Værd at læse

00

Breivik og ytringsfriheden: Udstil de syge og forfærdelige holdninger!

Debatten om Anders Breivik har de seneste par uger været fuld gang. Der har især været debat om hvorvidt man skulle lade Breivik komme til orde under retssagen imod ham. Årsagen til denne debat har været - meget forståeligt - at langt de fleste tager skarpt afstand fra hans handlinger og derfor er bekymrede for om hans holdninger/handlinger, igennem hans ytringer, ville sprede sig til resten af befolkningen. 

Principielt har Breivik ytringsfrihed og lov til at fremføre sin sag. Sådan er det i et retssamfund og sådan skal det være. Men derfor kan man jo godt mene, at vi andre ikke bør lytte til ham. At han har bedst af at blive tiet ihjel. Mange har spurgt sig selv ’risikerer man ikke, at Breivik ansporer til flere terrorhandlinger?’

Jeg har altid været af den holdning, at meninger og synspunkter skal frem i lyset, også dem vi ikke bryder os om, for kun på den måde kan vi lære af dem og blive klogere – eller i dette tilfælde blive forargede og fremhæve vores egne holdninger og synspunkter, bakket op af saglige og gode argumenter for vores sag og imod vore modstanderes. Kun ved at bevare en udstrakt ytringsfrihed og en åben debat, kan vi kæmpe imod galskaben og de ubehagelige synspunkter i vores samfund. En fri debat giver afløb for folks frustrationer, hvilket er medførende til at folk afstår fra vold, så længe de taler sammen. Debatten er således med til at folk kommer ud med sine frustrationer og dermed tæmmer dem. Den udstrakte ytringsfrihed er derfor et gode, som vi skal stå fast ved.

Vi har brug for at høre Breiviks udtalelser, ligesom vi har brug for at høre om muslimen Mohamed Merah, der for nyligt dræbte skolebørn i Frankrig, og ligesom vi har brug for at lytte til nazister, kommunister, autonome og andre galninge i vores samfund. Det at arrangere møder med f.eks. nazister, som VU (Venstres Ungdom) gjorde det, er ikke ensbetydende med en blåstempling af deres holdninger og udtalelser, ligesom det at lytte til, og prøve at forstå Breivik, ikke er en blåstempling af hans tanker og gerninger. I sagen om VU og deres møde med nazisterne, var pointen jo også at nazisterne skulle bekæmpes med ord – ikke med vold. Vold er vold, og vold er forfærdeligt. Vi er nødt til at lytte og forstå disse mennesker og grundende til deres handlinger. Hvis vi vælger ikke at lytte til de mennesker, som vi er uenige med, så handler vi i blinde. Hvis vi begrænser friheden til at ytre sig om sine holdninger, vil vi gå en sort tid i møde. Samfundet vil blive fyldt med fortrængte synspunkter og had, som bliver holdt nede og langsomt vokser sig større i det skjulte, indtil det eksploderer og ender med endnu flere katastrofer, som dem vi så på Utøya. Det gør sig også gældende i lignende sager, som f.eks. den om Mohamed Merah, og således kan mange flere eksempler nævnes.

Pointen er således, at den bedste måde hvorpå man kan bekæmpe disse tankesæt på, er ved at få dem frem i lyset. Se på Polen. Se på Sverige. Se på Tyskland. Her har man forbudt nazismen ved lov, men hvad er resultatet af dette? Jo det er, at der er markant flere nazister end i Danmark. Især i Østtyskland er der en utrolig stor tilslutning. Undersøgelser viser, at det skyldes, at man har et forbud mod nynazistiske organisationer. Forbud er ikke vejen frem. Man bekæmper ikke ekstremister bedst muligt ved at ignorere dem. Tværtimod gælder det om at udstille deres "syge og forfærdelige" holdninger.

Som alle andre tager jeg kraftigt afstand fra Breivik, nazister, kommunister, autonome og mange flere,  men den bedste måde at imødegå den slags mennesker på, er ved argumenter og latterliggørelse - ikke forbud. Hvis man forbyder dem, gør man dem for alvor interessante, men hvis man lader dem stå frem, udstiller de sig selv og bliver til grin. Ved at lytte, blåstempler vi ingen - vi bekæmper dem. Der er selvfølgelig altid folk, som ikke forstår, hvorfor retten finder Breivik’s forklaringer relevante. Folk som mener, at han, fordi han har slået 77 mennesker ihjel i koldt blod, ikke må forklare sig. Folk som mener at Breivik straks skal idømmes lovens hårdeste straf og sendes til norsk Sibirien. Det kan være svært at forstå hvorfor man skal bruge tid på hans motiver og politiske bevæggrunde, men det mener jeg er vigtigt for forståelsen af hans gerninger.

Hvis man begrænser hans ytringsfrihed, gør det ham bare mere spændende. Lader de ham tale, risikerer de dog at han inspirerer folk udenfor retssagen. Hans udtalelser vil blive optaget og kan bruges til at skabe en harmfuld stemning af de støtter, som han allerede har.  Men her må vi jo også lige se på det faktum, at Breivik overordnet set ikke har haft held med at radikalisere nogen. Ingen vil jo kendes ved ham, hverken før eller efter sidste sommer, heller ikke de anti-islamister og multikulti-kritikere, som man ellers har forsøgt at gøre skyldige i kraft af et associationstrick: guilty by association. Så kan nogen selvfølgelig komme og sige, at Hitler havde succes netop med at forføre masserne, fordi også hans manifest, Mein Kampf, blev flittigt læst og brugt i propagandaen. Men så skal man bare bemærke at der jo netop ikke herskede fuld ytringsfrihed under Naziregimet, hvorfor nazisternes antisemitisme netop ikke blev kritiseret og udleveret til hån, spot og latterliggørelse i den offentlige debat.

Her til sidst vil jeg tillade mig at konkludere på mine egne holdninger. Jeg forstår at ytringsfrihed har været for hård most for nogle i denne sag,  og som bekendt er Breivik da også blevet begrænset under hans retssag, men jeg mener at ytringsfriheden er for alle... selv for så afskydig en person som Breivik. De som ikke gider at høre om eller på Breivik, kan bare slukke deres TV eller undlade at læse om ham på internettet. Det hjælper ikke at censurere Breivik’s udtalelser. Holdninger skal frem i lyset, før de kan bekæmpes.

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere