Værd at læse

00

EU-landene satser vidt forskelligt politisk - Fagligt.EU

Den sociale beskyttelse er den største udgift på EU-landenes budgetter og mere, end de følgende tre poster tilsammen. Mens socialudgifterne og overførslerne i 2010 kostede 19,9 procent af landenes samlede bruttonationalprodukt, tog sundhedsudgifterne 7,5 procent, den almindelige offentlige service 6,5 procent og uddannelse 5,5 procent. Miljøbeskyttelse vejer ikke tilsvarende tungt.

Udgifterne beløber sig kun til, hvad der svarer til 0,9 procent af landenes samlede BNP.

Der er imidlertid store forskelle på ikke blot, hvad de enkelte landes regeringer har at fordele, men også, hvordan de fordeler de penge, de får ind gennem skatter og afgifter, viser en opgørelse fra Eurostat.

Hvad synes du om at EU arbejder på at lave en europæisk superstat indeholdende så store forskelle?

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere