Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

32

Skrevet af roehakker 1580 dage siden - Direkte link

Allerførst jeg er ikke læge , men at der er opfundet en ny sygdom der hedder multisyge drejer sig måske ligeså meget om at kradse skattekroner ind til højtbetalte speciallæger , der er ikke noget at sige til at sundhedssektoren halter bagud med alle disse nye sygdomme man opfinder .


Skrevet af Klaus K 1580 dage siden - Direkte link

alle disse nye sygdomme man opfinder 

Netop. Men "opfinder" sygdomme - men de eksisterer ikke. Der skal åbenbart ikke-læger til for at gennemskue dette, roehakker. Eller ... ?


Skrevet af Helle 1580 dage siden - Direkte link

Før I får hidset jer så meget op, så husk, at tingene tit hænger sammen. F.eks. har folk med diabetes typisk noget med hjertet også, folk med bindevævslidelser har typisk også flere, fordi immunforsvaret angriber flere dele af kroppen samtidig etc. Det giver god mening, at man har et helhedsorienteret syn på patienten, i stedet for at vedkommende render til 17 forskellige steder, der ikke taler sammen, som det ofte er tilfældet i dag.

 

Dog lyder det vildt, at der er tale om 1/3 af alle danskere. Der må simpelthen være tale om livsstilssygdomme for manges vedkommende, ellers giver det jo ingen mening.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af _slettet_bruger_64 1580 dage siden - Direkte link

Der er ingen grund til at hidse sig op.

Det her er så gigantisk i sig selv, at lidt ophidseri hverken gør fra eller til!

Der er tale om en hel nation på krykker, i invalidevogne, med rollatorer, i sygetransporter og ambulancer på vej til lighusene.

Udviklings- og Ekspansionsafdelingen i Det Pasnings Industrielle Kompleks kunne ikke selv have opfundet noget større.

 

X-Faktor og Det Europæiske Melodi Grand Prix kan gå hjem og vugge!

 

Døden og det, der går forud, er Mega-Star!


Skrevet af Tommy Jensen 1580 dage siden - Direkte link

Derudover så gør de fleste af disse sygdomme jo ikke den store skade -- jeg har fx både astma og græsallergi, men derfor kan jeg jo sagtens arbejde. Det ville så være smartests hvis jeg ikke blev ansvarlig for at klippe grænsplaner, og det gjorde jeg så ikke.


Skrevet af Byggemand Bob 1580 dage siden - Direkte link

Alle er syge i Danmark - ligesom alle er krimminelle... sådan er samfundet og normerne skruet sammen og sådan holdes vi alle i snor.


Skrevet af Carsten West 1580 dage siden - Direkte link

Når der er en efterspørgsel efter diagnoser, så er der også et udbud.

 

...og omvendt!

 

En diagnose er billetten til mange gode oplevelser. Penge, medlidenhed, overspringshandlinger, fritid - og selvfølgelig den alvorlige del af billedet - chance for helbredelse. Hvis man altså er syg.

 

Diagnosen skelner ikke mellem motiverne.

 

Ligesom alle høvdinge vil have så mange indianere som muligt, vil interessegrupperne have så mange diagnoser som muligt - selvom de formålsmæssigt er sat til at fjerne dem - fordi der følger medlemmer, penge og forsørgelsesgrundlag til medarbejderne med flere diagnoser.

 

Det samme gælder behandlingssystemet.


Systemet arbejder sig selv op i en spiral uden ende. Alle er interesseret i flere diagnoser - undtagen skatteyderne - men det er umuligt at identificere synderne.

Et godt eksempel er Polioforeningen, der oplevede den katastrofe, at sygdommen med et slag blev udryddet. Straks ændrede man navn og formål til PTU - Polio-, Trafik- og Ulykkesramte. På de to sidste områder var der god vækst. Man kan altid finde en ledig platform for at øge antallet af diagnoser. Markedet er enormt.Skrevet af Klaus K 1580 dage siden - Direkte link

Du vil vel ikke hævde, at folk efterspørger fx. en kræft diagnose? ;)

Dem, der efterspørger diagnoserne er jo næsten aldrig patienterne selv. Det er derimod medicinal- og behandlingsindustrien - i.e. dem, der lever af at "behandle". Og det foregår jo med staten som velvillig partner - på skatteydernes regning, naturligvis.

Patientorganisationer som Kræftens Bekæmpelse spiller en vigtig rolle. De skal piske flere folk i behandling, uanset om de er syge eller ej - og man må sige, de gør det godt: 

Kræftens Bekæmpelse får tæsk igen: De øger forekomsten af kræft

Var der nogen, der sagde sygdomsfabrikken?


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1580 dage siden - Direkte link

Dem, der efterspørger diagnoserne er jo næsten aldrig patienterne selv. 

Der tager du fejl, Klaus. Der er masser af mennesker, som efterspørger diagnoser med lys og lygte. F.eks. kandidater til førtidspension, for hvem diagnosen giver adgang til en givtig, livsvarig og offentlig ydelse, som giver en levestandard, der langt overstiger de laveste arbejdsindkomstmodtageres, og som endda kan suppleres med ekstra arbejdsindkomst. Forældre, som har svært ved at opdrage egne børn, og for hvem selve diagnosen er en lise, som kan tjene til forklaring og ansvarsfraskrivelse overfor omverdenen.

 

Men du har ret i din kritik af behandlingssystemet.

 

Forholdet mellem klienter, behandlere og medicinalindustrien er symbiotisk. 


Skrevet af Klaus K 1580 dage siden - Direkte link

Det er sandt, men det er stadig et mindretal, der "ønsker" en diagnose og fokus på disse mennesker er også forkert.

For selv om vi begge finder det moralsk forkasteligt at ligge andre til byrde, så er de folk (som her på 180g så charmerende omtales som "iglerne") jo blot gidsler. Staten "hooker" dem med en diagnose i den hensigt at have kontrol med dem.

Og medicinalindustrien opfinder de diagnoser, som muliggør deres livslange medicinforbrug = sugerøret ned i statskassen. Til glæde for hvem? Iglerne? Nej! For industrien, selvfølgelig.

De egentlige skurke er dem, der har skabt systemet og profiterer på at gøre folk syge: Staten & medicinalindustrien. De har bildt offentligheden ind, at en bestemt adfærd, fx. ADHD og depression = sygdomme, som nødvendiggør medicin.

Dette er en kæmpe løgn og dybest set en kapitalforbrydelse mod menneskeheden. Man sygeliggør folk for kontrol & højere indtjening.

Og du kan dæleme ikke bilde nogen ind, at folk "efterspørger diagnoser" på alvorlige sygdomme som kræft ... ! Kræft øges til din orientering helt bevidst af industrien ved hjælp af "gode" organisationer som fx. Kræftens Bekæmpelse.


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1580 dage siden - Direkte link

Det er sandt, men det er stadig et mindretal, der "ønsker" en diagnose og fokus på disse mennesker er også forkert. 

Jeg er lodret uenig i, at vi ikke skal have voldsom fokus på disse mennesker og deres diagnoser. Hvis man alene ser på udviklingen i antallet af passivt forsørgede med alvorlige diagnoser (førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2+) og unge med ADHD-lignende diagnoser, så er tallene simpelthen alarmerende. Der er faktisk tale om en veritabel epidemi. Det er stærkt bemærkelsesværdigt, at udviklingen ikke påkalder sig større opmærksomhed, når man tænker på det hysteri, f.eks. nogle få frosne, inficerede hindbær fra Polen kan foranledige i offentligheden.

For selv om vi begge finder det moralsk forkasteligt at ligge andre til byrde, så er de folk (som her på 180g så charmerende omtales som "iglerne") jo blot gidsler

Nu bruger alle 180graders brugere jo langtfra betegnelsen. Jeg gør ikke. Jeg synes faktisk, den er unødvendig grov, men vi har alle hver vores måde at udtrykke os på, og der er efter min mening rigtigt mange af Juuls artikler, som tager fat i nogle helt reelle og alvorlige problemer. Ikke at lytte til andre, selv om de udtrykker sig anderledes, end man selv ville gøre, er efter min mening meget uliberalt.

 

Jeg anerkender naturligvis fuldt ud, at der findes førtidspensionister, som er syge og uarbejdsdygtige, og som vi derfor som samfund skal tage os af.

 

At fratage personer, som uretmæssigt får tildelt førtidspension, for personligt ansvar ved at påklistre betegnelsen gidsel er også forkert, uden at jeg af den grund vil reducere socialrådgivernes, lægernes, medicinalindustriens eller andre professionelles ansvar.

 

Det eneste, der efter min mening vil løse problemerne omkring tilstrømningen mod passiv forsørgelse, er, at det skal kunne betale sig at udføre lavtlønnet arbejde. Det synes jeg også er det moralsk rigtigste. Hvorfor skal rengøringskonen eller kassedamen have ringere levevilkår end socialhjælpsmodtageren?

Og du kan dæleme ikke bilde nogen ind, at folk "efterspørger diagnoser" på alvorlige sygdomme som kræft ... !

Det forsøgte jeg nu heller ikke på. Jeg modsatte mig bare din tidligere udtagelse om, at det jo næsten aldrig er patienterne, der efterspørger diagnosen.

 

Men når du nu tager spørgsmålet op igen, vil jeg faktisk bilde dig ind, at der findes patienter, som efterspørger en diagnose eller afklaring, om du vil. Også selv om det skulle indebære en veritabel dødsdom i form af en alvorlig og uhelbredelig kræftdiagnose. Jeg ved det, for jeg kendte faktisk personligt et menneske, som stod mig meget nært, og som netop gjorde det og sidenhen døde af kræft. Selvfølgelig havde vedkommende undervejs nok et fortvivlet håb om en bedre prognose, men når man hurtigt taber 20-30% af sin kropsvægt, så regner de fleste nok instinktivt ud, at det er alvor.

 

Mht. screeninger har det længe været kendt i epidemiologien, at de ikke nødvendigvis er et gode. Se f.eks. wikipedias udmærkede artikel desangående her


Skrevet af Klaus K 1580 dage siden - Direkte link

Det eneste, der efter min mening vil løse problemerne omkring tilstrømningen mod passiv forsørgelse, er, at det skal kunne betale sig at udføre lavtlønnet arbejde.

Det er da ikke sikkert. Hvad hjælper det fx. nu, hvor der er masser af arbejdsløse? Giv mig en grund til at jeg skulle hyre nogen af dem, blot fordi der kom endnu flere. Du taler teori og ikke praksis.

Årsagen til tilstrømingen i fx. førtidspensioner er stigningen i nye sygdomme. Og dette problem kan ikke løses uden et opgør imod medicinalindustrien.

Løsningen er at gå tilbage til den tid, hvor man nøjedes med at definere rigtige sygdomme som sygdomme - og ikke som nu, hvor man også definerer adfærd, generthed & dårligt humør som sygdomme - fx. ADHD, depression, bipolar osv. Disse er simpelthen ikke sygdomme ... !

Dette er selve kerneproblemet - opfindelsen af nye sygdomme, som ikke er sygdomme. Det er en markedsstrategi, som den multinationale medicinalindustri har iværksat i velfærdsstaterne med henblik på at sælge flere drugs.

Man betaler simpelthen læger og akademikere til at opfinde nye sygdomme, som man får andre læger til at anbefale medicinering imod - samtidig med at man lobbyer staterne til at betale for "medicinen" over skatterne. Undertiden lykkes det endda at få myndighederne til at foretage tvangsmedicinering.

Det er en strategi for at stikke sugerøret dybere i statskasserne - og den kan ikke kan undgås, sålænge offentligheden blindt accepterer, at medicinalindustrien har frit spil til at producere stadig flere sygdomme - og stadig flere syge mennesker. Til skade for statsbudgettet.

Årsagen til at folk accepterer dette, er deres tro på, at medicinalindustrien er "god" - den "hjælper" jo folk. Pjat. Medicinalindustrien skal som alle andre industrier tjene penge til deres investorer. Derfor udvider de markedet og kundekredsen til også at omfatte raske personer - på statens regning.

Her er problemet ...


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1580 dage siden - Direkte link

Det er da ikke sikkert. Hvad hjælper det fx. nu, hvor der er masser af arbejdsløse? Giv mig en grund til at jeg skulle hyre nogen af dem, blot fordi der kom endnu flere. Du taler teori og ikke praksis.

Øhh, nej, arbejdsløsheden eksisterer kun, fordi mennesker forlanger en for høj løn for den arbejdskraft, de udbyder. Ved at ansætte dem vil arbejdsgiveren med andre ord tabe penge. Med færre folk på overførselsindkomster og færre offentligt ansatte kan vi nedsætte skatterne betragteligt og fjerne afgifterne, hvilket igen vil reducere leveomkostningerne meget og relativt mest for de lavestlønnede. Det vil endvidere øge opsparingen af kapital, hvilket igen vil betyde flere arbejdspladser og større velstand. Men det kræver et paradigmeskifte.

 

Derudover er jeg enig med dig i, at det selvfølgelig ikke løser alle problemer, og at vi også bør kigge på de psykiske diagnoser, som behandlingskomplekset er så vilde med at fremkomme med. Men jeg vil også hævde, at en del af forklaringen på, at folk søger disse diagnoser, netop er, at mange mennesker, som ikke er så bogligt orienterede, simpelthen føler sig overflødiggjorte og utilstrækkelige. Livet forekommer meningsløst. Det er noget forbandet svineri. Vi skal have gjort det mindst lige så attraktivt igen at skure gulve som at rehabilitere mishandlede kæledyr!


Skrevet af Klaus K 1580 dage siden - Direkte link

Jeg ønsker ikke en lang off-topic debat om arbejdsmarked, vil blot sige at grunden til den aktuelle arbejdsløshed ikke er høje lønninger, men derimod nul efterspørgsel og statens overregulering af små virksomheder.

Vi er i en negativ økonomisk spiral. Denne skyldes, at staten lægger aktivt låg på efterspørgslen med stupide afgifter og stive regler & forbud. Dette får virksomhedsejere til at skalere ned & fyre folk.

Jeg er helt enig i dit sidste afsnit. Men man kommer ikke udenom et opgør med medicinalindustrien pga problemerne beskrevet her. Denne industri forårsager et langt større dræn i statens udgifter end nogen anden - inkl. vindmølleindustrien.


Skrevet af Michael Nybye 1580 dage siden - Direkte link

"men det er umuligt at identificere synderne"

 

Præcis!  Ligesom det er umuligt at gennemskue lønninger og andre ydelser i det off. system

Eller vores SKAT , der er gjort bevidst mere eller mindre uigennemskuelig


Skrevet af kaarelind 1580 dage siden - Direkte link

En meget vigtig for fremtiden, i mine øjne, bliver at få ændret arbejdsmakedet og skattesystemet så mange af dem der er udenfor arbejdsmarkedet i dag kommer i arbejde.

 

Hvis bare en tredjedel af dem der er udenfor nu kan komme i halvtidsbeskæftigelse, svarer dette til 250000 fuldtidsbeskæftigede.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Videnskab

12
10
6
10
22
6
5
10
7
7
9
17
3
2
8
35
7
15
58
13

- Annonce -


Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -