Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

17

Skrevet af slettet bruger 6264 1609 dage siden - Direkte link

Eller bevidst løntrykkeri?


Skrevet af Censete libere 1609 dage siden - Direkte link

Det lyder som en konspirationsteori


Skrevet af slettet bruger 6264 1609 dage siden - Direkte link

Tjaaa...

 

Hvis i Danmark, hvorfor så ikke i andre lande .....

 

Her er et uddrag fra en artikel i Weekendavisen d. 15. juni 2012, s. 7 (kan ikke lige finde den elektronisk).

 

Weekendavisen 15. juni 2012, s. 7

Uddrag af "Det uforståede paradoks" af Frede Vestergaard


Lønpres

Men det er altså ikke sådan, at der kun er en fast mængde
arbejde i samfundet. Mængden af betalt arbejde afhænger både af udbuddet og efterspørgslen af arbejdskraft.

Øget udbud af arbejdskraft fører markedsmekanismen hen ad
vejen alt andet lige til, at lønnen stiger relativt mindre end ellers.

Det vil øge virksomhedernes konkurrenceevne, og dermed skabes der flere arbejdspladser. Men det er ikke nemt for regeringen at gå ud
og sige, at meningen med dens politik ikke bare er at fremskaffe ekstra fire milliarder i skatteindtægter og 20.000 flere i arbejdsstyrken, men at den også skal presse løn- og omkostningsstigninger i bund.

Det er der ellers hårdt brug for, for VKregeringen ødelagde
konkurrenceevnen ved at tillade en kraftig overophedning af dansk økonomi fra 2005-07, bl.a. på grund af boligpolitikken og ved at tillade store udgiftsstigninger i kommunerne. Det var dengang, statsminister Anders Fogh Rasmussen afviste advarsler fra vismændene og andre fagøkonomer om, at økonomien var overophedet, og at konkurrenceevnen var ved at blive forringet.


Men det blev den. Det er berettet før, men den nye vismandsrapport gør det igen: De såkaldte, relative enhedslønomkostninger iindustrien,
der også indregner produktivitetsudvikling og valutakursændringer, steg i løbet af nullerne frem til 2008 ca. 35 procent mere end i udlandet. Det gik lige så galt som i Grækenland og Spanien.


Ser man alene på de relative timelønsomkostninger, steg de ca. 22 procent mere end i udlandet. Det er en vigtig del af forklaringen  på det meget store tab af arbejdspladser, der er sket siden 2008. Først i
eksporterhvervene og siden i resten af økonomien. Det er langtfra bare
finanskrisen, der er årsagen.


I de sidste tre-fire år har begge kurver vist faldende tendens igen, bl.a. på grund af de lave lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne, men der er stadig langt tilbage til den konkurrenceevne, som industrien – og dermed reelt også det øvrige samfund –havde for ti år siden.


Men bedre konkurrenceevne øger altså mængden af arbejde,
fordi der kommer et større træk fra udlandet, når virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige. Og det bliver de bl.a., ved at arbejdsudbuddet stiger, for så er der mere konkurrence om jobbene, og så stiger lønnen ikke så meget, ja måske falder reallønnen endda.

 

 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Censete libere 1609 dage siden - Direkte link

Hvad mener du at dokumentere med den artikel?


Skrevet af ckh 1609 dage siden - Direkte link

Vi kan da godt kalde det for lønpres eller løntrykkeri. I omegnen af Alicante og Murcia i Spanien ligger tusind hektar citronplantager. De forfalder, da der ikke høstes. Nogle plantageejere har fældet træerne og brugt dem til brænde. Hvad er grunden ? - EU har lavet en aftale om, at citroner importeres fra Nordafrika d.v.s. Marocco, Algier og Tunis. Betalingen for spanske citroner betales derfor med syv eurocents per kilo, hvilket ikke engang dækker udgifterne til at holde selve træerne, vande dem, pleje dem, etc. Syv cents er nemlig prisen for de nordafrikanske citroner.

Samme problem findes med appelsiner fra Sicilien, da der er lavet en aftale om import fra Israel. - Når man taler med de pågældende plantagefolk og ser hvorledes det ser ud bliver man klar over, at man i

Bruxelles skaber arbejdsløsheden. - Hvordan det lykkes smarte frugtimportører at få kommissionen til at gøre sådanne aftaler vil jeg her overlade til læsernes fantasi.


Skrevet af Censete libere 1609 dage siden - Direkte link

Du mener altså at man skulle betale mere for spanske citroner eller Sicilienske appelsiner?


Skrevet af ckh 1609 dage siden - Direkte link

Prisen i detalhandelen ville sikkert ikke være anderledes end den er idag. Prøv selv at veje et kilo citroner og find ud af hvad du betaler derfor. Desværre er der meget der tyder på, at pengene går en anden vej end den man normalt ville mene. Jeg kan yderligere oplyse: Sicilianske blodappelsiner må gerne sælges. Blodappelsiner fra Valencia - som er en mange generationers tradition, og optager store plantagearealer - må ikke sælges. Begge dele er EU regulativ indført af kommissionen. I flere år efter Maastricht afstemningen måtte man ikke sælge portugisiske bananer - fordi de franske oversøiske øer havde et EU-monopol. Mitteran lovede øerne dette tiårige monopol mod en ja-stemme til Maastricht kontrakten. Det viste sig også efter afstemningen at et flertal af befolkningen i selve det europæiske Frankrig havde stemt nej, men med de oversøiske øer fik man en promille sejr for ja. - Der har du EU, korrupt indtil benet.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Udland

10
12
9
6
5
13
7
10
14
7
8
9
9
8
9
7
13
7
8
11

- Annonce -

- Annonce -