Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

11

Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1603 dage siden - Direkte link
Gad vide om det er koordineret med sundhedsministeren. Hvis de altså har en...

Skrevet af Niels Ipsen 1603 dage siden - Direkte link
Har tit undret mig over at danske politikere indregner øget provenu fra øgede tobaksafgifter i deres finansforslag - Det vil jo sige at de ikke engang selv tror på at disse afgifter vil reducere forbruget, selvom det er deres argument for at indføre dem.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Ja - det siger jo faktisk alt. Sundhedspropagandaen har intet med sundhed at gøre.

Den er kun en metode at få vælgerne til at acceptere højere forbrugsskatter. Det handler som sædvanlig om penge - om at rive flere skatter op af lommerne på os. Hvorfor bliver man ikke overrasket mere?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1603 dage siden - Direkte link
I øvrigt begår han også den ret udbredte fejl at tro, at øget forbrug giver bedre økonomi.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
"Ved at ryge en pakke cigaretter, giver man sit personlige bidrag til løsning af sociale problemer og til at forbedre demografien ved opretholdelse af et højt fødselstal," siger han.


Nærmest Klaus Ks udtalelse. Den russiske levealder er i bund, primært pga. druk, så ryg og drik mere, så de dør hurtigere. Rygning giver endvidere ringere fertilitet, så alt i alt en stupid udtalelse. Men fint at de sætter afgifterne op. Så kan Polen bare følge efter. Tyskland og Sverige er også på vej med højere afgifter.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Den russiske levealder (66 år) er lavere end vores (78,5 år) på grund af 70 års ufrihed for borgerne i det kommunistiske Sovjetunionen. Dette gør sig også gældende for de østeuropæiske lande. De er stadig bagud i levetid pga mange års ufrihed.

Der er nemlig ingen sammenhæng mellem folks rygning og gennemsnitlig levealder - og heller ingen sammenhæng mellem befolkningens alkoholforbrug og den gennemsnitlige levealder.

Der er andre faktorer, der spiller en langt større rolle for levealderen. De vigtigste er folkets frihed, en god økonomi og et godt sundhedsvæsen. Sidstnævnte er årsagen til, at Danmark halter bagud i Vesteuropa idag.

Når danske politikere giver druk og rygning i Danmark skylden for det danske efterslæb i levetid, er det for at aflede opmærksomheden fra den kendsgerning, at det er det dårlige sundhedsvæsen, der slår danskerne ihjel i utide. Den lave danske levetid er med andre ord politikernes skyld.

Strategien er velkendt. Den hedder "Blame the Victim" - man giver borgerne skylden. Jeg synes det er befriende at høre en politiker som den russiske finansminister, der ikke benytter den strategi.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Det kunne ikke være pga. dårlig levevilkår og dårlige arbejdsforhold.

KK stop nu din evige manipulation

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Dårlige levevilkår og dårlige arbejdsforhold findes i ufrie samfund, fordi ufrie samfund er fattige. Rigdom findes i frie, demokratiske samfund - og derfor findes den længste gennemsnitlige levetid dér.

At der en sammenhænge, du ikke forstår, gør dem ikke til "manipulation".

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Måske også årsagen til at danskerne bliver ældre end for nogle år siden.

Vi har fået bedre arbejdsvilkår og lever længere.
Det er også en af årsagerne til at rygerne lever længere.

Så jo, du manipulere

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Danmark lå nr. 4 i verden på levetid i 1970. Idag ligger vi nr. 45. Dette fald  skyldes ikke, at danskerne er begyndt at drikke og ryge mere end man gør i andre lande. Danskerne lever sundt.

Den lave danske levetid i forhold til andre skyldes vort elendige sundhedsvæsen. Ifølge denne artikel af professor Niels Høiby er det fordi djøf'erne har sat sig på sygehusvæsenet siden 1970 og har centraliseret det hele.

At der en sammenhænge, du ikke forstår, gør dem stadig ikke til "manipulation".

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Ja, lad bare børn og andre mennesker ryge, så har de "frihed" og leveårende vil blive længere. Det kan godt ske at du har ret. Mange som får rygerelateret sygdomme vil mene at de har et langt liv, med de smærter de får.

Prøv nu lige at se på det med lidt fornuft.

Lad folk ryge og drikke, så får de et bedre liv. Måske, men hvad med dem som skal leve med dem. Mange rusiske kvinder vil ikke giftes med disse mænd. Det er også dem som lever på gaden i danmark og ikke kan forstå at de ikke kan få noget til at hænge sammen.

At sundhedsvæsnet er ved at bryde sammen. Jo, det har vi set.

Men det kan redes ved at folk ryger, så kommer vi hurtigere af med ventelisten. Det har sundhedsvæsnet også fundet ud af. Derfor kommer rygerne bagerst i køen. Hvorfor hjælpe en som ikke forstår at passe på sig selv. Han kommer jo igen om et pr. mdr. Så får vi ventetiden ned. 2 x 1 behandling pr. person.

Men rygerne forstår ikke denne logik.
Det drejer sig om effektivetet. Ikke at spilde sin tid, på folk som bare ikke vil tage en operation alvorligt.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link

Der er andre faktorer, der spiller en langt større rolle for levealderen. De vigtigste er folkets frihed, en god økonomi og et godt sundhedsvæsenUnder Stalin var den forventede levealder højere i Sovjet end i USA, så igen en åndsvag bemærkning fra Klaus K.

I Rusland er rygning, slet og ret en epidemi. Dertil er russerne drikfældige. Rusland er på alle måder en tidligere supermagt der er på vej ned.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Det er bare Klaus Ks sædvanlige sludder. Først påstår han at rygning ikke reducerer levealderen betydeligt. Dernæst henviser han til den hjemmekonstruerede beregning, hvor han går ud fra at rygerne dør 10 år tidligere end andre, og at se så sparer staten for pension.

Det er så grinagtigt at udstille sin dumhed og manipulationer på nettet på den måde, men fanatikere kender ingen grænser - heller ikke deres egne.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Du promoverer blot statens sundhedspropaganda.

Men der er ingen sammenhæng mellem folks rygning og gennemsnitlig levealder - og der er heller ingen sammenhæng mellem befolkningens alkoholforbrug og den gennemsnitlige levealder.

Der er derimod stærk sammenhæng mellem politisk ufrihed og befolkningens levealder. Derfor lever de kortere tid i de tidl. kommunistiske lande i Østeuropa sammenlignet med de demokratiske lande i Vesteuropa.

Det burde være klart, at folk der tvinges til at være i live mod deres vilje, lever kortere tid end folk, der gør det af deres egen frie vilje. Men det måske ikke så klart for folk, der elsker tvang?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Du kan ikke læse Klaus K.

Du har selv brugt rygernes lave forventninger til levealder som argument for at de skulle være en overskudsforretning for statskassen.

Som jeg skrev til dig, men som du sprang over, så var levealderen under Stalin højere end i USA så dit første argument om ufrihed passer heller ikke.

Det er rygning, druk, dårlige levevilkår, samt aids mm. der gør at russernes levealder er så ringe.

Rygning afkorter livet med 10 år og en rygere har endda færre raske leveår end andre - de har simpelthen et dårligt liv de sidste mange år.

Dertil kommer deres mange sygedage, der giver samfundet et massivt produktionstab.

Jeg hører nu at regeringen i den næste kræftplan vil satse på forebyggelse. Det vil betyde at der blive sat ekstra fokus på rygning og reducering af rygningen i Danmark.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Jeg synes jeg læser fint, tak. Men der er altså ingen sammenhæng mellem alkohol, rygning og gennemsnitlig levetid. Du må forstå det nu.

Hvordan vil du ellers forklare, at franskmænd drikker langt mere end os - og samtidig lever 3 år længere?

Hvordan vil du forklare, at østrigere, belgiere, hollændere, spaniere, israelere, japanere og grækere ryger meget mere end danskerne - og alle lever længere?

Svaret er, at det kan du ikke forklare. For det hænger slet ikke sammen. Den lave danske levetid har primært én hovedårsag: Et elendigt sygehusvæsen, ødelagt af den politiske klasse siden 1970, da amterne blev oprettet. Som professor Niels Høiby skriver.

Sundhedspropagandaen er den politiske klasses "Blame the Victim" strategi: Det er borgernes egen skyld: "I kan bare lade være med at drikke og ryge så meget". Men det er altså forkert, som du kan se.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Klaus K, du evner ikke at læse eller udlede informationer ud af det som du kigger på.

Forventet levealder består af en lang række påvirkninger og ikke af en figur af alkoholforbrug et år. Ser man på grækerne eller ungarerne banker deres lungekræftincidenser op og medfører kæmpe tab af levne år, så du tager fejl igen, igen.

Kvaliteten af sygehuse og forbedringer af disse har intet med det andet at gøre. Faktisk vil det for langt det fleste i Danmark være sundhedsmæssigt af mindre betydning at rygningen begrænses for deres eget liv. For de 80 til 90 % der ikke ryger, vil det naturligvis være mest interessant at få forbedret sundhedssystemmet, for deres eget livs skyld. Dog vil de naturligvis få gavn af færre rygere, da kapaciteten så bliver bedre. F.eks. er der problemer med ventetid på lungekræftområdet - havde der været færre rygere, ville man med samme ressourcer haft mere end rigelig kapacitet. Det samme på mange andre kræftområder - ja, selv brystkræft, hvor passiv rygning øger risikoen.

Du har kun et eneste fokus, og det er din nikontinafhængighed.

Som jeg forklarede dig i en anden tråd, er der 8 årige der har mere indsigt end dig.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Bedømt ud fra mange kommentarer fra dig, synes jeg ikke du kan sige mine "evner" noget på.

Du har fremført uhyggelig mange forkerte påstande - og du er i stort set aldrig i stand til at argumentere overbevisende for dem. Det skyldes, at du blot efterplaprer sundhedsmafiaens og regeringens konsensus & holdninger.

Når du så bliver sat til vægs og ikke kan svare længere, så bliver du personlig - så kan jeg ikke læse, eller også er det min "nikotinafhængighed" der gør, at jeg skriver, som jeg gør.

Og netop dér afslører du, at du er tyndt ude. Ad hominem angreb er et sikkert tegn på, at man ikke har sine argumenter i orden.

Jeg synes du skulle vænne dig af med dem. Det klæder dig ikke - og du afslører dig selv.

PS - passiv rygning giver ikke kræft. Heller ikke brystkræft. Det ville være aldeles mærkeligt, for der er ingen sammenhæng mellem rygning og brystkræft. Det er propaganda - skabt for at lave rygeforbud og for at kunne hæve afgiften på cigaretter.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Klaus K, du er blevet uddebatteret i stort set alle dine tråde.

Som påpeget anvender du manipulation og selektive kilder. Der er ikke konsistens i dine anbringender og du lider af manglende logik.

Som eksempelvis i denne tråd, hvor du som tidligere igen for hvilken gang modsiger sig selv. Ikke kun påstår du at rygere skulle være en overskudsforretning for staten fordi de dør markant tidligere end alle andre, men blot få indlæg længere nede påstår du at rygere ikke dør tidligere og dermed ikke skulle have indflydelse på levealderen.

Dine sære påstande er igen og igen blevet pillet fra hinanden og når du er trængt bruger du det samme trick, om at det er fabrikerede oplysninger eller statspropaganda. Alternativt smutter du fra tråden eller begynder et andet sted.

Selvom du er blevet modsagt og du står afklædt, går der ikke lang tid før du igen påstår det samme. Det har vi set med din påstand om at der ikke var skodsvineri før 2007 eller dit evindelige eksempel om Irland, hvor du bevist glemmer at antallet af rygere er banket ned i Norge - Norge som indførte røgfrihed på samme tid som Irland og som kulturelt, socialt og stort set på alle områder ligner Danmark mere end Irland.

Alligevel fortsætter du med disse påstande.

Dette er bevist manipulation fra dig idet du ikke erkender dine fejl og usandheder.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Måske derfor at det kun er EB som vil trykke det som han skriver.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
"Uddebatteret"? - er jeg blevet uddebatteret? Sjovt ;-)

Du har ikke gendrevet én eneste af de påstande, der er fremgået af artiklerne. Ikke én.

Jeg taber imidlertid interessen for at debattere med dig, når du laver ad hominem angreb - og det gør du i stort set alle tråde efter få kommentarer, nemlig når du ser dokumentation, du ikke kan lide.

Du skriver nu, at jeg modsiger mig selv, fordi jeg på den ene side siger, at rygning ikke har sammenhæng med middellevetiden - og på den anden side siger, at rygerne er "billigere i drift" pga. deres lavere levetid.

Men, for det første: Det er ikke min påstand, at rygere dør før andre. Det er din påstand - myndighedernes. Jeg har så sammen med Carsten West vist, at hvis den påstand er sand, så er rygerne markant billigere for samfundet end ikke-rygere.

Hvis den ikke er sand, er rygerne stadig billigere (dog ikke så meget) pga. tobaksafgiften.

Der er, som vi har vist, ingen sammenhæng mellem landenes alkohol- & cigaretforbrug og deres gennemsnitlige levetid.

For det andet er det ikke nødvendigvis meningen, at der skal være overensstemmelse mellem de påstande, man bringer frem i forskellige kritiske journalistiske artikler.

Af samme grund kan du heller ikke klandre mig for artiklerne om Irland - anti-tobaks mønsterlandet, hvori det er dokumenteret, at alle anti-ryge initiativer er faldet til jorden. Situationen ser sådan ud efter Irlands rygelov i 2004: Der er i dag 22% flere rygere, 1.500 færre pubber og en kraftig udbredelse af smugler-cigaretter med store tab for statskassen til følge.

Anti-ryge krigen er en 100% fiasko i Irland. Dette er kendsgerninger, du ikke kan komme udenom - og det er ligegyldigt, om det ikke er så slemt i andre lande, som fx. Norge - omend der jo også er problemer med anti-ryge krigen i Norge.

Hvis du gerne vil have, at folk skal læse om Norge, så lav din egen artikel. Der er ytringsfrihed her i landet - ikke ytringstvang.


Skrevet af Christian Schultz Knudsen 1603 dage siden - Direkte link
Uden at være bedrevidende, vil jeg blot indskyde, at jeg beundrer jer hver især, at i tør stå frem og postulere at have det endegyldige svar på hvorfor folk dør tidligt.

Til Klaus' forsvar kan jeg nævne, at jeg endnu ikke har oplevet de dersens dårligdomme forbundet med rygning. Jeg ryger vel en 30 stykker om dagen og jeg i særdeles god fysisk form. Jeg dør nok heller ikke specielt tidligt til stor ærgelse for WHO, men på den lyse side, for jer antirøg-fans, så kan jeg berolige jer med, at WHO nok skal lade være med at undersøge rygere som ikke har dårligt helbred og som lever længe.

Dermed kan i fortsætte jeres hellige krig imod... jer selv og godte jer over brandbeskatning af bestemte luksuser, indtil det er jeres luksus turen kommer til, så skal os pulsere nok huske at grine af jer og Staten vinder igen. Hurra for demokratiet.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
@ Christian - Jeg påstår nu ikke nu at have det endelige svar på, hvorfor danskerne har lavere levetid end andre europæiske lande.

Jeg siger kun at hovedårsagen er det syge hospitalsvæsen - og at druk og rygning ikke hører til årsagerne, som myndighederne påstår.

Dette synspunkt er jeg ikke ene om. Mange læger siger det samme - også her - og naturligvis her.

Vedr. WHO: Anti-ryge korstoget hviler ikke på undersøgelser af patienter af kød og blod - det hviler udelukkende på statistik, spørgeundersøgelser og excel-ark. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Du er blevet kørt rundt i den ene tråd efter den anden og dine såkaldte teser er blevet pillet fra hinanden gang på gang.

Jo mere trængt du bliver, jo mere ekstrem og flakkende fremtræder du og til sidst tyer du til de gammelkendte tricks. Kombinationen af rygerklicheer og paranoia.

På overfladen virker du ved første øjekast ikke ubegavet og førstehåndslæsere af dig vil måske blive imponeret over dine mange links og kilder, omend de er af dubiøs karakter. Bag dette gemmer sig dog udelukkende manipulation og usandheder.

Dit emneregister er yderst begrænset og din vinkel ligeså. Det handler kun om din fantasi om at rulle tiden tilbage til hvor du og andre egoistiske rygere kunne forpeste luften med jeres cancerrøg hvor I ville.

Din kynisme er grænseløs som senest vist hvor du støtter en ækel mands salg af tobak til børn.

Du sammenligner borgere der værner mod passiv rygning med nazister, kommunister og apartheidtilhængere.

Du er den allersidste der skulle beklage sig over tonen.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Fra bunden af min sjæl må jeg - tynget af dårlig samvittighed ;-) - indrømme, at jeg ikke føler mig "pillet fra hinanden", som du lader til at tro.

Tværtimod anser jeg alle dine personlige angreb som et sikkert tegn på, at du ikke har argumenter imod artiklerne. Som fx. disse:

 - Det handler kun om din fantasi om at rulle tiden tilbage til hvor du og andre egoistiske rygere kunne forpeste luften med jeres cancerrøg hvor I ville.

Dette ved du jo iøvrigt er forkert. Jeg går ind for røgfrie rum til den del af befolkningen, der ønsker det. Jeg ønsker blot plads til rygerne også.

Eller: - Din kamp for rygeregosimen vil ikke lykkes - borgene ønsker ikke jeres kræftfremkaldende røg. Er det så svært for dig at fatte ?

Eller: - Du har kun et eneste fokus, og det er din nikontinafhængighed.

Eller: - Det er så grinagtigt at udstille sin dumhed og manipulationer på nettet på den måde, men fanatikere kender ingen grænser

Eller: - Med dine hysteriske kommentarer, bizar teorier, manipulationer og manglende evne til at holde sig til sandheden, gør du de sidste rygere en bjørnetjeneste og for dem blot til at fremstå som en lille egoistisk og selvhævdende flok egoister.

Eller: - Dine holdninger er så åbenbart afstumpede og ynkelige.

Eller: - At du ikke kan se hvor grinagtigt dine indlæg er, siger noget om dit format og mangel på samme.

Eller: - Dine teorier er absurde og amatøragtige og gennemsyret af paranoia og manglende talent og analytiske evner

Det var lige hvad jeg kunne finde hurtigt. Der er mange flere - men jeg tror, du fanger pointen, ikke?

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Skal vi til at finde de steder hvor du ikke kan finde ud af at holde en god tone ?

Senest:
"Den er dog ikke rigtig feset ind blandt flertallet her i Danmark."

Altså mener du at du har ret og alle andre er dumme :-)
Godt KK, pga. en lille ting man kan blive så afhængig af at man ikke kan se klart, så er alle andre dumme....

Du har ikke noget at lade andre høre, med de angreb du laver på KB, politikerne og professore som ikke er manipuleret eller betalt af tobaksindustrien.

Så måske du skulle kikke lidt på de 3 fingere som peger ind mod dig selv, frem for den ene som du selv peger med.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Der er ingen, der taler om "god tone". Jeg taler om personlige angreb, når man ikke kan argumentere. Det er anti-rygere dygtige til.

Personlige angreb er irrellevante. Det spiller ingen rolle for indholdet om jeg fx. er "nikotin-afhængig" eller om du er alkoholiker eller børnelokker.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Det vil sige at når du laver person angreb på de folk som har lavet rapporter og de politikere som har lavet loven, så kan du ikke argumentere ?

Fint, så fik vi det opklaret.

Men vi bliver jo nød til at skrive at det er dit bavl vi henviser til - ikke ?
derved kommer vi til at nævne dig

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Men det er jo korrekt det jeg skriver - Klaus K.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Dette er en joke, ikke?Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Endnu en psykisk syg er stoppet med at ryge.

Hvis det er det du mener med at psykisk syge kan få "velvære" ved at ryge.

http://www.berlingske.dk/verden/2-aarig-kvitter-smoegerne

At nogen kan få sig selv til at komme med et påstulat om at man kan blive mere ligevægtig hvis man ryger. Ja, KK hvis man er afhængig af det, så ja.

Og læs lige hvad de skriver om tobaksindustriens måder at skaffe nye kunder. Sådan var det jo også for nogle år siden i den vestlige verden. Men nogle blev klogere. Du er vel selv et offer for den reklame og fine ord om bedre venner.

Når man har læst det som der står om drengen, kan det godt passe at rygerne er psykisk syge.

Så hvem er den største joke ?


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Det er du, Hr Hansen. For du tror jo på alt, bare det er negativt om rygning.

Det kan man konstatere ved at kaste et blik på de 675 kommentarer du nu har skrevet om emnet rygning på fem måneder. Der er tale om ryger-fobi.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Men du tror jo på alt som taler for rygning, selvom at det er skadeligt, så er rygning jo din gud. Du modsiger dig selv og kommer med det ene påstulat igen og igen.

Så det kan da godt ske at du skulle blive ved med at ryge (bare du viser hensyn) for ikke at blive en større belastning for samfundet.

Når mak kikker på alle dine indlæg, så viser der sig et billede af en person som er så afhængig af et stof for at fungere. Er det at leve livet ? At skulle stå op og begynde dagen med at ryge og så ellers fordele 20 smøger hen over dagen ? Det kaldes afhængighed og kan sammenlignes med en religiøs handling, så som at ligge med røven i vejret på et bedetæppe.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Nej, joken er det du skriver.

Tænk at du ikke kan se hvor afklædt og uddebatteret du er blevet gang på gang.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Fantastisk udtryk: "Uddebatterer" ... :-) Har du selv fundet på det?

Er det disse citater, du mener "uddebatterer" mig?

Sjovt :-)

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Fremragende citater - kunne ikke selv havde beskrevet dig bedre.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Der er stadigt ingen som forbyder dig at ryge. men bare ikke der hvor du vil

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Det kommer ikke sagen ved.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Det er jo det som det hele drejer sig om. Rygeloven.

Hvis vi ikke havde rygeloven havde vi ikke denne debat med dig.

Og som sagt, så må du stadigt ryge. Bare ikke over alt.

Så jeg forstår ikke at du kan skrive at du lever i et ufrit land.

Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Glem rygeloven. Denne tråd handler om en minister fra et andet land, der forklarer at alkohol- og tobaksafgifter pålægges for at få penge i kassen - afgifterne har intet med sundhed at gøre.

Dette burde være klart nok, når man tænker sig om. Kun tåbelige politikere vil hæve beskatningen på et skatteobjekt, hvis objektet bagefter forsvinder.

Den er dog ikke rigtig feset ind blandt flertallet her i Danmark.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
Og derfor har vi rygeloven.

Se KK hver gang du ønsker at dreje et emne, så mener du at de ting vi skriver op ikke omhandler det som du skriver om.

Men i bund og grund er det dit agenda at få omstødt rygeloven.
Derfor må vi ikke nævne den. Smart.

Hvis vi giver dig ret i at russerne har ret, så kommer du med rygeloven bag efter og sige i noget nyt klummer at du havde ret i denne påstand.

Derfor er det at vi siger at du manipulere. Eller rettere prøver på det. Da der heldigvis er mange som har opdaget hvad det er du prøver at lave.

Så denne tråd handler i bund og grund om rygeloven.

Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
DK er nr. 36

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

faktisk er vi rykket op fra 46 til 31.

igen har KK gamle tal, fordi at det ser bedre ud i hans manipulation.


Skrevet af Klaus K 1603 dage siden - Direkte link
Danmark er nr. 45 i verden. Sidste år var vi nr. 46.

Vi er nr. 36 blandt de lande, der er medlemmer af FN.

Du må have rekorden i at poste forkerte oplysninger her på 180grader. Man kan stort altid regne med, at det du skriver er forkert.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Du må have rekorden i at poste forkerte oplysninger her på 180grader. Man kan stort altid regne med, at det du skriver er forkert.


Snakker du med dig selv ? :-)

Skrevet af Afskaftopskattennu 1603 dage siden - Direkte link
Du er en joke Klaus K. Både russernes massive rygning og drikfældighed medfører en markant lavere levealder.


Skrevet af Hr Hansen 1603 dage siden - Direkte link
At pisse i bukserne.........

Skrevet af Christian Schultz Knudsen 1603 dage siden - Direkte link
Haha forfriskende indlæg fra den russiske politiker.

Jeg gad godt at se en dansk politiker indrømme, at formålet med tobaks- og alkoholsafgifter udelukkende er forsøg på at redde fejlslagen finanslov.

Men det sker ikke, fordi vi danskere kan så godt lide eventyret om, at Staten vil have vi lever længere, så vi kan tage 1 år mere på arbejdsmarkedet og 15 år mere på bistand.

Skrevet af Carsten West 1603 dage siden - Direkte link
Vi venter spændt på kommentaren fra Ole Sohn, der har et gabende hul i sin "Fair Løsning" hidrørende fra en stigning i tobaksafgifterne.

Det barokke er - fuldstændig som Niels Ipsen påpeger - at de regner med større afgiftsprovenu samtidig med at de italesætter afgiftsstigningen med lavere sundhedsudgifter.

For SF er ærlighed bogstavelig talt "En by i Rusland".

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Udland

2
9
14
7
8
9
9
8
9
7
13
7
8
11
6
8
8
11
7
4

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K- Annonce -