Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

35

+1 Skrevet af RonPaulist 1636 dage siden - Direkte link

Den forening er endt med at skabe konflikter allevegne. 

 

De skulle stikke piben ind og koncentrere sig om at gå nye veje i deres påståede mission.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

De prøver bla. at fortælle rygerne at rygning er usundt, men det er der jo nogle rygere som ikke ønsker at høre.

 

Og derfor går de på KB så snart at de åbner munden.

 

Men det hjælper nok ikke rygerne så meget som de ønsker at det ville gøre.

Men det må rygerne jo selv om.

Det er bare spild af tid.


+1 Skrevet af Niklas H 1636 dage siden - Direkte link

...og jeg der troede at indlægget handlede om brystkræft. Tsk tsk.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Det gør det også, men med et "skjult" agenda.

 

KK skriver ikke om noget, hvis han ikke kan tilsvine KB, WHO, eller Medicinalindustrien, da han mener at det er dem som har tager "sutten" fra ham.

 

Tror du at KK skriver det, for at oplyse kvinderne om farligheden ?

Så er du sku naive


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig finder man flere tilfælde af kræft når man begynder at kigge efter det. 

Det rette spørgsmål er; dør flere eller færre af kræft efter man er blevet bedre til at finde det tidligt? Og her er svaret jo, at færre død, ikke sandt? Og at en del af det sandsynligvis skyldes, at man finder cancer tidligere, ikke sandt?

Min sympati for Kræftens Bekæmpelse er ikke-eksisterende efter de har ændret sig fra at være en forening med ædle mål til en holdnings-organisation, som ønsker at blande sig i folks liv og agere formyndere. 


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

@ Frihed: Der er ingen fordele ved at "finde cancer tidligere", som du forestiller dig. Årsagen til dette er, at man ved disse screeninger finder så mange tilfælde, der aldrig ville udvikle sig til "rigtig" kræft = kvinderne var aldrig blevet syge, hvis de ikke var blevet screenet.

Do the math: Der er før screeningerne ca. 4.000 kræfttilfælde årligt. Man screener herefter obligatorisk og finder derved næsten 2.000 ekstra tilfælde årligt, hvoraf måske op til 1.000 aldrig ville have vist sig i kvindernes liv.

De opereres imidlertid alligevel og indgår dermed i overlevelsesberegningen. Men det er jo falsk, for disse kvinder havde jo netop ikke kræft, og var derfor overlevet under alle omstændigheder - med eller uden operation. Som det fremgår af artiklen:

"Netop fordi nogle af disse forandringer i brystet aldrig ville give symptomer i kvindens levetid, vil man se, at overlevelsen for disse patienter er 100 procent. Men det har jo intet at gøre med, at man diagnosticerer dem tidligere. Den overlevelse ville de have fået uanset hvad, så når man tager dem med i statistikken over overlevende, får man et forvrænget billede," påpeger John Brodersen.

Når man opererer raske patienter, er det jo ingen kunst at få dødeligheden til at falde. Troen på, at man reducerer dødsfald med "tidlige fund" er falsk - et argument af den type, der ofte fremsættes, fordi det på overfladen virker sandsynligt.

Men screeningsprogrammet er blot en markedsføringsstrategi for industrien - en metode til at skaffe flere kunder i butikken: Flere patienter, der skal behandles - nu også blandt de raske. Det er utroligt så ubesværet, medicinalindustrien kan binde offentligheden historier på ærmet ... og statskassen betaler hver gang.

Og: Screeningsprogrammet er, som nogen ved, ikke den eneste markedsføringsstrategi, medicinalindustrien har fået ophøjet til national lov - en anden er rygeloven. Begge dele med stor hjælp fra Kræftens Bekæmpelse. Hvem bestemmer egentlig i Danmark ... ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Jeg er med på, at der kan være problemer med screeninger. 

Bemærk, at jeg ikke skriver overlevelsesprocent, for der har du ret, at det tal bliver misvisende, hvis man gør som du eksemplificerer. Jeg skriver, at man skal se på, om færre dør, korrigeret for eventuelle fremskridt i behandlingsmetoder.

Så vidt jeg kan se her http://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer_screening redder brystcancer-screening rent faktisk nogle kvinders liv. Ulemperne er også til at få øje på. Det er virkelig svært at gøre op, om det kan "betale sig" og hvem skal bestemme det?

Jeg hælder til, at det må være frivilligt om man vil lade sig screene og hvad man vil gøre med den information man eventuelt får ud af det. 


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Det er frivilligt. Men mange kvinder lader sig jo skræmme til at blive screenet, når sundhedsmyndighederne skriver til dem, at der er bestilt tid til deres personlige screening.

Mange kvinder gør jo, hvad der bliver sagt - så længe det ikke bliver sagt af deres mand ;) Jeg synes, de skulle tage cuet fra Peter Gøtzsche. Han er måske den, der ved mest på dette område i verden. Når han siger, kvinderne skal undgå screening, er det jo ikke for sjov.

Jeg finder det absurd at screene raske mennesker. Det er at bede om at få mere sygdom. Alene nocebo-effekten af screeningsprogrammet må være enorm. Det er at fortælle kvinderne, at de ikke selv kan finde ud af, om der er noget galt med dem.

De bliver jo bildt ind, at brystkræft er en 100% vilkårlig dræber, der kan ramme enhver, der når en bestemt statistisk risikoalder ... hvilken effekt har det på dem, tror du?

Du overser også business-elementet: Du kan være 100% sikker på, at industrien ikke bruger mia $ på at igangsætte research, lobbying og gennemførelse af disse screeninger, hvis ikke det var fordi de vidste, det gav pay-off i sidste ende. De ved da, at det fører til overbehandling - ellers ville de jo ikke gøre det. De er jo ikke idioter.

Screeningsprogrammet er en simpel markedssstrategi med den hensigt at øge "kunde-kartoteket", så det også kommer til at omfatte raske kvinder.


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Du har ret, og jeg er klar over, at det er frivilligt, men det jeg mente var, at det i højere grad skulle være et tilvalg, baseret på uvildigt informationsmateriale, end noget man får "besked på".

Jeg er klar over, at der er interessenter, som har interesse i at udvide kundegruppen. Noget som man dog kan argumentere for, at offentligt finansierede sundhedssystemer vil modarbejde, da det øger udgifterne. Jeg har imidlertid ikke det store problem med, at det er business for nogle virksomheder, hvis det har en signifikant effekt, øger livskvaliten for mennesker og eller redder liv. Det redder liv, især for de ældste, men medfører også gener, omkostninger etc. for en del mennesker. Og hvordan afvejer man så det? Det er ærligt talt ikke så let. Hvordan opvejer man det at redde livet for en person men samtidig give frygt, utryghed, fejldiagnosticeringer og unødige operative indgreb på et antal andre mennesker?

Jeg kan ikke se hvem der skal afgøre det andre end individer selv. Det er et af problemerne ved frihed - vi har ikke fuld information og ved ikke hvad der er det rigtige at gøre. Men vi er alligevel de nærmeste - og eneste - til at beslutte det, selvom det er svært. Derfor kan det også være, at screenings-kampagner grundlæggende er forkerte. Man søger at påvirke folk til en bestemt adfærd og det er forståeligt, at folk vil have tendens til at gøre som myndighederne anbefaler.


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Hele den "fornuftige" ide om at forebygge i stedet for at helbrede er meget tvivlsom. Årsagen er, at så snart man begynder at fokusere på risikoen for at blive syg, så er der mange flere, der bliver syge.

Det skyldes nocebo-effekten. Og her kommer så problemet - for det er jo netop medicinalindustriens mål: Flere syge = flere kunder.

Det er derfor, det er vigtigt at oplyse folket - ikke om hvad de kan blive syge af - men om at hvis de lytter for meget til sundhedsrådene, så bliver de sgu syge!

Min muntre ven & kollega, Johnny Madsen sagde engang: "Jeg er stærk tilhænger af frihed og liberalisme. Men når det gælder medicinalindustrien, er jeg glødende socialist!" :)

Medicinalindustrien er ikke en legitim business som andre industrier, der leverer udbud til almen glæde og gavn for at indfri kundernes frivillige efterspørgsel. Medicinalindustrien bidrager ikke som andre industrier til "the spice of life".

Den er et suspekt megakartel, som manipulerer med medier & offentlighed via deres magt over "den videnskabelige evidens" - dvs. deres ejerskab over den medicinske litteratur - og via deres økonomiske indflydelse på mange akademikere, eksperter, læger & organisationer som Kræftens Bekæmpelse.

Jeg har slet ikke den tillid til medicinalindustriens produkter, som du har. Jeg siger som Dr. Oliver Wendell Holmes, Professor of Medicine at Harvard:

I firmly believe that if the whole materia medica could be sunk to the bottom of the sea, it would be all the better for mankind and all the worse for the fishes.

- fra The Drug Story, Morris A. Bealle, 1976


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Efter hvad jeg har forstået, så går du ind for frihed. Men du har åbenbart noget imod at folk tager imod et tilbud om at blive efterset. Man må stadigt selv bestemme om man vil tage imod behandling, efter denne undersøgelse. Eller om man vil havde en undersøgelse et andet sted.

 

Og omkring forbyggelse, så må du jo gerne beholde dine fordomme om at helbredelse er bedre end forbyggelse. Hold det til dine egne tænder og rusten på din bil, og se om det holder.

 

Folk bliver mere syge, når man sætter focus på det.

Sådan var det med musseskader, ja, men der var også mange der led af dem. Men før var det jo ikke en godkendt sygdom. Lad os se med piskesmeld om den også kommer med og så se hvor mange der pludseligt har piskesmeld, måske alle dem som har det, men ikke har fået sygdommen godkendt - endnu.

 

Ja, folk vil sygliggøres, så har de en årsag til at de er som de er.

Men mange er virkeligt syge, dem er du med til at de ikke vil søge læge.

 

Der er stadigt ingen der tvinger folk til at tage medicin.

Så derfor er det folks frie valg om de vil spise medicin.

På samme måde som du selv kan vælge om du vil ryge eller ej.

(altså lige med undtahelse af de hensynsløse rygere som ikke vil vise hensyn til andre)

 

Du prøver at bestemme om andre skal tage medicin.

Men var det ikke tobaksindustrien som ønskede at gøre alle nikotinafhængige ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Jeg er meget kritisk hvad angår forebyggelse for det er typisk kodeord for formynderi og om folk/staten, der vil blande sig i ting som ikke angår dem. Men at diagnosticere og behandle sygdom er da noget helt andet, Klaus?

Der er gode grunde til at være skeptiske overfor medicinalindustrien. Men det er simpelthen noget vrøvl, at de ikke (også) bidrager med produkter af reel og stor værdi for mennesker. Det lyder som om du trods din ikke unge alder aldrig har oplevet alvorlig sygdom eller bare alvorlig smerte. Hvis man er i smerter er man meget taknemlig for, at der findes effektive smertestillende midler. Tidligere døde og led mennesker af simple sygdomme og infektioner, som kan kureres eller behandles med medicin fordi der er efterspørgsel og et marked for medicin, hvilket skaber incitament for virksomheder til at udvikle og forbedre denne medicin . Det er indlysende "spice of life" og af stor nytteværdi for mennesker. Kan der så være problemer med industrien og ikke mindst det massive "offentligt-private" samarbejde som foregår i denne stærkt regulerede industri? Ja! Men dertil at afvise nytten af medicin er altså for langt ude, Klaus.


+1 Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Undlad venligst at lægge mig ord i munden. Jeg taler om de store spillere i medicinalkartellet i den moderne industri - ikke om alle de fremskridt, lægevidenskaben har gjort siden det græske demokrati.

Der findes naturligvis effektive drugs, som er til gavn for folk - men de er få og opfundet for mange år siden. Meget medicin som virkelig gavner - naturmedicin fx. - holdes desværre ude af markedet af kartellet til fordel for deres egne kemiske produkter, som i 80% af tilfældene enten er uvirksomme eller direkte skadelige.

Grunden til at folk i dag ikke dør af infektioner, er ikke medicin men bl.a. opfindelser som røntgen og bedre viden om ernæring, rent vand, hygiejne samt fx. viden om, at insekter kan sprede sygdomme. Læs om lægevidenskabens historie her - om forskellige medicintyper her.

Nuitidens medicinalindustri daterer sig tilbage til 1860 i USA, hvor kvaksalveren Rockefeller den ældre - far til JD Rockefeller - begyndte at sælge små flasker med petroleum som en kur mod kræft:

"Old Bill" Rockefeller opened up a new field for himself. He called his bottled petroleum "Nujol" (meaning new oil) and sold it to those who had cancer and those whom he could make fear they would have it.

Som det fremgår er der ikke meget ændret siden. Industrien sælger i høj grad stadig skadelige kemiske produkter til folk, som de med skræmmekampagner kan bilde ind har brug for produkterne.

På grund af de enorme profitter, der er i medicin, er medicinalkartellet stenrigt og har dermed kunnet sætte sig på de regulerende myndigheder og på medierne, som sikrer at intet kommer i vejen for deres fortsatte indtjening. Det er en korrupt og pengestærk industri, som har magt til at få gennemført love og starte krige rundt om i verden.


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Jeg har ingen intention om at lægge dig ord i munden og beklager, hvis det fremstod sådan.

Medicinalindustrien gør fremskridt hele tiden, det passer altså ikke, at det kun er medicin opfundet for mange år siden som er effektive. Der er fantastisk mange mennesker som har stor effekt på rigtige og alvorlige sygdomme og lidelser af ny medicin. Om det er nogle af de nye biologiske midler eller den medicin som har gjort, at folk i vores del af verden stort set ikke dør af AIDS og lignende.

Jeg er enig i, at det er et gigantisk problem, at medicin som der ikke via patent-monopoler kan tjenes styrtene på bliver holdt ude af markedet, bl.a. via det rædselsfulde "samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder", som lugter af fascisme eller i det mindste af cronykapitalisme. Hvad angår naturmedicin, så er der virkelig stor risiko og mange eksempler på "snake oil". Men det vigtigste for mig er, at folk skal være frie til at bruge de midler de har lyst. Eksempelvis er der efter sigende utroligt mange som har stor glæde af selvmedicinering med cannabis til mange forskellige lidelser og med færre bivirkninger end medicinalbranchens tilbud. Men her er det offentlige sammen med medicinalbranchen stærkt imod en liberalisering, og det er helt utåleligt. "Naturmedicin" er dog ikke som udgangspunkt nødvendigvis mindre skadeligt eller mindre farligt end kunstigt frembragte midler. Tværtimod kan de kunstigt frembragte midler være mere sikre og med færre bivirkninger. Men bestemt ikke altid, og derfor bør målet være; det må folk selv 100% bestemme hvad de vil indtage f.eks. pga. helbredsproblemer. Problemet er, at det lægger et kæmpe ansvar over på individet, og skaber masser af muligheder for at bilde folk alt muligt ind og sælge dem "snake oil". Det er et problem, men i mine øjne et langt mindre problem end at folk fratages det frie valg og friheden til selv at bestemme hvad de vil indtage.

Angående infektioner, så handler det ikke kun om hygiejne, men også opfindelsen af antibiotika etc. Apropos, så er lige netop hygiejne og den slags nok den eneste form for forebyggelse jeg kan acceptere og støtte. 


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Politisk er vi jo helt enige - Men det er simpelthen ikke sandt, at medicinalindustrien gør fremskridt hele tiden. Tværtimod sender de den samme skadelige medicin på markedet igen og igen med få ændringer - ofte som kur mod nye sygdomme.

Denne industri er langt dygtigere til at opfinde nye sygdomme til deres eksisterende drugs - end til at opfinde nye drugs mod eksisterende sygdomme.

Se det 50 år lange synderegister fra bare ét selskab, Johnson & Johnson - ejerne af Nicorette-licensen - indsamlet og offentliggjort af syv whistleblowere, der har arbejdet for dem.

De fleste lægelige kritikere er enige om, at 80% af al medicin kan tages af markedet i morgen - og at effekten af dette vil være en forbedring af befolkningernes sundhed. Men de udvider konstant markedet ved at sygeliggøre raske folk og drugge dem.

Dette gælder især industriens sejrsmarch ind på det mentale område, hvor man i tæt samarbejde med det offentlige har haft succes med at bygge en mega-business op, som slet og ret ødelægger patienterne.

Sygdommene opfindes ofte ud af den blå luft, som fx. ADHD og alle de psykiske diagnoser. Og det er jo nemt at påstå, at de skader medicinen er årsag til, i virkeligheden er skabt af den påståede sygdom. Det kan der altid skabes tvivl om - fordi:

Industrien sidder på hele den medicinske litteratur - evidensen. De skaber deres egen evidens, som det passer dem - og de betaler læger, myndigheder og aktivistiske foreninger som KB svimlende beløb for at få dem til at advokere for nøjagtig de love, de ønsker:

Rygeforbud - højere afgifter -  screeninger - tvangsmedicinering mod sygdomme, der ikke eksisterer ... you name it. Denne industri bestemmer hvilke love & indgreb, borgerne udsættes for.

Nogle politikere - de mere ærlige af dem - er begyndt at sige fra. Men hvad skal de gøre, hvis hele administrationen og alle eksperterne også er lobbyet til submission? Inkl. deres egne politiske partier?

Og du har helt ret - det mest bekymrende er deres tætte samarbejde med myndighederne. Der er tale om et merge mellem big government & big business - ligesom i ca. 1925 i Tyskland, hvor medicinal- og kemikartellet I.G.Farben giftede sig med den tyske regering. Bemærk, at ægteskabet fortsatte under Hitler:

During the planning of the invasion of Czechoslovakia and Poland, IG Farben cooperated closely with Nazi officials and directed which chemical plants should be secured and delivered to IG Farben.

Myndighedernes store interesse for at indgå ægteskab med medicinalindustrien er forklaret af G. Edward Griffin her - denne industri åbner en massiv mulighed for myndighedernes kontrol med borgerne - især dissidenter.

Derfor er det ekstremt vigtigt at forstå disse sammenhænge. Ikke mindst for personer, der går under navnet "Frihed" ... ;)


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Det er meget muligt, at medicinalindustrien sender den samme medicin på markedet igen og igen med få ændringer. Samtidig finder man ud af - og prøver at finde ud af - om samme medikament kan bruges til flere ting. Som f.eks. Novos nye Victoza, som virker mod diabetes, men også kan bruges til folk som har svært ved at tabe sig. Hvis folk ønsker at bruge dette medikament til at tabe sig med og føler at de får en værdi og benefit ud af det, så mener jeg de skal være frie til at gøre det.

Men jeg har nu også ret i, at man gør fremskridt og opfinder ny medicin som kan afhjælpe eller kurere sygdomme man ikke kunne afhjælpe eller kurere før eller at man kan gøre det med færre bivirkninger eller med større effekt. Så er det utvivlsomt også sandt, at de også gør alt det du siger de gør.  

Angående medicin til psykiske lidelser, så kan jeg godt følge dig. Den ældre herre på YouTube-videoen har også nogle pointer og hvorvidt ADHD vitterlig er en "sygdom" vil jeg også stille spørgsmålstegn ved. Det er måske nærmere "en lidelse". Hvis folk kan afhjælpe noget som de opfatter som problemer, f.eks. med "lykkepiller" som mange eftersignende synes de har stor nytte af, så vil jeg ikke stille mig til dommer over det, selvom der er en del der tyder på, at mange der får medicinen ikke har de ubalancer i hjernen som medikamenterne går ind og påvirker. Det er muligvis placebo-effekt for nogle og det er jo noget mærkeligt noget.

Men disse ting hænger i høj grad også sammen med en kulturel udvikling, hvor normalitetsbegrebet indsnævres og hvor vi forventer at alle fungerer "normalt" og "optimalt", og hvis man kan opnå det med medicin, så er man villig til det. Det kan man have lange filosofiske diskussioner om og problematisere med god grund. Inklusive, at denne udvikling understøttes af de brancher som kan tjene penge på den udvikling.

Det er en fantastisk kompleks verden vi skal navigere i. Det er jo det argument formynderne og frihedsmodstander-politikere bruger for at sige; "jamen så bliver vi nødt til at tage ansvar for folk, for vi ved bedre og folk kan ikke overskue den komplicerede virkelighed". Det mener jeg er en rædselsfuld og farlig udvikling. Endvidere en udvikling som disse stærke interessegrupper nok skal udnytte til at få indrettet formynderiet så de kan profittere; cronykapitalisme/fascisme.

Jeg mener derfor ikke, at medicinalbranchen ikke skal kritiseres, for de er en del af problemet. Men det helt store problem er staten som lovgiver og umynddigør folk og fratager dem det frie valg, også til at indtage den medicin man måtte ønske uden at staten blander sig.


+1 Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Det er jo også noget pjat. Verden er aldeles ikke mere kompliceret end i 50'erne, hvor jeg blev født. Den er tværtimod blevet enklere og en hel del dummere. Medierne, politikerne og den politiske korrekthed afspejler dette.

Staten og de største virksomheder er blevet markant stærkere, og mange mennesker er blevet bange for alting. Dvs. bange for alt andet end det, de bør være bange for: Tabet af deres rettigheder & frihed.

Det er i sandhed blevet en hønsegård. Og nu vil Novo bruge Victoza imod fedme ... Fedme? Men fedme er jo ingen sygdom! Ligesom depression & ADHD heller ikke er det.

Det ser ud til, at staten & medicinalkartellet ønsker, at alle folk skal være syge. Så kan alle æde sygdomsfremkaldende medicin hver dag, så de bliver endnu mere syge. Det er jo grotesk. Og Novo er ikke bedre end resten. Se nu Victoza:

Consumer Group to FDA: Take Victoza off the Market

Det viser sig nu, at Victoza øger risikoen for kræft. Dette middel blev for få år siden udråbt til at være den nye helbredssikre blockbuster mod diabetes 2, selv om der er masser diabetes-medicin på markedet i forvejen.

Og hvorfor får mange folk diabetes idag? Bl.a. fordi staten & medicinalkartellet vil tvinge dem til at holde op med at ryge. Rygestop fordobler nemlig risikoen for at få ... diabetes!

Sådan et fund kan naturligvis ikke offentliggøres uden et hav af forsikringer om, at det skam absolut er klogest at foretage rygestop alligevel - for rygning er jo farligt! - ja, og medicinal kartellet skal jo ikke have ødelagt deres forretning:

Tænk bare: Først Nicorette mod rygning - så Victoza mod diabetes - så et nyt middel mod Victozas bivirkninger. Til sidst bliver patienten depressiv og skal have lykkepiller. Eller måske begynder han at ryge igen, så det hele kan begynde forfra ...

Det hele er et stort cirkus med mennesker som forsøgskaniner, som har ét eneste formål. Dette magtfulde kartel skal lave kassen til deres ejere. Oftest på skatteydernes regning. Jeg har meget svært at se nytten i det


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Jeg har stadig ikke set noget bevis på, at der er et kartel eller en konspiration, men der er da helt klart gigantiske interesser.

Det er - og vil i høj grad være - en mere kompliceret verden at navigere i, hvis vi skal forholde os til tusindevis af "medicin" og "naturmedicin" som vi kunne finde på at indtage i forbindelse med sygdomme eller lidelser. Vi har også bedre muligheder for at søge information i dag - men samtidig er der også meget mere information at søge i. Verden ER langt mere kompliceret end i 50erne og hvis vi fik større frihed ville den kun blive mere kompliceret. Det er noget af det folk reagerer mod med forbud og formynderi. Det er en kæmpe trussel mod det vi netop burde være bange for - tab af frihed og modstand mod manglende frihed.

Fedme er ikke en sygdom, vi er enige, men fedme er et (endda stort) problem for mange mennesker, vi kan måske kalde det en lidelse. At indtage stoffer/medicin for at afhjælpe et problem eller en lidelse kan jeg ikke se noget grundlæggende forkert i. Det må være op til den enkelte at vælge hvad der virker bedst.

Depression kan mig bekendt hænge sammen med konkrete ubalancer i hjernen og det kan for nogle give god mening at afhjælpe dette via stoffer/medicin. Det mener jeg ikke vi kan eller skal moralisere over. Angående ADHD, så er vi tilbage ved debatten om normalitet og at få "besværlige" børn til at opføre sig mindre problematisk og at man nu vil medicinere børn så de opfører sig mere "hensigtsmæssigt" og "normalt". Jeg synes det er en svær debat, for hvis nogle børn har det svært og kan hjælpes med nogle piller, så har jeg sådan set ikke noget problem med det. Men jeg finder også udviklingen lidt foruroligende; f.eks. med det pres vi har set fra kommunale sagsbehandlere, som har krævet at klienter skal tage psykofarmika/lykkepiller for at få hjælp fra kommunen... Det finder jeg dybt problematisk, men er jo også et interessant dilemma, hvor jeg dog klart hælder i retning af, at myndighederne aldrig skal kunne tvinge folk til den slags. Samtidig kan du nok finde mange læsere på 180g, som vil sige, at folk skal gøre som de får besked på, hvis de vil modtage hjælp fra kommunen, og at man har en pligt til at forsøge at blive "rask", hvis man vil modtage offentlig hjælp. 

Det holder altså ikke at kalde medicin for "sygdomsfremkaldende". Der er bivirkninger ved det meste - men det siger sig selv, at man forsøger kun at tage medicin som har en netto positiv effekt. Kemoterapi er noget giftigt stads med slemme bivirkninger - men at dø af kræft er ofte et værre alternativ... Du virker som om du bevæger dig bekymrende tæt på en marxistisk tankegang om "falsk bevidsthed" på det her område.

Jeg siger ikke, at Novo er bedre end andre - men heller ikke værre, og de producerer en masse produkter som har værdi for mange mennesker. Der er store livsstil-fordele ved moderne diabetes-medicin som f.eks. kan leveres uden at man skal stikke sig selv mange gange hver dag. 

Victoza skulle ikke være værre mht. den mulige bivirkning end andre lignende produkter, så det er mystisk at de går lige netop efter Victoza. Men myndighederne skal ikke blande sig i, hvis folk vil købe og bruge dette produkt fordi folk synes fordelene opvejer ulemperne! Det er godt, at der er valgmuligheder på markedet for diabetesmedicin.

Folk får mig bekendt først og fremmest oftere diabetes (2) i dag pga. livsstil, overvægt. Det er for langt ude at hævde, at der er en konspiration om at få folk til at holde op med at ryge, så de får diabetes så man kan tjene penge på at sælge diabetesmedicin til dem. Det kan du godt se ikke holder. Det er muligt, at rygestop forøger eller fordobler risikoen for at få diabetes (er det pga. mange tager på i vægt når de holder op med at ryge?), men spørgsmålet er; og hvad så? Hvem skal afveje alle disse plusser og minusser? Ikke staten om jeg må bede, ikke politikere, ikke bureaukrater og forskere. De sidstnævnte kan dele viden de har om emnet, så folk kan træffe informerede valg, men det må altid i sidste ende være os selv som beslutter disse ting. Det er et frihedsspørgsmål.

Nytten, Klaus, den er det op til hver af os at vurdere individuelt. Jeg kan love dig for, at folk på moderne gigtmedicin har et langt bedre liv end før, hvor man kun kunne behandle med binyrebarkhormon/kortison/prednisolon, som er det rene gift, men er "effektivt" (og billigt). 


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Det er mærkeligt, at du ikke kan slippe din (falske) forestilling om, at psykiatriske sygdomme er rigtige sygdomme. Det er de ikke. De er slet ikke sygdomme - de er adfærd.

Derfor her er lidt flere video links til psykiatri og såkaldt "mental illness", i.e. depression, ADHD, bipolar osv.:

Professor Thomas Szasz
: Nobody has yet demonstrated that somebody has a chemical imbalance in the brain.

Psychiatrists are quaks. They talk, act and impersonate doctors. They talk about diagnosis, treatments and the brain - about all this stuff they know nothing. Zero!

It is not science. This is what psychiatry is:
Politics, economics and behaviour control.

Dr. Niall McLaren: The fraud of psychiatry's biological model of mental disorders

Author G. Edward Griffin: The use of psychiatric so-called treatments is a political weapon - and it is very effective in controlling the masses

Psykiater Colin Ross:  Author of "The CIA Doctors, From Harvard to Guantanamo" and "Military Mind Control"

Forskellen på sygdom og adfærd

Jeg vil svare dig på din påstand om kartellet senere.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Lige som det er uforståligt at du ikke forstår at nikotinafhængighed er adfærd, som flere finder anstødeligt.

 

Her flere tjenere som arbejder i det til dagligt og kan se de skader som tobaksrøg påføre deres kolegaer, og som DU IKKE kan se, fordi at du er forblindet i din nikotinafhængighed.

 

KK, du har tidliger sagt - eller muliggjort, at rygning er din "lykkepille".

 

Du ønsker at lykkepiller skal forbydes, da disse er lavet af medicinalindustrien. Og du påstår at alle bliver afhængige af medicinalindustrien.

 

Men du ser ikke noget problem i at gøre folk nikotinafhængige, som tobaksindustrien ønskar at alle bliner - altså nikotinafhængige - af tobak og ikke nikotinafhængige af nikotinplastere.

 

Hvem betaler lige dig for din iver ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Hold nu kæft med dine tåbeligheder om "afghængighed".

Jeg har ikke set Klaus foreslå, at lykkepiller skal forbydes. Så det ligner umiskendeligt et stråmandsargument.

Det er jo forskellen. Du vil have politiet med pistoler til at udføre dine ønsker og bruge staten og indføre forbud og formynderi. Frihedsorienterede personer kan godt have en holdning om, at det er en dårlig ide at tage piller for adfærdsproblemer eller at ryge eller hvad som helst. Men det betyder ikke at staten skal blande sig, at politiet skal sendes ud med pistoler for at håndhæve forbud og formynderi.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Hvor fanden skriver jeg at politiet skal sendes ud med pistoler ?

 

Problemet med KK er jo netop at han påstår at alle sygdomme kan klares med tobak, for tobak er jo det rene natur.

 

Tobak er KK's lykkepille og derfor skal alle ryge, så ville de få det meget bedre - påstår han og det er det der er ved at blive træt af at høre på.

 

Han skriver ikke at lykkepillen skal forbydes. Men lægerne skal bare ikke få folk på lykkepiller. Fint, så lad os kunne købe dem i håndkøb, som man kan tobak. Så lad os se et større boom end ved at lægerne udskriver dem.

 

Men nikotinafhængoghed er vel også en psykins brist. Om det så er afhængoghed, ticks eller tvangstanke. De skal jo ryge, for at kunne fungere, ellers bliverd e jo tøsesure.

 

Men igen. Hvor skriver jeg at jeg ønsker at politiet skal bruge pistoler ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Når man laver forbud betyder det, at de skal håndhæves. Dette foregår via ordensmagten/politiet. Politiet har pistoler. Du behøver ikke skrive det; det er et implicit faktum når man laver regulering og forbud.

Hvor har KK påstået, at alle sygdomme kan klares med tobak? Det er vist en stråmand.

Hvor påstår KK, at alle skal ryge? Det er vist en stråmand.

Psykisk brist? Hvad ævler du om. 


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Fint, så skal politiet altså åbenbart også komme løbene med pistoler, når folk går over for rødt eller hvad ?

 

Og hvorfor overholdes alle love så ikke over alt ?

 

KK påstår et sted, at man jo får det godt af at ryge. En form for kick, så derfor forstår han ikke at folk ikke ryger, frem for at tage lykkepiller. Du kan prøve at gå tilbage i indlægene, det er noget tid siden.

 

Desuden så har han selv indrømmet at rygerne er afhængige af nikotin. Han skriver et sted, at rygerne ryger mere før de går ind et sted, da han ikke ved hvornår han kan ryge igen. Og for rygerne gælder det om at havde en bestemt mængde nikotin i blodet. Altså skal nikotinen være i blodet, for at de kan føle sig tilfredse.

 

Hvis det ikke er afhængighed, så må det da være noget psykink, eller en tvangshandling at ryge.


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Hvis loven skal håndhæves og en person insisterer på at nægte at overholde loven, så ultimativt ja. Naturligvis behøver ordensmagten/politiet ikke så tit at gribe til den slags magtmidler - for folk kan "overtales" alene med den viden, at den slags magtmidler altid står bag.

Hvorfor overholdes alle love så ikke over alt? Spiller du ekstra dum? For det er skam slet ikke nødvendigt. Vi har heldigvis ikke en politistat, hvor der er politi over alt som står klar til nidkært at håndhæve enhver lov på ethvert sted til enhver tid. Det er en af årsagerne.

Jeg gider ikke lede efter en eller anden udtalelse som du ikke kan finde. Jeg skal heller ikke agere forsvarer for KK, han kan udmærket tale for sig selv. Men jeg kan ikke se noget galt med tanken om, at nogle sikkert kunne klare sig fint med selvmedicinering med tobak. Ligeledes er der nogen som selvmedicinerer sig med cannabis, og har god effekt af det (andre igen får store problemer med et stort forbrug).

Det er fuldkommen underordnet, at folk er "afhængige". Derudover er de jo ikke mere afhængige end at alle kan beslutte sig for at stoppe med at ryge, og gør det hver eneste dag. Man kan også blive "afhængig" af cola og kaffe, men man kan jo også holde op, hvis man vil. Men mange kan godt lide koffeins effekter, også selvom en "kold tyrker" kan give nogle symptomer.

Jeg synes du skal droppe at blande dig i andre folks næring og hvad andre folk vælger at indtage.  


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Hvor har jeg skrevet at jeg ønsker at de bruger den form for magt ?

 

Og du snakker stråmand ?

 

Du skriver at jeg ønsker at de skal bruge den form, men det har jeg ikke skrevet og derfor skrev jeg at det jo langt fra er alle love der overholdes.

 

Jeg er da også skide ligeglad hvad andre propper i sig. Jeg siger bare at jeg ikke vil udsættes for det. Og at rygerne ikke selv kunne finde ud af at vise hensyn, så derfor fik vi rygeloven. Den prøver KK så på at få omstødt med løgne og manipulation og prøver at få sat KB i dårligt lys. Men havd med at se på de gode ting de gør, nej, kun alle de dårlige.

 

Men det hjælper jo langt fra rygerne at han bliver ved sådan.

 

Jeg mener nu ikke at det er ligemeget om de er afhængige, for hvis de ikke var afhængige af nikotin, så havde vi slet ikke denne debat.

 

Jeg er som sagt ligeglad med hvad folk indtager - så længe de viser hensyn til andre. Og det er der problemet ligger.


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Du er godt nok tung at danse med. Som jeg allerede har forklaret:

"Når man laver forbud betyder det, at de skal håndhæves. Dette foregår via ordensmagten/politiet. Politiet har pistoler. Du behøver ikke skrive det; det er et implicit faktum når man laver regulering og forbud."

Ergo; jeg fremsætter ikke noget stråmandsargument i denne sag.

Du er da tydeligvis ikke ligeglad hvad andre propper i sig. Du har jo så frygtelig ondt i røven og moraliserer over, at folk skulle være afhængige. Du er derudover tilhænger af forbud og reguleringer som fratager andre folk friheden til tillade rygning i et etablissement. Der er jo ingen der tvinger dig til at gå ind på det pågældende etablissement. Således kan begge parter med friheden som løsning blive tilfredse og glade. Men det er ikke godt nok for dig. Du vil have staten til at regulere andre folks frihed og dermed også politiet med pistoler til at håndhæve disse love som indskrænker andre folks frihed.

Kræftens Bekæmpelse gør også gode ting, men det ændrer jo ikke på, at organisationen har udviklet sig til at være en anti-frihedsorganisation, som vil fratage borgerne sin personlige frihed. De mener sig berettiget til at agere formyndere for voksne mennesker, og det er dybt frastødende og komplet uacceptabelt.

Rygere er ikke mere afhængige end at de kan stoppe fra den ene dag til den anden, noget en masse mennesker jo som bekendt gør dagligt. Den "afhængighed" af nikotin er underordnet, en masse mennesker kan godt lide effekten af at ryge ligesom mange kan lide effeken af cola og kaffe. Din "afhængigheds"-vinkel handler ene og alene om et ønske om at moralisere.

Du er jo ikke ligeglade med hvad folk indtager. Du himler op om, at folk er "afhængige". Og så opfatter jeg dig som en person som udviser langt mindre hensyn til andre end de fleste rygere. Du viser så lidt hensyn, at du ønsker staten med lov og magt skal bestemme over andre mennesker, så de kan opføre sig som DU vil have de skal opføre sig. Det er ekstremt intolerant og anti-frihedsorienteret.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Når politiet kommer løbende men pistoler når de standser en skolepige uden lys. så har de vel også pistoler når de stopper folk som går over for rødt og når de laver andet politiarbejde.

 

Nu er det jo ikke politiet som sådan der udsteder bøder til beværtninger som ikke overholder rygeforbudet. Så den holder jo ikke helt. Så jo, det må være en stråmand, da det ikke er politiarbejde. Og efter hvad jeg ved, så har arbejdstilsynet ikke pistoler.

 

Jeg siger, at hvis rygerne ikke var så afhængige af nikotin, så havde vi ikke denne debat. Rygerne ønsker jo at ryge hvor de vil. Altså før rygeloven. Nu er det blevet bedre og derfor vil jeg kæmpe for rygeloven. Vi mangler bare, at rygere ville vise hensyn i boligblokkene, men det kommer vel forhåbenligt også. Da jeg mener at jeg har ret til at sidde i en røgfri lejlighed, som ikke ryger. MIN NABO SKAL IKKE BESTEMME OM DER SKAL VÆRE TOBAKSRØG I MIN LEJLIGHED. Så klap i med din frihed. For hvor er min frihed ?

 

At KB gør noget dårligt, måske. Med tobaksrygning er ikke sundt og derfor skal tjenerne vel også beskyttes. Skal det også være OK at tjenerne skal bære 3 kasser øl op af trapperne ? Skal vi fjerne arbejdsmiljøloven helt ?

 

Tjenerne er godt tilfredse med rygeloven. Men det er andre faggrupper åbenbart ligeglade med. Skal vi også tillade at folk køre 120 km/t ved et vejarbejde på motorvejen, for det er flest folk glade for ? Og hvir vejarbejderen ikke kan holde til det, fordi at han er bange for at blive påkørt, så kan han finde sig et andet arbejde.

 

Ud fra din omtale af afhængighed, så findes der ikke alkoholikere eller narkomaner, da der også er mange der stopper fra den ene dag til den anden i den befolkningsgruppe.

 

Men hvis de nikotinafhængige rygere kan stoppe fra den ene dag til den anden, så forstår jeg ikke at KK bliver ved med at angribe medicinalindustriens. Rygerne har jo "tydeligtvis" ikke brug for medicinalindustriens produkter. Så den bedste måde at ramme dem på, er vel at lade være med at købe deres produkter. Men rygerne køber dem jo.

 

Jeg vil ikke bestemme over andre. Men jeg vil være fri for tobaksrøg.

 

 


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Det er spild af tid. Du er ikke klog nok til at værdsætte frihed og forstå at frihed er det vigtigste.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Så frihed er altså at rygerne kan ryge hvor de vil og at ikke-rygerne ikke kan slippe for rygernes tobaksrøg ?

 

Der er stadigt ingen der har taget rygernes "frihed" til at ryge fra dem.

 

Men har bare sagt at de skal vise hensyn.

 

Så hvad er frihed ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Du slår hovedet på sømmet. Du ved ikke hvad frihed er og forstår slet ikke konceptet.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Jeg spørger igen. Er frihed at rygerne kan ryge hvor de vil og ikke-rygerne skal sidde i tobaksrøgen ?

 

Men du mener altså at jeg ikke kender til konceptet. Vil du så gerne svare på spørgsmålet, for du har åbenbart forstået konceptet. Eller har du ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Du må bestemme i dit hjem eller din virksomhed, inkl. om man må ryge eller ej. Og så må andre bestemme, om man må ryge eller ej i deres hjem eller virksomhed. Hvis jeg ønsker at tillade at folk gerne må ryge i mit hjem har du friheden til at blive væk. Det er ikke så svært. Eller rettere - det burde ikke være så svært, men er det øjensynligt for dig? 


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Jeg spørger stadigt om det er OK at naboens røg går ind til mig ?

 

Med det udsagn du ellers har ang. virksomheder, så går du åbenbart ind for at omstøde hele arbejdsmiljøloven.

 

Hvis der må ryges, så må tjeneren vel også bære 3 kasser øl op af trapperne eller hvad ?

 

Han må jo selv bestemme hvad der forgår på hans virksomhed.

 

Det er stadigt ikke svært for mig. jeg spørger bare til min ejendomsret, når naboen ikke ønsker tobaksrøg i hans lejlighed og går ud for at ryge og så er han skide ligeglad med at det går ind i min lejlighed. Hvor er min ejendomsret så ?

 

Så frihed for dig er åbenbart at rygerne bare skal ryge, uden at vise hensyn ? Er det frihed ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Hvis DU har et lokalt problem med din nabo må du jo prøve at løse det med ham. Han er sikkert også godt træt af dig og din evige hylen op. 

For det første, så tror jeg ikke på, at det kan være et så stort et problem, medmindre du er hysterisk. Og det er der jo al grund til at formode er tilfældet. Vælger man at bo tæt, så medfører det visse gener. Man kan risikere at skulle lugte til naboens madlavning, høre på deres skænderier, høre på deres musik, høre på deres TV, høre på deres børn. Cigaretrøg er i den forbindelse ikke noget særligt. Hvis det er et problem for dig må du tætne din lejlighed eller flytte. Hvis du ikke kan tåle almindelig omgang med andre mennesker, så er det dig der er problemet - og ikke hele resten af verden. Du kan jo heller ikke kræve at de ikke ser TV, hvis det er sådan, at du liiiige kan høre at de har TVet tændt, vel?

Der er folk som har store problemer med ikke at kunne tåle kemikalier og f.eks. bilos. De kan heller ikke kræve ,at alle biler i Danmark ophører med at køre på vejene fordi det indskrænker deres frihed til at gå på vejene uden at blive chikaneret af bilos.

Jeg giver ikke meget for arbejdsmiljøloven. Det er ikke den som sikrer at folk har et bedre arbejdsmiljø i dag end i gamle dage. Det handler om økonomisk udvikling, hvor vi har fået råd til at bekymre os om arbejdsmiljø og naturligt kræve, at dette bliver bedre hele tiden.

Jeg tror ikke mange tjenre har lyst til eller kan bære tre kasser øl op af trapperne, så det gør de naturligvis ikke og arbejdsgiveren vil ikke få meget ud af at kræve det, tværtimod.

Du beviser igen at du slet ikke forstår og tydeligvis ikke ønsker frihed. Sørgeligt. Men ufrihed tiltaler desværre mange dumme mennesker.

Og selvfølgelig forventer jeg, at rygere viser hensyn. Det har jeg ærligt talt heller ikke oplevet problemer med. Hvis der er folk med astma eller lignende problemer i et selskab, så respekterer rygere naturligvis det og undlader at ryge lige der. Hvor svært kan det være? Men du skal naturligvis ikke prøve at bestemme om din nabo ryger i sin lejlighed. Det er indlysende langt ude. Du kan heller ikke stille krav om, at de ikke laver mad du kan lugte, selvom det sikkert også kan være irriterende. Lever man tæt må man udvise tolerance. Hvis din nabos børn spiller fodbold op ad væggen til dig, så må du jo gå ind og bede dem om at stoppe. Det er almindelig omgang med mennesker.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Det er jo umuligt at snakke med rygerne om det. Det har jeg prøvet. Så længe at det ikke er forbudt, så ryger han hvor han vil. Der skal lige siges at der er 7 rygere i den blok jeg bor i, og sjovt nok, så ryger de ikke samtigigt. Og ingen af dem er danskere, så det gør det endnu værre.

 

Forskellen på mad og tobaksrøg, er at maden bliver som regl lavet samtidigt, så det tager man højde for. men rygning er faktisk hele tiden. Så jo, der er konstant tobaksrøg uden for mine vinduer.

 

Vores lejligheder er lavet så smart, at der er udsugning. Men hvor tager det så luft ind henne ? Ved vinduer og døre. Og hvad gør røgen ? Den går op at husmuren. Så hvor ender røgen ? Inde hos os. Så det medat tætne, den går ikke. Jeg har bedt om at få tætnet alle steder, men det hjælper ikke. jeg mener også at det er ham som der ryger som skulle holde røgen inde ved sig selv. Men det mener du åbenbart ikke. Hvor er min ejendomsret så ? Er rygernes ejendomsret mere værd end min ? Der står også at man ikke må smide affald ud af vinduet og da slet ikke ind til andre. Tobaksrøg er affald.

 

Nej, du giver ikke meget for arbejdsmiljøloven. Jeg ved ikke hvad du arbejder med, men hvis arbejdsmiljøloven forsvandt, så ville du måske også miste mange af dine goder og derved kunne det blive et helvede at gå på arbejde. Jeg har spurgt KK flere gange om han ville undvære nogle af de ting der står i arbejdsmiljøloven om hans arbejdsplads. Det svare han sjovt nok ikke på. Hvorfor mon ?

 

Hvis du godt kan se den med ølkasserne, så undre det mig at du ikke kan se den med tobaksrygning. Og som jeg har sagt så mange gange, så kan vi på 180grader ikke ændre noget. Gå ud til tjenerne, de kan ændre noget. Men det vil de åbenbart ikke, så de er tilfredse med rygeloven. Hvorfor skal vi så bruge så meget tid her.

 

Skulle jeg gå hen til bageren og snakke med ham om at det er tåbeligt at musikerne ikke vil stå på scener som er bygget på ølkasser. Der er jo ingen der er døde af det, så det er ikke farligt.

Hvad tror du at det vil hjælpe ? Ikke noget tror jeg. Det skal man snakke med musikerne om. Men de har det jo godt som det er nu. Så lad os smide arbejdsmiljøloven ud, så musikerne igen kan stå på scener bygget på ølkasser - eller hvad ?

 

DU FORVENTER :-)

Sådan er det ikke, så snart rygerne bliver fulde, så er personen med astma bare en krukke og fejler ikke noget, så de ryger hvor de vil. Eller sagt på en anden måde. Før rygeforbudet røg de bare. Det gør de ikke så tit længere. Og heldigvis.

 

Før rygeloven, gad mange rygere heller ikke vise hensyn i private hjem. Pludseligt røg de bare. Det har jeg også sagt her. En af mine venner er ryger. Når han skal ryge, så er det ude på altanen. Han ville se se fodboldt. Men han skulle jo også ryge. Han gik så ud for at ryge. Men pludseligt lød det somom at det avr mål. Hvad gør idioten så ? Jo, han går ind i stuen med smøgen. Hvad sagde han så bagefter ? Nu lugter der jo af røg, så kan jeg jo lige så godt fortsætte. Nu skal han helt ud, Altså 2 etager ned for at ryge.

Enetn viser man hensyn eller også må man finde et andet sted at ryge. Så de viser hensyn - glem det. Han er dog begyndt at vise mere hensyn - efter rygeloven kom.

 

Men selvfølgig skal ikke-rygerne vise hensyn, så rygerne ikke behøver at vise hensyn :-)

 

Og du snakker idioti.

 

jeg fatter stadigt ikke hvordan at nogle kan snakke frihed, når de er nikotinafhængige.

 

KK siger jo netop at de skal havde en hvis mængde nikotin i kroppen (for at fungere)

 


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Hr Hansen bedes undlade at referere min holdning. Jeg kan udmærket give udtryk for mine holdninger selv - og erfaringen viser, at Hr Hansens fortolkning altid er forkert.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Var det ikke dig som skrev om en efterskole elev som ville havde lov til at ryge på efterskolen. Ellers ville hun begå selvmord ?

 

Hun er jo psykisk syg og trænger til hjælp. Og ikke tobak.

 

Men du menete jo at det var godt at hun ville ryge sig ud af "problemerne"

 

Kan du ikke se problemet ?


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Men Klaus, jeg skriver jo netop, at jeg ikke betragter psykiske problemer som rigtige fysiske sygdomme. Omend jeg da vil være et skarn, hvis jeg ikke forstår, at hjernen også kan have en sygdom så eksempelvis visse signalstoffer ikke forefindes i de rigtige mængder etc. 

Folk har "adfærdsproblemer" i varierende grad. Det må man erkende. Og det kan være et stor problem for nogle. Det må man erkende. Hvordan folk håndterer et sådan problem må være op til dem selv. 

Der er et problem mht. at disse ting bliver til diagnoser, som sågar kan åbne for adgang til førtidspension og lignende. Det synes en kende grotesk. Men hvis folk f.eks. har panikangst i forbindelse med at skulle til eksamen har jeg absolut intet problem med, at de popper en pille eller drikker en pilsner og ryger nogle cigaretter, hvis det hjælper dem. 


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Folk har ingen adfærds"problemer". Men de bliver bildt ind, at de har det.

Hvordan man end vender og drejer det, så er folks adfærd deres egen. Den tilhører dem. De ejer deres adfærd og er naturligvis ansvarlige for den.

Det er en kæmpemanipulation af historiske dimensioner at bilde offentligheden ind - inkl. intelligente personer som dig - at folks adfærd er et offentligt "problem", som skal medicineres.

Og de tror sgu på det! Det er decideret uhyggeligt. Det minder mig om en blanding af "1984" og "Gøgereden".

Jeg synes du skal kigge grundigt på videoerne bag disse links. Definitionen af "adfærdsproblemet" hænger nøje sammen med statens ønske om at opnå total kontrol med borgerne - med medicinalindustrien som villig lobbyist og universal-leverandør til at opnå dette mål.


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Perception is reality, lyder en slidt floskel. Hvorfor folk har adfærdsproblemer er det sikkert svært at generalisere om, men at folk og børn kan have den slags problemer er evident. Det bliver lidt en slåskamp om ord det her. Folk kan jo godt indse - eller deres forældre kan indse - at de har et problem, hvis de bliver panikangste i visse situationer, har OCD eller tvangstanker eller hvad det nu er. Det kan godt give svære problemer for vi skal nu engang også agere i en omverden. 

Jeg prøver at skelne mellem det som jeg også deler din afsky for og finder uhyggeligt, at det offentlige skal diktere en medicinering for at blive "normal", eventuelt en god skatteyder, og at individer skal have størst mulig frihed til at løse problemer og udfordringer på den måde de finder bedst.


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Vi har en multinational storindustri, som lever af at sælge drugs til syge mennesker - og nu også drugs til angste og bange mennesker.

Deres indtjening er direkte proportional med antallet af syge, angste og bange mennesker.

Bekymrer det dig slet ikke, at de med massive midler lobbyer for indførsel af love, som netop hyper sygdom & angst i befolkningen?

Slet ikke?


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Men medicinalindustrien har jo lobbyet EU for indførslen & opretholdelsen af forbud mod røgfri tobak i EU - snus.

(Kun i Sverige er det tilladt, for det var svenskernes krav for at indtræde i EU).

Du kan jo nok regne ud hvorfor dette forbud eksisterer: Medicinalindustrien har bestemt, at du skal bruge Nicorette!

Det er et simpelt forbud imod en konkurrents produkt: Røgfri nikotin. De har også fået indført forbud imod en lang række naturmedicinprodukter - af samme årsag: De lukker for konkurrencen.

Det er ikke helt i skoven at sige, at denne industri ejer EU - og du kender jo denne vinkel:

Dagens tilbud: Køb et rygeforbud … !


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Og igen er løsningen frihed og at fjerne forbud og reguleringer. Så er problemet løst. Særinteressegrupper skal fratages muligheden for at skrive og påvirke lovgivningen ved, at der simpelthen ikke er en lovgivning at påvirke på dette og lignende områder!


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Jamen ingen tvivl: Frihed!

Frihed er dit navn - og frihed er svaret. Men hvordan vil du forklare en indoktrineret befolkning dette? Selv her på 180grader er den helt gal ...

Folk tror jo seriøst på, at man kan gøre andres liv bedre, hvis man forbyder dem at indtage diverse nydelsesmidler, som de har indtaget i generationer - eller ved at øge afgifterne på dem.

Det er helt håbløst. Alene forbuddet vil jo virke negativt på folks livskvalitet.

Det virker som en håbløs opgave at deprogrammere folket. Men vejen går gennem at oplyse dem om, hvem der har glæde af alle disse forbud:

Og her havner vi ved medicinalindustrien. Dette mega-kartel sidder som en fed igle på velfærdsstaten og suger al kraft ud af borgerne.

Mærkeligt, at så mange ikke kan se det ... Jeg tror det skyldes, at de ikke forstår, hvordan en stor business arbejder.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Hvem har forbudt dig at ryge KK ?

 

Man har sagt at I skel vise hensyn. Du må stadigt ryge. Så glem offerrollen.

 

Hvorfor kæfter du op her på 180grader ? Tror du at dem her på 180grader kan ændre noget ?

 

Hvorfor går du ikke de steder hen som kan ændre noget ? Griner de også bare af dig ?

 

Hvis rygerne ikke har brug for medicinalindustriens produkter. Hvordan kan de så tjene på dem ?

Er det ikke-rygerne som køber dem ?

 

Og omkring prisen på smøger. Du siger selv at en vare koster det som befolkningen er ville til at betale, så hvad er der galt i det ? Du har ingen problemer i at musikbranchen har kartel-lignene forhold. For musik er jo en "nydelse". Det påstår du at tobak også er, så må de vel tage den pris folk er villige til at betale - det er business. Og så bliver der også betalt for de skader tobakken laver.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1636 dage siden - Direkte link

Hr. Hansen - du taler til en mand der er dybt afhængig og lever i sin helt egen verden.

 

Du så selv hvordan han opfører sig "live" på P1 Debatten og på TV2 News - det er ren underholdning og han gør blot den resterende gruppe af "rygere" til grin med sine konspirationsteorier og hjemmestrikkede statistiske analyser. 


Skrevet af Frihed 1636 dage siden - Direkte link

Jo, det bekymrer mig, men det bekymrer mig mere, når/hvis andre mennesker skal vælge for mig hvilken medicin eller andet jeg måtte finde det fordelagtigt at indtage. Men jeg vil gerne have rådgivning fra uvildige vidende personer. Men valget skal ligge hos mig og mig alene.

Jeg vil ikke fuldstændig afvise, at regulering af annoncering og information for denne slags produkter kan være på sin plads. For der er potentielt rystende mulighed for at udnytte syge og svage mennesker og prakke dem alt muligt på. Under alle omstændigheder forsvinder produktansvarsloven ikke, men det er mildest talt ikke det letteste område at navigere i.

Det bekymrer mig meget, at lovgivere samarbejder med erhvervslivet og skriver love som er tilpasset særinteressegrupper. Det er noget af det absolut værste åg vi lever under. Mit svar vil imidlertid generelt være at ophæve forbud og regulering og give plads til frihed™. 

Hvad foreslår du?


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Altså har du igen kun taget dette op ENDNU ENGAG for at sætte rygeloven og KB i dårligt lys.

 

"Hvor mange gange vil du gentage dig selv KK ?"

 

Og tror du at du kan få omstødt rygeloven på den måde ?

 

Eller vil du fortsat bare spilde folks tid ?

 

"Når man opererer raske patienter, er det jo ingen kunst at få dødeligheden til at falde."

Øhhh, den må du uddybe lidt

 

Og mig bekendt, så er der ingen som er tvunget til at blive opereret.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1636 dage siden - Direkte link

Meget enig Hr. Hansen. Denne shaming har ikke anden mening for Klaus K.  

 

Klaus K  og hans evner i  statistik:

Flere trafikdødsfald: Før forbuddet: 300 årligt - siden rygeforbuddet: 400 årligt.


Skrevet af Niklas H 1636 dage siden - Direkte link

"Når man opererer raske patienter, er det jo ingen kunst at få dødeligheden til at falde."

Øhhh, den må du uddybe lidt

Hvis man tæller de opererede patienter med i statistikken, på trods af, at de er raske i forvejen, så falder den relative dødelighed. Hvorfor er netop dette svært at forstå?


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Jeg vil da netop mene at man ville kunne se at det ikke hjælper.

 

For hvis man operere raske personer som ikke ville dø, ja, så kommer der jo ikke flere raske, altså med mindre at de var syge.


Skrevet af PainterBrain 1636 dage siden - Direkte link

For hvis man operere raske personer som ikke ville dø, ja, så kommer der jo ikke flere raske, altså med mindre at de var syge.

Kan du muligvis uddybe lidt nærmere?

 

Mener du, at det er helt i orden, at y personer opfordres til at gennemgå operationer samt medicinsk behandling, ganske uden sundhedsmæssig grund?

 

Du kan slet ikke se det store billede, perspektivet, vel?


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Det lader til at du ikke kan se det store perspektiv. For ville KK gå ind i sagen hvis det ikke havde noget med KB at gøre ? Næppe.

 

KK køre løs på KB uden at tænke sig om. Det eneste KK ønsker, er at sætte KB i dårligt lys. KK tror at ved at sætte KB i dårligt lys, så kan han få rygeloven omstødt. Men det kan han jo ikke. Han har ikke fattet, at han skal snakke med tjenerne om det. Han bliver ved med at køre på de forkerte.

 

Desuden kan du se at KK har skrevet det før:

http://www.180grader.dk/Politik/forebyggelse-af-brystkraeft-giver-mere-brystkraeft

 

Så måske du skulle prøve at se det far det perspektiv.

Men det passer nok ikke ind i dit agenda.

 

Men som du kan se, så løg og manipulerede KK også den gang


Skrevet af PainterBrain 1636 dage siden - Direkte link

Svar mig lige på dette Hr Hansen;

 

Syntes du der er helt ok, at vi lader vores regeringsmagt, vores lovgivningsmagt styre af interesseorganisationer, såkaldte sundhedsorganisationer?

 

Syntes du der er helt ok, at disse organisationer, får lov til i den grad, at køre vores samfund ud på et plan, hvor folket ikke længere selv skal/kan/tør tænke? Hvor folket ikke længere tør, hverken spise eller drikke, udelukkende fordi disse interesseorganisationer fremfører den ene dårligt underbyggede, hvis overhovedet underbygget, skrækkampagne efter den anden.

 

Er du virkelig så uselvstændig, eller har du en så stor tro på autoriteter, at du blot uhæmmet støtter disse tiltag?

 

Mener du, at det er helt ok, at vi stiltiende lader disse såkaldte sundhedsorganisationer, monster store interesseorganisationer, overtage magten i vores fælles samfund?

 

At vi blot skal tage deres ord for gode varer, og lade dem sygeliggøre den ene del af befolkningen efter den anden?

 

Du kommer med usandsynlig mange kommentarer omkring en enkelt debatørs dagsorden, men på intet tidspunkt ser jeg, at du forholder dìg til disse sundheds-/interesseorganisationers dagsorden! Hvorfor ikke Hr Hansen?

 

Er du rar at forsøge en besvarelse af ovenstående spørgsmål, et ad gangen, så man tydeligt kan se din holdning til disse issues.


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Nu hopper kæden da virkeligt af for dig.

 

Du mener altså at folk ikke skal/kan/tør tænke selv.

 

For mig at se, så fortsætter en stor del af befolkningen med at ryge, æde og drikke sig ihjel, så jeg forstår ikke at du prøver at male fanden på vægen.

 

Hvem siger at jeg tror på autoriteter ?

Men jeg tror bestemt overhovedet ikke på KK

Og det er det jeg prøver at sige.

 

Disse orginationer kommer aldrg til at overtage noget samfund. Er du så ensporet i din iver på at få omstødt rygeforbudet at du kun ser medicinalindustrien som den store onde industri ?

Tænk på hvem der skal holde liv i dig den sidste tid. Det bliver ikke tobakken. Selvom at du mener at det er det rene natur. Det er radioaktivt matriale også. Men det holder også liv i folk.

 

Jeg mener at KK køre ud over sporet og rammer på de forkerte måder. Som jeg også har sagt til Marianne flere gange, så ville det være godt, hvis man ikke kendte disse personers agenda. KK skriver ikke dette for at stoppe KB, men for at få omstødt rygeforbudet. Derved forsvinder KK "godhed". Som på samme måde, som I mener at KB kun gør noget godt, fordi at de selv får penge.

 

Så endnu engang beviser rygerne at de selv bruger de metoder som de giver andre skylden for at bruge. Hvor stiller det Jer ?

 

Desuden så skylder jeg ikke dig en skid, du har stadigt ikke svaret direkte på et spørgsmål som du lovede for over ½ år siden.

 

Men du lader dig åbenbart styre af din afhængighed til nikotin.

Og kan kun se medicinalindustrien som din fjende ?


Skrevet af Niklas H 1636 dage siden - Direkte link

Du har tydeligvis et problem med helt elementær matematik:

 

Vi tager lige et hurtigt eksempel (tallene er fiktive, det er kun for at skære det ud i pap):

 

Før scanning dør 100 mennesker af kræft ud af 200 diagnosticerede.

Dødelighed 50%

 

Efter scanning dør 90 mennesker af kræft ud af 300 diagnosticerede.

Dødelighed 30%

 

Vi ser altså en dødelighedsnedgang på 20 procentpoint, eller, som man sandsynligvis vil vælge at fremlægge det: 40%.

 

Reelt set er der dog kun tale om, at man har fundet 5% flere tilfælde, som man har kureret, hvis man antager, at de resterende 90 er fejldiagnosticeret.

 

Med lidt smart talfiflerli bliver 5% til 40% og man har samtidtigt, fuldstændig unødigt, opereret 30% af patienterne, som var raske i forvejen.

 

P.S. der tages forbehold for evt. regnefejl i farten.


Skrevet af PainterBrain 1636 dage siden - Direkte link

@ Hr Hansen;

 

Fortrød du dit svar til Niklas, hvor du skrev at der så var reddet 90?


Skrevet af Hr Hansen 1636 dage siden - Direkte link

Nu er der jo fejl i nogle ting, så jeg venter lige.

 

Men jeg tager det af hurtigt. Jeg skal ikke havde folk til at sige noget og jeg siger ikke at du ikke har forstand på noget, og derefter ser at der er noget galt og omformulere mine indlæg, som andre gør.

 

Jeg har også prøvet at svare på nogle indlæg, men de var væk da jeg trykkede "tilføj kommentar" så jeg er da langt fra den eneste der gør det :-)

Så hvad er dit problem ?


Skrevet af Klaus K 1636 dage siden - Direkte link

Fin beregning, Niklas. Og selv uden færre dødsfald, ligner det jo en markant nedgang i dødeligheden:

* Før scanning dør 100 mennesker af kræft ud af 200 diagnosticerede. Dødelighed 50%

* Efter scanning dør 100 mennesker af kræft ud af 300 diagnosticerede. Dødelighed 33%

Det kan jo fremstilles som en nedgang på (33 : 50) = 33%. Uden færre dødsfald ... !

Det er nemlig sandsynligt, at dette vil blive resultatet. Årsagen er, at screeningerne i sig selv øger risikoen for brystkræft, som det fremgår her:

Still denied by the ACS  [American Cancer Society]  is clear evidence that premenopausal mammography poses significant risks of breast cancer ... each rad exposure increases the risks of breast cancer by 1 percent.

This results in a cumulative 10 percent increased risk for each breast following a decade of routine screening. This can also accounts for the 19-percent increased incidence of breast cancer since 1975.

Hertil kommer, at de overdiagnosticerede kvinder, som skal gennemgå en operation uden at være syge, får øget risiko for at få andre sygdomme, ifølge Peter Gøtzsche:

Screening har efter alt at dømme slet ikke nogen effekt, fordi behandling af de mange overdiagnosticerede raske kvinder øger deres risiko for at dø af andre årsager, f.eks. af hjertesygdom og af andre kræftformer end brystkræft.

Og disse dødsfald af andre årsager er jo ikke med i beregningen.

Til gengæld har medicinalindustrien opnået deres mål med screeningerne - med hjælp fra Kræftens Bekæmpelse: At gøre raske kvinder syge. Disse kvinder får ødelagt deres liv helt unødvendigt - og skatteyderne betaler regningen.

Velkommen til Sygdomsfabrikken :(


+1 Skrevet af Qda Plydsmaas 1636 dage siden - Direkte link

Der er ikke - i skrivende stund - kommet kommentar fra en kvinde.

Og det er dog os det handler om. I denne sammenhæng.

Derfor giver jeg mit besyv med nu.

Klaus sætter fokus med sin artikel på noget meget væsentligt nemlig:

at en stor del af det Kræftens Bekæmpelse giver sig af med er at skræmme!

Og når folk blive skræmte er de nemme at styre.

Det er længe - meget længe siden - jeg gennemskuede deres metoder,

og  nægtede at tage deres skræmmemetoder alvorligt.

Jeg har som alle andre kvinder fået opfordringer i massevis til at blive scannet for brystkræft.

Men jeg reagerede ikke. Jeg viste nemlig at Kræftens Bekæmpelse er en organisation som lever fedt og godt af fremhæve netop kræft som det værste der kan overgå enhver.

Og det gælder for alle former for kræft.

Det er i virkeligheden noget sludder.

Det er ikke værre at dø af kræft end af andre ting.

Men de har med deres enorme skræmmekampagner fremhævet

netop denne dødsårsag som den værste af alle.

Med det resultat at de er blevet en magtfaktor.


Skrevet af Rikke Jakobsen 1427 dage siden - Direkte link

Klaus. Selvom jeg ikke bryder mig om Kræftens Bevarelse, er jeg ikke enig i forhold til brystkræft og scanninger. Gu vil kvinderne da vide, hvis de potentielt har mulighed for at få kræft i udbrud, så de kan nå at reagere. Måske ikke lige just med den sædvanlige kræftplan, som lægges af onkologerne, men så måske via alternativer.

Jeg gider f..... heller ikke at høre mantratet mere om, at de fleste mænd dør med deres prostatakræft og ikke dør AF den. De er dælme ikke sjovt, når man efterfølgende pludselig står med uhelbredelig prostatakræft og har potentielt 5-6 år tilbage af sit liv, fordi lægerne ikke synes, at man ville operere inden spredning, da man jo kan miste sin potens. Som 60-årig skal man have lov til at måle sin potens op mod 5-6 år af sit liv tilbage. Men den mulighed får de ikke.

Efter egne erfaringer med en far, som ikke fik valget. Har min bror besluttet, at blive opereret omgående, hvis han skulle være så uheldig, at få prostatakræft. Spredning uden for prostata er det samme som en dødsdom.


Skrevet af Klaus K 1371 dage siden - Direkte link

Gu vil kvinderne da vide, hvis de potentielt har mulighed for at få kræft i udbrud, så de kan nå at reagere.

Kvinder kan få en mistanke om kræft ved selv at mærke efter i deres bryst, og bede om at blive screenet derefter. Hvis de ikke har nogen mistanke, så er der altså ingen grund til at gå til screening, siger eksperterne.

For risikoen for at gå hjem med en falsk diagnose er simpelthen for stor: Hele 500 kvinder årligt går igennem en smertefuld kræftbehandling komplet uden grund. De havde ikke kræft, og de ville aldrig få det:


Rapport: 500 kvinder får hvert år en grundløs kræftdiagnose

Og det er jo ikke specielt morsomt for den enkelte at gå igennem sådan en behandling uden grund.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Videnskab

2
11
13
10
6
10
22
6
5
10
7
7
9
17
3
2
8
35
7
15

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K
Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -