og der bedrives givetvis også masser af værdifuld forskning. Der lader bare til at være lidt for langt imellem snapsene.

 


Skrevet af LordNacho 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeg tror det er en af de mest populære veje at studere på BPP efter endt studie. Når man tænker over det er det heller ikke så langt væk. De går fra at læse en svær tækst på oldgræsk til en svær tækst på advokatsprog.


Skrevet af LordNacho 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er godt du mener det er spændende. Desværre brister den illusion for de fleste når jobbet er startet. Specielt dem der mener at det er brugbart hvad man har lært på studiet. Stort set alt hvad der siges om finans kan man ikke bruge til at tjene penge. Tag risk management, for eksempel. Men du har nok læst Taleb, så den vil jeg spare dig for.

 

Det kan dog bruges til at få en gut til at hyre dig.

 


Skrevet af Andersen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

> Filosofi er et eksempel på et snakkefag som er brugbart, ligeledes

> retorik.


Hahahaha! Og denne store brugbarhed består i hvad???


Skrevet af Polyb 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Utroligt meget humaniora handler om emner, som er relativt nemme at læse sig til, den dag man flader en smule ud i karrieren og keder sig. De stiller simpelthen ikke de samme krav om abstraktionsevne som naturvidenskab og økonomi, og de forstås bedre, når man har tilegnet sig livserfaring.

Pladder.


Skrevet af Polyb 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvordan? Der er ikke et eneste argument.

 

Det er en pladder-agtig påstand baseret på total uvidenhed omkring hvordan de fleste humanistiske uddannelser hænger sammen.

 

Hvordan er naturvidenskabelige fag i øvrigt specielt abstrakte? Det er jo bare logik - konkret - modsat abstrakt. Altså endnu mere pladder.


Skrevet af Andersen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Og os andre udannede idioter kan ikke finde ud af at argumentere for frihed og personlige valg (hvis det er det vi mener) uden at have taget den rette uddannelse? Og vi kan heller ikke opdage hvornår en modstanders argument er "fejt" eller "dårligt argumenteret" uden den rette uddannelse?

 

ALLE naturvidenskabsfolk lærer hvad det vil sige at argumentere logisk for tingene. Eneste forskel er vel at man ikke bruger tid på at lommefilosofere over noget der betragtes som en selvfølge.

 

Hvorfor skulle jeg vide hvorvidt det er Adam Smith eller een eller anden anden idiot der har "bygget liberalismen op"? Jeg har ikke behov for papkasser som jeg kan smide mine og/eller andres holdninger i - jeg er et selvstændigt menneske. Verden er ikke bygget op af folk der befinder sig i papkasser - verden er bygget op af folk der tænker selvstændigt. Hvis du fortæller mig at det er Hobbes og Locke der har "opfundet liberalismen" vil jeg blot sige "nåh da". Der har stensikkert også været folk der har haft holdninger du ville kalde "liberale" LANG tid før de folk du nævner. Eneste forskel er vel at de ikke brugte tid på at skrive een eller anden stor lommefilosofisk bog hvor der blev sat klistermærker og "fine ord" på tingene. Men inviter mig gerne med til en eventuel fest hvor der holdes skåltaler for disse mennesker som du sikkert vil kalde "store tænkere" - jeg kan godt lide fester og nyder gerne et krus øl.


Skrevet af Andersen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Netop. De "tanker" du taler om er tænkt tusindvis af gange før mig, og også tusindvis af gange før der blev skrevet tykke lommefilosofiske "værker" om dem, og kan derfor ikke betragtes som en del af "historien" af mig.

 

Du taler om "at lære". Man kan ikke "lære" noget der ikke vides, og "tanker" er ikke viden.  Jeg er MEGET åben for at lære noget nyt af andre, men det kræver at der ER noget at lære, og at det er noget der er nyt for mig.


Skrevet af Jakob2803 828 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Linket virker ikke. :(

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

19
6
26
3
24
2
2
47
19
45
22
32
13
33
17
8
6
28
48
23

- Annonce -


- Annonce -