Værd at læse

00

Danske forskere finder kur mod multiresistente bakterier - dr.dk/Nyheder/Indland

Denne nyhed kan rumme et gennembrud - resistens mod antibiotika er alvorligt, selvom resistens er en naturlig konsekvens af behandling. Det er midlertidig forkert, når medierne fremstiller det som om forskerne har fundet en løsning mod årsagen til resistens.

Bakterier kan være resistente af flere forskellige årsager, men en af de almindelige former for resistens er, at bakterier benytter sig af såkaldte effluxpumper. Pumperne, der findes i bakteriens ydre cellemembran, er designet til at sende antibiotika ud af bakteriecellen, således at antibiotikummet aldrig når at virke på bakterien.

Lægemidlet JEK47 fungerer ved at påvirke de resistente bakteriers ydre cellemembran og forhindre effluxpumperne i at fungere korrekt. Dermed er bakterierne ude af stand til at pumpe antibiotikum ud igen, når det først er inde i cellen. JEK47 skal følges op af en behandling med almindelig antibiotika, som med hjælp fra det nye lægemiddel kan dræbe bakterier, der før behandlingen var resistente.

Metoden er altså at angribe og svække de resistente cellerne, så de bliver mere modtagelige overfor antibiotikum - snarere end at virke på selve den cellemutation som har skabt resistensen. Hvis antibiotka ikke virker på cellen, så vil det ikke løse problemet at blokere cellens mekanismer til at skubbe antibiotka ud af cellen. Vi må antage at det er en midlertidig løsning

Læs artikel

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere