Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

56

Skrevet af Louis B. Knockel 1606 dage siden - Direkte link

Food for thought. Thanx!


Skrevet af jasbg 1606 dage siden - Direkte link

Ja - så begynder der endelig at komme lidt logisk tænkning ind i debatten også - og 'gud ske tak og lov'  for det.   Det beviser at der trods alt er håb for at verden endnu ikke er - helt tabt for fornuft og almindelig omtanke.

 

I 1953 var der en af de værste oversvømmelser i historien (+6 meter over dagligt vande) ud for Holland og Belgien - med katostrofale følger for de mange lavtliggende kystnære områder som store dele af Hollands arealer består af.

 

Videnskaben har forlængst slået fast at grunden til dinosaurenes helt pludselige udryddelse for 65 millioner år siden, var et kæmpe meteor nedslag - som for en periode fuldstændig ændrede klimaet på planeten jorden. 

 

I 1950 var den samlede befolkning under 3 milliarder mennesker på jorden.  I dag er der over 7 milliarder, og det fremskrives, at vi omkring 1930 vil ramme 10 milliarder mennesker, der alle sammen skal have et sted at bo, hvilket uungåeligt betyder mega udvidelser at byer og masser af bosættelser f.eks. i meget lave områder - 'worldwide' - hvor ingen turde bosætte sig tidligere - grundet faren for f.eks. flodbølger og naturlige oversvømmelser.

 

Men hvad sker der hvis/når der er mudderekred i Sydamrika som slår mennesker ihjel - eller flodbølger rammer og slår forfærdelig mange mennesker ihjel  (fordi at det eksplosivt stigende befolkningstal - presser boliger ud i områder hvor der ikke boede mennesker tidligere)  - Jo så er de 'frelste klimaforskere hver gang 'straks ude og råbe' 'KLIMAFORANDRINGER'  - giv os penge - betal aflad.

 

Men efter Climategate - er der ingen der tror på dem mere (ud over de fastlønnede på de store medier DR - Politiken m.fl. herhjemme). Almindelige tænkende menesker 'er stået af' - og har indset, at 'det kun handler om en smart måde at sikre sig penge og fede jobs'.

 

Climategate 20 november 2009, var der hvor det vendte, på trods af det helt enormt stort opsatte COP15 Show i København, blot nogen få uger senere.

 

Jeg glæder mig til den dag af filmen udkommer, der afslører hvem denne historiske wistleblower var', for han har virkelig reddet verden fra en ny avanceret form for økonomisk udnyttelse, med sine afsløringer. 

 

Og tro at vi små mennesker på denne lille (meget meget lille) tilfældige planet, der svæver rundt i verdensrummet sammen med milliarder af andre himmellegemer, skulle kunne styre klimaet, er helt basalt så langt ude i hampen, at det er utroligt at der nogensinde er nogen der 'har kunnet tro på det' . . . .


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Asger, hvad mener du vi skal bruge det her til? 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Asger Jon 1606 dage siden - Direkte link

De har lignende vejrstationer mange andre steder i verden, sikkert også i Danmark (det har jeg dog ikke undersøgt), og så bliver der brug for frivillige også her, som kan gå ud og fotografere vejrstationer. Desuden er det nødvendigt, at der er nogen der bringer dette her information frem, når de traditionelle medier ikke gør det.


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Hvad er det for noget information du mener der er vigtig her? Det er da ganske interessant at have billeder af forskellige vejrstationer, men hvad mener du vi skal med dem?

 

 

 


Skrevet af Asger Jon 1606 dage siden - Direkte link

Vi skal se, at den målte temperatur stigning på disse vejrstationer skyldes, at man har sat vejrstationen ude på en mark. Så har man lavet marken om til en parkeringsplads, og så er man overrasket over, at vejrstationerne måler en højere temperatur. Tesen er, at den målte temperatur stigning for det meste skyldes lokal opvarmning, frem for global opvarmning. Der er en væsentlig forskel.


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Det fremgår ikke af det kildemateriale der linkes til. Prøv for eksempel at sammenligne de temperaturkurver der er overlejret på billederne, med de temperaturkurver der er linket til hos GISS. Prøv også at se på side 3 i denne PDF. Og endelig mangler du en del kildekritik, før du kan tage Anthony Watts til indtægt for noget.

 

 

Så prøv lige igen at fortælle mig hvad det egentlig er jeg skal bruge det til?


Skrevet af WestFire 1606 dage siden - Direkte link

Tak for det infomative link AW Keller.

 

Jeg er fuldstændig enig i at vi ikke kan bruge dette indlæg til noget.  Kritikken er ikke ny og er blevet tilbagevist før. 

 

Vi har ikke brug for flere overfladiske lægmandsmeninger til at forplumre et kompliceret og teknisk emne.


Skrevet af Asger Jon 1606 dage siden - Direkte link

Jeg finder de metoder, som er blevet anvendt i "tilbagevisningerne" meget tvivlsomme. Man har brugt forskellige "homogeniseringsmodeller" ved manglende data set, der er forskel på det rå data og det anvendte data. Pointen er heller ikke, at jeg påstår at have tilbagevist hele klimaforskningen, pointen er, at der er kæmpe usikkerhed, og der er kæmpe usikkerhed hvert eneste sted i kædereaktionen fra "hold op med at udlede CO2" til "verden blive et bedre sted". Som en glidebane vælter usikkerheden videre fra hvert eneste led i kædereaktionen. En sansynlighed på 80 % i fem på hinanden følgende led reducerer sansynligheden til 32,768 %.

 

Men jeg vil godt erkende, at mit indlæg burde have indeholdt mere kildekritik, point taken.


Skrevet af WestFire 1606 dage siden - Direkte link

 

Så vidt jeg kan se betyder ”homogenisering” i dette tilfælde f.eks. at man har taget højde for:

 

-”a climatological outlier”, hvor målingen er >5 standardafvigelser ved siden af hvad der er normalt for lokaliteten og årstiden

-“a spacial inconsistency”, hvor målingen er >3.5 standardafvigelser og >2,5 grader anderledes end temperaturen målt ved de 20 nærmeste stationer indenfor 500km og

-“a spacial inconsistency”, hvor måling er mere end 4 grader anderledes end samtidige anomale målinger ved de nærmeste 5 målestationer som ellers er velkorrelerede med målestationen (korrelation >0.7)

-målinger taget på forskellige tidspunkter af døgnet (målingerne fra den første periode i datasættet blev primært indsamlet om aftenen hvor nyere data blev indsamlet om morgenen i.e. en ændring det ville føre til et fald i den målte temperatur hvis man ikke korrigerede for den).

 

i.e. alle sammen tiltag som netop viser at tilgangen til data er kritisk og velovervejet.

 

Hele behandlingen af datasættet kan ses her:

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ushcn/v2/monthly/menne-etal2009.pdf

 

Jeg er enig i at der er bedre steder at starte end reducering af CO2 udslippet hvis man vil sikre "en bedre verden".


Skrevet af Ingrid 1606 dage siden - Direkte link

Klimaforskerne har deres gode og vellønnede arbejde, og det skal de da ikke ødelægge.  Man saver jo ikke den gren over, man selv sidder på.  Alt det klimahysteri har bevirket, at vi har fået en industri, der lever af at komme med "jorden går under"-forudsigelser.  Hvis vi alle bare tænkte os om og sparede på ressourcerne, så ville vi ikke have brug for disse dommedagsprofeter.


Skrevet af Asger Jon 1606 dage siden - Direkte link

Hehe, det har du ret i, se bare på Jehovas Vidner, de har på samme præmis opbygget en hel dommedagsindustri :D


Skrevet af ckh 1606 dage siden - Direkte link

Hvorfor er vi ikke døde af sult. I 1970 fortalte FAO's "eksperter" at nu var resourcer og fødevarer nået det punkt, at jordens befolkning ikke mere kunne brødfødes. Det blev efterhånden til at alle de forskellige resourcer moder jord besidder ville tage stop. En regulær dommedagsprofiti. Siden da er befolkningstallet steget med ca. 1.5 milliarder, og vi er idag klar over, at de u-landsbeboere, som går sultne i seng kun er nødt til det fordi logistikken ikke fungerer godt. Mangel på fødevarer er ikke mere et problem. - Nu har vi så klimaeksperternes dommedagssnak. Jeg vil snarere mene vi bør have ondt af Connie Hedegaard, for hun vil være rent til grin om 15 år.


Skrevet af WestFire 1606 dage siden - Direkte link

"The island effect" er et fænomen som har været kendt i snart over 100 år og er blevet tilbagevist som forklaring på højere observerede temperaturer.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_island


Skrevet af Peter Bjørn 1606 dage siden - Direkte link

UHi er et velkendt argument blandt skeptikerne.

 

Hvad svarer skeptikere pa at sattelitmålinger viser same varmningstendens som de angiveligt UHI-fordrejede landmålinger?


Skrevet af Esben Hansen 1606 dage siden - Direkte link

De svarer typisk at satelitmålinger viser fald i temperaturen i stratospheren, så det hele selvfølgeligt må være løgn. Til det kan rationelle mennesker så fortælle at temperaturen i stratospheren bør falde hvis AGW-teorien er sand, men den del ignoreres typisk.


Skrevet af Hans H 1606 dage siden - Direkte link

Man kunne jo f.eks. svare, at de ikke viser same grad af opvarning, og at de landbaserede målinger viser en overdrivelse i opvarmningen i forhold til sattelitmålingerne, som fint kunne forklares af f.eks. UHI.

 

http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm&usg=AFQjCNGRs11DJPVxuTQW7tVIdNDBr0Mk6w

 

Opvarmning 1980-2009, 37 mdr løbende gennemsnit

 

Sattelit:

UAH:  +0.25 grader C

 

Landbaserede:

GISS: +0.38 grader C

NCDC: +0.43 grader C

HadCRUT: +0.34 grader C

 

 

 

 

 

 


Skrevet af Peter Bjørn 1606 dage siden - Direkte link

Det kan man ganske givet sige, ja, men jeg vil omvent spørge, hvor meget overvisning man forventer fra UHI, og hvor stor en afvigelse der ift. sattelitmålngerne betragtes som problematisk. Dvs. at man har et konkret bud på hvor meget UHI forvrider data, andet end bare at sige "de giver for meget!".

 

Som jeg læser i NOAA's svar til surfacestations.org, og med øjemål betragter på afvigelsen mellem alle USHCN stationer, og de 70 bedst, er de største afvigelser ca 0,05 grader C, hvilket er mindre end totalafvigelsen mellem sattelitmålinger og landmålinger iflg dine tal.


Skrevet af Hans H 1606 dage siden - Direkte link

Jeg synes, du omvender bevisbyrden. Det virker meget modintuitivt og i mod hverdagserfaringer, at der ikke sker en lokal opvarmning i (stor)byerne. Så vidt jeg ved

ligger temperaturen i f.eks. London gennemsnitligt et par grader over det omkringliggende

land.


Skrevet af Peter Bjørn 1606 dage siden - Direkte link

>Jeg synes, du omvender bevisbyrden. Det virker meget modintuitivt og i mod hverdagserfaringer, at der ikke sker en lokal opvarmning i (stor)byerne. Så vidt jeg ved ligger temperaturen i f.eks. London gennemsnitligt et par grader over det omkringliggende land.

 

Det er korrekt at byerne har deres egne vejrforhold hvor temperaturerne typiske er et par gadere højere end i landskabet.

 

Og jeg siger ikke at der ikek sker en lokal opvarmning i byerne, det gør der - men at den er relativt nem at filtere ud af landstationsdataerne, og derfor ikke havarerer målingerne som skeptikerne ellers ynder at påstå.


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Hvad mener du med " landbaserede målinger viser en overdrivelse i opvarmningen"?

 

Landjorden bliver meget hurtigere opvarmet end havene. Til havs fordeler varmen sig i de første hundrede meter af vandsøjlen, hvorimod den til lands ikke kommer meget længere end til jordoverfladen.


Skrevet af Hans H 1606 dage siden - Direkte link

Jeg ville have det fint med, at man kun anvendte havtemperaturmålinger til at holde øje

med jordens temperaturudvikling, fordi havet indeholder så meget mere energi end atmosfæren.

Men så ville det nok være sværere at være alarmist, fordi der (heller) ikke sker ret meget ...


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Det var ikke rigtigt svar på min spørgsmål. Vil du ikke være rar at fortælle hvad det egentlig var du mente?


Skrevet af Hans H 1606 dage siden - Direkte link

Med din ageren ovenfor i tråden optræder du som en useriøs Spørge-Jørgen,

det vist vil være spild at bruge tid på i denne debat.


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Tak fordi du på så overbevisende måde anerkender at jeg ved mere om gloabl opvarmning end du.

 

Hint: En gang imellem stiller jeg opklarende spørgsmål med det formål at få noget der ligner en sober dialog, men det er åbenbart ikke noget du er villig til at indgå i.


Skrevet af ClausG 1606 dage siden - Direkte link

Journalister, der tager dette op og undersøger sagen til bunds, vil få 10 point fra mig!

Vi har i de seneste dage hørt meget om, at "vejret er ikke lig klima" og at der er 117 gode forklaringer på, hvorfor Europa oplever så streng en vinter... "men det er kun et lokalt fænomen", hedder det.

Jeg tror at det er ganske rigtigt ikke at kalde nogen klima-svindlere og heller ikke nødvendigvis uduelige, men indse, at dette måske kan være årsagen til at der registreres stigende temperaturer OG at det bør undersøges nærmere.

Hvis man kender til naturvidenskab ved man også, hvor vanskeligt - og i hvert fald med begrænset nøjagtigt - det er at modellere og beskrive systemer således, at man kan simulere deres adfærd. Forholdene i den virkelige verden er ganske enkelt FOR komplekse og der er dusinvis af mulige fejlkilder.

Godt set, Asger Jon!

 

 


Skrevet af WestFire 1606 dage siden - Direkte link

Må jeg foreslå at journalisterne allierer sig med dygtige statistikere.  Hvis journalisterne så er i stand til at formulere deres konklusioner så mere end halvdelen af os herinde kan forstå dem og således at statistikkerne stadig vil skrive under på at deres analyser er præsenteret korrekt og fyldestgørendene, ja, så får de også 10 point af mig. 

 

Bemærk i øvrigt at der ikke er tale om simuleringer men alene om hvorvidt benyttede data er repræsentative.

 

 


Skrevet af LordNacho 1606 dage siden - Direkte link

Jeg vil også gerne se på de data, som teorierne baseres på. Jeg siger ikke, at de er forkerte, men jeg har apparattet til at analysere sådanne data. Og det kunne være interessant at se.


Skrevet af Esben Hansen 1606 dage siden - Direkte link

Emnet har været gravet i masser af gange før uden nogen har fundet noget. Misforståelsen er almindelig nok til at den har sit eget lille afsnit på wikipedia. Fænomenet kaldes "urban heat island" på engelsk, hvis du selv vil søge information om det.


Skrevet af LarsKuur 1606 dage siden - Direkte link

Også er der også lige satelit og hav målingerne som viser samme tendens som land målingerne.Og hvor er det egentlig sjovt at #0 mener at forskernes data behandling er tvivlsom, mens en eller anden tilfældig person som skriver et blog indlæg klart er troværdig...

 

Men hey...

 

Nogen af billederne er da sjove se fx:

http://www.australianclimatemadness.com/wp-content/uploads/2010/02/rome_wx_station.jpg

http://scottthong.files.wordpress.com/2007/07/tahoe_city3.jpg

Og der er meget mere sludder og sjove billeder på:

http://www.norcalblogs.com/watts/weather_stations/

 

Det er fedt at klima videnskab ikke er mere avanceret end at se et par youtubes film og læse et par blogs. Forstår ikke hvorfor vi betaler nogen penge for at arbejde med den slags.


Skrevet af mads schmidt eriksen 1606 dage siden - Direkte link

Alle må da efterhånden kunne se, at det er svindel og probaganda , alt hvad det drejer sig om klima.-Tager vi så også det med, hvor vi kan handle med CO2, så er fiduserne alle til hobe.-Nej Vejrliget det vil som det vil og klimaet gør også som det vil, så spar da de penge.


Skrevet af Kristian Schmidt 1606 dage siden - Direkte link

Vi ved det som ikke-forskere ikke. Det er vores forbandelse. Forsikringsagenten og lægen siger vi har brug for forsikring og lægebehandling. Men vi ved det ikke.  Rumforskere siger, vi har brug for rumstationer og meteor-forsvar, men vi ved det ikke. Indenfor økonomi ved jeg der er mange der bare siger, hvad de andre økonomer siger. De laver ikke primær research. De fleste økonomer researcher noget bestemt indenfor økonomi og forstår ikke helhedsbilledet. Og de, der forsker i helhedsbilledet har som regel ikke viden om, hvordan data er indsamlet.


Skrevet af Holger Skjerning 1606 dage siden - Direkte link

Overskriften "Uduelige klimaforskere" er for amatøragtig - og helt urimelig.

Hovedbudskabet fra klimaforskerne i IPCC er slet ikke, hvor meget Jordens middeltemperatur er steget siden 1850. Og de temperaturstigninger, som denne artikel sætter spørgsmålstegn ved, er beregnet og målt af en lang række internationale institutter og universiteter i 100 lande, ved forskellige metoder, som i snit giver ca. 0,5 - 0,6 grader over den "før-indistrielle" middeltemperatur.

Klimamodellerne er derimod baseret på den helt fysiske kendsgerning, at en større mængde drivhusgasser i atmosfæren vil hæve temperaturen. - Dette er forklaret kvalitativt i hundredevis af artikler her og i pressen. (Jeg vil gerne gentage fysikken bag drivhuseffekten, hvis det ønskes! - Jeg har undervist i den i 15 år på DTU).

Det som videnskaben ikke er helt enige om, er hvor meget temperaturen vil stige, og hvor hurtigt. - Og der har man - af politiske grunde - (fordi politikere skal have alting skåret ud i pap!) nævnt, at man ved en ihærdig indsats nok kan begrænse temp.stigningen til ca. 2 grader, hvis især CO2-udslippet topper senest i 2015 eller 2020, og derefter aftager til ca. halvdelen i 2050.

At temperaturen ikke stiger jævnt, skyldes de naturlige svingninger, vi altid har oplevet, og som ikke kan indgå i klimamodellerne, da deres årsager er mere uafklarede og mere tilfældige (El Nino, vulkanudbrud, kosmisk stråling, ændring af solaktivitet, m.v.).

Den målte temperaturstigning er naturligvis summen af den menneskeskabte virkning og de nævnte naturlige svingninger. - Altså en temperaturkurve, der i store træk vokser, men med varierende hældning, så vi f.eks. i disse år oplever næsten konstant temperatur.

Men det betyder blot, at vi meget snart vil opleve en større stigning - alt andet lige. 


Skrevet af jasbg 1606 dage siden - Direkte link

Du har undervist i 15 år i noget som basalt set er spild af tid for alle - på DTU, og har antageligvis et fornuftigt udkomme af denne 'ufarlige' beskæftigelse'. Hvor uvildig er du så lige ?

 

Hvem vil så forvente at du kommer ud og siger,  at det 'hele er baseret på fup og svindel' - jeg burde fyres, og de studerende burde i stedet bruge tiden på noget konstruktivt, som kan bidrage til en bedre verden, frem for at indoktrineres med denne nyreligiøse grønne religion', som alene gavner dem der prædiker om alle ulykkerne der venter os, hvis vi ikke betaler aflad til de skriftkloge . . . . .   


Skrevet af Anders Wegge Keller 1606 dage siden - Direkte link

Er det et krav at man skal bekræfte dine holdninger, for at kunne tilstedes den gunst at blive kaldt uvildig af dig?

 

Eller sagt på en anden måde: "Uvildig" er for stort et ord til at det kan være i munden hos en der allerede har besluttet sig.


Skrevet af LordNacho 1606 dage siden - Direkte link

Du har undervist i 15 år i noget som basalt set er spild af tid for alle - på DTU, og har antageligvis et fornuftigt udkomme af denne 'ufarlige' beskæftigelse'. Hvor uvildig er du så lige ?

Du mener måske at alle udtalelser fra sagkyndige ikke kan tages for gode varer? For din argumentation kan jo siges om ALLE mennesker, der lever af at vide noget.


Skrevet af jasbg 1606 dage siden - Direkte link

Du mener måske at alle udtalelser fra sagkyndige ikke kan tages for gode varer? For din argumentation kan jo siges om ALLE mennesker, der lever af at vide noget.

En kryptisk diskussion - men Ok !

 

Katolske præster (og alle andre religiøse præster - de nyreligiøse fra Den Grønne Religion inklusive) stiller sig over hele verden op - og fortæller hvordan tingene hænger sammen. 

 

Vi er enige om at når vi taler om klimaet - så 'er der' - tale om tro og religion (altså udspredelse af frygt blandt menneskene - om ulykker og undergang der ligger et sted ude i fremtiden - hvis der ikke betales aflad (forskerbevillinger) til religionens præster.

 

Alle disse præster lever altså af  'at vide noget', som du kalder det (det kræver givetvis også meget at kende bibelen og koranen - og undervise seriøst i indholdet af disse omfattende bøger).  

 

Og herefter mener du så, at resten af verden blot 'skal klappe hælene sammen' - når nogen 'med titler og fast løn' stiller sig op som de religiøse eksperter 'der alene kender sandheden' - eller hvad mener du egentlig ?

 

Jeg anerkender eksperter i stort set alle andre (ikke religiøse) sammenhænge, men fame ikke mennesker der er med til køre hele verdens fremtidige udvikling - helt og aldeles af sporet - via kyniske personer og bevægelser, der blot er ude på at udnytte omverdenens naivitet - så langt det er muligt - udelukkende for egen vindings skyld.    


Skrevet af Peter Bjørn 1606 dage siden - Direkte link

>Jeg anerkender eksperter i stort set alle andre (ikke religiøse) sammenhænge, men fame ikke mennesker der er med til køre hele verdens fremtidige udvikling - helt og aldeles af sporet - via kyniske personer og bevægelser, der blot er ude på at udnytte omverdenens naivitet - så langt det er muligt - udelukkende for egen vindings skyld.

 

Hvor meget mener du at klimaforskere, som lever på ikke-så-imponerende PhD-lønninger har at vinde ift. cheferne i diverse olie og kulenergiselskaber?


Skrevet af Birte Frandsen 1606 dage siden - Direkte link

Ja--vist er de da generelt uduelige--ofre som de er ,for at skabe angst og hysteri, som giver dem fede jobs------

samtidig med at befolkningen afledes fra ting og sager som de KUNNE gøre noget ved.

Her i DK har der været istid--og på Grønland har æbletræerne engang blomstret i frodighed og varme.

Solens stråler kan ikke kapitaliseres eller dirigeres.

 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Videnskab

11
13
10
6
10
22
6
5
10
7
7
9
17
3
2
8
35
7
15
58

- Annonce -

- Annonce -