Passiv rygning på arbejdspladser skader ikke de ansatte, viser studier

Beviset, der forsvandt: - Mange virksomheder har indført strikse rygeforbud på arbejdspladsen de sidste par år - men beviset for at passiv rygning på arbejdspladser skader de ansatte, eksisterer sandsynligvis slet ikke.

Det fremgår af en artikel af miljøbiolog Niels Ipsen & journalist Klaus Kjellerup i den fortsatte debat om passiv rygning i Jyllands-Posten, som har kørt hele juli måned:

"Der er lavet flere hundrede befolkningsundersøgelser af det statistiske forhold mellem indendørs passiv rygning og sygdom. 82 pct. af studierne viser ingen sammenhæng," skriver de.

"Især ét forhold er påfaldende: Samtlige studier af passiv rygning på europæiske arbejdspladser viser ingen sammenhæng med de sygdomme, man har undersøgt, bl.a. lungekræft og hjertesygdom."

"Videnskaben understøtter altså ikke umiddelbart påstanden om, at tobaksrøg på arbejdspladsen skader andre," fremgår det af deres indlæg.

De læner sig op af tallene i US-regeringens autoritative Surgeon General's Report 2006, som ikke har kunnet demonstrere øget sygdomsrisiko ved tobaksrøg på arbejdspladserne i Europa. Ipsen & Kjellerup har tidligere gjort opmærksom på dette forhold i Jyllands-Posten, kort før rygelovens stramning i 2012.

Indlægget er et svar til professor i erhvervsret, Ole Hasselbalch, som har skrevet, at danske hospitaler har juridisk ret til at fyre medarbejdere, der trodser et rygeforbud med begrundelsen, at passiv rygning "skader andre".

Passiv rygning i hjem og på job svarer til at ryge en halv cigaret om måneden

I et svar på et andet debatindlæg, fra en læser, Uffe Nissen, uddyber Ipsen & Kjellerup forholdene omkring evidensen mod tobaksrøgen:

"Det er korrekt, at mange sundhedsautoriteter siger, at passiv rygning er årsag til sygdomme, men langt de fleste undersøgelser bag påstandene viser ingen sygdomsrisiko. Seriøse forskere anser dem også for utroværdige: Man kan ikke måle sygdomsrisikoen troværdigt ved at spørge folk, hvor meget røg de har været udsat for," skriver de.

"Der er imidlertid foretaget objektive røgmålinger i hjem og på arbejdspladser rundt om i verden. De viser, at passiv rygere i hjem og på arbejde gennemsnitligt udsættes for det, der svarer til at ryge en halv cigaret om måneden [1]. Bartendere i rygebarer kan komme op på ca. to cigaretter månedligt." [2]

"Disse niveauer er under grænsen for sygdomsrisiko. En almindelig ryger indtager til sammenligning 700-800 cigaretter månedligt."

Debatten i Jyllands-Posten blev oprindelig kickstartet af indlægget 8. juli, "Uskadelig arbejdspladsrøg"- som er omtalt på 180grader her:

Rygeloven beskytter mod sygdomsrisiko, der ikke eksisterer

Læs artikel

90 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere