Ups: Kommunalt rygeforbud i arbejdstiden ophævet igen på rekordtid

Kommunalt forbuds-klovneri: - Det totale rygeforbud i arbejdstiden for kommunalt ansatte, som blev indført i syv kommuner pr. 1. januar, fik kun tre ugers levetid i Helsingør.

På byrådsmødet mandag aften blev et hasteforslag fra Enhedslisten om trække de nye regler tilbage, vedtaget med stort flertal. Det fremgår af forslagsstilleren, Allan Berg Mortensens Facebook-side. Forslaget fremgår her (side 55 + bilag).

Kovendingen er sket i erkendelse af, at totale rygeforbud i arbejdstiden er urimelige, og nok heller ikke specielt gennemtænkte. De har nemlig vist sig at skabe konflikter og nedsætte arbejdsglæden på arbejdspladserne, og de øger sandsynligvis også fraværet, som tidligere beskrevet på 180grader:

Eksperter & fagforbund: Rygeforbud giver flere sygedage

Hertil kommer, at flere dele af de strikse kommunale rygeforbud givetvis heller ikke er lovlige, da de ifølge juristerne ikke er sagligt begrundede. Det er især forbuddet imod at ryge i pauser og udenfor arbejdspladsens område, som juristerne er skeptiske overfor: 

Jurister: Kommunale rygeforbud kan være ulovlige. Fagforbund klar til retssag


Som det fremgår er det også tvivlsomt, om kommuner ligesom private virksomheder kan forbyde de ansatte at ryge på deres udendørs arealer. Kommunale arealer tilhører offentligt rum, og Helsingør kommune erkender i sit mødepapir, at man juridisk set ikke kan forbyde borgerne at ryge der. Det forbyder man imidlertid de ansatte - med begrundelsen, at de skal være "rollemodeller". 

Beviset for sygdomsfare ved passiv rygning er forsvundet

De danske myndigheders forbudsiver er forlængst indhentet af virkeligheden. Det har længe stået klart, at der ikke eksisterer troværdige beviser for rygelovens oprindelige præmis: At passiv rygning skader de ansatte på arbejdspladserne.

Tobaksrøg generer helt sikkert en del mennesker, og de skal jo kunne slippe for den - men passiv rygning udgør ingen sundhedsfare, der kan vises videnskabeligt. Trods mange påstande om dette fra diverse sundhedsmyndigheder. Rygeloven beskytter simpelthen arbejdsmarkedets deltagere mod en ikke-eksisterende sygdomsrisiko: 

Beviset er væk: Passiv rygning på arbejdspladser skader ikke de ansatte


Samtidig har World Health Organisation (WHO) netop erklæret, at evidensen nu viser, at den almindelige udendørs luft vi indånder, er mere skadelig end (indendørs) passiv rygning - pga luftforureningen:

WHO: Air Pollution Is More Harmful Than Passive Smoking


Kejseren har med andre ord ikke meget tøj på mere ...

De øvrige seks kommuner, der har indført rygeforbud i arbejdstiden, ventes at måtte følge Helsingørs eksempel.

15 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere