Videnskabsmænd forudsiger global nedkøling de kommende 100 år

Forskere fra det russiske videnskabelige akademi er, ved at studere sammenhængen mellem svingningerne i solpletternes aktivitet og de globale temperaturer, nået frem til at kunne påvise en cyklus i solpletternes aktivitet, som har altafgørende betydning for jordens temperatur, da solpletterne medfører ændringer i lys fra solen.

Forskningen bygger på et dokument af J. A. Eddy fra 1976, som stadfæster korrelationen mellem solpletaktiviteten og jordens klimaændringer gennem tiderne.

http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/sa_tsi_1600_en.jpg

Ved at sammenholde temperaturerne med solpletaktiviteterne gennem de sidste 7.500 år kunne forskerne iagttage hhv. en 200-årig og en 11-årig cyklus i solpletternes aktivitet. Disse cykler er altafgørende når det handler om bestemmelsen af klimaet på jorden. I perioder med høj solpletaktivitet var der stigning i jordens temperaturer, hvorimod temperaturen faldt i perioder med lav solpletaktivitet.

The tendency of decrease in the global Earth temperature started in 2006–2008 will temporarily pause in 2010–2012. The increase in TSI within a short 11-year cycle 24 is expected to temporarily compensate the decrease in TSI within the ongoing 2-century variation. Only the decrease in TSI within the ongoing 11-year cycle 24 accompanied by continued decrease of its 2-century component in 2013–2015 will lead to stable subsequent cooling of our planet, which is expected to reach its minimum in the phase of a deep cooling by 2055–2060 ± 11 (Abdussamatov H.I. Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory. 2007. 103. No. 4. p. 292–298). The cooling can be similar to the one observed in the whole Europe, North America and Greenland in 1645–1715 in the period of Maunder minimum of solar luminosity and sunspot activity when the temperature will fall by 1–1.5 Celsius degrees down to the mark of the so-called Maunder minimum. The regular period of climatic minimum (the stage of global cooling) will last for approximately 45–65 years and the new warming will eventually come afterwards within the regular 2-century solar cycle. The deep cooling is expected to be regularly replaced by warming only by the beginning of 22nd century.

7 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere