Værd at læse

00

Vi har svigtet vores forfædre og vores efterkommere

Historien om det moderne Danmark er en uhørt succeshistorie.

Med ganske få udsving, så er det en historie om lutter fremgang. Vores forfædre har ved slid og afsavn, med blod, sved og tårer og med moralsk sans for ansvar igennem generation efter generation formået at aflevere et bedre Danmark til deres efterkommere. Et rigere, friere og mere lige Danmark.

Sådan er det ikke længere.

Efterkrigstidens kulturradikalisme, affødte et ungdomsoprør, som forårsagede et kulturelt selvhad og en foragt for historien, der kom til at præge både vores dannelse og vores uddannelsesinstitutioner. Og konsekvenserne ser vi lige nu.

For alt tyder desværre på, at vores generation for første gang i umindelige tider efterlader et Danmark til vores efterkommere, der både kulturelt og økonomisk vil være langt ringere end det Danmark, vi overtog fra vores umiddelbare forgængere.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere