Værd at læse

00

Spildevandet forurener mere end landbruget

Udløb af urenset spildevand er et stort problem ved rensningsanlæggene, når anlæggene ikke har kapacitet til at håndtere perioder med store vandmængder. Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, viser her med en simpel prøve, at ammoniumindholdet i vand, der stammer fra et rensningsanlægs overløbsbassin, har et ammoniumindhold, der slår fisk i vandløbet ihjel.

Læs artikel

5 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere