Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

79

+2 Skrevet af Lasse Jakobsen 1578 dage siden - Direkte link

Er der virkelig stadig folk, som tror på at den globale opvarmning er meneskeskabt ? Jeg tror virkelig ikke, at de folk der mener dette kan omvendes, de er nærmest fanatiske på samme måde, som de folk der stadig tror på at Gud har skabt jorden.

 

Jeg har prøvet mange gange, at forklare flere af disse fanatikkere, at der er rigtig mange gode argumenter som modbeviser teorien om, at det er meneskerforskyldt, mens der kun er lavet 1 model der viser det modsatte, og denne er proppet med fejl.


+2 Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Man kan ikke modbevise en religion


+3 Skrevet af Kurt Birk Jensen 1578 dage siden - Direkte link

+1

Det er også ligemeget. De skal bare ikke have lov til at beskatte os.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Er der nok der følger en religion er det sandheden. Bare se på Al Gore og Islam :(


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

"Jeg tror virkelig ikke, at de folk der mener dette kan omvendes, de er nærmest fanatiske på samme måde, som de folk der stadig tror på at Gud har skabt jorden."

 

Tænk... jeg har præcis det samme indtryk af dem, der åbenbart har udset sig klimaforskning som et enkelt videnskabeligt område, hvor de har tænkt sig stædigt at benægte alt.

 

Og NCSE er åbenbart enig med mig.

 

Det underlige er blot at man til nøds kan forstå hvorfor kreationister benægter evolutionen, men hvad pokker motiverer dem, der benægter klimaforskningen? Det kan da ikke være noget så tåbeligt som at "hvis vi kan risikere at betale mere skat af at det er sandt, så skal det benægtes" ???

 

Og hvis de så blot kunne bestemme sig til hvad det er de vil benægte... det svinger jo meget opportunistisk. Nogen gange benægter de at der er en opvarmning. Andre gange benægter de at den er signifikant. Så benægter de at det skyldes CO2 (men erkender åbenbart at den er der), så påstår de at det ændres "i morgen" og påstår at vi skal forvente afkøling lige om hjørnet. Så indrømmer de at der er en opvarmning og det er CO2, men det er sandelig ikke menneskeskabt... og nogen gange, så er historien bare at "vi kan jo alligevel ikke gøre noget ved det'.

Det er næsten umuligt at få en saglig politisk debat om hvad den rigtige løsning er med så meget støj ang. hvad den videnskabelige fakta er - men det er måske også formålet?


Skrevet af Emil O. W. Kirkegaard 1578 dage siden - Direkte link

Er dær nogen som ved vorfor at folk på 180grader er så anti-global-opvarmneng? Virker ånderligt. Jaj ser ekke lige nogen stor motivasjon.


Skrevet af Lasse Jakobsen 1578 dage siden - Direkte link

Jeg er bestemt ikke anti-global-opvarmning, jeg vil på ingen måde udelukke, at der kan være en sammenhæng mellem meneskets stigende energi forbrug, udeledningen af CO2 og stigningen af temperaturen.

 

Men jeg er skeptisk, der er rigtig mange ting som taler imod den teori, Henrik Svensmark har nogle rigtige gode argumenter som taler imod IPCC og hvis man stiller spørgsmål ved deres model, så får man bare afvide, at man er uvidende.

 

Så jeg er bestemt ikke anti-global-opvarmning, men jeg er meget imod, at man slavisk følger IPCC, og mange er idag så skræmt af politisk korrekthed, at de ikke tør stille spørgsmål.


Skrevet af lauritsen 1578 dage siden - Direkte link

Altså - nu får du det til at lyde som om der stadig er en diskution om hvorvidt CO2 har en effekt. Selv Henrik Svensmark anderkender fuldstændigt CO2 effekten, men mener blot det ikke er den eneste effekt der er signifikant.

 

I øvrigt er der lige så mange der mener at Svensmarks teori ikke er signifikant (http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL037946.shtml)


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Skeptisk er godt (sålænge det ikke er dogmatisk), men mig bekendt har Svensmark aldrig betvivlet CO2s effekt som drivhusgas. Han mener blot at solen har en større rolle end IPCC gør.

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Sikke noget patetisk IRRELEVANT vrøvl, Peter.

 

Du er så forhippet på "peer-review", så du kan bare pege på de "peer-reviewed" papirer som modsiger hvert enkelt punkt.

 

Det burde ikke være noget problem for en videnskabsmand som dig - eller er dit tro religiost PETER ????


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Hvis du havde det mindste gran af videnskabelig indsigt, så ville du vide at peer-review processen er en central del af den videnskabelige metode og ikke hidse dig så meget op over at jeg påpeger det.

Men jeg tror faktisk ikke, at der er så peer-reviewed literatur, der modsiger det vrøvl, for det er så langt ude at det er meningsløst for en forsker at bruge tid på de påstande. - som Peter B. Perlsø beskriver så er en stor del af det komplet irrelevante triviel-fakta.

Men lad os da tage punkt 1 og skære tåbeligheden i småbidder.

Der har været 5 "store" istider gennem jordens historie. Vi er i den femte - den "kvartære istid" og har været det de sidste 2.580.000 år.
Den kvartære istid har bestået af periodevise "små" istider, der er kommet og gået. Det er dem vi normalt kalder "istider". Den sidste af disse "små" istider (det har INTET med "The little ice age" at gøre)  endte for mellem 10.000 og 15.000 år siden og vi er nu i en såkaldt "mellemistid" (Holocene) - som er det klima vores civilizationer har udviklet sig i og sådanset det eneste klima, der er interessant, selvom livet som sådan og arten mennekser skam nok skal overleve biologisk, hvis vi vender tilbage til andre tidligere klimaforhold.
Den sidste mellemistid (før den sidste "lille" istid) var "Eem tiden" (eller "Sangamon") og anses generelt for en smule varmere end denne mellemistid.

Så til CO2-niveauer.

I de sidste 740.000 år har der været 8 "små" istider (stading INTET at gøre med "The little ice age") og tilsvarende mellemtistider. I alle har CO2-indholdet i istiderne været betydeligt lavere end CO2-indholdet i mellemtistiderne og i INGEN af de sidste 8 "små" isteder har CO2-indholdet været over 290ppm, som også var det niveau vi startede på før den industrielle revolution.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Co2_glacial_cycles_800k.png
(Ja, det er Wikipedia, hvis du har ondt i r.... over det, så følg den kilde de angiver).

Vi er nu på næsten 400ppm.

Så til de "store" istider.

Først skal vi lige bemærke at vi her snakker om ekstremt store tidsrum og helt andre tektoniske forhold. De ændriger der snakkes om i det her perskeptiv er over flere millioner år - ikke noget man kan bruge som argument for situationen i dag eller hvor hurtigt ting kan rette sig op. Det tåler ingen sammenligning med de ændringer vi kan se er sket på bare 150 år. Det er komplet ligegyldigt at noget er "reversiblet" i geologisk tid. Til den tid er vi som art enten uddød eller udviklet til en eller flere andre arter. (blot for at adressere dit mindst ligeså tåbelige punkt 2).

Vi er som sagt i den 5. (jeg ved ikke hvad du betragter som den 6.), men sidste. store istid ("Karoo") endte for 260 millioner år siden.
Bemærk at vi ER i sådan en "stor" istid. De er karakteriseret ved at der er større dele af jorden under isdække og det har der været i det meste af de sidste 2.580.000 år - inkl. historisk tid.
Så at bevare nuværende klima vil være et tilstræbe at BLIVE i den istid og ikke smelte isen på Antarktis og Grønland.
Før Karoo istiden var "Devon" og før da var der ingen planter. De udvikledes først i Devon. Før Devon var der begrænset med ilt i atmosfæren. (En situation jeg ikke går ud fra at du har lyst til at genskabe).
Hele grunden til at der kom isdække over noget af jorden fra 360-260 millioner år siden var netop at planter trak CO2 ud af atmosfæren, så niveauet faldt til 800-900 ppm - og ca. 2 grader varmere end i dag. Netop det man satser på at begrænse opvarmningen til, men igen er den periode (Perm) svær at sammenligne med i dag, da landmasserne var helt anderledes fordelt. I Perm var der 1 kontinent: Pangea.
Det CO2 planterne trak ud af atmosfæren er NETOP det kul vi brænder af og returnerer til atmosfæren i dag.
Det man kan notere sig er dog at fra at verden i Karoo istiden (Karbon tiden) var et sted med nogenlunde temperatur og hav-niveau som i dag, så ændrede verden sig voldsomt da den endte i Perm og Trias som var varme og tørre med højere CO2 niveau, men disse ændringer skete over meget lange perioder som følge af kontinentbevægelser.
Præcis hvorfor Karoo istiden endte er så vidt jeg ved ikke afklaret, men det skete under en stigning i CO2 niveauet.
Se f.eks:
http://www.clas.ufl.edu/users/rrusso/gly6932/Montanez_etal_Science07.pdf

Alle de andre store istider skal vi endnu længere tilbage til endnu mere eksotiske geologiske tider, hvor der ingen planter var eller liv overhovedet og en helt anden geologisk aktivitet og atmosfære (uden ilt). Det er meningsløst at sammenligne dine 30% CO2 fra disse tider med i dag.

Summa summarum...
INGEN af de "store" isteder (Karoo og kvartære) eller nogen af de små "alm." istider understøtter noget som helst andet end at det vil blive varmere og isfrit og højere havniveau, hvis CO2-indholdet i atmosfæren stiger.
De tidligere store istider er komplet intetsigende i forhold til nuværende forhold eller vores civilization og alle disse ændringer er sket over så lange geologiske perioder at den slags tidhorisonter er komplet ligegyldige for mennesket som art.
Det som sker pt. sker meget MEGET hurtigere. Det kan tydelig overserveres, selvom det kun er foregået over de sidste 150 år, hvor vi er gået fra 280ppm til 400ppm.
Det eneste spørgsmål er så hvor den CO2 kommer fra og du er meget meget velkommen til at påvise andre kilder en afbrænding af fossile brændstoffer, som vi ved er afbrændt i så store mængder at selvom kun 40% af det er blevet i atmosfæren, så forklarer det i sig selv stigningen.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Som altid Peter, når nogle skriver side op og side ned om et diskussions emne, så prøver de almindeligvis at skjule det faktum (lige præcis som IPCC) at de ikke kan modsige pointen.

 

PKT 1.  The atmosphere currently has <0.04% CO2, in former times it was up to 30%.  Six of the six great ice ages formed at a time when atmospheric carbon dioxide was far higher than now. Clearly, this did not drive warming.

Hvor er det lige præcis du følger at du modbeviser ovenstående punkt og beviser det er "stupide". Jeg kan desværre ikke se det. Du ved godt at temperturen styrer CO2 niveauet i hel det erkendte videnskablige historie - og ikke modsat, som nogen nu påstår. Havets temperatur har altid styret hvor meget CO2 havet afgiver til atmosfæren. Det gøre det sandsynligvis også nu. IPCC har ikke modbevist det ihvertfald - de har bare opstillet en alternativ teori, på et uhyggeligt spinkelt grundlag.

 

Gundlaget er videnskabelig frembragt, men ikke nær så sikkert som du giver udtryk for.

 

Jeg ved godt hvad peer-review går ud på  - men det er ikke en guld-standard for mit velkommen, da den ofte som pågegede i Climategate ender som "Cheer-review" hvor venner og gode kolleger godkender hinandens papirer.

 

Jeg var f.eks til en konference hvor "Klimaændringers indvirkning op salte-skadet murværk" blev fremlagte. Sikkert en af de 5000 peer-reviewed papirer IPCC polstrer sig med.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Ja, peer-review a la IPCC er lig med overdrivelser (hævder at alle er enige i postulat, når det ikke er tilfældet for samtlige reviewers - kan godt komme med ex hvis nødvendigt). Cheer-review er et godt ord istedet, da disse reviewers, ligesom IPCC forskere, rekruteres internt eller af regeringer og alle er afhængige af fortsat funding.

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Nåe... du kan ikke se det. Det overrasker nok ikke. Jeg beskrev de forskellige perioder gennem historien, der kaldes "istider" og dem er der 2 slags af. Vi er pt. i den 5. af de store. Den sidste af de store passer ikke på din påstand. Der var CO2-niveauet ca. som nu og vi har sandsynligvis ikke lyst til at slutte den nuværende "store" istid. Ingen af de "små" lever op til din påstand. Der var CO2-niveauet meget lavere. ... og de resterende af de "store" var for så lang tid siden (før livet og i under helt andre geologiske forhold) at det er absurd at sammenligne i dag med dem.

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Ifølge dit egen udsagn så gælder Pkt 1 i 4 ud af 5 tilfælde mod 6 ud af 6 som påstået (og afhængig af din definition af store istider).

 

Godt nok påstår du at de er irrelevant, men det syntes jeg du slipper lidt for lidt uden om videnskabet. Hvordan kan erkendte videnskablig erfaring være irrelevant, især når man sammenligner med fremskrivninger over 100 år.

 

Når du så sammenligner CO2 niveauer i de sidst 800.000 år, misbruger du tallene fra Hawaii ved at sammeligne dem med tal fra grønland, uden at gøre opmærksom på de KÆMPE fejl marginer du dermed påtager dig (videnskabsmand ???). Men det behøver du ikke være ked af, det gør IPCC også hel tiden.

 

Det er ihvertfald en af grundene til at jeg ikke tror på en skid de siger 


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

"Ifølge dit egen udsagn så gælder Pkt 1 i 4 ud af 5 tilfælde mod 6 ud af 6 som påstået (og afhængig af din definition af store istider)."

 

Ifølge mit udsagn, så gælder punkt 1 ikke i det eneste af de 5 tilfælde, der kan have nogen som helst relevans. Atmosfæren var radikalt anderledes før der kom planter.

Desuden må jeg påpege det uærlige i argumentet, for det forsøger ganske simpelt at spille på at folk ikke kan overskue den geologiske tidsskala. De begivenheder du snakker om er så langstragte og så lang tid siden at vores egen tid er mikroskopisk i forhold til.

Det svarer til når kreationisterne fremhæver den "Kambriske eksplosion" (for 530 millioner år siden) og skriger "AHA - ekplosion, der kan I bare se at livet blev skabt på et tidspunkt". Men de glemmer helt at nævne at den kambriske eksplosion kun er et metaforbegreb og den varede over flere millioner år. Til sammenligning har mennesket højst eksisteret som art i 200.000 år.

Folk har generelt svært ved at overskue den geologiske tidsskala og det er netop det trick et argument om istider for 2.1 MILLIADER år siden forsøger at udnytte.

 

"Hvordan kan erkendte videnskablig erfaring være irrelevant, især når man sammenligner med fremskrivninger over 100 år."

 

Ligesom enhver anden videnskabelig erfaring, der ikke har noget med emnet at gøre er irrelevant.

Det er også revnende ligegyldigt for seismologiske forudsigelser hvordan jorden så ud før skorpen størknede.

 

"Når du så sammenligner CO2 niveauer i de sidst 800.000 år, misbruger du tallene fra Hawaii ved at sammeligne dem med tal fra grønland, uden at gøre opmærksom på de KÆMPE fejl marginer du dermed påtager dig (videnskabsmand ???). "

 

Den skal jeg lige have igen. Er din påstand at det hele falder sammen, fordi man måler det nutidige CO2-niveau på Hawaii og de paeloclimatiske data kommer fra iskerner (som jo ikke er på Hawaii) ??

 

Hvis det er din påstand, så skal jeg da gerne grave i det.

Det kan også være at du med det samme kan se hvor det bærer hen?

http://www.skepticalscience.com/Measuring-CO2-levels-from-the-volcano-at-Mauna-Loa.html

Kan du få øje på de "KÆMPE" fejl marginer mellem sydpolen og Hawaii?


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Jeg elsker denne "betingelse":

 

 der kan have nogen som helst relevans.

Fordi det er selvfølgelig Peter Mogensen som bestemmer hvad der er relevant - IKKE OGSÅ. Og det selv om han ikke kan begrunde det med et eneste (og jeg bruger ordet betinget) RELEVANT argument. 

 

Min eneste påstand er at du sammenligner tal for CO2 fra iskerner med tal fra Hawaii - UDEN at gøre nogen opmærksom på at det er det du gøre. Min påstand er at der er sandsynligvis betingelser for at sammenligne de to data sæt.

 

Du har stadig væk ikke modbevist et eneste af de 10 påstand Peter !

 

I hel den erkendte historie af planeten er der ALDRIG påvist at CO2 har forårsaget klimaændringer (og det er stadig den dag idag ikke påvist).


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Ang. "relevans": Mener du at istiden for 2.1 milliarder år siden, der varede 300 millioner år i en tid hvor der kun eksisterede encellede organismer og ingen planter, har nogen som helst relevans for atmosfæren i dag?

 

Ang. Hawaii... fint nok. Nu har jeg så rettet indlægget, så det tydeligt fremgår at din bekymring er ubegrundet.

 

Man har en ganske god forståelse af CO2 og temperatur. Her får du læse-let versionen:

http://www.youtube.com/watch?v=8nrvrkVBt24


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Ooooh - det ulækkert link igen. Se mine kommentarer her:

 

http://www.180grader.dk/Videnskab/10-videnskablige-kendsgerninger-som-modsiger-anthroprogenisk-global-opvarmning#c287448

 

Hvis man troede Peter Mogensen havde et gram troværdighed er troen fuldstændig fjernet efter at have set linket.

 

Manden er hverken videnskabsmand eller ejer af særlig indsigt i klima forhold.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg har ikke påstået at jeg var videnskabsmand. Jeg har en naturvidenskabelig uddannelse og jeg kan forstå en videnskabelig forklaring, når jeg får den fremlagt. Modsat dig tydeligvis. ... du ser ud til slet ikke at have fattet hvad den videnskabelige forklaring på CO2 og temperatur-kurverne for kvartær-tiden og de 800 års "lag" er.

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

PS - At henvise til "skepticalscience" er en rød klud.

 

Det siger "jeg er hjernevasket, ud af stand til at tænke selv og har brug for opmuntring fra ligesindet".

 

Alle skeptisk kommentarer på "skepticalscience" bliver fjernet eller endda ændret af John Cook som er en facist pyskopat som skyer ingen midler for at lige præcis hans religion vinder frem.

 

Hvis du kan finde ud af at forklare logikken bag hans fortolkning af hvorfor temperaturen stiger 800 år før CO2 gennem hel verdens historier, så jeg kan forstår det, så konvertere jeg til varmisme.

 

Så vidt jeg forstår det påstår han at "reaktion kommer før aktion" eller "effekt forårsager kause" og gud hjælpe mig 800 år før !!!


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Skal jeg forstå dit "røde klud" argument som at du ganske simpelt ikke formår selv at følge linket til NOAA?

ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/figures/co2_mm_obs.png

 

Ang. de 800 år. ... jeg har vist allerede givet dig den pædagoiske forklaring:

http://www.youtube.com/watch?v=8nrvrkVBt24


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Jeg får ingen respons på den først link:

 

Efter at have siddet gennem 12 minutes ulækkert varmist propoganda, følger jeg mig beskidt. Hvis du virkelig tror på det vrøvl Peter, så er du sygere end jeg elllers gik og troede - og videnskabsmand er du ihvertfald ikke.

 

Den central point af linket er at Milakovitch starter (driver) klimaændringer og at 800 år senere kommer en CO2 drevet reaktion.

 

Dette er præcis det samme point som skeptiker fremføre - navnlig at CO2 er ikke en primære klima forcing i det historiske datafundament

 

Linket gøre intet for at modsige denne påstand.

 

Linkets eneste mulig point er at CO2 kan have optrod som sekundære forcing i datamængdn.

 

MEN - linket forsøger overhovedet ikke at underbygge denne påstand på noget tidspunkt - fordi det ville være umuligt med det foreliggende data.

 

Den eneste linket fremfører som bevis for de påstand er nogle uunderbyggede påstand som forfatteren til et papir fremfører.

 

Der er intet i linket som kan skelne mellem virkning af milankovitch forcing, havet eller CO2.

 

Denne eneste denne film påviser er at skeptikerne har ret i at CO2 aldrig har optrod som primære forcing i det historiske data, og at det er opvarmning af havet (med den tilhørende 800 årig forsinkelse) der styrer jordens klima.

Det påviser uden tvivl at CO2 er med STOR sandsynlighed en lille-bitte medfaktor - uden særlig betydning - både nu som i fortiden.

 

En mere ulækkert forsøge på at fordreje sandheden skal man lede længe efter Peter.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Folk, der tager ord som "ulækkert" i deres mund, burde være sikre på at de har forstået hvad klimateorien siger. Det har du tydeligvis ikke.

 

Når man kigger på klimahistorien for kvartær-(is)tiden, så er det første naturlige spørgsmål hvad der udløser disse periodevis overisninger (det som vi normalt kalder en "istid" på dansk), hvoraf den sidste sluttede for ca. 10.000 år siden og varede ca. 100.000 år.

Hvorfor er klimaet ikke bare konstant i kvartær-tiden?

Det har man så langt om længe fundet ud af - "triggeren" er "Milankovitch cycles".

Problemet er bare at selvom det passer fint som trigger, så burde effekten slet ikke være nok til faktisk at skifte mellem de niveauer vi ser i istider og mellemistider.

 - og så er det man bemærker den perfekte CO2-korrelation, der svinger mellem 180ppmv og 280ppmv for hhv. istider og mellemistider. CO2s effekt som drivhusgas er kendt og konklussionen er altså at Milankovitch cykler trigger en lille opvarmning, der så - MED ET LAG - forstærkes af CO2, da den lille opvarmning i sig selv frigiver lidt ekstra CO2. Man får altså en positiv-forcing mekanisme indtil andre kræfter træder ind.

 

Så modsat hvad du påstår, så  passer det PERFEKT med teorien om CO2 som drivhusgas, der opvarmer klimaet. Forskellen til i dag er blot at her frigiver mennesket CO2'en på forhånd før klimaet opvarmes af eksterne faktorer.

Faktisk så er vi jo i en mellemistid, så hvis Milankovitch cyklerne skulle noget, så skulle de bidrage med en afkøling (til den næste istid), men den er ikke ventet de første 50.000 år og spørgsmålet er om den kommer med et CO2-niveau, der er over 30% højere end sidste mellemistid.

 

Filmen viser ikke som du påstår at CO2 aldrig har optrådt som primær forcing historisk. Den viser at CO2 var den afgørende forcing i hændelser triggered af Milankovitch cycles.

Der er andre eksempler tidligere på at et fald i CO2 har medført et fald i temperatur - f.eks. da planter begyndte at fjerne CO2 fra atmosfæren og tilføje ilt, og det udløste den forrige store istid.

 

Og i øvrigt, så er der totalt rod i din brug af ordene "sekundære" og "primære" "forcing".

CO2 er bestemt den primære forcing. At der så er noget andet, der er triggeren for denne kæde-reaktion er en anden sag. Milankovitch cycles kan jo i sig selv kun forklare en brøkdel af temperaturforskellen mellem istid og mellemistid.

CO2 er den primære forcing - men den dukker jo ikke op af sig selv. Det skal der en trigger til  - og pt. er det mennesket.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Ja helt sikkert Peter. Du stor videnskabsmand !!

 

Now go and play with your toys !


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg kan forstå på det, at rønnebærene kunne bruge lidt sukker?

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Sådan ting sker når man "REDIGERE I SANDHEDEN" Peter.

 

(Til uforstående var indlægget kun 2 linier langt da jeg svaret herover.)

 

Efter har Peter tilføjet flere sider, som kun gentager det jeg har sagt - at CO2 er ikke den primære forcing. CO2  venter 800 år før den vælger at være med Peters ord den primære forcing - og så har han frækhed at sige jeg har misforstået ordet "primær".

 

I det mindste, har Peter nu endelig indrømmet at ikke har en skid forstand på klima. Desværre har Peter endnu ikke erkendt det basis videnskabligt logisk premis om "Årsag og konsekvens".

 


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

At jeg redigerer efter det er postet skyldes at 180graders html-form af en eller anden grund først giver mig mulighed for at redigerer med linieskift og formatering EFTER jeg har postet og trykker "rediger".

 

Men jeg kan jo også se at det er ligegyldigt, for du poster det samme ævl, selv efter at have set hele indlægget.

 

Men det er da interessant at selv efter at jeg har beskrevet hvad den videnskabelige forklaring er ang. de 800 år og skåret det ud i pap for dig og fodret dig med ske, så er din eneste reaktion at blive pigesur - istedet for at forklare hvad du helt konkret har af videnskabelige argumenter imod den forklaring og hvilken forskning du bakker dem op med.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Det er fordi du gentager det samme uvidenskablig ulogisk vrøvl.

 

Forklare mig Peter hvordan "i dine egne ord" kan konsekvensen (temperaturstigningen) kan komme 800 år før årsagen (CO2) stigningen Peter.

 

Jeg ville frygtlig gerne forstår det ????


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Jeg har allerede forklaret det MEGET omhyggeligt med mine egne ord. Så læs det da for pokker: http://www.180grader.dk/Videnskab/10-videnskablige-kendsgerninger-som-modsiger-anthroprogenisk-global-opvarmning#c287449

 

Din logik om "årsag" og "konsekvens" antager at der kun er 2 faktorer: temperatur og CO2. Det er der ikke - der er mindst 3! Nemlig også Milankovitch cykler, der er TRIGGER.

 

Så ÅRSAG er Milankovitch => højere temperatur => mere CO2 => højere temperatur => mere CO2 => højere temperatur ... osv..

 

Det er det, der er hele det grundliggende i en positiv feedback mekanisme med CO2 som den primære forcing.


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Du spilder din tid på "Hamlet4". Det viser hans seneste par svar til dig ganske klart. Han ønsker ikke at lære noget, kun at udgyde støj og fornærmelser.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Grow a brain, champignon.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Jeg bedt om at forklare det´i dine egne ord og du henviser til endnu en ikke eksisterende forklaring.

 

Du påstår jeg ikke kan fostår noget du overhovedet ikke har forklaret.

 

Du har på intet tidspunkt, ej heller står der i de link du har henvist til hvordan du

a) ved hvornår milankovitch trigger bliver til CO2 trigger (årsag og konsekvens sammenhæng gælder stadig om der er to tre eller flere årsager - det er der ikke der er stadig kunne et årsag og to følger).

 

b) Der står heller ikke hvordan CO2 molekylerne lige præcis kan vide at de skal vente 800 år før de begynder at reagere til den ekstra varme som milankovitch har medført.

 

Det er en meget tynd teori uden nogen som helst videnskablig opbakning du griber efter.

 

Vi skal lige husk at temperaturen stiger i 800 ÅR før CO2 reagere.

 

At du og PBP vælger at fuldstændig ignorerer basiske fysiske principper for at bortforklare de gabende logiske huller i jeres religious tro er vel ikke særlig overraskende !


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Kære ven... betydningen af frasen "med dine egne ord" betyder at man forklarer det på med de ord man selv mener beskriver det bedst - ikke at man finder på en helt ny forklaring som ingen har hørt om før. Jeg beskriver hvad den videnskabelige forklaring på de 800 år er og henvisningen var til det indlæg jeg gjorde det i. Jeg har ikke tænkt mig at opdigte en fantasihistorie blot fordi du mener det først da er "mine egne ord".

 

OG! Hvis du virkelig mener at der mangler en forklaring på hvorfor "CO2 molekyler" "ved" de skal vente 800 år efter temperaturen er steget med selv at stige i koncentration, så kunne jeg da godt tænke mig at høre DIN forklaring på hvorfor de åbenbart ikke har fået memoet denne gang og er steget fra 280ppmv til 400ppmv allerede nu, selvom vi kun har kunne måle temperatur-stigningen inden for de sidste 50 år.

  - kom glad.


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Er det ikke efterhånden ganske klart, at den hårde kerne af benægtere her (og generelt i agw-debatter) vil bruge alle tricks på hånden i deres modvillighed mod at acceptere fakta , almene observationer, og almindelig anvendelse af ræson i deres genstridighed mod at ændre holdning, samt at spilde så meget tid hos dem med bare en smule sagkundskab?


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Dit behov for at stryke dit patetisk lille ego ved at forsøge at læne dig up af andre som er du er enig med er faktisk ret ynkeligt Peter.

 

Ligeså ynkelig som dine irrelevant usaglige indlæg.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Endnu et svar udenom (det er du ihvertfald verdensmester i). De 800 år forsinkelse er ikke forklaret noget sted i dine forklaringer, ej heller i henvisninger.

 

Alle videnskablige erkendte data viser helt klart at CO2 har ALDRIG, ALDRIG i jordens historie drevet klimaforandringer.

 

Simpel erkendte fakta.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg troede jeg gav dig læse-let versionen, men det kræver jo at man overhovedet gider læse.

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Endnu et svar udenom- PATETISK.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Du kan kalde det patetisk, når du har forholdt dig til den forklaring i indlæg #c287449, som du påstår ikke eksisterer.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Hvilken forklaring ?


Skrevet af lauritsen 1578 dage siden - Direkte link

Se, og her bliver det så lidt svært. Fordi det tager desværre lang tid at finde gode artikler frem hvis man ikke kan noget at gå efter. Jeg ved ikke hvis du selv arbejder inden for videnskab, men medmindre man kender ens felt godt og ved hvem der publicerer skidt og kanel tager det en krig. Derimod citerer alle videnskabelige artikler hinanden, så hvis man har en artikel kan man meget let finde ud af hvem der citerer den og dermed svarer på den.

 

Hvis du nu i stedet for at havde posted en eller anden tilfældig tekst havde posted et link til en videnskabelig peer review artikel, så ville det være så let som ingenting at finde ud af hvem der citerer den, hvor omdiskuteret den er og hvad det videnskabelige community har at sige til den. 


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Jeg er i bund og grund enig med dig lauritsen, men jeg er ikke særlig intresseret i "peer-review". Det var Peter Mogensens obsession med "peer-review" jeg gjorde opmærksom på.


Skrevet af _slettet_bruger_2615 1578 dage siden - Direkte link

Du rammer noget meget essentielt i din kommentar, nemlig behovet for en "politisk debat". Det er det, hele svindelnummeret om "global opvarmning" handler om. Videnskaben skal tilsyneladende politiseres, lige så meget som alt andet i menneskers liv skal. Der findes jo ingen endegyldig sandhed, vel? Og findes der ingen endegyldig sandhed, så opfattes dette af nogen som carte blanche til helt at fjerne enhver form for virkelighedsopfattelse, så alle bagvedliggende agendaer kan blive tvunget ned i halsen på folk.

 

Det store spørgsmål i alt det her, er, hvorfor vi stadig diskuterer "global opvarmning", hvis videnskaben er på plads. Det kan den jo dårligt være, eftersom den nok er det eneste, folk diskuterer, der hidrører videnskaben. Alle andre videnskabelige spørgsmål bliver stort set ikke diskuteret.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

For det første så er det kun i debatter for alm. mennesker (dvs. ikke-klimaforskere) at man diskuterer så tåbelige ting som Hamlet4 poster ovenfor. I klima-forsker kredse er videnskaben på plads. Præcis ligesom biologer ikke diskuterer om evolution er et faktum, men at det kun foregår de steder hvor kreationister stikker hovedet frem.

 

For det andet, så diskuterer vi stadig "global opvarmning" på steder som her, fordi der er en gruppe konspirationsteoretikere, der konstant lufter deres absurde pseudovidenskab og ikke forstår hvordan den videnskabelige metode fungerer.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Ligesom ingen "forskere" diskuterede Trofim Lysenko's videnskab - den var jo også på plads, ikke?

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Det er noget ævl. Lysenko omgik den videnskabelige metode.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Jep - det fandt man senere ud af. Påstår du at IPCC forskere ikke gør det...?

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Ja. Det er altså ikke IPCC forskere, der bestemmer hvad der publiceres i f.eks. Nature.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Igen... - det var ikke det jeg spurgte om. Jeg spurgte; påstår du at IPCC forskere ikke omgår den videnskabelige metode?

Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

Oversaettelse af P. Mogensens kommentar som du ikke forstaar: Det er altsaa ikke jesus deciple der laver vand til vin


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Det var at ja/nej spørgsmål. Hvilken det af svaret var det du ikke forstod?

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Sorry, jeg så ikke 'Ja'et', men det er jo interessant, al den stund, at IPCC flere gange er taget i videnskabelig uredelighed - eksempelvis hockey-stick-løgnen, men det gør måske ikke så meget, når det er for den rette sag?

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Du er MEGET velkommen til at komme med en konkret reference til afgørelsen om videnskabelig uredelighed i forhold til "hockeystick" resultatet. Navnlig da det er genskabt flere gange siden Manns første graf.

 

Jeg er også meget spændt på at høre om din stædige brug af ordet "hockeystickløgnen" betyder at du helt nægter at der er nogen opvarmning overhovedet? Man ved jo aldrig med jer... det er lidt opportunistisk hvad I gerne vil benægte.


Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Præcis ligesom biologer ikke diskuterer om evolution er et faktum, men at det kun foregår de steder hvor kreationister stikker hovedet frem.

 

Er der såkaldte "klimaskeptikere" som påstår, at den globale opvarmning eller klimaforandringer (hvad der nu lige er dagens buzz-word), er skabt af gud? Hvis ikke, synes jeg det er en ualmindelig dårlig analogi - og klodset forsøg på at "skamme" tvivlerne på plads.

 

Min egen skepsis går ikke på religiøse dogmer, men på en uoverbevisende teori eller ditto fremlæggelse heraf.


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Er der virkelig stadig folk, som tror på at den globale opvarmning er meneskeskabt ?

 

Ja, omtrent 99% af fagfolk der arbejder indenfor feltet klimatologi, udtrykker utvetydig støtte til påstanden om at menneskelige aktiviteter påvirker klodens klima. Derudover er der også støtte at hente til påstanden om klimaændringer i mange fagområder bl.a. oceanologien, glaciologi, biologien (bl.a. i studier af fugles trækmønster og tidspunkter, samt træernes totale årlige udsprunge tid), m.v.


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Har du kilder til den påstand?


Skrevet af slettet bruger 3164 1578 dage siden - Direkte link

Ja, omtrent 99% af fagfolk der arbejder indenfor feltet klimatologi, udtrykker utvetydig støtte til påstanden om at menneskelige aktiviteter påvirker klodens klima. Derudover er der også støtte at hente til påstanden om klimaændringer i mange fagområder bl.a. oceanologien, glaciologi, biologien (bl.a. i studier af fugles trækmønster og tidspunkter, samt træernes totale årlige udsprunge tid), m.v.


Har du nogen kilder på ovenstående?


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Nej selvfølgelig ikke - kilder er for de vantro !


Skrevet af _slettet_bruger_64 1578 dage siden - Direkte link

Klart nok, for de, der ikke siger, hvad regeringen vil høre, får en fyreseddel.

Mette Gjerskov, socialdemokraternes ordfører for klima og for energi samt fødevareminister, siger :

"....at penge - som gives til mennesker, der ikke er enige i klimaproblemet - er smidt ud af vinduet...."

Ifølge IPCC er videnskab nemlig noget, man stemmer om.

5 milliarder spyfluer kan umuligt tage fejl - spis lort!


Skrevet af lauritsen 1578 dage siden - Direkte link

Nej, det er noget vrøvl det han siger. Det er ikke 99%. Derimod kun mellem 90-98% alt after hvordan man tæller. Wikipedia har en længere lister over undsøgelser - der har været under peer review - der behandler emnet, og resultatet er konsistent. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change#Surveys_of_scientists_and_scientific_literature

 

Nu ved jeg godt at wikipedia sikkert bare er venstreorienteret propaganda, men jeg vil nu gerne se een - bare een - videnskabelig artikler med en impact factor over 5 der kommer til den modsatte konklusion.

 

Jeg har ikke lige selv gidet kigge, men hvis der findes en sådan artikel så linker conservapedia helt sikker til den: http://conservapedia.com/Global_warming Conservapedia - "The trustworthy Encyclopedia"


+1 Skrevet af _slettet_bruger_2615 1578 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig har han ikke det. Jeg har til gengæld over 31.000 videnskabsmænd, inklusive over 9.000 med en Ph.D. der siger noget andet:

 

http://www.petitionproject.org/

 

Bemærk venligst, at dette alene er i USA.


Skrevet af lauritsen 1578 dage siden - Direkte link

Og bare lige for at have det på det rene. Når du siger videnskabsmænd mener du alt fra Historikere, til Sprogforskere, til Økonomer og alt andet kan kravle og gå med en akademisk uddannelse.

 

Du ved, dem man normalt lytter til angående klimaforskning - modsat klimaforskerne, som jævnfør mit indlæg oven over, mener det stik modsatte.

 

Desuden skal det også lige siges at den indsamling du linker til er meget meget gammel - den startede vist helt tilbage før år 2000 - hvor der vist stadig var en reel debat. Den debat er siden forstummet og lever kun blandt lægfolk.

 

EDIT:

 

Fandt lige følgende fra Scientific American helt tilbage fra 2001  ( http://web.archive.org/web/20060823125025/http://www.sciam.com/page.cfm?section=sidebar&articleID=0004F43C-DC1A-1C6E-84A9809EC588EF21 )

 

Scientific American took a random sample of 30 of the 1,400 signatories claiming to hold a Ph.D. in a climate-related science. Of the 26 we were able to identify in various databases, 11 said they still agreed with the petition —- one was an active climate researcher, two others had relevant expertise, and eight signed based on an informal evaluation. Six said they would not sign the petition today, three did not remember any such petition, one had died, and five did not answer repeated messages. Crudely extrapolating, the petition supporters include a core of about 200 climate researchers – a respectable number, though rather a small fraction of the climatological community


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

99% er godt nok mange - dvs at for hver 1 jeg finder der modsætter sig den påstand, lover du at finde 99, der støtter den.

 

Selvom det er sværere at finde videnskabsfolk, der modsætter sig (fordi de oftest er pensionerede og ikke længere løber nogen risiko for ikke at modtage funding), så tør jeg godt vædde med, at du taber.

 

...er du parat...?


Skrevet af Svend 1578 dage siden - Direkte link

Hvis der er nogle, der ikke kan forstå, hvorfor mange hopper på klimaævlet, så kig på dette PowerPoint foredrag. - Det er da overvældende! Selv Lars Løkke må da bøje sig i støvet for videnskaben. Formler og megacomputere.

 

Dykker man ned i det, så vil man se, at der er tale om den værste gang universitære fysikævl. Selv manden, der har lavet det, kan ikke se, hvor talentløst det er.

 

Luk universiteterne. De er klækningsanstalter for galskab.

 

www.lmfk.dk/aarsmoede/2007/data/klimamodeller.ppt


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1578 dage siden - Direkte link

 

Jeg tror ikke, du kan bruge det eksempel. Nu kender jeg ikke noget til global opvarmning og klimamodeller, men et hurtigt blik viser, at formlerne i de slides er meget usikre, de bruger f.eks. idealgaslov istedet for virialgasligningen, intet om kemiske ligevægte f.eks. CO2 sedimentering og CO2 -> HCO3-  i verdenshavene, usikkerheder i carbon cyklus, feedback mekanismer osv.

 

Du skal nok tage de slides som en slags lettilgengægelig introduktion, ikke "state--of-the-art".

 

 

Bortset fra det, så er matematiske modeller meget usikre når de har mange variable og klimamodeller virker som noget mere komplekse end f.eks. DREAM, som DR latterliggjorde....

 


Skrevet af Baphemetis 1578 dage siden - Direkte link

Det her er så pap-dumt som det næsten kan blive.


Skrevet af slettet bruger 6430 1578 dage siden - Direkte link
Kan du uddybe dit synspunkt yderligere?

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Enig... efter de første 3-4 punkter måtte jeg også konludere at det var så absurd tåbeligt, at jeg ikke gad læse resten.

 

Med samme fantastiske logik kunne man konkludere at eftersom jorden engang (for ca. 3 milliarder år siden) har haft en ilt-fri atmosfære og tydeligvis selv er kommet ud af den situation (for ca. 2.5 milliarder år siden), så vil der ikke være noget problem i at vi ændrede atmosfæren, så den indeholde betydeligt mindre ilt.


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Betydeligt mindre ilt? Vi taler om noget i retning af mennesket udleder 0,012% af den CO2 der er i atmosfæren.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Ja - betydelig mindre ilt.

 

Og nej. Mennesket udleder ikke 0.012% af den CO2, der er i atmosfæren. Vi har udledt 30%. De 0.012% (eller 120ppm) er den absolute mængde af hele atmosfæren.

Du har regnet forkert.


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Det var dårligt formuleret af mig.

Hvis vi tager hele atmosfæren og klader kalder den 100%

Så består den af 0,04 % CO2 (400 ppm)

Mennesket står for 3% af denne udledning. Resten kommer fra naturen fx havet, vulkaner osv.

 

Mennesket står for 0,0012% (ikke 0,012%) af CO2'en i forhold til den samlede atmosfære. Eller for en udledning på 12 ppm

 

Denne forskel på 0,0012% gør hele forskellen?


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

... grebet ud af luften.

Mennesket står for ca. 120ppm ud af ca. 400ppm. - atlså ca. 30%.


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

I følge IPCC står mennesket for ca. 3% af dem samlede CO2 udledning.

Selvom mennesket står for 30% som du siger, vil det blot betyde at der mangler op til 0,012% af andre gasser i atmosfæren. Er dette en betydelig mængde ilt?

(husk at tage højde for at atmosfæren består af:

N2 - ca 78%

O2 - ca 21% (ilt)

Ar ca. 1%

CO2 ca 0,03 - 0,04 %

Ekstremt lidt af følgende:

CH4

O3

CFC

HCFC (menneskeskabt)

SF6 (menneskeskabt)


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Du slynger rundt med tal du tilsyneladende ikke forstår. De 3% er den *årlige* udledning. CO2 kommer og forsvinder hele tiden og var før den industrille revolution i balance ved 280ppm. Hvis du har en sø med konstant vandstand, der afvandes med konstant fraløb, og du tilføjer 3% mere vand til tilløbet til søen per år. Hvor meget ekstra vand er der så i søen efter 150 år, når fraløbet stadig er konstant? Nu ved jeg godt at vi ikke hele tiden har udledt 3% af den samlede CO2 produktion, men det illustrerer forhåbentlig hvad din regnefejl er.

Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Nu har der aldrig været en balance. Hvis du kigger tilbage i tiden vil du se at ca. 600 år efter en varm periode stigr CO2 niveauet. Det har svinget mellem lave værdier og ekstemt høje. Muligt at det i en kortere årrække i nyere tid har ligget på ca. samme niveau.

 

Dit eksempel holder ikke vand. Du laver nogle forkerte antagelser.

Rigitgt at der sker et problem hvis du tilføjer 3% ekstra hvert år til dit lukkes kredsløb hvis dette er lille. Er det kæmpe stort vil der ikke ske noget. 

Hvis vi går ud fra dit eksempel vil der blive tilføjet 0,012% ekstra vand hvert år (jf. at mennesket står for 30% af CO2 udledningen). Dette tal er så lille at du ikke kan måle det.

 

For at komme tilbage til din påstand. de 0.012% CO2 (jf. mennesket står for 30%), er det nok til at fjerne ekstreme mænder ilt, en gas der er ca. 21% af?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

Gismo, du kan ikke argumentere med religioese mennesker. De arbejder jo netop efter troen, den overbevisning der netop kraever nul beviser, argumenter eller logik. Du kan fristes til at tro at det er det de proever at fremfoere, men der maa du vaere forstaaende og have indsigt nok til at se at IPCCs rapport er deres bibel. Denne bibel er noget manipulatorisk nonsens og er saaledes som alle andre trosretninger et redskab missionaererne bruger til at overbevise hedninger og vantro faehoveder som os. Lad vaer med at give ham penge naar han banker paa doeren, han bruger dem bare paa stoffer!


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Peter fanger hele klima debatten med sit vand eksempel. 

Data der giver det resultat der er brug for er okay at benytte. Alt andet ses der bort fra.


Laver man analyser på den måde er det muligt at komme frem til at amøben er ver dens største levende "dyr"!


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Nej. Vand-eksemplet var kun for at få dig til at forstå at du havde misforstået tallene. Ikke som analogi eller argument for noget som helst andet.

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Du er vist lidt rundforvirret. Jeg vælger at antage at det ikke er med vilje.

Jo, der har været balance i længere perioder, særligt gennem det meste af kvartær tiden. Istiderne har haft CO2 niveauer på 180-210ppm og mellemistiderne har haft på ca. 280ppm. Vi er nu oppe på næsten 400ppm.
Den "kortere" årrække i nyere tid du snakker om er hele den periode civilizationen har udviklet sig i - det vi kalder "historisk tid". Det er rigtigt at for at man kan regne på mit eksempel skal vi kende størrelsen af søen.

Men formålet var ikke at regne på en analogi. Formålet var at få dig til at forstå at du blandede andelen af den *årlige* CO2 produktion sammen med andelen af den samlede eksisterende CO2. Forstod du det?

Det er selvfølgelig relevant at sammenholde den samlede udledning siden den industrielle revolution (ca. 1850) med hvor meget CO2, der faktisk er i atmosfæren og det har man skal også gjort. (f.eks. http://cdiac.ornl.gov/trends/landuse/houghton/houghton.html).
Det drejer sig om 282Pg kulstof fra fossil afbrænding 154Pg kulstof fra anden kilder som skovafbrændingen, landbrug mv. Atmosfæren indeholder lige ca. 800 Pg kulstof, så det er ikke trivielle mængder i forhold til atmosfærens samlede indhold.
Faktisk skal kun 40% af det udledte være blevet i atmosfæren og resten optaget i f.eks. havene for at det kan forklare den stigning vi har set.

Og ja - 120ppm gør en forskel, når der kun burde være 280ppm. Og jo - man kan sagtens måle det.

Og så har jeg aldrig påstået at disse udregninger har noget at gøre med ilt-indholdet. Det må være noget du har misforstået. Jeg beskrev hvad den forelangte argumentationen svarede til på et generelt plan.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

Du skulle tage at laese lidt mere en de to foerste linjer saadan helt generelt, det hedder kontekst og det er ikke noget dig, IPCC og de andre militante klimatister hverkan kan eller vil kendes ved, det er jeg klar over. Jihad! 


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Så prøv igen med en tekst, der ikke starter så absurd tåbeligt. Hvis der findes noget intelligent i listen og du/I er i stand til at skelne det fra det stupide, så filtrer det stupide fra og prøv  igen.

Vis at der er grund til at tro at der bare er en gran af saglighed i det.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Det eneste STUPID og TÅBELIGT på denne tråd er dine svarer - patetisk fjols !


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Mand dig op.

Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

Jeg vil medgive at jeg er et stort fjols.. Jeg proever gang paa gang paa at traenge igennem din uigennemtraengelige og ufatteligt tykke knold.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Hvor nemt for dig !

 

Og stadig ingen videnskablige henvisninger ?


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Nokengang er "Hamlet4" ude i et ærinde der er at fremstilel irrelevante fakta som værende "modsigende" for emnet af klimaændringer. De 10 citerede fakta delvist korrekte*. De er blot ikke relevante, eller overhovedet modsigende for at menneskeheden påvirker klimaet.

 

De 10 punkter kan kort opsummeres som klimafakta fra før menneheden kom på banen. Bl.a. indsigelsen om at Co2 i geologisk tid har lagget efter opvarmningen er korrekt - men implikationen om at den ændringh i både CO2 og opvarmning vi ser i disse år, skulel være naturskabt er ukorrekt og det er simpelt at observere, siden der dels ikek er noget 800 års lag mellem observeret opvarmning og ændring i CO2-partialtryk, faktisk kommer CO2-forøgelsen i atmosfæren i disse år kommer FØR opvarmningen, hvilket præcis er forligneligt med det - igen velkendte faktum - at menneskeheden som del af vores industriprocesser og energiomdannelser (primært via carbonkilder), udleder store mængder CO2, Metal o.v. i atmosfæren.

 

Derudover er det nok engang ærgeligt at se hvor mange der stemmer denne artikel op, samt at de fleste af kommentarerne, som ovenfor at se, ikek indeholder saglige debat, overvejende næsvisheder.

 

*)

Punkt 7 gentager dog "skeptiker"-flosklen om at jordens gns-temperatur er kølet siden 1998, hvilket for 117. gang er statistikfusk der grunder i at 1997/8 var El Nino-år og derfor særdeles varmt. Hvis man står på Himalayaz tinde er resten af verden naturligvis under en, og vælger man det varmeste punkt på kurven vil man nemt kunne påstår at tingene er kølet af siden hen. Men det er rent fusk.

 

Punkt 8 er rent vrøvl - de 97% er selvsagt også bidragende til den globale drivhuseffekt. Hele pointen i klimatologien er hvordan menneskhedens nettobidrag til drivhusgasserne ændrer sytemets opførsel

 

Punkt 9 er igen vrøvl, som bærer præg af at forfatterenikke har læst nogen grundintroduktion til overvejelser omkring klima eller klimaændringer. ALLE grundbøger om atmosfærefysik og klimatologi gør det klart at vanddamp er den dominerende drivhusgas. Hvad de også gør klart, men hvad forfatteren ikke ved, er at hvor vanddams levetid i atmosfæren tælles i få dage, eller uger, så tælles den i CO2s tilfælde i årevis, eller årtier. Af dette følger det indlysende, at et ton H2O som udledes af menneskelige aktiviteter vil have en tusindedel af den langtidseffekt som et ton CO2 vil have.

 

Punkt 10 er en variation af punkt 8.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Som altid brokker du over andre som usagligt - mens dine egne svarer er som altid totalt usaglige.

 

Intet videnskabligt opbakning til dine påstand overhovedet ! 


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Derudover er det nok engang ærgeligt at se hvor mange der stemmer denne artikel op, samt at de fleste af kommentarerne, som ovenfor at se, ikek indeholder saglige debat, overvejende næsvisheder.

Sådan skriver en rigtig propagandist - ja, det er godt nok ærgerligt, at så mange er enige i at den globale opvarming er et scam.., især når de desuden har videnskabelig opbakning!

 

IPCC og de andre fup-forskere er ikke bedre Trofim Lysenko (læs om ham og du vil forstå).


Skrevet af _slettet_bruger_2615 1578 dage siden - Direkte link

Jeg gider ikke for Gud ved hvilken gang gå ind i den diskussion. Jeg anbefaler, at folk selv undersøger sagen, og selv kommer med deres egen konklusion.

 

En ting står dog ikke til diskussion. Når man tager i  betragtning hvor store udsving naturen i sig selv laver i klimaet, så findes der intet andet end uforskammet undergravende socialisme til at retfærdiggøre, at den vestlige verden skal brandbeskattes med trilliarder for deres industrielle produktion.


Skrevet af lauritsen 1578 dage siden - Direkte link

De fleste "skeptikere" herinde vedkender sig gerne at der forekommer en global opvarmning. De tror blot ikke på den er menneskeskabt.

 

Skal jeg forstå det du siger som at du ikke engang tror på at jorden bliver varmere?


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Hvis nu vi kunne slippe for den konspirationsteoretiske støj ang. et videnskabeligt emne, der sådan set er afgjort, så kunne det være vi kunne komme til at diskutere ikke-socialistiske løsninger på problemerne.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Ordet 'konspirationsteoretiske støj' dækker så også forskning, der går imod IPCC disciples dommedagsteorier.

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Nej, det dækker den usaglige pseudovidenskabelige argumentation man bl.a. ser i de 10 punkter i den her artikel. Hvis folk faktisk førte en videnskabelig debat, og ikke hver gang de blev klemt påstod noget, der ækvivalerer til at hele det videnskabelige samfund og alle dele af peer-review processen har rottet sig sammen for at holde dem ude, så ville jeg ikke kalde det konspirationsteori.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Så du mener altså at Dr David Evans er en pseudo-videnskabsmand..., trods hans seks unversitetsgrader inklusiv en PhD fra Stanford?

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg mener at hvis du virkelig mener du har et fornuftigt argument, der falsificerer teorien om AGW, så fremlægger du det med henvisning til Dr. David Evans peer-reviewed publikation, der beskriver hans forskning og så tager vi den derfra.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Det var ikke det jeg spurgte om..

Skrevet af Anders Wegge Keller 1578 dage siden - Direkte link

Er det denne David Evans du omtaler?

 He is a mathematician and engineer, with six university degrees, including a PhD from Stanford University in electrical engineering.

Hvis det er, så er der ikke meget klimatisk viden i de fagområder der er nævnt.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Øh..., er matematik ikke en grundsten i de matematiske modeller, der anvendes til at spå om klimaændringer? Dr Evans har iøvrigt fungeret som rådgiver for den australske regering i mere end 12 år i spørgsmål om klimaforandringer.

Skrevet af Anders Wegge Keller 1578 dage siden - Direkte link

Matematik er en god del af modelleringen, men uden viden om hvad der skal modelleres, er den rimeligt ligegyldig. Du kan heller ikke erstatte en elektriker med en mand der laver skruetrækkere. Resultatet bliver ihvertfald sjældent godt.

 

Men tak for at du tog dig tid til at opklare hvilken af de mange David Evans'er der var tale om.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Matematik er den overvejende del af en model. Elektriker/skruetrækker ex mener jeg ikke du kan bruge. Klimaforskere hævder, at kun klimatologer kan udtale sig (lidt a la når imamer hævder, at kun de kan udtale sig om Koranen), men sandheden er, at en lang række discipliner, kan udtale sig - endda med megen tyngde - i spm om klimaforandringer.

Skrevet af Anders Wegge Keller 1578 dage siden - Direkte link

Nej, matematik er ikke den overvejende del af modellen. Det er simpelt rugbrødsarbejde, der først kan laves, når der er en forståelse for de processer der skal modelleres. Det er præcis som med elektrikere og skruetrækkere. Enhver kan skrue en ledning fast i en klemme, mens det oftest kun er elektrikeren der kan fortælle hvilken ledning og klemme der giver det ønskede resultat.

At en lang række forskellige discipliner har hver deres andel af klimamodellering er korrekt. Men det en ikke en bijektiv du kan anvende som argument for at electrical engineering og matematik giver forståelse for eksempelvis aerosoldannelse i troposfæren.  


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Argumenter dog selv istedet for det tåbelige at smide et tilfældigt navn ind i debatten, som om det er argument for noget som helst.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Vil du have at jeg skal tage den bemærkning seriøst?

Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Siden du ikke har vist hverken viden om indeværende emne eller interesse i saglig debat, kan dit forhold til hvad der skrives her være ligegyldigt.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

For det første: jeg smed ikke noget tilfældigt navn ud - det er refereret i indlægget øverst og eftersom Peter Mogensen kaldte det for pseudovidenskabelig argumentation, var det vel på sin plads at spørge om han mente, at Dr Evans er en pseudo-videnskabsmand.

 

Jeg mener betsemt, jeg har vist interesse - og i al beskedenhed har en vis viden om dette emne - så den bemærkning forstår jeg ikke.

 

Måske din aggresive adfærd dækker over noget andet...?


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Jeg mener betsemt, jeg har vist interesse - og i al beskedenhed har en vis viden om dette emne - så den bemærkning forstår jeg ikke.

 

Så vis det ved at gøre brug af den istedet for de talrige tåbelige oneliners du har bidraget til debatten her med.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

...øh.., har du ikke lige postet en håndfuld one-liners? Til forskel fra dine, indeholder mine one-liners altså relevante spm, hvis du gad at læse..


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

"eftersom Peter Mogensen kaldte det for pseudovidenskabelig argumentation, var det vel på sin plads at spørge om han mente, at Dr Evans er en pseudo-videnskabsmand."

 

... ligesom det derefter er på sin plads at spørge hvilken argumentation fra Dr. Evans du konkret tænker på, så jeg kan vurdere om det er pseudovidenskab. Jeg kender ikke mandens bedrifter ud i matematisk eller elektro-enginnering, eller hvad det nu var hans ekspertområde var.

 

Men du vil vel helst undgå at være konkret?


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Du kunne jo f.eks prøve at læse linket du nu i nogen tid har siddet og svovlet over, men det er måske for meget at forlange? Tip: hvis du læser videre efter punkt 10 øverst vil du støde på Dr Evans - at du ikke kender ham..., tja..., der er også folk der ikke kender Dronningen.

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Er det virkelig det link (http://sciencespeak.com/evidence.pdf) du mener er repræsentativ for Dr. Evans videnskab?

 

I såfald - ja. Så er manden pseudo-videnskabelig.

Du kan læse lidt om problemerne her:

http://bravenewclimate.com/2008/08/10/dr-david-evans-born-again-alarmist/

 

Graver man videre i hans udgydelser, vil man også se at han heller ikke har fattet hvad de 800 års forsinkelse i CO2-niveauet er indikator for.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Det skulle kom fra en idiot som tror at stigninger i CO2-niveauet kan forårsage temperaturstigning 800 år tilbage i tiden.

 

Forklare mig lige hvordan det foregår Peter !

 

Hopper CO2 ind i en tidsmaskine eller hvad ?


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Klima er vejr over meget lang tid.

 

De bedste vejrmodeller kan allerhøjest beregne vejret 10 dage frem (og vi ved alle med hvilken usikkerhed!)

 

Hvordan kan man så tro på en klimamodel der påstår at kunne regne 100 år frem?


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

En model der bliver udskudt hele tiden da de "kloge" hoveder ikke kan beslutte noget!


Skrevet af lauritsen 1578 dage siden - Direkte link

Man bliver lidt i tvivl om du er seriøs. Skal det forstås sådan at du seriøst tror at klimaforskere bruger samme modeller til vejrudsigten og til klimaet? Tror du seriøst at det betyder hvis man ikke kan forudsige vejret om to uger så kan man ikke udtale sig om klimaet på længere sigt?

 

Ja, hvordan i alverden kan det dog lade sig gøre? Det er fordi at der i fysik gælder forskellige love på forskellige størrelsesordner. Hvis du skal regne på en raket der flyver skal du bruge forskellige formler for om den flyver "langsomt" eller tæt på lysets hastighed.

 

Det samme gælder med vejret.Selv om diverse klimamodeller er usikre så kan man godt udtale sig om klimaet på lang tidsskala, men det kan være svært på kort. 

 

Det svarer egentlig meget godt til at jeg ikke har den fjerneste ide om det vil være varmere eller koldere på næste mandag end det er i dag. Men jeg tør godt væde på det er varmere på mandag om en halvt år end det er i dag. Det virker fordi at korte tidsskalaer er påvirket af lokale flukturationer i langt højere grad end lange tidsskalaer - og at der på lange tidsskalaer gælder andre love (som i det her tilfælde årstider).


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Jamen, jeg er skam seriøs - det er da en relevant observation og dit svar efterlader bestemt intet bevis for, at der findes en model, der kan regne 100 år ud i fremtiden. Analogien med at du kan forudse, at det bliver varmere om 6 måneder, vil jeg bare lade stå - mens du passende kan skamme dig - for det svarer til, at du også kan forudse, at nat følger dag.

Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
lauritsens eksempel var ganske rigtig ikke det bedste og du har ret i at det svarer til at sige at nat følger dag. Men grund-pointen er god nok. Vi kan ikke forudse om det bliver isvinter næste år, men vi kan godt forudsige om isvintre statistisk vil blive hyppigere eller ej.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
...og ingen vil leve længe nok til at kunne bekræfte Jeres profetier...

Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

"Kun" vores børn og børnebørn, og deres efterkommere, som arver den verden VI efterlader os, og hvor det affald VI kaster ud i økosystemerne, skal de døje med.

 

Den overvejelse har jeg efterhånden indtrykket af at mange klimaændringsbenægtere (og folk som dig, Ulrich, der ikke har en døjt konstruktivt at bidrage til debatten) enten ikke tænker på, eller er komplet ligeglade med.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
 (og folk som dig, Ulrich, der ikke har en døjt konstruktivt at bidrage til debatten)

Åh nej..., er det niveauet, du debatterer på? Vis hvor jeg har bidraget med noget ukonstruktivt..., hvis det er ukonstruktivt, at stille spørgsmålstegn ved den notorisk løgnagtige IPPC propaganda, så jo. 

 

Du mener altså, at du har noget konstruktivt at bidrage med? Konstruktive bidrag er sjældent de, der anvender eder og agressivitet, som argumentation...

 

 


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Åh nej..., er det niveauet, du debatterer på? Vis hvor jeg har bidraget med noget ukonstruktivt..., hvis det er ukonstruktivt, at stille spørgsmålstegn ved den notorisk løgnagtige IPPC propaganda, så jo.

 

Alene sætninger som dette understreger hvad jeg har sagt. Havde du noget sagligt at levere var de komplet unødvendige.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Du gør det jo vanskeligt at servere noget sagligt, når det blot bliver mødt med trivielle og hånende svar...


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Hehe... eller også er kausaliteten omvendt.

Skrevet af _slettet_bruger_2615 1578 dage siden - Direkte link

"Kun" vore børn og børnebørn, og deres efterkommere, som arver denne verden, VI efterlader os, og hvor de løgne de kommer til at betale for i deres liv, skal de døje med.

 

Den overvejelse har jeg efterhånde indtrykket af, at mange klimafanatikere (og ikke mindst dig, Peter, der er så ideologisk hjernevasket) enten ikke tænker på, eller er komplet ligeglad med.


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Den overvejelse har jeg efterhånde indtrykket af, at mange klimafanatikere (og ikke mindst dig, Peter, der er så ideologisk hjernevasket) enten ikke tænker på, eller er komplet ligeglad med.

 

Hvad angår de arrige anklager om religion og ideologi er det stadig morsomt at du, hgøetke, ikke kan argumentere for dine påstande (andet end Google Translate oversættelser af Wattsupwiththats sædvanlige gentagelser). Sammen med en god håndfuld af andre 'skeptikere' her på stedet.

 

Derudover er klippe-klistre retorik noget jeg forventer mig af 14-årige.


Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Bliver de så det? Hyppigere eller ej?


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
På kort sigt - sandsynligvis ja. Den globale opvarmning medfører ændringer i de cirkumpolare luftstrømme, så kold luft lettere presses ned over nord-europa om vinteren. (mens arktis bliver varmere). Jeg ved ikke hvad klimaforskningen siger på lang sigt, men jeg gætter på at den effekt ikke vil blive ved med stigende gennemsnits temperatur.

Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Men det er jo et ikke-svar, det dér. Du undgår at svare på spørgsmålet, selvom du tidligere har sagt, at vi kan forudsige det.

 

Og det er da også ualmindelig belejligt at komme med den dér "på kort sigt" oven i købet blødt op af "sansynligvis". Det var ellers mit indtryk, at jo længere sigte, jo bedre var den statistiske forudsigelse (underligt nok - men sådan er der jo så meget).

 

Din retorik er så præget af diverse klimaforskeres vage udmeldinger, når de bliver taget på ordet, at man ikke kan konkludere andet, end at i (de) ikke ved noget som helst, og at teorien i bedste fald er en løs hypotese.

 

Når man kommer med alle de dommedagsscenarier, som klimaforskerne ynder at bruge, så er man eddergoddøme nødt til at være præcis i sin videnkab.

 

Jeg hører ikke mange evolutionsbiologer sige:

 

Hvis man graver lidt ned i kalklagene, så vil man sansynligvis finde mere rudimentære arter, end dem vi kender i dag. Hvad vi finder, hvis vi graver længere ned ved jeg ikke.

 

Evolutionsbiologerne er da i det mindste skarpe i mælet - ligesom de fleste andre naturvidenskaber. Klimaforskningen er derimod smurt ind i "kort sigt, langt sigt, sansynligvis, men altså det er godt nok også svært". Det er da ynkeligt.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Ej at forglemme 'hockey-stick' løgnen...

Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Klimaforskningen er derimod smurt ind i "kort sigt, langt sigt, sansynligvis, men altså det er godt nok også svært". Det er da ynkeligt.

 

Sådan en holdning kan man have hvis man ikke forstår statistik, eller det statistiske grundlag som klimadebatten hviler på.

 

Eller naturligvis, hvis man ikke gider at gøre arbejdet med at sætte sig ind i emnet.


Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Sådan en holdning kan man have hvis man ikke forstår statistik, eller det statistiske grundlag som klimadebatten hviler på.

 

Undskyld mig, men hvis man er så forhippet på at blive taget seriøs, og ynder at sammenligne sig selv med evolutionsbiologer, så må man da bide til bolle med sin videnskab.

 

Man vil have os til at foretage nogle mildest talt tunge økonomiske og sociale tiltag med vidtrækkende konsekvenser - men man vil ikke ud med sproget mht. sin egen videnskabs muligheder eller begrænsninger. I stedet slører man sproget (obfuscation), eller også kommer man med denne:

 

Eller naturligvis, hvis man ikke gider at gøre arbejdet med at sætte sig ind i emnet.

 

Åh, undskyld deres højærværdighed. Ypperstepræsten har talt. Kun de indviede må ytre en mening - den rigtige forstås. Sådan en ussel orm som jeg skal nok lære at vare min mund.

 

Det er jo latterligt. I stedet for at komme med den slags pseudo-trusler og pinlige forsøg på at kaste det akademiske net, hvorfor så ikke give svar på tiltale? Man undviger konstant de ellers ret simple spørgsmål. Og hvis nogen dristiger sig til at udtale kritik eller stille "dumme spørgsmål", så er de uuddannede og er ikke kvalificerede til at have en holdning - endsige stille spørgsmål. Det kunne ligne en tanke.


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Åh, undskyld deres højærværdighed. Ypperstepræsten har talt. Kun de indviede må ytre en mening - den rigtige forstås. Sådan en ussel orm som jeg skal nok lære at vare min mund.

 

Vrøvl. Men hvis du vil have svar fra dem der ved noget om emnet må du selv demonstrere at du har de basale kundskaber pa plads. Har du ikke grundviden om et emne pa plads er chancen for at forstå de mere avancerede emner meget lille. Dette gælder for al lærdom.

 

>Det er jo latterligt. I stedet for at komme med den slags pseudo-trusler og pinlige forsøg på at kaste det akademiske net, hvorfor så ikke give svar på tiltale? Man undviger konstant de ellers ret simple spørgsmål.

 

Vel gør man ej.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Jeg ved noget om emnet - er akademiker - så, Peter - kan du venligst forklare hockey-stick-løgnen?

 

Kan du også forklare hvorfor IPCCs i 2007 - med stor sikkerhed- meddelte at alle Himalaya gletscherne ville være smeltet i 2035?

 

 


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Jeg ved noget om emnet - er akademiker -

 

Skulle det pr. automatik give dig viden om klimatologi?

 

>så, Peter - kan du venligst forklare hockey-stick-løgnen?

 

Ja, efter at du har forklaret mig Æslet fra Peter Plys.

 

>Kan du også forklare hvorfor IPCCs i 2007 - med stor sikkerhed- meddelte at alle Himalaya gletscherne ville være smeltet i 2035?

 

Fordi det var en fejl, som følgende blev erkendt, og trukket tilbage, samt afstedkom flere kvalitetschek på fremtidige publikationer fra organets side?


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Du er udenfor for rækkevidde og svarer kun på det du vil svare, mens du beskylder andre for usaglige one-liners. Løgn, bedrag og uredelighed klæber sig til IPCC og du er et eksempel på, at det også hænger ved dets klakører. Stakkel.

Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Troll.


Skrevet af slettet bruger 425 1578 dage siden - Direkte link

+1


Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Vrøvl. Men hvis du vil have svar fra dem der ved noget om emnet må du selv demonstrere at du har de basale kundskaber pa plads.

 

Men de har en forpligtelse til at formidle emnet og svare på spørgsmål. Hvis de forventer, at jeg skal rette mig ind efter deres jammer, må de demonstrere det på en måde, så jeg føler mig overbevist. I stedet begynder de (eller deres apologeter) at tale hånligt og indspist om "de enfoldige" som skal godtgøre at de er værdige til at modtage det sande budskab. Sikke da en gang bavl.


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Men de har en forpligtelse til at formidle emnet og svare på spørgsmål.

 

Hvilket du udmærket også ved at dem af os der forsøger at formidle viden, HAR gjort, ikek mindst har undertegnede gjort det adskillige gange for DIG, nwinther, iløbet af nogle af de klimadebatter her på sitet igennem det sidste år. Men det er måske gået i glemmebogen?


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Kunne jeg ikke få dig til at kommentere Climagate 1.0 og 2.0 og den med at alle Himalayas gletschere vil være smeltet i 2035?

 

Mener du at disse sager bidrager til troværdigheden af IPCC?

 

 

Åh jo..., og hvis vi så lige kunne få din vurdering af hockey-stick-løgnen..

 


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Kunne jeg ikke få dig til at kommentere Climagate 1.0 og 2.0

 

Gerne. Det er i det store hele skrigeri fra den sædvanlige flok af klimaændringsbenægtere, som mener at 10 emails, håndudplukket af 13 års samlet emailkorrespondance, og samtidig taget ud af kontekst, skulel være bevisende for "fuske i foretagendet".

 

Kan DU forklare mig hvorfor Climategate-folket nægter at tage i betragtnign at 5 følgende efterforskninger samstemmende, har frihend CRU/Hadley for uvidensablighed, samt understøttet pålideligheden til deres arbejdsmetodologi?


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Ja, det er de sædvanlige undskyldninger; du ved jo også at de såkaldte 'efterforskninger' var så biased og mangefulde, at de ikke kan bruges til noget - hvilket GWPF beviste.

 

Hvad med Himalays gletschere og hockey-stick-løgnen?


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Ja, det er de sædvanlige undskyldninger; du ved jo også at de såkaldte 'efterforskninger' var så biased og mangefulde, at de ikke kan bruges til noget - hvilket GWPF beviste.

 

Nej, det gjortde de ikke. Igen fyrer du ting grebet af den blå luft af.

 

>Hvad med Himalays gletschere

 

Gentager migselv - det er erkendt som værende en fejl, og dementeret.

 

>og hockey-stick-løgnen?

 

Siden du nu er så velorienteret at du kan kalde det en "løgn", kan du måske forklare MIG hvad du mener der er løgnagtigt ved "hockeystaven"?


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg er egentlig også spændt på hvad der er løgnen ved alle de senere re-produktioner andre forskere har lavet er "hockeystaven".

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Hvis du kan finde en som ikke er "Cheer-review" (lavet af hans studerende og venner), så ville jeg gerne se den.

 

Her er det modsat:

 

http://joannenova.com.au/2011/12/chinese-2485-year-tree-ring-study-shows-shows-sun-controls-climate-temps-will-cool-til-2068/


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Inden jeg kaster mig ud i det, ville jeg synes det var rimeligt at du anviste en objektiv måde at afgøre om noget var det du kalder "cheer-review". Jeg har på fornemmelsen at din svar vil være givet på forhånd uden.

 

I øvrigt... efter at have læst dit link... meget underholdende.

Har du selv læst det?

Forfatterne konkluderer da heldigvis selv at deres resultat absolut intet siger om CO2s effekt.

"However, there are still uncertainties in our understanding of climate change, and the  concentration of CO2 affects the climate. Further investigations are thus needed."

 

Så vidt jeg kan se, så gør de blot det at de tager en historisk temperatur-kurve (hvorfra er sådanset ligegyldigt, men det her er fra træ-ringe i Tibet).

Så hælder de den gennem en frekvens-analyse og ekstrapolerer resultatet 100 år ud i fremtiden!! ?!

Woaw... det er jo det samme som at antage at INGEN nye faktorer er kommet til eller taget ud af systemet de sidste 2500 år - HELLER IKKE DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION.

De starter med andre ord med fuldstændig at se bort fra mennesket og CO2 og deres "resultat" kan højst bruges til at sige noget om hvordan udviklingen *måske* ville være HVIS der ingen civilization var OG alle faktorer, der påvirkede klimaet i øvrigt var eksisterende i alle de 2500 år, var cykliske og havde perioder mindre end 2500/2 år.

Med andre ord - en ret ligegyldig teoretisk øvelse.


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Jeg synte jeg var meget præcis.

Eksl. hans studerende og venner, herunder vel Hansen og hans medarbejder, Phil Jones og hans medarbejder og evt. Potsdammer institutet.

 

Burde ikke være så svært.

 

Dit argument mod træringe resultatet var at rådataen ikke viste AGW fordi de ikke justeret rådataen for menneskeskabt klimaændringer  - har jeg forstået det rigtigt ?

 

PS - Du skulle tage stilling til MWP, ikke fremskrivningerne - de er ligeså irrelevant som samtlige af IPCC GCMs.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Du var på ingen måde præcis. Jeg kender ikke Mann personligt og har ingen mulighed for at vide hvem du bagefter vil erklære som hans "venner". Men du lader til at have en liste af navne, så lad mig få den. Derudover bliver du vist også nød til at være helt præcis med hvad du mener med "hockeystickløgnen". Resultatet (den skarpe stigning i slutningen af det 20. århundrede) er re-produceret flere gange, men de forskellige grafer er jo aldrig helt ens. Så hvad er "løgnen"?

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Prøve at producere en som ikke er fra de nævne jeg gav dig- eller holde op med at snakke uden om.

 

Manns Hockeystick er den nemmeste at modbevis, Det er gjort officielt, hvorfor den forsvandt fra IPCC propoganda materiale.

 

At du påtsår at du ikke ved hvilke hockey- stick der er tale om, beviser bare at du forsøger at snakke udenom det faktum at en af benene som teorien om AGW står på er fuldstændig fejet væk.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Nej, jeg forsøger blot at få dig til at give mig en negativ-liste, der ikke inkluderer catch-all begrebet "venner". For at sige det lige ud - jeg stoler ganske simpelt ikke på at du ikke bagefter blot vil erklære en hvilken som helst forfatter for "ven" qua at de er i samme branche. Og jeg har i øvrigt aldrig saget noget om at jeg ikke ved hvilken hockeystick graf du snakker om. Jeg spurgte til hvad du konkret mente "løgnen" var. Husk på at det er dig, der påstår at der er en "løgn".

Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Løgn er dit ord ikke mit.

 

Allerførst bedt jeg dig om at dokumentere dit påstand om at flere har gentaget Manns arbejde. Den eneste betingelse jeg stillet var det ikke var Manns studerende og kollegaer (defineret som de 4 organisationer involveret i Climategate skandalen - altså Cheer-review).

 

Siden da har du kun undgået at præsentere dokumentation for DIT påstand - andet er ikke sket.

 

Dit påstand må derfor siges at være udokumenteret.

 

Dokumentation for MWP var globalt:

http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

 

Now put up or shut up !


Skrevet af Hamlet4 1578 dage siden - Direkte link

Svar udbedes !!!!


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Det var nu mig, der påstod, at det var en løgn - altså manipulation og videnskabelig uredelighed - Manns statistiske metodologi var så fyldt med fejl, at Stephen Mcintyre endda påviste, at man kunne bruge tilfældige data serier og få samme resultat!

 

Du og Peter Perlsø påråber Jer den eneste sandhed og alle andre er kreationister, der intet forstår.

 

Deri tager I naturligvis fejl og jeg er sikker på, at fremtiden vil udstille Jer og andre IPCC klakører som intet andet nutidens lysenkoister, der blander politisk ideologi med videnskab. 

 


Skrevet af slettet bruger 425 1578 dage siden - Direkte link

+1


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Deri tager I naturligvis fejl og jeg er sikker på, at fremtiden vil udstille Jer og andre IPCC klakører som intet andet nutidens lysenkoister, der blander politisk ideologi med videnskab.

 

Omvendte verden. More trollin' fra Ulrich's tastatur.


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Henviser til mit svar ovenfor med den ekstra kommentar, at svar som "Nej" og "Grebet ud af den blå luft" ikke er argumenter, men der er naturligvis en vis systematik i dette med tanke på IPCC og dets klakører.

Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Hvilket du udmærket også ved at dem af os der forsøger at formidle viden, HAR gjort

 

Ja, i har forsøgt. Men ikke på nogen overbevisende måde. Du kan evt. se Peter Mogensen herover, som helt undlader at svare på et elementært spørgsmål (du kan måske tage over). Ja, han går endda så langt at han siger at han ikke ved hvad klimaforskerne mener på langt sigt. Alligevel skal vi (andre) imødekomme deres krav. Du må da have spist søm.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg kan ikke se at jeg har undladt at svare på noget spørgsmål. Du må gerne gentage.

Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link

Som da IPCCs formand, Rajendra Pachauri, sammenlignede Lomborg med Hitler...!


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Du ved tilsyneladende heller intet om evolutionsbiologi. Jo længere man går tilbage, jo mere usikkert bliver den præcise udvikling og evolutionsbiologer er absolut ikke "skarpe i mælet", hvis nogen afkræver dem et eksakt endelig svar på ting som abiogenese. Præcis på samme måde som at klimaforudsigelser er statistiske og som Peter Perlsø har forklaret, så kan det kun komme bag på folk, der ikke fatter det.

Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Ja, Abiogenese. Det kan jeg godt forstå, de har svært ved at gennemskue. Men abiogenese er en lille del af evolutionsbiologien. Evolutionsbiologer kan gå millioner af år tilbage og med stor præcision forudsige en given udvikling. Men netop abiogenese er de jo ikke bange for, at indrømme de ikke kender den præcise årsag til.

 

Men det virker som om du bliver lidt rystet, når man går dig på klingen omkring logikken i klima-videnskaben.

Du siger, at man (sansynligvis) vil se flere isvintre på kort sigt - og du ved ikke, hvad videnskaben siger om det lange sigte(!!!). Bliver forudsigelserne mere korrekte, jo længere du laver fremskrivningen, eller bliver de mindre korrekte? De fleste statistiske øvelser viser, at jo længere et perspektiv, jo mindre korrekt bliver forudsigelsen (hvorfor statistik også er vanskelig anvendt i lovmæssigheder). Egentligt burde de være i stand til at forudsige næste års klima (eller vejr).

 

Men der er for mange ubekendte til, at nogen vil lægge hovedet på blokken. Alligevel skal vi tro dem, når man øger usikkerheden med en faktor 100. Det er dårlig formidling.

 

Er virkeligheden ikke, at det eneste de kan forudsige - eller mener at kunne forudsige - er at det bliver varmere. Hvad det reelt betyder for klimaet er der ingen som for alvor bider til bolle med - hvorfor GW blev til CC natten over, har jeg ret?

 

Svaret bliver så typisk "vejret bliver mere ekstremt". Hvad betyder dét så? At vintrene bliver meget kolde, eller lune? Og bliver de det systematisk, eller kommer der bare engang imellem en meget kold vinter? (Hvilket ikke er en døjt forskelligt fra vintrene som vi kender dem).


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Svaret bliver så typisk "vejret bliver mere ekstremt". Hvad betyder dét så? At vintrene bliver meget kolde, eller lune? Og bliver de det systematisk, eller kommer der bare engang imellem en meget kold vinter? (Hvilket ikke er en døjt forskelligt fra vintrene som vi kender dem).

 

Et svar der giver mening kræver at du forstår statistik: Du skal helt grundlæggende forstå hvad en normalfordeling er, og hvad spredningen af en given fordeling er.

 

Mere ekstremt vejr vil sige at spredningen på den fordeling, der beskriver vejret (termperatur, nedbør, vindstyrke), øges.

 

Giver det mening?


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Svar udbedes til dette.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link

Pointen om abiogenese var for at vise at din analogi fejlede - ikke mere.

Og Ja - "sandsynligvis" - fordi sådan er ting baseret på statistik. Og det er der intet odiøst i.
Og jeg kan heller ikke se at der er noget odiøst i at jeg ikke er bange for at sige at jeg ikke ved hvor lang tid den bi-effekt af global opvarmning at vi får koldere vintre i nord-europa vil blive ved. Det er jo klart at hvis vi faktisk ender med at afslutte den kvartære istid, så der slet ingen is er i arktis, så er det nok begrænset hvor kold luft vi kan få pustet herned.

Du forsøger at mistænkeliggøre noget, der absolut intet mistænkeligt er i.

"Egentligt burde de være i stand til at forudsige næste års klima (eller vejr)."

Tænk - det troede jeg der allerede var nogen der havde skåret ud i pap i et andet indlæg. Nej - det burde de ikke, for når klimaet ændrer sig, så betyder det at sansynlighederne for konkrete hændelser (som f.eks. en varme-rekord) ændrer sig. Men det er stadig kun sandsynligheder.
Dit argument svarer til at sige at hvis en matematiker påstår han er så klog at han kan forudsige fordelingen af lotto-tal i fremtiden, så burde han også kunne forud sige hvad de konkret er i næste uge.

"Men der er for mange ubekendte til, at nogen vil lægge hovedet på blokken. "

Der er for mange ubekendte til at nogen vil lægge hovedet på blokken overfor de krav om meget konkrete forudsigelser om specifikt vejr som folk som dig helt misforstået afkræver dem. Man vil derimod godt lægge hovedet på blokken overfor statistiske forudsigelser. Kan du se forskellen?

"Svaret bliver så typisk "vejret bliver mere ekstremt". Hvad betyder dét så?"

Ja, det burde være åbenlyst, men jeg skal da gerne forklare det.
Det betyder at der (pga. at det er varmere) vil kunne være mere energi i atmosfæren og dermed kraftigere vejr-fænomener - statistisk set. F.eks. flere temperatur-rekorder, vind-rekorder, nedbørsrekorder, tørke-rekorder.


Skrevet af Egon Brorsen 1578 dage siden - Direkte link

Hvor længe er det lige siden at, såkaldt lærte folk, stadig troede at jorden var flad?

 

 

Har nogen indregnet eller målt på Geotermisk (vulkansk) aktivitets påvirkning af atmosfæren og er den faktor medvirkende til øget CO2 og temperatur ændringer?

 

Hvor længe skal der endnu måles og diskuteres, før folk kan overbevises om at, universet med planeternes indflydelse på hinanden, har en påviselig temperatur op og nedtur med forskellige intervaller?

 

Er Vatikanet blevet spurgt om det er helvede som er ved at varme op overfor 'de syndige mennesker' og vil der blive mindre CO2 hvis der er flere videnskabsmænd der bliver katolikker og hvad vil der ske med julemanden hvis Grønland rammes af en kæmpe meteor, eller er en betalingsring omkring København virkelig den afgørende løsning på CO2 problemet??


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
"Er Vatikanet blevet spurgt...." - ha ha, der reddede du min dag...

Skrevet af Morten Kjær Egebjerg 1578 dage siden - Direkte link

Usikkerhed.

 

Artiklen understreget at vi mennesker ikke ved, hvordan klimaet påvirkes på noget særlig præcist grundlag. De fleste er dog enige om at efterspørgslen efter energi stiger mere end fossile brændstoffer kan dække OG at fossile brændstoffer har en række ulemper, specielt i byerne. Det er derfor vi har brug for en energiforynings "transformation". Det tror jeg at alle store nationer og beslutningstagere er klar over. Noget andet er så at vi bl.a. i DK, men også en lang række andre lande ynder at fortælle hinanden katastrofe historier og at anklage hinanden for årsagerne. Det må vi vist vende os til, mens vi skuer efter de gode løsninger på de reelle problemer - for de er der!


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

>Artiklen understreget at vi mennesker ikke ved, hvordan klimaet påvirkes på noget særlig præcist grundlag.

 

Ukorrekt. Vi har et ret godt billede af de forskellige faktorer der influerer.

 

http://www.ec.gc.ca/scitech/2A953C90-CC12-42B2-BD0A-B51FECC2AEC3/B.13_e.jpg

 

Usikkerheden er i det præcise omfang fra visse faktorer. Viden om disse bliver dog løbende bedre.

 

>men også en lang række andre lande ynder at fortælle hinanden katastrofe historier og at anklage hinanden for årsagerne.

 

Hvilke historier skulle det være?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

Troll 1 (P. Perlsoe) og 2 (P. Mogensen). Vaer venlige at lukke arret. Det findestillerede vroevl i konstant lukker ud i en lind stroem afsporrer samtlige debatter om de atmosphaeriske fohold paa planeten jorden inklusiv lugten i bageriet. Mvh.


Skrevet af Peter Mogensen 1578 dage siden - Direkte link
Kan du selv komme i tanke om et af dine indlæg, hvor du har bidraget med noget sagligt? Jeg kan ikke rigtig. Kan du smide en reference?

Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

"Luk arret". Se nudansk ordbog for naermere forklaring.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1578 dage siden - Direkte link

PS. Findestilleret vaas er ikke saglighed.


Skrevet af Egon Brorsen 1578 dage siden - Direkte link

Hver generation begår sine egne dumheder uden nødvendigvis at lære af fortiden. Det faktum at der står for milliarder af forældede og for tiden ubrugelige IC4 tog som er dieseldrevne og som er tiltænkt et land hvor vind og bioenergi har været velkendte teknologier da den politiske beslutning blev taget. Dieseldrevne IC4 tog blev valgt af politiske hensyn, ikke af menneskelig fornuft, omtanke og klart miljøhensyn, (somom vi ikke havde en Auken den ældre dengang).  Staten og politikerne lægger nye åg på befolkningen igen, udfra insitamentet, beskatning, og nu i miljøets navn. Igen vil en ny generation, i lighed med deres ældre patrtifæller, finde nye beskatningsobjekter for at frelse verden, fx CO2 afgifter, betalingsring,transportafgifter mm som ikke tilbageføres til miljøet men er nødvndige for at den siddende regering kan konsolidere sin magt. Blandt andet af disse hensyn er regeringerne nødt til at have videnskabens opbakning, for at det 'glider ned' i befolkningen.

Og som et klogt hoved sagde "videnskaben er blevet politiseret, derfor diskuteres det stadig, det ville man ikke gøre ligesådan med eksakt viden" (for eksempel Tyngdelov og Kogepunkt) og så længe årsag og virkning stadig diskuteres, så er der ikke tale om eksakt viden, om CO2 klima forandringerne er menneskeligt skabte og om vi faktisk kan nedkøle klimaet (altså det globale) ved adfærdskontrol.

Optimismen for fremtiden lader sig derimod nemt nedkøle ved indførelse af flere afgifter og skatter.


Skrevet af Egon Brorsen 1578 dage siden - Direkte link

Finder det påfaldende at der afbrændes mange tusinde toms Jetfuel for at bringe forskere, journalister, godtfolk og politikere fra hele kloden, til for eksempel COP møde i Durban.

Er der nogen her i debatten der, lige kan regne den ud?

Hvad siger klimaforskerne?


Skrevet af Peter Bjørn 1578 dage siden - Direkte link

Tal med politikerne om den - det er dem der er vilde med topmøder. Ikke forskerne, som helst laver deres arbejde i ro og mag.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Videnskab

9
10
6
10
22
6
5
10
7
7
9
17
3
2
8
35
7
15
58
13

- Annonce -

- Annonce -