Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

42

Skrevet af slettet bruger 5235 1636 dage siden - Direkte link

Der er ingen tvivl om at kontinenternes rykken rundt på jorden har stor betydning for masseuddød af forskellige arter. Den måde artiklen er skrevet på skal dog få os til at tro at den eneste faktor for disse massudryddelser af arter er pga. kontinenternes placering, hvilket er fjollet.

 

De påviser at en af masseudryddelserne kan skyldes kontinenternes placering, men der er nu altså rimeligt mange masseudryddelser efterhånden.

 

Denne opdagelse udfordrer ikke klimateori. Den udfordrer 'massedøds teori' omkring en af udryddelses hændelserne, hvor klimaforandringer er en af forklaringerne.


Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Christian Mac Ørum Rasmussen kan vist se frem til en fyreseddel.

 

Eller Statens Naturhistoriske Museum kan se frem til bevillingsophør.

 

Whichever comes first.

 

Så kan man lære af Lex Lomborg, kan man.


Skrevet af slettet bruger 5235 1636 dage siden - Direkte link

Vil du stoppe med den latterlige retorik når det viser sig ikke at ske?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Jeg er forvirret nu - er det det jeg siger, eller måden jeg siger det på, som du et utilfreds med ?

 

Svar udbedes.

 

Det skyldes, at jeg er i tvivl om, hvorvidt DU selv forstår, hvad du spørger mig om.


Skrevet af Hamlet4 1636 dage siden - Direkte link

Ja interessent sætning fra crispy.

 

"Du skal umiddelbart "hold op med at kommentere indlægge, på et tidspunkt i fremtiden, når et udefinerede "det" ikke er sket.

 

Oversættelse må være - Lad være med at stoppe med "latterlig retorik" ??????????????? 


Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Jeg vil såmænd blot vide, om det er min holdning, der ikke må siges højt, eller det er måden, jeg konstruerer sætninger på.

 

Indtil videre gætter jeg det første - "retorik" er nok det mest misbrugte ord i politisk debat, som de færreste fatter hvad egentlig betyder.

 

 


Skrevet af slettet bruger 5235 1636 dage siden - Direkte link

Siden order retorik åbenbart skaber forvirring vil jeg sige det på en anden måde.

 

Det ligger i måden du siger "Christian Mac Ørum Rasmussen kan vist se frem til en fyreseddel." at al den forskning du tror udfordrer klimateori bliver censureret. 

 

Når det viser sig ikke at passe, vil du så stoppe de insinuationer?


Skrevet af Hamlet4 1636 dage siden - Direkte link

Om du forstår ordet "retorik" skal jeg lad gå usagt, men dit indlæg

viser med al tydelighed, at det er et kunstart du ikke mestrer. 


Skrevet af _slettet_bruger_7812 1636 dage siden - Direkte link

latterlig retorik ??? hvornår stopper du dine latterlige affektive udbrud??


Skrevet af Kjeld Flarup 1636 dage siden - Direkte link

Jeg kan ikke se noget i den artikel som taler for at mennesket ikke skulle have en indflydelse på den aktuelle nedgang af arter.

 

Med mindre man da tænker mennsker -> mere CO2 -> klimaændringer -> artsudddøen.

 

Der er bare andre grunde til at menneskets fremgang har betydet fald i andre arter.


Skrevet af Jonas H 1636 dage siden - Direkte link

Massiv fældning af skov for eksempel.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1636 dage siden - Direkte link

Nærmere bestemt regnskov. Det er et uhyggeligt stort problem.


Skrevet af slettet bruger 1099 1636 dage siden - Direkte link

Overfiskning af havene et andet eksempel. Regelretning af naturen et tredje. Mennesker har det i øvrigt med at kalde tingene noget andet, end det det er. Lad os tage biodiversitet. Det er en kompleks størrelse, så lad os se på storkene. Storkene er "forsvundet", siger vi. "Den danske størskebestand er uddød" osv osv. Og så kan man begræde storken, og sikkert få sig selv til at stemme for én eller anden svinedyr miljøplan.

 

Problemet er blot, at det ikke er storken der er uddød eller forsvundet. Vi har bare fjernet de hapitater der gjorde det muligt for storke at opfostre unger. Så de flyver til Litauen eller Østtyskland i stedet, hvor der er masser af vådområder med frøer og fiskeyngel.

 

Jeg mener man skal se på dette med "artsuddøen" i et sådan perspektiv. Hvad er udgangspunktet? Ja, udgangspunktet er, at vi lever i en usædvanlig kold og artsfattig geologisk periode, fordi vi lige har været igennem et par mio år med istider. Antallet af arter SKAL være på et absolut minimum i relation til tidligere epoker - det er meningsløst at tale om masseuddøen af arter, den ER allerede sket. At der er forsvundet nogle dyrearter det sidste hundrede år, og der er kommet et par nye til, det ændrer ikke på det store billede. Når det er sagt, så mener jeg også det er forfærdeligt som især store pattedyr er truet, men de var også truet før. Vi er just på vej ud af mega-tiden, for 10.000 år siden uddøde kæmpedovendyret, nu er andre arter af dovendyr også truet. Big surprise eller solitært menneskets skyld??


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link

Det er da godtnok sørgeligt at se på kommentarene, fra folk, der tror at blot fordi, der står noget i overskriften om "klima" og at noget bliver "udfordret", så må det her straks have implikationer for debatten om den nuværende globale opvarmning.


Er der overhovedet nogen af de herrer (Kbh?), der har bemærket at dette omhandler begivenheder for 440 millioner år siden?

Så vidt jeg er bekendt med, så er det anslået at denne masse-udrydelse strakte sig over ca. 10 millioner år - altså betydeligt længere end tiden siden den industrielle revulotion.
Desuden, så antages det at det var været en kombination af flere faktorer, - hvoraf danske forskere altså har påpeget endnu en: Kontinenters sammensmeltning.
Kan Kbh nævne os hvor det sker i dag med en hastighed, der kan forklare de ændringer vi ser med den hastighed vi ser dem i dag?

Altså: Det tåler ingen sammenligning med den aktuelle klima-debat og hvis man ikke lige havde så travlt med at lufte sin konspirationsteori, så burde man nok have set det.


Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Hvis du magtede at læse mit indlæg med hvad der står - modsat hvad du mener der burde står -, så ville du opdage, at jeg ironiserer over udrensningsen af forskere i klimadebatten snarere end klimadebattens indhold.

 

Læs lige mit indlæg igen. Og træk vejret dybt først.


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link
Og hvis du magtede at læse mit, så ville du opdage at jeg netop påpeger at det absolut intet kan have med klimadebatten at gøre.

Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Jeg prøver igen - for Prins Knud.

 

DU nævner mit navn, i dit spark ud efter folks kommentarer på artiklens videnskabelige indhold.

 

JEG tillader mit at gøre opmærksom på, at jeg slet ikke forholder mig til artiklens videnskabelige indhold, men ironiserer over tendenserne med berufsverbot i klimadebatten. Denne gang med en forsker nævnt i artiklen i Lomborg-rollen, berettiget eller ej.

 

DU påstår nu, at jeg igen har draget sammenhæng mellem artiklens indhold og klimadebatten.

 

Læs venligst hvad jeg skriver eller lad i det mindste være med at påstå, at jeg har misforstået debatten og at jeg skal "nævne" dig nogen som helst videnskabelige fakta eller årsagssammenhænge.

 

Jeg forholder mig udelukkende ironisk til berufsverbottendensen. Alt det andet pladder er mig ligegyldigt, ok ?


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link
Og jeg påpeger stadig blot at det - ironi eller ej - er komplet off-topic.

Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Påpeg du endelig det, alt det du vil.

 

Så længe du im fremtiden lader være med at fortælle mig, hvad jeg mener, og hvad jeg skal svare på.

 

Af hjertet - tak.


Skrevet af _slettet_bruger_1206 1636 dage siden - Direkte link

Diskussionen om antallet af arter på jorden er latterlig. De fleste synes det er forfærdeligt hvis sneleoparden uddør, men er revnende ligeglade med om det lille blinde ormelignende dyr der lever i et hul 7 meter under jorden uddør. Hvad er rationalet bag at det anses for "godt" med en stor artsrigdom?


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link

... at flere arter giver større mulighed for at nogen vil overleve den næste masse-udryddelse: Mono-kulturer er sårbare.

Anyway... det er ihvertfald en af de evolutionsteoretiske begrundelser, men det var nok ikke det du tænkte på. Det er et argument for livets overlevelse som helhed.

Så hvad er begrundelsen for at vi mennesker er interesseret i artsrigdom? Hvorfor kan vi ikke nøjes med hunden, katten, koen, (lørdags)kyllingen og grisen?

Det kan vi ikke fordi vi selvom vi ikke er direkte afhængige af bestemte arter, så er vi afhængige af økosystemer, hvoraf vi ikke forstår de fleste. Vi ved ikke hvad der sker med økosystemerne, hvis bestemte arter uddør, eller hvad der er det kritiske punkt for at et økosystem bryder sammen.
Hvad sker der f.eks. med høsten, hvis der er massedød blandt de nødvendige bestøvende insekter?
Mao. Vi har ingen interesse i at være skyld i pludselig ændringer i økosystemer, som evolutionen ikke kan nå at reagere på.


Skrevet af _slettet_bruger_1206 1636 dage siden - Direkte link

Jeg må indrømme at jeg ikke havde noget bestemt sigte med mit spørgsmål, jeg synes bare ofte der ikke er særlig meget fornuft i diskussionen om artsrigdom da den for det meste handler om søde pelsede dyr. Hvad med Mycobacterium tuberculosis? Skal vi ikke udrydde den, eller i hvert fald søge at begrænse dens udbredelse mest muligt?

 

Men jeg er enig i at monokulturer er meget sårbare.


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link

Det med monokulturer var nu mest for sjov. Skulle der ske nogle udryddelses-events, hvor det fik betydning, så ville vi nok ikke kunne gøre fra eller til alligevel og ville nok være de første der røg.
Heldigvis er det lang tid siden jorden geologisk var udsat for sådan nogen og der går nok lang tid igen. Vi er alt andet lige inde i en stabil periode sammenlignet med 440 millioner år siden.
Pointen var det med økosystemerne.

Mht. Tuberkulose, så er det måske til at overskue hvad konsekvensen er ved udryddelse og om den indgår i vigtige økosystemer. De fleste dele af verden har jo klaret sig fint uden den i lange perioder.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1636 dage siden - Direkte link

Hvad er der galt med vingummibamsen?


Skrevet af _slettet_bruger_64 1636 dage siden - Direkte link

Den mangler kønsorganer.


Skrevet af slettet bruger 6003 1636 dage siden - Direkte link

Det er jo heldigvis ikke vores hovedpine. Mon ikke evolutionen tager sig af den sag ?


Skrevet af _slettet_bruger_64 1636 dage siden - Direkte link

"....hvad der er det kritiske punkt for at et økosystem bryder sammen....."

Vrøvl.

"Det Kritiske Punkt" er noget, som, er opfundet af økoterrorister som f. eks. IPCCs Stephen Schneider til at skræmme befolkningen med.

I øvrigt behøver der ikke være flere end 200 individer i en bestand for, at den kan overleve.

Nyeste forskning tyder endda på, at blot ét par dyr, én hun og én han, kan fremavle en bestand, der bliver genetisk alsidig nok til at blive en sund og ikke-indavlet flok.

Det var på en ø, hvor man havde sat to dyr, og efter en del år blev flokken undersøgt. Den havde - til forskernes undren - stor genetisk variation. 

Desværre har jeg ikke oplysninger om det. Det blev omtalt i en radioudsendelse.
--------

"....Hvad sker der f.eks. med høsten, hvis der er massedød blandt de nødvendige bestøvende insekter?...."

Så klarer vinden bestøvningen. Fravær af i øvrigt fremavlede bier betyder 33% lavere udbytte, samme nedgang som hvis landmændene omlægger til økologisk dyrkning.


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link
Du er biologisk analfabet abel.

Skrevet af _slettet_bruger_64 1636 dage siden - Direkte link

I modsætning til dig, Mogensen, der dels selv har opfundet den dybe tallerken og dels har drevet landbrug i årevis?


Skrevet af Kjeld Flarup 1636 dage siden - Direkte link

Det eneste seriøse argument jeg har hørt er at vi dermed mister en genbank og en masse arter som vi f.eks. kunne udnytte til medicin.


Skrevet af Peter Mogensen 1636 dage siden - Direkte link

Så må vi jo også definere "seriøse".

 

Jeg lever nok med at Dodo'en ikke er her mere, men det ville da alt andet lige være en fattigere verden, hvis vores børn skulle vokse op uden alle de dyr vi selv har kendt fra vi var børn. Personligt synes jeg ihvertfald det er mere spændende at se animal planet end at køre forbi en flok køer.

 

Men ja - det er et "blødt" argument. Gør det det forkert?


Skrevet af Kjeld Flarup 1636 dage siden - Direkte link

Nu du nævner køer.

 

Jeg synes det er synd at mine børn næppe kommer til at se en jersey ko, eller en god gammel dansk rød ko.

 

Men de eksisterer jo stadigt og det gør 99,9% af de dyr du kendte fra du var barn.


Skrevet af _slettet_bruger_1206 1636 dage siden - Direkte link

Jeg synes det er fint at med bløde argumenter sålænge man erkender at de er det. Personligt foretrækker jeg også at leve i en verden med en høj diversitet af arter, leveformer, økosystemer osv.


Skrevet af Juul 1636 dage siden - Direkte link

Klimaprinsesserne vil ikke have, at deres dogmatik bliver udfordret! Så hold venligst op. CO2 (og lidt nisser) er skyld i global opvarmning. Og måske global nedkøling (du ved, de der atomvintre, vi har haft for nylig).


Skrevet af slettet bruger 5235 1636 dage siden - Direkte link

Jeg tror du drømmer hvad den her artikel betyder...

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Videnskab

2
11
13
10
6
10
22
6
5
10
7
7
9
17
3
2
8
35
7
15

- Annonce -


Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -